Wine_LAB – Rozvoj služieb na podporu miestnych vinárovPartnerstvo: Samospráva obce Mužla, Pivnica Szivek (Kestúc-Kesztölc)

Výsledky:
  • V obci Mužla bolo zriadené vínne laboratórium. Laboratórium je vybavené analyzátorom, ktorý je schopný identifikovať 43 parametrov, čo umožňuje vinárom plniť víno do vlastných fliaš a vyrábať vlastné etikety na základe výsledkov vykonanej analýzy. Na viacerých miestach v regióne bude vybudovaný systém predpovede počasia. Cieľom tejto služby bude predvídať nepriaznivé účinky zmien počasia na vinohradníctvo.

  • Prebehne renovácia nehnuteľnosti, pivnice Szivek. V kestúckej zrenovovanej pivnici sa zhromaždia vzorky vín maďarských vinárov, tieto budú raz za týždeň odvážané do vínneho laboratória v Mužle a účelom analýzy.


  • Okrem toho sa budú v zrenovovaných pivniciach usporadúvať workshopy o výrobe vína. Budú zapojení odborníci, ktorí poskytnú svoje vedomosti o tom, ako možno dosiahnuť vyššiu kvalitu a kvantitu pri výrobe vína.

    Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, Dom vinárov: http://muzla.sk/wp-content/uploads/2020/07/SKM_C250i200709131300.pdf

    Ister-Granum, sieť lokálnych produktov: http://istergranum.eu/2015/01/01/negyesblokk-1/

    Facebook