2018. 17 mája.

Rozhodnutie o umiestnení stavby

2018. 16 apríla.

Rozhodnutie

2018. 21 marca.

Optická infraštruktúra

2018. 20 marca.

Verejná vyhláška – Krajský pamiatkový úrad

Facebook