Organizačná štruktúra 

 

Ing. Iván Farkas starosta +421 36 286 17 60
+421 915 333 312
starostamuzla@muzla.sk
Georgina Zsitvová
matrikárka, evidencia obyvateľstva, pokladňa, podateľňa, vydanie – evidencia súpisných čísiel +421 36 286 17 65
+421 907 893 165 sekretariat@muzla.sk
georgina.zsitvova@muzla.sk
Mgr. Renáta Vargová miestne dane a poplatky, pokladňa +421 36 286 1764 renata.vargova@muzla.sk
Mgr. Viktória Józsová rozpočet, účtovníctvo, personálna agenda, zastupiteľstvo, projekty +421 36 286 1762 viktoria.jozsova@muzla.sk
Bc. Galgócová Mária evidencia majetku, registratúra, CO, verejné obstarávanie +421 286 1761
maria.galgocova@muzla.sk
Mgr. Nagy Tamás
stavebníctvo, životné prostredie, sťažnosti +421 905 734 538, +421 36 286 1763
tamas.nagy@muzla.sk
Ing. Róbert Dobsony
verejné práce, údržba +421 903 583 111, +421 36 286 1763 robert.dobsony@muzla.sk
Mgr. Szalaiová Bernardína
Silvia Molnárová
sociálne služby +421 918 585 337, +421 918 585 337 bernardina.szalaiova@muzla.sk

 

Knižnica

 

administrácia +421 36 381 1296, +421 286 1767 konyvtarmuzsla.kniznica@gmail.com

 

Knižnica – úradné dni a hodiny

 

Od pondelka do piatku: v predobedňajších hodinách 9,00 – 11,00
Od pondelka do piatku: v poobedňajších hodinách 13,30 – 19,00

 

Materská škola

 

Marta Horňáková riaditeľka +421 36 286 1768
muzlams690@gmail.com

 

Kultúrny dom

 

administrácia +421 286 1769

 

Základná škola J.Endrődyho

 

Ing. Ölveczky Árpád riaditeľ +421 36 758 31 04
muzlazs@gmail.com

 

Úradné dni a hodiny Obecného úradu

 

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30
Piatok 8:00 – 12:00

Facebook