Sčítanie obyvateľov 2021 
Vážení spoluobčania!

15. februára 2021 sa na Slovensku zahájilo sčítanie obyvateľov. Podľa platných právnych predpisov všetci obyvatelia majú povinnosť sa zúčastniť na sčítaní. Žiadame teda všetkých obyvateľov našej obce, aby v období od 15. februára do 31. marca boli láskaví vyplniť sčítací formulár na internetovej stránke www.scitanie.sk. Žiadame rodinných príslušníkov starších občanov, aby pomáhali vyplniť tento formulár svojím starším rodičom, starým rodičom. Upozorňujeme rodičov maloletých detí, že formulár za svoje deti sú povinní vyplniť oni, ako zákonní zástupcovia.

V prípade otázok, týkajúcich sa sčítania, volajte telefónne číslo 02 / 20 92 49 19 resp. 02 / 22 11 99 99. Tieto čísla sú dostupné denne od 8.00 – 20.00 hod. Nezabudnite, od výsledkov sčítania závisí rozvoj našej obce, rozvoj kultúry nášho regiónu, budúcnosť našich škôl ako aj naše práva. Žiadame preto aktívny prístup našich obyvateľov. Teraz môžete učiniť aktívny krok v prospech našej obce, nášho regiónu.

V mene Štatistického úradu SR a v mene obce Vám ďakujeme za spoluprácu!

Facebook