5. zasadnutie obecného zastupiteľstva
2015. 27 júna.
Vedenie MO Zväzu záhradkárov v Mužle zavítalo do Gyálu
2015. 27 júna.