Dotazník na zhotovenie stratégie Dolnohronského regionálneho partnerstva
2015. 3 júla.
Eurocamp 2015
2015. 3 augusta.