Hirdetőtábla


A Muzslai Kábel TV meghibásodása esetén kérjük tegyen bejelentést az alábbi elérhetéségen. Köszönjük.
Tisztelt Polgártársaim, kedves muzslai lakosok!
Mindjárt az elején le szeretném szögezni, hogy igényes, sok munkával, sok-sok tevékenységgel övezett 2019. évet hagytunk magunk mögött. Minden polgártársamnak, minden kedves muzslai lakosnak meg szeretném köszönni, hogy együtt tudtuk gyarapítani községünk vagyonát, együtt tudtuk megszépíteni községünk arculatát, küllemét. Számos becsületes, igyekvő, szorgalmas muzslai ember és család igyekezete és munkája ebben láthatóan benne van. Mint ahogyan benne van az önkormányzati képviselők és a községi hivatal dolgozóinak, munkatársaimnak a szorgos, áldozatkész munkája. Mindnyájuknak meg szeretném köszönni. Azt hiszem megérte a sok fáradozást, a temérdek munkát, mert mindennek megvan a látszata, hiszen községünk tovább szépült és gyarapodott.
Az óév elmúltával, a 2020. esztendő kezdetén, az Újév napján községünk önkormányzata, a községi hivatal dolgozói, a községi intézmények munkatársai, a társadalmi szervezetek és a magam nevében kívánok minden kedves muzslai lakosnak áldott, békés, sikerekben és eredményekben gazdag, egészségben megélt, boldog új esztendőt. Azt kívánom, hogy családjaink az új esztendőben gyarapodjanak lelkiekben, összetartozásban, újult erővel tudják ebben az új évben megoldani a rájuk váró feladatokat, kihívásokat. Azt kívánom, hogy a muzslai portákat, lakásokat, házakat lepje el a békesség, a szeretet és a megértés. Alakuljon ki igazi, erős szilárd és összetartó faluközösség Muzslán.
Az előttünk álló év igényes lesz, új feladatokat és kihívásokat ró elénk. Aki figyelemmel követte a helyi önkormányzat utolsó, decemberi ülését, tudja, miről beszélek. Községünknek azt kívánom, továbbra is fejlődjön, gyarapodjon, mint az utóbbi években, a fejlődés ereje ne törjön meg a jövőben sem. Ez elsősorban a mi feladatunk, az önkormányzat felelősségünk. Ezzel együtt mindannyiunké, hiszen minden polgártársunk, minden muzslai család hozzájárulhat közvetlen környezete szépítéséhez, gyarapításához. Muzsla legyen élhető, szeretett otthona minden lakosának, minden polgárának, kivétel nélkül. Községünkben érezze magát itthon az, aki itt született, aki itt nőtt fel és aki hosszabb-rövidebb ideje itt él közöttünk, velünk együtt alkot helyi faluközösséget.

Hozzon ez az új esztendő
békességet, örömet,
hogy mindenütt
boldogságban
nőjenek a gyerekek!
Virradjon rátok szép nap, köszöntsön rátok jó év,
Kedves hajlékotokba költözzön a jólét.
A lelketekbe boldogság, a szívetekbe béke,
Ezt kívánom nektek az új évre!

Adjon Isten minden jót,
Jobb évet, mint tavaly volt.
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk legyen meg.
Szeretetet, Békességet, Egészséget.

Adjon Boldog Új Évet! Békés, boldog új esztendőt, boldog 2020-at kívánok!

Farkas Iván, polgármester

Facebook