2022

Názov

Stiahnuť

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MUŽLA ZADANIE Stiahnuť

2015

Názov

Stiahnuť

Zmeny a doplnky 2015 /01 Stiahnuť
Zmeny a doplnky 2015 /02 Stiahnuť
Zmeny a doplnky 2015 /03 Stiahnuť
Zmeny a doplnky 2015 /04 Stiahnuť
Zmeny a doplnky 2015 /05 Stiahnuť
Zmeny a doplnky 2015 /06 Stiahnuť
Zmeny a doplnky 2015 /07 Stiahnuť
Zmeny a doplnky 2015 /08 Stiahnuť
Zmeny a doplnky 2015 /09 Stiahnuť
Zmeny a doplnky 2015 /10 Stiahnuť
Zmeny a doplnky 2015 /11 Stiahnuť
Zmeny a doplnky 2015 /12 Stiahnuť
Zmeny a doplnky 2015 /13 Stiahnuť
Zmeny a doplnky 2015 /14 Stiahnuť

2009

Názov

Stiahnuť

Zmeny a doplnky 2009 /01 Stiahnuť
Zmeny a doplnky 2009 /02 Stiahnuť

2008

Názov

Stiahnuť

Zmeny a doplnky 2008 Stiahnuť

2001-2004

Názov

Stiahnuť

Registračný list Stiahnuť
Územný plán obce Mužla 01 Stiahnuť
Územný plán obce Mužla 02 Stiahnuť