2018. 19 júna.

Zabezpečenie závlahovej vody

2018. 1 júna.

Kanalizácia v obci Mužla

2018. 17 mája.

Rozhodnutie o umiestnení stavby

2018. 16 apríla.

Rozhodnutie

2018. 21 marca.

Optická infraštruktúra

Facebook