Organizačná štruktúra 

Ing. Iván Farkas starosta +421 36 286 17 60
+421 915 333 312
sekretariat@muzla.sk
Georgina Zsitvová
matrikárka, evidencia obyvateľstva, pokladňa, podateľňa, vydanie – evidencia súpisných čísiel, relácia obecného rozhlasu, mailový kontakt +421 36 286 17 65
+421 907 893 165 sekretariat@muzla.sk
georgina.zsitvova@muzla.sk
Mgr. Viktória Józsová rozpočet, účtovníctvo, personálna agenda, zastupiteľstvo, projekty +421 36 286 1762 viktoria.jozsova@muzla.sk
Bc. Galgócová Mária miestne dane a poplatky, podateľňa, registratúra, zmluvy, evidencia majetku, verejné obstarávanie, CO +421 36 286 1764
maria.galgocova@muzla.sk
Mgr. Nagy Tamás
stavebníctvo, životné prostredie, sťažnosti, údržba +421 905 734 538, +421 36 286 1763
tamas.nagy@muzla.sk
Mgr. Szalaiová Bernardína sociálne služby, verejné práce +421 918 585 337, +421 918 585 337 bernardina.szalaiova@muzla.sk
Ing. Szép Rudolf pošta, obecný rozhlas, iná administratívna činnosť, služby vinárom a vinohradníkom +421 35 286 1761
rudolf.szep@muzla.sk

Knižnica

administrácia +421 36 381 1296, +421 286 1767 konyvtarmuzsla.kniznica@gmail.com

Knižnica – úradné dni a hodiny

pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8,00 – 14,30
streda 8,00 – 17,00

Materská škola

Mgr. Beáta Maričeková riaditeľka +421 36 286 1768
muzlams690@gmail.com

Kultúrny dom

administrácia +421 36 286 1769

Základná škola J.Endrődyho

Ing. Ölveczky Árpád riaditeľ +421 36 758 31 04
muzlazs@gmail.com

Úradné dni a hodiny Obecného úradu

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30
Piatok 8:00 – 12:00