2024

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 41/2024 Zmluva o zabezpenčení umeleckého vystúpenia hudobnej skupiny Omega Revival Adrienne Töröková - elóKONCERT PROMOTION 06.07.2024 Stiahnuť
Zmluva 40/2024 Zmluva o pripojení Západoslovenská distribučná a.s. 11.06.2024 Stiahnuť
Zmluva 39/2024 Kúpna zmluva Kovács, Kovácsová 09.02.2024 Stiahnuť
Zmluva 38/2024 Kúpna zmluva Horňák Horňák Ladislav 09.02.2024 Stiahnuť
Zmluva 37/2024 Zmluva o dielo Aszfalt s.r.o. 03.06.2024 Stiahnuť
Zmluva 36/2024 Zámenná zmluva AMEXX AMEXX s.r.o. 15.05.2024 Stiahnuť
Zmluva 35/2024 Kúpna zmluva Ferdinand Tóth 13.05.2024 Stiahnuť
Zmluva 34/2024 Dodatok č.4 Patrik Ferenc 10.05.2024 Stiahnuť
Zmluva 33/2024 Zmluva o pripojení Západoslovenská distribučná a.s. 30.04.2024 Stiahnuť
Zmluva 32/2024 Príkazná zmluva č.24 Komunál – Servis, s.r.o. 24.04.2024 Stiahnuť
Zmluva 31/2024 DOHODA 2024/NR/025 ÚPSVaR Nitra 25.04.2024 Stiahnuť
Zmluva 30/2024 Dodatok k zml. Orange Slovensko a.s. 23.04.2024 Stiahnuť
Zmluva 29/2024 Darovacia zml. DAP Mužla 24.04.2024 Stiahnuť
Zmluva 28/2024 Rámcová zmluva č.054/2024 OVD – ovocinárske družstvo Dvory n. Žitavou 19.04.2024 Stiahnuť
Zmluva 27/2024 27-24 Dodatok č.2 Telekom Slovak Telekom a.s. 25.03.2024 Stiahnuť
Zmluva 26/2024 Zmluva NATUR-PACK a.s. NATUR-PACK a.s. 26.03.2024 Stiahnuť
Zmluva 25/2024 Dodatok č.1 k zml. 29.03.2023 Obec Mužla, a Denisa Kissová Dátum podpisu: 20.03.2024, Dátum zverejnenia:23.03.2024 Stiahnuť
Zmluva 24/2024 Dodat. k zámennej zml. Obec Mužla, a AMEXX s.r.o. Dátum podpisu: 20.03.2024, Dátum zverejnenia: 23.03.2024 Stiahnuť
Zmluva 23/2024 Dodatok k zmluve 23-24 Orange Slovensko a.s. 19.03.2024 Stiahnuť
Zmluva 22/2024 Dodatok k Zmluve 22-24 Orange Slovensko a.s. 19.03.2024 Stiahnuť
Zmluva 21/2024 Rámcová zmluva 21-24 Orange Slovensko a.s. 19.03.2024 Stiahnuť
Zmluva 20/2024 20-24 DOBr.PO web Dobr. požiarna ochrana SR 18.03.2024 Stiahnuť
Zmluva 19/2024 19-24 dohoda UPSVR web ÚPSVR Nové Zámky 20.03.2024 Stiahnuť
Zmluva 18/2024 18-24 dohoda UPSVR web ÚPSVR Nové Zámky 20.03.2024 Stiahnuť
Zmluva 17/2024 Návrh poistnej zmluvy Generali Poisťovňa zastúpená Maďarovou M. 12.03.2024 Stiahnuť
Zmluva 16/2024 Kúpno predajná zmluva ISUZU web Predávajúci: Zuzana Tomeková - Kupujúci: Obec Muzla 06.03.2024 Stiahnuť
Zmluva 15/2024 Dodatok č.2 15-24 Stavcentrum s.r.o. 05.02.2024 Stiahnuť
Zmluva 14/2024 Zmluva 14-24 PROSPECT, spol. s.r.o. 05.02.2024 Stiahnuť
Zmluva 13/2024 Zmluva 13-24 Ing. Juliana Farkasová 08.02.2024 Stiahnuť
Zmluva 12/2024 Kúpna zmluva 12-24 Anikó Kovács 31.01.2024 Stiahnuť
Zmluva 13/2024 Dodatok č. 2 Technické služby mesta Štúrovo 07.02.2024 Stiahnuť
Zmluva 12/2024 Zmluva o termínovanom úvere Prima banka Slovensko a.s. 06.02.2024 Stiahnuť
Zmluva 11/2024 Zmluva o termínovanom úvere Prima banka Slovensko a.s. 06.02.2024 Stiahnuť
Zmluva 10/2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 10-24 MPSVR SR 22.01.2024 Stiahnuť
Zmluva 09/2024 mluva o vykonaní zdrav. Posudkovej činnosti 09-24 AVK MEDIC , s.r.o. 31.01.2024 Stiahnuť
Zmluva 08/2024 Zmluva o pripojení el. zariadenia Západoslovenská distribúcia 24.01.2024 Stiahnuť
Zmluva 07/2024 Zmluva o pripojení el. zariadenia Západoslovenská distribúcia 24.01.2024 Stiahnuť
Zmluva 06/2024 Zmluva o pripojení el. zariadenia Západoslovenská distribúcia 24.01.2024 Stiahnuť
Zmluva 03/2024 Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Ing. Ivan Katona 10.01.2024 Stiahnuť
Zmluva 02/2024 Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo Stavcentrum – stavebniny s.r.o. 17.01.2024 Stiahnuť
Zmluva 01/2024 Kúpno – predajná zmluva Tóth Július - SHR 08.01.2024 Stiahnuť
2023

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 56/2023 Darovacia Zmluva KRHZ NR VO 182-041/2023 Ministerstvo vnútra SR 04.09.2023 Stiahnuť
Zmluva 55/2023 Dodatok č. 1 ku zmluve o zneškodnovaní odpadu skládkovaním č. ZM-ER-OD-22-0028 EKOREAL s.r.o. 21.12.2023 Stiahnuť
Zmluva 54/2023 Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra SR 12.12.2023 Stiahnuť
Zmluva 53/2023 Kúpna zmluva Patrik Ferenc, Friderika Stambauer 13.12.2023 Stiahnuť
Zmluva 53/2023 Zmluva o spolupráci 50-23 Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR 30.11.2023 Stiahnuť
Zmluva 52/2023 ZMLUVA O DIELO Stavcentrum – stavebniny s.r.o. 15.12.2023 Stiahnuť
Zmluva 51/2023 Dodatok č. 1 51-23 Firex – Pásztor s.r.o. 11.12.2023 Stiahnuť
Zmluva 49/2023 Kúpna zmluva 49-23 Zsolt Galgóczi, Alexandra Galgócziová 15.11.2023 Stiahnuť
Zmluva 48/2023 Zmluva o spolupráci 48-23 Citrón s.r.o., Polianky 5, 84101 Bratislava 09.11.2023 Stiahnuť
Zmluva 47/2023 Kúpna zmluva 47-23 Vozár Imrich 18.10.2023 Stiahnuť
Zmluva 46/2023 Zámenná zmluva 46-23 AMEXX s.r.o. IČO:45458588 18.10.2023 Stiahnuť
Zmluva 45/2023 Kúpna zmluva 45-23 AMEXX s.r.o. IČO:45458588 18.10.2023 Stiahnuť
Zmluva 44/2023 Zmluva č. POD 160/2023 Slovenská agentúra životného prostredia 8.11.2023 Stiahnuť
Zmluva 43/2023 Dodatok č. 1 Árendás Zsolt 31.10.2023 Stiahnuť
Zmluva 42/2023 Kúpna zmluva Šimonová 26.10.2023 Stiahnuť
Zmluva 41/2023 Kúpna zmluva Szabová 26.10.2023 Stiahnuť
Zmluva 40/2023 Kúpna zmluva Bolya 26.10.2023 Stiahnuť
Zmluva 39/2023 Zmluva o združenej dodávke elektr. Č.: 5100002113 SPP, a.s. 13.10.2023 Stiahnuť
Zmluva 38/2023 Kúpna zmluva zo dňa 20.09.2023 Árendás Zsolt, Bánomská ulica 49/27, Mužla 20.09.2023 Stiahnuť
Zmluva 37/2023 Zmluva o umiestnení psov do útulku/karanténnej stanice OZ Priateľ Pes 29.09.2023 Stiahnuť
Zmluva 36/2023 Kúpna zmluva zo dňa 20.09.2023 Ernest a Mária Sátor, Krajcárova ulička 23/3, Mužla 20.09.2023 Stiahnuť
Zmluva 35/2023 Zmluva o poskytnutí podpory Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 19.09.2023 Stiahnuť
Zmluva 34/2023 Zmluva o dielo na realizáciu sadovníckych úprav obce Mužla Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka, Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom 25.09.2023 Stiahnuť
Zmluva 33/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 19.09.2023 Stiahnuť
Zmluva 32/2023 Zmluva o dielo SEVENET s.r.o. 30.08.2023 Stiahnuť
Zmluva 31/2023 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Slovak Telecom, a.s. 06.09.2023 Stiahnuť
Zmluva 30/2023 Dodatok č.1 /30-23/ Marcibál Oto 16.08.2023 Stiahnuť
Zmluva 29/2023 Dodatok č.1 /29-23/ Norbert Syllaba, Nikoleta Syllaba 16.08.2023 Stiahnuť
Zmluva 28/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slov. republiky 27.07.2023 Stiahnuť
Zmluva 27/2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.:23-514-04030 Fond na podporu umenia 28.06.2023 Stiahnuť
Zmluva 26/2023 Kúpná zmluva Norbert Syllaba, Nikoleta Syllaba 12.7.2023 Stiahnuť
Zmluva 25/2023 Kúpná zmluva Marcibál Oto 12.7.2023 Stiahnuť
Zmluva 24/2023 Kúpná zmluva Mikuláš Zsitva 28.6.2023 Stiahnuť
Zmluva 24/2023 Rámcová zmluva č. 028/2023 OVD-ovocinárske družstvo 30.06.2023 Stiahnuť
Zmluva 23/2023 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných. a dôveryhodných služieb NASES národná agentúra 19.06.2023 Stiahnuť
Zmluva 22/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE 20.06.2023 Stiahnuť
Zmluva 21/2023 Zmluva o prenájme časti pozemku na umiestnenie reklamnej tabule ARTON s.r.o. 12.06.2023 Stiahnuť
Zmluva 20/2023 Príkazná zmluva č.26. VO/10/2023/EL-KSVO Komunal servis – Verejné obstarávanie, s.r.o. 05.06.2023 Stiahnuť
Zmluva 19/2023 Kúpna zmluva uzavretá v zmysle par. 588 a nasl. Obč. zákonníka…… Marcel Paška Mgr. , rodený Paška nar.12.03.1974 04.05.2023 Stiahnuť
Zmluva 18/2023 Darovacia zmluva podľa § 628 z. č.40/1964 Zb. Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov Priemyselný park Štúrovo, a.s. Továrenská 1, 943 01 Štúrovo 27.04.2023 Stiahnuť
Zmluva 17/2023 Zmluva č.:323 0235 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Dobrovoľná požiarna ochrana SR 27.04.2023 Stiahnuť
Zmluva 16/2023 Kúpná zmluva Mária Csákiová 26.04.2022 Stiahnuť
Zmluva 15/2023 Kúpná zmluva Jenei Ondrej, Jeneiová Mária 26.04.2023 Stiahnuť
Zmluva 14/2023 Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadatela Západoslovenská distribučná, a.s. 28.03.2023 Stiahnuť
Zmluva 13/2023 Kúpna zmluva Zsolt Árendás 14.04.2023 Stiahnuť
Zmluva 12/2023 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 29.03.2023 Stiahnuť
Zmluva 11/2023 Kúpna zmluva Ernest Sátor, rodený Sátor, Ing. Mária Sátorová, rodená Mészárosová 05.04.2023 Stiahnuť
Zmluva 10/2023 Kúpna zmluva Peter Kurucz rod. Kurucz, Lívia Kurucz, rod. Füredi 05.04.2023 Stiahnuť
Zmluva 9/2023 Kúpna zmluva Denisa Kissová rod. Kissová, 4.4.2023 Stiahnuť
Zmluva 8/2023 Darovacia zmluva Chateau Belá, s.r.o. 16.3.2023 Stiahnuť
Zmluva 7/2023 Dodatok č. 5 k zmluve p zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov NATUR-PACK, a.s. 13.1.2023 Stiahnuť
Zmluva 6/2023 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 31.1.2023 uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka na Obecnom úrade Mužla Galgócz Gabriel, Galgóc Norbert, Galgócová Nora, Galgóc Kristián 1.3.2023 Stiahnuť
Zmluva 5/2023 Zmluva vykonávaní zdravotnej posúdkovej činnosti AVK MEDIC, s.r.o. 07.02.2023 Stiahnuť
Zmluva 4/2023 Zmluva o poskytnití finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 15.02.2023 Stiahnuť
Zmluva 3/2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 15.02.2023 Stiahnuť
Zmluva 2/2023 Kúpna zmluva Galgócz Gabriel, Galgóc Norbert, Galgócová Nora, Galgóc Kristián 2.3.2023 Stiahnuť
Zmluva 1/2023 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Ing. Juliana Farkasová 23.01.2023 Stiahnuť
2022

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 68/2022 Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve 38/VO/08/2022/PL-KS KOMUNAL-SERVIS, s.r.o. 25.07.2022 Stiahnuť
Zmluva 67/2022 Zmluva č. 7/1000194262 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 21.12.2022 Stiahnuť
Zmluva 66/2022 Zmluva o vysielaní televíznych programovaných služieb Carisma tv, s.r.o. 6.12.2022 Stiahnuť
Zmluva 65/2022 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel 22.12.2022 Stiahnuť
Zmluva 64/2022 Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.12.2022 Stiahnuť
Zmluva 63/2022 Zmluva o zneškodňovaní odpadu skládkovaním EKOREAL, s.r.o. Košice 14.12.2022 Stiahnuť
Zmluva 62/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu národnostných menšín 31.10.2022 Stiahnuť
Zmluva 61/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu národnostných menšín 18.10.2022 Stiahnuť
Zmluva 60/2022 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 113/012/21 Prima banka Slovensko, a.s. 12.12.2022 Stiahnuť
Zmluva 59/2022 Kúpna zmluva Zoltán Halász rod. Halász a Halászová Erika, rod. Szalayová, 07.12.2022 Stiahnuť
Zmluva 58/2022 Zmluva o dielo Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA – architektonický ateliér 16.05.2022 Stiahnuť
Zmluva 57/2022 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve H&O Group I s.r.o. 25.04.2022 Stiahnuť
Zmluva 56/2022 Dohoda č. 22/17/010/46 Úrad prace a socialnych veci a rodiny Nové Zámky 13.10.2022 Stiahnuť
Zmluva 55/2022 Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s. 26.10.2022 Stiahnuť
Zmluva 54/2022 Kúpná zmluva Západoslovenská distribučná, a.s. 26.10.2022 Stiahnuť
Zmluva 53/2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE 4.10.2022 Stiahnuť
Zmluva 52/2022 Dodatok č. 2 K zmluve o poskytovaní stravovania zo dňa 29.12.2015 Hostinec u Bieleho Koňa 31.8.2022 Stiahnuť
Zmluva 51/2022 Zmluva o udeleni licencie a ďalšej spolupráci VIS Slovensko, s.r.o. 3.10.2022 Stiahnuť
Zmluva 50/2022 Zmluva č D/2022/34 o odohraní divadelného predstavenia Komáromi Jókai Színház 26.09.2022 Stiahnuť
Zmluva 49/2022 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb Číslo zmluvy: A20675438 Orange Slovensko a.s. 26.9.2022 Stiahnuť
Zmluva 48/2022 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb , Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb Číslo zmluvy: A20675438 Orange Slovensko a.s. 26.9.2022 Stiahnuť
Zmluva 47/2022 Addendum no. ADD03 to the Subsidy Contract SKHU/1901/3.1/002 Interreg V-A Slovakia-Hungary 13.09.2022 Stiahnuť
Zmluva 46/2022 Rámcová dohoda na dodanie potravín Ing. Július Beke – Mäso údeniny 25.08.2022 Stiahnuť
Zmluva 45/2022 DODATOK č. 1 K POISTNEJ ZMLUVE POSTENIE MAJETKU Č. 11-416775 Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 Bratislava 8.9.2022 Stiahnuť
Zmluva 44/2022 Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná a.s. 25.8.2022 Stiahnuť
Zmluva 43/2022 Kúpna zmluva Západoslovenská distribučná a.s. 25.8.2022 Stiahnuť
Zmluva 42/2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 11.08.2022 Stiahnuť
Zmluva 41/2022 Príkazná zmluva č. 9/VO/08/2022/PL-KS Komunál – Servis, s.r.o. 01.08.2022 Stiahnuť
Zmluva 40/2022 Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/08/2022/PL-KS Komunál – Servis, s.r.o. 01.08.2022 Stiahnuť
Zmluva 39/2022 ZMLUVA O ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADU SKLÁDKOVANÍM č. ZM-ER-OD-22-0011 Ekoreal, s.r.o. 29.06.2022 Stiahnuť
Zmluva 38/2022 Dohoda č. 1 k Rámcovej dohode č. RD-05/2021/PL Energie2, a.s. 24.06.2022 Stiahnuť
Zmluva 37/2022 Dohoda č. 1 k Rámcovej dohode č. RD-04/2020/EL Energie2, a.s. 24.06.2022 Stiahnuť
Zmluva 36/2022 Zmluva č.: 7/1000184244 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 23.6.2022 Stiahnuť
Zmluva 35/2022 Zmluva o dielo R Trans-Speed s.r.o. 22.06.2022 Stiahnuť
Zmluva 34/2022 Dodatok č. 1 zo dňa 15.06.2022 Mária Mihaliková, rodená Nagyová 20.06.2022 Stiahnuť
Zmluva 33/2022 Rámcová zmluva č. 028/2022 OVD – ovocie družstvo 20.06.2022 Stiahnuť
Zmluva 32/2022 Dodatok k Zmluve o dielo Premier Consulting EU, s.r.o. 9.6.2022 Stiahnuť
Zmluva 31/2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo NIKA-STAV, s.r.o. 8.6.2022 Stiahnuť
Zmluva 30/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Peter Kurucz Flet Werk 8.6.2022 Stiahnuť
Zmluva 29/2022 Zmluva o dielo Ing. arch. Peter Mizia, NEUTRA 8.6.2022 Stiahnuť
Zmluva 28/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 8904/2020 MAGNA ENERGIA, a.s. 31.05.2022 Stiahnuť
Zmluva 27/2022 Dodatok o poskytnutí E Partner ZSE Energie, a.s 11.05.2022 Stiahnuť
Zmluva 26/2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE Energia, a.s. 11.05.2022 Stiahnuť
Zmluva 25/2022 Zmluva č. 3220230 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarne ochrana SR 05.05.2022 Stiahnuť
Zmluva 24/2022 Dodatok č. 1 zo dňa 25.04.2022 ku kúpnej zmluve zo dňa 23.02.2022 Edita Horváthová, rod. Mészárosová 27.04.2022 Stiahnuť
Zmluva 23/2022 Kúpna zmluva Mária Mihaliková, rodená Nagyová 26.04.2022 Stiahnuť
Zmluva 23/2022 Zmluva o dielo Peter Kurucz – Flet Werk 07.04.2022 Stiahnuť
Zmluva 22/2022 Dohoda č. 22/17/060/83 Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Nové Zámky 28.3.2022 Stiahnuť
Zmluva 21/2022 Dohoda č. 22/17/060/82 Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Nové Zámky 28.3.2022 Stiahnuť
Zmluva 20/2022 Zmluva č. 20/2022 Občianske združenie DOS 28.03.2022 Stiahnuť
Zmluva 19/2022 Zmluva č. 19/2022 Humanitné združenie „Ľudské srdce“ 28.03.2022 Stiahnuť
Zmluva 18/2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 22.03.2022 Stiahnuť
Zmluva 17/2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázalosťou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 8.2.2022 Stiahnuť
Zmluva 16/2022 Zmluva o dielo č. TN14022022-2 Premier Consulting, s.r.o. 17.2.2022 Stiahnuť
Zmluva 15/2022 Kúpna zmluva Dobaiová Dorota, Edita Horváthová 03.03.2022 Stiahnuť
Zmluva 14/2022 Dodatok č. 1 k Partnerskej dohode Ipolydamásd 2.3.2022 Stiahnuť
Zmluva 13/2022 Dodatok č.1 príkaznej zmluve č. 07/05/2020/POI Združenie obcí – Južný región 21.2.2022 Stiahnuť
Zmluva 12/2022 Zmluva o službách VORMAX s.r.o. 3.2.2022 Stiahnuť
Zmluva 11/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy SZUŠ Kataríny Pappovej – Papp Katalin Művészeti Alapiskola 21.01.2022 Stiahnuť
Zmluva 10/2022 Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 06.10.2021 Marianna Fazekasová 14.02.2022 Stiahnuť
Zmluva 9/2022 Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve zo dňa 06.10.2021 Anna Gubová 02.02.2022 Stiahnuť
Zmluva 8/2022 Kúpna zmluva H&O Group I s.r.o. 19.01.2022 Stiahnuť
Zmluva 7/2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov číslo zmluvy: 03-2022 Ing. Juliana Farkasová 18.01.2022 Stiahnuť
Zmluva 6/2022 Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti AVK MEDIC, s.r.o. 15.01.2022 Stiahnuť
Zmluva 5/2022 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 4.01.2022 Stiahnuť
Zmluva 4/2022 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 4.01.2022 Stiahnuť
Zmluva 3/2022 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 4.01.2022 Stiahnuť
Zmluva 2/2022 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 4.01.2022 Stiahnuť
Zmluva 1/2022 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 4.01.2022 Stiahnuť
2021

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 71/2021 Dodatok č. 1. k zmluve o dielo NIKA-STAV s.r.o. 22.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 70/2021 Dodatok č. 1 Marianna Fazekasová Marianna Fazekasová 8.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 69/2021 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 06.10.2021 Anna Gubová 08.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 68/2021 Dohoda číslo: 21/17/054/298 (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 22.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 67/2021 Addendum No. 2 to the Subsidy Contract for implementation of the project INTERREG V-A Slovakia-Hungary 17.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 66/2021 ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU PRE MALOODBER č. 1121513 Energie2, a.s. 29.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 65/2021 ZMLUVA O DIELO č. TN 15122021 Premier Consulting EU, s.r.o. 15.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 64/2021 Dodatok č. 1 – Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2020 Technické služby mesta štúrovo príspevková organizácia 22.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 63/2021 Poistná zmluva č. 11-416775 – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Union poisťovňa, a.s. 20.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 62/2021 Poistná zmluva č. 3249000198 – poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. 20.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 61/2021 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 113/012/21 Prima banka Slovensko, a.s. 16.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 60/2021 RÁMCOVÁ DOHODA č. RD-05/2021/PL Energie2, a.s. 10.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 59/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie / Támogatási szerződés Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-RÁKÓCZI HÁLÓZAT 02.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 58/2021 Darovacia zmluva Družstvo agropodnikateľov Mužla 1.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 57/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie 116/2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 18.11.2021 Stiahnuť
Zmluva 56/2021 Zmluva o poskytnutí NFP – 312081BII7 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 16.11.2021 Stiahnuť
Zmluva 55/2021 Zmluva o prevode výpočtovej techniky DataCentrum elektronizácie samosprávy Slovenska 5.11.2021 Stiahnuť
Zmluva 54/2021 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 1 /01/2021/ PL-KS Komunál – servis s.r.o. 24.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 53/2021 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA č. VO/ 01/ 2021 PL – KS Komunál – Servis s.r.o. 20.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 52/2021 Zmluva o úvere – Dodatok č. 2 Československá obchodná banka, a.s. 18.11.2021 Stiahnuť
Zmluva 51/2021 Zmluva o úvere – Dodatok č. 1 OTP Banka Slovensko, a.s. OTP Banka Slovensko, a.s. 29.9.2021 Stiahnuť
Zmluva 50/2021 ZMLUVA č. 96/POD-404/21 Slovenská agentúra životného prostredia 15.11.2021 Stiahnuť
Zmluva 49/2021 ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY: SKHU/1901/3.1/002 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 10.11.2021 Stiahnuť
Zmluva 48/2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-110-00070 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 26.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 47/2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-331-01777 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 25.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 46/2021 Zmluva o spolupráci JKL produkcion, s.r.o. 21.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 45/2021 Zmluva o spolupráci TRIUS FINANCE, s.r.o. 21.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 44/2021 Kúpna zmluva Sterhader Trade s.r.o. 29.09.2021 Stiahnuť
Zmluva 43/2021 Kúpna zmluva Dubický František 6.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 42/2021 Kúpna zmluva Fazekasová Marianna 6.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 41/2021 Kúpna zmluva Gubová Anna 6.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 40/2021 Kúpna zmluva Dubický+ Dubická 6.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 39/2021 Szállítási szerződés Sys-Control Informatikai Kft. 13.09.2021 Stiahnuť
Zmluva 38/2021 Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ STUDNICA, n.o. 22.9.2021 Stiahnuť
Zmluva 37/2021 ZMLUVA O VEREJNOM PREDSTAVENÍ TANEČNÉHO DIVADLA Tanečné divadlo Ifjú Szivek 6.9.2021 Stiahnuť
Zmluva 36/2021 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu OZ PROSOCIA 2.9.2021 Stiahnuť
Zmluva 35/2021 Zmluva o dielo č. 35/2021 HV 21 s.r.o. 3.9.2021 Stiahnuť
Zmluva 34/2021 Dodatok č. 4 k Licenčnej zmluve č. U1108/2013 MADE spol. s.r.o. 25.08.2021 Stiahnuť
Zmluva 33/2021 Nájomná zmluva č. 2021/1023/5071 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 23.08.2021 Stiahnuť
Zmluva 32/2021 Zmluva o dielo EKOM PLUS, s.r.o. 18.06.2021 Stiahnuť
Zmluva 31/2021 Zmluva o umiestnení psov do útulku/karanténnej stanice OZ Priateľ Pes 19.08.2021 Stiahnuť
Zmluva 30/2021 Rámcová zmluva č. 028/2021 OVD – ovocinárske družstvo 30.06.2021 Stiahnuť
Zmluva 29/2021 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 15.06.2021 Stiahnuť
Zmluva 28/2021 Nájomná zmluva evidenčné číslo spoločnosti Slovanet: D1.4-20210071 Slovanet, a.s. 25.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 27/2021 Dodatok č. I312041R55301D02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9.06.2021 Stiahnuť
Zmluva 26/2021 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí stravovania zo dňa 29.12.2015 Hostinec u Bieleho Koňa 1.06.2021 Stiahnuť
Zmluva 25/2021 Nájomná zmluva Záhradníková Renáta 17.05.2021 Stiahnuť
Zmluva 24/2021 Zmluva č. 321 0226 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 11.05.2021 Stiahnuť
Zmluva 22/2021 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Bibiana Sárközi, rod. Mészárosová 10.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 22/2021 Nájomná zmluva Klaudia Belánová Szalaiová 26.4.2021 Stiahnuť
Zmluva 21/2021 Rámcová dohoda na dodanie potravín Ing. Július Beke – Mäso – údeniny 10.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 20/2021 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služby Orange Slovensko, a.s. 7.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 19/2021 Dodatok č.1 – Mészáros András András Mészáros, rodený Mészáros 7.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 18/2021 Dodatok č. 1 Zmluva o dielo číslo: 16/2021 JD ROZHLASY s.r.o. 7.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 17/2021 Zmluva o dielo číslo: 16/2021 JD ROZHLASY s.r.o. 7.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 16/2021 Dodatok č.1 k Zmluve o dotácií Wine_LAB SKHU/1901/3.1/002 Ministry of Foreign Affairs and Trade 28.04.2021 Stiahnuť
Zmluva 15/2021 Zmluva o dielo NIKA-STAV, s.r.o. 10.04.2021 Stiahnuť
Zmluva 14/2021 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o verejnom vystúpení tanečného divadla Tanečné divadlo Ifjú Szivek 26.4.2021 Stiahnuť
Zmluva 13/2021 Príkazná zmluva č. 07./2020/POI Združenie obcí-JUŽNÝ REGIÓN 19.4.2021 Stiahnuť
Zmluva 12/2021 Zmluva o poskytovaní služieb/nakladaní s odpadom ZBEROL s.r.o. 06.4.2021 Stiahnuť
Zmluva 11/2021 Kúpna zmluva Helena Čiefová 31.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 10/2021 Zmluva o zdužených dodávkach plynu CYEB s.r.o. 31.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 09/2021 Zmluva o dielo EPIC Partner a.s. 31.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 08/2021 Kúpno-predajná zmluva O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. 23.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 07/2021 Zámenná zmluva András Mészáros, Sárközi Bibiana 26.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 06/2021 Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti AVK MEDIC s.r.o. 16.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 05/2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie socialnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 08.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 04/2021 Zmluva o poskytovaní audítorých služieb Ing. Juliana Farkasová 01.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 03/2021 Dodatok č. 4 NATUR-PACK, a.s. 01.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 02/2021 Zmluva o dielo, Wine_LAB – Stavebné práce NIKA-STAV s.r.o. 28.1.2021 Stiahnuť
Zmluva 01/2021 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb STUDNICA, n.o. 25.1.2021 Stiahnuť
2020

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 69/2020 Dodatok č. 5 k Poistnej zmluve 3229000882 Komunálna poisťovňa, a.s 15.1.2020 Stiahnuť
Zmluva 68/2020 Zmluva o pripojení SEVENET, s.r.o. 21.12.2020 Stiahnuť
Zmluva 67/2020 Zmluva o spolupráci Technické služby mesta Štúrovo príspevková organizácia 21.12.2020 Stiahnuť
Zmluva 66/2020 Zmluva o spolupráci TRIUS FINANCE, s.r.o. 21.12.2020 Stiahnuť
Zmluva 65/2020 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb STUDNICA, n.o. 18.12.2020 Stiahnuť
Zmluva 64/2020 Dodatok č. 1 ko kúpnej zmluve zo dňa 21.10.2020 Róbert Mikus 17.12.2020 Stiahnuť
Zmluva 63/2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny Energie2 a.s. 03.12.2020 Stiahnuť
Zmluva 62/2020 Dohoda č. 20/17/012/29 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 04.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 61/2020 Zmluva o návratnej finanňej výpomoci poskytovajej Ministerstvo financií Slovenskej republiky 30.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 60/2020 Darovacia zmluva Družstvo agropodnikateľov Mužla 30.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 59/2020 Dodatok č. 1 – Ku kúpnej zmluve zo dňa 30.09.2020 Martin Vanda 25.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 58/2020 Kúpna zmluva Róbert Mikus 19.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 57/2020 Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve Tomáš Horn a Mirella Podlupszká 18.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 56/2020 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri VO Ing. Gabriel Radošicky 9.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 55/2020 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve Csókás Jutka 30.6.2020 Stiahnuť
Zmluva 54/2020 Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere číslo 3005/20/005 OTP Banka Slovensko, a.s. 3.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 53/2020 Zmluva o vinkulácii vkladu č. 3005/20/005-ZZ-01 OTP Banka Slovensko, a.s. 3.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 52/2020 DOHODA č. 20/17/010/81 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 29.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 51/2020 Rámcová dohoda č RD-04/2020/PL CYEB s.r.o. 03.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 50/2020 Zmluva č. 205/2020 Nitiransky samosprávny kraj 29.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 49/2020 Zmluva č. 513/2020 Nitiransky samosprávny kraj 26.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 48/2020 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 17.06.2020 Tomáš Horn 26.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 47/2020 Zmluva č. 86/POD-404/20 slovenská agentúra životného prostredia 26.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 46/2020 Zmluva o dielo 017/2020 FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o. 26.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 45/2020 Kúpna zmluva Martin Vanda 19.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 44/2020 RÁMCOVÁ DOHODA č. RD-04/2020/EL o združenie dodávke elektrickej energie Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 22.09.2020 Stiahnuť
Zmluva 43/2020 Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve č. /01/2020/ EL KOMUNAL SERVIS-Verejné obstarávanie , s.r.o. 10.07.2020 Stiahnuť
Zmluva 42/2020 Zmluva č.: 7/1000151183 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 03.09.2020 Stiahnuť
Zmluva 41/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-303-02-2016-DO ENVIROPOL SK s.r.o 27.08.2020 Stiahnuť
Zmluva 40/2020 Zmluva Jókaiho divadlo v Komárne – Komáromi Jókai Színház 03.09.2020 Stiahnuť
Zmluva 39/2020 Dodatok ku kúpnej zmluve Ondrej Druga, rod. Druga 02.09.2020 Stiahnuť
Zmluva 38/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-217-00023 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 20.07.2020 Stiahnuť
Zmluva 37/2020 Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 2.07.2020 Stiahnuť
Zmluva 36/2020 Kúpna zmluva Tomáš Horn 20.08.2020 Stiahnuť
Zmluva 35/2020 Mandátna zmluva Csókás Judit 23.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 34/2020 Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 21.07.2020 Stiahnuť
Zmluva 33/2020 Dodatok č. 1 k zmluve o dodaní tovaru a služieb SEVENET, s.r.o. 07.01.2020 Stiahnuť
Zmluva 32/2020 Kúpna zmluva Druga Ondrej Ondrej Druga, rod. Druga 07.20.2020 Stiahnuť
Zmluva 31/2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku- Vonkajšie javisko INTERREG V-A Slovakia-Hungary 02.07.2020 Stiahnuť
Zmluva 30/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie – Dom vinárov INTERREG V-A Slovakia-Hungary 02.07.2020 Stiahnuť
Zmluva 29/2020 Zmluvy o dodávke vody č.:7/1000147549, č.:7/10000147555, č.:7/1000147557,č.:7/1000147558,č.:7/1000147560,č.:7/1000147564, č.:7/10000147566, č.:7/1000147570,č.:7/1000147572,č.:7/1000147575, č.:7/1000147579,č.:7/1000147582, č.:7/10000147586, č.:7/1000147588,č.:7/1000147590 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 25.06.2020 Stiahnuť
Zmluva 28/2020 Kúpna zmluva Edit Kovács Edit Kovács 17.06.2020 Stiahnuť
Zmluva 27/2020 Rámcová zmluva č. 028 OVD – ovocinárske družstvo 05.06.2020 Stiahnuť
Zmluva 26/2020 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Juliana Farkasová 01.06.2020 Stiahnuť
Zmluva 25/2020 Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti AVK MEDIC, s.r.o. 02.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 24/2020 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 3.7.2019 Záhradníková Renáta 07.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 23/2020 Zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s. 15.04.2020 Stiahnuť
Zmluva 22/2020 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 24.10.2018 Anita Víghová rod. Víghová 04.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 21/2020 Zmluva o dielo HV 21 s.r.o. 22.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 20/2020 Príkazná zmluva č. /1/2020/PL KOMUNAL SERVICE – Verené obstrávanie, s.r.o. 18.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 19/2020 Príkazná zmluva č. /1/2020/EL KOMUNAL SERVICE – Verené obstrávanie, s.r.o. 18.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 18/2020 Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/01/2020/ EL-KSVO KOMUNAL SERVICE – Verené obstrávanie, s.r.o. 15.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 17/2020 Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/01/2020/ PL-KSVO KOMUNAL SERVICE – Verené obstrávanie, s.r.o. 15.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 16/2020 Partnerská dohoda Ipolydamásd Község Önkormányzata 6.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 15/2020 Príkazná zmluva č. 43/10/2019/EL Nitrianske regionálne združenie obcí – ZMOS 7.02.2020 Stiahnuť
Zmluva 14/2020 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 23.10.2019 Bc. Tomáš Pathó 30.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 13/2020 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 11.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 12/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 13.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 11/2020 Zmluva o výpožičke Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20.02.2020 Stiahnuť
Zmluva 10/2020 Dodatok ku kúpnej zmluve Juliana Halászová 09.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 09/2020 Zmluva o poskytnutí služieb č. 20/015 ISA projekta, s.r.o. 25.02.2020 Stiahnuť
Zmluva 08/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 07/2020 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezbečení realizácie projektu ,,Dajme spolu gól´ Slovenský futbalový zväz 31.01.2020 Stiahnuť
Zmluva 06/2020 Kúpna zmluva Róbert Szabó a Ing. Monika Szabóova Mužla č. 421 05.02.2020 Stiahnuť
Zmluva 05/2020 Zmluva o vysielaní televíznych programových služieb Carisma tv, s.r.o. 11.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 04/2020 Kúpna zmluva Záhraníková Renáta 03.07.2019 Stiahnuť
Zmluva 03/2020 Kúpna zmluva Anita Víghová 24.10.2018 Stiahnuť
Zmluva 02/2020 Kúpna zmluva Zvara Roland 12.7.2017 Stiahnuť
Zmluva 01/2020 Zmluva BIO energie s.r.o. 1.1.2020 Stiahnuť
2019

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 71–2019 Zmluva o dielo Gabriel Slávik – GOLD PROJECT 20.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 70–2019 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Jenei Henrich 19.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 69–2019 Zmluva Ministerstvo doprava a výstavby 28.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 68–2019 Zmluva Julianna Halászová rod.Taricsova 19.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 67–2019 Zmluva SVOP,spol. s.r.o. Mgr. Ján Grman 10.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 66–2019 Zmluva Jókaiho divadlo v Komárne –Komáromi Jókai Színház 4.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 65–2019 Zmluva č. 143825 08U05 Environmentálny fond 4.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 64–2019 Dodatok č.I312041R55301D01 Ministerstvo práce 02.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 63–2019 Kúpna zmluva Jaroslav Bazsó 19.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 62–2019 Zmluva o užívaní časti podperných bodov Západoslovenská distribučná, a.s. 10.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 61–2019 Kúpna zmluva Bc. Tomáš Pathó 23.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 60–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 59–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 58–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 57–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 56–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 55–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 54–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 53–2019 Kúpna zmluva Jenei Henrich 23.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 52–2019 Kúpna zmluva Mgr. Szórádová Katarína 23.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 51–2019 Kúpna zmluva Mgr. Ármai Adrián 25.09.2019 Stiahnuť
Zmluva 50–2019 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 49–2019 Dohoda o poskytnutí príspevku 19-17-059-9 ÚPSVR Nové Zámky 04.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 48–2019 Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov 19-514-03398 Fond na podporu umenia 19.08.2019 Stiahnuť
Zmluva 47–2019 Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov 19-214-00053 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 30.04.2019 Stiahnuť
Zmluva 46–2019 Zmluva o dielo Ing. Peter Agh 18.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 45–2019 Zmluva o spolupráci TRIUS FINANCE, s.r.o. 15.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 44–2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rozvoj športu Úrad vlády SR 14.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 43–2019 Nájomná zmluva Kurucz Peter 3.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 42–2019 Zmluva o dielo č. 032019 STOMON s.r.o. 3.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 41–2019 Dodatok č. 1 k zmluve Konica Minolta spol. s r.o. 3.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 40–2019 Dodatok Opatrovateľská služba 03.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 39–2019 Kúpna zmluva MIRKOM PLUS s.r.o. 01.9.2019 Stiahnuť
Zmluva 38–2019 Nájomná zmluva Hornyák Zoltán 5.9.2019 Stiahnuť
Zmluva 37–2019 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Disig, a.s. Bratislava 15.8.2019 Stiahnuť
Zmluva 36–2019 Nájomná zmluva Szabóová Melinda 14.8.2019 Stiahnuť
Zmluva 35–2019 Nájomná zmluva Pálmai Oliver 14.8.2019 Stiahnuť
Zmluva 34–2019 Nájomná zmluva Kálmán František 14.8.2019 Stiahnuť
Zmluva 33–2019 Nájomná zmluva Gonda Norbert 14.8.2019 Stiahnuť
Zmluva 32–2019 Nájomná zmluva Csonková Eva 14.8.2019 Stiahnuť
Zmluva 31–2019 Zmluva o manažmente verejného obstarávania EPIC Partner a.s. 18.7.2019 Stiahnuť
Zmluva 30–2019 Zmluva o dielo Veríme v Zábavu s.r.o 26.07.2019 Stiahnuť
Zmluva 29–2019 Stavebné práce NIKA-STAV s.r.o 22.07.2019 Stiahnuť
Zmluva 28–2019 Zmluva o dielo – stavba III. etapa FABER, s.r.o. 16.7.2019 Stiahnuť
Zmluva 27–2019 Zmluva na dodanie tovaru a s tým súvisiacich sľužieb SEVENET s.r.o. 16.07.2019 Stiahnuť
Zmluva 26–2019 Mandátna zmluva Csókás Judit 3.6.2019 Stiahnuť
Zmluva 25–2019 Kúpna zmluva Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla 10.4.2019 Stiahnuť
Zmluva 24–2019 Kúpna zmluva Csicsóová Marta 3.7.2019 Stiahnuť
Zmluva 23–2019 Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia GREP Slovakia s.r.o. 4.7.2019 Stiahnuť
Zmluva 22–2019 Zmluva o dielo č. 14/2019 Ing. Peter Ágh 11.6.2019 Stiahnuť
Zmluva 21–2019 Kúpna zmluva Szabó Robert, Szabóová Aurélia 4.7.2018 Stiahnuť
Zmluva 20–2019 Zmluva o dielo – stavba II. etapa FABER, s.r.o. 07.5.2019 Stiahnuť
Zmluva 19–2019 Zmluva o poskytovani auditorských služieb lng. Juliana Farkasová – zodpovedný auditor SKAu 11.6.2019 Stiahnuť
Zmluva 18–2019 Rámcová zmluva č. 028/2019 OVD – ovocinárske družstvo 13.5.2019 Stiahnuť
Zmluva 17–2019 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 3.5.2019 Stiahnuť
Zmluva 16–2019 Zmluva č. 39663 o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR 2.5.2019 Stiahnuť
Zmluva 15-2019 Zmluva na odohranie divadelného predstavenia Jókaiho divadlo v Komárne-Komáromi Jókai Színház 28.4.2019 Stiahnuť
Zmluva 14-2019 Dodatokč. 2 k Zmluve o zabezpečení systému nakl. s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 11.4.2019 Stiahnuť
Zmluva 13-2019 Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 27.3.2019 Stiahnuť
Zmluva 12-2019 Zmluva o využívaní elektronických služieb Union zdravotná poisťovňa 01.04.2019 Stiahnuť
Zmluva 11-2019 Dohoda Okresný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 25.03.2019 Stiahnuť
Zmluva 10-2019 Kúpna zmluva Sárközi Bibiana 21.3.2019 Stiahnuť
Zmluva 09-2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 25.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 08-2019 Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300205261 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 07-2019 Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu č. 9106569714 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 06-2019 Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti AVK MEDIC, s.r.o. 12.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 05-2019 Nájomná zmluva Slovak Telekom, a.s. 12.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 04-2019 Nájomná zmluva Družstvo agropodnikateľov Mužla 6.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 03-2019 Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, soc. vecí a rod. SR 6.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 02-2019 Dodatok k Zmluve A10516193 Orange Slovensko, a.s. 9.1.2019 Stiahnuť
Zmluva 01-2019 Kúpno predajná zmluva Tóth Július – SHR 2.1.2019 Stiahnuť
2018

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 61/2018 Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve 3229000882 Komunálna poisťovňa, a.s 26.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 60/2018 Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve 3229000882 Komunálna poisťovňa, a.s 12.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 59/2008 Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve 3229000882 Komunálna poisťovňa, a.s 12.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 58/2018 Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve 4419008334 Komunálna poisťovňa, a.s 30.8.2018 Stiahnuť
Zmluva 57-2018 Zmluva o dielo Lelóczky Krisztina 23.7.2018 Stiahnuť
Zmluva 56-2018 Príkazná zmluva č. 15/02/2018/PL Mesto Vráble, Prvá Komunálna Finančná a.s. 31.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 55-2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o uložení KO EKOREAL s.r.o. 31.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 54-2018 Zmluva o poskyt. NFP Ministerstvo práce,soc. vecí a rod. SR 11.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 53-2018 Zmluva o poskyt. verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 10.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 52-2018 Zmluva o dielo EPIC Partner a.s. 6.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 51-2018 Nájomná zmluva Csonková Eva 29.11.2018 Stiahnuť
Zmluva 50-2018 Zmluva o spolupráci JKL production, s.r.o. 16.11.2018 Stiahnuť
Zmluva 49-2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu kultúry národnostných menšín 8.11.2018 Stiahnuť
Zmluva 48-2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu kultúry národnostných menšín 8.11.2018 Stiahnuť
Zmluva 47-2018 Zmluva o dielo č. 41/2018 THERMO HC s.r.o. 12.10.2018 Stiahnuť
Zmluva 46-2018 Zmluva o dielo č. 41/2018 THERMO HC s.r.o. 12.10.2018 Stiahnuť
Zmluva 45-2018 Kúpna zmluva Kecskemétiová Helena, Andrea, Attila 5.10.2018 Stiahnuť
Zmluva 44-2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny Slovenské elektrárne 3.10.2018 Stiahnuť
Zmluva 43-2018 Zmluva o výpožičke Ministerstvo vnútra SR 21.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 42-2018 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 6.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 41-2018 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 19.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 40-2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Úrad vlády SR 21.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 39-2018 Együttműködési megállapodás Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 17.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 38-2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE spol. s r.o. 17.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 37-2018 Zmluva o dielo č. 37/2018 FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o. 17.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 36-2018 Zmluva o dielo č. 07/ZO/2018 PROSPECT, spol. s r.o. 11.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 35-2018 Zmluva o dielo EPIC Partner s.r.o. 16.7.2018 Stiahnuť
Zmluva 34-2018 Zmluva č. 471/2018 SBS EuroSecurity s.r.o. 7.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 33-2018 Dodatok k zmluve č. 10-2018 VÍGH & VÍGH s.r.o. 10.7.2018. Stiahnuť
Zmluva 32-2018 Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. 11.7.2018 Stiahnuť
Zmluva 31-2018 Zmluva o dielo Tomáš Pohori 4.7.2018. Stiahnuť
Zmluva 30-2018 Zmluva o poskytnutí FP Fond na podporu umenia 3.7.2018. Stiahnuť
Zmluva 29-2018 Támogatási szerződés Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 15.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 28-2018 Zmluva o dielo MENTRA s.r.o. 15.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 27-2018 Dodatok č. 4 ku Kúpnej zmluve Virsinszki Peter 15.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 26-2018 Rámcová zmluva č. 028/2018 OVD – ovocinárske družstvo 6.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 25-2018 Zmluva o poskyt. audít. služieb Ing. Juliana Farkasová 4.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 24-2018 Támogatási szerződés Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 23.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 23-2018 Dodatok č. 1 k zmluve NATUR-PACK, a.s. 28.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 22-2018 Zmluva o poskytovaní služby Orange Slovensko, a.s. 4.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 21-2018 Zmluva o splátkovom úvere č. 3005/18/018 OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava 17.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 20-2018 Zmluva o spolupráci Slovenská informačná a marketingová spol. 11.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 19-2018 Zmluva o dielo FABER s.r.o. 9.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 18-2018 Megállapodás támogat. szerz. módodsításásról Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 24.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 17-2018 Zmluva č. 38 425 o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR 23.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 16-2018 Nájomná zmluva Slovak Telekom, a.s. 19.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 15-2018 Zmluva o poskytnutí služieb Projpap, s.r.o., Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 12.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 14-2018 Zmluva č. 451/2018 o poskytnutí ochrany SBS EuroSecurity s.r.o. 11.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 13-2018 Kúpna zmluva č. VO 2017/11/02 KomAgrartechnik, s.r.o., Marcelová 23.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 12-2018 Kúpna zmluva č. VO 2017/11/01 KomAgrartechnik, s.r.o., Marcelová 23.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 11-2018 Zmluva o servisnej činnosti ENERCOM s.r.o., Nitra 10.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 10-2018 Zmluva o dielo Vonkajšie javisko VÍGH & VÍGH s. r.o. Svodín 12.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 9-2018 Zmluva o poskytnutí FP na poskyt. Sociálnej služby Ministerstvo práce, soc. Vecí a rodiny 13.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 8-2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP Ministerstvo životného prostredia SR 24.1.2018 Stiahnuť
Zmluva 7-2018 Mandátna zmluva Csókás Judit 6.3.2018 Stiahnuť
Zmluva 6-2018 Zmluva o dielo Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s. 1.3.2018 Stiahnuť
Zmluva 5-2018 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 6.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 4-2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 6.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 03-2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 6.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 02-2018 Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme Monarflex 1.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 01-2018 Mandátna zmluva APJ Consulting s.r.o. 14.02.2018 Stiahnuť
2017

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 64/2017 Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve 3229000882 Komunálna poisťovňa, a.s 10.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 63/2017 Poistná zmluva č. 3229000882 Komunálna poisťovňa, a.s 16.2.2017 Stiahnuť
Zmluva 62-2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na zateplenie a rekonštrukciu materskej školy Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 20.12.2017 Stiahnuť
Zmluva 61-2017 Dodatok č. 1 k zmluve č. SDA50014085 Slovakia Energy, s.r.o. 11.12.2017 Stiahnuť
Zmluva 60-2017 Zmluva o spracovaní osob. Údajov MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 6.12.2017 Stiahnuť
Zmluva 59-2017 Zmluva o poskyt. Služieb MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 6.12.2017 Stiahnuť
Zmluva 58-2017 Zmluva o poskyt. porad. a konzult. služieb PREVAX s.r.o. 27.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 57-2017 Zmluva o dielo Podunajské múzeum v Komárne 27.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 56-2017 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 27/2016 Prospect, spol. s r. o. 27.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 55-2017 Dodatok č. 3 k Zámennej zmluve DAP Mužla 27.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 54-2017 Dodatok č. 1 kZmluve o poskytnutí FP Fond na podporu umenia 24.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 53-2017 Zmluva o poskytnutí FP Fond na podporu umenia 24.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 52-2017 Príkazná zmluva ZMOS, Prvá Komunálna poisťovňa 9.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 51-2017 Licenčná zmluva Rozhlas a televízia Slovenska 31.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 50-2017 Dodatok č. 2 k zámennej zmluve Družstvo agropodnikateľov Mužla 25.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 49-2017 Zmluva o poskytnutí FP č. 17-513-02430 Fond na podporu umenia 11.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 48-2017 Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 4419008334 Komunálna poisťovňa 5.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 47-2017 Zmluva o výpožičke Základná škola J. Endrődyho Mužla – Endrődy János Alapiskola Muzsla 5.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 46-2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení č. 8000310217 SPP distribúcia, a.s. 4.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 45-2017 Zmluva o výpožičke Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej – Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola 4.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 44-2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o posk. NFP Ministerstvo životného prostredia SR 4.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 43-2017 Kúpna zmluva Grófová, Páva, Kovácsová 4.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 42-2017 Megbízási szerződés FogiArt Kft Budapest 25.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 41-2017 Zmluva o dodávke vody ZsVs Nové Zámky 22.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 40-2017 Zmluva o zabezpečení posudku MEDIHELP s.r.o. Mužla 11.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 39-2017 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve Komunálna poisťovňa 3.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 38-2017 Poistná zmluva č. 4419008334 Komunálna poisťovňa 16.2.2017 Stiahnuť
Zmluva 37-2017 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Družstvo agropodnikateľov Mužla 21.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 36-2017 Zmluva o dielo č. 20170821 Erik Sedlák – LAHER, Želiezovce 21.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 35-2017 Zmluva č. 37883 o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR 18.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 34-2017 Zmluva na zhotovenie práce BITUMEN s.r.o., Štúrovo 16.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 33-2017 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke Ministerstvo životného prostredia SR 8.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 32-2017 Zmluva o posk. dot. na projekt A Csodaszarvas emlékmű felújít. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 4.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 31-2017 Zmluva na výkon stavebného dozoru BredaStav s.r.o., Štúrovo 1.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 30-2017 Zmluva o posk. dot. na projekt Iskolabusz 2017 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 17.7.2017 Stiahnuť
Zmluva 29-2017 Dodatok k zmluve o poskyt. Verejných sl. Slovak Telekom, a.s. 4.7.2017 Stiahnuť
Zmluva 28-2017 Rámcová zmluva o združ. dodávke elektriny SLOVAKIA ENERGY 29.6.2017 Stiahnuť
Zmluva 27-2017 Zmluva na zhotovenie práce BITUMEN s.r.o., Štúrovo 12.6.2017 Stiahnuť
Zmluva 26-2017 Zmluva na zhotovenie práce č. 001/2017 NIKA STAV, spol. s r. o., Mužla 12.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 25-2017 Zmluva č. BA/2016/84 Slovenská vodohosp. Podnik, Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ 6.3.2017 Stiahnuť
Zmluva 24-2017 Dodatok č. 1/2017 k Zmluve č. 9/KSOH/2016 Komunálne služby a odp. hosp. Štúrovo 1.1.2017 Stiahnuť
Zmluva 23-2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 16/2017 PROSPECT, spol. s r. o. 15.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 22-2017 Zmluva o dielo č. 16/2017 PROSPECT, spol. s r. o. 14.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 21-2017 Zmluva o vysielaní TV progr. služieb Carisma tv, s.r.o. 01.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 20-2017 Zmluva o pripojení Západoslovenská distribučná, a.s. 29.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 19-2017 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 18-2017 Zámenná zmluva Družstvo agropodnikateľov Mužla 18.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 17-2017 Zmluva o pripojení SPP 22.2.2017 Stiahnuť
Zmluva 16-2017 Mandátna zmluva Judit Csókás 10.1.2017 Stiahnuť
Zmluva 15-2017 Zmluva o poskyt. audít. Služieb Ing. Juliana Farkasová 18.1.2017 Stiahnuť
Zmluva 14-2017 Rámcová zmluva Prospect, spol. s r.o. 11.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 13-2017 Zmluva o dielo Bihari Antal, Körzeti Televízió 1.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 12-2017 Kúpna zmluva Zahorán Viktor 5.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 11-2017 Kúpna zmluva Virsinszki Peter 28.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 10-2017 Kúpna zmluva Partali Július 27.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 9-2017 Mandátna zmluva CVO, s.r.o. 12.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 8-2017 Zmluva o zabezpečenie VO Gruny s.r.o. 12.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 7-2017 Zmluva o dielo BAU cargo s.r.o. 6.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 6-2017 Zmluva o dielo č. 012/2017 ISA projekta, s.r.o. 29.3.2017 Stiahnuť
Zmluva 5-2017 Zmluva o dielo č. 011/2017 ISA projekta, s.r.o. 29.3.2017 Stiahnuť
Zmluva 4-2017 Kúpna zmluva Kovács Ervín 8.2.2017 Stiahnuť
Zmluva 3-2017 Zmluva o poskytnutí služieb ISA projekta, s.r.o. 30.01.2017 Stiahnuť
Zmluva 2-2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel 19.1.2017 Stiahnuť
Zmluva 1-2017 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel 19.1.2017 Stiahnuť

2016

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 49-2016.pdf Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/27 Ministerstvo životného prostredia 22.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 48-2016.pdf Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny Slovakia Energy 15.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 47-2016.pdf Zmluva o zabezp. prevode vl. práva č. 937971 Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. 15.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 46-2016.pdf Zmluva o poskytovaní služieb Orange Slovensko, a.s. 15.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 45-2016.pdf Zmluva o posk. stravy Hostinec u Bieleho koňa 15.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 44-2016.pdf Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Kováčová Angéla 12.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 43-2016.pdf Zmluva o dielo č. 02/2016 Profis NZ s.r.o. 3.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 42-2016.pdf Dodatok k zmluve č. A8217005 Orange Slovensko, a.s. 30.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 41-2016.pdf Zmluva o poskytnutí verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 9.11.2016 Stiahnuť
Zmluva 40-2016.pdf Zmluva č. 7/1000075388 o dodávke vody Západoslov. vodárenská spol. a.s. 10.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 39-2016.pdf Kúpno-predajná zmluva Németh Ladislav 30.9.2016 Stiahnuť
Zmluva 38-2016.pdf Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Szórádová Anna 25.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 37-2016.pdf Kúpna zmluva Szórádová Anna 1.6.2016 Stiahnuť
Zmluva 36-2016 Zmluva na zhotovenie práce č. 003/2016 DNIKA STAV, spol. s r. o . 10.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 35-2016 Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZLP-2016-0562 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy 26.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 34-2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 622/2016 Úrad vláda SR 9.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 33-2016 Dodatok č. 1 k ZoD č. 27/2016 Prospect, spol. s r. o., IČO: 24107100 17.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 32-2016 Zateplenie OcÚ a výmena vykurovacieho systému Prospect, spol. s r. o., IČO: 24107100 17.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 31-2016 Zmluva o poskytnutí služieb – divadelné predstavenie Mgr. Halasi Tibor, IČO: 47526921 17.8.2016 Stiahnuť

[fileaway type=“table“ base=“3″ sub=“zmluvy/2016″ sortfirst=“filename-desc“ theme=“silver-bullet“]

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

3/2016 Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. Ľuboš Jakubec – PROKRING 19.4.2016 Stiahnuť
2015

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

23/2015 Ozvučenie Babindai Dávid 10.8.2015 Stiahnuť
2023

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 53/2023 Zmluva o spolupráci 50-23 Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR 30.11.2023 Stiahnuť
Zmluva 49/2023 Kúpna zmluva 49-23 Zsolt Galgóczi, Alexandra Galgócziová 15.11.2023 Stiahnuť
Zmluva 48/2023 Zmluva o spolupráci 48-23 Citrón s.r.o., Polianky 5, 84101 Bratislava 09.11.2023 Stiahnuť
Zmluva 47/2023 Kúpna zmluva 47-23 Vozár Imrich 18.10.2023 Stiahnuť
Zmluva 46/2023 Zámenná zmluva 46-23 AMEXX s.r.o. IČO:45458588 18.10.2023 Stiahnuť
Zmluva 45/2023 Kúpna zmluva 45-23 AMEXX s.r.o. IČO:45458588 18.10.2023 Stiahnuť
Zmluva 44/2023 Zmluva č. POD 160/2023 Slovenská agentúra životného prostredia 8.11.2023 Stiahnuť
Zmluva 43/2023 Dodatok č. 1 Árendás Zsolt 31.10.2023 Stiahnuť
Zmluva 42/2023 Kúpna zmluva Šimonová 26.10.2023 Stiahnuť
Zmluva 41/2023 Kúpna zmluva Szabová 26.10.2023 Stiahnuť
Zmluva 40/2023 Kúpna zmluva Bolya 26.10.2023 Stiahnuť
Zmluva 39/2023 Zmluva o združenej dodávke elektr. Č.: 5100002113 SPP, a.s. 13.10.2023 Stiahnuť
Zmluva 38/2023 Kúpna zmluva zo dňa 20.09.2023 Árendás Zsolt, Bánomská ulica 49/27, Mužla 20.09.2023 Stiahnuť
Zmluva 37/2023 Zmluva o umiestnení psov do útulku/karanténnej stanice OZ Priateľ Pes 29.09.2023 Stiahnuť
Zmluva 36/2023 Kúpna zmluva zo dňa 20.09.2023 Ernest a Mária Sátor, Krajcárova ulička 23/3, Mužla 20.09.2023 Stiahnuť
Zmluva 35/2023 Zmluva o poskytnutí podpory Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 19.09.2023 Stiahnuť
Zmluva 34/2023 Zmluva o dielo na realizáciu sadovníckych úprav obce Mužla Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka, Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom 25.09.2023 Stiahnuť
Zmluva 33/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 19.09.2023 Stiahnuť
Zmluva 32/2023 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 19.04.2023 Mikuláš Zsitva, Georgína Zsitvová 20.09.2023 Stiahnuť
Zmluva 31/2023 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Slovak Telecom, a.s. 06.09.2023 Stiahnuť
Zmluva 30/2023 Dodatok č.1 /30-23/ Marcibál Oto 16.08.2023 Stiahnuť
Zmluva 29/2023 Dodatok č.1 /29-23/ Norbert Syllaba, Nikoleta Syllaba 16.08.2023 Stiahnuť
Zmluva 28/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slov. republiky 27.07.2023 Stiahnuť
Zmluva 27/2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.:23-514-04030 Fond na podporu umenia 28.06.2023 Stiahnuť
Zmluva 26/2023 Kúpná zmluva Norbert Syllaba, Nikoleta Syllaba 12.7.2023 Stiahnuť
Zmluva 25/2023 Kúpná zmluva Marcibál Oto 12.7.2023 Stiahnuť
Zmluva 24/2023 Kúpná zmluva Mikuláš Zsitva 28.6.2023 Stiahnuť
Zmluva 24/2023 Rámcová zmluva č. 028/2023 OVD-ovocinárske družstvo 30.06.2023 Stiahnuť
Zmluva 23/2023 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných. a dôveryhodných služieb NASES národná agentúra 19.06.2023 Stiahnuť
Zmluva 22/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE 20.06.2023 Stiahnuť
Zmluva 21/2023 Zmluva o prenájme časti pozemku na umiestnenie reklamnej tabule ARTON s.r.o. 12.06.2023 Stiahnuť
Zmluva 20/2023 Príkazná zmluva č.26. VO/10/2023/EL-KSVO Komunal servis – Verejné obstarávanie, s.r.o. 05.06.2023 Stiahnuť
Zmluva 19/2023 Kúpna zmluva uzavretá v zmysle par. 588 a nasl. Obč. zákonníka…… Marcel Paška Mgr. , rodený Paška nar.12.03.1974 04.05.2023 Stiahnuť
Zmluva 18/2023 Darovacia zmluva podľa § 628 z. č.40/1964 Zb. Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov Priemyselný park Štúrovo, a.s. Továrenská 1, 943 01 Štúrovo 27.04.2023 Stiahnuť
Zmluva 17/2023 Zmluva č.:323 0235 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Dobrovoľná požiarna ochrana SR 27.04.2023 Stiahnuť
Zmluva 16/2023 Kúpná zmluva Mária Csákiová 26.04.2022 Stiahnuť
Zmluva 15/2023 Kúpná zmluva Jenei Ondrej, Jeneiová Mária 26.04.2023 Stiahnuť
Zmluva 14/2023 Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadatela Západoslovenská distribučná, a.s. 28.03.2023 Stiahnuť
Zmluva 13/2023 Kúpna zmluva Zsolt Árendás 14.04.2023 Stiahnuť
Zmluva 12/2023 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 29.03.2023 Stiahnuť
Zmluva 11/2023 Kúpna zmluva Ernest Sátor, rodený Sátor, Ing. Mária Sátorová, rodená Mészárosová 05.04.2023 Stiahnuť
Zmluva 10/2023 Kúpna zmluva Peter Kurucz rod. Kurucz, Lívia Kurucz, rod. Füredi 05.04.2023 Stiahnuť
Zmluva 9/2023 Kúpna zmluva Denisa Kissová rod. Kissová, 4.4.2023 Stiahnuť
Zmluva 8/2023 Darovacia zmluva Chateau Belá, s.r.o. 16.3.2023 Stiahnuť
Zmluva 7/2023 Dodatok č. 5 k zmluve p zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov NATUR-PACK, a.s. 13.1.2023 Stiahnuť
Zmluva 6/2023 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 31.1.2023 uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka na Obecnom úrade Mužla Galgócz Gabriel, Galgóc Norbert, Galgócová Nora, Galgóc Kristián 1.3.2023 Stiahnuť
Zmluva 5/2023 Zmluva vykonávaní zdravotnej posúdkovej činnosti AVK MEDIC, s.r.o. 07.02.2023 Stiahnuť
Zmluva 4/2023 Zmluva o poskytnití finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 15.02.2023 Stiahnuť
Zmluva 3/2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 15.02.2023 Stiahnuť
Zmluva 2/2023 Kúpna zmluva Galgócz Gabriel, Galgóc Norbert, Galgócová Nora, Galgóc Kristián 2.3.2023 Stiahnuť
Zmluva 1/2023 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Ing. Juliana Farkasová 23.01.2023 Stiahnuť
2022

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 68/2022 Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve 38/VO/08/2022/PL-KS KOMUNAL-SERVIS, s.r.o. 25.07.2022 Stiahnuť
Zmluva 67/2022 Zmluva č. 7/1000194262 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 21.12.2022 Stiahnuť
Zmluva 66/2022 Zmluva o vysielaní televíznych programovaných služieb Carisma tv, s.r.o. 6.12.2022 Stiahnuť
Zmluva 65/2022 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel 22.12.2022 Stiahnuť
Zmluva 64/2022 Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.12.2022 Stiahnuť
Zmluva 63/2022 Zmluva o zneškodňovaní odpadu skládkovaním EKOREAL, s.r.o. Košice 14.12.2022 Stiahnuť
Zmluva 62/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu národnostných menšín 31.10.2022 Stiahnuť
Zmluva 61/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu národnostných menšín 18.10.2022 Stiahnuť
Zmluva 60/2022 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 113/012/21 Prima banka Slovensko, a.s. 12.12.2022 Stiahnuť
Zmluva 59/2022 Kúpna zmluva Zoltán Halász rod. Halász a Halászová Erika, rod. Szalayová, 07.12.2022 Stiahnuť
Zmluva 58/2022 Zmluva o dielo Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA – architektonický ateliér 16.05.2022 Stiahnuť
Zmluva 57/2022 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve H&O Group I s.r.o. 25.04.2022 Stiahnuť
Zmluva 56/2022 Dohoda č. 22/17/010/46 Úrad prace a socialnych veci a rodiny Nové Zámky 13.10.2022 Stiahnuť
Zmluva 55/2022 Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s. 26.10.2022 Stiahnuť
Zmluva 54/2022 Kúpná zmluva Západoslovenská distribučná, a.s. 26.10.2022 Stiahnuť
Zmluva 53/2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE 4.10.2022 Stiahnuť
Zmluva 52/2022 Dodatok č. 2 K zmluve o poskytovaní stravovania zo dňa 29.12.2015 Hostinec u Bieleho Koňa 31.8.2022 Stiahnuť
Zmluva 51/2022 Zmluva o udeleni licencie a ďalšej spolupráci VIS Slovensko, s.r.o. 3.10.2022 Stiahnuť
Zmluva 50/2022 Zmluva č D/2022/34 o odohraní divadelného predstavenia Komáromi Jókai Színház 26.09.2022 Stiahnuť
Zmluva 49/2022 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb Číslo zmluvy: A20675438 Orange Slovensko a.s. 26.9.2022 Stiahnuť
Zmluva 48/2022 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb , Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb Číslo zmluvy: A20675438 Orange Slovensko a.s. 26.9.2022 Stiahnuť
Zmluva 47/2022 Addendum no. ADD03 to the Subsidy Contract SKHU/1901/3.1/002 Interreg V-A Slovakia-Hungary 13.09.2022 Stiahnuť
Zmluva 46/2022 Rámcová dohoda na dodanie potravín Ing. Július Beke – Mäso údeniny 25.08.2022 Stiahnuť
Zmluva 45/2022 DODATOK č. 1 K POISTNEJ ZMLUVE POSTENIE MAJETKU Č. 11-416775 Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 Bratislava 8.9.2022 Stiahnuť
Zmluva 44/2022 Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná a.s. 25.8.2022 Stiahnuť
Zmluva 43/2022 Kúpna zmluva Západoslovenská distribučná a.s. 25.8.2022 Stiahnuť
Zmluva 42/2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 11.08.2022 Stiahnuť
Zmluva 41/2022 Príkazná zmluva č. 9/VO/08/2022/PL-KS Komunál – Servis, s.r.o. 01.08.2022 Stiahnuť
Zmluva 40/2022 Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/08/2022/PL-KS Komunál – Servis, s.r.o. 01.08.2022 Stiahnuť
Zmluva 39/2022 ZMLUVA O ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADU SKLÁDKOVANÍM č. ZM-ER-OD-22-0011 Ekoreal, s.r.o. 29.06.2022 Stiahnuť
Zmluva 38/2022 Dohoda č. 1 k Rámcovej dohode č. RD-05/2021/PL Energie2, a.s. 24.06.2022 Stiahnuť
Zmluva 37/2022 Dohoda č. 1 k Rámcovej dohode č. RD-04/2020/EL Energie2, a.s. 24.06.2022 Stiahnuť
Zmluva 36/2022 Zmluva č.: 7/1000184244 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 23.6.2022 Stiahnuť
Zmluva 35/2022 Zmluva o dielo R Trans-Speed s.r.o. 22.06.2022 Stiahnuť
Zmluva 34/2022 Dodatok č. 1 zo dňa 15.06.2022 Mária Mihaliková, rodená Nagyová 20.06.2022 Stiahnuť
Zmluva 33/2022 Rámcová zmluva č. 028/2022 OVD – ovocie družstvo 20.06.2022 Stiahnuť
Zmluva 32/2022 Dodatok k Zmluve o dielo Premier Consulting EU, s.r.o. 9.6.2022 Stiahnuť
Zmluva 31/2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo NIKA-STAV, s.r.o. 8.6.2022 Stiahnuť
Zmluva 30/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Peter Kurucz Flet Werk 8.6.2022 Stiahnuť
Zmluva 29/2022 Zmluva o dielo Ing. arch. Peter Mizia, NEUTRA 8.6.2022 Stiahnuť
Zmluva 28/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 8904/2020 MAGNA ENERGIA, a.s. 31.05.2022 Stiahnuť
Zmluva 27/2022 Dodatok o poskytnutí E Partner ZSE Energie, a.s 11.05.2022 Stiahnuť
Zmluva 26/2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE Energia, a.s. 11.05.2022 Stiahnuť
Zmluva 25/2022 Zmluva č. 3220230 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarne ochrana SR 05.05.2022 Stiahnuť
Zmluva 24/2022 Dodatok č. 1 zo dňa 25.04.2022 ku kúpnej zmluve zo dňa 23.02.2022 Edita Horváthová, rod. Mészárosová 27.04.2022 Stiahnuť
Zmluva 23/2022 Kúpna zmluva Mária Mihaliková, rodená Nagyová 26.04.2022 Stiahnuť
Zmluva 23/2022 Zmluva o dielo Peter Kurucz – Flet Werk 07.04.2022 Stiahnuť
Zmluva 22/2022 Dohoda č. 22/17/060/83 Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Nové Zámky 28.3.2022 Stiahnuť
Zmluva 21/2022 Dohoda č. 22/17/060/82 Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Nové Zámky 28.3.2022 Stiahnuť
Zmluva 20/2022 Zmluva č. 20/2022 Občianske združenie DOS 28.03.2022 Stiahnuť
Zmluva 19/2022 Zmluva č. 19/2022 Humanitné združenie „Ľudské srdce“ 28.03.2022 Stiahnuť
Zmluva 18/2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 22.03.2022 Stiahnuť
Zmluva 17/2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázalosťou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 8.2.2022 Stiahnuť
Zmluva 16/2022 Zmluva o dielo č. TN14022022-2 Premier Consulting, s.r.o. 17.2.2022 Stiahnuť
Zmluva 15/2022 Kúpna zmluva Dobaiová Dorota, Edita Horváthová 03.03.2022 Stiahnuť
Zmluva 14/2022 Dodatok č. 1 k Partnerskej dohode Ipolydamásd 2.3.2022 Stiahnuť
Zmluva 13/2022 Dodatok č.1 príkaznej zmluve č. 07/05/2020/POI Združenie obcí – Južný región 21.2.2022 Stiahnuť
Zmluva 12/2022 Zmluva o službách VORMAX s.r.o. 3.2.2022 Stiahnuť
Zmluva 11/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy SZUŠ Kataríny Pappovej – Papp Katalin Művészeti Alapiskola 21.01.2022 Stiahnuť
Zmluva 10/2022 Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 06.10.2021 Marianna Fazekasová 14.02.2022 Stiahnuť
Zmluva 9/2022 Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve zo dňa 06.10.2021 Anna Gubová 02.02.2022 Stiahnuť
Zmluva 8/2022 Kúpna zmluva H&O Group I s.r.o. 19.01.2022 Stiahnuť
Zmluva 7/2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov číslo zmluvy: 03-2022 Ing. Juliana Farkasová 18.01.2022 Stiahnuť
Zmluva 6/2022 Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti AVK MEDIC, s.r.o. 15.01.2022 Stiahnuť
Zmluva 5/2022 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 4.01.2022 Stiahnuť
Zmluva 4/2022 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 4.01.2022 Stiahnuť
Zmluva 3/2022 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 4.01.2022 Stiahnuť
Zmluva 2/2022 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 4.01.2022 Stiahnuť
Zmluva 1/2022 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 4.01.2022 Stiahnuť
2021

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 71/2021 Dodatok č. 1. k zmluve o dielo NIKA-STAV s.r.o. 22.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 70/2021 Dodatok č. 1 Marianna Fazekasová Marianna Fazekasová 8.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 69/2021 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 06.10.2021 Anna Gubová 08.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 68/2021 Dohoda číslo: 21/17/054/298 (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 22.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 67/2021 Addendum No. 2 to the Subsidy Contract for implementation of the project INTERREG V-A Slovakia-Hungary 17.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 66/2021 ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU PRE MALOODBER č. 1121513 Energie2, a.s. 29.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 65/2021 ZMLUVA O DIELO č. TN 15122021 Premier Consulting EU, s.r.o. 15.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 64/2021 Dodatok č. 1 – Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2020 Technické služby mesta štúrovo príspevková organizácia 22.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 63/2021 Poistná zmluva č. 11-416775 – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Union poisťovňa, a.s. 20.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 62/2021 Poistná zmluva č. 3249000198 – poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. 20.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 61/2021 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 113/012/21 Prima banka Slovensko, a.s. 16.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 60/2021 RÁMCOVÁ DOHODA č. RD-05/2021/PL Energie2, a.s. 10.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 59/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie / Támogatási szerződés Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-RÁKÓCZI HÁLÓZAT 02.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 58/2021 Darovacia zmluva Družstvo agropodnikateľov Mužla 1.12.2021 Stiahnuť
Zmluva 57/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie 116/2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 18.11.2021 Stiahnuť
Zmluva 56/2021 Zmluva o poskytnutí NFP – 312081BII7 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 16.11.2021 Stiahnuť
Zmluva 55/2021 Zmluva o prevode výpočtovej techniky DataCentrum elektronizácie samosprávy Slovenska 5.11.2021 Stiahnuť
Zmluva 54/2021 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 1 /01/2021/ PL-KS Komunál – servis s.r.o. 24.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 53/2021 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA č. VO/ 01/ 2021 PL – KS Komunál – Servis s.r.o. 20.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 52/2021 Zmluva o úvere – Dodatok č. 2 Československá obchodná banka, a.s.   18.11.2021 Stiahnuť
Zmluva 51/2021 Zmluva o úvere – Dodatok č. 1  OTP Banka Slovensko, a.s. OTP Banka Slovensko, a.s.   29.9.2021 Stiahnuť
Zmluva 50/2021 ZMLUVA č. 96/POD-404/21 Slovenská agentúra životného prostredia 15.11.2021 Stiahnuť
Zmluva 49/2021 ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY: SKHU/1901/3.1/002 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 10.11.2021 Stiahnuť
Zmluva 48/2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-110-00070 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 26.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 47/2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-331-01777 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 25.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 46/2021 Zmluva o spolupráci JKL produkcion, s.r.o. 21.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 45/2021 Zmluva o spolupráci TRIUS FINANCE, s.r.o. 21.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 44/2021 Kúpna zmluva Sterhader Trade s.r.o. 29.09.2021 Stiahnuť
Zmluva 43/2021 Kúpna zmluva Dubický František 6.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 42/2021 Kúpna zmluva Fazekasová Marianna 6.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 41/2021 Kúpna zmluva Gubová Anna 6.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 40/2021 Kúpna zmluva Dubický+ Dubická 6.10.2021 Stiahnuť
Zmluva 39/2021 Szállítási szerződés Sys-Control Informatikai Kft. 13.09.2021 Stiahnuť
Zmluva 38/2021 Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ STUDNICA, n.o. 22.9.2021 Stiahnuť
Zmluva 37/2021 ZMLUVA O VEREJNOM PREDSTAVENÍ TANEČNÉHO DIVADLA Tanečné divadlo Ifjú Szivek 6.9.2021 Stiahnuť
Zmluva 36/2021 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu OZ PROSOCIA 2.9.2021 Stiahnuť
Zmluva 35/2021 Zmluva o dielo č. 35/2021 HV 21 s.r.o. 3.9.2021 Stiahnuť
Zmluva 34/2021 Dodatok č. 4 k Licenčnej zmluve č. U1108/2013 MADE spol. s.r.o. 25.08.2021 Stiahnuť
Zmluva 33/2021 Nájomná zmluva č. 2021/1023/5071 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 23.08.2021 Stiahnuť
Zmluva 32/2021 Zmluva o dielo EKOM PLUS, s.r.o. 18.06.2021 Stiahnuť
Zmluva 31/2021 Zmluva o umiestnení psov do útulku/karanténnej stanice OZ Priateľ Pes 19.08.2021 Stiahnuť
Zmluva 30/2021 Rámcová zmluva č. 028/2021 OVD – ovocinárske družstvo 30.06.2021 Stiahnuť
Zmluva 29/2021 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 15.06.2021 Stiahnuť
Zmluva 28/2021 Nájomná zmluva evidenčné číslo spoločnosti Slovanet: D1.4-20210071 Slovanet, a.s. 25.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 27/2021 Dodatok č. I312041R55301D02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9.06.2021 Stiahnuť
Zmluva 26/2021 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí stravovania zo dňa 29.12.2015 Hostinec u Bieleho Koňa 1.06.2021 Stiahnuť
Zmluva 25/2021 Nájomná zmluva Záhradníková Renáta 17.05.2021 Stiahnuť
Zmluva 24/2021 Zmluva č. 321 0226 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 11.05.2021 Stiahnuť
Zmluva 22/2021 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Bibiana Sárközi, rod. Mészárosová 10.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 22/2021 Nájomná zmluva Klaudia Belánová Szalaiová 26.4.2021 Stiahnuť
Zmluva 21/2021 Rámcová dohoda na dodanie potravín Ing. Július Beke – Mäso – údeniny 10.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 20/2021 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služby Orange Slovensko, a.s. 7.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 19/2021 Dodatok č.1 – Mészáros András András Mészáros, rodený Mészáros 7.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 18/2021 Dodatok č. 1 Zmluva o dielo číslo: 16/2021 JD ROZHLASY s.r.o. 7.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 17/2021 Zmluva o dielo číslo: 16/2021 JD ROZHLASY s.r.o. 7.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 16/2021 Dodatok č.1 k Zmluve o dotácií Wine_LAB SKHU/1901/3.1/002 Ministry of Foreign Affairs and Trade 28.04.2021 Stiahnuť
Zmluva 15/2021 Zmluva o dielo NIKA-STAV, s.r.o. 10.04.2021 Stiahnuť
Zmluva 14/2021 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o verejnom vystúpení tanečného divadla Tanečné divadlo Ifjú Szivek 26.4.2021 Stiahnuť
Zmluva 13/2021 Príkazná zmluva č. 07./2020/POI Združenie obcí-JUŽNÝ REGIÓN 19.4.2021 Stiahnuť
Zmluva 12/2021 Zmluva o poskytovaní služieb/nakladaní s odpadom ZBEROL s.r.o. 06.4.2021 Stiahnuť
Zmluva 11/2021 Kúpna zmluva Helena Čiefová 31.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 10/2021 Zmluva o zdužených dodávkach plynu CYEB s.r.o. 31.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 09/2021 Zmluva o dielo EPIC Partner a.s. 31.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 08/2021 Kúpno-predajná zmluva O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. 23.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 07/2021 Zámenná zmluva András Mészáros, Sárközi Bibiana 26.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 06/2021 Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti AVK MEDIC s.r.o. 16.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 05/2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie socialnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 08.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 04/2021 Zmluva o poskytovaní audítorých služieb Ing. Juliana Farkasová 01.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 03/2021 Dodatok č. 4 NATUR-PACK, a.s. 01.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 02/2021 Zmluva o dielo, Wine_LAB – Stavebné práce NIKA-STAV s.r.o. 28.1.2021 Stiahnuť
Zmluva 01/2021 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb STUDNICA, n.o. 25.1.2021 Stiahnuť
2020

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 69/2020 Dodatok č. 5 k Poistnej zmluve 3229000882 Komunálna poisťovňa, a.s 15.1.2020 Stiahnuť
Zmluva 68/2020 Zmluva o pripojení SEVENET, s.r.o. 21.12.2020 Stiahnuť
Zmluva 67/2020 Zmluva o spolupráci Technické služby mesta Štúrovo príspevková organizácia 21.12.2020 Stiahnuť
Zmluva 66/2020 Zmluva o spolupráci TRIUS FINANCE, s.r.o. 21.12.2020 Stiahnuť
Zmluva 65/2020 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb STUDNICA, n.o. 18.12.2020 Stiahnuť
Zmluva 64/2020 Dodatok č. 1 ko kúpnej zmluve zo dňa 21.10.2020 Róbert Mikus 17.12.2020 Stiahnuť
Zmluva 63/2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny Energie2 a.s. 03.12.2020 Stiahnuť
Zmluva 62/2020 Dohoda č. 20/17/012/29 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 04.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 61/2020 Zmluva o návratnej finanňej výpomoci poskytovajej Ministerstvo financií Slovenskej republiky 30.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 60/2020 Darovacia zmluva Družstvo agropodnikateľov Mužla 30.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 59/2020 Dodatok č. 1 – Ku kúpnej zmluve zo dňa 30.09.2020 Martin Vanda 25.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 58/2020 Kúpna zmluva Róbert Mikus 19.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 57/2020 Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve Tomáš Horn a Mirella Podlupszká 18.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 56/2020 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri VO Ing. Gabriel Radošicky 9.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 55/2020 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve Csókás Jutka 30.6.2020 Stiahnuť
Zmluva 54/2020 Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere číslo 3005/20/005 OTP Banka Slovensko, a.s. 3.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 53/2020 Zmluva o vinkulácii vkladu č. 3005/20/005-ZZ-01 OTP Banka Slovensko, a.s. 3.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 52/2020 DOHODA č. 20/17/010/81 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 29.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 51/2020 Rámcová dohoda č RD-04/2020/PL CYEB s.r.o. 03.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 50/2020 Zmluva č. 205/2020 Nitiransky samosprávny kraj 29.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 49/2020 Zmluva č. 513/2020 Nitiransky samosprávny kraj 26.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 48/2020 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 17.06.2020 Tomáš Horn 26.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 47/2020 Zmluva č. 86/POD-404/20 slovenská agentúra životného prostredia 26.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 46/2020 Zmluva o dielo 017/2020 FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o. 26.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 45/2020 Kúpna zmluva Martin Vanda 19.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 44/2020 RÁMCOVÁ DOHODA č. RD-04/2020/EL o združenie dodávke elektrickej energie Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 22.09.2020 Stiahnuť
Zmluva 43/2020 Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve č. /01/2020/ EL KOMUNAL SERVIS-Verejné obstarávanie , s.r.o. 10.07.2020 Stiahnuť
Zmluva 42/2020 Zmluva č.: 7/1000151183 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 03.09.2020 Stiahnuť
Zmluva 41/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-303-02-2016-DO ENVIROPOL SK s.r.o 27.08.2020 Stiahnuť
Zmluva 40/2020 Zmluva Jókaiho divadlo v Komárne – Komáromi Jókai Színház 03.09.2020 Stiahnuť
Zmluva 39/2020 Dodatok ku kúpnej zmluve Ondrej Druga, rod. Druga 02.09.2020 Stiahnuť
Zmluva 38/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-217-00023 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 20.07.2020 Stiahnuť
Zmluva 37/2020 Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 2.07.2020 Stiahnuť
Zmluva 36/2020 Kúpna zmluva Tomáš Horn 20.08.2020 Stiahnuť
Zmluva 35/2020 Mandátna zmluva Csókás Judit 23.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 34/2020 Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 21.07.2020 Stiahnuť
Zmluva 33/2020 Dodatok č. 1 k zmluve o dodaní tovaru a služieb SEVENET, s.r.o. 07.01.2020 Stiahnuť
Zmluva 32/2020 Kúpna zmluva Druga Ondrej Ondrej Druga, rod. Druga 07.20.2020 Stiahnuť
Zmluva 31/2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku- Vonkajšie javisko INTERREG V-A Slovakia-Hungary 02.07.2020 Stiahnuť
Zmluva 30/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie – Dom vinárov INTERREG V-A Slovakia-Hungary 02.07.2020 Stiahnuť
Zmluva 29/2020 Zmluvy o dodávke vody č.:7/1000147549, č.:7/10000147555, č.:7/1000147557,č.:7/1000147558,č.:7/1000147560,č.:7/1000147564, č.:7/10000147566, č.:7/1000147570,č.:7/1000147572,č.:7/1000147575, č.:7/1000147579,č.:7/1000147582, č.:7/10000147586, č.:7/1000147588,č.:7/1000147590 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 25.06.2020 Stiahnuť
Zmluva 28/2020 Kúpna zmluva Edit Kovács Edit Kovács 17.06.2020 Stiahnuť
Zmluva 27/2020 Rámcová zmluva č. 028 OVD – ovocinárske družstvo 05.06.2020 Stiahnuť
Zmluva 26/2020 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Juliana Farkasová 01.06.2020 Stiahnuť
Zmluva 25/2020 Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti AVK MEDIC, s.r.o. 02.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 24/2020 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 3.7.2019 Záhradníková Renáta 07.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 23/2020 Zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s. 15.04.2020 Stiahnuť
Zmluva 22/2020 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 24.10.2018 Anita Víghová rod. Víghová 04.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 21/2020 Zmluva o dielo HV 21 s.r.o. 22.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 20/2020 Príkazná zmluva č. /1/2020/PL KOMUNAL SERVICE – Verené obstrávanie, s.r.o. 18.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 19/2020 Príkazná zmluva č. /1/2020/EL KOMUNAL SERVICE – Verené obstrávanie, s.r.o. 18.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 18/2020 Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/01/2020/ EL-KSVO KOMUNAL SERVICE – Verené obstrávanie, s.r.o. 15.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 17/2020 Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/01/2020/ PL-KSVO KOMUNAL SERVICE – Verené obstrávanie, s.r.o. 15.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 16/2020 Partnerská dohoda Ipolydamásd Község Önkormányzata 6.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 15/2020 Príkazná zmluva č. 43/10/2019/EL Nitrianske regionálne združenie obcí – ZMOS 7.02.2020 Stiahnuť
Zmluva 14/2020 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 23.10.2019 Bc. Tomáš Pathó 30.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 13/2020 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 11.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 12/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 13.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 11/2020 Zmluva o výpožičke Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20.02.2020 Stiahnuť
Zmluva 10/2020 Dodatok ku kúpnej zmluve Juliana Halászová 09.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 09/2020 Zmluva o poskytnutí služieb č. 20/015 ISA projekta, s.r.o. 25.02.2020 Stiahnuť
Zmluva 08/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 07/2020 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezbečení realizácie projektu ,,Dajme spolu gól´ Slovenský futbalový zväz 31.01.2020 Stiahnuť
Zmluva 06/2020 Kúpna zmluva Róbert Szabó a Ing. Monika Szabóova Mužla č. 421 05.02.2020 Stiahnuť
Zmluva 05/2020 Zmluva o vysielaní televíznych programových služieb Carisma tv, s.r.o. 11.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 04/2020 Kúpna zmluva Záhraníková Renáta 03.07.2019 Stiahnuť
Zmluva 03/2020 Kúpna zmluva Anita Víghová 24.10.2018 Stiahnuť
Zmluva 02/2020 Kúpna zmluva Zvara Roland 12.7.2017 Stiahnuť
Zmluva 01/2020 Zmluva BIO energie s.r.o. 1.1.2020 Stiahnuť
2019

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 71–2019 Zmluva o dielo Gabriel Slávik – GOLD PROJECT 20.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 70–2019 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Jenei Henrich 19.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 69–2019 Zmluva Ministerstvo doprava a výstavby 28.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 68–2019 Zmluva Julianna Halászová rod.Taricsova 19.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 67–2019 Zmluva SVOP,spol. s.r.o. Mgr. Ján Grman 10.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 66–2019 Zmluva Jókaiho divadlo v Komárne –Komáromi Jókai Színház 4.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 65–2019 Zmluva č. 143825 08U05 Environmentálny fond 4.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 64–2019 Dodatok č.I312041R55301D01 Ministerstvo práce 02.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 63–2019 Kúpna zmluva Jaroslav Bazsó 19.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 62–2019 Zmluva o užívaní časti podperných bodov Západoslovenská distribučná, a.s. 10.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 61–2019 Kúpna zmluva Bc. Tomáš Pathó 23.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 60–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 59–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 58–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 57–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 56–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 55–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 54–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 53–2019 Kúpna zmluva Jenei Henrich 23.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 52–2019 Kúpna zmluva Mgr. Szórádová Katarína 23.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 51–2019 Kúpna zmluva Mgr. Ármai Adrián 25.09.2019 Stiahnuť
Zmluva 50–2019 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 49–2019 Dohoda o poskytnutí príspevku 19-17-059-9 ÚPSVR Nové Zámky 04.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 48–2019 Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov 19-514-03398 Fond na podporu umenia 19.08.2019 Stiahnuť
Zmluva 47–2019 Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov 19-214-00053 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 30.04.2019 Stiahnuť
Zmluva 46–2019 Zmluva o dielo Ing. Peter Agh 18.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 45–2019 Zmluva o spolupráci TRIUS FINANCE, s.r.o. 15.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 44–2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rozvoj športu Úrad vlády SR 14.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 43–2019 Nájomná zmluva Kurucz Peter 3.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 42–2019 Zmluva o dielo č. 032019 STOMON s.r.o. 3.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 41–2019 Dodatok č. 1 k zmluve Konica Minolta spol. s r.o. 3.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 40–2019 Dodatok Opatrovateľská služba 03.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 39–2019 Kúpna zmluva MIRKOM PLUS s.r.o. 01.9.2019 Stiahnuť
Zmluva 38–2019 Nájomná zmluva Hornyák Zoltán 5.9.2019 Stiahnuť
Zmluva 37–2019 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Disig, a.s. Bratislava 15.8.2019 Stiahnuť
Zmluva 36–2019 Nájomná zmluva Szabóová Melinda 14.8.2019 Stiahnuť
Zmluva 35–2019 Nájomná zmluva Pálmai Oliver 14.8.2019 Stiahnuť
Zmluva 34–2019 Nájomná zmluva Kálmán František 14.8.2019 Stiahnuť
Zmluva 33–2019 Nájomná zmluva Gonda Norbert 14.8.2019 Stiahnuť
Zmluva 32–2019 Nájomná zmluva Csonková Eva 14.8.2019 Stiahnuť
Zmluva 31–2019 Zmluva o manažmente verejného obstarávania EPIC Partner a.s. 18.7.2019 Stiahnuť
Zmluva 30–2019 Zmluva o dielo Veríme v Zábavu s.r.o 26.07.2019 Stiahnuť
Zmluva 29–2019 Stavebné práce NIKA-STAV s.r.o 22.07.2019 Stiahnuť
Zmluva 28–2019 Zmluva o dielo – stavba III. etapa FABER, s.r.o. 16.7.2019 Stiahnuť
Zmluva 27–2019 Zmluva na dodanie tovaru a s tým súvisiacich sľužieb SEVENET s.r.o. 16.07.2019 Stiahnuť
Zmluva 26–2019 Mandátna zmluva Csókás Judit 3.6.2019 Stiahnuť
Zmluva 25–2019 Kúpna zmluva Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla 10.4.2019 Stiahnuť
Zmluva 24–2019 Kúpna zmluva Csicsóová Marta 3.7.2019 Stiahnuť
Zmluva 23–2019 Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia GREP Slovakia s.r.o. 4.7.2019 Stiahnuť
Zmluva 22–2019 Zmluva o dielo č. 14/2019 Ing. Peter Ágh 11.6.2019 Stiahnuť
Zmluva 21–2019 Kúpna zmluva Szabó Robert, Szabóová Aurélia 4.7.2018 Stiahnuť
Zmluva 20–2019 Zmluva o dielo – stavba II. etapa FABER, s.r.o. 07.5.2019 Stiahnuť
Zmluva 19–2019 Zmluva o poskytovani auditorských služieb lng. Juliana Farkasová – zodpovedný auditor SKAu 11.6.2019 Stiahnuť
Zmluva 18–2019 Rámcová zmluva č. 028/2019 OVD – ovocinárske družstvo 13.5.2019 Stiahnuť
Zmluva 17–2019 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 3.5.2019 Stiahnuť
Zmluva 16–2019 Zmluva č. 39663 o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR 2.5.2019 Stiahnuť
Zmluva 15-2019 Zmluva na odohranie divadelného predstavenia Jókaiho divadlo v Komárne-Komáromi Jókai Színház 28.4.2019 Stiahnuť
Zmluva 14-2019 Dodatokč. 2 k Zmluve o zabezpečení systému nakl. s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 11.4.2019 Stiahnuť
Zmluva 13-2019 Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 27.3.2019 Stiahnuť
Zmluva 12-2019 Zmluva o využívaní elektronických služieb Union zdravotná poisťovňa 01.04.2019 Stiahnuť
Zmluva 11-2019 Dohoda Okresný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 25.03.2019 Stiahnuť
Zmluva 10-2019 Kúpna zmluva Sárközi Bibiana 21.3.2019 Stiahnuť
Zmluva 09-2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 25.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 08-2019 Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300205261 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 07-2019 Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu č. 9106569714 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 06-2019 Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti AVK MEDIC, s.r.o. 12.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 05-2019 Nájomná zmluva Slovak Telekom, a.s. 12.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 04-2019 Nájomná zmluva Družstvo agropodnikateľov Mužla 6.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 03-2019 Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, soc. vecí a rod. SR 6.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 02-2019 Dodatok k Zmluve A10516193 Orange Slovensko, a.s. 9.1.2019 Stiahnuť
Zmluva 01-2019 Kúpno predajná zmluva Tóth Július – SHR 2.1.2019 Stiahnuť
2018

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 61/2018 Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve 3229000882 Komunálna poisťovňa, a.s 26.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 60/2018 Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve 3229000882 Komunálna poisťovňa, a.s 12.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 59/2008 Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve 3229000882 Komunálna poisťovňa, a.s 12.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 58/2018 Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve 4419008334 Komunálna poisťovňa, a.s 30.8.2018 Stiahnuť
Zmluva 57-2018 Zmluva o dielo Lelóczky Krisztina 23.7.2018 Stiahnuť
Zmluva 56-2018 Príkazná zmluva č. 15/02/2018/PL Mesto Vráble, Prvá Komunálna Finančná a.s. 31.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 55-2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o uložení KO EKOREAL s.r.o. 31.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 54-2018 Zmluva o poskyt. NFP Ministerstvo práce,soc. vecí a rod. SR 11.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 53-2018 Zmluva o poskyt. verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 10.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 52-2018 Zmluva o dielo EPIC Partner a.s. 6.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 51-2018 Nájomná zmluva Csonková Eva 29.11.2018 Stiahnuť
Zmluva 50-2018 Zmluva o spolupráci JKL production, s.r.o. 16.11.2018 Stiahnuť
Zmluva 49-2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu kultúry národnostných menšín 8.11.2018 Stiahnuť
Zmluva 48-2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu kultúry národnostných menšín 8.11.2018 Stiahnuť
Zmluva 47-2018 Zmluva o dielo č. 41/2018 THERMO HC s.r.o. 12.10.2018 Stiahnuť
Zmluva 46-2018 Zmluva o dielo č. 41/2018 THERMO HC s.r.o. 12.10.2018 Stiahnuť
Zmluva 45-2018 Kúpna zmluva Kecskemétiová Helena, Andrea, Attila 5.10.2018 Stiahnuť
Zmluva 44-2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny Slovenské elektrárne 3.10.2018 Stiahnuť
Zmluva 43-2018 Zmluva o výpožičke Ministerstvo vnútra SR 21.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 42-2018 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 6.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 41-2018 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 19.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 40-2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Úrad vlády SR 21.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 39-2018 Együttműködési megállapodás Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 17.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 38-2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE spol. s r.o. 17.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 37-2018 Zmluva o dielo č. 37/2018 FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o. 17.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 36-2018 Zmluva o dielo č. 07/ZO/2018 PROSPECT, spol. s r.o. 11.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 35-2018 Zmluva o dielo EPIC Partner s.r.o. 16.7.2018 Stiahnuť
Zmluva 34-2018 Zmluva č. 471/2018 SBS EuroSecurity s.r.o. 7.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 33-2018 Dodatok k zmluve č. 10-2018 VÍGH & VÍGH s.r.o. 10.7.2018. Stiahnuť
Zmluva 32-2018 Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. 11.7.2018 Stiahnuť
Zmluva 31-2018 Zmluva o dielo Tomáš Pohori 4.7.2018. Stiahnuť
Zmluva 30-2018 Zmluva o poskytnutí FP Fond na podporu umenia 3.7.2018. Stiahnuť
Zmluva 29-2018 Támogatási szerződés Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 15.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 28-2018 Zmluva o dielo MENTRA s.r.o. 15.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 27-2018 Dodatok č. 4 ku Kúpnej zmluve Virsinszki Peter 15.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 26-2018 Rámcová zmluva č. 028/2018 OVD – ovocinárske družstvo 6.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 25-2018 Zmluva o poskyt. audít. služieb Ing. Juliana Farkasová 4.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 24-2018 Támogatási szerződés Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 23.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 23-2018 Dodatok č. 1 k zmluve NATUR-PACK, a.s. 28.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 22-2018 Zmluva o poskytovaní služby Orange Slovensko, a.s. 4.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 21-2018 Zmluva o splátkovom úvere č. 3005/18/018 OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava 17.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 20-2018 Zmluva o spolupráci Slovenská informačná a marketingová spol. 11.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 19-2018 Zmluva o dielo FABER s.r.o. 9.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 18-2018 Megállapodás támogat. szerz. módodsításásról Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 24.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 17-2018 Zmluva č. 38 425 o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR 23.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 16-2018 Nájomná zmluva Slovak Telekom, a.s. 19.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 15-2018 Zmluva o poskytnutí služieb Projpap, s.r.o., Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 12.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 14-2018 Zmluva č. 451/2018 o poskytnutí ochrany SBS EuroSecurity s.r.o. 11.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 13-2018 Kúpna zmluva č. VO 2017/11/02 KomAgrartechnik, s.r.o., Marcelová 23.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 12-2018 Kúpna zmluva č. VO 2017/11/01 KomAgrartechnik, s.r.o., Marcelová 23.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 11-2018 Zmluva o servisnej činnosti ENERCOM s.r.o., Nitra 10.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 10-2018 Zmluva o dielo Vonkajšie javisko VÍGH & VÍGH s. r.o. Svodín 12.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 9-2018 Zmluva o poskytnutí FP na poskyt. Sociálnej služby Ministerstvo práce, soc. Vecí a rodiny 13.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 8-2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP Ministerstvo životného prostredia SR 24.1.2018 Stiahnuť
Zmluva 7-2018 Mandátna zmluva Csókás Judit 6.3.2018 Stiahnuť
Zmluva 6-2018 Zmluva o dielo Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s. 1.3.2018 Stiahnuť
Zmluva 5-2018 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 6.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 4-2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 6.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 03-2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 6.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 02-2018 Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme Monarflex 1.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 01-2018 Mandátna zmluva APJ Consulting s.r.o. 14.02.2018 Stiahnuť
2017

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 64/2017 Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve 3229000882 Komunálna poisťovňa, a.s 10.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 63/2017 Poistná zmluva č. 3229000882 Komunálna poisťovňa, a.s 16.2.2017 Stiahnuť
Zmluva 62-2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na zateplenie a rekonštrukciu materskej školy Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 20.12.2017 Stiahnuť
Zmluva 61-2017 Dodatok č. 1 k zmluve č. SDA50014085 Slovakia Energy, s.r.o. 11.12.2017 Stiahnuť
Zmluva 60-2017 Zmluva o spracovaní osob. Údajov MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 6.12.2017 Stiahnuť
Zmluva 59-2017 Zmluva o poskyt. Služieb MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 6.12.2017 Stiahnuť
Zmluva 58-2017 Zmluva o poskyt. porad. a konzult. služieb PREVAX s.r.o. 27.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 57-2017 Zmluva o dielo Podunajské múzeum v Komárne 27.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 56-2017 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 27/2016 Prospect, spol. s r. o. 27.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 55-2017 Dodatok č. 3 k Zámennej zmluve DAP Mužla 27.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 54-2017 Dodatok č. 1 kZmluve o poskytnutí FP Fond na podporu umenia 24.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 53-2017 Zmluva o poskytnutí FP Fond na podporu umenia 24.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 52-2017 Príkazná zmluva ZMOS, Prvá Komunálna poisťovňa 9.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 51-2017 Licenčná zmluva Rozhlas a televízia Slovenska 31.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 50-2017 Dodatok č. 2 k zámennej zmluve Družstvo agropodnikateľov Mužla 25.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 49-2017 Zmluva o poskytnutí FP č. 17-513-02430 Fond na podporu umenia 11.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 48-2017 Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 4419008334 Komunálna poisťovňa 5.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 47-2017 Zmluva o výpožičke Základná škola J. Endrődyho Mužla – Endrődy János Alapiskola Muzsla 5.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 46-2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení č. 8000310217 SPP distribúcia, a.s. 4.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 45-2017 Zmluva o výpožičke Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej – Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola 4.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 44-2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o posk. NFP Ministerstvo životného prostredia SR 4.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 43-2017 Kúpna zmluva Grófová, Páva, Kovácsová 4.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 42-2017 Megbízási szerződés FogiArt Kft Budapest 25.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 41-2017 Zmluva o dodávke vody ZsVs Nové Zámky 22.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 40-2017 Zmluva o zabezpečení posudku MEDIHELP s.r.o. Mužla 11.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 39-2017 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve Komunálna poisťovňa 3.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 38-2017 Poistná zmluva č. 4419008334 Komunálna poisťovňa 16.2.2017 Stiahnuť
Zmluva 37-2017 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Družstvo agropodnikateľov Mužla 21.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 36-2017 Zmluva o dielo č. 20170821 Erik Sedlák – LAHER, Želiezovce 21.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 35-2017 Zmluva č. 37883 o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR 18.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 34-2017 Zmluva na zhotovenie práce BITUMEN s.r.o., Štúrovo 16.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 33-2017 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke Ministerstvo životného prostredia SR 8.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 32-2017 Zmluva o posk. dot. na projekt A Csodaszarvas emlékmű felújít. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 4.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 31-2017 Zmluva na výkon stavebného dozoru BredaStav s.r.o., Štúrovo 1.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 30-2017 Zmluva o posk. dot. na projekt Iskolabusz 2017 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 17.7.2017 Stiahnuť
Zmluva 29-2017 Dodatok k zmluve o poskyt. Verejných sl. Slovak Telekom, a.s. 4.7.2017 Stiahnuť
Zmluva 28-2017 Rámcová zmluva o združ. dodávke elektriny SLOVAKIA ENERGY 29.6.2017 Stiahnuť
Zmluva 27-2017 Zmluva na zhotovenie práce BITUMEN s.r.o., Štúrovo 12.6.2017 Stiahnuť
Zmluva 26-2017 Zmluva na zhotovenie práce č. 001/2017 NIKA STAV, spol. s r. o., Mužla 12.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 25-2017 Zmluva č. BA/2016/84 Slovenská vodohosp. Podnik, Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ 6.3.2017 Stiahnuť
Zmluva 24-2017 Dodatok č. 1/2017 k Zmluve č. 9/KSOH/2016 Komunálne služby a odp. hosp. Štúrovo 1.1.2017 Stiahnuť
Zmluva 23-2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 16/2017 PROSPECT, spol. s r. o. 15.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 22-2017 Zmluva o dielo č. 16/2017 PROSPECT, spol. s r. o. 14.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 21-2017 Zmluva o vysielaní TV progr. služieb Carisma tv, s.r.o. 01.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 20-2017 Zmluva o pripojení Západoslovenská distribučná, a.s. 29.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 19-2017 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 18-2017 Zámenná zmluva Družstvo agropodnikateľov Mužla 18.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 17-2017 Zmluva o pripojení SPP 22.2.2017 Stiahnuť
Zmluva 16-2017 Mandátna zmluva Judit Csókás 10.1.2017 Stiahnuť
Zmluva 15-2017 Zmluva o poskyt. audít. Služieb Ing. Juliana Farkasová 18.1.2017 Stiahnuť
Zmluva 14-2017 Rámcová zmluva Prospect, spol. s r.o. 11.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 13-2017 Zmluva o dielo Bihari Antal, Körzeti Televízió 1.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 12-2017 Kúpna zmluva Zahorán Viktor 5.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 11-2017 Kúpna zmluva Virsinszki Peter 28.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 10-2017 Kúpna zmluva Partali Július 27.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 9-2017 Mandátna zmluva CVO, s.r.o. 12.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 8-2017 Zmluva o zabezpečenie VO Gruny s.r.o. 12.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 7-2017 Zmluva o dielo BAU cargo s.r.o. 6.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 6-2017 Zmluva o dielo č. 012/2017 ISA projekta, s.r.o. 29.3.2017 Stiahnuť
Zmluva 5-2017 Zmluva o dielo č. 011/2017 ISA projekta, s.r.o. 29.3.2017 Stiahnuť
Zmluva 4-2017 Kúpna zmluva Kovács Ervín 8.2.2017 Stiahnuť
Zmluva 3-2017 Zmluva o poskytnutí služieb ISA projekta, s.r.o. 30.01.2017 Stiahnuť
Zmluva 2-2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel 19.1.2017 Stiahnuť
Zmluva 1-2017 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel 19.1.2017 Stiahnuť

2016

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 49-2016.pdf Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/27 Ministerstvo životného prostredia 22.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 48-2016.pdf Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny Slovakia Energy 15.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 47-2016.pdf Zmluva o zabezp. prevode vl. práva č. 937971 Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. 15.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 46-2016.pdf Zmluva o poskytovaní služieb Orange Slovensko, a.s. 15.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 45-2016.pdf Zmluva o posk. stravy Hostinec u Bieleho koňa 15.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 44-2016.pdf Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Kováčová Angéla 12.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 43-2016.pdf Zmluva o dielo č. 02/2016 Profis NZ s.r.o. 3.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 42-2016.pdf Dodatok k zmluve č. A8217005 Orange Slovensko, a.s. 30.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 41-2016.pdf Zmluva o poskytnutí verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 9.11.2016 Stiahnuť
Zmluva 40-2016.pdf Zmluva č. 7/1000075388 o dodávke vody Západoslov. vodárenská spol. a.s. 10.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 39-2016.pdf Kúpno-predajná zmluva Németh Ladislav 30.9.2016 Stiahnuť
Zmluva 38-2016.pdf Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Szórádová Anna 25.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 37-2016.pdf Kúpna zmluva Szórádová Anna 1.6.2016 Stiahnuť
Zmluva 36-2016 Zmluva na zhotovenie práce č. 003/2016 DNIKA STAV, spol. s r. o . 10.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 35-2016 Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZLP-2016-0562 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy 26.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 34-2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 622/2016 Úrad vláda SR 9.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 33-2016 Dodatok č. 1 k ZoD č. 27/2016 Prospect, spol. s r. o., IČO: 24107100 17.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 32-2016 Zateplenie OcÚ a výmena vykurovacieho systému Prospect, spol. s r. o., IČO: 24107100 17.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 31-2016 Zmluva o poskytnutí služieb – divadelné predstavenie Mgr. Halasi Tibor, IČO: 47526921 17.8.2016 Stiahnuť

[fileaway type=“table“ base=“3″ sub=“zmluvy/2016″ sortfirst=“filename-desc“ theme=“silver-bullet“]

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

3/2016 Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. Ľuboš Jakubec – PROKRING 19.4.2016 Stiahnuť
2015

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

23/2015 Ozvučenie Babindai Dávid 10.8.2015 Stiahnuť

[fileaway type=“table“ base=“3″ sub=“zmluvy/2015″ sortfirst=“filename-desc“ theme=“silver-bullet“]