Archív

2017

Marec / 2017
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla

Omšový poriadok 13. týždeň:
27. marec Pondelok 18:00 svätá omša
29. marec Streda 18:00 svätá omša
30. marec Štvrtok 18:00 svätá omša
31. marec Piatok 16:30 krížová cesta
01. apríl Sobota 8:00 svätá omša/ 9:30 veľkonočná spoveď
02. apríl Nedeľa 11:00 svätá omša/ 18:00 adorácia so spevmi Taizé
Zamestnanci obecnej knižnice ako aj zamestnanci obecného úradu srdečne pozývajú záujemcov v piatok 31. marca so začiatkom o 17,30 hodine na zaujímavé, dobrodružné stretnutie čitateľov so spisovateľom Fóthy Jánosom, ktorý nás oboznámi so svojou knihou s názvom „Päť rokov v Afrike”. Na stretnutí môžeme nahliadnuť do každodenného života Afriky, do svojráznosti arabského sveta. Každého záujemcu srdečne očakávame.
JARNÉ UPRATOVANIE ! Oznamujeme obyvateľom obce, že koncom týždňa, t.j. v dobe od piatku 31. marca do pondelka 3. apríla bude možnosť uloženia veľkoobjemového odpadu do veľkých kontejnerov ktoré budú vyložené už na známych miestach. Do kontejnerov je zakázané hádzať zelený odpad, pneumatiky, akumulátory, elektroodpad, stavebný odpad. Dôrazne žiadame Vážených obyvateľov o disciplinovaný prístup pri uložení odpadu takého druhu, ktorý od Vás žiadame v záujme bezproblémového uloženia potom na skládke.
Dr. Vojcek oznamuje obyvateľom obce, že v dobe od v stredu 29. marca neordinuje. Zastupujeho Dr. Fodor v Štúrove.
Oznamujeme obyvateľom obce, že od piatku 24. marca do pondelka 27. marca sa opätovne uskutoční v obci odvoz zeleného odpadu. Kontajnery budú vyložené už na známych miestach. Ďalej oznamujeme váženým spoluobčanom, že pre tých, ktorí vlastným vozidlom riešia odvoz zeleného odpadu, v dňoch 24. marca v piatok a 27. marca v pondelok smetisko bude otvorené od 12,00 do 18,00 hodiny.


Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Mužla
Omšový poriadok 12. týždeň:


20. marec Pondelok - 18.00 svätá omša
21. marec Utorok - 18.00 svätá omša
22. marec Streda - 18.00 svätá omša
23. marec Štvrtok - 18.00 svätá omša
24. marec Piatok - 16.30 krížová cesta
25. marec Sobota - 8.00 svätá omšaVedenie telovýchovnej jednoty Mužla oznamuje svojím členom, že v sobotu 18. marca o 18,00 hodine v kultúrnom dome usporiada výročnú členskú členskú schôdzu. Na mieste si môžete zaplatiť aj členský príspevok na rok 2017.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 18. marca v sobotu poobede so začiatkom o 12,30 hodine miestne futbalové družstvo žiakov odohrá futbalový zápas s mužstvom žiakov zo Strekova. O 15,00 hodine nasleduje majstrovský futbalový zápas miestneho družstva dorastu s mužstvom dorastu zo Salky. V nedeľu 19. marca o 15,00 hodine sa koná majstrovský futbalový zápas domáceho mužstva dospelých s futbalovým mužstvom ŠK Podhájska. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Informujeme vážených spoluobčanov, že od decembra 2016 sme posilnili medzimestské autobusové spoje smerom na Hornosckú ulicu, k autobusovej zastávke Mužla Rybník. Autobusový spoj, smerujúci do Štúrova – linka č. 401403, spoj č. 7 – sa zastaví pri autobusovej zastávke Mužla Rybník ráno o 9. hodine 6. minúte a pri zastávke Mužla Knižnica na Hlavnej ulici o 9. hodine 7. minúte. Smerom naspäť, zo Štúrova do Kravian nad Dunajom smerujúci autobus - linka č. 404444, spoj č. 15 – sa takisto zastaví pri zastávkach Mužla Knižnica na Hlavnej ulici a Mužla Rybník na Hornoseckej ulici. Okrem uvedených spojov sa všetky autobusové spoje, ktoré smerujú do Bátorových Kosíh zastavia pri zastávkach Mužla Knižnica a Mužla Rybník.


Vážení spoluobčania!

Čoraz väčší problém spôsobujú v našej obci túlavé psy. Pozorovaním sme zistili, źe značný počet túlavých psov sú miláčikovia gazdov, žijúcich v našej obci. Preto Vás vyzývame, aby ste svojich psov, svojich miláčikov nepúšťali von z Vášho dvora. Pretože vypustené psy sa sústreďujú do väčších skupín a spoločne tvoria neznesiteľný hluk a zároveň ohrozujú obyvateľov našej obce. Ak sa v dohľadnej dobe situácia s túlavými psami nezlepší, do obce privoláme odborníka na záchyt psov a necháme ich odviezť do útulku, ktorý sa nachádza v značnej vzdialenosti od našej obce.


Oznamujeme majiteľom pivníc, že ďalší rozvod vodovodu na vinici sa oneskorí, pretože územné a stavebné konanie začaté ihneď po ukončení plánovacej dokumentácie ešte prebieha. Obidve konania pravdebodobne budú pokračovať aj počas zimy, preto realizáciu stavby žiaľ musíme odložiť na jar budúceho roka. Všetkým dotknutým ďakujeme za pochopenie.


Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla Omšový poriadok 11. týždeň:
15. marec streda - 18,00 svätá omša
17. marec piatok - 16,30 krížová cesta
18. marec sobota - 8,00 svätá omša


Oznamujeme obyvateľom obce, že 10. marca v piatok na obecnom úrade neprijímame stránky.


Zamestnanci obecnej knižnice a obecného úradu, ako aj miestna organizácia Csemadok-u s úctou pozýva záujemcov na stretnutie spisovateľky s čitateľmi Kataríny Szűcsovej autorky knihy s názvom „Maďarské školy v (Česko)Slovensku“. S radosťou Vás očakávame v piatok 10. marca o 16,00 hodine v miestnej knižnici.


Oznámenie Vinohradnícka obec Mužla a Zväz Záhradkárov oznamuje všetkým vlastníkom vinohradov a pivníc, ako aj milovníkom prírody, ktorí sa starajú o svoje okolie, že 11. marca teda v sobotu s názvom „Jarné upratovanie vinohradov“ organizujú veľké upratovanie vo vinohrade. Prosia každého, aby sa v čo najväčšom počte zúčastnili akcie. Stretnutie je v sobotu ráno o 8.00 na veľkom parkovisku vo vinohrade. Každého prosíme aby si priniesli hlavne kosačku, krovinorez a motorovú pílu. Plánovaná práca je odstránenie konárov, kríkov, buriny, a úprava zelene. Pred akciou prosím majiteľov vinohradov, aby konáre nechané vedľa ciest odstránili, aby nezavádzali pri práci. Akcia trvá do 12:30. V prípade dažde sa program posunie o týždeň.


Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Mužla

Omšový poriadok 10. týždeň:
7. marec utorok - 18,00 svätá omša
8. marec streda - 18,00 svätá omša
9. marec štvrtok - 18,00 svätá omša
10. marec piatok - 16,30 krížová cestaVzhľadom na rozšírenie podvodných aktivít a krádeží hlavne voči dôchodcom, riaditeľ obvodného oddelenia policajného zboru v Štúrove navštívi našu obec, a oboznámi nás medzi nami hlavne staršiu generáciu so spôsobmi, ako sa dá tejto problematike predchádzať, ako sa dá brániť proti takejto činnosti. Prednáška sa uskutoční v stredu 8.marca o 13,30 hod. v dennom stacionári pre dôchodcov na prízemí domu služieb. S úctou očakávame záujemcov, hlavne dôchodcov na túto akciu, ktorá môže byť užitočná z hľadiska predchádzania zločinov.

Vážení vinári! Vedenie základnej organizácie Slovenského zväzu  záhradkárov  Vás srdečne pozýva na 28. ročník súťaže vín. Zber vzoriek sa uskutoční 27. februára od 17:00 do 19:00 hodiny v kultúrnom dome. Vzorku treba odovzdať v dvoch 0,7dl-ových fľašiach. Účastnícky poplatok 4,-€ za vzorku. Pri zbere vzoriek je možnosť  zakúpenia lístkov na večeru v cene  4,-€. Pre záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť len ako hostia vstupné je 6,-€. Tieto vstupenky taktiež môžete zakúpiť 27. februára, alebo objednať na telefónnych číslach 0904 877 674, alebo 0907 181 574    do 3. marca. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa koná  4. marca od 17:00 hodiny  v kultúrnom dome. Každého vinára a priateľa vína srdečne očakávajú organizátori.


Zamestnanci obecného úradu a miestnej knižnice s úctou pozývajú vážených obyvateľov na stretnutie čitateľov so spisovateľmi,  autormi knihy s názvom „Lakadáré“ -  Menyárt Józsefom, Kocur Lászlóm a Zalka Lórántom, v ktorej autorským humorom popisujú pre nás možno exotické povolanie svadobného zváča, porozprávajú nám o prežitých skúsenostiach, o tajomstvách v zákulisí. Každého srdečne očakávame v piatok  24. februára o 16,00 hodine v obecnej knižnici.Apríl / 2017
Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 22. apríla v sobotu so začiatkom o 13,30 hodine miestna futbalová skupina žiakov odohrá majstrovský futbalový zápas so skupinou žiakov telovýchovnej jednoty z Kamenína. 23. apríla v nedeľu so začiatkom o 16,00 hodine sa koná majstrovský futbalový zápas domáceho mužstva dospelých s futbalovým mužstvom Michal nad Žitavou. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Zamestnanci miestnej knižnice ako aj obecného úradu s úctou pozývajú milovníkov futbalu a ostatných záujemcov na stretnutie čitateľov so spisovateľom Gazdag Józsefom, ktory nám predstaví svoju výbornú knihu s názvom „Z denníka závislého na futbale". Na besede môžeme nahliadnuť aj do zákulisia tejto disciplíny. Stretnutie sa uskutoční v piatok 21. apríla so začiatkom o 18,00 hodine v obecnej knižnici. Každého záujemcu srdecne očakávajú organizátori.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v piatok 21. apríla obecný úrad z dôvodu závodnej dovolenky bude zatvorený. Stránkovy den bude posunuty na štvrtok 20. apríla.


Vedúca predajne Jednoty oznamuje obyvateľom obce, že predajňa v stredu 12. apríla bude otvorená do 12,00 hodiny. Vo štvrtok 13. apríla sa otvára Supermarket ráno o 6,30 hodine.


Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla
Omšový poriadok 15. týždeň:

11. apríl Utorok 19:00 Svätá omša 18:30
13. apríl Zelený štvrtok 19:00 Svätá omša na pamiatku poslednej večere
14. apríl Veľký piatok 17:00 Obrady veľkého piatku (spievané pašie - poklona pred krížom - sväté prijímanie)
15. apríl Biela sobota 8:00 Poklona pred Eucharistiou pri Božom hrobe 19:30 Vígília zmŕtvychvstania (liturgia svetla - liturgia Slova - liturgia krstu - liturgia Eucharistie)
16. apríl Veľkonočná nedeľa 11:00 Slávnostná svätá omša
17. apríl Veľkonočný pondelok 11:00 Slávnostná svätá omša


Na základe požiadavky hasičského a záchranného zboru dôrazne upozorňujeme obyvateľov, že tak na území obce ako aj na vinici je prísne zakázané uloženie ohňa. Od mesiaca február sme mali 4. prípad požiaru v katastri našej obce. Upozorňujeme obyvateľov, že hasičský zbor za každý jeden výjazd hasičskej jednotky uloží značnú pokutu pre zodpovedných respektíve pôvodcov požiaru.
Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 1. apríla v sobotu poobede so začiatkom o 13,00 hodine miestne futbalové družstvo žiakov odohrá futbalový zápas s mužstvom žiakov z Bíne. Poobede o 15,30 hodine nasleduje majstrovský futbalový zápas miestneho družstva dorastu s mužstvom dorastu z Kmeťova. V nedeľu 2. apríla o 15,30 hodine sa koná majstrovský futbalový zápas domáceho mužstva dospelých s futbalovým mužstvom FC Černík. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.
Máj / 2017
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla Omšový poriadok 21. týždeň:


23. máj Utorok 19,00 Svätá omša
25. máj Štvrtok 19,00 Nanebovstúpenie Pána
27. máj Sobota 8,00 Svätá omša
28. máj Nedeľa 11,00 Svätá omšaOznamujeme váženým obyvateľom umelecké diela mužlianskych rodákov Gróf Lajosa a Baranovics Róberta, predstavené na besede s umelcami Spolku regionálnych výtvarníkov v Štúrove, sú naďalej k obhliadnutiu v miestnej knižnici, a to celý tento týždeň (21.) a budúci týždeň utorok, pretože v pondelok 29. mája bude knižnica zatvorená. Každého záujemcu srdečne očakávajú zamestnanci miestnej knižnice.


Vinári Vinohradníckej obce Mužla s radosťou oznamujú každému mužlančanovi, že 3. júna 2017 s názvom „Mužlianska vínna túra“ organizujú ochutnávku vín miestnych vinárov vo vinohrade, na ktorú srdečne pozývajú každého.
V uvedenú sobotu mužlianski vinári otvoria svoje pivnice, aby smädní návštevníci mohli ochutnať klenoty vinárov v rámci ochutnávky vín. Žiadajú miestnych vinárov, ktorí majú záujem o účasť a radi by sa pripojili k radu vinárov, aby svoju účasť oznámili telefonicky na čísle 0908 089 720 u Márii Borvák, alebo na čísle 0904887 674 u Júliusa Kovácsa.
Zároveň prosia každého aby informovali a pozvali svojich známych na Mužliansku vínnu túru, aby naša vinárska a vinohradnícka tradícia bola základom dobrej povesti mužlančanov v širokom okolí.


Zverolekár Icso Zoltán oznamuje majiteľov psov, že v sobotu 20. mája od 9,00 do 11,00 hodiny sa uskutoční očkovanie psov proti besnote pri garáži vedľa obecného úradu. Prosíme majiteľov psov, aby vo svojom záujme si dali urobiť ochranné očkovanie svojho psa.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 20. mája v sobotu so začiatkom o 14,30 hodine miestne futbalové mužstvo žiakov odohrá majstrovský futbalový zápas s mužstvom žiakov telovýchovnej jednoty z Dvorov nad Žitavou. Tiež v sobotu 20. mája so začiatkom o 17,00 hod. môžete fandiť domácemu futbalovému mužstvu dorast, ktoré odohrá majstrovský zápas so skupinou dorastu Veľké Lovce. 21. mája v nedeľu so začiatkom o 17,00 hodine sa koná majstrovský futbalový zápas domáceho mužstva dospelých s futbalovým mužstvom Trávnica. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Asanas s.r.o. zo Štúrova oznamuje obyvateľom obce, že vo švrtok 18. mája v skorých ranných hodinách, t.j. od medzi 3,00 a 5,00 hodinou vykoná postrek gaštanov v obci. Prípravky, používané na postrek, sú povolené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Upozorňujú včelárov, aby pre istotu chránili svoje včely od pobytu vonku v uvedených skorých hodinách.


Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla Omšový poriadok
20. týždeň:

16. máj Utorok 19,00 Svätá omša
17. máj Streda 19,00 Svätá omša
18. máj Štvrtok 19,00 Svätá omša
21. máj Nedeľa 11,00 Svätá omšaS úctou pozývame vážených obyvateľov na predstavenie publikácie o Činnosti spolku regionálnych výtvarníkov, ktorú nám predstavuje pán Gerstner Ákos s výtvarníkmi uvedeného spolku. Členovia regionálneho spolku Vám predstavia svoje diela, medzi nimi aj mužliansky rodáci Gróf Lajos a Baranovics Róbert. Podujatie sa uskutoční v piatok 19. mája so začiatkom o 17,00 hodine v miestnej knižnici. Každého záujemcu srdečne očakávajú zamestnanci miestnej knižnice a obecného úradu.


Dr. Vojcek oznamuje obyvateľom obce, že vo štvrtok 18. mája a piatok 19. mája neordinuje. Zastupuje ho Dr. Verbóková v Štúrove.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v dňoch 16. a 17. mája v utorok a stredu sa uskutoční zber elektroodpadu pri hasičskom sklade. Žiadame každého kto má takýto odpad aby ho odovzdal v uvedených dňoch – v utorok do 15,30 hod. a v stredu do 17,30 hod.


Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla Omšový poriadok 19. týždeň:

9. máj Utorok 19,00 Svätá omša
10. máj Streda 19,00 Svätá omša
11. máj Štvrtok 19,00 Svätá omša
13. máj Sobota 8,00 Svätá omša
14. máj Nedeľa 11,00 Svätá omša


Oznamujeme váženým obyvateľom, že v stredu 10. mája pri vchode bývalej skládky odpadu sa uskutoční obyvateľské fórum o plánovanej investícii, týkajúcej sa moderného nakladania s odpadom, ktorej zberný dvor by sa postavil na ploche bývalej skládky. Naša obec na verejnej súťaži získala podporu EÚ. Pri tejto príležitosti Vás hlavne spoluobčanov bývajúcich na tomto okolí pozývame na odbornú debatu – obyvateľské fórum.


S úctou pozývame všetkých záujemcov na celodenné bezplatné premietanie známych, slávnych filmov dňa 9. mája v utorok do kinosály miestneho kultúrneho domu, v usporiadaní Občianskeho združenia Libertate, v rámci ktorého sa uskutoční premietanie nasledovných filmov: O 10,00 hodine detský film s názvom Szaffi 13,00 film podľa románu maďarského spisovateľa Jókai Mór s názvom A névtelen vár 15,00 svetoznáma opereta Imricha Kálmána : Csárdáskirálynő 18,00 akčná veselohra Tiszta szívvel Premietanie sa ukončí o 20,00 hodine s filmom Gondolj rám. Každého srdečne očakávajú organizátori.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 6. mája v sobotu so začiatkom o 14,00 hodine miestna futbalová skupina žiakov odohrá majstrovský futbalový zápas so skupinou žiakov telovýchovnej jednoty zo Zemného. Tiež v sobotu 6. mája so začiatkom o 16,30 hod. môžete fandiť domácej futbalovej skupine dorast, ktorá odohrá majstrovský zápas so skupinou dorastu zo Strekova. 7. mája v nedeľu so začiatkom o 16,30 hodine sa koná majstrovský futbalový zápas domáceho mužstva dospelých s futbalovým mužstvom Mojzesovo. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Vážení spoluobčania!

Dovoľte aby sme Vám oznámili mimoriadne priaznivú správu, na základe ktorej plánovaný zámer pod názvom „Stredisko recyklácie odpadov inovatívnymi metódami, Štúrovo“ sa neuskutoční. Investor totiž svoj zámer stiahol späť, na základe čoho štátny úrad konanie v tejto veci pozastavil. Vďaka širokej solidarite sa zvíťazil zdravý rozum. Osvedčil sa obstoj občanov, aktivistov, poslancov mestského zastupiteľstva v Štúrove, mesta Ostrihom ako aj Komárno-ostrihomskej krajskej samosprávy . Touto cestou by sme chceli aj my poďakovať každému Mužlančanovi , kto svojím podpisom na petičných hárkoch podporoval spoločné úsilie zamietnuť túto investíciu .


Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla Omšový poriadok

16. týždeň:
23. apríl Nedeľa 9,30 Svätá omša

17. týždeň:
30. apríl Nedeľa 9,30 Svätá omša

18. týždeň:
4. máj Štvrtok 19,00 Svätá omša + adorácia
6. máj Sobota 8,00 Svätá omša
7. máj Nedeľa 11,00 Svätá omša


Vážení občania! Opätovne sme dostali informáciu o ďalšom spôsobe podvodu, ktorým podvodníci oklamajú starých, ťažko sa pohybujúcich ľudí a okradnú svoje obete. Na ulici oslovia samostatne a ťažko sa pohybujúcich starších ľudí, zdvorilo im ponúknu že ich odvezú na želané miesto. Ochotne pomôžu sadnúť si do auta, uložiť batožinu, palce, tašku, zatiaľ čo im z tašky vykradnú peňaženku respektíve mobilný telefón alebo iné cennosti. Žiadame obyvateľov, hlavne staršiu generáciu, ak nevyužívajú autobusovú prepravu, nech používajú profesionálnu taxislužbu, a aby si nesadli do auta neznámych ľudí. Ak sa ale im prihodí podobný prípad, nech si zavolajú ihneď políciu v Štúrove na telefónnom čísle 036-7511113.


Jún / 2017Vážení obyvatelia! S úctou prosíme majiteľov nehnuteľností, ktorým sa z pozemku do ulice rozťahujú konáre stromov, ohrozujúce technickú bezpečnosť nákladného vozidla spoločnosti Komunálnych služieb a odpadového hospodárstva, aby boli do štvrtka tohto týždňa t.j. do 29. júna láskaví odstrániť tieto konáre z cesty vozidlu, aby sa pri nakladaní so zbernými nádobami vozidlo nepoškodilo, spôsobujúc tak zbytočné náklady pre obec. Upozorňujeme spoluobčanov, že ak nevyhovia tejto výzve, obec v priebehu budúceho týždňa oslobodí kritické ulice od konárov vo svojej pôsobnosti bez ohľadu na estetický vzhľad stromov.


Oznamujeme Váženým obyvateľom, že od dnešného dňa, t.j. od 16. júna do konca mesiaca, pracovníčky Slovenskej pošty budú v poobedňajších hodinách vykonávať odčítavanie plynomerov v domácnostiach. Žiadame občanov, aby boli nápomocní v tejto ich práci. Ďakujeme.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 2. júla v nedeľu so začiatkom o 13,00 hodine usporiada 3. Pohár starostu obce za účasti štyroch futbalových mužstiev a to Svodín, Bruty, Salka a Mužla na miestnom futbalovom ihrisku.

Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Zamestnanci obecnej knižnice a obecného úradu s úctou pozývajú záujemcov v piatok 30. júna do miestnej knižnice na predstavenie publikácie s názvom „Študenti v búrke“ od autora Františeka Kovácsa. Na konci II. Svetovej vojny mnoho mladých študentov odviezli do Nemecka na nútenú prácu. Autor nám porozpráva o týchto udalostiach aj v súvislosti s našou obcou. S radosťou Vás očakávame teda v piatok 30. júna o 18,00 hodine v miestnej knižnici.


Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla Omšový poriadok
26. týždeň:

27. jún Utorok 19,00 Svätá omša - Sv. Ladislava
29. jún Štvrtok 19,00 Slávnostná svätá omša - Sv. Petra a Pavla apoštolov, slávnosť
30. jún Piatok 8,00 Ďakovná sv. omša na konci školského roka - Te Deum 1. júl Sobota 8,00 Svätá omša
2. júl Nedeľa 11,00 Svätá omša - 13. cezročná nedeľa


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 24. júna v sobotu so začiatkom o 17,00 hodine futbalové mužstvo dospelých odohrá priateľský futbalový zápas s mužstvom dospelých Pilismarót z Maďarska .

Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Vážení obyvatelia! Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 24. jún vyhlásilo za Deň pre Dunaj a vyzvalo obce rozprestierajúce sa pozdľž rieky , aby sa zúčastnili v tento deň čistenia jej brehu. Obec Mužla vyhovie tejto žiadosti, a touto cestou vyzýva obyvateľov obce, ktorým je srdcovou záležitosťou čistota životného prostredia, aby prijali pozvanie ministerstva životného prostredia na túto akciu. Čistenie brehu rieky Dunaj sa uskutoční v sobotu 24. júna medzi od 8,00 do 10,00 hodiny. Nápomocných záujemcov odvezieme obecným autobusom od obecného úradu na čenkovský úsek rieky Dunaj, kde spoločne vyčistíme najviac dotknutú oblasť v katastri našej obce.


Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Mužla
Omšový poriadok (25. týždeň):

június 21. Streda 19,00 - Svätá omša
június 22. Štvrtok 19,00 - Najsvätejšieho Srdca Kristovho, slávnosť
június 24. Sobota 8,00 - Narodenie sv. Jána Krstiteľa
június 25. Nedeľa 11,00 - Svätá omša - 11. cezročná nedeľaZápadoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje obyvateľom obce, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy dňa 20. júna v čase od 9,00 hod. do 13,00 hod. domácnosti od č.d. 135 až 140, od 154 do 310, od 335 do 352, obyt. Domz 706. 707, 708 , obecný úrad , pošta a č.d. 728 budú bez dodávky elektriny.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že v sobotu 17. júna v sobotu so začiatkom o 17,00 hod. miestne futbalové mužstvo dorast odohrá majstrovský zápas s mužstvom dorastu Kalná nad Hronom. v nedeľu 18. júna so začiatkom o 17,00 hodine sa koná majstrovský futbalový zápas domáceho mužstva dospelých s futbalovým mužstvom Úľany nad Žitavou. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla
Omšový poriadok 24. týždeň:

június 12. Pondelok 17,00 Pohrebná svätá omša
június 15. Štvrtok 17,30 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - Božie telo
június 18. Nedeľa 11,00 Svätá omša s procesiou Božieho Tela


Vinári Vinohradníckej obce Mužla srdečne oznamujú, že 3. júna 2017, teda túto sobotu v mužlianskych vinohradoch sa uskutoční podujatie s nnázvom Mužlianska Vínna túra, na ktorej takmer 20 mužlianskych vinárov otvorí svoje pivnice. S radosťou pozývajú každeho Mužlančana, aby sa zúčastnil Mužlianskej Vínnej túry v sobotu od 10 hodiny do 20 hodiny večer. Pre občanov s trvalým bydliskom v Mužle pripravili zľavnenú vstupenku.


Dôležité informácie:

v piatok 2. júna prebehnú vo vinohradoch prípravné práce, na ktoré očakávajú každého dobrovoľníka. Pre bezpečnosť návštevníkov 3. júna od 9:30 až do 21:00 sa uzavrú mužlainske vinohrady pred automobilovou dopravou. To znamená, že majitelia pivníc, či vinohradov môžu autom vojsť k svojej pivnici do 9:30 hod., kedy sa cesta uzavrie. Pešo a byciklom naďalej sa dostanete k Vaším pivniciam po prihlásení sa na vstupe. Tieto obmedzenia sa dotknú len priestoru od Nagyhegy až po obidskú cestu. Vstup do lokalít Rézhegy a Csípány nebudú odmedzené. Na ulahčenie dopravy miestnych milovníkov vín bude možné využiť autobus, ktorý bude premávať v sobotu medzi mužlianskymi vinohradmi a dedinou. Autobus odchádza od Obecného úradu Mužla o 10:00, 13:00 a naposledy o 16:15. Naspäť odchádza od vstupnej brány Vínnej túry o 13:15, 16:00 a naposledy o 20:00. Podmienkou prepravy naspäť je platný náramok festivalu. Vínna túra sa začína v sobotu o 10:00 , na ktorú si môžete zakúpiť vstupenky na mieste v Informačnom stane. Ochutnávka prebehne do 18:00 v pivniciach. Počas dňa od 10:00 do 16:00 bude fungovať aj destký kútik s rôznymi aktivitami pre tých najmenších. Od 18:00 hodiny každého očakávame na hudobnú zábavu sprevádzanú cigánskou muzikou.

Ďalšie informácie nájdete na oficiálnej webovej stránke Vínnej túry na adrese www.bortura.sk. Otázky, pripomienky, a rezervácie vstupných balíčkov očakávame na e-mailovej adrese: muzslai.bortura@gmail.com.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že v sobotu 3. júna so začiatkom o 17,00 hod. miestne futbalové mužstvo dorast odohrá majstrovský zápas s mužstvom dorastu TJ Mladosť Čata. v nedeľu 4. júna so začiatkom o 17,00 hodine sa koná majstrovský futbalový zápas domáceho mužstva dospelých s futbalovým mužstvom Slovan Rastislavice. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla
Omšový poriadok
22. týždeň:
29. máj Pondelok 17,00 Pohrebná svätá omša
31. máj Streda 19,00 Svätá omša
1. jún Štvrtok 19,00 Svätá omša a adorácia
3. jún Sobota 8,00 Svätá omša
4. jún Turičná nedeľa 11,00 Slávnostná svätá omšaOznamujeme milovníkom kníh, najmä mladšej generácii, že 2. júna v piatok poobede o 16,00 hodine sa v obecnej knižnici uskutoční stretnutie spisovateľky s čitateľmi, na ktoré srdečne očakávame každého záujemcu. Názov ukážkovej knihy je „Elfek királysága“, ktorá kniha je román fantasy od spisovateľky Ariela Grandi.


Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Mužla
Omšový poriadok - 23. týždeň:

június 6. Utorok 19,00 Svätá omša
június 7. Streda 19,00 Svätá omša
június 8. Štvrtok 19,00 Svätá omša
június 11. Nedeľa 11,00 Svätá omšaJúl / 2017
Vzhľadom na to, že v prvej polovici augusta sa začnú práce ohľadne modernizácie odpadového hospodárstva v obci, s úctou vyzývame tých obyvateľov, ktorí majú v susedstve spomínaného dvora nejakú hnuteľnosť, aby to čo najskôr odstránili, a tým pádom nezaťažovali zahájenie a priebeh práce. Ďakujeme


Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla Omšový poriadok
29. týždeň:

17. júla Pondelok
19,00 Svätá omša; Sv. Andreja-Svorada a Benedikta pustovníkov, hlavných patrónov diecézy, sviatok
18. júla Utorok
19,00 Svätá omša
19. júla Streda
19,00 Svätá omša
20. júla Štvrtok
19,00 Svätá omša
22. júla Sobota
8,00 Svätá omša; Sv. Mária Magdaléna, sviatok
23. júla Nedeľa
11,00 Svätá omša - 16. Cezročná nedeľa (kostol)

Sväté omše cez týždeň sú v bočnej kaplnke, nedelné sú v kostole.
Cez týždeň pol hodinu pred sv. omšami je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
Na interiérovú rekonštrukciu kostola milodary vďačne prijímame na č. účtu farnosti: IBAN  SK31 7500 0000 0040 1169 1247


Dr. Vojcek oznamuje obyvateľom obce že v dobe od 10. do 23. júla neordinuje. Zastupuje ho Dr. Fodor v Štúrove.


Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla Omšový poriadok
28. týždeň:

10. júla Pondelok
18,00 Deviatnik k Panne Márii, ktorá rozväzuje uzly 8. deň
19,00 Svätá omša
11. júla Utorok
18,00 Deviatnik k Panne Márii, ktorá rozväzuje uzly 9. deň
19,00 Svätá omša - Sv. Beňadik, patrón európy, sviatok
12. júla Streda
18,30 Možnosť sv. spovede
19,00 Svätá omša
13. júla Štvrtok
18,30 Možnosť sv. spovede
19,00 Svätá omša
15. júla Sobota
7,30 možnosť sv. spovede
8,00 Svätá omša
16. júla Nedeľa
11,00 Svätá omša - 15. Cezročná nedeľa (kostol)
Po svätej omši sakoná zbierka na obnovu RK kostola.

Medzi 3-11. júlom sa denne modlíme o 18 hodine Deviatnik k Panne Márii, ktorá rozväzuje uzly za ukončenie svárov a nezhôd, za odpustenie našich hriechov a za uzdravenie nimi spôsobených rán.


Zamestnanci obecnej knižnice s úctou pozývajú záujemcov v piatok 7. júla do miestnej knižnice na besedu s herečkou Jókaiho divadla v Komárne, zaslúžilou umelkyňou ocenenou aj cenou Jászai Mari Evou Bandorovou. Počas besedy môžeme nahliadnuť do zákulisia medzinárodných filmových festivalov v Cannes a v Pekingu kde umelkyňa získala osobitnú cenu za najlepšiu ženskú rolu, oboznámime sa so životom v divadle a spomenieme si na niektoré scény. S radosťou Vás očakávame teda v piatok 7. júla o 17,00 hodine v miestnej knižnici.


Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla Omšový poriadok
27. týždeň:

3. júla Pondelok
18,00 Deviatnik k Panne Márii, ktorá rozväzuje uzly 1. deň
19,00 Svätá omša
4. júla Utorok
18,00 Deviatnik k Panne Márii, ktorá rozväzuje uzly 2. deň
19,00 Svätá omša
5. júla Streda
18,00 Deviatnik k Panne Márii, ktorá rozväzuje uzly 3. deň
19,00 Svätá omša - Sv. Cyril a Metod
6. júla Štvrtok
18,00 Deviatnik k Panne Márii, ktorá rozväzuje uzly 4. deň
19,00 Svätá omša a adorácia
7. júla Piatok
18,00 Deviatnik k Panne Márii, ktorá rozväzuje uzly 5. deň
8. júla Sobota
8,00 Svätá omša
18,00 Deviatnik k Panne Márii, ktorá rozväzuje uzly 6. deň
9. júla Nedeľa
11,00 Svätá omša - 14. Cezročná nedeľa (kostol)
18,00 Deviatnik k Panne Márii, ktorá rozväzuje uzly 7. deň


Medzi 3-11. júlom sa denne modlíme o 18,00 hodine Deviatnik k Panne Márii, ktorá rozväzuje uzly za ukončenie svárov a nezhôd, za odpustenie našich hriechov a za uzdravenie nimi spôsobených rán.


Informácie pre voliča:
Informácie pre voliča
August / 2017Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 27. augusta v nedeľu so začiatkom o 17,00 hodine na miestnom futbalovom ihrisku sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového mužstva dospelých s futbalovým mužstvom dospelých OFK Hul.
Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Zamestnanci obecnej knižnice s úctou pozývajú záujemcov na výstavu umeleckých diel – malieb rodáčky našej obce Gabriely Nagyovej Mészáros a Klaudii Belán Szalai, ktorá je naďalej k obhliadnutiu počas otváracích hodín knižnice. Každého srdečne očakávajú.


Dr. Vojcek oznamuje obyvateľom obce, že v pondelok 28. augusta neordinuje. Zastupuje ho Dr. Fodor v Štúrove.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v stredu 23. augusta neprijímame stránky na obecnom úrade.


Oznámenie Vedenie Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov oznamuje tým, ktorí sa prihlásili na dvojdňový zájazd do Maďarska, že odchod autobusu je 25. augusta, piatok ráno o 7:00 od budovy obecného úradu.


Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla
Omšový poriadok

34. týždeň:

21. august Pondelok 19,00 Svätá omša
22. august Utorok 19,00 Svätá omša
23. august Streda 19,00 Svätá omša
27. august Nedeľa 11,00 Svätá omša

Z príležitosti 200. výročia posviacky kostola chceme zozbierať a vystaviť zbierku fotiek, ktoré odzrkadlujú udalosti zo života našej farnosti, nášho kostola v minulosti (spoločná fotka z prvého svätého prijímania a birmovky procesie, sobáše atď). Ak aj Vy máte v rodinnom albume takéto fotky prosíme i ich zapožičanie (fotky budú vrátené). Na zadnú stranu fotiek je dobré uviesť dátum a danú udalosť. Fotky zbierame na farskom úrade v Mužle do 23. aug. (streda). Ďakujeme

Milodary na rekonštrukciu kostola vďačne prijímame na bankový účet farnosti IBAN SK 7500 0000 0040 1169 1247.
S úctou pozývame Vážených obyvateľov na slávnostné podujatie, ktoré sa uskutoční 20. augusta v nedeľu.
O 11,00 hodine sa koná Slávnostná omša s požehnaním chleba v RK kostole,
o 15,00 hodine sa v obecnej knižnici uskutoční slávnostné založenie Mužlianskej komisie zbierky hodnôt usadlostí, ako i spoločná výstava umelkýň Gabriely Nagyovej Mészáros a Klaudii Belán Szalai, na ktoré podujatia každého srdečne pozývame!


Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Mužla
Omšový poriadok - 33. týždeň:

15. august: Utorok - Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
- 18,30 Spievané vešpery k Panne Márii
- 19,00 Slávnostná svätá omša, Svätá omša

20. august Nedeľa Slávnosť svätého Štefana, kráľa
- 11,00 Slávnostná svätá omša s požehnaním chleba, Svätá omša

Milodary na rekonštrukciu kostola vďačne prijímame na bankový účet farnosti IBAN SK 7500 0000 0040 1169 1247.
Opakovane dôrazne upozorňujeme obyvateľov, že tak na území obce je prísne zakázané uloženie ohňa, medzi inými spaľovanie smeti. Koncom týždňa sme mali ďalší prípad požiaru v katastri našej obce. Upozorňujeme obyvateľov, že hasičský zbor za každý jeden výjazd hasičskej jednotky uloží značnú pokutu pre zodpovedných respektíve pôvodcov požiaru.


Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla
Omšový poriadok

32. týždeň:

8. august Utorok 19,00 Svätá omša
9. august Streda 19,00 Svätá omša
10. august Štvrtok 19,00 Svätá omša
12. august Sobota 8,00 Svätá omša
13. august Nedeľa 11,00 Svätá omša

V týždni pred svätými omšami je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
Milodary na rekonštrukciu kostola vďačne prijímame na bankový účet farnosti IBAN SK 7500 0000 0040 1169 1247.


Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov oznamuje svojím členom a obyvateľom obce, že v stredu 2. augusta od 18:00 do 20:00 hodiny v miestnom kultúrnom dome budú zbierať vzorky vín a džemov na IV. Medzinárodný súťaž vína, džemov a lekvárov. Usporiadateľom je Biocentrum, s.r.o. a Obecný úrad Sikenica.

Podmienky menovania vína:
- 3 fľaše vína z každej odrody v objeme 0,75 l,
- na fľaši uveďte druh a charakteristiku vína (suché, polosuché, polosladké, sladké), ročník, meno, adresu, tel. č. a e-mailovú adresu vystavovateľa,
- prihlasovací poplatok je 5,-€ za vzorku.

Podmienky menovania džemov:
- 1 pohár z každej vzorky (2-3 dl),
- na fľaši uveďte meno, adresu, tel. č. a e-mailovú adresu vystavovateľa, názov vzorky, ročník a kategóriu,
- nie je prihlasovací poplatok.

Vyhodnotenie súťaže bude 19. augusta v obci Sikenica na športovom ihrisku.
September / 2017
Upozorňujeme vážených obyvateľov, že na sobotu ráno 16. septembra, strešnú konštrukciu autobusovej zastávky pri starej pošte smerom do Štúrova rozbili vandali. Možno ich niekto vyrušil, pretože ničenie úplne nedokončili. Žiadame vážených občanov, že ak niekto má nejaké informácie o tom, čo sa stalo, nech podá oznámenie na obecnom úrade, prípadne nech napíše názor na oficiálnu face-bookovú stránku obce Mužla. Ďakujeme pekne.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že v sobotu 30. septembra so začiatkom o 13,00 hodine sa koná majstrovský futbalový zápas domáceho mužstva žiakov s futbalovým mužstvom žiakov TJ Družstevník Bruty. O 15,30 hod. môžete fandiť domácemu futbalovému mužstvu dorast, ktorí odohrajú majstrovský zápas s mužstvom dorastu Kalná nad Hronom.
Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Zamestnanci obecnej knižnice s úctou pozývajú záujemcov v nedeľu 1. októbra do miestnej knižnice na besedu spisovateľky Edity Jozefik s čitateľmi. Počas stretnutia sa môžete oboznámiť s básnickou zbierkou ako aj posledným románom spisovateľky s názvom Ajándék-pillanatok. Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 1. októbra so začiatkom o 16,00 hodine. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


Predseda vedenia telovýchovnej jednoty oznamuje členom vedenia, že v piatok 29. septembra so začiatkom o 19,30 hod. v reštaurácii U Bieleho koňa sa uskutoční zasadnutie členov vedenia telovýchovnej jednoty. Žiada dochvíľnu účasť členov.


Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla Omšový poriadok
39. týždeň:

25. september Pondelok 18,00 Svätá omša
26. september Utorok 18,00 Svätá omša
27. september Streda 18,00 Svätá omša
28. september Štvrtok 18,00 Svätá omša
01. október Nedeľa 11,00 Svätá omšaRímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla Omšový poriadok
38. týždeň:

18. september Pondelok 18,00 Svätá omša
19. september Utorok 18,00 Svätá omša
21. september Štvrtok 18,00 Svätá omša
23. september Piatok 8,00 Svätá omša
24. september Nedeľa 11,00 Svätá omšaVedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 24. septembra v nedeľu so začiatkom o 15,30 hodine na miestnom futbalovom ihrisku sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového mužstva dospelých s futbalovým mužstvom dospelých Trávnica.
Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že v sobotu 16. septembra so začiatkom o 13,00 hodine sa koná majstrovský futbalový zápas domáceho mužstva žiakov s futbalovým mužstvom žiakov Sokol Gbelce. O 15,30 hod. môžete fandiť domácemu futbalovému mužstvu dorast, ktorí odohrajú majstrovský zápas s mužstvom dorastu OŠK Svätý Peter.
Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 10. septembra v nedeľu so začiatkom o 16,00 hodine na miestnom futbalovom ihrisku sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového mužstva dospelých s futbalovým mužstvom dospelých OŠK Lipová.
Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Oznamujeme dôchodcom, ktorým sa vypláca dôchodok z cudziny, že pre účely vyplácania vianočného dôchodku sociálnou poisťovňou, je nutné oznámiť sumu dôchodku z cudziny a to do 30. septembra. Tlačivo je k dispozícii na obecnom úrade. K oznámeniu je potrebné priložiť aj rozhodnutie preukázajúce aktuálnu sumu dôchodku vyplácaného z cudziny. Prineste si so sebou aj výmer zo sociálnej poisťovne, pretože niektoré údaje z tohto tlačiva tiež sú potrebné.


Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom obce, že 30. augusta v stredu od 8,00 hodiny bude cesta Nagyhegyi na vinohrad kvôli závady na vedení vodovodu uzavretá na čas nutný na odstránenie tejto závady.


S úctou pozývame záujemcov na prednášku spojenú s premietaním dňa 1. septembra v piatok so začiatkom o 18,00 hodine do miestnej knižnice. Prednášať bude dr. András Hegedűs. Témou prednášky sú cirkevné dejiny našej obce spestrené fotkami a filmami. Názov prednášky: Zdroje týkajúce sa obce Mužla v Ostrihomskom arcibiskupskom archíve. Každého srdečne očakávajú zamestnanci obecnej knižnice.


Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla Omšový poriadok
35. týždeň:

2. september Sobota 8,00 Svätá omša 7,30 - možnosť sviatosti pokánia 3. september Nedeľa 11,00 Svätá omša

Tento týždeň sa vymieňajú okná na kostole.

Milodary na rekonštrukciu kostola vďačne prijímame na bankový účet farnosti IBAN SK 7500 0000 0040 1169 1247.
Oktober / 2017Oznamujeme obyvateľom obce, že 18. októbra od 8,00 – 18,00 hodiny sa na bývalom smetisku uskutoční zber zeleného odpadu. Upozorňujeme vážených spoluobčanov, že na zelený odpad už kontejnery na rôzne časti obce vyložené nebudú, preto prosíme každého aby v čo najväčšom počte využili termín ktorý je k dispozícii. Zároveň prosíme o disciplinovaný prístup obyvateľstva, aby na smetisko odviezli výlučne zelený odpad, čo bude dohliadať aj náš zamestnanec. Zároveň oznamujeme váženým obyvateľom, že najbližší termín zberu zeleného odpadu bude až po sviatku všetkých svätých, o čom vás budeme včas informovať.


Predseda vedenia telovýchovnej jednoty oznamuje členom vedenia, že v piatok 20. októbra so začiatkom o 19,00 hod. v reštaurácii U Bieleho koňa sa uskutoční zasadnutie členov vedenia telovýchovnej jednoty. Žiada dochvíľnu účasť členov.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 22. októbra v nedeľu so začiatkom o 14,00 hodine na miestnom futbalovom ihrisku sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového mužstva dospelých s futbalovým mužstvom dospelých FC Semerova.
Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v dňoch 19. a 20. októbra vo štvrtok a piatok sa uskutoční zber elektroodpadu v garáži pri hasičskom sklade. Žiadame každého kto má takýto odpad aby ho odovzdal v uvedených dňoch – vo štvrtok od 8,00 – 15,30 hodiny a v piatok od 8,00 – 18,00 hodiny.


JESENNÉ UPRATOVANIE ! Oznamujeme obyvateľom obce, že koncom týždňa, t.j. v dobe od piatku 20. októbra do pondelka 23. októbra bude možnosť uloženia veľkoobjemového odpadu do veľkých kontejnerov ktoré budú vyložené už na známych miestach obce. Do kontejnerov je ZAKÁZANÉ hádzať zelený odpad, pneumatiky, akumulátory, elektroodpad, stavebný odpad. Dôrazne žiadame Vážených obyvateľov o disciplinovaný prístup pri uložení odpadu iba takého druhu, ktorý od Vás žiadame v záujme bezproblémového uloženia potom na skládke, aby sa predišlo vráteniu kontejnera zo skládky.


Dr. Vojcek oznamuje obyvateľom obce, že v dobe od 16. – 22. októbra neordinuje. Zastupuje ho Dr. Fodor v Štúrove.
Ďalej oznamuje pacientom, že v ordinácii je možnosť ochranného očkovania proti chrípke.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že v sobotu 14. októbra so začiatkom o 12,00 hodine sa koná majstrovský futbalový zápas domáceho mužstva žiakov s futbalovým mužstvom žiakov Strekov.
O 14,30 hod. môžete fandiť domácemu futbalovému mužstvu dorast, ktorí odohrajú majstrovský zápas s mužstvom dorastu Kmeťovo.
Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Zamestnanci obecnej knižnice oznamujú obyvateľom obce, že knižnica 12. októbra vo štvrtok bude otvorená iba do 15,30 hodiny, a 13. októbra v piatok z technických príčin bude zatvorená celý deň.


Vyzývame tých obyvateľov, ktorým do kuka nádob bude uložený stavebný odpad, pet flaše, ošatenie resp. kartóny, tie kuka nádoby nebudú vyprázdnené!!!!! Takýto odpad prosíme umiestniť do kuka nádob, ktoré sú na to určené a sú vyložené pri budove požiarneho zboru v strede obce. Ďakujeme


Oznamujeme obyvateľom obce, že v obecnej knižnici ako aj na obecnom úrade si môžete zakúpiť knihu s názvom Podunajsko z neba za cenu 9 eur ako aj nástenný kalendár so zábermi o obci na rok 2018 za cenu tlače 5 eur.


November / 2017
Vinohradnícka obec Mužla a Zväz Záhradkárov oznamuje všetkým vlastníkom vinohradov a pivníc, ako aj milovníkom prírody, ktorí sa starajú o svoje okolie, že 25.novembra teda v sobotu s názvom „Jesenné upratovanie vinohradov“ organizujú veľké upratovanie vo vinohrade, aby urýchlili a pripravili zavedenie vody do pivníc. Prosíme každého, aby sa v čo najväčšom počte zúčastnili akcie. Stretnutie je v sobotu ráno o 8:00 na veľkom parkovisku vo vinohrade a trvá do 12:00.Každého prosíme, aby si priniesli hlavne krovinorez a motorovú pílu. Plánovaná práca je odstránenie konárov, stromov a kríkov. V prípade dažda sa program posunie o týždeň.

Na základe augustových ohlasov, že málo našich obyvateľov počulo vysielanie rádia Patria s názvom Iskolatáska o ZŠ J.E. Mužla a jej zriaďovateľovi, sme získali licenčné povolenie na vysielanie pre Mužliansku kábelovú televíziu. Preto tieto dve rozhlasové vysielania v nedeľu o 16,00 hodine na kábelovej televízii zopakujeme.
Prosíme spoluobčanov, aby pozorne vypočúvali tieto dva vysielania!


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že v sobotu 11. novembra so začiatkom o 13,30 hodine sa koná majstrovský futbalový zápas domáceho futbalového mužstva dorast, ktorí odohrajú majstrovský zápas s mužstvom dorastu TJ Lokomotíva Bánov. 12. novembra v nedeľu so začiatkom o 13,30 hodine môžete sledovať majstrovský futbalový zápas domáceho mužstva dospelých s futbalovým mužstvom dospelých TJ Agro Zemné.
Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Informujeme obyvateľov obce, hlavne majiteľov pivníc na vinici, že tento týždeň vo štvrtok alebo piatok (9. resp. 10. novembra) sa začína na vinici stavba vodovodu. Stavba sa začína hlavným viničným radom v časti Nagyhegy podľa stavebnej dokumentácie ôsmym a šiestym viničným radom. Prosíme majiteľov pivníc, ktorí majú v okolí plánovaného vodovodu nástroje, mobilné búdky, aby ich odstránili umožňujúc tým prácu ťažkých strojov. Ďakujeme za pozornosť a pochopenie!


Oznamujeme obyvateľom obce, že 15. novembra od 8,00 – 17,00 hodiny sa na bývalom smetisku uskutoční zber zeleného odpadu. Žiadame spoluobčanov o disciplinovaný prístup aby na smetisko odviezli výlučne iba zelený odpad.


Vážení spoluobčania!
V súvislosti so sobotnými voľbami do krajskej samosprávy mi dovoľte, aby som sa poďakoval za účasť vo voľbách do Nitrianskeho samosprávneho kraja. Naša účasť bola mimoriadne, nezvyčajne vysoká na voľby do VÚC, dosiahla bezmála 40 percent. Bola jedna z najvyšších v štúrovskom volebnom obvode. Aj v mene mojich spoločníkov, kandidátov za stranu SMK-MKP a v mene svojom Vám vyjadrujem vďaku za odovzdané hlasy v prospech nás, kandidátov SMK-MKP. V pracovnej činnosti na Nitrianskom samosprávnom kraji budeme naďalej hájiť záujem našej obce ako aj záujem štúrovského regiónu.
Ďakujem za prejavenú dôveru a odovzdané hlasy!

Ing. Iván Farkas, poslanec NSK a starosta obce Mužla


Vedenie ZO Slovenského zväzu záhradkárov oznamuje svojim členom a obyvateľom obce že prijíma objednávky na jesenné práce pre malotraktor. Služby vykonávané s malotraktorom žiadajú objednať u Júliusa Kovácsa – pokladníka zväzu na telefónnych číslach 758 3294 alebo na 0904 877674.


Zamestnanci obecnej knižnice s úctou pozývajú záujemcov v piatok 10. novembra so začiatkom o 16,00 hodine do miestnej knižnice na prednášku Mariána Kviteka o dobových udalostiach v našej obci počas I. a II. svetovej vojny. Prednášku nasleduje beseda, počas ktorej si budeme môcť vypočuť referáty o osobných zážitkoch ešte žijúcich svedkov týchto udalostí. Podujatie obklopuje výstava dokumentov z uvedeného obdobia, ktorú usporiadajú členovia miestnej organizácie CSEMADOK-u. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.
December / 2017
Upozorňujeme všetkých občanov, ktorí užívajú náhradnú poľnohospodársku pôdu, ktorú majú vyčlenenú pozemkovým úradom alebo pozemkovým odborom Okresného úradu v Nových Zámkoch príslušným rozhodnutím a chceli by túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Nových Zámkoch o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Pozor, nezmeškajte podania žiadosti na Okresný úrad v Nových Zámkoch.


Dr. Vojcek oznamuje obyvateľom obce, že v dňoch 6., 7. a 8. decembra neordinuje. Zastupuje ho Dr. Fodor v Štúrove.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v obecnej knižnici ako aj na obecnom úrade si môžete zakúpiť knihu s názvom Podunajsko z neba za cenu 9 eur ako aj nástenný kalendár so zábermi o obci na rok 2018 za cenu tlače 5 eur.