Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla Omšový poriadok

33. týždeň

13. august Pondelok 18,00 Svätá omša
15. august Streda Sviatok Nanebovzatia Panny Márie
17,30 večerné spevácke chvály
18,00 Slávnostná svätá omša
16. august Štvrtok 17,00 Tichá adorácia
18,00 Svätá omša
19. august Nedeľa 11,00 Svätá omša

Facebook