Úradná tabuľa


V prípade poruchy káblovej televízie v obci Mužla chybu nahláste prosím na uvedených kontaktoch. Ďakujeme Vám.Vážení spoluobčania!

Starý rok odvial vietor, nový rok 2020 sa práve začína. Preto mi dovoľte, aby som v mene poslancov obecného zastupiteľstva, v mene pracovníkov obecného úradu a zariadení zriadených obcou, v mene spoločenských organizácií ako aj v mene svojom Vám poprial šťastný a úspešný nový rok, plný lásky a porozumenia. Želám Vám, aby sa predsavzatia a želania, ktoré ste prijali v prvej minúte nového roka splnili, aby k Vám bol osud v novom roku vďačnejší a vrúcnejší, ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch.

Prajem Vám do nového roku to,
čo človek najviac potrebuje - zdravie,
to, čo márne hľadá - šťastie
a to, čo mu najviac chýba - lásku.
Nový rok nech Vám začne plynúť ako čistá voda zo studničky,
plná zdravia, lásky, pokoja a nech Vám jej prameň nikdy nevyschne.
Vinšujem vám Nový rok,
aby ste mali šťastný krok,
doma lásku, svornosť,
a všetkého hojnosť.
Nech sa starosť všetka zruší
a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.

Prajem Vám šťastný, úspešný a bohatý nový rok! Pro fortuno 2020!
Ing.Iván Farkas, starosta obce

Facebook