Športový deň rodín na športovom štadióne
2015. 21 júna.
Úradné dni
2015. 22 júna.