Ukončenie školského roka v Základnej škole Jánosa Endrődyho

Ukončil sa školský rok 2014/15, ktorý bol pre väčšinu žiakov úspešný. 68 žiakov skončilo ročník s vyznamenaním. Vedenie školy zlášt hodnotilo dosiahnuté výsledky v študujných súťažiach ako aj v mimoškolskej činnosti. Starosta obce, Iván Farkas poďakoval riaditeľke školy, Zsófii Zalaba za odvedenú prácu celého pracovného kolektívu školy. Zvlášť vyzdvihol a ohodnotil činnosť detských súborov Pilinke a Verőcke.

Facebook