Šťastný a úspešný nový rok!
2016. 28 decembra.
Zmluva o poskytnutí
2017. 26 januára.