Informácie o pohrebníctve

Vlastník cintorína: Obec Mužla
Správca cintorína: Mgr.Nagy Tamás
tel: 0905 734 538
mail: tamas.nagy@muzla.sk

Pertneri – pohrebníctva v abecednom poradí:
Asuncion – Csányi - pohrebníctvo
Hlavná ulica 38
943 01 Štúrovo
tel. 0905 802 539

Diósi Tibor - pohrebníctvo
Dolnosecká ulica 129/6
943 52 Mužla
tel. 0905 150 409

Krizsán – pohrebná služba
Komenského ulica 10
943 01 Štúrovo
tel: 0907 054 120

Színai – pohrebníctvo
943 65 Malá nad Hronom
tel. 036 7590124
mobil: 0905 249 321