Sobášny obrad

Sobášny obrad na obecnom úrade
Na tento účel sme bola vyhotovená slávnostná sobášna obradná sieň na obecnom úrade.
Zodpovedná: Georgína Zsitvová - matrikárka

tel. 036 2861765,
mobil: 0907 893 165
mail: georgina.zsitvova@muzla.sk