V zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 289 sú od 10-ho decembra počas zákazu vychádzania povolené verejné omše s účasťou do 30 osôb v takzvanom režime „OP“ (zaočkovaní a uzdravení).

Táto skutočnosť sa preukazuje Covid passom, alebo potvrdením o prekonaní choroby za posledných 180 dní.
V kostole sa vyžaduje správne používanie ochranného rúška FFP2.

Najbližšia verejná omša bude v sobotu 11 –ho decembra o 6 tej hodine.
Vstupenky na nedeľnú omšu so začiatkom o 11:00 hodine je možné vyžiadať pri vstupe do kostola z predchádzajúceho dňa z dôvodu maximálnej kapacity.
Ďakujeme veriacim za pochopenie.


Vážení obyvatelia!

Oznamujeme obyvateľom obce, že vzhľadom na zhoršujúci sa stav vírusového ochorenia na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky od dnešného dňa od polnoci je zavedený núdzový stav so zákazom vychádzania. Na základe toho žiadame každého aby zostali doma, chráňte seba aj ostatných, sústreďte sa na zabezpečenie len nevyhnutných potrieb, na návštevu lekára alebo na cestu do zamestnania. Nemôžu sa uskutočniť spoločenské a kultúrne podujatia, zatvorená je aj obecná knižnica, na pohrebe sa môžu zúčastniť len príbuzní
Ďalej, obecný úrad bude fungovať len v krízovom režime, budú riešené len veľmi nutné prípady, a len v stránkových dňoch, kvôli tomu prosíme o pochopenie, a disciplinovaný postup!
Uprednostňujte telefonickú a emailovú komunikáciu.
V naliehavých a odôvodnených prípadoch sme Vám k dispozícii na obecnom úrade v stránkových dňoch. Pravdepodobne tieto opatrenia budú platiť 2 týždne od dnešného dňa.
Veľmi pekne Vám ďakujeme za Vaše pochopenie, a spoluprácu. Ak je niekto pozitívne testovaný alebo má príznaky vírusu, povedzte to svojmu okoliu a kontaktujte svojho lekára telefonicky alebo e-mailom. Opýtajte sa ho, aké kroky by ste mali urobiť, aby ste sa vyliečili, akú terapiu treba prijať a aké lieky užívať.
Je v záujme Nás všetkých, aby sme v našej obci predišli ťažkej epidémii. Zároveň všetkým prajeme pevné zdravie, chráňte seba aj ostatných.


Oznamujeme obyvateľom obce, že 14-ho novembra v nedeľu od 8-ej hodiny do 15:30 bude možnosť sa zaočkovať na Poliklinike v Štúrove.
Očkovacia látka Pfizer a Moderna. Očkujú len dospelých, teda osoby nad 18 rokov.
Záujemcovia môžu prísť na prvú, druhú alebo tretiu dávku, a treba priniesť doklad o zaočkovaní prvou a druhou dávkou. Osoby očkované Modernou aj tretiu dávku môžu dostať výlučne Modernu.
Tretie očkovanie je možné minimálne po šiestich mesiacoch od podania 2.dávky.
Záujemcov prosia o registráciu buď v štátnom systéme, alebo na emailovej adrese Polikliniky Štúrovo, na www.poliklinikansksturovo.sk.
V prípade potreby môžete volať telefónne číslo 036/756 51 03.

Bez registrácie je tiež možné prísť, a podľa možností Vás zaočkujú, ale až na konci očkovacieho dňa (okolo 15.30). 


Oznamujeme obyvateľom obce, že 8-ho novembra, v pondelok o 9:30 v kultúrnom dome znova bude možnosť zaočkovať sa proti Covid 19 v našej obci, tým, ktorí čakajú na druhú vakcínu.
Môžu sa prihlásiť aj tí, ktorí nie sú zaočkovaný, a majú o toto očkovanie záujem.
Ďalej môžu sa prihlásiť aj tí nad 55 rokov, ktorí majú záujem o tretiu dávku. V tomto prípade medzi druhou a treťou dávkou musí byť aspoň 6 mesiacov.
Každý má doniesť so sebou občiansky preukaz a kartu poistenca.
Prosíme každého o dochvíľnu účasť.


Oznamujeme obyvateľom obce, že 6-ho novembra v sobotu od 8-ej hodiny do 15:30 bude možnosť sa zaočkovať na Poliklinike v Štúrove.
Očkujú len dospelých, teda osoby nad 18 rokov.
Záujemcovia môžu prísť na prvú, druhú alebo tretiu dávku, a treba priniesť doklad o zaočkovaní prvou a druhou dávkou.
Tretie očkovanie je možné minimálne po šiestich mesiacoch od podania 2.dávky.
Záujemcov prosia o registráciu na emailovej adrese Polikliniky Štúrovo, na www.poliklinikansksturovo.sk, alebo v štátnom registračnom systéme.
V prípade potreby môžete volať telefónne číslo 036/756 51 03.


Vážení obyvatelia!

Na základe upozornenia okresného riaditeľstva policajného zboru ako aj v zmysle aktuálnych epidemiologických opatrení, žiadame Vážených občanov, aby výmenu občianskych preukazov a iných dokumentov boli láskaví prerušiť a načasovať až po ústupe koronakrízy. Nakoľko kvôli pandémie na celé Slovensko platí mimoriadna núdzová krízová situácia, časová hranica na výmenu dokladov kvôli zavedeniu uličného systému sa nevzťahuje.
Prosíme chráňte svoje zdravie a zdravie všetkých!