2018. 15 februára.

Faršiangská súťaž žiackych družstiev

2018. 12 februára.

Výročná schôdza klubu dôchodcov 2018

2018. 12 februára.

Bál zdravotne postihnutých 2018

2018. 6 februára.

Vyhlásenie výsledkov

2018. 31 januára.

Prednáška Tibora Szabóa o pestovaní hrozna

Facebook