Amiért a muzslai Endrődy János Alapiskolát választom:

 • mert, teljes szervezettségű alapiskola, a tanítási órákat szakpedagógusok tartják,

 • mert, körzeti alapiskola, a tanulókat Párkányból és a környező településekről, reggelente saját iskolabusszal biztonságosan szállítja az iskolába,

 • mert, 160 diákja van, közepes létszámú osztályaiban 12 – 20 diák tanul,

 • mert, a szlovák nyelv mellett további két idegen nyelvet oktatat: az angolt és németet,

 • mert, tanulmányi, sport és tehetségfejlesztő szakkörökből bő választékot kínál,

 • mert, napközi otthonnal és a felső tagozatos bejáró tanulóknak házi feladatíró felügyelettel rendelkezik,

 • mert, főállásban gyermekpszichológus és speciális pedagógus foglalkozik a tanulókkal,

 • mert, az oktatást három pedagógiai asszisztens segíti,

 • mert, az iskola történelmi épülete, tantermei és közösségi terei teljesen felújítottak, a modern oktatástechnikai eszközökkel felszereltek és krétapormentesek, 

 • mert, az oktatást felújított természettudományi szaktanterem, iskolai könyvtár és a gyakorlati készségek fejlesztését iskolai műhely segíti,

 • mert, korszerű mozgásterme tükörfallal, beépített hangosítással biztosítja, hogy a tanulók elsajátítsák a népi játékok és néptánc alapjait, valamint a gyerekek mozgásfejlesztését,

 • mert, mozgástermében „Ringató” családi foglalkozásokat tart a kisgyermekeknek és szüleiknek,

 • mert, rendszeresen megrendezi hagyományteremtő rendezvényeit az iskola mellett működő Szülői Szövetséggel és Muzsla Község tömegszervezeteivel: Endrődy Nap, Hagyományőrző Nap, Sportnap, Gyermeknap, 

 • mert, az iskola ünnepélyes tanévkezdését és ballagását lélekmelegítő hangulatúvá teszi az ünnepi mise a muzslai Kisboldogasszony-plébániatemplomban,

 • mert, a testnevelési órákat a korszerű, művilágítással ellátott többcélú, műfüves sportpályán és a közeli sportcsarnokban tartja,

 • mert, az iskola udvara kert és sportelemeivel biztosítja a gyerekek kikapcsolódását és pihenését, 

 • mert, diákjai rendszeresen természetiskolába és sítúrára járnak,

 • mert, futball diákcsapata van, amely rangos nemzetközi tornákon vesz részt,

 • mert, tanulóiból többen az AC Muzsla korosztályos csapataiban versenyszerűen futballoznak,

 • mert, az iskola épülete egyben a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola székhelye, amely a tanulóknak sokrétű egyéni és csoportos művészeti képzést biztosít,

 • mert, tanulói szervezetten látogatják a gazdag könyvállománnyal rendelkező, korszerű községi könyvtárat: közös olvasásra, író-olvasó találkozóra, a papírszínház előadásának megtekintésére, személyiségfejlesztő gyakorlatokra, élménybeszámolókra, közös foglalkozásokra a közösségi csapatszellem elmélyítésére,

 • mert, tanulói rendszeres gyermekszínházi látogatásra járnak a helyi kultúrházba és a komáromi Jókai Színházba,

 • mert, tanulói nyáron részt vehetnek Manótáborban és a Balatonszárszói Ifjúsági Táborban,

 • mert, az iskola támogatja az összetartozást, a generációk találkozását, ezért az öregdiákok 5 évente, május utolsó hetének péntekén visszajárnak az alma materbe a Volt Diákok Találkozójára,

 • mert, az iskola fenntartója, Muzsla Község az alapiskola minden végzős diákjának, akár 1.200 € anyagi támogatást nyújt az Endrődy János Esélyteremtő Alapból. 

Legyél Te is „Endrődys”, találkozzunk, az Endrődy János Alapiskolában!