Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla Omšový poriadok

20. týždeň

  14. máj Pondelok 18,00 Svätá omša
  15. máj Utorok 18,00 Svätá omša
  17. máj Štvrtok 17,00 Tichá adorácia
18,00 Svätá omša
  19. máj Sobota   8,00 Svätá omša
  20. máj Nedeľa 11,00 Slávnostná svätá omša

Facebook