Tudatjuk a lakossággal, hogy a párkányi hulladékgazdálkodási vállalat harmonogramja szerint június 12-én szerdán esedékes a műanyag és tetrapak hulladék zsákokban történő elszállítása. Ezekbe a zsákokba a műanyag illetve a tetrapak hulladékot, vagyis zacskókat, tisztító- és kozmetikai szerek után kiürült műanyag üvegeket, tubusokat, élelmiszeripari műanyag tégelyeket, tubusokat, polisztirén ételhordókat, csomagokból fölmaradt műanyag alapú illetve polisztirén hulladékot, valamint a tejes- és üdítős dobozokat lehet belehelyezni.
A zsákokat sziveskedjenek korán reggel kirakni a kapuk elé.
Tudatjuk a lakossággal, hogy a párkányi hulladékgazdálkodási vállalat harmonogramja szerint április 17-én szerdán esedékes a műanyag és tetrapak hulladék zsákokban történő elszállítása. Ezekbe a zsákokba a műanyag illetve a tetrapak hulladékot, vagyis zacskókat, tisztító- és kozmetikai szerek után kiürült műanyag üvegeket, tubusokat, élelmiszeripari műanyag tégelyeket, tubusokat, polisztirén ételhordókat, csomagokból fölmaradt műanyag alapú illetve polisztirén hulladékot, valamint a tejes- és üdítős dobozokat lehet belehelyezni.
A zsákokat sziveskedjenek korán reggel kirakni a kapuk elé.A helyi posta főnöknője tudatja a lakossággal, hogy a posta holnap április 17-én 10,00 – 13,00 óráig technikai okok miatt zárva lesz.


Értesítjük a lakosságot, hogy április 6-án szombaton a szőlőhegyi úton lévő zöld hulladék lerakó 9,00 – 11,00 óráig nyitva lesz.
Kérjük a lakosokat, hogy a könnyebb és zökkenőmentesebb lerakodás érdekében szíveskedjenek az utánfutó egyik részébe készíteni a füvet, faleveleket, a másik részébe az ágakat.


Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ezen a hétvégén azaz április 5., 6. és 7-én megtörténik a nagyterjedelmű hulladék gyűjtése községünkben, ezúttal az eddig megszokottól eltérően a gyűjtőudvar területén, amelyet ha esetleg még valaki nem tudja, a Felső kertalja utcában a volt cigánygödör területén találnak meg lakosaink.
A nagyterjedelmű hulladékra tehát nem konténerek lesznek kihelyezve a község bizonyos pontjain, hanem mindenkinek a gyűjtőudvar területén kell ezt a fajta hulladékát elhelyeznie.
Április 5-én pénteken, 6-án szombaton illetve 7-én vasárnap a gyűjtőudvar reggel nyoc órától délután fél négyig lesz nyitva.
A nagy terjedelmű hulladék gyűjtésénél nem vesszük át a zöld hulladékot és az építkezési hulladékot és természetesen a kommunális huladékot . Minden egyéb nagy terjedelmű hulladékot a gyűjtőudvar alkalmazottai átvesznek.


Ezúton értesítjük tisztelt lakosainkat, hogy az elektromos hulladék gyűjtését is megejtjük, mégpedig április 9-én és 10-én kedden és szerdán a helyi tűzoltószertár melletti garázsnál. Április 9-én 8,00 – 16,00 óráig, április 10-én pedig 8,00 – 17,30 -ig.Értesítjük a lakosságot, hogy március 23-án szombaton a szőlőhegyi úton lévő zöld hulladék lerakó 9,00 – 11,00 óráig nyitva lesz.
Kérjük a lakosokat, hogy a könnyebb és zökkenőmentesebb lerakodás érdekében szíveskedjenek az utánfutó egyik részébe készíteni a füvet, faleveleket, a másik részébe az ágakat.Felhívjuk a zöld kuka edények tulajdonosait, hogy hétfőn március 25-én az levelekkel és fűvel megrakott zöld kukákat fogjuk üríteni.Tudatjuk a lakossággal, hogy a párkányi hulladékgazdálkodási vállalat harmonogramja szerint március 20-án szerdán esedékes a műanyag és tetrapak hulladék zsákokban történő elszállítása. Ezekbe a zsákokba a műanyag illetve a tetrapak hulladékot, vagyis zacskókat, tisztító- és kozmetikai szerek után kiürült műanyag üvegeket, tubusokat, élelmiszeripari műanyag tégelyeket, tubusokat, polisztirén ételhordókat, csomagokból fölmaradt műanyag alapú illetve polisztirén hulladékot, valamint a tejes- és üdítős dobozokat lehet belehelyezni.
A zsákokat sziveskedjenek korán reggel kirakni a kapuk elé.Felhívjuk a zöld kuka edények tulajdonosait, hogy hétfőn március 18-án az ágakkal megrakott zöld kukákat fogjuk üríteni.Felhívjuk a zöld kuka edények tulajdonosait, hogy hétfőn március 11-én a levelekkel, fűvel megrakott zöld kukákat fogjuk üríteni.Értesítjük a lakosságot, hogy március 9-én szombaton a szőlőhegyi úton lévő zöld hulladék lerakó 9,00 – 11,00 óráig nyitva lesz.
Kérjük a lakosokat, hogy a könnyebb és zökkenőmentesebb lerakodás érdekében szíveskedjenek az utánfutó egyik részébe készíteni a füvet, faleveleket, a másik részébe az ágakat.Értesítjük a szőlősgazdákat, hogy a szőlővenyigék gyűjtésével konténerekben a nagy parkoló területén a pénteki március 8-i nappal megszűnik. A zöld hulladékot – venyigét, ágakat továbbra is lehet a parkoló területén lerakni, de már nem konténerekbe. Továbbra is kérjük azokat, akik ilyen hulladékot visznek a parkolóra, hogy szíveskedjenek betartani az információs táblákon feltüntetett hulladék fajtájának elhelyezési módját vagyis a venyigéhez a venyigét, a levélhez a levelet elhelyezni.
Önöknek egyénileg ez nem plusz munka, nekünk viszont nagy segítség. Csak egy kis odafigyelést és emberséget igényel.
Köszönjük


Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy március 7-től csütörtöktől már csak a 2024-es levonókkal ellátott kukaedényeket fogják üríteni.
A szolgáltató cég figyelmezteti a tisztelt polgártársakat, hogy a kommunális hulladék közé tilos belerakni az apró építkezési hulladékot, zöld hulladékot, forró, parázsló hamut.
Továbbá nyomatékosan megkérik a lakosságot, hogy a kukaedényeket szíveskedjenek a kuka pereméig tölteni és azt letakarni. Az edény pereme fölötti szemét miatt lehetetlenné válik a kuka kiürítése illetve feltételezhető a kuka edény sérülése. Ezért a jövőben a cég alkalmazottai az ilyen kukákat nem fogják kiüríteni.
A szolgáltató cég továbbá figyelmezteti a lakosságot, hogy az alkalmazottaknak nem feladata a kuka edények kiszabadítása bokrok, parkoló autók mögül és nem vállalják a felelősséget az autók esetleges karcolódásaiért, a tükrök megrongálódásáért. Ezért aki szeretné a kuka edényét kiüríttetni, az szíveskeedjen azt az út mellé kikészíteni hozzáférhető, biztonságos helyre, ellenkező esetben ugyancsak nem ürítik ki a kukáját.
Ezúton kérjük a lakosságot, legyünk fegyelmezettek, segítsük a bennünket kiszolgálók munkáját, miközben hozzájárulunk községünk tisztaságának fenntartásához is, vagyis szelektálunk, csökkentve ezzel a kommunális szemét mennyiségét.


Felhívjuk a zöld kuka edények tulajdonosait, hogy hétfőn március 4-én az ágakkal megrakott zöld kukákat fogjuk üríteni.


Értesítjük a lakosságot, hogy február 24-én szombaton a szőlőhegyi úton lévő zöld hulladék lerakó 9,00 – 11,00 óráig nyitva lesz. Felhívjuk a tisztelt polgárok figyelmét, hogy ezentúl a zöld hulladék lerakó minden második szombaton nyitva lesz.

Kérjük a lakosokat, hogy a könnyebb és zökkenőmentesebb lerakodás érdekében szíveskedjenek az utánfutó egyik részébe készíteni a füvet, faleveleket, a másik részébe az ágakat.

Továbbá értesítjük a szőlősgazdákat, hogy hosszas egyeztetések eredménye után visszatérünk a szőlővenyigék gyűjtésével az Orbán szobortól a szőlőhegyi nagy parkoló területére, ahol konténerek lesznek kihelyezve. Kérünk mindenkit, hogy a konténerekbe kizárólag a szőlővenyigét dobálják. A másfajta zöld hulladékot szíveskedjenek a VKK területén lévő silógödrökbe elhelyezni, amely amint azt hirdettük, minden második szombaton nyitva lesz.

Köszönjük


A konténerbe kizárólag a venyigét sziveskedjenek beledobni.

Az egyéb zöld hulladékot szállitsák el a VKK területén lévő silógödörbe, amely

február 24-től kezdődően minden második szombaton 9,00 – 11,00 óráig nyitva lesz.

Köszönjük


Felhívjuk a zöld kuka edények tulajdonosait, hogy hétfőn február 26-án a levelekkel megrakott zöld kukákat fogjuk üríteni. Akiknek a kukájában faágak lesznek, nem lesz az edénye kiürítve. A faágakat majd a következő hétfőn fogják elszállítani.


Tudatjuk a lakossággal, hogy a párkányi hulladékgazdálkodási vállalat harmonogramja szerint február 21-én szerdán esedékes a műanyag és tetrapak hulladék zsákokban történő elszállítása. Ezekbe a zsákokba a műanyag illetve a tetrapak hulladékot, vagyis zacskókat, tisztító- és kozmetikai szerek után kiürült műanyag üvegeket, tubusokat, élelmiszeripari műanyag tégelyeket, tubusokat, polisztirén ételhordókat, csomagokból fölmaradt műanyag alapú illetve polisztirén hulladékot, valamint a tejes- és üdítős dobozokat lehet belehelyezni.

A zsákokat sziveskedjenek korán reggel kirakni a kapuk elé.


Felhívjuk a szőlőtulajdonosok figyelmét hogy a szőlő venyigék gyűjtését a szőlőhegy küllemének fenntartása miatt áthelyezzük az Orbán szobor mögötti területre. Kérjük a szőlősgazdákat, ezentúl a levágott szőlővenyigét ne a nagy parkolón hanem az említett Orbán szobor mögötti területen szíveskedjenek gyűjteni, ahonnan a hulladékgazdálkodás alkalmazottai azt elszállítják majd. Ugyancsak megkérjük a tisztelt polgártársakat, legyenek felelősségteljesek, és a venyigék közé ne dobáljanak egyéb hulladékot, használják rendeltetésszerűen a község által nyújtott lehetőségeket, vagyis szíveskedjenek venni a fáradtságot a községben elhelyezett színes konténereket használni az egyéb fajta hulladék tárolására, természetesen rendeltetésszerűen.
Köszönjük hogy hozzáállásukkal segítik a mi gördülékeny munkánkat is.


Tudatjuk a lakossággal, hogy a január 23–tól 25-ig 9,00 és 16,00 órai időszakban  a Stengl cég alkalmazottai a gázórák leolvasását fogják végezni a háztartásokban. Kérik a lakosságot, hogy sziveskedjenek hozzáférhetővé tenni a gázórákat, kinyitni illetve eltávolítani a borítókat.
A gázóra olvasás meggyorsitását segíti, ha a lakosok a gázóra állását lefotózzák és MMS-ben vagy a WhatsApp alkalmazásban elküldik a 0940 777 824 telefonszámra.
A gázóra leolvasók kötelesek bemutatni érvényes személyazonossági igazolványukat, a megbízó Stengl cég identifikációs kártyáját illetve a Szlovák gázművek megbízólevelét a gázóra leolvasására.


Ezúton kérjük tisztelt polgártársainkat, hogy akinek a helyi adójával kapcsolatosan bárminemű változás történt a tavalyi évben, az január végéig sziveskedjen ezt bejelenteni illetve az ezzel kapcsolatos dokumentumokat benyújtani a községi hivatalban a félfogadó napokon.
Szintén kérjük a lakosságot, hogy amennyiben valaki a szemét illetéknél igényli az illeték csökkentését illetve elengedését, az ezzel kapcsolatos aktuális igazolásokat sziveskedjenek leadni január végéig ugyancsak a félfogadó napokon.


Tudatjuk a lakossággal, hogy a párkányi hulladékgazdálkodási vállalat harmonogramja szerint január 24-én szerdán esedékes a műanyag és tetrapak hulladék zsákokban történő elszállítása. Ezekbe a zsákokba a műanyag illetve a tetrapak hulladékot, vagyis zacskókat, tisztító- és kozmetikai szerek után kiürült műanyag üvegeket, tubusokat, élelmiszeripari műanyag tégelyeket, tubusokat, polisztirén ételhordókat, csomagokból fölmaradt műanyag alapú illetve polisztirén hulladékot, valamint a tejes- és üdítős dobozokat lehet belehelyezni.


Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy hétfőn január 15-én a hulladékgazdálkodás alkalmazottai összegyűjtik majd a kidobott fenyőfákat. Kérjük polgártársainkat, hogy a fenyőket minden disztől letisztitva szíveskedjenek kihelyezni kapujuk elé, mégpedig legkésőbb reggel nyolc óráig, mivel ha az utcában már elment a gyűjtő konténer, mégegyszer nem fog visszamenni. Megértésüket köszönjük.


Tisztelt lakosság!
A 2024-es évben is folytatódik a párkányi hulladékgazdálkodási vállalat által végzett műanyag és tetrapak – hulladék zsákokban történő gyűjtése.
Erre az idei évben is készítettek egy harmonogramot. A 2024-es évben a következő napokon fogják ezeket a zsákokat gyűjteni:

 • Január 24.
 • Február 21.
 • Március 20.
 • Április 17.
 • Május 15.
 • Június 12.
 • Július 10.
 • Augusztus 7.
 • Szeptember 4. és Szeptember 27.
 • Október 2.
 • November 13.
 • December 11.

A műanyag illetve a tetrapak hulladék közé soroljuk a zacskókat, tisztító- és kozmetikai szerek után kiürült műanyag üvegeket, tubusokat, élelmiszeripari műanyag tégelyeket, tubusokat, polisztirén ételhordókat, csomagokból fölmaradt műanyag alapú illetve polisztirén hulladékot, valamint a tejes- és üdítős dobozokat. Ha a vállalat munkatársai egyéb hulladékot is látnak a zsákban, nem fogják azt elvinni a háztartás elől. Minden elvitel után egy újabb üres zsákot helyeznek a kapura. Kérjük, a zsákot az adott napon időben helyezzék ki kapujuk elé, mert nem tudni, hány háztartás él ezzel a lehetőséggel, és milyen gyorsan haladnak át az adott utcán, illetve milyen időpontban tudnak a gyűjtő autóval községünkbe érkezni.
Ezen kívül az idei évben is lesz egy alkalom, amikor a papír hulladékot is elszállítják a háztartások elől úgyszintén műanyag zsákban, ennek időpontja 2024. június 6.Tudatjuk a lakossággal, hogy a párkányi hulladékgazdálkodási vállalat harmonogramja szerint december 13-án szerdán esedékes a műanyag és tetrapak hulladék zsákokban történő elszállítása. Ezekbe a zsákokba a műanyag illetve a tetrapak hulladékot, vagyis zacskókat, tisztító- és kozmetikai szerek után kiürült műanyag üvegeket, tubusokat, élelmiszeripari műanyag tégelyeket, tubusokat, polisztirén ételhordókat, csomagokból fölmaradt műanyag alapú illetve polisztirén hulladékot, valamint a tejes- és üdítős dobozokat lehet belehelyezni.
(2023.12.11.)


A Csemadok Muzslai Alapszervezete szeretettel meghívja a falu apraját és nagyját a már hagyományos karácsonyi vásárral egybekötött Mikulásváró ünnepségére december 3-án 15:00 órára, amely a szabadtéri szinpadon kerül megrendezésre. A Mikulás érkezéséig Lurkóperencia Meseutazó és Nyuszifül karácsonya c. műsorral szórakozhatnak a gyermekek. Minden kisgyermeket szeretettel várnak a szervezők.Felhívjuk a zöld kuka edények tulajdonosait, hogy hétfőn december 4-én a faágakkal megrakott zöld kukákat fogjuk üriteni. Az időjárási körülmények miatt ez a nap lesz az idei évben az utolsó zöld kukaedény űrités. Akiknek a kukájában fű vagy falevél lesz, nem lesz az edénye kiüritve.

Egyúttal tudatjuk községünk lakosságával, hogy december 2-án szombaton a nagyhegyi úton lévő újtelep területén lévő zöld hulladék lerakó 9,00 – 12,00 óráig nyitva lesz. Ezen a napon tehát akinek még van fű vagy falevél, lehetősége van oda kivinni. Tisztelettel megkérjük a polgárokat, hogy aki szombaton zöld hulladékot szeretne az újtelepre kivinni, az könnyebb és zökkenőmentesebb lerakodás érdekében sziveskedjen az utánfutó egyik részébe késziteni a füvet, faleveleket, a másik részébe az ágakat.
Köszönjük


Felhívjuk a zöld kuka edények tulajdonosait, hogy hétfőn november 13-án a fűvel és falevelekkel megrakott zöld kukákat fogjuk üriteni. Akiknek a kukájában faágak lesznek, nem lesz az edénye kiüritve.


Tisztelt lakosság!

A községi hivatalnak komoly gondjai vannak a zöld hulladék földolgozásával és elszállításával a polgárok egy részének könnyelmű hozzáállása végett.
Ezért arra kérjük a tisztelt polgártársakat, hogy a silógödörhöz való egyéni hulladékkiszállítást ezentúl csakis és kizárólag a hónap első napjának szombatján szíveskedjenek megvalósítani.
A zöld kukaedénybe amit hétfőnként szállítunk, pedig vagy biomasszát /falevél, fű/ vagy pedig a kemény, darálásra szánt faágakat rakják. Együtt semmiféleképpen. Ha valakinek vegyesen lesz mindkét fajtából, nem lesz kiürítve a kukaedénye. Minden pénteken hirdetve lesz, melyik típusú zöld hulladék lesz elszállítva.
Köszönjük a megértésüket és a remélhetőleg fegyelmezett hozzáállásukat!
ŐSZI LOMTALANÍTÁS!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a jövő hétvégén megtörténik a nagyterjedelmű hulladékok konténerekbe helyezése. Ez pedig úgy alakul hogy október 6-án és 7-én pénteken és szombaton konténereket helyezünk el a következő helyszínekre:
• Iskolával szembeni park szélén lévő patakhíd
• Futballpálya
• A Bánom utca végén a Szentgáliék melleti füves területen
• Vadász utca és a Diófa utca kereszteződése – a Kottráék előtti tér.
Kérjük a lakosságot, hogy a konténerek mellé ne rakjanak szemetet, mivel azokat folyamatosan üríteni fogjuk, amint megteltek.
Vasárnap október 8-án azután a korai reggeli órákban áthelyezzük a lomtalanitást a következő helyszínekre:
• 415 – ös h.sz. előtti transzformátor
• Tyúkfarm bejárata
• Fölső tónál lévő buszforduló
• Cigánygödörnél lévő garázsok
A lomtalanítást hétfőn október 9-én fejezzük be.
Emiatt a zöld kukák ürítése kedden, október 10-én fog történni.
A konténerekbe tilos belerakni a zöld hulladékot, autógumikat, akkumulátorokat, villamos és műszaki berendezéseket, építkezési törmeléket, üveg ablakokat. Ezek elhelyezéséről a gyűjtőudvar alkalmazottaival kell egyeztetni.


Értesítjük a lakosságot, hogy október 7-én szombaton a szőlőhegyi úton lévő zöld hulladék lerakó 9,00 – 12,00 óráig nyitva lesz.


Tudatjuk községünk lakosságával, hogy október 10-én kedden 8,00 – tól 15,30 – ig a helyi tűzoltószertár melletti garázsnál gyűjteni fogjuk az elektromos hulladékot.


Tudatjuk a lakossággal, hogy a párkányi hulladékgazdálkodási vállalat harmonogramja szerint október 4-én szerdán esedékes a műanyag és tetrapak hulladék zsákokban történő elszállítása. Ezekbe a zsákokba a műanyag illetve a tetrapak hulladékot, vagyis zacskókat, tisztító- és kozmetikai szerek után kiürült műanyag üvegeket, tubusokat, élelmiszeripari műanyag tégelyeket, tubusokat, polisztirén ételhordókat, csomagokból fölmaradt műanyag alapú illetve polisztirén hulladékot, valamint a tejes- és üdítős dobozokat lehet belehelyezni.
(2023.10.3.)


Dr. Vojcek értesíti a lakosságot, hogy szerdán október 4-én nem rendel. Sürgős esetben helyettesíti őt Fodor doktor úr Párkányban.

Archívum