Viac informácií: www.alleluja.sk

Archív


Rímskokatolícky farský úrad v Mužle oznamuje, že podľa predpisov platných od 15. októbra 2020 sa bohoslužby môžu konať naďalej avšak v limitovanom počte účastníkov.

Na svätej omši môžu byť štyria z rodiny, ktorá požiada o úmysel svätej omše. 
Požiadať o úmysel svätej omše je možné na mesiac október osobne alebo telefonicky na čísle: +421 36 75 83 113, email: muzla@nrb.sk
Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu bude v dňoch: Utorok, streda, štvrtok od 17 - 18 hod., 
Sobotu od 7 - 7.30 hod.
Ostatné sviatosti budú vyslúžené na osobitné požiadanie.
Brány kostola sú otvorené pre osobnú modlitbu cez deň.
Modlime sa jeden za druhého!