Úradné dni
2015. 22 júna.
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva
2015. 27 júna.