Organizačná štruktúra 

 

Ing. Iván Farkas starosta +421367583102 kl. 102
+421 915 333 312
starostamuzla@muzla.sk
Ing. Márta Farkas sekretariát, podateľňa, zastupiteľstvo, správa projektov +421 36 758 31 02 kl. 101 sekretariat@muzla.sk marta.farkasova@muzla.sk
Georgina Zsitvová
matrikárka, evidencia obyvateľstva, pokladňa +421 36 758 31 02 kl.106
+421 907 893 165
georgina.zsitvova@muzla.sk
Mgr. Renáta Vargová miestne dane a poplatky, pokladňa +421 36 758 31 02 kl. 105 renata.vargova@muzla.sk
MSc. Csaba Vezér
stavebníctvo, životné prostredie, sťažnosti +421 905 734 538
csaba.vezer@muzla.sk
Ing. Róbert Dobsony
verejné práce, údržba +421 903 583 111 robert.dobsony@muzla.sk
Mgr. Szalaiová Bernardína sociálne služby +421 918 585 337
bernardina.szalajova@muzla.sk
Mgr. Viktória Józsová rozpočet, účtovníctvo, personálna agenda +421 36 758 31 02 kl. 103 viktoria.jozsova@muzla.sk
Bc. Galgócová Mária evidencia majetku, registratúra, CO +421 36 758 31 02 mell. 101
maria.galgocova@muzla.sk

 

Základná škola J.Endrődyho

 

Ing. Ölveczky Árpád riaditeľ +421 36 758 31 04
muzlazs@gmail.com

 

Materská škola

 

Marta Horňáková riaditeľka +421 36 758 31 11
muzlams690@gmail.com

 

Knižnica

 

administrácia +421 36 381 1296, konyvtarmuzsla.kniznica@gmail.com

 

Knižnica – úradné dni a hodiny

 

Od pondelka do piatku: v predobedňajších hodinách 9,00 – 11,00
Od pondelka do piatku: v poobedňajších hodinách 13,30 – 19,00

 

Úradné dni a hodiny Obecného úradu

 

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30
Piatok 8:00 – 12:00

Facebook