Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla Omšový poriadok

28. týždeň

    9.  júl Pondelok 18,00 Svätá omša
   10.  júl Utorok 18,00 Svätá omša
   12.  júl Štvrtok 17,00 Tichá adorácia
18,00 Svätá omša
   14.  júl Sobota   8,00 Svätá omša
   15.  júl Nedeľa 11,00 Svätá omša

Facebook