Rím. kat. farský úrad v Mužle ďakuje za prejavenú podporu v roku 2016 všetkým tým, ktorí prispeli k rekonštrukcii dlažby farského kostola Narodenia Panny Márie v Mužle.

Milodary na tento úmysel naďalej prijíma na účte SK31 7500 0000 0040 1169 1247 ČSOB a.s., Štúrovo.

15492054_1263424263733642_7271315905760930564_n