Vedenie MO Zväzu záhradkárov v Mužle zavítalo do Gyálu
2015. 27 júna.
Ukončenie školského roka v Základnej škole Jánosa Endrődyho
2015. 2 júla.