A muzslai Római Katolikus Plébániahivatal értesíti a a község lakosságát, hogy 2023. április 30-án (vasárnap) a délelőtt 11 órai szentmise elmarad a Szentatya budapesti látogatása miatt.
Vasárnap, április 30-án este 18 órakor lesz szentmise a muzslai plébániatemplomban.
További információk elérhetőek itt: www.alleluja.sk


Archívum
2023 NAGYHÉT ÉS HÚSVÉT A  MUZSLAI PLÉBÁNIÁN

 

2023 nagyhét és húsvét 

Kisboldogasszony-

április 2. (virágvasárnap) 

11.00

Ünnepi szentmise, barkaszentelés+körmenet, passió

április 6. (nagycsütörtök)

19.00

Szentmise az utolsó vacsora emlékére, oltárfosztás

április 7. (nagypéntek)

17.00

Nagypénteki szertartások, passió, kereszthódolat

április 8. (nagyszombat)

20.00

Húsvét vigíliája: fényünnepség, igeliturgia, keresztségi fogadalom megújítása, eucharisztia liturgiája

április 9. (húsvétvasárnap)

11.00

Ünnepi szentmise

április 10. (húsvéthétfő)

11.00

Ünnepi szentmise
A Muzslai Római Katolikus Plébánia Hivatal tudtja, hogy a 2o2o. október 15-től érvényes előírások értelmében az istentiszteletek megtartása korlátozott számban továbbra is engedélyezett.
A szentmisén 4 fő vehet részt, abból a családból, amely előre kérte a szentmise-szándék bemutatását.
Szentmise-szándékot lehet előjegyeztetni október hónapra személyesen vagy az alábbi kontaktusokon: Telefon: +421 36 75 83 113, email: muzla@nrb.sk)
Szentgyónási és szentáldozási lehetőség van: 
kedden, szerdán, csütörtökön 17 és 18 óra között.
szombaton 7 és 7.30 óra között.
A többi szentség kiszolgáltatása egyéni kérés alapján történik. 
Templomunk ajtaja nyitva áll személyes imára, szentséglátogatásra.
Imádkozzunk egymásért!