Okresný úrad Nové Zámky, klientske centrum Štúrovo, oddelenie evidencie motorových vozidiel Váženým občanom oznamuje, že od 22.6. 2015 sa úradné dni evidencie vozidiel menia nasledovne:

Pondelok 8,00 – 15,00
Streda 8,00 – 17,00

Facebook