2021

Číslo

Dátum

Projekt

Popis

Dokumenty

1. 19.1.2021 Wine_LAB - Vybavenie laboratória Wine_LAB - Výzva - Vybavenie vinárskeho laboratória, Mužla Stiahnuť
Vybavenie vinárskeho laboratória, Zoznam Stiahnuť .pdf
Stiahnuť .xlsx
Vzor Zmluvy Stiahnuť .pdf
Stiahnuť .docx