Preteky v behu medzi budovou školy a športovým štadiónom

V sobotu sa konal športový deň rodín. V rámci športového dňa sa najprv otvorila brána detského ihriska, potom sa konali preteky v behu. V behu pretekali jednotlivé triedy základnej školy na trati medzi budovou základnej školy a športovým štadiónom. V družstve jednotlivých ročníkov popri žiakoch nastúpili aj ich učitelia a rodičia.

Facebook