Úradná tabuľa



POLÍCIA VARUJE SENIOROV: POZOR NA PODVODNÍKOV!

Polícia v Nitrianskom kraji zaznamenala v posledných týždňoch oznámenia o pokusoch podvodníkov vyťažiť z mimoriadnej situácie a hyenisticky sa priživiť na dôchodcoch.

Podvodníci kontaktujú seniorov a chcú im merať teplotu: - žiadny zdravotník Vám dobrovoľne nepríde domov odmerať teplotu!

ponúkajú pochybné lieky, dezinfekcie, rúška: - uvedené produkty kupujte len v lekárni, alebo v drogérii!

oslovujú seniorov, že im spravia nákup a žiadajú peniaze vopred: -nikomu nedávajte peniaze za nákup vopred!
-ak potrebujete nakúpiť oslovte v prvom rade svojich rodinných príslušníkov, susedov alebo ľudí, ktorých poznáte!
Ak Vám to Vaša situácia nedovoľuje, oslovte príslušný mestský, alebo obecný úrad, kde funguje LINKA PRE SENIOROV

LEVICE – 0910 116 111, 036-6307 900
NOVÉ ZÁMKY – 035-6921 760, 035-6921 731
KOMÁRNO – 035-2851 311, 035-2851 344

NEDOVOĽTE, ABY PODVODNÍCI ZNEUŽÍVALI TÚTO VÁŽNU SITUÁCIU VO SVOJ PROSPECH. V PRÍPADE POTREBY NÁS KONTAKTUJTE NA T.Č.158. SME TU PRE VÁS!


V prípade poruchy káblovej televízie v obci Mužla chybu nahláste prosím na uvedených kontaktoch. Ďakujeme Vám.



Vážení spoluobčania!

Starý rok odvial vietor, nový rok 2020 sa práve začína. Preto mi dovoľte, aby som v mene poslancov obecného zastupiteľstva, v mene pracovníkov obecného úradu a zariadení zriadených obcou, v mene spoločenských organizácií ako aj v mene svojom Vám poprial šťastný a úspešný nový rok, plný lásky a porozumenia. Želám Vám, aby sa predsavzatia a želania, ktoré ste prijali v prvej minúte nového roka splnili, aby k Vám bol osud v novom roku vďačnejší a vrúcnejší, ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch.

Prajem Vám do nového roku to,
čo človek najviac potrebuje - zdravie,
to, čo márne hľadá - šťastie
a to, čo mu najviac chýba - lásku.
Nový rok nech Vám začne plynúť ako čistá voda zo studničky,
plná zdravia, lásky, pokoja a nech Vám jej prameň nikdy nevyschne.
Vinšujem vám Nový rok,
aby ste mali šťastný krok,
doma lásku, svornosť,
a všetkého hojnosť.
Nech sa starosť všetka zruší
a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.

Prajem Vám šťastný, úspešný a bohatý nový rok! Pro fortuno 2020!
Ing.Iván Farkas, starosta obce

Facebook