Az óvoda nyitvatartása hétköznapokon 7.00-16.30.

Óvodavezető: Mgr. Mariček Beáta

Óvodapedagógusok: Gróf Iveta, Mgr. Vad Bernadett – Pillangó csoport

Baranovič Monika, Mgr. Mariček Beáta – Katica csoport

Konzultációs órák hétköznapokon: 11.00-12.00

Az iskolai étkezde vezetője: Bc. Galgóc Mária


Az óvoda adatai

1 . Az óvoda megnevezése: Materská škola-Óvoda Mužla

2. Cím : 94352 Mužla Pri starej pošte 690/22

3. Telefó nszám : 036/28617 68

4. E mail: muzlams690@gmail.com

5. Fenntartó: Muzsla Község"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó,
eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle."


Az óvodai nevelésünk célja, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását.

Minden gyermek természeténél fogva kíváncsi, minden újdonságra rákérdez, válaszra vágyik, ezért a mi gyermekeink nem mások, mint „Kíváncsi Bogarak”. És hogy miért bogarak? Óvodánk néhány éve a nagyok csoportját "KATICÁK"-csoportjának, a kisebbeket pedig "PILLANGÓ" csoportnak nevezte el - ezért ők a mi Kíváncsi Bogaraink.


Óvodánk irányultsága négy területen foglalható össze:

➢ Az ismeretek, készségek, képességek megszerzésére tapasztalati tanulás formájában

➢ A néphagyományaik és kultúránk megélése, az anyanyelv, nemzeti értékeink és hagyományaink iránti tisztelet

➢ Egészséges életmódhoz való pozitív hozzáállás kialakítására

➢ Szülőkkel, intézményekkel, szervezetekkel való felhőtlen együttműködés