„Az emberi lélek valamennyi szükséglete közül egyik sem olyan eleven, mint a múlt szükséglete. Ahhoz, hogy a jövőt megalkossuk, lennünk is kell valamiből, és nincsen más életünk, életnedvünk csupán az, amit a múltból öröklött értékekből feldolgoztunk, mérvadó valóságként a jelen számára magunkévá tettünk, újjáteremtettünk.”

Simon Weilt

E gondolat indítványozta, hogy a Csemadok Muzslai Alapszervezete gyarapítani kívánja a lakosság népi hagyományait felelevenítő értékeit, megfelelő feltételeket teremtve az anyanyelv minél szélesebb körű használatához, a közművelődés legkülönbözőbb formáihoz, a hazai magyar hagyományok őrzéséhez és a nemzetiségi kultúra közkinccsé tételéhez is.

Csak az az alapszervezet képes ténylegesen betölteni szerepét, amelyik rendszeresen és konkrét célokat követve dolgozik. Célunk a már hagyománnyá vált rendezvények létrejötte, megtalálva azokat a kultúrához értő és nemzeti sajátosságokat ismerő embereket, akik döntő szerepet töltenek be a magyarság körében végzett sok irányú, az anyanyelvi kultúrát ápoló közművelődési tevékenység, illetve az ehhez kapcsolódó művészeti mozgalmak szervezésében és irányításában. Kiemelt feladatunknak tartjuk nemzeti kultúránk, identitástudatunk, anyanyelvünk és hagyományaink megőrzését és erősítését, hogy a községünkben élő lakosoknak már kisgyermek korban batyujukba tegyük magyarságunknak magját, amit bárhol és bármikor értékesíthetnek az élet rögös útjain.

Állandó programjaink:

Megemlékezés a magyar szabadságharcról és forradalomról, húsvétváró kézműves foglalkozás, színházlátogatás a Budapesti Operettszínházba, Manó napközis tábor, Szüreti felvonulás, Katalin bál, Karácsonyi kézműves kiállítás és vásár