Vyzývame obyvateľov obce, že od 20-ho septembra od pondelka začne dodávateľ rekonštrukciu vozovky hornej ulice / od Králikových až po transformátor/.
Dodávateľ žiada obyvateľov, ktorí tam bývajú, aby rešpektovali 3 dňovú prácu, aby neobmedzovali pracovníkov vo svojich každodenných činnostiach, a aby preparkovali autá.


Farma u Flaškov zo Želiezoviec oznamuje, že 18 –ho septembra bude rozvážať na adresy brojlerové kačice, priemerná váha 2,5kg, cena 7,90,a 17 týždňové mladšie kačice na daľší chov, cena 6,10.
Druhý termín rozvozu kačíc je 2-ho októbra.
Telefonická objednávka je možná na telefónnom čísle  
0905 428 965.


Poľnohospodárske družstvo v Búči oznamuje obyvateľom, že od 13.09.2021 v ranných hodinách predáva pitvané brojlerové kurčatá na Farme Dolnej za cenu 2,30 €/kg. Pitvané kurčatá môžete objednať už od dnešného dňa na tel.čísle družstva: 035/7776402 .


Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej oznamuje záujemcom že  9-ho septembra v Základnej škole Jánosa Endrődyho sa uskutočnia prijímacie pohovory na hudobný, výtvarný, a tanečný  odbor.
Viac informácií môžete dostať na telefónnom čísle 036/749 45 06
Srdečne očakávajú každého záujemcu.


Obec Mužla oznamuje, zároveň s úctou pozýva obyvateľov obce na predstavenie Ifjú Szívek organizované tanečnou inscenáciou Autentika, ktoré sa uskutoční v piatok 10. septembra so začiatkom o 17 tej hodine pri kultúrnom dome na vonkajšom javisku.

Program je realizovaný s podporou štátneho fondu Kult Minor, a preto je možné predávanie lístkov za výhodnejšiu cenu. Vstupenky sú k dispozícii v predpredaji v obecnej knižnici za 2 eurá a na mieste pred predstavením za 3 eurá.

V súlade s epidemiologickými predpismi žiadame každého, aby si priniesli so sebou rúško.
Každého srdečne očakávame.


Základná organizácia športu TJ AC Mužla oznamuje obyvateľom obce, a priaznivcom futbalu, že 4 ho septembra v sobotu o 13:30 sa odohrá futbalový zápas U 15 so skupinou Salka, a 5-ho septembra, v nedeľu o 16-tej hodine zápas dospelých so skupinou Dolný Ohaj.


Oznamujeme obyvateľom obce, že areál VKK na okraji obce z dôvodu umiestnenia zeleného odpadu z domácností bude otvorený 4. septembra teda tento týždeň v sobotu od 9,00 – 12,00 hodiny.


Vedúca predajne s potravinami Jednota oznamuje obyvateľom obce, že obchod 5-ho septembra v nedeľu z technických príčin bude zatvorený.


Oznamujeme obyvateľom obce, že vlastivednú reláciu s názvom Hazajáró, v ktorej budú premietať okrem okolitých obcí, aj o našu obec Mužla, si môžete pozrieť 21-ho augusta v sobotu, o18:15 na televíznej stanici M5.
Reláciu zopakujú v nedeľu, o 11:20, a ešte o týždeň o 23:25 na televíznej stanici Duna World.


Základná škola Jánosa Endrődyho oznamuje obyvateľom obce, hlavne deti, že 18-ho augusta v stredu od 13 tej hodiny na dvore základnej školy bude predstavenie sokoliarov. Srdečne očakávajú každého. V prípade zlého počasia prezentácia bude v športovej hale.


Západoslovenská distribučná týmto oznamuje obyvateľom obce, že do 18-ho augusta sa uskutoční odčítavanie elektromerov v obci od čísla domu 400, ako aj na vinici.
V prípade ak sa nezdržiavate doma, žiadajú stav vyvesiť na bránu na dobre viditeľné miesto, alebo to nahlásiť na telefónnom čísle 0908/748 613 vo forme sms správy .
Elektromery automatické s anténou alebo umiestnené na verejne prístupnom mieste mimo obydlia netreba hlásiť.


Firma CABLEX ponúka dlhodobú pracovnú príležitosť v Maďarskej republike, v Csolnoku
Ponúkajú:
-    8 hodinovú prácu – jedna alebo dve smeny
-        dopravu do zamestnania
-        rôzne príspevky
- ľahkú fyzickú prácu vhodnú aj pre tehotné ženy alebo pre dôchodcov so zníženou pracovnou shopnosťou
-        nadpriemerné zárobkové možnosti
 
 
Bližšie informácie Vám poskytnú na telefónnych číslach +36 70 466 52 60 alebo +36 70 499 44 28 alebo osobne v kancelárii v Csolnoku, Petőfi Sándor út 92, alebo formou emailu  cablex-hu@cablex-group.com.


Dôrazne vyzývame obyvateľov obce, že je zakázané uložiť do hnedých kuka nádob umiestnených na dvoch miestach v obci tekuté jedlá, ako polievky, prívarok, rôzne nápoje, kuchynský olej, mlieko, rôzne krabice.
Dennodenne máme skúsenosti s nezodpovedným a nedisciplinovaným prístupom obyvateľstva.
Žiadame každého, aby dodržiavali usmernenie, čo sa môže a čo nie do tých kuka nádob.


Doktor Vojcek, oznamuje obyvateľom obce, že od 9- ho do 22- ho augusta neordinuje. Zastupuje ho pán doktor Fodor v Štúrove.


Západoslovenská distribučná týmto oznamuje obyvateľom obce, že od zajtrajšieho dňa , t.j. od 3-ho augusta do 18-ho augusta sa začína odčítavanie elektromerov v obci a aj na vinici.
V prípade ak sa nezdržiavate doma, žiadajú stav vyvesiť na bránu na dobre viditeľné miesto, alebo to nahlásiť na telefónnom čísle 0908/748 613 vo forme sms správy .
Elektromery automatické s anténou alebo umiestnené na verejne prístupnom mieste mimo obydlia netreba hlásiť.


Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nové Zámky oznamuje obyvateľom obce že majú v závode ponuku služby odvozu a ekologickej likvidácie odpadovej vody do 10 m³.
Cena za vývoz je 75 EUR.
O danú službu sa dá požiadať na vodárenskej spoločnosti v Štúrove, Sobieskeho č. 16, kde Vám poskytnú tlačivo objednávky, alebo na telefónnom čísle 036/777 1701.


Základná organizácia csemadoku oznamuje obyvateľom obce, hlavne deti, že 26 -ho júla, v pondelok prichádza do letného tábora Kuttyomfitty társulat.
Predstavenie sa začína o 15 tej hodine, pri kultúrnom dome, vstup je zadarmo.
Vedenie každého srdečne očakáva.


Oznamujeme obyvateľom obce, že miestna knižnica od 23-ho júla teda od zajtrajšieho dňa do 30-ho júla bude otvorená denne do 14:30.


Oznamujeme obyvateľom obce, že 20- ho júla, teda od zajtrajšieho rána kvôli stavebným prácam na vinici bude až do odvolania uzavretá časť od „sutyúvölgy do nagyhegyi út“ .


Oznamujeme obyvateľom obce, že prípadné nahlásenie poruchy ohľadne káblovej televízie je možné ráno od ôsmej do 20 tej hodiny na telefónnom čísle 02/208 28 208, s výberom voľby č.2, alebo na emailovej adrese: technickapodpora@slovanet.net.


Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že od 3–ho júla, teda od zajtrajšieho dňa zamestnanci pošty začnú odčítavať plynomery v obci.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v Štúrove na ulici Sobieskeho č. 5 pri kostole naďalej bude prebiehať antigénové testovanie, už len výlučne samoplatcovstva. V blízkej budúcnosti bude zavedené testovanie aj s PCR testami, tiež za poplatok. Na antigénové testovanie je možné prísť aj bez objednania, vyšetrené budú všetci záujemcovia.
Otváracia doba je od pondelka do piatku od 8 do 13 tej hodiny, v sobotu a v nedeľu od 8 do 12 tej hodiny.


Doktor Vojcek, oznamuje obyvateľom obce, že od 5- ho do 18- ho júla neordinuje. Zastupuje ho pán doktor Fodor v Štúrove.


Vedenie klubu dôchodcov a vedenie základnej organizácie zdravotne postihnutých občanov oznamuje členom, že 26-ho júna, v sobotu o 15 tej hodine v kultúrnom dome sa začína schôdza členov , kde bude možnosť zaplatiť členský príspevok.
Autobus bude premávať už po známej trase.


Vedenie Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov oznamuje svojím členom, že v nedeľu 27. júna od 14 hodiny sa koná výročná členská schôdza v kultúrnom dome. Pred zahájením schôdze bude možnosť zaplatenia členského príspevku a zaplatenia prevádzkového nákladu kamerového systému na vinohrade.

Každého člena srdečne očakávajú!


Vážení vinári! Vedenie základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Vás srdečne pozýva na 32. ročník súťaže vín.
Zber vzoriek sa uskutoční 28. júna v kultúrnom dome od 17:00 do 19:00 hodiny.
Vzorky treba odovzdať v dvoch 0,7dl-ových fľašiach. Účastnícky poplatok 5,-€ za vzorku.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa bude konať 3. júla od ?? hodiny pred javiskom.
Organizátori srdečne očakávajú každého vinára a priateľa vína!


Oznamujeme obyvateľom obce, že v priebehu budúceho týždňa znova bude možnosť zaočkovať sa proti Covid 19 v našej obci prihláseným občanom, starším ako 18 rokov.
Žiadame občanov, ktorí majú o toto očkovanie záujem, aby sa 18 ho júna v piatok v čase medzi 8:30 – 12:00 hod. informovali na tel. čísle obecného úradu 036/2861761.
O presnom čase a mieste budeme prihlásených informovať.


Vážený obyvateľia!
Miestna samospráva a dobrovoľný hasičský zbor oznamuje obyvateľom obce, že 19-ho júna, v sobotu zorganizuje okresnú súťaž dobrovoľného hasičského zboru.
Slávnostné otvorenie súťaže sa uskutoční pred obecným úradom o ôsmej hodine, potom slávnostné vkladanie venca k soche Svätého Floriána a o 9.00 hodine sa začne súťaž na miestnom futbalovom ihrisku.
Nakoľko podľa súčasných epidemiologických pravidiel nie je možné poskytnúť občerstvenie, poprosíme každého záujemcu kto sa zúčastní na podujatí, aby si zabezpečili občerstvenie a nosili ochranné rúško.Oznamujeme obyvateľom obce, že od 14 ho júna, od pondelka vzhľadom na teplejšie počasie zelené kuka nádoby budú vyprázdnené ráno od 6 tej hodiny.


Doktor Vojcek oznamuje obyvateľom obce, že od 14-ho do 20 ho júna neordinuje. Zastupuje ho pán doktor Fodor v Štúrove.Oznamujeme obyvateľom obce, že 11. júna v našej obci bude poskytnutá možnosť zaočkovať sa proti Covid 19 prihláseným občanom, vo vekovej skupine nad 60 rokov a ťažko zdravotne postihnutým občanom, ktorí ešte neboli zaočkovaní a zaujímajú sa o túto možnosť.
Žiadame občanov, ktorí majú o toto očkovanie záujem, aby sa zajtra 2. júna v čase medzi 8,00 – 10,00 hod. informovali na tel. čísle obecného úradu 036/2861761.
Presný čas a miesto očkovania bude zverejnený prostredníctvom obecného rozhlasu a webovej a facebookovej stránky obce v závislosti od počtu prihlásených záujemcov.


Zverolekár Zoltán Icso oznamuje majiteľom psov, že v sobotu 5.júna od 9-12 hodiny pri garáži vedľa obecného úradu sa uskutoční očkovanie psov proti besnote.
Cena očkovania je 6 euro.
Nosenie ochranného rúška a dodržiavanie povinného odstupu medzi sebou je povinné.


Vážený obyvateľia!

Pri príležitosti dňa Zeme v sobotu 29. mája od 8 hodiny obec Mužla usporiada čistenie časti dunajského brehu.
Nápomocných záujemcov odvezieme obecným autobusom od obecného úradu.
S úctou teda vyzývame obyvateľov obce, ktorým je srdcovou záležitosťou čistota životného prostredia, aby prijali pozvanie, a zúčastnili sa tohto ušľachtilého podujatia.
Špeciálne sa tešíme na účasť mladých ľudí a ľudí v strednom veku.
Zúčastneným zabezpečíme rukavice, vrecia, čiapky a tričká. Čiapku a tričko každý môže zobrať domov.
Za udržanie čistého životného prostredia sme všetci zodpovední.


Oznamujeme obyvateľom obce, že od dnešného dňa obecný úrad bude otvorený už ako obvykle, teda stránkové dni budú v pondelok, v stredu a v piatok.
Poprosíme tých, ktorí ešte nezaplatili poplatok za komunálny odpad aby to čo najskôr vybavili, a je možné platiť daň z nehnuteľností a daň za psa.
Ďalej Vám oznamujeme, že obecná knižnica od dnešného dňa/5.máj/ bude otvorená len v popoludní, od 13 tej do 17 tej hodiny.


Autobusová spoločnosť Arriva oznamuje cestujúcim, že na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja od 10 mája, od pondelka bude obnovená prevádzka spojov č. 11 a 14 linky Štúrovo – Kravany nad Dunajom – Modrany.


Oznamujeme obyvateľom obce, že 6-ho mája, vo štvrtok budú vyprázdnené kuka nádoby len od tých domácností, ktorý zaplatili poplatok za komunálny odpad za rok 2021.
Ďalej, 10 ho mája, v pondelok budú aj zelené kuka nádoby vyprázdnené len od tých domácností, ktorý zaplatili ročný poplatok za odvoz.


Vážení spoluobčania,

dňa 3. mája začína druhé kolo sčítania obyvateľov a trvá do 13. júna.
Tí, ktorí doteraz nevyplnili sčítací formulár, môžu požiadať pomoc na kontaktnom mieste na obecnom úrade alebo si môžu objednať mobilného asistenta na telefónnych číslach 036/2861765 resp. 0907893165, prípadne na telelfónnom čísle call centra v Bratislave 02/20924919. Mobilný asistent, ktorí Vás navštívi doma, je zamestnancom obecného úradu a vyhľadá Vás výlučne po predbežnej telefonickej dohode termínu návštevy.
V prípade, že Vás navštívi cudzia osoba v súvislosti so sčítaním obyvateľom, nahláste to na telefónnom čísle polície 158.
Žiadame vážených spoluobčanov, že ak ešte nesplnili svoju povinnosť sčítať sa, využite ostávajúci čas a požiadajte o pomoc asistentov.


Vedúca predajne s potravinami Jednota oznamuje obyvateľom obce, že obchod 1-ho mája a 8-ho mája v sobotu kvôli štátnych sviatkov bude zatvorený.


Oznamujeme obyvateľom obce, že areál VKK na okraji obce z dôvodu umiestnenia zeleného odpadu z domácností kvôli štátnych sviatkov, teda 1-ho a 8-ho mája bude otvorený 15 ho mája, v sobotu od 9,00 – 12,00 hodiny.


Oznamujeme obyvateľom obce, že 25.apríla, teda včera o ôsmej hodine na Poliklinike v Štúrove bol otvorený očkovací centrum Nitrianskeho samosprávneho kraja.
V súčasnosti prebieha očkovanie s vakcínou typu Moderna, pre vekovú skupinu 60+. Očkovanie bude pokračovať v Štúrove aj nasledujúci víkend, teda 1. a 2. mája.
Je pravdepodobné, že sa zmení aj veková hranica čakateľov na očkovanie a rozšíri sa aj typ vakcín.
Ak sa niekomu nepodarí zaregistrovať sa na očkovanie bez ohľadu na vek, obráťte sa na Bernadetu Szalaiovú, ktorá Vám v dome služieb pomôže s registráciou.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v stredu 5-ho mája od 8,00 – 19,00 hodiny sa uskutoční zber elektroodpadu vedľa garáže pri hasičskom sklade. Žiadame každého, aby láskavo dodržal uvedený termín, pretože ani deň pred ani deň po nemáme v možnostiach prijať a uskladniť elektroodpad v našich priestoroch.
Autobusová spoločnosť Arriva oznamuje cestujúcim, že na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja od 19 ho apríla, od pondelka bude prímestská autobusová doprava premávať v školskom režime v zmysle platných cestovných poriadkov.

Ďalšie informácie budú priebežne aktualizované na webovej stránke dopravcu.Vážený obyvateľia!

Toto hlásenie sa týka očkovania proti vírusu Covid.
Tých, ktorí majú 70 rokov a viac, a požiadali o pomoc obecného úradu o termín očkovania, a tých, ktorí sú vo veku od 60 do 70 rokov, a tiež žiadali pomoc obecného úradu, a v prvej etape neboli zaočkovaný, informujeme s nasledovnými:
Boli zaregistrovaný v novom štátnom rezervačnom systéme, čo znamená, že majú sledovať svoje správy v mobilnom telefóne, pretože správa prichádza z centrálneho rezervačného systému dva dni pred dátumom očkovania, kedy a kam treba ísť na očkovanie.
Žiaľ, predchádzajúce komfortné riešenie nemôžeme ďalej používať, nakoľko sa zmenil štátny rezervačný systém. Dotknuté osoby boli zaregistrované v rezervačnom systéme, ale ďalší proces však odteraz prebieha individuálne.

Ďakujeme za pochopenie.

Vážení obyvateľia!

Toto hlásenie sa týka očkovania proti vírusu Covid.
Oznamujeme Vám, že sa zmenili podmienky čo sa týka očkovania starších občanov, a to nasledovne. Občania vo vekovej skupine od 60 do 70 rokov dostanú vakcínu Astra Zeneca, kým občania nad 70 rokov vakcínu Pfizer.
Na obecnom úrade Vám znova chceme poskytnúť pomoc starším ako 60 rokov, čo sa týka rezervovania termínu na očkovanie, k organizovaniu pretestovania tých ktorí chcú byť zaočkovaný, a k skupinovému odvozu tých osôb do očkovacieho centra.
Čakáme prihlásenie tých Mužlančanov, starších ako 60 rokov, ktorí chcú byť zaočkovaní proti vírusu Covid, a doteraz neboli očkovaní a sú ochotní ísť skupinovo do jedného z očkovacích centier.
Hlásiť sa môžete 09-ho marca, teda zajtra, v čase od 8 do 11-tej hodiny na obecnom úrade na telefónnom čísle 036/28 61 761.
Obráťte sa na Nás s dôverou, chceme Vám pomôcť.

S úctou, Obecný úrad Mužla.

Vážení obyvateľia!

Toto hlásenie sa týka očkovaniu proti vírusu Covid, pre osoby staršie ako 75 rokov, ale vakcíny dočasne sú nedostupné.
Máme ale informáciu, že od budúceho týždňa do očkovacích centier sa dostanú vakcíny, a očkovanie dôchodcov bude pokračovať.
Na obecnom úrade chceme poskytnúť pomoc občanom starším ako 75 rokov, čo sa týka rezervovania termínu na očkovanie, k organizovaniu pretestovania tých ktorí chcú byť zaočkovaný, a k skupinovému odvozu tých osôb do očkovacieho centra.
Čakáme prihlásenie tých Mužlančanov, starších ako 75 rokov, ktorí chcú byť zaočkovaní proti vírusu Covid, a doteraz neboli očkovaní a sú ochotní ísť skupinovo do jedných z očkovacích centier, a to buď do Komárna, do Nových Zámkov, alebo do Levíc.
Hlásiť sa môžete tento týždeň v piatok, 19-ho februára, v čase od 8 do 10-tej hodiny na obecnom úrade na telefónnom čísle 036/28 61 761. Obráťte sa na Nás s dôverou, chceme Vám pomôcť.

S úctou, Obecný úrad Mužla.


Vážení obyvatelia!

Tento, aj budúci týždeň budú na Slovensku prebiehať centrálne opatrenia súvisiace s pandémiou na základe Covid automatu.
Nakoľko náš okres, okres Nové Zámky, je momentálne v bordovej farbe, zamestnanci znova budú musieť od budúcej stredy preukázať negatívny test, nie starší ako 7 dní.
Žiadame teda zamestnancov žijúcich a pracujúcich v našej obci, aby si ako doteraz si zarezervovali termín na jednom z testovacích miest v Štúrove, a išli na testovanie do utorka budúceho týždňa, teda do 16. februára.
To platí aj pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje dieťa od pondelka do materskej školy, alebo ak sa tak rozhodnú, do prvého stupňa základnej školy.

Ďakujeme za pochopenie, a spoluprácu


Vážení majitelia viníc!

Pozemkový odbor Okresného úradu v Nových Zámkoch oznamuje vlastníkom, spoluvlastníkom, že v rámci jednoduchých pozemkových úprav v lokalite vinohrady, t.j. čiastočná komassácia, na webové sídlo obce Mužla vyvesili prehľadnú geometrickú mapu pôvodného stavu. Mapu nájdete na webovej stránke obce Mužla, /www.muzla.sk/ pod časťou obecný úrad, v menü „pozemkové úpravy v lokalite vinohrady.
Ak by ste navštívili obecný úrad kvôli kontrole údajov na mape, mapu môžete preštudovať na webovom sídle našej obce.


Vážení občania!

Policajný zbor Slovenskej republiky upozorňuje obyvateľov, hlavne starých bezvládnych spoluobčanov, že opätovne sa našli podvodníci, ktorí útočia po telefóne a snažia sa z náhodných obätí získať peniaze. Zavolajú starého dôchodcu s tým, že jeho vnuk sa dostal kvôli koronavirusu do nemocnice a žiadajú od neho získať zálohu na lieky. Preto upozorňujeme obyvateľov, hlavne starých bezvládnych spoluobčanov, aby boli obozretní, nech sa nedajú oklamať, každopádne sa nech presvedčia u rodinných príslušníkov že všetko je v poriadku. Nemocnice si nepýtajú zálohy na liečenie svojich pacientov.


Na základe rozhodnutia úradu vlády a úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vzhľadom na zhoršenie pandemickej situácie od 8-ho februára, od pondelka je naďalej zavedený sprísnený zákaz vychádzania, a to až do odvolania, to znamená, že obecný úrad naďalej bude zatvorený.
Vzhľadom na to prosíme každého o trpezlivosť a pochopenie, čo sa týka platenia poplatku za komunálny odpad a za daň z nehnuteľností.
Od tých domácností, ktorí zaplatili poplatok za komunálny odpad na rok 2020, naďalej vyprázdňujeme kuka nádoby, nálepky sú naďalej platné.
O všetkých zmenách Vás budeme priebežne informovať cez miestny rozhlas, a cez webovú stránku obce Mužla.

Ďakujeme
Obecný úrad Mužla

Na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja počnúc dňom 8.2.2021 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava vykonávaná dopravcom ARRIVA Nové Zámky, a.s. premávať v režime školského vyučovania. Ďalšie informácie sú aktualizované priebežne na webovej stránke dopravcu:
https://arriva.sk/nove-zamky/od-8-2-2021-premava-primestska-autobusova-doprava-v-rezime-skolskeho-vyucovania/

Vážení rodičia! Vážení spoluobčania!

Podľa vládneho usmernenia v pondelok, 8. februára 2021 sa opätovne otvorí Materská škola v Mužle a Základná škola Jánosa Endrődyho pre žiakov 1.stupňa. Podľa vládneho usmernenia podmienkou pre prezenčné vzdelávanie detí bude od otvorenia MŠ a ZŠ predloženie certifikátu o negatívnom Covid-teste jedného z rodičov, ktorí žijú s deťmi v jednej domácnosti. S certifikátom sa rodič preukáže vychovávateľke alebo triednemu učiteľovi v pondelok alebo v deň, keď dieťa nastúpi do MŠ alebo ZŠ. Rodičov žiadame, aby si čím skôr zarezervovali termín testovania na piatok, alebo sobotu na jednom zo štúrovských mobilných testovacích miest v štátnom rezervačnom systéme, ktorej linku uvádzame nižšie. V nedeľu sa v Štúrove testovať nebude.

Podľa výsledkov 2. kola skríningového Covid-testovania v okrese Nové Zámky treba zopakovať testovanie aj v 3. kole pre zamestnancov, ktorí sa musia od stredy, 10.februára 2021 preukázať u svojho zamestnávateľa certifikátom o negatívnom Covid-teste. Podobne ako v doterajších kolách, zamestnanci – obyvatelia obce Mužla si môžu zarezervovať termín testovania na piatok alebo sobotu na niektorom, z mobilných odberových miest v Štúrove v štátnom rezervačnom systému, ktorého linku uvádzame nižšie.

Ďalšia možnosť je individuálne testovanie od dnes až do utorka, 9.februára 2021 na niektorom z mobilných odberových miest v Štúrove bez rezervácie termínu.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu


Vážení rodičia!

Kvôli trvajúcemu zákazu vychádzania a vládnym opatreniam bude Obecná materská škola v Mužle aj v priebehu budúceho týždňa zatvorená. Otvorenie MŠ sa plánuje od pondelka, 8.februára 2021, ak zodpovední nerozhodnú inak.

Dátum otvorenia MŠ závisí od ďalšieho priebehu pandémie koronavírusu. Včas poskytneme rodičom informáciu o presnom dátume otvorenia MŠ, ako aj o podmienkach - stanovených kompetentnými - za akých môžete svoje deti opäť odprevadiť do MŠ.

Ďakujeme za pochopenie: Obec Mužla, zriaďovateľ MŠ


Vážení spoluobčania!

Podľa výsledkov 1. kola skríningového Covid-testovania sa okres Nové Zámky ocitol v horšej polovici okresov, teda zistená zamorenosť bola vyššia, ako celoštátny priemer. Preto bude potrebné skríningové testovanie zopakovať aj u nás. 2. kolo skríningového testovania treba uskutočniť do utorka, 2.februára 2021 tak, aby zamestnanci mohli od 3. februára 2021 zamestnávateľom predložiť certifikátu s negatívnym testom.

Podobne aj cestujúci a pendleri. Podobne ako v 1.kole testovania, aj v 2.kole to uskutočníme v súčinnosti s Mestským úradom v Štúrove. Pomocou samosprávneho rezervačného systému budú môcť obyvatelia obce Mužla zarezervovať si termín testovania na sobotu alebo v nedeľu na niektorom, z mobilných odberových miest v Štúrove. Linka samosprávneho rezervačného systému:

https://www.sturovo.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=315475

Druhá možnosť je individuálne testovanie od dnes až do utorka, 2.februára 2021 na niektorom z mobilných odberových miest v Štúrove bez rezervácie termínu, alebo pomocou štátneho Covid-rezervačného systému.

Ďalej v zmysle rozhodnutia vlády Slovenskej republiky opätovne vyzývame tých spoluobčanov, ktorí prekonali pozitívny antigénový test, aby ostali doma v karanténe, a základné nákupy nech dajú urobiť so susedmi alebo s blízkymi rodinnými príslušníkmi a aby na bráne označili že sú v karanténe. Týmto pomôžete aj Vy obmedziť šíreniu nákazy v našej obci.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu


Vážení majitelia viníc,

v minulých dňoch sme Vás informovali že v rámci pozemkových úprav v lokalite vinohrady, t.j. komasácia, vlastníci a spoluvlastníci v najbližších dňoch dostanú list od novozámockého pozemkového odboru. Podľa nášho vedomia, najviac z Vás už tento list obdržal. Údaje uvedené v liste sú predmetom porovnania s údajmi Vami známymi. V prípade ak zistíte rozdiel, kontaktujte v liste uvedené telefónne číslo zodpovedného projektanta.


Vážení spoluobčania!

Skríningové Covid-testovanie pre obyvateľov obce Mužla (nie len pre zamestnancov) sa uskutoční na štúrovských testovacích miestach podľa nasledujúceho rozpisu:
na Poliklinike v Štúrove v piatok, 22.januára, v sobotu, 23. januára a v nedeľu, 24.januára, každý deň od 8.00 hod. do 18.00 hod., alebo
na ostatných testovacích miestach v Štúrove v sobotu, 23.januára a v nedeľu, 24.januára, v termínoch, stanovených rezervačnom systéme uvedenej linky.
Zároveň obyvateľov obce žiadame, aby si rezervovali termín podľa konkrétneho miesta a termínu testovania v rezervačnom systéme, na nasledujúcej linke:
https://www.sturovo.sk/?id_menu=0&module_action__175872__id_ci=313922#m_175872

Ďakujeme obyvateľom za aktívnu spoluprácuVláda Slovenskej republiky rozhodla, že v najbližších dňoch sa uskutoční skríningové Covid-testovanie obyvateľstva: http://muzla.sk/wp-content/uploads/2021/01/skrining.pdf


Vážení návštevníci!

Akciová spoločnosť Arriva oznamuje obyvateľom obce, že od 18. januára 2021 do odvolania budú autobusy premávať podľa cestovného poriadku, platného v letnom, prázdninovom období. V prílohe uvádzame cestovné poriadky, ktoré sa týkajú našej obce, Mužla: číslo 401403, 401404, 401415, 401440, 401444, 401447, 401449.


401403
401404
404415
404440
404444
404447
404449


Vážení rodičia!

Vzhľadom na rozhodnutie ústredného krízového štábu a prijatých opatrení, v súvislosti s pandémiou, miestna materská škola od 18-ho januára teda od pondelka, naďalej zostane zatvorená.
Pravdepodobne svoje brány otvorí 25-ho januára, v prípade že vláda Slovenskej republiky nerozhodne inak, a určí podmienky nástupu dieťaťa do materskej školy.

Najnovšou, a mimoriadne pozitívnou správou ale je, že Slovenská vláda prijala v rámci komunitného testovania študentov základných škôl druhého stupňa formou kloktania, namiesto doteraz používaných antigénových testov.


Obecný úrad touto cestou vyzýva tých obyvateľov našej obce, ktorí majú koronavírusový test s pozitývnym výsledkom, aby zostali doma v domácej karanténe spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, a osobami žijúcimi v jednej domácnosti, a nech o tom vyvesia oznámenie na bránu, prípadne na dvere.
Správajme sa zodpovedne, aby sme s tým zabránili infikovaniu ďalších osôb.
Ďakujeme každému za zodpovedné správanie.


Vážení spoluobčania,
Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor Vám touto cestou oznamuje, že v rámci pozemkových úprav v lokalite vinohrady, vlastníci a spoluvlastníci v najbližších dňoch dostanú list od novozámockého pozemkového odboru. Týmto Vás žiadajú, aby ste si obdržaný list dôkladne prečítali a aby ste sa potom zaobchádzali na základe pokynov ktoré budú v liste uvedené.


Vzhľadom k vzniknutej mimoriadnej situácii v súvislosti s rožsírením koronavírusu boli v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti prijaté prísnejšie opatrenia, v rámci ktorých bolo rozhodnuté o pozastavení výkonu odpočtov stavov vodomerov pracovníkmi , do 24 ho januára.
Z uvedeného dôvodu nebudú pracovníci spoločnosti fyzicky vykonávať odpočty, ale telefonicky kontaktovať zákazníkov so žiadosťou o vykonanie samoodpočtu vodomeru a nahlásenie stavu.
V prípade, že niektorí zákazníci nebudú do 24 ho januára týmto spôsobom oslovení, touto cestou si ich dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri nahlásení stavu, a to na emailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk
Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technické číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3, alebo volajte telefónne číslo 0911/107 987.


Oznamujeme obyvateľom obce, že vzhľadom na posilnený zákaz vychádzania a na základe úradného vestníka vydaného hlavným hygienikom Obecný úrad bude pravdepodobne do 24-ho januára zatvorený. O všetkých zmenách Vás budeme priebežne informovať cez miestny rozhlas, a cez webovú stránku obce Mužla.
V naliehavom prípade, ako úmrtie rodinného príslušníka,volajte telefónne číslo 0907/893 165.
Výnimku tvorí sociálna služba, touto cestou ubezpečujeme každého klienta, že zamestnanci sociálnej služby sú neustále testovaný.
Ďaľšiu výnimku tvorí zberný dvor, zamestnanci priebežne robia svoju prácu.
Ďakujeme každému za pochopenie.


Vyzývame obyvateľov obce, že už prebytočné vianočné stromčeky môžete umiestniť na ostrovoch pri farebných odpadových nádob. Poprosíme ale Vás, aby ste vianočné stromčeky kompletne očistili od ozdôb, obalov z cukroviniek, háčikov.
O ich odvoze sa postarajú zamestnanci zberného dvora.


Szentmisék rendje Muzslán - Karácsony 2020
Začiatok sv.omší v Mužle – Vianoce 2020

Dec. 24. (csütörtök, štvrtok) - 19.30
Szenteste, Urunk születésének elősetéje
Štedrý večer, vigília narodenia Pána

Dec. 25. (péntek, piatok) - 11.00
Urunk születésének főünnepe
Slávnosť narodenia Pána

Dec. 26. (szombat, sobota) - 11.00
Szent István első vértanú ünnepe
Svätého Štefana prvého mučeníka, sviatok

Dec. 27. (vasárnap, nedeľa) - 11.00
Szent Család: Jézus, Mária és József ünnepe
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa sviatok


Doktor Vojcek, oznamuje obyvateľom obce, že 28-ho, 29-ho a 30-ho decembra neordinuje. Zastupuje ho pán doktor Fodor v Štúrove.


Oznamujeme váženým obyvateľom že v zmysle rozhodnutia Krízového štábu a Vlády Slovenskej republiky od 19. decembra na území Slovenskej republiky platí úplné uzatvorenie spoločnosti, čo pre našu obec znamená, že od 21. decembra aj miestna knižnica, aj materská aj základná škola, ale aj obecný úrad bude pre verejnosť zatvorená. Nie sú povolené žiadne stretnutia.
Výnimku tvorí cesta do obchodu s potravinami, pošta, drogérie, lekárne, optiky, neodkladná zdravotná starostlivosť a cesta na testovanie na koronavírus.
V zmysle tohto rozhodnutie uzatvorenie prevádzok , teda uzatvorenie obecného úradu trvá do 10. januára 2021. V prípade súrnej potreby t.j. úmrtie rodinného príslušníka prosíme volať služobné mobilné číslo obecného úradu 0907893165.
Žiadame vážených obyvateľov, aby sa správali zodpovedne, dodržať vyhlásené obmedzenia, aby sme čo najskôr v zdraví mohli pokračovať normálny život.


Oznamujeme obyvateľom obce, že 24-ho decembra vo štvrtok napriek vianočnému sviatku vyprázdnenie kuka nádob sa uskutoční obvyklým spôsobom ako doteraz.
Archív

2020

Júl-dec / 2020


Západoslovenská distribučná vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení.
Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15.03.2021.
V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSE vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov.
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote minimálne 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na telefonnom čísle: 035/645 35 10.
Ďalej upozorňujú na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3/troch/ metrov od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke štyroch metrov po oboch stranách elektrického vedenia.
V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku troch metrov, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie respektívne vyrezanie.Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote minimálne 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to na už spomenutom telefonnom čísle.
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.


JESENNÉ UPRATOVANIE!


Oznamujeme obyvateľom obce, že od 13-ho do 15-ho novembra sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu do veľkých kontejnerov.
V piatok a sobotu 13-ho a 14-ho novembra budú kontejnery uložené a plynule vyprázdňované na nasledovných miestach:
• Park pred základnou školou
• Futbalové ihrisko
• Kvôli nepriaznivým pôdnym podmienkam namiesto trojuholníka pri dome Lubíkovcov, na konci ulice pri Szentgáliových
• Priestor pred Kotrovými na križovatke Vadász utca a Diófa utca
Žiadame obyvateľov, aby vedľa kontejnerov neukladali odpad, pretože ako som už naznačila, kontejnery plynule vyprázdňujeme. V nedeľu, 15- ho novembra sa kontejnery v ranných hodinách premiestnia na nasledovné miesta:
• Transformátor pri súp. čísle 415
• Vchod na slepačiu farmu
• Autobusová otáčka pri hornom jazere
• Horné garáže,

Z tohto dôvodu zelené kuka nádoby budú vyprázdnené až 18. novembra v stredu, nakoľko v utorok17-ho novembra je štátny sviatok.

Do kontejnerov je zakázané hádzať zelený odpad, pneumatiky, akumulátory, elektroodpad, stavebný odpad, sklenené okná. Uloženie týchto druhov odpadov treba odsúhlasiť so zamestnancami zberného dvora. Na jar sme mali skúsenosti s nedisciplinovaným prístupom spoluobčanov. Žiadame aby títo spoluobčania si uvedomili, že so svojím prístupom nielen že spomaľujú prácu zamestnancov ale spôsobia škodu nielen pre obec, ale v konečnom dôsledku sami sebe.


Oznamujeme obyvateľom obce, že na obecnom úrade 16-ho novembra, v pondelok nebudú stránkové hodiny.


Vedúca predajne s potravinami Jednota oznamuje obyvateľom obce, že obchod 15-ho novembra, v utorok kvôli štátnemu sviatku bude zatvorený.Oznamujeme obyvateľom obce, že na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu tento víkend, teda 7-ho a 8-ho novembra nebude testovanie v našej obci.Vážení obyvatelia!

Oznamujeme Vám výsledky celoplošného testovania v našej obci.
Celkovo bolo otestovaných 1386 osôb, z toho 1200 občanov obce.
Spolu sa zistilo 10 pozitívnych prípadov, z čoho 6 prípadov je z našej obce, to znamená celkový pomer nakazenia je 0,5 percent.
Na základe usmernení ministerstva obrany a krízového štábu žiadame tých, ktorí majú pozitívny test, majú zostať doma v 10 dňovej karanténe so spolu žijúcimi rodinnými príslušníkmi. Túto skutočnosť nech vyvesia na bránu na dobre viditeľné miesto označením „karanténa“. Tých, ktorí sa nezúčastnili celoplošného testovania poprosíme aby tiež zostali doma po dobu 10 dní, spolu s rodinnými príslušníkmi.

Na obe skupiny sa vzťahuje doporučenie, aby okrem návštevy lekára všetko si zabezpečili prostredníctvom rodinných príslušníkov, prípadne susedov.
To všetko urobíme preto aby sme Vám tlmočili usmernenia štátnych orgánov a aby sme predišli ďalšiemu šíreniu koronavírusu v našej obci.
Veľmi sme vďační za prácu účastníkom testovania, ako administratívnym pracovníkom, zdravotníkom, dobrovoľníkom, ďalej policajtom, vojakom, pomocnému personálu a dobrovoľným hasičom.


Vážení spoluobčania!

Kto bude mať záujem zo spoluobčanov otestovať sa cez víkend v našej obci Mužla, bude mať na výber: ak sa mieni otestovať v interiéri, tak má prísť do miestneho kultúrneho domu. Ak sa mieni otestovať v exteriéri, tak má prísť na vonkajšie javisko. Pričom sa môže voľne rozhodnúť. V sobotu od 7.00 hod. do 21.30 hodiny budeme na webovom sídle obce Mužla – www.muzla.sk – vysielať obrázky o aktuálnom stave radu čakajúcich na testovanie Covidu-19 v obci Mužla formou sekvencií obrazov, ktoré sa menia po tridsiatich sekundách a ukazujú aktuálny stav čakajúcich v rade. Na snímkach bude rad čakajúcich do testovacej komisie A v interiéri, ako aj rad čakajúcich do testovacej komisie B v exteriéri. Kamera je prispôsobená aj na nočné videnie, snímky teda budú ponúknuté aj po zatmení. Žiadame Vás, aby ste na webovom sídle obce Mužla aktuálne sledovali stav radu čakajúcich a tým pripôsobili príchod na miesto testovania, aby ste čo najmenej čakali v rade.


Oznamujeme obyvateľom obce, že vzhľadom na pripravovanie plošného testovania v obci, 30-ho októbra teda zajtra Obecný Úrad bude zatvorený.


Vedúca predajne s potravinami Jednota oznamuje obyvateľom obce, že obchod 1-ho novembra, v nedeľu kvôli štátnemu sviatku bude zatvorený.


Arriva Nové Zámky, a.s. v súvislosti s aktuálnym dianím a disponibilným počtom vodičov po testovaní odporúča počas víkendu sledovať aktuálne informácie o režime prevádzkovania prímestských autobusových liniek  od 2. novembra 2020 na webovej stránke dopravcu www.arriva.sk/nove-zamky, alebo sa informovať na linke zákazníckej podpory 0915 733 733, ktorá Vám je k dispozícii v pondelok až nedeľu od 8.00 hod. do 20.00 hod.


Na základe rozhodnutia úrady vlády a úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v dňoch 31. októbra a 1. novembra sa uskutoční plošné testovanie po celej republike, to znamená aj v našej obci.

Testovanie bude ráno od 7 ej do 22 hej hodiny s tým, že posledný odber sa môže uskutočniť o 21:30.

Testovať sa bude v kultúrnom dome a na vonkajšom javisku. Každý občan sa môže rozhodnúť, kde si žiada o testovanie, to znamená či vonku, alebo vo vnútri.

Testovanie v našej obci budú vykonávať mužlianske zdravotné sestry.

Upozorňujeme vážených obyvateľov že priebeh testovania môžete sledovať cez centrálnu kameru na internetovej stránke obce www.muzla.sk, samozrejme s dordržiavaním ochrany osobných údajov.

Prosíme Vás aby ste sledovali túto stránku, pretože na základe môžete zariadiť Váš príchod na testovanie.

Žiadame Vás, aby ste priniesli so sebou občiansky preukaz, cudzinci preukaz o povolení k pobytu, kartu poistenca a Vaše telefónne číslo.

Ďalej Vás žiadame aby ste podľa možnosti prišli pešo kvôli vyhnutiu sa nahromadenia osobných áut.

Upozorňujeme ďalej rodičov školopovinných detí, že v prípade nepreukázania sa negatívneho testu od 3. novembra nemôžete priniesť deti do školy, ani do materskej školy.

Tí občania, ktorí sa nezúčastnia testovania, sú povinní ísť do 10 dňovej karantény.

Prosíme každého o zodpovedný prístup!
Slovenská pošta oznamuje obyvateľom obce, že od 28-ho okt. teda od dnešného dňa až do odvolania budú doporučené zásielky doručené do poštovej schránky adresáta.

Zásielky s doručenkou a zásielky s dobierkou budú doručené len formou osobného prevzatia pred bránou, na ulici. Adresát musí mať vlastné pero a musí nosiť rúško.

Veľkoobjemové zásielky tiež budú oznámené žltou doručenkou.

Za pochopenie Vám Ďakuje Slovenská pošta

Rímskokatolícky farský úrad v Mužle oznamuje, že podľa predpisov platných od 15. októbra 2020 sa bohoslužby môžu konať naďalej avšak v limitovanom počte účastníkov.

Na svätej omši môžu byť štyria z rodiny, ktorá požiada o úmysel svätej omše.
Požiadať o úmysel svätej omše je možné na mesiac október osobne alebo telefonicky na čísle: +421 36 75 83 113, email: muzla@nrb.sk
Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu bude v dňoch: Utorok, streda, štvrtok od 17 - 18 hod.,
Sobotu od 7 - 7.30 hod.
Ostatné sviatosti budú vyslúžené na osobitné požiadanie.
Brány kostola sú otvorené pre osobnú modlitbu cez deň.
Modlime sa jeden za druhého!


Komunálne služby a odpadové hospodárstvo so sídlom v Štúrove oznamuje obyvateľom obce, a zároveň sa Vám ospravedlňuje, ale tento týždeň odvoz komunálneho odpadu z domácností sa neuskutoční z dôvodu technických problémov na skládkach v Náne a v Bajtave..


Oznamujeme obyvateľom obce, že na základe už dávno platnej otváracej doby a vzhľadom na sprísnenie opatrení vzniknutej pandemickej situácie na obecnom úrade v utorok a vo štvrtok nebudú stránkové hodiny, prosíme každého o ich dodržanie.
Ďalej vyzývame tých, ktorí majú už známe príznaky koronavírusu, aby zostali doma, v domácej karanténe, aby túto skutočnosť nahlásili v prvom rade svojmu lekárovi, obecnému úradu, a nech o tom vyvesia oznámenie na bránu, prípadne na dvere.
Prosíme každého o disciplinovaný prístup!!


Oznamujeme podnikateľom našej obce, že v súvislosti s podnikateľskou činnosťou ak potrebujú vycestovať na územie Maďarska, potrebujú vyplniť úradný formulár, ktorý nájdu na webovej stránke našej obce alebo aj na obecnom úrade.
STIAHNUŤ


Riaditeľstvo  materskej  školy oznamuje rodičom , že školský rok 2020/2021 sa začína v stredu  2.9.2020.
Srdečne očakávajú všetkých nových a starších škôlkarov.
Prosia o dodržiavanie predpísaných hygienických predpisov!


Západoslovenská distribučná týmto oznamuje obyvateľom obce, že od zajtra, tzn. od 4-ho augusta do 9-ho augusta sa začína odčítavanie elektromerov v obci a to do čísla domu 400.
V prípade ak sa nezdržiavate doma, žiadajú stav vyvesiť na bránu na dobre viditeľné miesto, alebo to nahlásiť na telefónnom čísle 0908/748 613.


Základná organizácia slovenského červeného kríža dáva na vedomie dobrovoľníkom, že 11 -ho augusta, v utorok organizujú darovanie krvi v Štúrove.
Odchod je o 9 hodine od budovy obecného úradu.
Tých, ktorí sa chcú zúčastniť na darovaní krvi, poprosíme to nahlásiť na telefónnom čísle 0903/ 763 945.

Dôlezité upozornenie!
Darovať krv nemôže ten, kto za posledných 14 dní prekročil štátnu hranicu alebo žije s takouto osobou v jednej domácnosti!


Dr. Vojcek oznajume obyvateľom obce, že v dobe od 20.7. do 2. 8. neordinuje. Zastupuje ho Dr. Fodor v Štúrove.


Dôrazne vyzývame každého že úložisko veľkoobjemového odpadu je v priestoroch zberného dvora pod záhradami, a nie na otvorených častiach obce!
Ak máte taký odpad obráťte sa na zamestnancov zberného dvora osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle 0905/ 290 752


Vyzývame obyvateľov našej obce, že podľa súčasných platných právnych predpisov je prísne zakázané uloženie ohňa vonku.
V posledných dňoch, týždňoch sme dostali veľa sťažností, dokonca aj dym naznačuje, že niektorí občania pália suché vetvičky, zelený odpad alebo škodlivé látky.
V prípade, ak sa tento jav naďalej bude pokračovať, budeme nútený požiadať pomoc našich dobrovoľných hasičov a pomoc profesionálnych hasičov zo Štúrova, čo bude mať za následok značné finančné pokuty.
Zvážme si jeden druhého, neubližujme ani susedom ani okoliu, dodržiavajme pravidlá, nariadenia a chráňme životné prostredie.
Ďakujeme vám za pochopenie, za aktívny prístup a pomoc.
Obecný úrad Mužla.


Oznamujeme Váženým obyvateľom, že od dnešného dňa, t.j. od 1. júla do konca mesiaca, pracovníčky miestnej pošty budú v poobedňajších hodinách - vykonávať odčítavanie plynomerov v domácnostiach. Žiadame občanov, aby boli nápomocní v tejto ich práci, aby im sprístupnili odberné miesta a aby sa vyhýbalo úrazom, z okolia plynomeru odstrániť osie hniezda.


Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa areál VKK na okraji obce z dôvodu umiestnenia zeleného odpadu z domácností bude 5. júla v sobotu od 9,00 – 12,00 hodiny otvorený.


Dôrazne vyzývame všetkých majiteľov psov, aby svoje zvieratá držali za bránou, nakoľko opakovane, výrazným spôsobom sa v obci zvýšil počet túlavých psov.
Veľmi časté je venčenie veľkých psov v obci bez vodítka.
Ohľadne toho prichádzalo veľa sťažností na obecný úrad, preto žiadame majiteľov psov, aby nedovolili svojim psom túlať sa po uliciach obce, aby vliezli do záhrad a na dvory iných a aby nechodili von so svojimi psami bez vodítka.
V opačnom prípade tie psy budú odnesené.


Máj-jún / 2020
Obecný úrad Mužla obdržal Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja, ktorý je v prípravnej fáze.
V tejto fáze to môže verejnosť komentovať/pripomienkovať, medzitým je materiál zverejnený na nástenke obce a na úradnej tabuli webovej stránky obce.
Od dnešného dňa do 15 dní čakáme názory, pripomienky obyvateľstva písomne na Obecný úrad, následne toho celé odstúpime zastupiteľstvu Nitrianskeho kraja.


Vyzývame obyvateľov obce, aby kvôli dnešnej intenzívnej dažde neišli na vinicu, nakoľko cesty sú neprejazdné.


Vážení obyvateľia!
Západoslovenská vodárenská akciová spoločnosť touto cestou sa ospravedlňuje obyvateľom obce za vzniknuté problémy so zásobovaním pitnej vody od piatku minulého týždňa.
Vo štvrtok po obnove prívodného a odbočovacích kohútikov v strede obce v piatok došlo k prvému prasknutiu potrubia na pitnú vodu a v sobotu, inej časti obce k prasknutiu ďalšieho potrubia.
Piatkové poškodenie potrubia bolo vyriešené a odborníci na ďaľšej poruche vodárne pracujú dnes.
Sobotnajšie prasknutie dotklo školskú ulicu, v ďaľších častiach obce bola dodávka pitnej vody zabezpečená.
Podľa prísľubu vodární, dnes príde k odstráneniu chyby, pravdepodobne vo večerných hodinách bude vo všetkých domácnostiach zabezpečená dodávka pitnej vody.
Západoslovenská vodárenská akciová spoločnosť touto cestou sa ešte raz ospravedlňuje obyvateľom obce za vzniknuté problémy.


Západoslovenská vodárenská spoločnosť opätovne žiada o trpezlivosť a ospravedlnenie občanov, ale kvôli opätovnému poškodeniu vodovodného potrubia na už doteraz opravovanom úseku, opäť nebude dodávka pitnej vody dnes poobede, t.j. 13. júna. Predpokladaný čas opravy sa zatiaľ nedá odhadnúť.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujú váženým obyvateľom.


Vážení obyvateľia!
Predseda vlády Slovenskej republiky vzhľadom na priaznivý vývoj epidemickej situácie od 3- ho júna zavedie ďalšie zmiernenia, ktoré sú nasledovné:
- povinnosť nosiť rúško vonku je znížená na 2 metre medzi osobami, vo vnútri je ale stále povinné!
- môžu sa zorganizovať športové podujatia, možno otvárať fitness centrá, wellness služby, kasína a kúpele
- v obchodoch a v reštauráciách sa plocha na jedného kupujúceho/zákazníka sa znížila z 15 metrov štvorcových na 10
- na vonkajších terasách a v reštauráciách sa ruší obmedzenie, že pri jednom stole môžu sedieť iba dvaja
- rušia sa otváracie hodiny pre dôchodcov v obchodoch
- môžu byť otvorené denné stacionáre, ale len do veku 62 rokov
- od 10. júna sa môžu organizovať hromadné podujatia do 500 osôb a od 1. júla do konca roka do 1000 osôb
Čo sa týka hraničných priechodov, v prípade Maďarskej a Českej republiky stačí predložiť dva doklady preukazujúce, že žijete v danej krajine, takže na základe toho je možné do týchto krajín vstúpiť na 48 hodín.
Dôkaz o prechodnom alebo trvalom pobyte sa nevyžaduje. Toto opatrenie je platné od 2. júna.


Zverolekár Zoltán Icso oznamuje majiteľom psov, že v sobotu 6.júna od 9-12 hodiny sa uskutoční očkovanie psov proti besnote ako aj čipovanie pri garáži vedľa obecného úradu.
Prosíme majiteľov psov, aby vo svojom záujme si dali urobiť ochranné očkovanie svojho psa. Cena očkovania je 5 EUR, čipovania 15 EUR.
Žiadajú každého, aby boli láskaví dodržiavať základné opatrenia súvisiace s pandémiou, t.j. dodržať 2 metrový odstup a nosiť ochranné rúško.


Oznamujeme obyvateľom obce, že od 1-ho júna teda od pondelka na obecnom úrade budú stránkové hodiny tak, ako pred pandémiou. To znamená, že v Pondelok, v Stredu a v Piatok!
V Utorok a vo Štvrtok nie sú stránkové dni, poprosíme každého o ich dodržanie!
Vzhľadom na vzniknutú pandémiu, žiadame každého o dodržanie prísne stanovených podmienok, to znamená nosenie rúška a dezinfekcia rúk pri vstupe na obecný úrad.


Oznamujeme rodičom, starým rodičom, že 1.júna sa otvára základná škola pre ročníky 1 až 5 a materská škola.
Podmienkou otvorenia je zohľadnenie rozhodnutí a pokynov správcu a ústredného krízového štábu.
Na základe toho Vám oznamujeme, že od pondelka v škôlke sa otvára jedna skupina maximálne s počtom 15 detí. Škôlka bude takto fungovať počas mesiacov jún a júl 2020. V auguste bude zatvorená.

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu treba zohľadniť nasledovné podmienky:
• majú prednosť deti, ktorých obidvaja rodičia sú v pracovnom pomere, resp. v prípade rozvedených rodičov ten rodič ktorý vychováva dieťa.
• ďalej školopovinné deti

V zmysle rozhodnutia ústredného krízového štábu také dieťa ktoré žije v spoločnej domácnosti so starými rodičmi ktorí majú viac ako 65 rokov, alebo ktorým rodičia sú na rodičovskej dovolenke, opatrujú blízkeho, alebo poberajú OČR, nemôže vstúpiť do škôlky.
Zároveň oznamujeme rodičom, starým rodičom že škôlka bude počas mesiacov jún a júl otvorená od 7-16 hodiny.


JESENNÉ UPRATOVANIE!


Oznamujeme obyvateľom obce, že koncom týždňa sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu do veľkých kontejnerov.
V piatok a sobotu 22. a 23. mája budú kontejnery uložené a plynule vyprázdňované na nasledovných miestach:
• Park pred základnou školou
• Futbalové ihrisko
• Trojuholník pri dome Lubíkovcov
• Priestor pred Kotrovými na križovatke Vadász utca a Diófa utca

Žiadame obyvateľov, aby vedľa kontejnerov neukladali odpad, pretože ako som už naznačila, kontejnery plynule vyprázdňujeme. V nedeľu 24. mája sa kontejnery v ranných hodinách premiestnia na nasledovné miesta:
• Transformátor pri súp. čísle 415
• Vchod na slepačiu farmu
• Autobusová otáčka pri hornom jazere
• Horné garáže, a bude možné do nich ukladať veľkoobjemový odpad aj 25. mája v pondelok.

Z tohto dôvodu zelené kuka nádoby budú vyprázdnené až 26. mája v utorok.
Do kontejnerov je zakázané hádzať zelený odpad, pneumatiky, akumulátory, elektroodpad, stavebný odpad, sklenené okná. Uloženie týchto druhov odpadov treba odsúhlasiť so zamestnancami zberného dvora. Na jeseň sme mali skúsenosti s nedisciplinovaným prístupom spoluobčanov. Žiadame aby títo spoluobčania si uvedomili, že so svojím prístupom nielen že spomaľujú prácu zamestnancov ale spôsobia škodu nielen pre obec, ale v konečnom dôsledku sami sebe.


Vážení obyvateľia!
Úrad vlády Slovenskej republiky na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu vzhľadom na priaznivý vývoj epidemickej situácie 20.mája zavedie poslednú, už štvrtú fázu preventívneho opatrenia
To znamená, že od zajtrajšieho dňa vonku nebude povinné nosiť rúško, len dobrovoľne, ak ľudia dodržia 5 metrovú vzdialenosť medzi sebou.
V interiéri, ako sú obchody, kancelárie, je stále povinné nosiť rúško.
Môžu otvárať kiná, divadlá a iné podujatia a podujatia, na ktorých sa zhromaždí najviac 100 osôb.
Je možné otvoriť aj nákupné strediská, reštaurácie už môžu prijímať hostí aj vo vnútri, ale platia rovnaké pravidlá ako pre vonkajšie terasy.
Obchody v nedeľu naďalej budú zatvorené.
V obchodoch sa plocha na zákazníka zmenšila z 25 metrov štvorcových na 15, takže v obchode môže byť súčasne viac ľudí.
Medzi 9:00 a 11:00 hodinou môžu nakupovať stále len osoby staršie ako 65 rokov.
Vonkajšie športové strediská stále nemôžu otvárať šatne, ani prijímať obecenstvo.
Môžu sa otvárať materské školy, a základné školy pre ročníky 1 až 5.
Od 21. mája, ak niekto zostane v niektorých z 8 vybraných krajín menej ako 24 hodín, a má na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, sa po návrate nemusí podrobiť povinnej karanténe, rovnako ako nemusí preukázať negatívny koronavírusový test.
8 vybraných krajín je nasledovných: Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Chorvátsko, Nemecko, Švajčiarsko a Slovinsko.
Pred odchodom zo Slovenska bude potrebné ale vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý vám na hraničnom priechode potvrdí polícia. Tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky obce alebo z obce Ministerstva vnútra .


Obecný úrad oznamuje obyvateľom obce, že knižnica od 11-ho mája bude otvorená už obvyklým spôsobom, ako doteraz.
Poprosíme ale každého o dodržanie prísnych hygienických podmienok, a vzhľadom na vzniknutú pandémiu, naraz v knižnici môžu byť prítomní maximálne dvaja ľudia.
Každého srdečne očakávajú!


Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta je otvorená obvyklým spôsobom, ako doteraz, a to nasledovne.
V pondelok, v utorok, vo štvrtok a v piatok ráno od ôsmej hodiny do 12:30,v popoludní od 13 tej hodiny do 14:30, a v stredu ráno od ôsmej hodiny do 14:30, v popoludní od 15:30 do 17 tej hodiny.
Ďalej oznamuje obyvateľom obce, že vyhradený čas pre seniorov od 9 tej do 11-tej hodiny na pošte už nie je platný.


Vážení obyvateľia!
Úrad vlády Slovenskej republiky na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu vzhľadom na priaznivý vývoj epidemickej situácie 6.mája súčasne zavedie druhú a tretiu fázu preventívneho opatrenia
To znamená, že od dnešného dňa bude možné krátkodobé ubytovanie bez spoločného stravovanie, jedlo iba na izbu, môžu sa otvárať kaderníctva, kozmetické salóny, soláriá, môžu byť otvorené múzeá, galérie, knižnice ale len v súlade s dodržiavaním najprísnejších hygienických podmienok.
Bude možné navštíviť vonkajšie turistické atrakcie, znovu môžu prevádzkovať taxislužby, bude možné organizovať omše a svadby ale len podľa vhodných a predpísaných podmienok.
Od každých sa však bude aj naďalej vyžadovať, aby dodržiavali najvyššie hygienické normy, predpisy.
V obchodoch a v jednotkách poskytujúce rôzne služby sa musí naďalej zabezpečovať/dodržiavať dezinfekcia rúk, musí sa dodržiavať pravidlo, pripustiť iba jedného zákazníka na 25 metrov štvorcových.
Kupujúci by si mali navzájom udržiavať odstup najmenej dva metre. Obchody budú v nedeľu naďalej zatvorené až do odvolania.


Oznamujeme obyvateľom obce, hlavne tých, ktorí dochádzajú do Maďarska alebo do inej krajiny za prácou, že potrebujú nový formulár, ktorí im potvrdí zamestnávateľ. Ten formulár existuje v štyroch jazykoch, vzor nájdete na nástenke webovej stránky obce Mužla:
http://muzla.sk/uradna-tabula/

Ďalej, oznamujeme obyvateľom obce, že od 27-ho apríla, teda od dnešného dňa je zmena stránkových hodín na Okresnom úrade v Nových Zámkoch, a to nasledovne: v pondelok, utorok, vo štvrtok a v piatok ráno od 8-ej hodiny do 14-tej, a v stredu od 10-tej hodiny do 16-tej. Tie zmeny tiež nájdete na nástenke webovej stránky obce.Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

DôLEŽITÉ! Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo upozornenie na efektívnu prevenciu pred koronavírusom. V upozornení sa nájdu dôležité informácie o samotnom koronaviruse.


Základná škola Jánosa Endrődyho v Mužle týmto oznamuje obyvateľom obce, že zápis do základnej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 15-ho do 21-ho apríla, bez prítomnosti dieťaťa.

Zápis sa zásadne bude konať elektronicky, cez emailovú adresu muzslazs@gmail.com. Cez uvedenú adresu treba poslať rodný list dieťaťa, osobné údaje a kontakt na rodiča - ako mailová adresa, a telefónne číslo.

Ak je to nevyhnutné zápis sa môže uskutočniť aj osobne takým spôsobom, že sa ho zúčastní len jeden rodič dieťaťa, a odovzdá všetky potrebné dokumenty. O osobnom stretnutí Vás poprosíme sa dopredu dohodnúť s vedením školy elektronicky na adrese školy muzslazs@gmail.com, alebo na telefónnom čísle 0908/798 490.

Pri vstupe do školy Vás poprosíme používať ochranné rúško a rukavice.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, že Vaše deti dáte zapísať do našej školy.

S úctou, vedenie a pedagógovia základnej školy Jánosa Endrődyho.


Február-apríl / 2020
Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta je otvorená obvyklým spôsobom, ako doteraz, a to nasledovne.
V pondelok, v utorok, vo štvrtok a v piatok ráno od ôsmej hodiny do 12:30,v popoludní od 13 tej hodiny do 14:30, a v stredu ráno od ôsmej hodiny do 14:30, v popoludní od 15:30 do 17 tej hodiny.
V časovom rozmedzí od 9 -tej do 11-tej hodiny majú prioritu staršie osoby.


Vážení obyvateľia!
Úrad vlády Slovenskej republiky na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu od 22 - ho apríla v prvej fáze začne otvárať obchody a prevádzky služieb s rozlohou do 300 metrov štvorcových, služby verejného stravovania tiež do 300 metrov štvorcových, avšak iba cez predajné okienko.
Dajú sa využívať aj vonkajšie športoviská pre bezkontaktné športy bez využitia šatní a toaliet a bez obecenstva, služby dlhodobého ubytovania bez stravy, vonkajšie trhoviská podľa stanovených podmienok.
Otvárajú sa predajne automobilov, motoriek a autobazary.
Otváranie obchodov je samozrejme podmienené dodržiavaním prísnych podmienok, ako nosenie rúšok, stanovený odstup ľudí, minimálne 2 metre medzi osobami, dezinfekcia, vetranie priestorov.
Zároveň sa upravujú aj nákupné hodiny určené pre seniorov pre všetky uvoľnené prevádzky a to len od pondelka do piatku od 9-tej do 11-tej hodiny.
Seniori naďalej majú vyhradený čas vo všetkých obchodných prevádzkach, aby do obchodov nechodili mimo vyhradeného času.
Tieto podmienky ale môžu byť dlhodobé iba vtedy, ak každý splní povinné, a vládou určené podmienky.


Vedúca miestneho obchodu Jednota oznamuje obyvateľom obce, že otváracia doba obchodu je nasledovná. Od pondelka do piatku obchod je otvorený ráno od 6-tej do 18-tej hodiny, v sobotu ráno od 6-tej do 14-tej hodiny, v nedeľu obchod bude zatvorený.
Zároveň sa zmení nákupné obdobie pre seniorov, a to od pondelka do piatku od 9:00 do 11:00, v sobotu pre nich nakupovanie je zakázané.


Základná škola Jánosa Endrődyho v Mužle týmto oznamuje obyvateľom obce, že zápis do základnej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 15-ho do 21-ho apríla, bez prítomnosti dieťaťa.

Zápis sa zásadne bude konať elektronicky, cez emailovú adresu muzslazs@gmail.com. Cez uvedenú adresu treba poslať rodný list dieťaťa, osobné údaje a kontakt na rodiča - ako mailová adresa, a telefónne číslo.

Ak je to nevyhnutné zápis sa môže uskutočniť aj osobne takým spôsobom, že sa ho zúčastní len jeden rodič dieťaťa, a odovzdá všetky potrebné dokumenty. O osobnom stretnutí Vás poprosíme sa dopredu dohodnúť s vedením školy elektronicky na adrese školy muzslazs@gmail.com, alebo na telefónnom čísle 0908/798 490.

Pri vstupe do školy Vás poprosíme používať ochranné rúško a rukavice.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, že Vaše deti dáte zapísať do našej školy.

S úctou, vedenie a pedagógovia základnej školy Jánosa Endrődyho.


Vážení obyvateľia!
Na základe rozhodnutia krízového štábu Vám oznamujeme, že sa mení otváracia doba predajne Jednota v Mužle, a to nasledovne.
V nedeľu obchod bude zatvorený, v sobotu bude otvorený do 14 tej hodiny, cez pracovné dni, to znamená od pondelka do piatku ráno od 6 tej do 17 tej hodiny, s tým, že zaviedli špeciálne hodiny v obchodoch pre seniorov, a to od 9 tej do 12 tej hodiny. To znamená, že v časovom rozmedzí od 9 tej do 12 hodiny môžu nakupovať /prevažne/ len seniori, ktorí majú viac ako 65 rokov.
Ostatní môžu do 9 tej hodiny a po 12 tej hodiny až do zatvárania.
Cieľom je, aby seniori mali čím menej osobného kontaktu s ostatnými obyvateľmi.
Ďalej žiadame občanov, aby čo najmenej kontaktu mali aj s obecným úradom, a aj to len v rámci stránkových hodín, a aby vybavovali len najnutnejšie prípady.
Na základe rozhodnutia krízového štábu žiadame seniorov, aby zostali doma, nevychádzali von, alebo len vo veľmi nutných prípadoch, ako návšteva lekára, nákup.
Pre seniorov naďalej platí ponuka obecného úradu, že v rámci obecných sociálnych služieb Vám zabezpečujeme nákup základných potravín a to dvakrát týždenne, a to v utorok, a v piatok. Naďalej sa môžete hlásiť u Bernardíny Szalaiovej na telefónnom čísle 0918/585 337.
Žiadame od Vás, aby ste uprednostňovali len telefonický kontakt s obecným úradom. Zamestnanci Vám radi poradia ohľadne Vašich otázok.
Žiadame Vás, aby ste návštevu obecného úradu využili len v najnutnejších prípadoch.
Oznamujeme obyvateľom obce, že od pondelka zavádzame sprísnenie osobného kontaktu so stránkami na obecnom úrade.
Od pondelka počas skrátených otváracích hodín vybavovanie len najnutnejších prípadov sa uskutoční prostredníctvom vyloženého stola pred vstup na obecný úrad.
Rovnako s ostatnými štátnymi úradmi príchod prípadne vstup na obecný úrad sa môže uskutočniť len formou zvončeka.
Služby matriky sa budú využívať len v prípade smrti. Vo všetkých ostatných prípadoch, služba matriky bude pozastavená.
Zistili sme v našej obce, že sa do konca týždňa uvoľnila vzorová disciplína týkajúca sa používania ochranných rúšok.
Podľa vyhlášky Ústredného krízového výboru je používanie ochrannej masky povinné na ulici, v obchodoch, v ordinácii lekára, v lekárni a na iných otvorených predajniach. Zdôrazňujem, že je to nevyhnutné, a povinné!
V prvom rade si dajme pozor na seba ako aj na ostatných, lebo medzi nami môžu byť nositelia ktorí nemajú žiadne príznaky ale pritom vírus šíria.
V druhom rade, ak sa o Vás vyhotoví fotografia a nahlásia to, kvôli nedodržaniu nosenia rúška, Úrad verejného zdravotníctva Vám môže uložiť pokutu v sume najmenej 1600 EUR .
Začiatkom pandémie ani v Taliansku, v Lombardii a v Benátkach neboli ľudia zodpovední, ich nezodpovednosť viedla k terajšej vážnej situácii.
Ďakujeme Vám za trpezlivosť, v tej vzniknutej situácii, veríme že spoločnou silou zvládneme to obdobie čo je ešte pred nami v čase pandémie.
K tomu Vám prajeme veľa zdravia, dajte si pozor na seba ako aj na ostatných.


Hostinec u Bieleho Koňa - Denné menu od 25.3.2020 do 2.4.2020


Obecný úrad oznamuje dôchodcom, že v spolupráci s reštauráciou u Bieleho Koňa sa rozhodol zorganizovať zabezpečenie teplého obeda pre dôchodcov našej obce.
Reštaurácia od stredy začína variť obed v cene 3 eur, plus 30 centov za jednorazový obedár. Počas pandémie jednorazový obedár si musí každý povinne kúpiť.
Poskytovanie obeda sa uskutoční len vtedy, ak sa prihlási 20 dôchodcov, a to každý deň.
Prihlásiť sa môžete u Bernardíny Szalaiovej na telefónnom čísle 0918/585 337, alebo na obecnom úrade na telefónnom čísle 036/28 61 761.
Ponuka poskytovania teplého obeda sa vzťahuje pre každého dôchodcu, nielen pre tých, ktorí sú už klientmi sociálnych služieb.
Obed budú doviezť až domov zamestnanci sociálnych služieb.
Menu nájdete v poštových schránkach, na nástenke obecného úradu, na nástenke domu služieb, a na nástenke webovej stránky obecného úradu.


Vyzývame tých obyvateľov našej obce, ktorí sa zrdžiavajú v domácom karanténe nech to nahlásia v prvom rade svojmu lekárovi, obecnému úradu, a nech o tom vyvesia oznámenie na bránu, prípadne na dvere.


Vyzývame tých občanov, ktorí majú viac ako 60 rokov, že v rámci iniciatívy obecného úradu vyrobené rúška budeme zajtra od 14 tej hodiny distribuovať našimi zamestnancami. Rúška sa postupne vyrábajú dobrovoľníkmi, preto zajtra v prvom rade ich rozdávame starším ľudom. Rúška možno používať viackrát, možno ich prať, a so žehlehím dezinfikovať. Čakajte našich zamestnancov pred bránou v uvedenom čase. Žiadame o trpezlivosť ostatných spoluobčanov.


Vážení spoluobčania!

Obecný úrad sa rozhodol organizovať šitie rúšok, a ich rozdávanie v našej obci.
Očakávame telefonické hlásenie tých, ktorí majú voľný čas, doma šicí stroj, a ochotu pomôcť Nám v tej spoločnej iniciatíve.
Pre prihlásených od zajtrajšieho dňa zabezpečujeme všetky potrebné materiály.
V prípade že zo zabezpečeného materiálu by bolo málo, poprosíme tých, ktorí by Nám vedeli poskytnúť nepoužité, staré textílie, prípadne staršie posteľné prádlo.
Snažíme sa o to, aby sme čo najrýchlejšie mohli rozdávať rúška pre našich spoluobčanov.

Prihlásiť sa môžete do 15 tej hodiny na telefónnom čísle 036/28 61 761


Vážení spoluobčania!
V rámci obecných sociálnych služieb sme sa rozhodli organizovať zabezpečenie základných potravín a ich doručenie až domov pre ľudí viac ako 70 rokov.
Zamestnanci obecných sociálnych služieb 2 krát týždenne, v utorok a v piatok by sa zastavili u Vás prevziať peniaze a zabežpečiť nákup.
Žiadame tých ktorí majú záujem o tú službu hlásiť u vedúcej sociálnych služieb Bernardíny Szalaiovej na telefónnom čísle 0918/585 337.
Podotýkame, poskytovanie uvedenej služby platí pre každého občana v obci, nielen pre tých ktorí sú už klientmi sociálnej služby.


Vážení obyvateľia!
Oznamujeme obyvateľom obce, že v súvislosti s opatreniami pre obmedzenie šírenia vírusového ochorenia od dnešného dňa až do odvolania bude zatvorená obecná knižnica, kultúrny dom, športová hala, nemôžu sa uskutočniť spoločenské a kultúrne podujatia.
V prípade, že niekto z našej obce sa vrátil z Talianska, z Rakúska, alebo z nejakej takej krajiny, kde sa už vyskytlo podozrenie na vírus, nech urgentne zavolá lekárovi, aby sa dohodli na ďaľšom postupe, tzn. na odbere krvi, a na laboratórnom vyšetrení.
Ak máte informácie o takej osobe, informujte ho, aký je správny postup v takomto prípade.
Vzhľadom na vzniknutú situáciu, na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na Slovensku sa rozhodlo zatvoriť všetky školy a materské školy, tým pádom od 16 ho marca bude zatvorená na 14 dní základná škola Jánosa Endrődyho v Mužle, Materská škola a Základná umelecká škola Kataríny Pappovej.
Ďalej, obecný úrad bude fungovať len v krízovom režime, budú riešené len veľmi nutné prípady, a len v stránkových dňoch, kvôli tomu prosíme o pochopenie, a disciplinovaný postup!!!!


Vzhľadom na to, že v našej obci sa očakáva pohrebný obrad, kvôli vírusovému ochoreniu a vyhláseného núdzového stavu v Slovenskej republike pohreb sa môže uskutočniť len v najužšom kruhu. Poprosíme teda najbližších príbuzných, známych, aby dodržiavali nariadenie, aby rozlúčku so zosnulým uskutočnili v diskrétnom, domácom prostredí formou modlitby, lebo na pohrebe sa môžu zúčastniť len najbližší príbuzní, to znamená rodičia, deti a súrodenci zosnulého. Toto nariadenie je platné až do odvolania. S úctou, obecný úrad v Mužle.


Oznamujeme obyvateľom obce, že vzhľadom na vzniknutú situáciu obecný úrad bude fungovať len len v krízovom režime, budú riešené len veľmi nutné prípady, a len v stránkových dňoch, to znamená že v pondelok, v stredu a v piatok od 10 tej do 12 tej hodiny, v stredu ešte v popoludní od 3 tej do 5 tej hodiny. Prosíme každého o disciplinovaný postup!!!!


Vážení obyvateľia! Na základe iniciatívy družstva agropodnikateľov viac ako rok sa už konajú čiastočné terénne úpravy na vinici obce. Geodeti, ktorí vykonávajú odbornú prácu žiadajú každého kto vlastní na vinici hnuteľnosť, alebo nehnuteľnosť v prospech rýchlejšiemu postupu prác, aby skontrolovali presnosť všetkých údajov v registri katastrálneho úradu v Nových Zámkoch. Ak údaje nie sú kompletné, presné, dajte to opraviť, spresniť, aby tie nejasnosti nepozastavili ďaľšie konanie. V prípade otázok, ďalších informácií, sa obráťte na kanceláriu družstva agropodnikateľov. Za spoluprácu ďakujú odborníci.


Vážení obyvateľia! Oznamujeme obyvateľom obce, že v súvislosti s opatreniami pre obmedzenie šírenia vírusového ochorenia od dnešného dňa až do odvolania bude zatvorená obecná knižnica, kultúrny dom, športová hala, nemôžu sa uskutočniť spoločenské a kultúrne podujatia. V prípade, že niekto z našej obce sa vrátil z Talianska, z Rakúska, alebo z nejakej takej krajiny, kde sa už vyskytlo podozrenie na vírus, nech urgentne zavolá lekárovi, aby sa dohodli na ďaľšom postupe, tzn. na odbere krvi, a na laboratórnom vyšetrení. Ak máte informácie o takej osobe, informujte ho, aký je správny postup v takomto prípade. Vzhľadom na vzniknutú situáciu, na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na Slovensku sa rozhodlo zatvoriť všetky školy a materské školy, tým pádom od 16 ho marca bude zatvorená na 14 dní základná škola Jánosa Endrődyho v Mužle, Materská škola a Základná umelecká škola Kataríny Pappovej. Ďalej, obecný úrad bude fungovať len v krízovom režime, budú riešené len veľmi nutné prípady, a len v stránkových dňoch, kvôli tomu prosíme o pochopenie, a disciplinovaný postup!!!!


Vážení spoluobčania!

Určite ste už počuli o najnovšom ochorení dýchacích ciest, ktoré sa šíri už skoro vo všetkých štátoch, nazývaného Koronavírus, ktorý sa objavil už aj v našej republike. Koronavírus ohrozuje predovšetkým ľudí, ktorí v posledných 14 dňoch boli v oblastiach, kde sa vo veľkej miere vyskytuje, ďalej tých, ktorí sa nachádzali v blízkom kontakte s osobou, u ktorej vírus bol diagnostizovaný. Dovoľte, aby sme Vás v krátkosti oboznámili, ako sa proti vírusu treba chrániť. Predovšetkým pravidelným, dôkladnejším umývaním rúk. Pri kýchaní a kašli, zakrytím úst jednorazovou papierovou vreckovkou, v prípade, že ju nemáte, použítím lakťovej jamky, v žiadnom prípade nekýchajte a nekašlite do dlane. Dodržiavaním bezpečnej vzdialenosti minimálne 2 metre. Vyhýbaním sa kontaktu rúk so sliznicami, to znamená nedotýkať sa očí, nosa či úst. Používanie tvárovej masky je doporučené už tým, ktorý sú chorí.

Ako rozpoznáme príznaky vírusu? Viac než 38 stupňová horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, slabosť a únava. V prípade že máte takéto príznaky, zavolajte lekárovi, ktorý Vám poradí a zabezpečí, aby ste neohrozili ostatných pacientov. Nenavštívte ho osobne. Ak ste máte podozrenie že ste infikovaní vírusom, zavolajte regionálny úrad verejného zdravotníctva nitrianskeho kraja na tel. čísle 0948495915 alebo volajte bezplatné číslo Ministerstva zdravotníctva 0800 611 117.


Miestna organizácia Slovenského červeného kríža oznamuje darcom krvi, že darovanie krvi dňa 17. marca sa neuskutoční.


Vyzývame majiteľov viníc, aby viničné prútie odniesli na veľké parkovisko vinohradu. O ďaľšom spracovaní sa postarajú zamestnanci zberného dvora.


Oznamujeme obyvateľom obce, že zamestnanci zberného dvora od 2.ho marec znova začnú vyprázdnenie zelených kuka nádob od tých domácností, ktoré už zaplatili poplatok za odvoz zeleného odpadu.


Január / 2020
Oznamujeme obyvateľom obce, že areál VKK na okraji obce z dôvodu umiestnenia zeleného odpadu z domácností bude otvorený 7. marca teda tento týždeň v sobotu od 9,00 – 12,00 hodiny.


V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351, dňa 29. februára sa uskutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V zmysle paragrafu č. 24 odsek 7. volebného zákona – volič, ktorý zo závažných najmä zdravotných dôvodov sa nevie dostaviť do hlasovacej miestnosti, môže požiadať obec o hlasovanie mimo volebnej miestnosti prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Upozorňujeme teda Vážených voličov, aby takúto požiadavku boli láskaví nahlásiť na obecnom úrade osobne na evidencii obyvateľstva alebo na tel. čísle 036/2861765.


Zamestnanci západoslovenskej vodárenskej spoločnosti zistili v našej obci neodôvodnene vysokú spotrebu. Z dôvodu, že chcú zistiť centrum poruchy, žiadajú každého, nech si prekontroluje svoj vodomer, či sa nezistí drastický skok spotreby , či nie je porucha v potrubí na súkromnom pozemku. Západoslovenská vodárenská spoločnosť pobočka Štúrovo oznamuje Váženým obyvateľom, že počnúc dnešným dňom v mesiaci január vykonávajú odčítavanie vodomerov v našej obci.


Oznamujeme obyvateľom obce, že počnúc od 7. januára zamestnanci odpadového hospodárstva postupne budú zbierať vianočné stromčeky. Žiadame Vás, aby ste stromčeky uložili na ostrovoch so selektívnymi farebnými zbernými kontejnermi. Za Váš ekologický a disciplinovaný prístup vopred ďakujeme.


Vážení obyvatelia! Plánovaná gala boxu v športovej hale medzi sviatkami sa nekoná, bude organizovaná v neskoršom termíne, v nedeľu 26. januára 2020.
 

2019

December / 2019Obecný úrad v Mužle obyvateľom obce oznamuje, že v noci, 31. decembra nezorganizuje na Hlavnom námestí tradičné stretnutie obyvateľov obce na privítanie nového roka s ohňostrojom. Týmto ušetrené finančné prostriedky poskytne na humanitárne účely tým, ktorí to momentálne najviac potrebujú.


Oznamujeme obyvateľom obce, že obecný úrad 27-ho a 30-ho decembra v piatok a v pondelok bude otvorený do 12 tej hodiny, 31-ho decembra v utorok bude zatvorený.


Oznamujeme obyvateľom obce, že vzhľadom na vianočné sviatky vyprázdnenie kuka nádob sa uskutoční 27-ho decembra, teda tento týždeň v piatok.
November / 2019
Upozorňujeme obyvateľov obce, že v sobotu 8. decembra medzi 9,00 a 12,00 hodinou poslednýkrát počas zimy bude otvorený zberný dvor zeleného odpadu v areáli VKK na Vinohradníckej ceste.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v stredu 6. novembra od 8,00 – 19,00 hodiny sa uskutoční zber elektroodpadu vedľa garáže pri hasičskom sklade. Žiadame každého, aby láskavo dodržal uvedený termín, pretože ani deň pred ani deň po nemáme v možnostiach prijať a uskladniť elektroodpad v našich priestoroch.


Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa vyhľadom na pamiatku zosnulých areál VKK na okraji obce z dôvodu umiestnenia zeleného odpadu z domácností bude otvorený až 9. novembra teda budúci týždeň v sobotu od 9,00 – 12,00 hodiny.


Upozorňujeme Vážených spoluobčanov, že vedľa vonkajšeho fittnesu na ulici Dolná záhradná sme dnešným dňom umiestnili aj prvky detského ihriska. Touto cestou upozorňujeme vážených obyvateľov hlavne žijúcich v blízkom okolí, že používanie detského ihriska koncom tohto týždňa je zakázané a vystavené nebezpečiu úrazu. Ďakujeme za pochopenie.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 2. novembra v sobotu so začiatkom o 12,00 hod. sa na miestnom futbalovom ihrisku odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového mužstva žiakov proti hráčom žiakov z Jasovej. V nedeľu 3. novembra so začiatkom 14,00 hod. môžete vidieť zápas domáceho mužstva proti hráčom TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou. Každého fanúšika srdečne očakávajú.
Október / 2019
S úctou pozývame záujemcov v piatok 25. októbra na zábavné predstavenie v podaní Móniky Szeleczki, ktorá bude prednášať šantivé, humoristické ľudové rozprávky pre dospelých, ako o tom svedčí aj názov jej predstavenia: „Najväčšou vecou na sväte je láska“. Každého srdečne očakávajú zamestnanci obecnej knižnice.


Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta v piatok 25. októbra z dôvodu účasti na školení celý deň bude zatvorená. JESENNÉ UPRATOVANIE !

Oznamujeme obyvateľom obce, že koncom týždňa sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu do veľkých kontejnerov. V piatok a sobotu 18. a 19. októbra budú kontejnery uložené a plynule vyprázdňované na nasledovných miestach: Park pred základnou školou Futbalové ihrisko Trojuholník pri dome Lubíkovcov Priestor pred Kotrovými na križovatke Vadász utca a Diófa utca Žiadame obyvateľov, aby vedľa kontejnerov neukladali odpad, pretože ako som už naznačila, kontejnery plynule vyprázdňujeme. V nedeľu 20. októbra sa kontejnery v ranných hodinách premiestnia na nasledovné miesta: Transformátor pri súp. čísle 415 Vchod na slepačiu farmu Autobusová otáčka pri hornom jazere Horné garáže, a bude možné do nich ukladať veľkoobjemový odpad aj 21. októbra v pondelok. Z tohto dôvodu zelené kuka nádoby budú vyprázdnené až 22. októbra v utorok. Do kontejnerov je zakázané hádzať zelený odpad, pneumatiky, akumulátory, elektroodpad, stavebný odpad, sklenené okná. Uloženie týchto druhov odpadov treba odsúhlasiť so zamestnancami zberného dvora. Na jar sme mali skúsenosti s nedisciplinovaným prístupom spoluobčanov. Žiadame aby títo spoluobčania si uvedomili, že so svojím prístupom nielen že spojmaľujú prácu zamestnancov ale spôsobia škodu nielen pre obec, ale v konečnom dôsledku sami sebe.
September / 2019
Vážení spoluobčania!

V tomto roku spomíname na 170. výročie oslobodzujúcich bojov, ktoré sa konali v roku 1849 na území Karpatskej kotliny. Tieto boje neobišli ani našu obec, keď v tom období vtedajší mužliansky farár, Vendel Saághy bojoval za pravdu a spravodlivosť. Preto bol mučený a väznený. Z príležitosti okrúhleho výročia, v nedeľu 6.októbra 2019 bude v miestnom cintoríne, pri hrobke Vendela Saághyho, so začiatkom o 17-tej hodine spoločná spomienka, na ktorej uctíme pamiatku martýrov, ktorí boli mučení, väznení a zavraždení. Na túto spomienku srdečne pozývame členov spoločenských organizácií a obyvateľov našej obce, aby sme spoločne spomínali, a zapálením sviečky uctili pamiatku hrdinov. Ďakujeme za Vašu účasťOznamujeme obyvateľom obce, že 13. októbra so začiatkom o 18,00 hodine v miestnom kultúrnom dome obce Mužla sa uskutoční predstavenie Divadla Róberta Gergelya z Budapešti s názvom „Pasik a pácban“. Z bohatého obsadenia tí známejší účinkujúci: Hajnalka Rátonyi, Edit Vörös, Péter R. Kárpáti a Tamás Heller . Lístky v predpredaji si môžete zakúpiť v obecnej knižnici počas otváracích hodín knižnice resp. na t.č. +421 36 381 1296. Cena lístkov: v predpredaji 9,- Eur, na mieste 11,- Eur. Každého záujemcu srdečne očakávame.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 5. októbra v sobotu so začiatkom o 14,30 hod. sa na miestnom futbalovom ihrisku odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového mužstva dorastu proti hráčom z obce Veľký Kýr. V nedeľu 6. októbra so začiatkom o 14,30 hodine sa koná majstrovský zápas dospelých proti hráčom dospelých z Černíka. Každého fanúšika srdečne očakávajú.


Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 5. októbra od 9,00 do 12,00 hodiny bude otvorený areál VKK na okraji obce z dôvodu umiestnenia zeleného odpadu z domácností.


Oznamujeme záujemcom o zábavu, hlavne rodinám s maloletými deťmi, že 4. októbra v piatok o 18,00 hod. vystúpi v našej obci so svojim retro programom Cirkus Variette Karlson. V programe nájdete zábavu, smiech a nechýba ani napätie. Ponúkajú kúzlo, ilúzie, žonglérstvo, plazy a ďalšie atraktívne programy. O smiech sa postarajú klauni. Hosťom ich programu je známy manželský pár Richter z Budapešti. Vstupné pre dospelých 5, pre deti do 14 rokov 3 Eurá.


S úctou pozývame záujemcov na stretnutie spisovateľa s čitateľmi Dr. Jánosa Drábika, vedúceho redaktora v dôchodku Rádia Slobodná Európa, zahraničného komentátora televízie ECHO. Medzi inými dostaneme odpovede na otázky: Čo sa deje vo svete, kde je naše miesto v tomto svete a iné. Každého srdečne očakávajú zamestnanci obecnej knižnice.
August / 2019
Oznamujeme dôchodcom, ktorým sa vypláca dôchodok z cudziny, že pre účely vyplácania vianočného dôchodku sociálnou poisťovňou, je nutné oznámiť sumu dôchodku z cudziny a to do 30. septembra. Tlačivo je k dispozícii na obecnom úrade. K oznámeniu je potrebné priložiť aj rozhodnutie preukázajúce aktuálnu sumu dôchodku vyplácaného z cudziny. Prineste si so sebou aj výmer zo sociálnej poisťovne, pretože niektoré údaje z tohto tlačiva tiež sú potrebné.

Vedúca obchodu Jednota oznamuje obyvateľom obce, že v nedeľu 8. septembra obchod bude zatvorený.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 7. septembra v sobotu so začiatkom o 16,00 hod. sa na miestnom futbalovom ihrisku odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového mužstva dorastu proti hráčom z obce Veľké Lovce. 8. septembra v nedeľu so začiatkom o 16,00 hodine sa koná futbalový zápas dospelých proti hráčom z Pozby. Každého fanúšika srdečne očakávajú.
Júl/2019
Vedenie telovýchovnej jednoty oznamuje obyvateľom obce, že 21. júla v nedeľu so začiatkom o 13,00 hodine usporiada už tradičný športový deň. Fanúšikovia futbalu môžu vidieť zápas žiakov so žiakmi z Bíne, zápas dorastu s miestnym športovým klubom zo Želiezoviec, a zápas dospelých s hráčmi TJ Družstevník Pribeta. O občerstvenie a jedlo je postarané. Detičky očakávajú prekvapeniami a kvízmi. Každého záujemcu srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi v územnom obvode Nové Zámky vyhlásilo od 16. júla až do odvolania ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU. Na základe toho je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä: fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom tiež sú povinní: zabezpečovať hliadkovaciu činnosť udržiavať existujúci prejazdové cesty v prípade používania pracovných strojov, tieto vybaviť účinným zachytávačom iskier. V rámci požiarnej prevencie žiadame každého nášho občana o prísne dodržiavanie týchto zásad.
Jún / 2019
V pondelok 15. júla prijímame stránky až po 13,00 hodine.


Oznamujeme Váženým obyvateľom, že od zajtrajšieho dňa, t.j. od 10. júla do konca mesiaca, pracovníčky miestnej pošty budú v poobedňajších hodinách, ako aj po sobotách - vykonávať odčítavanie plynomerov v domácnostiach. Žiadame občanov, aby boli nápomocní v tejto ich práci, aby im sprístupnili miesta a pustili ich do dvora. Ďakujeme.


Dr. Vojcek oznajume obyvateľom obce, že v dobe od 11. do 28. júla neordinuje. Zastupuje ho Dr. Fodor v Štúrove. Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 6. júna od 9,00 do 12,00 hodiny bude otvorený areál VKK na okraji obce z dôvodu umiestnenia zeleného odpadu z domácností. Žiadame teda tých, ktorým sa už v domácnostiach pozbieralo lístie, tráva alebo konáre, aby využili tento čas na odvoz biologicky rozložiteľného odpadu na miesto zberu, kde spôsob uloženia a vyprázdnenia bude usmerňovať zamestnanec obecného úradu. Ďalej oznamujeme tým, ktorí majú zelené kuka nádoby, že tieto budú vyprázdnené v pondelok 8. júna.


Oznam spoločnosti Rádio makler s.r.o. Bratislava:

Upozornenie. Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu, prelaďte si prosím svoje televízne prijímače. Zmenia frekvencie voľného vysielania nastane v najbližších hodinách. Prelaďovanie frekvencii môže trvať aj niekoľko hodín, preto ak vám vypadne vysielanie cez anténu, stačí si preladiť televízne prijímače a programy sa vám naladia naspäť. Ladenie je možné spustiť automaticky, alebo manuálne. Po preladení na nové frekvencie, môžete naďalej sledovať vysielanie cez anténu bezplatne. Viac informácií spolu s návodom na preladenie nájdete na webovej stránke www.cezantenu.sk alebo sa informujte na infolinke 0800 611 211. Opakujem kontakt: www.cezantenu.sk alebo infolinka 0800 611 211. Za dočasný výpadok vysielania sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta vo štvrtok 27. júna bude otvorená iba do 11,00 hodiny.


Zamestnanci obecnej knižnice oznamujú obyvateľom obce, že knižnica v piatok 28. júna nebude otvorená.


Vážení obyvatelia! Obec Mužla aj tento rok zorganizuje Deň pre Dunaj, z príležitosti vyhlásenia tohto významného dňa Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Tak ako aj minulý rok, opäť vyzývame obyvateľov obce, ktorým je srdcovou záležitosťou čistota životného prostredia, aby prijali naše pozvanie na sobotu 29. júna medzi 8,00 a 10,00 hodinou na vyčistenie časti brehu rieky Dunaj. Nápomocných záujemcov odvezieme ráno o 8,00 hodine obecným autobusom od obecného úradu na čenkovský úsek Dunaja, kde spoločne vyčistíme najviac dotknutú oblasť v katastri našej obce.


Vážení obyvatelia! Na úradnej tabuli, ktorá je umiestnená pri vchode obecného úradu ako aj na internetovej stránke (www.muzla.sk) obce nájdete konečný návrh ulíc, ktorý bol prijatý na obecnom fóre dňa 12. júna. Ak niekto ešte má pripomienky, môže ich podať písomne alebo osobne na obecnom úrade do 28. júna. Ďakujeme.


Oznamujeme obyvateľom obce že ak to počasie dovolí z 24. júna na 25. júna ráno, to znamená že v pondelok v nočných hodinách medzi 23,00 hodinou a 4,45 hod. sa uskutoční v obci postrek komárov. Poprosíme teda spoluobčanov, aby v tomto čase zavreli okná. Používané prípravky a ich koncentrácia neohrozuje domáce zvieratá, ich používanie je sledované a dovolené regionálnym úradom verejného zdravotníctva.


Máj / 2019
Dr. Vojcek oznajume obyvateľom obce, že v 15.,16. a 17. mája neordinuje. Zastupuje ho Dr. Nágel v Kravanoch nad Dunajom.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že Nedeľu 11. mája so začiatkom o 16,30 hodine sa koná majstrovský zápas miestneho futbalového mužstva dospelých proti hráčom z obce Mojzesovo. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Touto cestou oznamujeme váženým obyvateľom, predovšetkým gazdinám ale aj majiteľom reštaurácií, že sme pristúpili k ďalšiemu kroku čo sa týka hospodárenia s odpadomi. Žiadame každého, komu v domácnosti vznikne použitý olej respektíve masť, aby túto formu kuchynského odpadu pozbierali v 1 l-ovom, 5 l-ovom obale od oleja, a uzatvorený obal odovzdali zamestnancovi zberného dvora počas otváracej doby. O likvidácii tohto druhu odpadu sa postará obecný úrad.


Zamestnanci obecnej knižnice s úctou pozývajú vážených obyvateľov na stretnutie spisovateľa s čitateľmi Attilu Ambrusa, známeho prezývkou Whiszkis. Moderátorom besedy bude Vajk Bánhidy. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 18. mája v sobotu so začiatkom o 16,00 hod. hodine sa na miestnom futbalovom ihrisku odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového mužstva žiakov proti hráčom ŠK Sokol Jasová. Každého fanúšika srdečne očakávajú. Vážený obyvateľia, mužlančania!

V sobotu sa konali voľby do európskeho parlamentu, a touto cestou Vám chceme poďakovať za účasť na voľbách. S úctou poďakujeme za odovzdané hlasy na Stranu Maďarskej Komunity, veľa to pre Nás znamená. V celoštátnom meradle menej ako 400 hlasov by chýbalo k tomu, aby Strana Maďarskej Komunity mohla zastupovať Našu krajinu, Náš región v Európskom parlamente. Celoštátny výsledok bol 4,96 percent na SMK, čo znamená, že sme nedosiahli 5% hranicu, tým pádom v nasledujúcom 5 ročnom volebnom období Našu krajinu, Náš región nebude nikto priamo zastupovať v Európskom parlamente v Bruseli, a Strassburgu. Ďakujeme Vám za odovzdané hlasy. S úctou, Základná organizácia Strany Maďarskej Komunity


Vážení spoluobčania! Strasbourg je od našej obce vo vzdialenosti 1.070 km, Brusel až na 1.246 kilometrov. Fyzicky sú veľmi ďaleko, avšak z hľadiska spoločenského a politického sú veľmi blízko. Každodenný spoločenský život v našom regióne čoraz viac ovplyvňujú právne normy, ktoré sa prijímajú v hlavných mestách Európskej únie. Preto je pre nás dôležitá Európska únia. Nemôžeme byť ľahostajní vo vzťahu k budúcnosti nášho kontinentu, a v rámci toho k budúcnosti nášho regiónu. Naším spoločným základným záujmom je, aby sa Európa ďalej nefederalizovala, aby sa ďalšie kompetencie neprenášali z národnej úrovne na úroveň centrálnu, teda európsku. Aby nevznikol formálny útvar Spojené štáty európske. Sme za zachovanie základných pilierov únie, aby piliermi Európskej únie boli naďalej jednotlivé členské štáty a národy únie. Zamedzme pritom nekontrolovanej a bezhraničnej migrácii ľudí na náš kontinent. Dosiahnime spoločne, aby hlas nášho regiónu v pléne Európskeho parlamentu zaznel aj v budúcnosti, aby náš región mal naďalej kvalitné zastúpenie v Bruseli a v Strasbourgu. Mimochodom, v našej obci sa Európska únia veľkou mierou podielala na financovaní projektu moderného odpadového hospodárstva, rekonśtrukcie budovy obecného úradu, rekonštrukcie budovy základnej školy a na financovaní sociálnych služieb, najmä opatrovateľskej služby pre seniorov. Preto Vás žiadam, aby ste sa zúčastnili vo voľbách do Európskeho paralmentu, ktoré sa budú konať v sobotu, 25. mája 2019. Svojim hlasom aj vy môžete formovať budúce dianie v Európskom parlamente. Mienka, názor, hlas každého jednotlivca je dôležitý, veď veľký celok pozostáva z malých, detailných častíc. Hýbateľom veľkých vecí sú hrdí občania, ktorí v dostatočnom počte môžu dosiahnuť zásadné a prepotrebné zmeny. Spolu to dokážeme. Príďte v sobotu voliť, dajte hlas za krajšiu budúcnosť v Európe a za krajšiu budúcnosť nášho regiónu, našej domoviny v nej. Ďakujeme Vám.


Vážení obyvatelia! V rokoch 1980 – 1990 v našej obci účinkovala divadelná skupina Jókaiho Divadla v Mužle s nemalými úspechmi. Z ich činnosti, dosiahnutých úspechov vznikla výstava, ktorú ste už mohli vidieť 1. mája v kultúrnom dome v rámci divadelného predstavenia Komárňanského Jókaiho Divadla. Túto výstavu sme presťahovali do obecnej knižnice, ktorú môžete pozrieť počas otváracích hodín. Každého záujemcu srdečne očakávajú zamestnanci obecnej knižnice.

Touto cestou oznamujeme váženým obyvateľom, že oproti oznamu, ktorý sme zverejnili v Mužlianskom Hlásniku , čo sa týka odovzdania opotrebovaného oleja z domácností, odovzdanie premiestnime z dvora odpadového hospodárstva na obecný úrad počas stránkových dní. To znamená, opotrebovaný olej z domácností prosíme odovzdať na obecnom úrade počas stránkových dní. Týmto chceme uľahčiť spôsob odovzdania nepotrebného domáceho oleja obyvateľom. Za pochopenie ďakujeme.


S úctou pozývame záujemcov na stretnutie s obecenstvom v piatok 14. júna so začiatkom o 17,00 hodine. Hosťom stretnutia bude András Balczó maďarský šampión päťbojtár, trojnásobný šampión v olimpii, a desaťnásobný svetový šampión. Podujatie otvára podpredseda Aliancie Rákócziho Ferencz Kun. Každého srdečne očakávajú zamestnanci obecnej knižnice.
 

2018

Marec / 2019
Oznamujeme obyvateľom obce, že od 4. apríla od štvrtka sa vyprázdňujú už len kuka nádoby označené nálepkami roku 2019. Okrem toho upozorňujeme vážených občanov, že medzi komunálny odpad je zakázané vložiť drobný stavebný odpad a zelený odpad. Na tieto formy odpadov už máme zberný dvor. Dalej dôrazne žiadame spoluobčanov, aby kuka nádoby boli láskaví naplniť iba po okraj a nádobu riadne zatvorit'. V prípade ak zamestnanci komunálnych služieb v nádobe zbadajú odpad, ktorý nepatrí medzi komunálny, túto nádobu nevyprázdnia, a odpad nad okraj nádoby tiež nezoberú. Touto cestou žiadame vážených obyvateľov, aby sme boli disciplinovaní, aby sme triedili, pretože iba tak vieme udržať čistotu nášho životného prostredia - našej rodnej obce.


Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor pozýva všetkých vlastníkov pozemkov v lokalite Vinohrady v k.ú. Mužla, kde sa pripravujú pozemkové úpravy na „Stretnutie s vlastníkmi pozemkov a možnými účastníkmi pozemkových úprav“, ktoré sa uskutoční dňa 4. apríla 2019 (štvrtok) o 15,00 hod. v Kultúrnom dome v Mužli. Prezentácia zúčastnených začne od 14,30 hod. Žiadosť o vykonanie pozemkových úprav podalo Družstvo agropodnikateľov Mužla. Prípravné konanie bolo nariadené formou verejnej vyhlášky č. OU-NZ-PLO-2018/004180-2 zo dňa 7.2.2019. Na stretnutí dňa 4.4.2019 Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor bude informovať účastníkov o pozemkových úpravách – čo predstavujú, aký je konkrétny cieľ, postup vykonania, financovanie a pod.. Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor v prípravnom konaní tiež zisťuje záujem vlastníkov pozemkov v území, v ktorom sa pozemkové úpravy majú vykonať, o túto formu usporiadania pozemkového vlastníctva. Účasť vlastníkov na zhromaždení je z vyššie uvedených dôvodov potrebná. Zastupovanie je možné na základe splnomocnenia. Zhromaždenia sa môžu zúčastniť všetci, ktorí majú záujem o usporiadanie pozemkov, o riešenie problémov a získanie informácií v tejto oblasti.


Oznamujeme obyvateľom obce, že multifunkčné športové ihrisko vedľa budovy základnej školy je odteraz možné nárokovať aj dospelými aj deťmi na základe harmonogramu umiestneného na mieste. Žiadame záujemcov aby svoje požiadavky odsúhlasili so správcom ihriska pánom Dencső Marekom, ktorý Vám ihrisko otvorí a podá informáciu o správnom užívaní. Ihrisko môžu využívať deti, jednotlivci a skupiny v termínoch, kedy ho nepoužíva miestna základná škola, Futbalový klub AC Mužla alebo iná skupina, ktorá už vykonala rezerváciu. Správcu ihriska môžete volať na nasledovnom telefónnom čísle: 0910490684.


Zamestnanci obecnej knižnice s úctou pozývajú vážených obyvateľov na divadelné predstavenie dňa 1. mája v stredu so začiatkom o 18,00 hodine do kultúrneho domu, kde vystupujú umelci Jókaiho Divadla v Komárne a Vörösmartyho Divadla v Székesfehérváru a predstavia Vám veselohru talianskeho režiséra Paolo Genovese s názvom : Úplní cudzinci. Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji v obecnej knižnici v hodnote 10 Eur, alebo na mieste v cene 12 Eur. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


Oznamujeme obyvateľom obce, že od 20-ho marca, teda od zajtrajšieho dňa výlučne v stránkových dňoch, teda v pondelok, v stredu a v piatok je možné platiť poplatok za komunálny odpad na prízemí obecného úradu. Oznamujeme obyvateľom obce, že z dôvodu účasti zamestnancov obecného úradu na školení spojené s voľbami prezidenta Slovenskej republiky, v stredu 6. marca stránky prijímame až po 13,00 hodine.


Oznamujeme obyvateľom obce, zároveň Vám touto cestou ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie, ale vzhľadom na rekonštrukčné práce na obecnom úrade, posunieme možnosť platenia poplatku za komunálny odpad a tiež dane z nehnuteľností približne do konca mesiaca marec. To znamená, kuka nádoby, označené s nálepkami roku 2018 budú platné nie do konca mesiaca február, ale až do konca mesiaca marec.

O možnosti platenia dane a poplatku za komunálny odpad Vás budeme informovať cez miestny rozhlas a webovú stránku obce.


Oznamujeme majiteľom viníc, že v našej obci sa začalo prevádzkovanie zberného dvora so zeleným odpadom. Žiadame preto každého kto už začal s orezávaním, aby viničný prút nespálili, ale aby vynášali na kraj poľných ciest, kde potom naši zamestnanci pozbierajú a dopravia na miesto určenia.


Oznamujeme obyvateľom obce, že kvôli prebiehajúcim rekonštrukčným prácam na obecnom úrade, stránkové dni sa obmedzujú na stredy. Za pochopenie Vám ďakujeme!


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 1. marca v piatok so začiatkom o 15,30 hod. hodine sa na miestnom futbalovom ihrisku odohrá prípravný futbalový zápas miestneho futbalového mužstva dorastu proti hráčom z Bátorových Kosíh.
3. marca v nedeľu sa odohrá zápas medzi miestnym mužstvom dospelých s hráčmi z Moče. Každého fanúšika srdečne očakávajú. Zároveň oznamujú členom vedenia ako aj hráčom že taktiež v nedeľu 3. marca so začiatkom o 17,00 hodine usporiadajú výročnú členskú schôdzu v jedálni kultúrneho domu. Žiadajú o dochvíľnu účasť. Zároveň bude možné zaplatiť aj tohtoročný členský príspevok.


Zamestnanci obecnej knižnice s úctou pozývajú vážených obyvateľov na stretnutie a posedenie za okrúhlym stolom v usporiadaní Obecného úradu Mužla a Regionálneho vlastivedného združenia Limes Anavum, dňa 1. marca v piatok so začiatkom o 16,00 hodine v obecnej knižnici. Účastníci besedy budú Csáky Pál, spisovateľ, poslanec Európskeho parlamentu, Dr. Duray Miklós, spisovateľ, docent univerzity, Dr. Popély Gyula, spisovateľ, histograf, docent univerzity, Dr. Zombori István, spisovateľ, histograf, vysokoškolský profesor. Moderátorom posedenia bude Imre Molnár, riaditeľ Maďarského Inštitútu v Bratislave.


Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 2. marca od 8,00 do 13,00 hodiny bude otvorený areál VKK na okraji obce z dôvodu umiestnenia zeleného odpadu z domácností. Žiadame teda tých, ktorým sa už v domácnostiach pozbieralo lístie, tráva alebo konáre, aby využili tento čas na odvoz biologicky rozložiteľného odpadu na miesto zberu, kde spôsob uloženia a vyprázdnenia bude usmerňovať zamestnanec obecného úradu. JARNÉ UPRATOVANIE !


Oznamujeme obyvateľom obce, že koncom týždňa sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu do veľkých kontejnerov. Nakoľko v obci už funguje zberný dvor, ktorý vlastní aj stroje ale aj kontejnery, tento rok zber veľkoobjemového odpadu sa trošku mení a to nasledovne:

V piatok 12. apríla poobede sa umiestnia kontejnery na nasledovné miesta:
Park pred základnou školou
Futbalové ihrisko
Trojuholník pri dome Lubíkovcov
Priestor pred Kotrovými na križovatke Vadász utca a Diófa utca

Tieto kontejnery budú odvezené z miesta v sobotu 13. apríla a v nedeľu 14. apríla budú umiestnené na nasledovné miesta:
Transformátor pri súp. čísle 415
Vchod na slepačiu farmu
Autobusová otáčka pri hornom jazere
Horné garáže
Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V sobotu 13. apríla so začiatkom o 15,30 hodine sa koná majstrovský zápas miestneho futbalového mužstva dospelých proti hráčom z obce Svodín. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.
Január / 2018Vážení spoluobčania!

Pracovníci Západoslovenských vodární zistili haváriu vodovodného potrubia v blízkosti domu číslo 230. Dnes, t.j. v nedeľu medzi 19-tou a 20-tou hodinou odstavia vodovod v tomto úseku od prevádzky a zásobovanie vodou nebude zabezpečené do zajtra, t.j. do pondelka ráno do 7-ej hodiny. V pondelok ráno o 7-ej hodine znova bude zabezpečené zásobovanie vodou, až do 8-ej hodiny rannej, aby obyvatelia ulice pod Záhradami sa mohli umyť a napustiť si pitnú vodu do zásoby. V pondelok ráno o 8-ej hodine na tomto úseku znova odstavia zásobovanie pitnou vodou a zaháji sa oprava poškodeného vodovodu pri dome číslo 230. Vodárne žiadajú obyvateľov ulice pod Záhradami o pochopenie a zároveň ich žiadajú, aby sa vhodne prispôsobili novým dočasným podmienkam v zásobovaní pitnou vodou.

Pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti ďakujú za Vaše pochopenie a za Vašu trpezlivosť.


Dôrazne vyzývame všetkých majiteľov psov, aby svoje zvieratá držali za bránou, nakoľko výrazným spôsobom sa zvýšil počet túlavých psov. V opačnom prípade tie psy budú odnesené.Vedenie základnej organizácie zdravotne postihnutých občanov srdečne pozýva svojich členov ako aj obyvateľov obce v sobotu, 10. februára so začiatkom o 18:00 do kultúrneho domu na fašiangový ples.
V rámci zábavy vystúpi mužliansky spevácky súbor Dallos a z maďarského Tokodu súbor Borvirág.
Vstupné je 10 eur, ktoré obsahuje aj večeru. Hudbu poskytuje kapela R-Duo.
Lístky v predpredaji si môžete zakúpiť vždy po utorkoch v klube dôchodcov medzi 8 – 10 hodinou.
Každého srdečne očakáva vedenie organizácie.


Základná organizácia Csemadok-u srdečne pozýva obyvatel'ov obce na hudobnú veselohru v podaní umelcov budapeštianskej divadelnej spoločnosti Éless-szín, v nedel'u dňa 25. februára so začiatkom o 17,00 hodine. Predpredaj vstupeniek v obecnej knižnici. Vstupné v predpredaji 8 Eur, na mieste 10. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


Na základe vyjadrenia štátneho úradu verejného zdravotníctva oznamujeme obyvateľom obce, zároveň rodičom detí ktorí navštevujú základnú školu Jánosa Endrődyho a materskú školu, že vyučovanie tento týždeň nebude.
Vyučovanie v základnej škole sa začína 29 ho januára, teda v pondelok, v materskej škole 30ho januára, teda v utorok. Športový klub TJ AC Mužla srdečne pozýva záujemcov na 3. mužliansky športový ples v sobotu 27. januára so začiatkom o 20,00 hodine v miestnom kultúrnom dome. Hudbu poskytuje skupina EXKLUZÍV. Vstupné je 10 Eur, ktoré obsahuje aperitív , večeru a kávu.
Lístky si môžete zakúpiť v reštaurácii U bieleho koňa al. na t.č. 0905552097 alebo u Henriety Jeneiovej na t.č.0948520366. Každého srdečne očakávajú.


Vedenie základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Vám oznamuje, že v nedel'u 28. januára o 14:30, v kultúrnom dome sa uskutoční prednáška na tému: Pestovanie a ochrana viniča. Prednášati bude Tibor Szabó.
Každého záujemcu srdečne očakávajú organizátori!


Okresný úrad – pozemkový a lesný odbor pozýva vlastníkov, ktorým boli vyčlenené pozemky do dočasného náhradného užívania, v utorok dňa 16.2.2018 o 9,00 hodine na stretnutie v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove. Na stretnutí budú vysvetlené všetky zmeny v zákonoch, ktoré sa týkajú užívania náhradných pozemkov. Po prednáške budú pracovníci Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru k dispozícii na individuálne konzultácie.


Vážení spoluobčania!

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na pietnú udalosť, ktorú organizujeme z príležitosti 75. výročia bojov pri Done, počas II. Svetovej vojny. Počas bojov pri Done mnohí mužlančania bojovali za svoju vlasť a za krutých podmienok, počas ťažkých bojov zahynuli. Na ich počesť organizujeme pietnú slávnosť v nedeľu, dňa 14. januára 2018, o 15-tej hodine v obecnom parku pri pomníku padlých hrdinov, Csodaszarvas. Z príležitosti okrúhleho výročia bojov spomenieme na padlých hrdinov a uctíme si ich pamiatku položením vencov a zapálením sviečok. Na pietnú akciu pozývame predstaviteľov miestnych spoločenských organizácií a všetkých spoluobčanov, najmä pozostalých hrdinov, aby sme spolu mohli spomínať na spoluobčanov, ktorí zahynuli za svoju vlasť.

S úctou: Obecná samospráva


Vedenie telovýchovnej jednoty oznamuje priaznivcom futbalu, že v sobotu 13. januára so začiatkom o 10,00 hodine v športovej hale usporiadajú celodenný sálový futbalový turnaj s účasťou piatich obcí: Salka, Bruty, Gbelce, Kamenný Most a Mužla. Na podujatie každého srdečne pozývajú.


Február / 2018
Vedenie TJ AC Mužla oznamuje obyvateľom obce, že v sobotu 17. februára so začiatkom o 18,30 hod. usporiada výročnú schôdzu telovýchovnej jednoty v jedálni kultúrneho domu, na ktorú srdečne očakávajú každého záujemcu. Zároveň oznamujú záujemcom, že pred zahájením schôdze bude možnosť zaplatenia členského príspevku.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 22. októbra v nedeľu so začiatkom o 14,00 hodine na miestnom futbalovom ihrisku sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového mužstva dospelých s futbalovým mužstvom dospelých FC Semerova.
Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Marec / 2018
Oznamujeme obyvateľom obce, že v stredu 4. apríla na obecnom úrade neprijímame stránky. Stránkový deň bude v utorok 3. apríla.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 1. apríla v nedeľu so začiatkom o 15,30 hodine na miestnom futbalovom ihrisku sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového družstva dospelých proti FC Černík. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


 19. Marec Pondelok  
 
20. Marec Utorok 14,00 Pohrebná svätá omša
 18,00 Svätá omša  
21. Marec Streda 18,00 Svätá omša
22. Marec Štvrtok 17,00 Tichá adorácia
 18,00 Svätá omša 
23. Marec Piatok  
 16,30 Krížová cesta 
24. Marec Sobota 08,00 Svätá omša
25. Marec Nedeľa 11,00 Svätá omša

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla


Omšový poriadok
12. týždeň

 

Farnosť Mužla

Mgr. Iván Borka, farár
 č. 361, 943 52, Mužla
  036/75 831 13
Vážení vinári! Vedenie základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Vás srdečne pozýva na 29. ročník súťaže vín. Zber vzoriek sa uskutoční 26. februára od 17:00 do 19:00 hodiny v kultúrnom dome.
Vzorku treba odovzdať v dvoch 0,7dl-ových fľašiach. Účastnícky poplatok 4,-€ za vzorku. Pri zbere vzoriek je možnosť zakúpenia lístkov na večeru v cene 4,-€. Pre záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť len ako hostia vstupné je 6,-€.
Tieto vstupenky taktiež môžete zakúpiť 26. februára, alebo objednať na telefónnych číslach 0904 877 674, alebo 0907 181 574 do 1. marca. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa koná 3. marca od 17:00 hodiny v kultúrnom dome.
Každého vinára a priateľa vína srdečne očakávajú organizátori!


Vyzývame obyvateľov obce, že od 01.03. 2017 budú vyprázdnené len kuka nádoby označené s novými nálepkami na rok 2018.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v stránkových dňoch, teda v pondelok, v stredu a v piatok je možné platiť poplatok za komunálny odpad na prízemí obecného úradu.
Apríl / 2018
Oznamujeme váženým obyvateľom, že 4. mája v našej obci stratili pánsku peňaženku s dôležitými osobnými dokladmi. Žiadame poctivého nálezcu, aby nález oznámil Richardovi Kuruczovi pod č.d. 185 v obci Pastovce resp. Na tel.č. 0950647344.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v stredu 9. mája sa uskutoční zber elektroodpadu v garáži pri hasičskom sklade. Žiadame každého kto má takýto odpad aby ho odovzdal v uvedený deň.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V sobotu 5. mája so začiatkom o 16,30 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho mužstva dorast proti FC Komjatice. V nedeľu 6. mája o 13,00 hodine sa koná majstrovský zápas žiakov proti FC Bíňa. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.

Dr. Vojcek oznajume obyvateľom obce, že v období od 30. apríla do 6. mája neordinuje. Zastupuje ho pán Dr. Fodor v Štúrove.


Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta vo štvrtok 26. apríla z technických príčin bude otvorená iba do 11,00 hodiny.


JARNÉ UPRATOVANIE ! Oznamujeme obyvateľom obce, že koncom týždňa, t.j. v dobe od piatku 27. apríla do pondelka 30. apríla bude možnosť uloženia veľkoobjemového odpadu do veľkých kontejnerov ktoré budú vyložené už na známych miestach obce. Do kontejnerov je ZAKÁZANÉ hádzať zelený odpad, pneumatiky, akumulátory, elektroodpad, stavebný odpad. Dôrazne žiadame Vážených obyvateľov o disciplinovaný prístup pri uložení odpadu iba takého druhu, ktorý od Vás žiadame v záujme bezproblémového uloženia potom na skládke, aby sa predišlo vráteniu kontejnera zo skládky.


Informujeme tých majiteľov pivníc, ktorí si žiadali zavedenie pitnej vody, že v stredu 25. apríla so začiatkom o 17,00 hodine na obecnom úrade sa uskutoční stretnutie, na ktorom sa prediskutujú ďalšie kroky spojené s touto investíciou.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v stredu 25. apríla od 8,00 – 19,00 hodiny sa na bývalom smetisku uskutoční zber zeleného odpadu. Žiadame spoluobčanov o disciplinovaný prístup aby na smetisko odviezli výlučne iba zelený odpad.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že v nedeľu 29. apríla so začiatkom o 10,00 hodine sa koná majstrovský futbalový zápas domáceho futbalového mužstva žiakov proti TJ Družstevník Bruty. O 16,00 hodine môžete fandiť miestnemu dorastu, ktorý hrá proti TJ Lokomotíva Bánov. V utorok 1. mája so začiatkom o 16,30 hodine sa odohrá majstrovský zápas miestneho mužstva dorast proti FC Veľký Kýr. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 14. apríla so začiatkom o 13,00 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas žiakov proti TJ Sokol Gbelce. 15. apríla v nedeľu so začiatkom o 15,30 hodine môžete sledovať majstrovský zápas miestneho futbalového družstva dospelých proti ŠK Svodín. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že v stredu 11. apríla pošta z technických príčin bude otvorená až od 15 hodiny.


Dr. Vojcek oznajume obyvateľom obce, že v piatok 20. apríla neordinuje. Zastupuje ho pán Dr. Fodor v Štúrove.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 21. apríla so začiatkom o 16,00 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového mužstva dorast proti FC Veľký Kýr. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty. .


Informujeme obyvateľov obce, hlavne majiteľov pivníc na vinici, že cesta na vinici v časti Podcsípány bude na obmedzený čas uzavretá . Žiadame majiteľov pivníc, aby k svojím pivniciam chodili od Belej. Vyzývame ďalej tých, ktorí majú na tomto úseku orezané prútie, aby boli láskaví to odstrániť z cesty. Ďakujeme za pozornosť a pochopenie!


Zamestnanci obecnej knižnice s úctou pozývajú záujemcov na ukážku knihy spojenú s dedikáciou s názvom Klan od spisovateľa Tibor Szomolai, ktorá sa uskutoční 20. apríla so začiatkom o 17,00 hodine v miestnej knižnici. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


Vážení spoluobčania !

Demonštrácia zorganizovaná na stredu 11. apríla bola ilegálna, nakoľko usporiadatelia ju neohlásili na žiadny správny orgán. Na demonštrácii sa zúčastnilo približne 70 občanov, a menej ako polovica zúčastnených bola z obce Mužla. Niektorí ani niie sú rodičia detí navštevujúcich základnú školu. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo spestrené hlukom, ale prebehlo v poriadku. Obecné zastupiteľstvo všetky moje návrhy na uznesenie schválilo. Na konci zasadnutia som na stredu 18. apríla ohlásil možnú demonštráciu v záujme práva, na podporu úsilia miestnej samosprávy, za zachovanie poriadku v obci Mužla.

Keďže som sa dozvedel, že manifestácie 11. apríla sa zúčastnilo iba 70 občanov, z ktorých polovica nebola z obce Mužla, svoj podnet na demonštráciu na stredu 18. apríla odvolám. Nemá zmysel ďalej napínať strunu, vzbudzovať vzruch. V obci Mužla každý chce kľud, žiada si pokoj. Prosím, aby si toto vzali k srdcu aj usporiadatelia demonštrácie, ktorá sa konala 11. apríla.

S úctou: Farkas Iván, starosta obce Mužla


Vážení veriaci! Omšový poriadok Rímskokatolíckeho farského úradu Mužla odteraz nájdete na našej internetovej stránke v menu „Inštitúcie”, v podmenu „Farský úrad”.
Máj / 2018
Dr. Vojcek oznajume obyvateľom obce, že vo štvrtok a piatok 17. a 18. mája neordinuje. Zastupuje ho Dr. Verbóková v Štúrove.


Zamestnanci obecnej knižnice s úctou pozývajú milovníkov kníh v piatok 18. mája so začiatkom o 17,00 hodine na stretnutie čitateľov so spisovateľkou Danielou Kapitáňovou, v súčasnosti redaktorkou a dramaturgičkou slovenského rozhlasu. Uskutoční sa ukážka literárneho diela s názvom Kniha o cintoríne ktorá má veľký úspech - preložili ju už do štrnástich jazykov. Rozhovor prebehne v maďarskom aj slovenskom jazyku. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta v piatok 11. mája z dôvodu účasti na pohrebe bude otvorená iba do 13,00 hodiny.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V piatok 11. mája so začiatkom o 17,00 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho mužstva žiakov proti FC Strekov. V nedeľu 13. mája o 16,30 hodine sa koná majstrovský zápas dospelých proti FC Komjatice. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.
Jún / 2018Vážení obyvatelia! Obec Mužla aj tento rok zorganizuje Deň pre Dunaj, z príležitosti vyhlásenia tohto významného dňa Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Tak ako aj minulý rok, aj teraz vyzývame obyvateľov obce, ktorým je srdcovou záležitosťou čistota životného prostredia, aby prijali naše pozvanie na sobotu 16. júna medzi od 8,00 do 10,00 hodinou na vyčistenie časti brehu rieky Dunaj. Nápomocných záujemcov odvezieme obecným autobusom od obecného úradu na čenkovský úsek Dunaja, kde spoločne vyčistíme najviac dotknutú oblasť v katastri našej obce. 


TJ AC Mužla v spolupráci s Obecným úradom, ako aj s ostatnými organizáciami ako ZO Csemadoku, ZŠ Jánosa Endrődyho, ZO zdravotne ťažko postihnutých občanov, s klubom dôchodcov a s hasičským zborom oznamuje malým a veľkým, že v sobotu, dňa 23-ho júna so začiatkom o 9 hodine usporiada na miestnom futbalovom ihrisku deň detí. Pestrým programom, novými atrakciami, so spoločenskými hrami, s množstvom prekvapení očakávame účastníkov, v prvom rade detičky. Každé dieťa, rodiča ako aj starého rodiča srdečne očakávajú organizátori.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V sobotu 16. mája so začiatkom o 10,30 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho mužstva dorastu proti ŠK Svodín. V nedeľu 17. júna o 17,00 hodine sa koná majstrovský zápas dospelých proti ŠK Vlkas.

Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


S úctou pozývame vážených obyvateľov v piatok 15. júna so začiatkom o 17,00 hodine do miestnej knižnice kde Vás čaká ukážka prvej básnickej zbierky nášho spoluobčana Martina Németha. Okrem toho sa uskutoční predstavenie špeciálnych filmov znamenitého fotografa M.Nagy Lászlóa, kto so svojimi diaporámami získal nespočetné množstvo cien na festivaloch Karpatskej kotliny. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


Dr. Vojcek oznajume obyvateľom obce, že v piatok 8. júna neordinuje. Zastupuje ho Dr. Fodor v Štúrove.


Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta zajtra 7. júna po 12,30 hodine z dôvodu preškolenia personálu bude otvorená iba v obmedzenom režime.
Júl / 2018V mene samosprávy obce Mužla s úctou pozývame vážených obyvateľov v piatok 8.júna so začiatkom o 15:00 hodine na centenárne podujatie a otvorenie výstavy do miestneho kultúrneho domu. I. Svetová vojna skončila pred 100 rokmi. Pri tejto príležitosti usporiadame výstavu bojových nástrojov, dokumentov, vojenských nálezov, vyznamenaní. Súčasne s otvorením výstavy sa uskutoční historická obhliadka a odborná konferencia v rámci ktorej budú prednášať historici o dejstvách a hrôzach I. svetovej vojny. Výstava bude otvorená v kultúrnom dome po dobu 3 týždňov, v súlade so stránkovými hodinami obecného úradu. Radi uvítame jednotlivcov, skupiny, hoci aj jednotlivé triedy zo základnej školy, v prvom rade ale obyvateľov našej obce. S radosťou Vás očakávame na otvorenie výstavy, ako aj na historickú obhliadku v piatok, 8.júna so začiatkom o 15:00 hodine do miestneho kultúrneho domu, a tiež po dobu 3 týždňov na obhliadku tejto výstavy niektorý pracovný deň. Po slávnosti sa uskutoční kladenie vencov na pomník obetiam I. svetovej vojny. Predstavitelia spoločenských organizácií a obyvatelia obce si môžu uctiť pamiatke padlých príbuzných a známych v I. svetovej vojne položením venca, kytice, kvetov alebo zapálením sviečky pri pomníku. S úctou samospráva obce Mužla, a pracovníci obecného úradu.
August / 2018
Žiadame tých majiteľov pivníc, ktorým spodná vínna pivnica sa nachádza pod hociktorou cestou na vinici, aby z dôvodu výstavby viničného vodovodu boli láskaví sa dostaviť za pánom Csaba Vezér na obecnom úrade, resp. mu zavolať na tel. čísle 0905/734 538.


Upozorňujeme spoluobčanov, ktorí majú nehnuteľnosť na predaj alebo do podnájmu, že majú možnosť zverejniť túto skutočnosť na oznamovacej tabuli na obecnom úrade respektíve na webovej stránke obce. K tomuto je potrebné, aby si priniesli na obecný úrad fotku o nehnuteľnosti, list vlastníctva a telefonický prípadne iný kontakt.


Oznamujeme obyvateľom obce, že môžete platiť daň z nehnuteľností, daň z pozemkov a daň za psa na prízemí obecného úradu v stránkových dňoch, teda v Pondelok, v Stredu a v Piatok Oznamujeme obyvateľom obce, že kvôli účasti na školení zamestnancov obecného úradu, v piatok 31. augusta nebude stránkový deň. Stránky prijímame vo štvrtok 30. augusta.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V sobotu 25. augusta so začiatkom o 17,00 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho mužstva dorastu proti FK Jur nad Hronom.
V nedeľu 26. augusta o 17,00 hodine sa koná majstrovský zápas dospelých proti OŠK Dolný Ohaj.

Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty. Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že
V sobotu 21. septembra so začiatkom o 15,30 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho mužstva dorastu proti Okoličná na Ostrove. V nedeľu 22. septembra o 12,30 hodine sa koná majstrovský zápas žiakov proti hráčom z Jasovej. Poobede o 15,30 hodine hrá mužstvo dospelých proti hráčom z Trávnice.

Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


September / 2018
Vedúca predajne Jednoty oznamuje obyvateľom obce, že predajňa v nedeľu 9. septembra bude zatvorená.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V sobotu 8. septembra so začiatkom o 16,00 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho mužstva dorastu proti OŠK Svätý Peter..

V nedeľu 9. septembra o 10,00 hodine sa koná majstrovský zápas žiakov proti hráčom FC Bíňa. Poobede o 16,00 hodine hrá mužstvo dospelých proti OFK Maňa.

Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty. Vedúca predajne Jednoty oznamuje obyvateľom obce, že predajňa v sobotu 15. septembra bude zatvorená.


Spoločnosť autobusovej dopravy ARRIVA informuje obyvateľov obce Mužla, že v termíne od 16. septembra 2018 do 22. septembra 2018, počas Európskeho týždňa mobility bude na všetkých mestských a medzimestských linkách nezľavnený cestovný lístok predávaný za polovičnú cenu. Okrem toho v sobotu, dňa 22. septembra 2018 budete môcť cestovať na mestských autobusových linkách v Štúrove zadarmo.


S radosťou pozývame Vážených obyvateľov v sobotu 15. septembra so začiatkom o 15 hodine na hudobné podujatie v podaní umelcov klubu Dankó s názvom Csendul a nóta, száll a muzsika, ktoré sa uskutoční na námestí pred kultúrnym domom, v prípade nepriaznivého počasia v kinosále kultúrneho domu. O občerstvenie ako aj guláš je postarané. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia. Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta v stredu 26. septembra kvôli účasti na schôdzi bude otvorená iba do 11,00 hod. 27. septembra vo štvrtok namiesto stredy zase bude otvorená až do 17,00 hodiny.


Oznamujeme tým spoluobčanom ktorí majú zavedenú káblovú televíziu Carisma, že sa zmenilo meno firmy na Internito. Spoločnosť je Vám k dispozícii denne od 8,00 – 20,00 hodiny na tel.č. 0850 111 311.
Október / 2018


Zamestnanci obecnej knižnice s úctou pozývajú záujemcov v piatok 19. októbra so začiatkom o 17,00 hodine na stretnutie čitateľov s populárnou spisovateľkou Gróf Nádasdy Borbálou. Spisovateľka predstaví svoje doteraz vydané diela. Účastníci stretnutia môžu spoznať aj jej bohatú životnú cestu. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


JESENNÉ UPRATOVANIE !

Oznamujeme obyvateľom obce, že koncom budúceho týždňa, t.j. v dobe od soboty 20. októbra do utorka 23. októbra bude možnosť uloženia veľkoobjemového odpadu do veľkých kontejnerov ktoré budú vyložené už na známych miestach obce. Do kontejnerov je ZAKÁZANÉ hádzať zelený odpad, pneumatiky, akumulátory, elektroodpad, stavebný odpad. Dôrazne žiadame Vážených obyvateľov o disciplinovaný prístup pri uložení odpadu iba takého druhu, ktorý od Vás žiadame v záujme bezproblémového uloženia potom na skládke, aby sa predišlo vráteniu kontejnera zo skládky. Kontejnery budú odvezené v stredu 24. októbra.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V sobotu 27. októbra o 14,00 hodine sa koná majstrovský zápas dorastu proti hráčom z obce Vlkas. V nedeľu 28. októbra o 14,00 hodine hrá mužstvo dospelých proti hráčom z Bánova.

Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V sobotu 13. októbra o 12,00 hodine sa koná majstrovský zápas žiakov proti hráčom zo Strekova. Poobede o 14,30 hodine hrá mužstvo dorastu proti hráčom z Kolty. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty. Oznamujeme obyvateľom obce, že v pondelok 15. októobra sa uskutoční zber elektroodpadu v garáži pri hasičskom sklade. Žiadame každého kto má takýto odpad aby ho odovzdal v uvedený deň.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v stredu 10. októbra od 8,00 – 19,00 hodiny sa na bývalom smetisku uskutoční zber zeleného odpadu. Žiadame spoluobčanov o disciplinovaný prístup aby na smetisko odviezli výlučne iba zelený odpad.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že
V sobotu 6. októbra o 12,30 hodine sa koná majstrovský zápas žiakov proti hráčom zo Svodína. V nedeľu 7. októbra o 14,30 hodine hrá mužstvo dospelých proti hráčom z Michalu nad Žitavou.

Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.
November / 2018
Oznamujeme Váženým občanom, že vzhľadom na Sviatok všetkých svätých, odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční 2. novembra v piatok.


Vedúca obchodu Jednota oznamuje obyvateľom obce, že v utorok 30. novembra obchod bude otvorený v čase od 6,00 – 13,00 hodiny


Oznamujeme váženým spoluobčanom, že od piatku 26. októbra do utorka 6. novembra budú veľké brány cintorína otvorené ráno od 7,00 – 20,00 hodiny, a 1. novembra vo štvrtok ráno od 7,00 večer do 22,00 hodiny.

Malé brány budú otvorené podľa otváracej doby cintorína. Vedúca obchodu Jednota oznamuje obyvateľom obce, že v sobotu 17. novembra obchod bude zatvorený.


Dr. Vojcek oznajume obyvateľom obce, že v piatok 16. novembra neordinuje. Zastupuje ho Dr. Fodor v Štúrove.
 
 

Facebook