2019

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 22–2019 Zmluva o dielo č. 14/2019 Ing. Peter Ágh 11.6.2019 Stiahnuť
Zmluva 21–2019 Kúpna zmluva Szabó Robert, Szabóová Aurélia 4.7.2018 Stiahnuť
Zmluva 20–2019 Zmluva o dielo FABER, s.r.o. 07.5.2019 Stiahnuť
Zmluva 19–2019 Zmluva o poskytovani auditorských služieb lng. Juliana Farkasová – zodpovedný auditor SKAu 11.6.2019 Stiahnuť
Zmluva 18–2019 Rámcová zmluva č. 028/2019 OVD – ovocinárske družstvo 13.5.2019 Stiahnuť
Zmluva 17–2019 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 3.5.2019 Stiahnuť
Zmluva 16–2019 Zmluva č. 39663 o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR 2.5.2019 Stiahnuť
Zmluva 15-2019 Zmluva na odohranie divadelného predstavenia Jókaiho divadlo v Komárne-Komáromi Jókai Színház 28.4.2019 Stiahnuť
Zmluva 14-2019 Dodatokč. 2 k Zmluve o zabezpečení systému nakl. s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 11.4.2019 Stiahnuť
Zmluva 13-2019 Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 27.3.2019 Stiahnuť
Zmluva 12-2019 Zmluva o využívaní elektronických služieb Union zdravotná poisťovňa 01.04.2019 Stiahnuť
Zmluva 11-2019 Dohoda Okresný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 25.03.2019 Stiahnuť
Zmluva 10-2019 Kúpna zmluva Sárközi Bibiana 21.3.2019 Stiahnuť
Zmluva 09-2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 25.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 08-2019 Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300205261 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 07-2019 Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu č. 9106569714 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 06-2019 Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti AVK MEDIC, s.r.o. 12.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 05-2019 Nájomná zmluva Slovak Telekom, a.s. 12.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 04-2019 Nájomná zmluva Družstvo agropodnikateľov Mužla 6.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 03-2019 Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, soc. vecí a rod. SR 6.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 02-2019 Dodatok k Zmluve A10516193 Orange Slovensko, a.s. 9.1.2019 Stiahnuť
Zmluva 01-2019 Kúpno predajná zmluva Tóth Július – SHR 2.1.2019 Stiahnuť
2018

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 57-2018 Zmluva o dielo Lelóczky Krisztina 23.7.2018 Stiahnuť
Zmluva 56-2018 Príkazná zmluva č. 15/02/2018/PL Mesto Vráble, Prvá Komunálna Finančná a.s. 31.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 55-2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o uložení KO EKOREAL s.r.o. 31.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 54-2018 Zmluva o poskyt. NFP Ministerstvo práce,soc. vecí a rod. SR 11.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 53-2018 Zmluva o poskyt. verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 10.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 52-2018 Zmluva o dielo EPIC Partner a.s. 6.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 51-2018 Nájomná zmluva Csonková Eva 29.11.2018 Stiahnuť
Zmluva 50-2018 Zmluva o spolupráci JKL production, s.r.o. 16.11.2018 Stiahnuť
Zmluva 49-2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu kultúry národnostných menšín 8.11.2018 Stiahnuť
Zmluva 48-2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu kultúry národnostných menšín 8.11.2018 Stiahnuť
Zmluva 47-2018 Zmluva o dielo č. 41/2018 THERMO HC s.r.o. 12.10.2018 Stiahnuť
Zmluva 46-2018 Zmluva o dielo č. 41/2018 THERMO HC s.r.o. 12.10.2018 Stiahnuť
Zmluva 45-2018 Kúpna zmluva Kecskemétiová Helena, Andrea, Attila 5.10.2018 Stiahnuť
Zmluva 44-2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny Slovenské elektrárne 3.10.2018 Stiahnuť
Zmluva 43-2018 Zmluva o výpožičke Ministerstvo vnútra SR 21.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 42-2018 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 6.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 41-2018 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 19.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 40-2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Úrad vlády SR 21.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 39-2018 Együttműködési megállapodás Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 17.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 38-2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE spol. s r.o. 17.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 37-2018 Zmluva o dielo č. 37/2018 FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o. 17.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 36-2018 Zmluva o dielo č. 07/ZO/2018 PROSPECT, spol. s r.o. 11.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 35-2018 Zmluva o dielo EPIC Partner s.r.o. 16.7.2018 Stiahnuť
Zmluva 34-2018 Zmluva č. 471/2018 SBS EuroSecurity s.r.o. 7.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 33-2018 Dodatok k zmluve č. 10-2018 VÍGH & VÍGH s.r.o. 10.7.2018. Stiahnuť
Zmluva 32-2018 Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. 11.7.2018 Stiahnuť
Zmluva 31-2018 Zmluva o dielo Tomáš Pohori 4.7.2018. Stiahnuť
Zmluva 30-2018 Zmluva o poskytnutí FP Fond na podporu umenia 3.7.2018. Stiahnuť
Zmluva 29-2018 Támogatási szerződés Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 15.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 28-2018 Zmluva o dielo MENTRA s.r.o. 15.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 27-2018 Dodatok č. 4 ku Kúpnej zmluve Virsinszki Peter 15.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 26-2018 Rámcová zmluva č. 028/2018 OVD – ovocinárske družstvo 6.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 25-2018 Zmluva o poskyt. audít. služieb Ing. Juliana Farkasová 4.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 24-2018 Támogatási szerződés Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 23.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 23-2018 Dodatok č. 1 k zmluve NATUR-PACK, a.s. 28.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 22-2018 Zmluva o poskytovaní služby Orange Slovensko, a.s. 4.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 21-2018 Zmluva o splátkovom úvere č. 3005/18/018 OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava 17.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 20-2018 Zmluva o spolupráci Slovenská informačná a marketingová spol. 11.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 19-2018 Zmluva o dielo FABER s.r.o. 9.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 18-2018 Megállapodás támogat. szerz. módodsításásról Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 24.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 17-2018 Zmluva č. 38 425 o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR 23.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 16-2018 Nájomná zmluva Slovak Telekom, a.s. 19.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 15-2018 Zmluva o poskytnutí služieb Projpap, s.r.o., Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 12.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 14-2018 Zmluva č. 451/2018 o poskytnutí ochrany SBS EuroSecurity s.r.o. 11.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 13-2018 Kúpna zmluva č. VO 2017/11/02 KomAgrartechnik, s.r.o., Marcelová 23.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 12-2018 Kúpna zmluva č. VO 2017/11/01 KomAgrartechnik, s.r.o., Marcelová 23.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 11-2018 Zmluva o servisnej činnosti ENERCOM s.r.o., Nitra 10.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 10-2018 Zmluva o dielo Vonkajšie javisko VÍGH & VÍGH s. r.o. Svodín 12.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 9-2018 Zmluva o poskytnutí FP na poskyt. Sociálnej služby Ministerstvo práce, soc. Vecí a rodiny 13.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 8-2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP Ministerstvo životného prostredia SR 24.1.2018 Stiahnuť
Zmluva 7-2018 Mandátna zmluva Csókás Judit 6.3.2018 Stiahnuť
Zmluva 6-2018 Zmluva o dielo Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s. 1.3.2018 Stiahnuť
Zmluva 5-2018 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 6.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 4-2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 6.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 03-2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 6.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 02-2018 Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme Monarflex 1.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 01-2018 Mandátna zmluva APJ Consulting s.r.o. 14.02.2018 Stiahnuť
2017

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 62-2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na zateplenie a rekonštrukciu materskej školy Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 20.12.2017 Stiahnuť
Zmluva 61-2017 Dodatok č. 1 k zmluve č. SDA50014085 Slovakia Energy, s.r.o. 11.12.2017 Stiahnuť
Zmluva 60-2017 Zmluva o spracovaní osob. Údajov MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 6.12.2017 Stiahnuť
Zmluva 59-2017 Zmluva o poskyt. Služieb MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 6.12.2017 Stiahnuť
Zmluva 58-2017 Zmluva o poskyt. porad. a konzult. služieb PREVAX s.r.o. 27.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 57-2017 Zmluva o dielo Podunajské múzeum v Komárne 27.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 56-2017 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 27/2016 Prospect, spol. s r. o. 27.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 55-2017 Dodatok č. 3 k Zámennej zmluve DAP Mužla 27.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 54-2017 Dodatok č. 1 kZmluve o poskytnutí FP Fond na podporu umenia 24.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 53-2017 Zmluva o poskytnutí FP Fond na podporu umenia 24.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 52-2017 Príkazná zmluva ZMOS, Prvá Komunálna poisťovňa 9.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 51-2017 Licenčná zmluva Rozhlas a televízia Slovenska 31.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 50-2017 Dodatok č. 2 k zámennej zmluve Družstvo agropodnikateľov Mužla 25.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 49-2017 Zmluva o poskytnutí FP č. 17-513-02430 Fond na podporu umenia 11.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 48-2017 Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 4419008334 Komunálna poisťovňa 5.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 47-2017 Zmluva o výpožičke Základná škola J. Endrődyho Mužla – Endrődy János Alapiskola Muzsla 5.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 46-2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení č. 8000310217 SPP distribúcia, a.s. 4.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 45-2017 Zmluva o výpožičke Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej – Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola 4.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 44-2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o posk. NFP Ministerstvo životného prostredia SR 4.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 43-2017 Kúpna zmluva Grófová, Páva, Kovácsová 4.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 42-2017 Megbízási szerződés FogiArt Kft Budapest 25.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 41-2017 Zmluva o dodávke vody ZsVs Nové Zámky 22.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 40-2017 Zmluva o zabezpečení posudku MEDIHELP s.r.o. Mužla 11.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 39-2017 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve Komunálna poisťovňa 3.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 38-2017 Poistná zmluva č. 4419008334 Komunálna poisťovňa 3.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 37-2017 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Družstvo agropodnikateľov Mužla 21.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 36-2017 Zmluva o dielo č. 20170821 Erik Sedlák – LAHER, Želiezovce 21.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 35-2017 Zmluva č. 37883 o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR 18.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 34-2017 Zmluva na zhotovenie práce BITUMEN s.r.o., Štúrovo 16.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 33-2017 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke Ministerstvo životného prostredia SR 8.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 32-2017 Zmluva o posk. dot. na projekt A Csodaszarvas emlékmű felújít. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 4.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 31-2017 Zmluva na výkon stavebného dozoru BredaStav s.r.o., Štúrovo 1.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 30-2017 Zmluva o posk. dot. na projekt Iskolabusz 2017 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 17.7.2017 Stiahnuť
Zmluva 29-2017 Dodatok k zmluve o poskyt. Verejných sl. Slovak Telekom, a.s. 4.7.2017 Stiahnuť
Zmluva 28-2017 Rámcová zmluva o združ. dodávke elektriny SLOVAKIA ENERGY 29.6.2017 Stiahnuť
Zmluva 27-2017 Zmluva na zhotovenie práce BITUMEN s.r.o., Štúrovo 12.6.2017 Stiahnuť
Zmluva 26-2017 Zmluva na zhotovenie práce č. 001/2017 NIKA STAV, spol. s r. o., Mužla 12.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 25-2017 Zmluva č. BA/2016/84 Slovenská vodohosp. Podnik, Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ 6.3.2017 Stiahnuť
Zmluva 24-2017 Dodatok č. 1/2017 k Zmluve č. 9/KSOH/2016 Komunálne služby a odp. hosp. Štúrovo 1.1.2017 Stiahnuť
Zmluva 23-2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 16/2017 PROSPECT, spol. s r. o. 15.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 22-2017 Zmluva o dielo č. 16/2017 PROSPECT, spol. s r. o. 14.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 21-2017 Zmluva o vysielaní TV progr. služieb Carisma tv, s.r.o. 01.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 20-2017 Zmluva o pripojení Západoslovenská distribučná, a.s. 29.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 19-2017 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 18-2017 Zámenná zmluva Družstvo agropodnikateľov Mužla 18.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 17-2017 Zmluva o pripojení SPP 22.2.2017 Stiahnuť
Zmluva 16-2017 Mandátna zmluva Judit Csókás 10.1.2017 Stiahnuť
Zmluva 15-2017 Zmluva o poskyt. audít. Služieb Ing. Juliana Farkasová 18.1.2017 Stiahnuť
Zmluva 14-2017 Rámcová zmluva Prospect, spol. s r.o. 11.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 13-2017 Zmluva o dielo Bihari Antal, Körzeti Televízió 1.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 12-2017 Kúpna zmluva Zahorán Viktor 5.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 11-2017 Kúpna zmluva Virsinszki Peter 28.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 10-2017 Kúpna zmluva Partali Július 27.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 9-2017 Mandátna zmluva CVO, s.r.o. 12.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 8-2017 Zmluva o zabezpečenie VO Gruny s.r.o. 12.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 7-2017 Zmluva o dielo BAU cargo s.r.o. 6.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 6-2017 Zmluva o dielo č. 012/2017 ISA projekta, s.r.o. 29.3.2017 Stiahnuť
Zmluva 5-2017 Zmluva o dielo č. 011/2017 ISA projekta, s.r.o. 29.3.2017 Stiahnuť
Zmluva 4-2017 Kúpna zmluva Kovács Ervín 8.2.2017 Stiahnuť
Zmluva 3-2017 Zmluva o poskytnutí služieb ISA projekta, s.r.o. 30.01.2017 Stiahnuť
Zmluva 2-2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel 19.1.2017 Stiahnuť
Zmluva 1-2017 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel 19.1.2017 Stiahnuť

2016

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 49-2016.pdf Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/27 Ministerstvo životného prostredia 22.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 48-2016.pdf Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny Slovakia Energy 15.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 47-2016.pdf Zmluva o zabezp. prevode vl. práva č. 937971 Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. 15.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 46-2016.pdf Zmluva o poskytovaní služieb Orange Slovensko, a.s. 15.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 45-2016.pdf Zmluva o posk. stravy Hostinec u Bieleho koňa 15.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 44-2016.pdf Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Kováčová Angéla 12.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 43-2016.pdf Zmluva o dielo č. 02/2016 Profis NZ s.r.o. 3.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 42-2016.pdf Dodatok k zmluve č. A8217005 Orange Slovensko, a.s. 30.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 41-2016.pdf Zmluva o poskytnutí verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 9.11.2016 Stiahnuť
Zmluva 40-2016.pdf Zmluva č. 7/1000075388 o dodávke vody Západoslov. vodárenská spol. a.s. 10.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 39-2016.pdf Kúpno-predajná zmluva Németh Ladislav 30.9.2016 Stiahnuť
Zmluva 38-2016.pdf Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Szórádová Anna 25.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 37-2016.pdf Kúpna zmluva Szórádová Anna 1.6.2016 Stiahnuť
Zmluva 36-2016 Zmluva na zhotovenie práce č. 003/2016 DNIKA STAV, spol. s r. o . 10.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 35-2016 Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZLP-2016-0562 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy 26.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 34-2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 622/2016 Úrad vláda SR 9.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 33-2016 Dodatok č. 1 k ZoD č. 27/2016 Prospect, spol. s r. o., IČO: 24107100 17.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 32-2016 Zateplenie OcÚ a výmena vykurovacieho systému Prospect, spol. s r. o., IČO: 24107100 17.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 31-2016 Zmluva o poskytnutí služieb – divadelné predstavenie Mgr. Halasi Tibor, IČO: 47526921 17.8.2016 Stiahnuť

TypeFile NameDate ModifiedSize

pdf
Zmluva 01-2016 16:42 01/13/20162M

pdf
Zmluva 02-2016 13:02 03/18/20161.2M

pdf
Zmluva 03-2016 07:42 03/24/20163.3M

pdf
Zmluva 04-2016 19:15 04/26/2016361.8k

pdf
Zmluva 05-2016 19:16 04/26/20169.3M

pdf
Zmluva 06-2016 19:16 04/26/2016396.5k

pdf
Zmluva 07-2016 19:16 04/26/2016415.2k

pdf
Zmluva 08-2016 19:16 04/26/2016738.9k

pdf
Zmluva 09-2016 19:16 04/26/2016870.1k

pdf
Zmluva 10-2016 19:16 04/26/2016329.9k

pdf
Zmluva 11-2016 19:16 04/26/2016678.2k

pdf
Zmluva 12-2016 19:16 04/26/2016365.6k

pdf
Zmluva 13-2016 11:59 06/02/2016144.2k

pdf
Zmluva 14-2016 11:59 06/02/2016616k

pdf
Zmluva 15-2016 11:59 06/02/2016618.3k

pdf
Zmluva 16-2016 11:59 06/02/2016626.8k

pdf
Zmluva 17-2016 11:03 06/09/20161.6M

pdf
Zmluva 18-2016 11:03 06/09/20161.4M

pdf
Zmluva 19-2016 11:03 06/09/2016362.7k

pdf
Zmluva 20-2016 11:02 06/09/2016432.4k

pdf
Zmluva 21-2016 11:02 06/09/2016686.9k

pdf
Zmluva 22-2016 14:46 07/15/20161.2M

pdf
Zmluva 23-2016 14:46 07/15/2016155.2k

pdf
Zmluva 24-2016 14:47 07/15/2016219.9k

pdf
Zmluva 25-2016 14:47 07/15/2016353.4k

pdf
Zmluva 26-2016 14:47 07/15/2016425.1k

pdf
Zmluva 27-2016 14:47 07/15/20161.3M

pdf
Zmluva 28-2016 14:44 07/19/20161.6M

pdf
Zmluva 29-2016 14:44 07/19/20161.6M

pdf
Zmluva 30-2016 14:09 07/20/20161.1M

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

3/2016 Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. Ľuboš Jakubec – PROKRING 19.4.2016 Stiahnuť
2015

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

23/2015 Ozvučenie Babindai Dávid 10.8.2015 Stiahnuť
TypeFile NameDate ModifiedSize

PDF
Zmluva 01-2015 18:18 07/14/20151.3M

PDF
Zmluva 02-2015 18:18 07/14/2015559.1k

PDF
Zmluva 03-2015 18:18 07/14/2015575.1k

PDF
Zmluva 04-2015 18:18 07/14/2015366.9k

PDF
Zmluva 05-2015 18:19 07/14/20151.9M

PDF
Zmluva 06-2015 18:19 07/14/20151.1M

PDF
Zmluva 07-2015 18:19 07/14/20151.5M

PDF
Zmluva 08-2015 18:20 07/14/20151.6M

PDF
Zmluva 09-2015 18:20 07/14/20152M

PDF
Zmluva 10-2015 18:21 07/14/20151.2M

PDF
Zmluva 11-2015 18:21 07/14/20152.1M

PDF
Zmluva 13-2015 16:57 09/16/2015358.7k

PDF
Zmluva 14-2015 09:38 08/29/2015506k

PDF
Zmluva 15-2015 13:53 08/31/20151.2M

PDF
Zmluva 16-2015 16:58 09/16/20151.5M

PDF
Zmluva 17-2015 16:54 09/17/2015575.4k

PDF
Zmluva 18-2015 09:15 09/28/20151.6M

PDF
Zmluva 19-2015 16:00 11/19/2015723.5k

PDF
Zmluva 20-2015 09:18 10/30/20153M

PDF
Zmluva 21-2015 16:01 11/19/2015731.2k

PDF
Zmluva 22-2015 16:02 11/19/20151.4M

Facebook