Faktúry 2023

Číslo Číslo ext. Suma Dátum daň.povin. Predmet 1 RČ/IČO Meno/názov Mesto/Obec
DF2023/1 20230189 400 03.01.2023 servisná podpora - I.Q 2023 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2023/2 2023002 70 02.01.2023 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2023/3 22023 300 04.01.2023 vývoz žumpy na ČOV 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2023/4 2220060677 76,5 05.01.2023 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2023/5 1020230002 300 02.01.2023 odvoz BRKO z kuchyne ŠJ 46825282 BIO energie s.r.o. Veľké Lovce
DF2023/6 202306 973,08 05.01.2023 verejné osvetlenie 1/2023 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2023/7 1032300483 225,76 10.01.2023 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2023/8 2023010004 35,2 12.01.2023 rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2023/9 2216300111 43,98 11.01.2023 laboratórny materiál 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Praha 9
DF2023/10 670300592 348,02 10.01.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/11 2023002 63,36 09.01.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/12 230100121 82,27 10.01.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/13 1023005 112,71 09.01.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/14 2023001 5508 13.01.2023 prevoz frézovaného asfaltu a zemné práce 47682825 Peter Meidlik Nána
DF2023/15 2300066 35,26 13.01.2023 zástavy 47175397 Obchod – SVK, s.r.o. Stropkov
DF2023/16 22023 1200 04.01.2023 vypracovanie územného plánu 32762151 Ing. arch. Peter Mizia Nitra
DF2023/17 50230010 41,76 17.01.2023 správa obecných bytov 1/2023 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2023/18 1822023 81,6 16.01.2023 školenie hasičov 44744412 3PCentrum - Prehoda, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2023/19 2023014 38 16.01.2023 služby CO 1/2023 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2023/20 230100344 81,56 17.01.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/21 670301514 237,21 17.01.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/22 5668180 267,1 15.01.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/23 93100021 286,93 12.01.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/24 670301444 106,6 10.01.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/25 12023 14400 04.01.2023 vypracovanie územného plánu 32762151 Ing. arch. Peter Mizia Nitra
DF2023/26 3081811064 162,11 15.01.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/27 20230004 926,25 13.01.2023 tlač etikiet - TKO 33127158 STINET Štúrovo
DF2023/28 230100425 227,8 20.01.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/29 93100085 161,45 22.01.2023 čistiace potreby - kuchyňa ŠJ 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/30 23280137 89,49 25.01.2023 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2023/31 23280138 240,89 25.01.2023 čistiace potreby 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2023/32 670302287 199,35 24.01.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/33 2023012 68,75 16.01.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/34 1023012 96,06 16.01.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/35 0002476844 333,4 26.01.2023 telefón 1/2023 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2023/36 3081812551 153,05 22.01.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/37 230100536 102,98 24.01.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/38 230110085 60 25.01.2023 internet pre Wifi pre Teba 1/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/39 20230011 1713,14 27.01.2023 zber a odvoz TKO 1/2023 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2023/40 8371000358 16,82 25.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/41 8371000339 50,71 25.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/42 23029 345,7 25.01.2023 pravidelná údržba IVECO 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2023/43 202305034 86,6 26.01.2023 tonery 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2023/44 1560013966 27,6 25.01.2023 matričné doklady 42272360 Centrum polygrafických služieb Bratislava
DF2023/45 13012023 660 26.01.2023 služby monitoringu - Opatr. služba I. 36286133 JKL production s.r.o. Bratislava
DF2023/46 7565883000 56,27 30.01.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/47 7565883323 28,45 30.01.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/48 7565883316 30 30.01.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/49 2023018 63,58 23.01.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/50 1023018 158,75 23.01.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/51 2023136 973,08 01.02.2023 verejné osvetlenie 2/2023 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2023/52 670303182 123,8 31.01.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/53 230100596 137,86 27.02.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/54 2300690 413,37 31.01.2023 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2023/55 93100157 202,92 01.02.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/56 23010002 420 31.01.2023 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2023/57 2023009 83 31.01.2023 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2023/58 8371002500 5,72 17.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/59 8371002568 138,19 17.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/60 8371002567 361,01 17.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/61 8371002481 50,63 17.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/62 8371001724 576,43 17.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/63 8371001723 92,95 19.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/64 8371001722 845,16 19.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/65 8371001725 79,34 18.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/66 8371002472 405,49 18.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/67 20230112 112,39 31.01.2023 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2023/68 2304007 24,8 31.01.2023 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2023/69 2301496 38,4 31.01.2023 za autorské práva - verejný rozhlas 17310598 SLOVGRAM Bratislava
DF2023/70 23017 305 02.02.2023 školenie na obsluhu kotlov 11712694 Gejza Bagita - Bagita-revízna a lektorská služba Kolárovo
DF2023/71 1020230023 10 31.01.2023 služby verejného obstarávania - odberateľ plynu 51115026 Komunál - Servis, s.r.o. Prešov
DF2023/72 2023010049 195,6 31.01.2023 ochrana objektov 1/2023 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2023/73 5123010003 200 31.01.2023 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2023/74 5668206 200,69 31.01.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/75 202356 120 30.01.2023 zmeny vlastníkov nehnuteľností + archív LV 46795481 Národná geograficko informačná, s.r.o. Nitra
DF2023/76 2220066893 76,5 05.02.2023 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2023/77 93100158 9,55 31.01.2023 čistiace potreby - kuchyňa ŠJ 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/78 20230070 300 27.01.2023 aktualizačný poplatok do mapového portálu 43995187 T-MAPY s. r. o. Bratislava - mestská časť Podu
DF2023/79 102023 785,4 07.02.2023 stravné 1/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/80 112023 56,1 07.02.2023 stravné 1/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/81 122023 207,6 07.02.2023 stravovanie - referendum 2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/82 2023011 108 01.02.2023 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2023/83 23810060 262,68 31.01.2023 knižničný systém BIBLIB 30775264 SVOP, spol. s r.o. Bratislava
DF2023/84 3081818785 462,32 31.01.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/85 435 526,8 07.02.2023 stravné 1/2023 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2023/86 1023021 120,51 30.01.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/87 2023025 41,25 30.01.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/88 670304124 99,46 07.02.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/89 670304144 70,28 07.02.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/90 5022300019 1495,8 31.01.2023 uloženie odpadu 1/2023 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2023/91 8322069856 106,33 31.01.2023 internet 1/2023 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2023/92 7151592113 254,3 31.01.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/93 670304123 313,65 07.02.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/94 230100911 74,68 07.02.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/95 10230021 83,2 06.02.2023 poháre na futbalový turnaj 53509251 Gabriel Sóki - EMKE Búč
DF2023/96 2230002124 211,04 31.01.2023 elektrina 1/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/97 2230002123 338,21 31.01.2023 elektrina 1/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/98 2230002125 325,7 31.01.2023 elektrina 1/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/99 2230002126 101,39 31.01.2023 elektrina 1/2023 - Dom služieb 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/100 2230002127 385,58 31.01.2023 elektrina 1/2023 - Kultúrny dom 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/101 2230002128 72,53 31.01.2023 elektrina 1/2023 - TJ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/102 2230002129 461,48 31.01.2023 elektrina 1/2023 - OcÚ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/103 2230002130 285,86 31.01.2023 elektrina 1/2023 - MŠ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/104 2230002131 186,68 31.01.2023 elektrina 1/2023 - Športová hala 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/105 2216300114 95,76 09.02.2023 laboratórny materiál 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Praha 9
DF2023/106 93100227 247,66 13.02.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/107 92023 200 09.02.2023 vypracovanie znaleckého posudku 50115090 Ing. Ladislav Majthényi Štúrovo
DF2023/108 230100002 1240 07.02.2023 oprava a údržba verejného osvetlenia 17588201 Budai Dionýz Mužla
DF2023/109 230100003 490 07.02.2023 oprava elektrického vedenia 17588201 Budai Dionýz Mužla
DF2023/110 230100001 1703,28 07.02.2023 oprava a údržba verejného osvetlenia - Čenkov, MM 17588201 Budai Dionýz Mužla
DF2023/111 1032303828 37,82 10.02.2023 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2023/112 670304986 202,75 14.02.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/113 3081822569 134,39 07.02.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/114 670305082 236,64 14.02.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/115 230101042 200,26 10.02.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/116 2023074 140,4 13.02.2023 hasiace prístroje 47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Štúrovo
DF2023/117 1023029 161,13 06.02.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/118 2023033 41,25 06.02.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/119 8371003643 1,52 31.01.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/120 230110142 10,95 14.02.2023 telefón 1/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/121 2023061 38 13.02.2023 služby CO 2/2023 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2023/122 230110143 60 14.02.2023 internet pre Wifi pre Teba 2/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/123 3081827682 124,49 15.02.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/124 5668231 356,38 15.02.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/125 7721908163 56,27 17.02.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/126 7721908499 28,45 17.02.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/127 7721908470 30 17.02.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/128 230101208 79,2 14.02.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/129 93100294 135,11 20.02.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/130 0002476844 346,19 26.02.2023 telefón 2/2023 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2023/131 50230059 41,76 22.02.2023 správa obecných bytov 2/2023 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2023/132 2023012 83 28.02.2023 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2023/133 230101449 29,3 28.02.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/134 2301320 221,93 28.02.2023 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2023/135 670306525 212,22 28.02.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/136 670306419 78,2 28.02.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/137 2023037 55 13.02.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/138 1023031 248,35 13.02.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/139 3081829359 144,72 22.02.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/140 8371006061 1,52 09.02.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/141 8371006508 77,12 23.02.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/142 93100356 285,65 28.02.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/143 2023020229 217,2 28.02.2023 ochrana objektov 2/2023 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2023/144 2220071428 206 27.02.2023 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2023/145 20230042 1803,79 24.02.2023 zber a odvoz TKO 2/2023 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2023/146 23280409 75,61 03.03.2023 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2023/147 23280408 68,12 03.03.2023 čistiace potreby 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2023/148 112023 350 02.03.2023 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2023/149 2023022 108 01.03.2023 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2023/150 20230295 905,66 02.03.2023 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2023/151 172023 810,6 06.03.2023 stravné 2/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/152 182023 57,9 06.03.2023 stravné 2/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/153 670307447 77,7 07.03.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/154 670307446 323,2 07.03.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/155 670307445 157,71 07.03.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/156 230101567 58,72 03.03.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/157 230101644 95,88 07.03.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/158 23010009 350 28.02.2023 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2023/159 5668253 215,58 28.02.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/160 7141729917 226,91 28.02.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/161 8323846249 106,33 28.02.2023 internet 2/2023 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2023/162 2023023 600 03.03.2023 vypracovanie NMS 46894641 ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom
DF2023/163 2230006537 325,45 28.02.2023 elektrina 2/2023 - Kultúrny dom 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/164 2230006536 90,46 28.02.2023 elektrina 2/2023 - Dom služieb 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/165 2230006538 95,72 28.02.2023 elektrina 2/2023 - TJ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/166 2230006539 415,6 28.02.2023 elektrina 2/2023 - OcÚ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/167 2230006540 280,44 28.02.2023 elektrina 2/2023 - MŠ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/168 2230006535 246,12 28.02.2023 elektrina 2/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/169 2230006534 163,74 28.02.2023 elektrina 2/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/170 2230006533 263,78 28.02.2023 elektrina 2/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/171 2230006541 170,51 28.02.2023 elektrina 2/2023 - Športová hala 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/172 8371010435 7,62 28.02.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/173 20230716 40 28.02.2023 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2023/174 2023110 90 06.03.2023 hasiace prístroje - tlaková skúška 47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Štúrovo
DF2023/175 8371010456 1,52 28.02.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/176 20232217 34,1 09.03.2023 tlačivá - knižnica 17644429 CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal Kráľov Brod
DF2023/177 2023106 57,6 28.02.2023 odvoz BRO 2/2023 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2023/178 5022300052 2614,28 28.02.2023 uloženie odpadu 2/2023 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2023/179 2220074011 76,5 10.03.2023 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2023/180 93100421 301,84 10.03.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/181 7701946323 30 09.03.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/182 7701946352 28,45 01.03.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/183 7701946025 56,27 01.03.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/184 5123020005 200 28.02.2023 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2023/185 436 513,8 28.02.2023 stravné 2/2023 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2023/186 230101735 148,32 11.03.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/187 2023047 78,8 27.02.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/188 1023043 201,87 27.02.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/189 1023048 117,93 06.03.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/190 2023055 58,96 06.03.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/191 670308323 78,2 14.03.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/192 670308311 212,93 14.03.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/193 2023107 38 13.03.2023 služby CO 3/2023 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2023/194 230110247 60 13.03.2023 internet pre Wifi pre Teba 3/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/195 230110246 10,3 13.03.2023 telefón 2/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/196 00712023 1068 14.03.2023 smetné nádoby 45510393 BINS s.r.o. Nitra
DF2023/197 3081839434 288,07 07.03.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/198 93100084 289,39 20.03.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/199 670303124 149,41 31.01.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/200 670304173 50,16 07.02.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/201 20235 60 10.03.2023 PD - rekonštrukcia KD 46945407 E-PLAN s.r.o. Nové Zámky
DF2023/202 092023 60 03.03.2023 rozpočet na rekonštrukciu KD - vzduchotechnika 40882489 Viera Laurová Hul
DF2023/203 5668275 289,2 15.03.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/204 1560014237 20,64 16.03.2023 matričné doklady 42272360 Centrum polygrafických služieb Bratislava
DF2023/205 230118184 14,9 14.03.2023 upratovacie potreby 36762474 LEGS, spol. s r.o. Nitra
DF2023/206 3081844552 171,61 15.03.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/207 230101909 71,72 17.03.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/208 1023054 103,74 13.03.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/209 2023064 28,6 13.03.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/210 670309146 99,46 21.03.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/211 670309098 163,69 21.03.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/212 93100487 228,06 20.03.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/213 230102027 91,06 21.03.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/214 2231104100 22,8 21.03.2023 autorské práva interprétov 00178454 SOZA Bratislava
DF2023/215 1032307316 186,84 22.03.2023 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2023/216 50230108 41,76 22.03.2023 správa obecných bytov 3/2023 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2023/217 2023071 28,6 20.03.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/218 1023063 113,34 20.03.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/219 230102123 51,76 24.03.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/220 20230013 816,14 13.01.2023 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2023/221 4591840076 170,95 22.03.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/222 0002476844 326,69 25.03.2023 telefón 3/2023 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2023/223 20230022 4,25 27.03.2023 tlač etikiet - TKO 33127158 STINET Štúrovo
DF2023/224 230003 50 16.03.2023 prednáška v miestnej knižnici 48121029 Erzsébet Benyó Pribeta
DF2023/225 2300161 31,7 31.03.2023 ochranné odevy, materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2023/226 2023018 83 31.03.2023 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2023/227 20232009 451,2 03.04.2023 servisná podpora - II.Q 2023 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2023/228 2023030414 195,6 31.03.2023 ochrana objektov 3/2023 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2023/229 5668297 362,18 31.03.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/230 122300102 720 31.03.2023 inštalácia, nastavenie softvéru 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
DF2023/231 93100554 327,15 03.04.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/232 2302157 660,22 31.03.2023 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2023/233 670310005 162,51 28.03.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/234 670310092 107,3 28.03.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/235 230102221 71,72 28.03.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/236 230102354 102,68 31.03.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/237 5123030005 200 31.03.2023 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2023/238 2023075 71,5 27.03.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/239 1023069 85,67 27.03.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/240 670311040 81,58 04.04.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/241 670311041 142,29 04.04.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/242 93100555 20,4 03.04.2023 čistiace potreby - kuchyňa ŠJ 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/243 23010015 420 31.03.2023 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2023/244 2023004 500 03.04.2023 vypracovanie žiadosti POD 2023 54482372 AGH consult s. r. o. Nové Zámky
DF2023/245 230698 76 28.03.2023 baterka do kosašky 50503952 AEE BATTERY s.r.o. Banská Bystrica
DF2023/246 20230088 1976,74 31.03.2023 zber a odvoz TKO 3/2023 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2023/247 771295668 56,27 01.04.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/248 7771296302 30 01.04.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/249 7771296432 28,45 01.04.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/250 2216300084 43,98 31.10.2022 laboratórny materiál 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Praha 9
DF2023/251 230102458 34,43 05.04.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/252 670311420 114,27 11.04.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/253 2230001563 76,5 10.04.2023 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2023/254 2023154 38 11.04.2023 služby CO 3/2023 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2023/255 222023 1079,4 06.04.2023 stravné 3/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/256 232023 77,1 06.04.2023 stravné 3/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/257 5022300167 190,41 29.03.2023 uloženie odpadu 3/2023 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2023/258 5022300166 2165,44 29.03.2023 uloženie odpadu 3/2023 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2023/259 7201089030 189,82 31.03.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/260 8325616592 106,33 31.03.2023 internet 3/2023 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2023/261 4591847075 228,76 31.03.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/262 2023186 72 31.03.2023 odvoz BRO 3/2023 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2023/263 2230010550 253,02 30.03.2023 elektrina 3/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/264 2230010553 104,58 31.03.2023 elektrina 3/2023 - Dom služieb 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/265 2230010554 369,62 31.03.2023 elektrina 3/2023 - Kultúrny dom 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/266 2230010552 230,59 31.03.2023 elektrina 3/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/267 2230010551 156,18 31.03.2023 elektrina 3/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/268 2230010555 113,94 31.03.2023 elektrina 3/2023 - TJ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/269 2230010556 456,05 31.03.2023 elektrina 3/2023 - OcÚ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/270 2230010557 323,39 13.03.2023 elektrina 3/2023 - MŠ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/271 2230010558 156,11 31.03.2023 elektrina 3/2023 - Športová hala 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/272 8371018835 64,01 31.03.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/273 8371018871 1,52 31.03.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/274 670311508 97,02 11.04.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/275 2023086 44,55 03.04.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/276 1023077 168,39 03.04.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/277 1023082 63,81 12.04.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/278 2023089 44,55 12.04.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/279 230065 748,8 11.04.2023 tlač Mužlianskeho hlásnika 44759053 PACE print, s. r. o. Bratislava
DF2023/280 2232202340 14,8 11.04.2023 tlačivá pre MŠ 31331131 ŠEVT A.S. Banská Bystrica
DF2023/281 230011 826 05.04.2023 Expanzná nádoba - viničný vodovod 34962441 Monika Kovácsová K & K Gbelce
DF2023/282 93100623 62,35 12.04.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/283 1 861,7 13.04.2023 stravné 3/2023 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2023/284 20230053 200 13.04.2023 školenie padagógov MŠ 42050111 Pro Educa Kolárovo
DF2023/285 230110351 11,77 14.04.2023 telefón 2/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/286 4591849012 142,03 07.04.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/287 5668316 282,52 15.04.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/288 230813 130 12.04.2023 baterka do IVECA 50503952 AEE BATTERY s.r.o. Banská Bystrica
DF2023/289 670312421 77,14 18.04.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/290 670312419 329,22 18.04.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/291 230102735 176,2 18.04.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/292 230102653 78,34 14.04.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/293 230110396 60 14.04.2023 internet pre Wifi pre Teba 4/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/294 122304466 213,3 17.04.2023 pripojenie odberného miesta 36361518 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava-Staré Mesto
DF2023/295 4591857514 133,06 18.04.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/296 93100690 358,85 21.04.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/297 50230160 41,76 21.04.2023 správa obecných bytov 4/2023 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2023/298 2230008664 87,5 03.04.2023 elektrina 3/2023 - VOČenkov 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/299 4342023 43,5 12.04.2023 publikácia : účtovné súvzťažnosti 34006656 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitra
DF2023/300 0002476844 325,03 26.04.2023 telefón 4/2023 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2023/301 670313276 71,69 25.04.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/302 670313206 119,6 25.04.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/303 1023087 136,91 17.04.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/304 4591860920 147,01 22.04.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/305 2023004598 174 30.04.2023 ochrana objektov 4/2023 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2023/306 2302846 499,97 28.04.2023 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2023/307 670314093 122,47 02.05.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/308 670314094 226,05 02.05.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/309 93100765 183,59 30.04.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/310 1023094 131,07 24.04.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/311 2023104 29,7 24.04.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/312 230102933 90,3 26.04.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/313 8371022164 1,52 24.04.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/314 2023021 83 30.04.2023 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2023/315 182023 550 02.05.2023 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2023/316 172023 300 02.05.2023 vývoz žumpy na ČOV 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2023/317 2300222 114,9 29.04.2023 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2023/318 2304016 72 28.04.2023 vypracovanie PD pre NN prípojku 44602570 ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. Štúrovo
DF2023/319 5668336 263,28 30.04.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/320 23238 97,4 04.05.2023 prezutie pneumatík - autobus 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2023/321 112300935 144,6 04.05.2023 AD blue 44163118 b.Š. Moto Štúrovo
DF2023/322 272023 970,2 05.05.2023 stravné 4/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/323 282023 69,3 05.05.2023 stravné 4/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/324 7585728022 28,45 01.05.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/325 7585727966 30 01.05.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/326 7585727689 56,27 01.05.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/327 2023036 108 02.05.2023 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2023/328 20230124 1636,73 30.04.2023 zber a odvoz TKO 4/2023 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2023/329 5123040018 200 02.05.2023 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2023/330 20230033 300 02.05.2023 školenie vodičov KKV 50586271 AUTOŠKOLA HORVÁTH 1, s. r. o. Štúrovo
DF2023/331 2023254 57,6 29.04.2023 odvoz BRO 3´4/2023 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2023/332 23010021 350 30.04.2023 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2023/333 4591867933 139,66 30.04.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/334 2230013902 217,8 30.04.2023 elektrina 4/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/335 2230013903 133,69 30.04.2023 elektrina 4/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/336 2230013904 199,61 30.04.2023 elektrina 4/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/337 2230013905 91,91 30.04.2023 elektrina 4/2023 - Dom služieb 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/338 2230013906 325,5 30.04.2023 elektrina 4/2023 - Kultúrny dom 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/339 2230013907 109,97 30.04.2023 elektrina 4/2023 - TJ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/340 2230013908 421,67 30.04.2023 elektrina 4/2023 - OcÚ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/341 2230013909 257,26 30.04.2023 elektrina 4/2023 - MŠ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/342 2230013910 133,75 30.04.2023 elektrina 4/2023 - Športová hala 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/343 2023050 28,8 31.01.2023 odvoz BRO 1/2023 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2023/344
570 25.04.2023 práce s vyskozdvižným vozíkom 37062123 ANDY TRANS Štúrovo
DF2023/345 4591869879 152,26 07.05.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/346 5022300337 756,58 28.04.2023 uloženie odpadu 4/2023 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2023/347 5022300336 1246,73 27.04.2023 uloženie odpadu 4/2023 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2023/348 2230007622 76,5 10.05.2023 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2023/349 2023199 38 11.05.2023 služby CO 4/2023 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2023/350 670314969 60,94 09.05.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/351 012122023 540 12.05.2023 smetné nádoby 45510393 BINS s.r.o. Nitra
DF2023/352 8327384029 106,33 30.04.2023 internet 4/2023 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2023/353 7141751848 129,96 30.04.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/354 8371024779 1,52 30.04.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/355 8371024759 24,38 30.04.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/356 670314838 108,46 09.05.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/357 230103096 225,28 02.05.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/358 1023099 209,63 02.05.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/359 2023110 59,4 02.05.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/360 230103168 64,41 05.05.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/361 1023106 67,93 09.05.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/362 1023107 129,49 09.05.2023 potraviny - doplnok stravy 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/363 670314973 41,7 09.05.2023 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/364 93100834 229,7 15.05.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/365 670315867 87,95 16.05.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/366 670315917 29,03 16.05.2023 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/367 670315918 87,1 16.05.2023 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/368 230103304 71,72 12.05.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/369 670315916 163,31 16.05.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/370 4591876236 120,28 15.05.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/371 5668355 373,65 15.05.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/372 230110434 60 12.05.2023 internet pre Wifi pre Teba 5/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/373 230110433 11,63 12.05.2023 telefón 5/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/374 22023 180 15.05.2023 výkopové práce 43607021 Roland Fundárek Mužla
DF2023/375 2316300007 44,78 12.05.2023 laboratórny materiál 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Praha 9
DF2023/376 2316300011 1614 22.05.2023 Fotometer bielkovín - vinárske laboratórium 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Praha 9
DF2023/377 670316729 95,26 23.05.2023 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/378 1023120 71,4 15.05.2023 potraviny - doplnok stravy 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/379 1023119 212,99 15.05.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/380 2023115 44,55 09.05.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/381 670316728 228,54 23.05.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/382 230103571 71,72 19.05.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/383 230103446 59,76 16.05.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/384 1020230111 12 18.04.2023 služby verejného obstarávania - odberateľ plynu 51115026 Komunál - Servis, s.r.o. Prešov
DF2023/385 5123050004 66 12.05.2023 práca s nakladočom 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2023/386 23280994 75,27 24.05.2023 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2023/387 23280989 42,97 24.05.2023 čistiace potreby 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2023/388 2230010838 204,29 24.05.2023 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2023/389 50230212 41,76 24.05.2023 správa obecných bytov 5/2023 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2023/390 4591880764 228,03 24.05.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/391 20230545 54 04.04.2023 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2023/392 20230822 108 19.05.2023 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2023/393 0002476844 326,98 26.05.2023 telefón 5/2023 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2023/394 2331000071 730,32 22.05.2023 ooprava a údržba traktora 36330841 P & L Slovakia, spol. s.r.o.
DF2023/395 202317 769,62 24.05.2023 servis meteostaníc 14152629 Sys-Control Kft Budapest
DF2023/396 232100006 4000 26.05.2023 úprava cesty na vinohrade 53535715 KOPMK s. r. o. Nána
DF2023/397 7023660003 62,04 26.05.2023 vodovod na vinohrade - materiál k regulátoru tlaku 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/398 2023024 83 23.05.2023 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2023/399 93100899 261,3 20.05.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/400 230103737 71,72 26.05.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/401 1023127 444,55 22.05.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/402 2303622 548,02 30.05.2023 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2023/403 670317674 151,79 30.05.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/404 1023128 40,87 22.05.2023 potraviny - doplnok stravy 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/405 670317673 71,2 30.05.2023 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/406 670317656 191,76 30.05.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/407 23010027 350 31.05.2023 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2023/408 20230050780 174 31.05.2023 ochrana objektov 5/2023 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2023/409 2304058 169,6 31.05.2023 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2023/410 2300289 49,9 31.05.2023 ochranné odevy, materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2023/411 2023233 192 01.06.2023 služby PO BOZP - I. polrok 47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Štúrovo
DF2023/412 230100006 1046,85 31.05.2023 oprava a údržba verejného osvetlenia 17588201 Budai Dionýz Mužla
DF2023/413 230016 1800 01.06.2023 Mechanizmus obnovy budov - KD,rojektový manažment 50784692 Trincon s.r.o. Bratislava - mestská časť Nové
DF2023/414 2 536,8 09.05.2023 stravné 4/2023 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2023/415 670318839 181,9 06.06.2023 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/416 670318838 262,53 06.06.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/417 1023137 61,68 29.05.2023 potraviny - doplnok stravy 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/418 1023136 369,36 29.05.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/419 230103924 59,76 02.06.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/420 93100970 352,81 05.06.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/421 7141762592 80,27 31.05.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/422 230100168 149 05.06.2023 počítačové služby s výjazdom 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2023/423 20230170 1652,18 31.05.2023 zber a odvoz TKO 5/2023 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2023/424 149 20 04.06.2023 pitný režim 40063992 Václav Ronovský Ronex Štúrovo
DF2023/425 2023060068 66 02.06.2023 rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2023/426 20230717 80 01.06.2023 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2023/427 2230018240 135,97 31.05.2023 elektrina 5/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/428 2230018241 87,92 31.05.2023 elektrina 5/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/429 2230018242 129,14 31.05.2023 elektrina 5/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/430 2230018243 75,1 31.05.2023 elektrina 5/2023 - Dom služieb 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/431 2230018244 310,45 31.05.2023 elektrina 5/2023 - Kultúrny dom 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/432 2230018245 64,36 31.05.2023 elektrina 5/2023 - TJ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/433 2230018246 310,68 31.05.2023 elektrina 5/2023 - OcÚ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/434 2230018247 224,36 31.05.2023 elektrina 5/2023 - MŠ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/435 2230018248 99,85 31.05.2023 elektrina 5/2023 - Športová hala 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/436 322023 1012,2 06.06.2023 stravné 5/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/437 332023 72,3 06.06.2023 stravné 5/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/438 4591885030 360,02 05.06.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/439 8329153031 106,33 31.05.2023 internet 5/2023 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2023/440 8371030784 45,72 31.05.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/441 7741696040 27 01.06.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/442 7741695774 50,64 01.06.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/443 7741696096 25,6 01.06.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/444 230104012 71,72 06.06.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/445 5022300448 1459,58 07.06.2023 uloženie odpadu 5/2023 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2023/446 5022300447 1063,83 07.06.2023 uloženie odpadu 6/2023 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2023/447 2230014337 76,5 10.06.2023 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2023/448 2023045 108 08.06.2023 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2023/449 2023322 57,6 31.05.2023 odvoz BRO 5/2023 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2023/450 202323131 338,25 12.06.2023 tonery 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2023/451 61230040 248,39 08.06.2023 poukazy na nákup 36533432 PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. Štúrovo
DF2023/452 1020230218 743,3 05.06.2023 náhradné diely na kosačky 44316411 Peter Zalaba - AGRO ND Chotín
DF2023/453 230100253 150 08.06.2023 čistenie klimatizácie v autobuse 51241439 IDEÁL Klíma s.r.o. Mužla
DF2023/454 112300075 70,2 07.06.2023 dosky A4 36378119 CECH Company s.r.o. Čadca
DF2023/455 670319620 168,96 13.06.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/456 670319681 91,15 13.06.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/457 670319682 62,82 13.06.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/458 670319680 108,86 13.06.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/459 230104103 203,38 09.06.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/460 93101045 380,69 13.06.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/461 112301283 239,16 13.06.2023 AD blue 44163118 b.Š. Moto Štúrovo
DF2023/462 4591886993 206,64 12.06.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/463 230100180 214 14.06.2023 počítačové služby s výjazdom 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2023/464 8182023 120 12.06.2023 plaketa 52365921 OLYMP ERBY s. r. o. Santovka
DF2023/465 230747 72 05.06.2023 exekučné trovy 37865811 JUDr. Natália Ďuráková, exekútor Topoľčany
DF2023/466 230110597 60 14.06.2023 internet pre Wifi pre Teba 6/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/467 230110596 10,28 14.06.2023 telefón 6/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/468 1462023 2500 16.06.2023 vypracovanie PHSR 36711926 Danube EuroConsulting s.r.o. Dunajská Streda
DF2023/469 1023156 169,77 12.06.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/470 1023157 42,86 12.06.2023 potraviny - doplnok stravy 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/471 670320447 180,8 20.06.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/472 670320445 136,15 20.06.2023 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/473 670320456 151,87 20.06.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/474 1023148 145,37 05.06.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/475 1023149 44,38 05.06.2023 potraviny - doplnok stravy 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/476 50230288 41,76 19.06.2023 správa obecných bytov 6/2023 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2023/477 23281180 34,21 16.06.2023 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2023/478 3 691,8 06.06.2023 stravné 5/2023 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2023/479 93101112 382,97 21.06.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/480 93101113 240,03 21.06.2023 čistiace potreby - kuchyňa ŠJ 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/481 5123050039 200 14.06.2023 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2023/482 2023221 973,08 01.03.2023 verejné osvetlenie 3/2023 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2023/483 2023302 973,08 01.04.2023 verejné osvetlenie 4/2023 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2023/484 4591893181 386,78 15.06.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/485 2023245 38 14.06.2023 služby CO 6/2023 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2023/486 1020230232 162,5 12.06.2023 náhradné diely na kosačky 44316411 Peter Zalaba - AGRO ND Chotín
DF2023/487 3002505 31,76 19.06.2023 knihy do knižnice 35952237 DIDEROT, s.r.o. Komárno
DF2023/488 20230244 144 22.06.2023 nestavenie geometrie IVECO 36542172 Csonka TRANS s.r.o. Štúrovo
DF2023/489 2302340 33,3 20.06.2023 kancelárske potreby - matrika 04345436 Detskyeshop s.r.o. Okrežní 848/35a
DF2023/490 23332 267,6 27.06.2023 výmena pneumatiky IVECO 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2023/491 23343 394,4 28.06.2023 prezutie pneumatiky - autobus 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2023/492 4591894882 221,53 26.06.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/493 230100019 111 28.06.2023 oprava služobného auta 45408670 B&B - Digamma s.r.o. Štúrovo
DF2023/494 2300331 164,35 30.06.2023 ochranné odevy, materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2023/495 2023028 83 30.06.2023 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2023/496 23010034 420 30.06.2023 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2023/497 230104586 115,61 27.06.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/498 230104487 79,24 23.06.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/499 2023144 99 19.06.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/500 1023163 110,62 19.06.2023 potraviny - doplnok stravy 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/501 2023162 92,63 19.06.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/502 2304061 102,2 30.06.2023 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2023/503 20230060963 195,6 30.06.2023 ochrana objektov 6/2023 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2023/504 20230564 451,2 03.07.2023 servisná podpora - III.Q 2023 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2023/505 0002476844 349,9 26.06.2023 telefón 6/2023 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2023/506 230104738 51,79 30.06.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/507 2304489 279,21 30.06.2023 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2023/508 9302023 431,16 03.07.2023 reklamné predmety 52365921 OLYMP ERBY s. r. o. Santovka
DF2023/509 2230021888 120,29 30.06.2023 elektrina 6/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/510 2230021889 78,47 30.06.2023 elektrina 6/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/511 2230021890 115,2 30.06.2023 elektrina 6/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/512 2230021892 261,29 30.06.2023 elektrina 6/2023 - Kultúrny dom 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/513 2230021893 67,4 30.06.2023 elektrina 6/2023 - TJ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/514 2230021894 305,83 30.06.2023 elektrina 6/2023 - OcÚ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/515 2230021896 88,36 30.06.2023 elektrina 6/2023 - Športová hala 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/516 2230021895 203,06 30.06.2023 elektrina 6/2023 - MŠ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/517 2230021891 72,1 30.06.2023 elektrina 5/2023 - Dom služieb 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/518 7682566958 50,64 01.07.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/519 7682567576 27 01.07.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/520 7682567721 25,6 01.07.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/521 93101183 138,53 30.06.2023 čistiace potreby - kuchyňa ŠJ 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/522 2023832 973,08 06.07.2023 verejné osvetlenie 7/2023 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2023/523 382023 1176 30.06.2023 stravné 6/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/524 392023 84 06.07.2023 stravné 6/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/525 302023 450 07.07.2023 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2023/526 8330928258 133,57 30.06.2023 internet 6/2023 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2023/527 7131915830 69,25 30.06.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/528 4591901993 210,52 30.06.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/529 20230210 2061,58 30.06.2023 zber a odvoz TKO 6/2023 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2023/530 2230020516 76,5 10.07.2023 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2023/531 8371039935 109,73 30.06.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/532 5123060004 200 30.06.2023 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2023/533 230025 1800 05.07.2023 Mechanizmus obnovy budov - KD,projektový manažment 50784692 Trincon s.r.o. Bratislava - mestská časť Nové
DF2023/534 5668385 395,08 31.05.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/535 5668415 305,06 15.06.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/536 5668444 471,7 30.06.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/537 2023151 93,5 26.06.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/538 1023168 21,21 26.06.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/539 1023169 54,64 26.06.2023 potraviny - doplnok stravy 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/540 1023176 35,64 26.06.2023 potraviny - doplnok stravy 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/541 1023175 12,34 03.07.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/542 230104783 103,43 04.07.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/543 230110671 9,59 12.07.2023 telefón 7/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/544 230110672 60 12.07.2023 internet pre Wifi pre Teba 7/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/545 5022300559 2297,6 29.06.2023 uloženie odpadu 6/2023 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2023/546 5022300558 890,52 29.06.2023 uloženie odpadu 7/2023 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2023/547 2023392 72 30.06.2023 odvoz BRO 6/2023 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2023/548 2023053 108 01.07.2023 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2023/549
807 08.07.2023 zorganizovanie spoloč. podujatia 50416651 Zsolt Árendás Mužla
DF2023/550 2023295 38 14.07.2023 služby CO 7/2023 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2023/551 93101251 438,74 17.07.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/552 4 753 13.07.2023 stravné 5/2023 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2023/553 108072023 1699,8 18.07.2023 krovinorezy 32794321 Ing. Vít Drgon Fi DRGON Palárikovo
DF2023/554 90004340 328,8 18.07.2023 servis čerpadla vodovodu na vinohrade 46818014 WILO CS s.r.o., organizačná zložka Bratislava - Rača
DF2023/555 232001646 121,8 17.07.2023 špotrové poháre + štítky 36556858 Firma Košík - siete s.r.o. Nové Zámky
DF2023/556 7524138180 30 18.07.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/557 161 30 20.07.2023 pitný režim 40063992 Václav Ronovský Ronex Štúrovo
DF2023/558 4591909510 103,61 17.07.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/559 20230027 37,2 19.07.2023 reprezentačné 47765445 ZALABA J&D, s.r.o. Mužla
DF2023/560 50230331 41,76 19.07.2023 správa obecných bytov 7/2023 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2023/561 2 487,2 21.07.2023 stravné - účastníci futbalového tábora 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2023/562 20230030 41,4 25.07.2023 reprezentačné 47765445 ZALABA J&D, s.r.o. Mužla
DF2023/563 0002476844 316,86 26.07.2023 telefón 7/2023 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2023/564 1923 360 06.07.2023 práce s vyskozdvižným vozíkom 37062123 ANDY TRANS Štúrovo
DF2023/565 2023033 83 31.07.2023 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2023/566 230146 748,8 11.04.2023 tlač Mužlianskeho hlásnika 44759053 PACE print, s. r. o. Bratislava
DF2023/567 2300417 234,7 31.07.2023 ochranné odevy, materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2023/568 20230071149 174 31.07.2023 ochrana objektov 7/2023 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2023/569 230801 335 01.08.2023 Fakturujeme Vám za prepravu osôb - účastníkov 36111953 Csemadok ZO Mužla
DF2023/570 2304073 47,4 01.08.2023 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2023/571 32023 300 02.08.2023 vývoz žumpy na ČOV 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2023/572 7592734747 30 01.08.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/573 749731044 593,72 29.07.2023 ročná údržba hasičského auta 17329477 AUTO - IMPEX spol. s r.o. Bratislava
DF2023/574 23010039 350 31.07.2023 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2023/575 5668500 16,17 31.07.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/576 2230025010 128,6 31.07.2023 elektrina 7/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/577 2230025011 117,17 31.07.2023 elektrina 7/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/578 2230025012 65,17 31.07.2023 elektrina 7/2023 - Dom služieb 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/579 2230025013 245,89 31.07.2023 elektrina 7/2023 - Kultúrny dom 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/580 2230025014 81,74 31.07.2023 elektrina 7/2023 - TJ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/581 2230025016 165,68 31.07.2023 elektrina 7/2023 - MŠ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/582 2230025015 323,21 31.07.2023 elektrina 7/2023 - OcÚ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/583 2230025017 87,06 31.07.2023 elektrina 7/2023 - Športová hala 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/584 5123070009 200 31.07.2023 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2023/585 01902023 540 04.08.2023 smetné nádoby 45510393 BINS s.r.o. Nitra
DF2023/586 2023957 973,08 03.08.2023 verejné osvetlenie 8/2023 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2023/587 442023 945 04.08.2023 stravné 7/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/588 452023 67,5 04.08.2023 stravné 7/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/589 2023178 59,5 31.07.2023 akumulátor do kamery MŠ 36366609 HEZA s.r.o. Komárno
DF2023/590 20232117 3252,08 11.08.2023 ochranný odev a materiál pre hasičov 36427969 FLORIAN, s.r.o. Martin
DF2023/591 230103795 127,42 30.05.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/592 2230026546 80 31.07.2023 elektrina 7/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/593 1020230200 12 31.07.2023 služby verejného obstarávania - odberateľ plynu 51115026 Komunál - Servis, s.r.o. Prešov
DF2023/594 1032318434 252,43 08.08.2023 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2023/595 2230026563 76,5 10.08.2023 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2023/596 2023061 108 31.07.2023 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2023/597 5022300666 1112,82 31.07.2023 uloženie odpadu 7/2023 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2023/598 8332685950 106,33 31.07.2023 internet 7/2023 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2023/599 7230921062 67,03 31.07.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/600 7592734689 27 01.08.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/601 7592734410 50,64 01.08.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/602 7592734760 25,6 01.08.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/603 8371048386 193,55 31.07.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/604 8371048408 1,52 31.07.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/605 8371047131 243,84 31.07.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/606 4591921184 95,7 07.08.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/607 4591919239 241,92 31.07.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/608 20230258 1700,45 31.07.2023 zber a odvoz TKO 7/2023 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2023/609 230100025 1094,5 07.08.2023 oprava služobného auta 45408670 B&B - Digamma s.r.o. Štúrovo
DF2023/610 20230035 40,8 04.08.2023 reprezentačné 47765445 ZALABA J&D, s.r.o. Mužla
DF2023/611 122300283 180 07.08.2023 servis softvéru 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
DF2023/612 20231256 333,34 01.08.2023 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2023/613 3952023 89 14.08.2023 dekontaminácia chlad. zariadenia Domu smútku 34903046 Peter Fejér - F & T Prešov
DF2023/614 2023178 94 07.08.2023 prístup na portál 35960132 DATATRADE, s.r.o. Zlaté Moravce
DF2023/615 2023113 72 14.08.2023 oprava čelného skla - autobus 17634148 Autopartner Július Zalaba Štúrovo
DF2023/616 82023 60 14.08.2023 revízia kotla - Dom vinárov 43941052 Mikuláš Kovács Strekov
DF2023/617 93101182 548,33 30.06.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/618 38223 54,58 08.08.2023 poháre - dom vinárov 00380067 DAJAR SPOLKA Poltawska 6
DF2023/619 2023140122 19050 16.08.2023 Dacia Jogger 36519707 MAGNUM Co., s.r.o. Vráble
DF2023/620 2023407 57,6 31.07.2023 odvoz BRO 7/2023 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2023/621 230110754 6,8 14.08.2023 telefón 8/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/622 2023340 38 14.08.2023 služby CO 8/2023 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2023/623 5668529 544,9 15.08.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/624 20230718 40 31.07.2023 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2023/625 2023024 60 27.07.2023 vstupné do Domu remesiel - Manó tábor 36111996 Ipeľské kultúrne a turistické združenie Ipolymenti Kultúráli Salka
DF2023/626 996009 2640 17.08.2023 auditorské služby 36110345 Ing. Farkasová Juliana Nové Zámky
DF2023/627 50230373 41,76 18.08.2023 správa obecných bytov 8/2023 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2023/628 2230029117 162,08 22.08.2023 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2023/629 4591927834 131,21 15.08.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/630 0002476844 321,42 25.08.2023 telefón 8/2023 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2023/631 230110826 60 18.08.2023 internet pre Wifi pre Teba 8/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/632 20230065 84,6 25.08.2023 digitálna tlač 33127158 STINET Štúrovo
DF2023/633 23281725 198,29 25.08.2023 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2023/634 2316300036 208,55 25.08.2023 laboratórny materiál 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Praha 9
DF2023/635 2232207068 28,7 16.08.2023 tlačivá pre MŠ 31331131 ŠEVT A.S. Banská Bystrica
DF2023/636 7230100713 60 16.08.2023 za vystavenie potvrdenia 31575951 Prima banka Žilina
DF2023/637 20235031 118,8 28.03.2023 teefonia 5, CarePack - Wifi pre teba 36747904 VODATECH, s.r.o. Komárno
DF2023/638 10231580 104 22.08.2023 pamätná kniha A3 44311061 FORK, s.r.o. Martin
DF2023/639 5668557 141,98 31.08.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/640 20230081333 174 31.08.2023 ochrana objektov 8/2023 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2023/641 2023041 83 31.08.2023 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2023/642 2300477 82,7 31.08.2023 ochranné odevy, materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2023/643 20231364 1815,84 30.08.2023 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2023/644 230100047 330 30.08.2023 zariadenie do Domu vinárov - nábytok 37311204 Nábytok Kristian Szabó Štúrovo
DF2023/645 2310021 650 02.09.2023 vystúpenie M. Banga - Začiatky jesene 30869455 "Ambrelo, občianske združenie" Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/646 670325461 114,2 05.09.2023 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/647 670325463 165,94 05.09.2023 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/648 670325462 181,54 05.09.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/649 670325421 65,83 05.09.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/650 670325420 259,4 05.09.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/651 670324372 166,39 04.09.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/652 230106242 111,67 05.09.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/653 5123080005 200 31.08.2023 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2023/654 7712134959 50,64 01.09.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/655 7712135239 27 01.09.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/656 7712135310 25,6 01.09.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/657 7712135296 30 01.09.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/658 2230028780 148,72 31.08.2023 elektrina 8/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/659 2230028781 137,66 31.08.2023 elektrina 8/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/660 2230028782 68,98 31.08.2023 elektrina 8/2023 - Dom služieb 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/661 2230028783 227,71 31.08.2023 elektrina 8/2023 - Kultúrny dom 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/662 2230028784 66,5 31.08.2023 elektrina 8/2023 - TJ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/663 2230028786 163,58 31.08.2023 elektrina 8/2023 - MŠ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/664 2230028787 87,65 31.08.2023 elektrina 8/2023 - Športová hala 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/665 2230028785 322,97 31.08.2023 elektrina 8/2023 - OcÚ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/666 5123080004 66 24.08.2023 práca s nakladočom 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2023/667 342023 450 06.09.2023 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2023/668 8334453496 106,33 30.08.2023 internet 8/2023 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2023/669 20230294 2090,76 31.08.2023 zber a odvoz TKO 8/2023 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2023/670 492023 1339,8 31.08.2023 stravné 8/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/671 502023 95,7 31.08.2023 stravné 8/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/672 2321000068 3000 05.09.2023 úprava cesty na vinohrade 53535715 KOPMK s. r. o. Nána
DF2023/673 20231042 973,08 07.09.2023 verejné osvetlenie 9/2023 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2023/674 2230030244 92,15 31.08.2023 elektrina 8/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/675 122300336 606,48 06.09.2023 inštalácia, nastavenie softvéru 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
DF2023/676 122300339 48 06.09.2023 nastavenie softvéru 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
DF2023/677 2300060 694,2 05.09.2023 revízia plynových kotlov 47832452 Jozef Kollár ml. Plynotherm Hurbanovo
DF2023/678 23010048 350 31.08.2023 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2023/679 230100029 280 11.09.2023 rozbitie betónu a odvoz sutiny - cintorín 45408670 B&B - Digamma s.r.o. Štúrovo
DF2023/680 7151658589 68,97 31.08.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/681 5022300749 3329,48 31.08.2023 uloženie odpadu 8/2023 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2023/682 2023069 108 31.08.2023 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2023/683 8371057149 102,11 31.08.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/684 93101368 226,89 11.09.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/685 230100158 25 22.05.2023 počítačové služby s výjazdom 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2023/686 23020198 37 12.09.2023 štátne zástavy 47130971 Ľuboš Dulík Lúčky
DF2023/687 670326297 72,16 12.09.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/688 670326186 73,85 12.09.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/689 670326188 77,7 12.09.2023 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/690 670326187 46,66 12.09.2023 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/691 230106339 140,42 08.09.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/692 4591938521 138,98 11.09.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/693 2230034244 76,5 14.09.2023 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2023/694 5668586 431,14 15.09.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/695 2023474 64,8 31.08.2023 odvoz BRO 8/2023 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2023/696 2023385 38 14.09.2023 služby CO 9/2023 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2023/697 2321000009 900 13.09.2023 úprava parkoviska vedľa DAP 53535715 KOPMK s. r. o. Nána
DF2023/698 230003 192 05.09.2023 zariadenie školskej jedálne 44557558 MINI domáce potreby Štúrovo
DF2023/699 230110920 5,71 14.09.2023 telefón 9/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/700 230110921 60 14.09.2023 internet pre Wifi pre Teba 9/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/701 670327097 194,53 19.09.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/702 670327099 165,6 19.09.2023 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/703 1023204 68,89 11.09.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/704 2023182 77 04.09.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/705 2023192 38,5 11.09.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/706 1023197 66,4 04.09.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/707 1023198 36,75 04.09.2023 potraviny - doplnok stravy 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/708 50230411 41,76 19.09.2023 správa obecných bytov 9/2023 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2023/709 2023561 973,08 12.06.2023 verejné osvetlenie 6/2023 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2023/710 2023560 973,08 31.05.2023 verejné osvetlenie 5/2023 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2023/711 4591944067 148,51 15.09.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/712 230400038 60 25.09.2023 vizitky, grafické práce 33662843 Cranium Print Štúrovo
DF2023/713
40 12.09.2023 školenie 42499500 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica
DF2023/714 0002476844 316,26 26.09.2023 telefón 9/2023 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2023/715 230106610 80,71 19.09.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/716 230106823 80,71 26.09.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/717 670327896 130,36 26.09.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/718 670327933 162,67 26.09.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/719 93101435 267,82 22.09.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/720 4591946725 360,62 22.09.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/721 230100275 22 28.09.2023 príslušenstvo k počítačom 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2023/722 23200092 24,06 28.09.2023 oprava bezdrátového rozhlasu 27797007 JD Rozhlasy s.r.o. Horní Bečva
DF2023/723 231308 229,37 27.09.2023 šľahacia metla a príslušenstvo - ŠJ 31435076 GASTRO - HAAL, s.r.o. Nové Zámky
DF2023/724 2306080 670,66 29.09.2023 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2023/725 230106912 80,71 29.09.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/726 20230091516 174 30.09.2023 ochrana objektov 9/2023 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2023/727 20234812 451,2 02.10.2023 servisná podpora - IV.Q 2023 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2023/728 182023 18000 29.09.2023 vypracovanie územného plánu 32762151 Ing. arch. Peter Mizia Nitra
DF2023/729 5123090010 200 29.09.2023 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2023/730 5668612 237,4 30.09.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2023/731 7761663221 30 01.10.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/732 20230342 1695,7 02.10.2023 zber a odvoz TKO 9/2023 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2023/733 7761663241 25,6 01.10.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/734 7761663087 27 01.10.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/735 7761662485 50,64 01.10.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/736 1023221 89,89 25.09.2023 potraviny - doplnok stravy 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/737 230106998 102,43 03.10.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/738 230106701 194,22 22.09.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/739 670327897 62,55 26.09.2023 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/740 670328023 90 26.09.2023 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/741 1023213 88,57 18.09.2023 potraviny - doplnok stravy 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/742 670328994 10,54 03.10.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/743 670329073 221 03.10.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/744 670329074 83,16 03.10.2023 potraviny - doplnok stravy 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/745 93101505 307,8 02.10.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/746 1023220 79,04 25.09.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/747 2023207 77 25.09.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/748 122300374 444 29.09.2023 inštalácia, nastavenie softvéru 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
DF2023/749 122300375 48 29.09.2023 nastavenie softvéru 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
DF2023/750 2023041 500 02.10.2023 vypracovanie PD - parkové úpravy v obci 00159042 SOŚ Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom
DF2023/751 20231164 973,08 04.10.2023 verejné osvetlenie 10/2023 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2023/752 2023079 108 02.10.2023 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2023/753 2023046 83 30.09.2023 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2023/754 23010055 420 30.09.2023 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2023/755 2230032716 158,4 30.09.2023 elektrina 9/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/756 2230032717 69,96 30.09.2023 elektrina 9/2023 - Dom služieb 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/757 2230032719 68,12 30.09.2023 elektrina 9/2023 - TJ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/758 2230032718 307,92 30.09.2023 elektrina 9/2023 - Kultúrny dom 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/759 2230032721 213,98 30.09.2023 elektrina 9/2023 - MŠ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/760 2230032720 308,78 30.09.2023 elektrina 9/2023 - OcÚ 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/761 2230032715 106,39 30.09.2023 elektrina 9/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/762 2230032722 85,07 30.09.2023 elektrina 9/2023 - Športová hala 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/763 2230032714 168,01 30.09.2023 elektrina 9/2023 - Verejné osvetlenie 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2023/764 8336236050 106,33 30.09.2023 internet 9/2023 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2023/765 230100034 170 09.10.2023 oprava služobného auta 45408670 B&B - Digamma s.r.o. Štúrovo
DF2023/766 4591956443 148,78 30.09.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/767 4591960526 273,67 07.10.2023 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2023/768 8371065577 106,68 30.09.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/769 8371065617 1,52 30.09.2023 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2023/770 542023 935,3 30.09.2023 stravné 9/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/771 552023 59,7 30.09.2023 stravné 9/2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/772 562023 226,8 30.09.2023 stravovanie - voľby 2023 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/773 572023 690 02.09.2023 občerstvenie hostí oberačkových slávností 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2023/774 2230039134 76,5 10.10.2023 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2023/775 1023229 100,98 02.10.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/776 2023219 77 02.10.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/777 1023228 81,04 02.10.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/778 2023202 57,75 18.09.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/779 1023212 61,81 18.09.2023 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2023/780 230107167 117,88 10.10.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/781 93101574 258,83 11.10.2023 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2023/782 670329960 130,32 10.10.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/783 230107120 151,32 06.10.2023 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2023/784 670329875 141,3 10.10.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/785 670329876 281,92 10.10.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/786 670329874 41,58 10.10.2023 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2023/787 7181341448 73,64 30.09.2023 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2023/788 232100012 900 06.10.2023 úprava terému pri zbernom ostrove 53535715 KOPMK s. r. o. Nána
DF2023/789 5022300825 2827,81 05.10.2023 uloženie odpadu 9/2023 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2023/790 2023432 38 10.10.2023 služby CO 10/2023 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2023/791 230110965 9,01 12.10.2023 telefón 10/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/792 230110966 60 12.10.2023 internet pre Wifi pre Teba 10/2023 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2023/793 2323 225 11.10.2023 práce s vyskozdvižným vozíkom 37062123 ANDY TRANS Štúrovo
DF2023/794 20230051 91,2 10.10.2023 reprezentačné 47765445 ZALABA J&D, s.r.o. Mužla
DF2023/795 6 114 31.07.2023 stravné 7/2023 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2023/796 7 575,1 30.09.2023 stravné 9/2023 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2023/797 2023532 57,6 30.09.2023 odvoz BRO 9/2023 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2023/798 5123100002 49,5 13.10.2023 práca s nakladočom 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2023/799 5668639 282,69 15.10.2023 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži

Faktúry 2022

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
DF2022/1 400 3.1.2022 systémová podpora URBIS - I.Q 2022 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2022/2 973,08 3.1.2022 verejné osvetlenie 1/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/3 300 3.1.2022 odvoz BRKO z kuchyne ŠJ 46825282 BIO energie s.r.o. Veľké Lovce
DF2022/4 74,4 5.1.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/5 1668 10.1.2022 Projektový manažment - rozšírenie ZD 48231657 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
DF2022/6 103,79 6.1.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/7 1400 10.1.2022 vypracovanie PD - rozšírenie kapacity ZD 51700239 TOPstat, s.r.o. Galanta
DF2022/8 2980 11.1.2022 vypracovanie PD - rozšírenie kapacity ZD 30334063 Ing. František Zahovay Štúrovo
DF2022/9 480 11.1.2022 vypracovanie PD - rozšírenie kapacity ZD 44602570 ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. Štúrovo
DF2022/10 96 12.1.2022 vyhotovenie duplikátov PD - chodníky 35927291 STOMON s.r.o. Nové Zámky
DF2022/11 718,56 11.1.2022 tlač etikiet - TKO 33127158 STINET Štúrovo
DF2022/12 2400 4.1.2022 zariadenie na prenos obecnej televízie 35954612 Slovanet, a. s. Bratislava
DF2022/13 51,89 11.1.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/14 73,71 11.1.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/15 25,69 11.1.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/16 94,14 11.1.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/17 418,27 11.1.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/18 129,57 10.1.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/19 109,19 12.1.2022 predplatné časopisu Remény 2022 00678066 Glória, Spolok maďarských katolíckych duchovných na Slovensk Senec
DF2022/20 200 10.1.2022 starvebný dozor - Borház 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2022/21 1320 11.1.2022 knihy 36754749 CBS s.r.o. Banská Bystrica
DF2022/22 60 12.1.2022 internet pre Wifi pre Teba 1/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/23 18,89 12.1.2022 telefón 1/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/24 150 4.1.2022 služby verejného obstarávania - odberateľ plynu 51115026 Komunál - Servis, s.r.o. Prešov
DF2022/25 153,73 15.1.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/26 38 17.1.2022 služby CO 1/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/27 40,48 17.1.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/28 142,35 17.1.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/29 192,91 18.1.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/30 126,54 10.1.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/31 72,38 10.1.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/32 263,16 18.1.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/33 99,52 14.1.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/34 139,11 18.1.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/35 300 17.1.2022 aktualizačný poplatok do mapového portálu 43995187 T-MAPY s. r. o. Bratislava - mestská časť Podu
DF2022/36 102 20.1.2022 TAGRA - aktualizačný poplatok 46127241 Truck Data Technology, s.r.o. Nitra
DF2022/37 8,74 10.1.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/38 40,89 21.1.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/39 157,74 20.1.2022 čistiace potreby - kuchyňa ŠJ 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/40 102,67 20.1.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/41 200 24.1.2022 starvebný dozor - ZD 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2022/42 62,07 25.1.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/43 44,88 25.1.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/44 166,12 25.1.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/45 180 20.1.2022 aktualizácia rozpočtu - projekt chodníky 52256723 DOMIVO s.r.o. Moča
DF2022/46 80 25.1.2022 dezinfekčný prostriedok 52236633 Farmer Center, s.r.o. Veľké Ludince
DF2022/47 17 25.1.2022 vyjadrenie k sieťam Orange 36230537 MICHLOVSKÝ s.r.o. Piešťany
DF2022/48 112,89 25.1.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/49 108 25.1.2022 vyhotovenie duplikátov rozpočtov - chodníky 35927291 STOMON s.r.o. Nové Zámky
DF2022/50 56,92 25.1.2022 vodné Malá Mužla 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/51 313,63 26.1.2022 telefón 1/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/52 154,8 25.1.2022 dezinfekčné prostriedky, testy, rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2022/53 33,02 25.1.2022 matričné doklady 42272360 Centrum polygrafických služieb Bratislava
DF2022/54 740,28 24.1.2022 rozšírenie siete verejného rozhlasu 27797007 JD Rozhlasy s.r.o. Horní Bečva
DF2022/55 16812,78 31.1.2022 rekonštr. budovy Domu vinárov- SKHU/1901/3.1/002 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2022/56 11 24.1.2022 elektronická príručka - prístup k info 48291374 Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis Trenčín
DF2022/57 96 31.1.2022 ochrana objektov 1/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/58 49,5 31.1.2022 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2022/59 469,58 28.1.2022 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2022/60 33,98 1.2.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/61 126,05 1.2.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/62 125,74 28.1.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/63 320,17 28.1.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/64 357,76 28.1.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/65 11,66 28.1.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/66 200 2.2.2022 starvebný dozor - Borház 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2022/67 300 2.2.2022 vývoz žumpy na ČOV 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2022/68 132,57 1.2.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/69 200,33 28.1.2022 tonery 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2022/70 43,2 31.1.2022 odvoz BRO 1/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/71 103,79 1.2.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/72 34 1.2.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/73 238,8 31.1.2022 knižničný systém BIBLIB 30775264 SVOP, spol. s r.o. Bratislava
DF2022/74 1748,33 31.1.2022 zber a odvoz TKO 1/2022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/75 54,52 4.2.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/76 973,08 1.2.2022 verejné osvetlenie 2/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/77 74,4 5.2.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/78 544,53 31.1.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/79 79,13 9.2.2022 internet 1/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/80 43,24 31.1.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/81 121,64 4.2.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/82 60,97 4.2.2022 knihy do MŠ 36274968 Talamon s.r.o. Dunajská Streda
DF2022/83 200 31.1.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/84 70 31.1.2022 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2022/85 300 31.1.2022 demontáž vianočného osvetlenia 44602570 ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. Štúrovo
DF2022/86 2000,7 31.1.2022 uloženie odpadu 1/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/87 38,4 8.2.2022 za autorské práva - verejný rozhlas 17310598 SLOVGRAM Bratislava
DF2022/88 165,43 14.2.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/89 194,46 11.2.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/90 1740 10.2.2022 vypracovanie žiadosti o NFP - Opatr. služba II. 36286133 JKL production s.r.o. Bratislava
DF2022/91 720 10.2.2022 služby implementácie - Opatr. služba I. 36286133 JKL production s.r.o. Bratislava
DF2022/92 660 10.2.2022 služby monitoringu - Opatr. služba I. 36286133 JKL production s.r.o. Bratislava
DF2022/93 2834 8.2.2022 uličné tabule 50828843 Smaltovňa Holíč Holíč
DF2022/94 111,86 24.1.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/95 261,4 11.2.2022 stravné 1/2022 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2022/96 121,64 10.2.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/97 1500,56 31.1.2022 elektrina 1/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/98 28,45 14.2.2022 telefón 2/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/99 148,96 15.2.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/100 46,07 15.2.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/101 32,14 15.2.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/102 651,6 31.1.2022 stravné 1/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/103 54,3 31.1.2022 stravné 1/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/104 150 19.1.2022 náklady na reprezentáciu 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/105 150,01 7.2.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/106 50,6 7.2.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/107 38 14.2.2022 služby CO 2/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/108 120 15.2.2022 posúdenie projektovej dokumentácie - rozšírenie ZD 36653004 Technická jnšpekcia, a.s. Bratislava
DF2022/109 285,74 15.2.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/110 420 3.2.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/111 994,86 21.2.2022 servis klím a rekuperátorov 51241439 IDEÁL Klíma s.r.o. Mužla
DF2022/112 2199 21.2.2022 záhradný traktor CUB CADET 44316411 Peter Zalaba - AGRO ND Chotín
DF2022/113 306 30.11.2020 vianočné pozdravy, kalendáre 33662843 Cranium Print Štúrovo
DF2022/114 7773,6 7.2.2022 projekt. dokumentácia - rekonštrukcia KD 35921391 PROFIS NZ s.r.o. Nové Zámky
DF2022/115 160 18.2.2022 výmena bezpečnostného skla - zastávka 54084491 Viktor Hric - L-DEN SLOVAKIA Lutila
DF2022/116 168,63 21.2.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/117 25,3 21.2.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/118 239,46 21.2.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/119 198,76 22.2.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/120 270 21.2.2022 doplnenie ŽoNP - rekonštrukcia KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/121 191,95 21.2.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/122 108 18.2.2022 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2022/123 354,48 22.2.2022 antibakt. pena, papierové utierky 44711191 FERLUK, s.r.o. Hlohovec
DF2022/124 41,76 21.2.2022 správa obecných bytov 2/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/125 25,3 14.2.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/126 91,06 14.2.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/127 396,07 21.2.2022 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DF2022/128 154,4 8.2.2022 pracovná odev do kuchyne ŠJ 50637819 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. Poprad
DF2022/129 572,5 12.1.2022 Knihy
Ing. Milan Bibeň Nitra
DF2022/130 152,36 18.2.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/131 133,45 24.2.2022 veľkoformátová tlač a laminovanie 35729040 FaxCopy a.s. Bratislava
DF2022/132 201,23 28.2.2022 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2022/133 250 28.2.2022 údržba kosačiek 45975116 Peter Sztyehlik - X - DRIVE Radvaň nad Dunajom
DF2022/134 117,6 28.2.2022 ochrana objektov 2/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/135 22,43 31.1.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/136 50,6 24.1.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/137 134,28 8.2.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/138 110,88 28.2.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/139 147,11 25.2.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/140 286,26 26.2.2022 telefón 2/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/141 200 28.2.2022 starvebný dozor - Borház 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2022/142 8732,29 28.2.2022 rekonštr. budovy Domu vinárov- SKHU/1901/3.1/002 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2022/143 229,02 1.3.2022 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2022/144 1033,7 3.3.2022 dreviny na výsatbu 51034484 Najlacnejsiedreviny s.r.o. Chrabrany
DF2022/145 1668 28.2.2022 Projektový manažment - chodníky 48231657 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
DF2022/146 973,08 1.3.2022 verejné osvetlenie 3/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/147 1787,45 28.2.2022 zber a odvoz TKO 2/2022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/148 34 1.3.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/149 103,79 1.3.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/150 350 28.2.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/151 79,13 28.2.2022 internet 2/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/152 1,3 28.2.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/153 43,24 28.2.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/154 277,74 28.2.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/155 74,4 5.3.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/156 512,1 4.3.2022 hračky do MŠ 36174319 NOMIland s.r.o. Košice
DF2022/157 1419,54 28.2.2022 elektrina 2/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/158 86,46 28.2.2022 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2022/159 125,04 7.3.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/160 200 28.2.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/161 600 7.3.2022 vypracovanie NMS 46894641 ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom
DF2022/162 770,4 28.2.2022 stravné 2/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/163 64,2 28.2.2022 stravné 2/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/164 57,6 28.2.2022 odvoz BRO 2/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/165 173,95 14.3.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/166 435,82 25.2.2022 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2022/167 261,95 8.3.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/168 25,43 11.3.2022 telefón 3/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/169 70 28.2.2022 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2022/170 38 14.3.2022 služby CO 3/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/171 24,99 9.3.2022 ochranné sklo na telefón 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/172 6 10.3.2022 za používanie cestnej váhy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/173 292,82 15.3.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/174 41,76 17.3.2022 správa obecných bytov 3/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/175 646,8 18.3.2022 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2022/176 1911,41 14.3.2022 uloženie odpadu 2/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/177 86,76 3.2.2022 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2022/178 8,28 1.2.2022 čistiace potreby ŠJ 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/179 286,63 18.3.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/180 419 21.3.2022 motorová píla STIHL 44316411 Peter Zalaba - AGRO ND Chotín
DF2022/181 204 22.3.2022 keramické výrobky jubilantom 14086212 Angelika Pálinkásová Gbelce
DF2022/182 360 18.3.2022 stravné 2/2022 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2022/183 83 28.2.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/184 271,54 22.3.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/185 61,09 22.3.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/186 63,7 15.3.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/187 63,79 15.3.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/188 50,6 7.3.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/189 88,82 7.3.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/190 50,6 14.3.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/191 169,71 14.3.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/192 121,55 18.3.2022 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2022/193 46,59 10.3.2022 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2022/194 146,82 23.3.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/195 582,12 19.3.2022 rezivo - údržba TJ 35940158 RE-PRA s.r.o. Mužla
DF2022/196 35 8.3.2022 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2022/197 220 9.3.2022 práce s vyskozdvižným vozíkom 37062123 ANDY TRANS Štúrovo
DF2022/198 81,4 24.3.2022 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2022/199 291,64 26.3.2022 telefón 3/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/200 672 28.3.2022 smetné nádoby 45510393 BINS s.r.o. Nitra
DF2022/201 130,89 24.3.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/202 83 31.3.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/203 250 1.4.2022 vývoz žumpy na ČOV 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2022/204 400 1.4.2022 systémová podpora URBIS - II.Q 2022 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2022/205 20,4 30.3.2022 autorské práva interprétov 00178454 SOZA Bratislava
DF2022/206 180,3 31.3.2022 ochranné odevy, materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2022/207 614,77 30.3.2022 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2022/208 350 31.3.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/209 120 31.3.2022 aktualizácia rozpočtu projektu - vodozádržné opatr 50120204 VHPROJEKTY, s.r.o. Komárno
DF2022/210 11,9 30.3.2022 tlačivá pre MŠ 31331131 ŠEVT A.S. Banská Bystrica
DF2022/211 108,7 15.3.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/212 259,73 29.3.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/213 453,79 31.3.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/214 973,08 1.4.2022 verejné osvetlenie 4/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/215 96 31.3.2022 ochrana objektov 3/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/216 132,59 31.3.2022 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2022/217 308,92 5.4.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/218 50,6 21.3.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/219 160,91 28.3.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/220 25,3 28.3.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/221 113,07 21.3.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/222 373,09 1.4.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/223 22500,68 31.3.2022 rekonštr. budovy Domu vinárov- SKHU/1901/3.1/002 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2022/224 200 28.3.2022 starvebný dozor - Borház 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2022/225 2148,6 31.3.2022 zber a odvoz TKO 3/2022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/226 882 6.4.2022 stravné 3/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/227 73,5 6.4.2022 stravné 3/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/228 693 6.4.2022 slávnostný obed ku Dňu učiteľov 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/229 240 6.4.2022 router - Denný stacionár 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2022/230 34 1.4.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/231 56,55 1.4.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/232 37,2 7.4.2022 hasiaci prístroj - 6BJ 47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Štúrovo
DF2022/233 60 7.4.2022 internet pre Wifi pre Teba 4/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/234 72 31.3.2022 odvoz BRO 3/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/235 74,4 6.4.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/236 89,92 31.3.2022 internet 3/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/237 200 31.3.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/238 252,02 31.3.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/239 118,8 7.4.2022 teefonia 5, CarePack - Wifi pre teba 36747904 VODATECH, s.r.o. Komárno
DF2022/240 37,6 31.3.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/241 43,24 31.3.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/242 215,14 5.4.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/243 90 5.4.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/244 27,1 7.4.2022 respirátory, rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2022/245 732 11.4.2022 tlač Mužlianskeho hlásnika 44759053 PACE print, s. r. o. Bratislava
DF2022/246 313,56 11.4.2022 tlač etikiet - TKO 33127158 STINET Štúrovo
DF2022/247 247,21 31.3.2022 elektrina 2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/248 175 30.3.2022 práce s vyskozdvižným vozíkom 37062123 ANDY TRANS Štúrovo
DF2022/249 100,65 4.4.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/250 26,95 4.4.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/251 48,58 12.4.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/252 151,86 12.4.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/253 56,36 4.4.2022 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2022/254 308 14.4.2022 prezutie + pneumatiky na Octaviu 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2022/255 135 6.4.2022 preprava drveného asfaltu 36557463 GUBO, s.r.o. Bešeňov
DF2022/256 129,46 7.4.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/257 96 6.4.2022 drvený asfalt 35960736 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitra
DF2022/258 1410,38 6.4.2022 záručný servis áut Zberného dvora 36330841 P & L Slovakia, spol. s.r.o.
DF2022/259 38 14.4.2022 služby CO 4/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/260 70 31.3.2022 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2022/261 93,37 19.4.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/262 136,01 19.4.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/263 573,39 15.4.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/264 41,76 30.4.2022 správa obecných bytov 4/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/265 36,49 4.4.2022 oprava vodovodu na vinici 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/266 162,55 15.4.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/267 1724,23 31.3.2022 uloženie odpadu 3/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/268 195,73 19.4.2022 vodné 6BJ - 1-4/2022 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/269 200 19.4.2022 stretnutie s čitateľmi v miestnej knižnici 57261957 Zolcer Jan Kövér Lajos utca 45-47. A/3
DF2022/270 13,53 25.4.2022 telefón 4/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/271 79,44 20.4.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/272 103,04 11.4.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/273 83 31.1.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/274 46,05 31.1.2022 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2022/275 114,69 20.4.2022 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2022/276 342,93 19.4.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/277 149,07 26.4.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/278 93,71 20.4.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/279 795,79 22.4.2022 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DF2022/280 62 26.4.2022 prezutie služobného auta 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2022/281 255,17 26.4.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/282 200 28.4.2022 starvebný dozor - Borház 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2022/283 96 30.4.2022 ochrana objektov 4/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/284 53,6 7.5.2022 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2022/285 417 2.5.2022 údržba osobného auta 45975116 Peter Sztyehlik - X - DRIVE Radvaň nad Dunajom
DF2022/286 21313,22 30.4.2022 rekonštr. budovy Domu vinárov- SKHU/1901/3.1/002 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2022/287 42,15 29.4.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/288 257,53 2.5.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/289 1240,32 27.4.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/290 120 27.4.2022 priesady kvetov 00159042 SOŚ Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom
DF2022/291 83 30.4.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/292 415,66 29.4.2022 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2022/293 370 29.4.2022 výmena bezpečnostného skla 46072411 Marek Hric L - Den slovakia Lutila
DF2022/294 116,86 30.4.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/295 1467,36 31.3.2022 elektrina 3/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/296 116,67 3.5.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/297 507 22.4.2022 stravné 3/2022 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2022/298 196,82 3.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/299 233,07 3.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/300 254,99 25.4.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/301 315 4.5.2022 Lenovo ThinkPad T440 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2022/302 200 2.5.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/303 37,88 1.5.2022 propagácia obce 41590465 Peter Jurík - L I S A Čierna Voda
DF2022/304 56,55 1.5.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/305 34 1.5.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/306 74,77 5.5.2022 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2022/307 420 30.4.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/308 70 4.5.2022 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2022/309 30 5.5.2022 rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2022/310 142,93 1.5.2022 internet 4/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/311 42,38 3.5.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/312 1726,97 3.5.2022 zber a odvoz TKO 342022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/313 165,88 3.5.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/314 57,6 30.4.2022 odvoz BRO 4/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/315 76,5 5.5.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/316 973,08 2.5.2022 verejné osvetlenie 5/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/317 3,89 30.4.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/318 41,76 31.1.2022 správa obecných bytov 1/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/319 424,6 6.5.2022 slávnostný obed - Jubilanti 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/320 67,2 6.5.2022 stravné 4/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/321 806,4 6.5.2022 stravné 4/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/322 74,3 30.4.2022 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2022/323 132 29.4.2022 vytýčenie tekomunikačného vedenia 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/324 1627,51 30.4.2022 elektrina 4/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/325 124,7 2.5.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/326 273,37 10.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/327 71,42 10.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/328 130,91 10.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/329 180,11 7.5.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/330 72 29.4.2022 náhradné diely na kosačky 46068279 CHROME s.r.o. Nitra
DF2022/331 1137,11 28.4.2022 uloženie odpadu 4/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/332 497,39 28.4.2022 uloženie odpadu 4/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/333 70 31.3.2022 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2022/334 38 12.5.2022 služby CO 5/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/336 178,95 16.5.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/337 61,18 13.5.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/338 63,22 10.5.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/339 60 16.5.2022 internet pre Wifi pre Teba 5/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/340 7,24 16.5.2022 telefón 5/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/341 45,1 16.5.2022 príslušentco v počítačom 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2022/342 80 16.5.2022 príslušentco v počítačom 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2022/343 125,19 11.4.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/344 6 26.4.2022 noviny - Denný stacionár 51022281 Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány Dunajská Streda
DF2022/345 600,47 19.5.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/346 400,8 17.5.2022 stravné 4/2022 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2022/347 164,66 9.5.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/348 72 17.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/349 176,68 17.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/350 1997,64 17.5.2022 zemiaková škrabka, tyčový mixér a príslušenstvo 31435076 GASTRO - HAAL, s.r.o. Nové Zámky
DF2022/351 320 16.5.2022 výkopové práce 43607021 Roland Fundárek Mužla
DF2022/352 234,15 23.5.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/353 41,76 23.5.2022 správa obecných bytov 5/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/354 288,18 17.5.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/355 66,85 20.5.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/356 592,76 17.5.2022 ďakovné predmety 52365921 OLYMP ERBY s. r. o. Santovka
DF2022/357 229,92 23.5.2022 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2022/358 178,11 22.5.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/359 122,97 24.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/360 137,89 16.5.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/361 136,3 24.5.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/362 302,1 26.5.2022 telefón 5/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/363 83 31.5.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/364 152,71 1.6.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/365 165,6 31.5.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/366 466,99 31.5.2022 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2022/367 229,6 31.5.2022 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2022/368 550 31.5.2022 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2022/369 126,56 31.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/370 167,31 31.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/371 78,22 31.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/372 167,32 23.5.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/373 96 31.5.2022 ochrana objektov 5/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/374 59,4 16.5.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/375 1199,28 30.5.2022 dopravné značenie 35960736 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitra
DF2022/376 200 26.5.2022 stavebný dozor - Borház 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2022/377 12058,97 31.5.2022 rekonštr. budovy Domu vinárov- SKHU/1901/3.1/002 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2022/378 38197,26 31.5.2022 rekonštr. budovy Domu vinárov- SKHU/1901/3.1/002 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2022/379 71,61 29.4.2022 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2022/380 350 31.5.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/381 81,08 6.6.2022 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2022/382 192 1.6.2022 služby PO BOZP - I. polrok 47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Štúrovo
DF2022/383 82,16 31.5.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/384 70 6.6.2022 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2022/385 46,09 31.5.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/386 76,5 5.6.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/387 172,09 2.6.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/388 200 31.5.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/389 243 31.5.2022 práca s nakladočom 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/390 973,08 1.6.2022 verejné osvetlenie 6/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/391 61,18 3.6.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/392 77,7 6.6.2022 stravné 5/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/393 932,4 6.6.2022 stravné 5/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/394 10 29.4.2022 služby verejného obstarávania - odberateľ plynu 51115026 Komunál - Servis, s.r.o. Prešov
DF2022/395 134,66 30.5.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/396 973,15 7.6.2022 Dom vinárov - zariadenie labor. SKHU/1901/3.1/ 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Praha 9
DF2022/397 9052,8 7.6.2022 Dom vinárov - zariadenie labor. SKHU/1901/3.1/ 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Praha 9
DF2022/398 1788,79 2.6.2022 zber a odvoz TKO 5/2022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/399 319,1 7.6.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/400 35 31.5.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/401 84,11 31.5.2022 internet 5/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/402 34 7.6.2022 príslušentco v počítačom 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2022/403 144 8.6.2022 vypracovanie PD - Dom vinárov 44602570 ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. Štúrovo
DF2022/404 57,6 31.5.2022 odvoz BRO 5/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/405 610 10.6.2022 stolárske práce 40354016 Ladislav Pathó, stolárstvo PALA Mužla
DF2022/406 307,01 25.4.2022 telefón 4/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/407 56,55 1.6.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/408 30 1.6.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/409 34 1.6.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/410 35 6.6.2022 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2022/411 1608,12 31.5.2022 elektrina 5/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/412 118,34 10.6.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/413 126 7.6.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/414 70,94 7.6.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/415 63,76 7.6.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/416 247,49 13.6.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/417 439 13.6.2022 údržba osobného auta 45975116 Peter Sztyehlik - X - DRIVE Radvaň nad Dunajom
DF2022/418 135,83 10.6.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/419 300,4 27.5.2022 náhradné diely na kosačky 53608691 AGRO ND SLOVAKIA s.r.o. Chotín
DF2022/420 38 13.6.2022 služby CO 6/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/421 122,36 14.6.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/422 1226,13 7.6.2022 uloženie odpadu 5/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/423 299,44 19.5.2022 uloženie odpadu 5/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/424 132,8 14.6.2022 rádiomagnetofń Philips - pre MŠ 35712763 Planeo Elektro Bratislava
DF2022/425 3740 15.6.2022 rekonšrukcia záhradného domčeka pri MŠ 54245630 HG-STAV Slovakia s.r.o. Mužla
DF2022/426 73,18 15.6.2022 vybavenie obecných lekárničiek 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2022/427 60,35 14.6.2022 prekládka vodomeru 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/428 344,17 13.6.2022 výmena poškodeného hydrantu 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/429 875 17.6.2022 informačné poradenstvo 53354849 Csaba Arendas Budapest
DF2022/430 210 10.6.2022 doplnenie ŽoNP - rekonštrukcia KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/431 217,53 6.6.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/432 289,02 14.6.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/433 70,02 17.6.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/434 409,03 15.6.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/435 60 17.6.2022 internet pre Wifi pre Teba 6/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/436 19,42 17.6.2022 telefón 6/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/437 568,1 17.6.2022 stravné 5/2022 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2022/438 30,74 6.6.2022 knihy do knižnice 31443923 Panta Rhei, s.r.o. Veľký Meder
DF2022/439 5 21.6.2022 platba za upomienku 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2022/440 13,63 21.6.2022 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2022/441 900 16.6.2022 Projektový manažment - rozšírenie ZD 48231657 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
DF2022/442 68 21.6.2022 plaketa 52365921 OLYMP ERBY s. r. o. Santovka
DF2022/443 128,88 20.6.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/444 258,44 21.6.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/445 118,75 21.6.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/446 53,35 21.6.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/447 240 17.6.2022 výmena bezpečnostného skla 46072411 Marek Hric L - Den slovakia Lutila
DF2022/448 242,26 23.5.2022 čistiace potreby ŠJ 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/449 330 22.6.2022 poukazy na nákup 36533432 PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. Štúrovo
DF2022/450 50,99 24.6.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/451 41,76 22.6.2022 správa obecných bytov 6/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/452 291,94 25.6.2022 telefón 6/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/453 132,85 27.6.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/454 209,08 20.6.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/455 132,2 13.6.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/456 101,72 28.6.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/457 83 30.6.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/458 103,17 30.6.2022 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2022/459 400 1.7.2022 systémová podpora URBIS - III.Q 2022 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2022/460 311,68 1.7.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/461 96 30.6.2022 ochrana objektov 6/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/462 928,8 6.7.2022 stravné 6/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/463 77,4 6.7.2022 stravné 6/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/464 279,45 1.7.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/465 76,48 1.7.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/466 973,08 1.7.2022 verejné osvetlenie 7/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/467 76,5 5.7.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/468 420 30.6.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/469 600 6.7.2022 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2022/470 70 6.7.2022 náklady na reprezentáciu 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/471 480 6.7.2022 náklady na reprezentáciu - otvorenie letnej kult. 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/472 480 6.7.2022 energetický certifikát - Borház 41088701 Gabriel Slávik - GOLD PROJECT Kamenný Most
DF2022/473 1635,4 30.6.2022 elektrina 6/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/474 20,3 29.6.2022 náhradné diely do kosačky 36409910 AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o. Bátorove Kosihy
DF2022/475 44,68 3.7.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/476 56,55 4.7.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/477 34 4.7.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/478 30 4.7.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/479 112,68 30.6.2022 internet 6/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/480 2211,98 4.7.2022 zber a odvoz TKO 6/2022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/481 225,84 30.6.2022 kominárske práce 50138961 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Štúrovo
DF2022/482 64,8 30.6.2022 odvoz BRO 6/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/483 200 1.7.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/484 221,58 30.6.2022 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2022/485 132,77 11.7.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/486 70 30.6.2022 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2022/487 212,66 8.7.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/488 35 30.6.2022 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2022/489 84 26.7.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/490 51,12 13.7.2022 digitálna tlač 33127158 STINET Štúrovo
DF2022/491 204,34 12.7.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/492 38 12.7.2022 služby CO 7/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/493 648 11.7.2022 právne služby 47252871 Advokátska kancelária Mikáči s.r.o. Bratislava
DF2022/494 360,2 7.7.2022 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2022/495 621,9 14.7.2022 stravné 6/2022 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2022/496 141,49 18.7.2022 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2022/497 37,4 18.7.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/498 745,39 15.7.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/499 92,76 30.6.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/500 3,6 12.7.2022 upomienka 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/501 283 19.7.2022 rámovanie plakiet, diplomov 47049537 Sklo – Okno Centrum s.r.o. Štúrovo
DF2022/502 7737,6 18.7.2022 výkopové práce pre vodovod - lok. Vinohrad 51761149 R Trans-Speed s.r.o. Nána
DF2022/503 740,4 18.7.2022 tlač Mužlianskeho hlásnika 44759053 PACE print, s. r. o. Bratislava
DF2022/504 90,75 20.7.2022 špotrové poháre + štítky 36556858 Firma Košík - siete s.r.o. Nové Zámky
DF2022/505 83,86 21.7.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/506 880 22.7.2022 projektor do Domu vinárov 36395994 EUROLINE computer, s.r.o. Martin
DF2022/507 100 19.7.2022 tlaková skúška - Dom vinárov 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2022/508 2368,14 30.6.2022 uloženie odpadu 6/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/509 31880,89 25.7.2022 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 50723545 Peter Kurucz - Flet Werk Mužla
DF2022/510 290,99 26.7.2022 telefón 7/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/511 423,6 25.7.2022 storjové zemné práce 47409118 HV 21 s.r.o. Mužla
DF2022/512 35 26.7.2022 poplatok za účesť na konferencii 37970887 COMENIUS - Pedagogický inštitút - Pedagógiai Intézet, n.o. Komárno
DF2022/513 41,76 21.7.2022 správa obecných bytov 7/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/514 50 25.7.2022 príslušenstvo k počítačom - Dom vinárov 52884759 iShops s.r.o. Kočovce
DF2022/515 100 27.7.2022 tonery 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2022/516 83 31.7.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/517 153,1 30.7.2022 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2022/518 1284 2.8.2022 výkopové a zemné práce v obci 51761149 R Trans-Speed s.r.o. Nána
DF2022/519 117,6 31.7.2022 ochrana objektov 7/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/520 16,9 1.8.2022 stropný držiak projektora v Dome vinárov 53196449 Different Pro s. r. o. Martin
DF2022/521 390 1.8.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/522 23338 22.7.2022 Dom vinárov - Meteostanice a obslužné zariadnie 14152629 Sys-Control Kft Budapest
DF2022/523 200 31.7.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/524 43,4 31.7.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/525 986,4 4.8.2022 stravné 7/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/526 82,2 4.8.2022 stravné 7/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/527 984,74 25.7.2022 výstavba vodovodu vinohrad 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/528 1796,02 31.7.2022 zber a odvoz TKO 7/2022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/529 34 1.8.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/530 30 1.8.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/531 56,55 1.8.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/532 32,98 2.8.2022 náhradné diely na kosačku 03936660 Zahradní díly s.r.o. Kodaňská 558/25
DF2022/533 76,5 5.8.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/534 973,08 1.8.2022 verejné osvetlenie 8/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/535 192 8.8.2022 posúdenie projektovej dokumentácie - Dom vinárov 36653004 Technická jnšpekcia, a.s. Bratislava
DF2022/536 94 7.8.2022 prístup na portál 35960132 DATATRADE, s.r.o. Zlaté Moravce
DF2022/537 1610,12 31.7.2022 elektrina 7/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/538 201,89 31.7.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/539 186,11 4.8.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/540 16,4 31.7.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/541 10 28.7.2022 služby verejného obstarávania - odberateľ plynu 51115026 Komunál - Servis, s.r.o. Prešov
DF2022/542 85,44 31.7.2022 internet 7/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/543 967,2 9.8.2022 nábytok a zariadenie - Dom vinárov 44413467 B2B Partner s. r. o. Bratislava
DF2022/544 240 5.8.2022 výmena bezpečnostného skla 46072411 Marek Hric L - Den slovakia Lutila
DF2022/545 1655 8.8.2022 oprava oplotenia, tesárske a výkopové práce 54245630 HG-STAV Slovakia s.r.o. Mužla
DF2022/546 57,6 31.7.2022 odvoz BRO 7/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/547 29,58 4.8.2022 obnovenie prevádzkovej plomby 36361518 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava-Staré Mesto
DF2022/548 20,95 8.8.2022 knihy do knižnice 31443923 Panta Rhei, s.r.o. Veľký Meder
DF2022/549 3258,7 12.8.2022 ochranný odev a materiál pre hasičov 36427969 FLORIAN, s.r.o. Martin
DF2022/550 21,2 15.8.2022 telefón 8/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/551 60 15.8.2022 internet pre Wifi pre Teba 8/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/552 318,83 15.8.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/553 38 12.8.2022 služby CO 8/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/554 143,28 16.8.2022 AD blue 44163118 b.Š. Moto Štúrovo
DF2022/555 82,5 17.8.2022 stravné 7/2022 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2022/556 41,76 18.8.2022 správa obecných bytov 8/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/557 133,58 19.8.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/558 80 22.8.2022 dekontaminácia chladiaceho zariadenia 53609620 Mário Fejér - PETINA Košice - mestská časť Kavečany
DF2022/559 297,79 17.8.2022 okenná fólia - Dom vinárov 33127158 STINET Štúrovo
DF2022/560 2515,18 18.8.2022 zariadenie do Domu vinárov - nábytok 37311204 Nábytok Kristian Szabó Štúrovo
DF2022/561 881,3 18.8.2022 ročná údržba hasičského auta 17329477 AUTO - IMPEX spol. s r.o. Bratislava
DF2022/562 25,21 12.8.2022 tlačivá pre MŠ 31331131 ŠEVT A.S. Banská Bystrica
DF2022/563 24 23.8.2022 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2022/564 2266,08 23.8.2022 bezpečnostné zariadenia Domu vinárov 35205181 Peter Ferencz, COALA ELECTRO SYSTEMS Štúrovo
DF2022/565 1768 27.8.2022 vystúpenie skupiny v kultúrnom programe 50731971 For You Acapella s. r. o. Bratislava - mestská časť Petr
DF2022/566 302,45 25.8.2022 telefón 8/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/567 167,78 25.8.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/568 83 31.8.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/569 897,35 30.8.2022 Dom vinárov - zariadenie labor. SKHU/1901/3.1/ 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Praha 9
DF2022/570 176,25 31.8.2022 čistiace potreby - kuchyňa ŠJ 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/571 350 31.8.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/572 60 30.8.2022 za vystavenie potvrdenia 31575951 Prima banka Žilina
DF2022/573 188,25 31.8.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/574 96 31.8.2022 ochrana objektov 8/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/575 133,11 31.8.2022 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2022/576 973,08 1.9.2022 verejné osvetlenie 9/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/577 871,2 6.9.2022 stravné 8/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/578 72,6 6.9.2022 stravné 8/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/579 442 6.9.2022 náklady na reprezentáciu - otvorenie Domu vinárov 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/580 755 6.9.2022 náklady na reprezentáciu - oberačkové slávnosti 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/581 56,55 1.9.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/582 30 1.9.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/583 34 1.9.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/584 24,8 31.8.2022 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2022/585 76,5 5.9.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/586 2000 30.8.2022 zhotovenie web stránky - Dom vinárov 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/587 1792,93 31.8.2022 elektrina 8/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/588 400 7.9.2022 čerpanie dažďovej vody - Poľovnícka ulica 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2022/589 48,49 31.8.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/590 300,91 2.9.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/591 1710,05 31.8.2022 zber a odvoz TKO 8/2022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/592 240 2.9.2022 vyhotovenie zmeny rozpočtu PD - chodníky 35927291 STOMON s.r.o. Nové Zámky
DF2022/593 43,2 31.8.2022 odvoz BRO 8/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/594 200 31.8.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/595 2400 7.9.2022 auditorské služby 36110345 Ing. Farkasová Juliana Nové Zámky
DF2022/596 145,69 6.9.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/597 70 31.8.2022 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2022/598 114,07 31.8.2022 internet 8/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/599 60,29 31.8.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/600 1773,58 28.7.2022 uloženie odpadu 7/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/601 1777,08 25.8.2022 uloženie odpadu 8/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/602 155,5 7.9.2022 kuchynské potreby do ŠJ 44557558 MINI domáce potreby Štúrovo
DF2022/603 145,69 12.9.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/604 154,99 5.9.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/605 55,48 9.9.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/606 112,44 13.9.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/607 258,32 13.9.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/608 209,54 10.9.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/609 74 16.9.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/610 336,12 15.9.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/611 140,3 16.9.2022 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2022/612 127,68 12.9.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/613 122,41 20.9.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/614 86,4 20.9.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/615 87,18 20.9.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/616 93,39 20.9.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/617 34,64 13.9.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/618 110,44 6.9.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/619 20,5 21.9.2022 proprava defektu - autá ZD 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2022/620 38 16.9.2022 služby CO 9/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/621 177,3 13.9.2022 náhradné diely na kosačky 53608691 AGRO ND SLOVAKIA s.r.o. Chotín
DF2022/622 105 1.8.2022 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2022/623 175,38 20.9.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/624 38,8 20.9.2022 respirátory, rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2022/625 195 23.9.2022 pitný režim 40063992 Václav Ronovský Ronex Štúrovo
DF2022/626 1000 16.9.2022 služby VO - rekonštrukcia chodníkov 50548956 VV3 s.r.o. Komoča
DF2022/627 42,81 27.9.2022 náhradné diely do kosačky 60730234 KASUMEX, s.r.o. Tyršova 1182
DF2022/628 38,8 26.9.2022 archívne krabice 34142860 EMBA Trade, spol. s r.o. Bánov
DF2022/629 223,69 19.9.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/630 133,47 27.9.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/631 260,39 22.9.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/632 32,87 27.9.2022 poštové poukážky 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
DF2022/633 58,97 26.9.2022 ochranné sklo na telefón, púzdro, nabíjačka 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/634 1 26.9.2022 telefón Samsung A33 5G 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/635 310,57 26.9.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/636 83 30.9.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/637 174 30.9.2022 ochrana objektov 9/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/638 275,83 30.9.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/639 563,8 30.9.2022 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2022/640 234,98 3.10.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/641 400 3.10.2022 systémová podpora URBIS - IV.Q 2022 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2022/642 21,92 14.7.2022 telefón 7/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/643 60 11.3.2022 internet pre Wifi pre Teba 3/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/644 60 14.2.2022 internet pre Wifi pre Teba 2/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/645 60 14.7.2022 internet pre Wifi pre Teba 7/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/646 44,39 23.9.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/647 149,63 27.9.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/648 894,6 4.10.2022 stravné 9/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/649 63,9 4.10.2022 stravné 9/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/650 950 6.9.2022 športový deň - CARGO 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/651 79,02 4.10.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/652 208,08 4.10.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/653 110,88 4.10.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/654 159,66 26.9.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/655 66,58 30.9.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/656 193,8 5.10.2022 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2022/657 2103,41 3.10.2022 zber a odvoz TKO 9/2022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/658 56,55 1.10.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/659 30 1.10.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/660 34 1.10.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/661 350 30.9.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/662 320 6.10.2022 polygrafická výroba, úprava tlačovín 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/663 106,33 30.9.2022 internet 9/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/664 101,91 6.10.2022 náhradné diely k bežeckému pásu 64254330 ACRA, s.r.o. Brodská 161
DF2022/665 22,61 23.9.2022 kontrola funkčnosti hydrantov 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/666 200 30.9.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/667 51,11 30.9.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/668 175,61 30.9.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/669 973,08 4.10.2022 verejné osvetlenie 10/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/670 1977 7.10.2022 oprava autobusu 24819039 C-Diesel Partner Kft Vörösmarty utca 6
DF2022/671 1700 7.10.2022 divadelné predstavenie 36102679 Jókaiho divadlo v Komárne Komáromi Jókai Színház Komárno
DF2022/672 71,4 30.9.2022 náhradné diely do kosačky 36409910 AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o. Bátorove Kosihy
DF2022/673 76,5 5.10.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/674 89 7.10.2022 rozbor vody 36824933 Danum, s.r.o. Komárno
DF2022/675 25,24 30.9.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/676 135,14 30.9.2022 vodné Malá Mužla 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/677 57,6 30.9.2022 odvoz BRO 9/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/678 9,38 30.9.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/679 450 10.10.2022 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2022/680 80,05 11.10.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/681 66,58 7.10.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/682 9949,07 29.9.2022 výstavba vodovodu - vinohrad 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/683 163,72 11.10.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/684 143,63 3.10.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/685 1671,27 5.10.2022 uloženie odpadu 9/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/686 73,71 12.10.2022 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2022/687 159,85 7.10.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/688 4,1 12.10.2022 výpis z exekučného registra 35659718 Slovenská komora exekútorov Bratislava - mestská časť Petr
DF2022/689 195 7.10.2022 revízia plynového kotla 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2022/690 295 7.10.2022 revízia plynového kotla 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2022/691 155 7.10.2022 revízia plynového kotla 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2022/692 83,46 12.10.2022 čistiace potreby - Dom vinárov 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2022/693 10,98 13.10.2022 telefón 10/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/694 90 1.10.2022 školenie DHZ 36076643 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej r Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/695 315,91 25.10.2022 telefón 9/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/696 22,7 16.10.2022 respirátory, rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2022/697 38 17.10.2022 služby CO 10/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/698 70,71 18.10.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/699 85,06 18.10.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/700 216,84 18.10.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/701 106,88 18.10.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/702 238,31 10.10.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/703 200,05 14.10.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/704 654,22 15.10.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/705 41,76 19.10.2022 správa obecných bytov 10/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/706 748,8 18.10.2022 tlač Mužlianskeho hlásnika 44759053 PACE print, s. r. o. Bratislava
DF2022/707 262,91 15.10.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/708 431 426 21.10.2022 stravné 9/2022 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2022/709 93101658 279,94 21.10.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/710 2201500511 182,4 21.10.2022 softvérové služby 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Praha 9
DF2022/711 202200584 66,39 18.10.2022 servisné platky softvéru KIS MaSK 36138517 Slovenská národná knižnica Martin
DF2022/712 220223412 59,4 19.10.2022 náhradný diel k moto. píle 46068279 CHROME s.r.o. Nitra
DF2022/713 3001139 18,3 19.10.2022 knihy do knižnice 35952237 DIDEROT, s.r.o. Komárno
DF2022/714 2022152 43,1 19.10.2022 zástavy 45891788 Mgr. Alžbeta Straková Fričkovce
DF2022/715 22468 76 21.09.2022 prezutie pneumatík - autobus 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2022/716 2022079 70 30.09.2022 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2022/717 1052255534 1791,19 30.09.2022 elektrina 9/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/718 670230275 53,68 25.10.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/719 220107435 159,25 21.10.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/720 670230246 97,02 25.10.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/721 1022202 67,56 17.10.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/722 0002476844 315,2 25.10.2022 telefón10/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/723 3081763083 311,23 22.10.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/724 20222644 89 27.10.2022 rozbor vody 36824933 Danum, s.r.o. Komárno
DF2022/725 220100334 34,6 27.10.2022 príslušentvo v počítačom 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2022/726 2022101690 195,6 31.10.2022 ochrana objektov 10/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/727 22010072 420 31.10.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/728 7103764583 34,03 16.10.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/729 20220048 83 31.10.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/730 2201218911 60 28.10.2022 internet pre Wifi pre Teba 10/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/731 93101737 208,69 31.10.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/732 2207044 307,86 28.10.2022 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2022/733 2204093 69,5 31.10.2022 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2022/734 220100338 50 28.10.2022 servis písacieho stroja 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2022/735 20220715 35 01.09.2022 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2022/736 20221238 390 27.10.2022 využívanie softvéru TENDERnet 50139088 TENDERnet, s.r.o. Žilina
DF2022/737 2022097 300 28.10.2022 vyhotovenie monitorovacej správy 2021,2022 37311701 Judit Csókás Svodín
DF2022/738 20220022 550 09.09.2022 ozvučenie kultúrneho podujatia 52128571 Viktor Žáčik Štúrovo
DF2022/739 2022759 57,6 31.10.2022 odvoz BRO 10/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/740 22513 10 03.11.2022 proprava defektu - autá ZD 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2022/741 3022415089 989,14 02.11.2022 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DF2022/742 5668081 73,78 31.10.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/743 20221886 144 31.10.2022 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2022/744 442022 300 10.10.2022 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2022/745 202206 850 28.10.2022 geodetické práce - delimitácia 33938458 Attila Czíria Komárno
DF2022/746 202207 1750 28.10.2022 geodetické práce - vodovod na vinohrade 33938458 Attila Czíria Komárno
DF2022/747 202205 584 28.10.2022 geodetické práce - Dom vinárov 33938458 Attila Czíria Komárno
DF2022/748 20220378 1709,66 31.10.2022 zber a odvoz TKO 10/2022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/749 7771158080 56,55 01.11.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/750 7771158557 30 01.11.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/751 7771158576 34 01.11.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/752 7171354995 30,8 31.10.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/753 2022840 973,08 03.11.2022 verejné osvetlenie 11/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/754 8316604876 106,33 31.10.2022 internet 10/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/755 432 465,3 31.10.2022 stravné 10/2022 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2022/756 220107629 185,61 28.10.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/757 220107806 90,6 04.11.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/758 2220047583 76,5 05.11.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/759 682022 297 04.11.2022 stravovanie - voľby 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/760 692022 249,4 04.11.2022 občerstvenie hostí 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/761 662022 73,8 31.10.2022 stravné 10/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/762 652022 1033,2 31.10.2022 stravné 10/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/763 3081769340 181,55 04.11.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/764 5122100010 200 31.10.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/765 2222 200 31.10.2022 práce s vyskozdvižným vozíkom 37062123 ANDY TRANS Štúrovo
DF2022/766 1052263831 1718,71 31.10.2022 elektrina 10/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/767 011120222 1740 03.11.2022 projektový manažment 36286133 JKL production s.r.o. Bratislava
DF2022/768 1022211 85,94 24.10.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/769 670231710 116,5 08.11.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/770 670231752 359,18 08.11.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/771 2200084 615,6 07.11.2022 revízia plynových kotlov 47832452 Jozef Kollár ml. Plynotherm Hurbanovo
DF2022/772 50222003364 2605,13 07.11.2022 uloženie odpadu 10/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/773 50222003363 629,88 25.10.2022 uloženie odpadu 10/2022 - jesenné upratovanie 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/774 8271115030 25,24 31.10.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/775 8271115051 8,41 31.10.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/776 20220018 600 10.11.2022 pracovná zdravotná služba 47234245 MEDMIRAL s.r.o.
DF2022/777 20221872 49,35 09.11.2022 magnetická tabuľa s príslušenstvom 36910813 Ján Bureš - FULL SERVIS Bratislava-Petržalka
DF2022/778 50220513 588 08.11.2022 údržba obecných bytov - plyn. kotol 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/779 2022092 70 07.11.2022 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2022/780 220213 2340 11.11.2022 nákupné poukážky - dôchodcovia 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/781 93101806 460,43 11.11.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/782 220107941 138,3 10.11.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/783 2022480 38 16.11.2022 služby CO 11/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/784 20220066 300 11.11.2022 školenie vodičov 44713487 Autoškola Horváth s.r.o. Štúrovo
DF2022/785 3081773174 216,52 11.11.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/786 2012614614 298 15.11.2022 chladničky - OcÚ, Dom vinárov 35712763 Planeo Elektro Bratislava
DF2022/787 220111025 26,77 14.11.2022 telefón 11/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/788 4302200675 70,44 11.11.2022 obaly na diplomy - OZ 35729040 FaxCopy a.s. Bratislava-Ružinov
DF2022/789 018132022 107,96 11.11.2022 preukazy poslancov 52365921 OLYMP ERBY s. r. o. Santovka
DF2022/790 670232549 154,9 15.11.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/791 1022225 205,25 07.11.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/792 202247881 144,45 15.11.2022 tonery 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2022/793 22811956 85,28 16.11.2022 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2022/794 5668103 452,55 15.11.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/795 93101876 158,66 21.11.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/796 1043 20 21.11.2022 pitný režim 40063992 Václav Ronovský Ronex Štúrovo
DF2022/797 1020220273 10 04.11.2022 služby verejného obstarávania - odberateľ plynu 51115026 Komunál - Servis, s.r.o. Prešov
DF2022/798 2201220520 60 21.11.2022 internet pre Wifi pre Teba 11/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/799 1022229 80,86 14.11.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/800 670233198 202,75 22.11.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/801 670233270 217,35 22.11.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/802 220108160 66,58 18.11.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/803 220108279 80,45 22.11.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/804 2201016 240 16.11.2022 výmena bezpečnostného skla - zastávka 51476690 ZASTÁVKY, spol. s r. o. Žiar nad Hronom
DF2022/805 3081778214 328,82 21.11.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/806 22001151 417,6 21.11.2022 predplatné na server 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
DF2022/807 202277 1500 15.11.2022 projektové poradenstvo 18617450 Ister- Granum Esztergom
DF2022/808 22016300094 44,98 23.11.2022 laboratórny materiál 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Praha 9
DF2022/809 2022027 2188,48 24.11.2022 zhodnotenie drevného odpadu 44656891 JMZ Trade s. r. o. Bojnice
DF2022/810 50220520 41,76 21.11.2022 správa obecných bytov 11/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/811 20220211 792 28.11.2022 zemné a výkopové práce - prevoz asfaltu 51761149 R Trans-Speed s.r.o. Nána
DF2022/812 222022 200 25.11.2022 starvebný dozor - Hasičská zbrojnica 621006/6511 Simsik Tibor, Ing. Štúrovo
DF2022/813 2220051048 199,92 23.11.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/814 0002476844 316,39 26.11.2022 telefón11/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/815 220053 1634,1 22.11.2022 oprava kúrenia - KD 34962441 Monika Kovácsová K & K Gbelce
DF2022/816 532022 400 01.12.2022 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2022/817 1032227721 189,04 25.11.2002 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2022/818 2200689 57,2 30.11.2022 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2022/819 3081779823 126,08 24.11.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/820 22574 36,2 01.12.2022 prezutie služobného auta 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2022/821 20220057 83 30.11.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/822 2022497 192 01.12.2022 služby PO BOZP - II. polrok 47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Štúrovo
DF2022/823 5122110007 764,4 25.11.2022 práce s nakladačom - prevoz asfaltu 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/824 2022041 615 29.11.2022 údržba knižnice 50723545 Peter Kurucz - Flet Werk Mužla
DF2022/825 2022111874 174 30.11.2022 ochrana objektov 11/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/826 20220827 18,91 29.11.2022 náhradné diely do kosačky 36409910 AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o. Bátorove Kosihy
DF2022/827 22010078 420 30.11.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/828 22600 13 02.12.2022 proprava defektu - autá ZD 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2022/829 221495 91,85 28.11.2022 čistiace prostriedky do umývačky riadu 31435076 GASTRO - HAAL, s.r.o. Nové Zámky
DF2022/830 2207765 437,2 29.11.2022 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2022/831 670234005 62,24 29.11.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/832 670234030 195,05 29.11.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/833 2022118 39,6 21.11.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/834 220108456 86,92 29.11.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/835 220108342 135,79 25.11.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/836 1022236 167,61 21.11.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/837 220108576 66,58 02.12.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/838 93101952 200,87 01.12.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/839 2022222 690 05.12.2022 doplnenie ŽoNP - rekonštrukcia KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/840 220100182 65,64 24.11.2022 kominárske práce 50138961 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Štúrovo
DF2022/841 202228 724,45 05.12.2022 informačné poradenstvo 53354849 Ad Infinitum Solution Budapest
DF2022/842 5668120 137,43 30.11.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/843 2022169 120 28.11.2022 zmeny vlastníkov nehnuteľností + archív LV 46795481 Národná geograficko informačná, s.r.o. Nitra
DF2022/844 2022926 973,08 02.12.2022 verejné osvetlenie 12/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/845 3624311 98,8 05.12.2022 predplatné Obecné noviny 31363091 INPROST Bratislava
DF2022/846 2022122 26,4 28.11.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/847 1022241 66,22 28.11.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/848 670234896 315,99 06.12.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/849 7181262081 94,59 30.11.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/850 2220053789 76,5 05.12.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/851 20220418 1695,94 30.11.2022 zber a odvoz TKO 11/2022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/852 5122110012 200 30.11.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/853 2022099 70 06.12.2022 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2022/854 5022200394 1350,84 01.12.2022 uloženie odpadu 11/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/855 5022200393 1310,44 01.12.2022 uloženie odpadu 11/2022 - jesenné upratovanie 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/856 8318439629 106,33 30.11.2022 internet 11/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/857 2022874 50,4 30.11.2022 odvoz BRO 11/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/858 8271119737 1,4 30.11.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/859 8271119716 15,42 30.11.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/860 3081785888 313,8 30.11.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/861 10472022 40 08.12.2022 úradný preklad dokladov 44707762 Mgr. Zuzana Gáliková Močenok
DF2022/862 433 437,1 09.12.2022 stravné 11/2022 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2022/863 93102024 267,17 12.12.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/864 93102025 67,8 12.12.2022 čistiace potreby - MŠ 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/865 220108751 123,21 09.12.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/866 670235615 224,42 13.12.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/867 2022130 53,9 05.12.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/868 1022248 110,71 05.12.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/869 220400092 133,8 13.12.2022 vianočné pozdravy 33662843 Cranium Print Štúrovo
DF2022/870 3081789875 163,5 09.12.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/871 20224530 38 12.12.2022 služby CO 12/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/872 1192022 275 14.12.2022 úradný preklad dokladov 45002975 PaedDr. Csilla Frunyóová - MULTILINGUA Štúrovo
DF2022/873 220315 748,8 13.12.2022 tlač Mužlianskeho hlásnika 44759053 PACE print, s. r. o. Bratislava
DF2022/874 772022 375 15.12.2022 občerstvenie "Digitális agrárakadémia" - Dom vinár 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/875 762022 69,3 15.12.2022 stravné 11/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/876 752022 970,2 15.12.2022 stravné 11/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/877 2201221739 60 14.12.2022 internet pre Wifi pre Teba 12/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/878 220111182 18,38 14.12.2022 telefón 12/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/879 20220067 100 16.12.2022 polygrafická výroba, úprava tlačovín 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/880 7022660025 4039,48 30.11.2022 výstavba vodovodu vinohrad 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/881 5668143 330,5 15.12.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/882 22124 512 16.12.2022 vianočné dary 36557285 SH VENUS s.r.o. Štúrovo
DF2022/883 7022720223 1438,56 15.12.2022 výstavba vodovodu vinohrad 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/884 93102099 262,44 21.12.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/885 1052269510 1819,08 30.11.2022 elektrina 11/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/886 2212208 909,6 21.12.2022 kartografické práce 46747770 VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová
DF2022/887 3081794951 290,96 19.12.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/888 1022259 35,62 19.12.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/889 2022139 26,95 12.12.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/890 1022254 135,47 12.12.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/891 220108897 128,79 15.12.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/892 220108957 120,59 16.12.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/893 2208337 370,45 22.12.2022 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2022/894 1020220444 300 21.12.2022 služby verejného obstarávania - odberateľ plynu 51115026 Komunál - Servis, s.r.o. Prešov
DF2022/895 17702022 83,05 22.12.2022 vedenie účtu cenných papierov 31575951 Prima banka Žilina
DF2022/896 2205134527 25,4 14.12.2022 časopisy do MŠ 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
DF2022/897 3081796627 145,9 22.12.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/898 2204103 49,5 31.12.2022 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2022/899 20220070 83 31.12.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/900 5022216956 204 28.12.2022 verejná správa - ročný prístup 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina
DF2022/901 93102165 47,67 31.12.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/902 2022122056 174 31.12.2022 ochrana objektov 12/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/903 0002476844 328,67 25.12.2022 telefón 12/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/904 20220462 2181,6 30.12.2022 zber a odvoz TKO 12/2022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/905 5122120005 200 31.12.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/906 5022200425 1513,48 31.12.2022 uloženie odpadu 12/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/907 5022200424 1554,43 31.12.2022 uloženie odpadu 12/2022 - jesenné upratovanie 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/908 5668162 137,48 31.12.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/909 50220551 41,76 21.12.2022 správa obecných bytov 12/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/910 22010084 420 31.12.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/911 434 364,5 31.12.2022 stravné 12/2022 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2022/912 1052275617 1917,9 31.12.2022 elektrina 12/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/913 7112380112 135,4 31.12.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/914 8320288534 133,57 31.12.2022 internet 12/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/915 0602022 50,4 31.12.2022 reprezentačné - víno 47409118 HV 21 s.r.o. Mužla
DF2022/916 230110036 10,95 31.12.2022 telefón 12/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/917 2022935 57,6 31.12.2022 odvoz BRO 12/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/918 42023 844,2 31.12.2022 stravné 12/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/919 52023 69,3 31.12.2022 stravné 12/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/920 62023 847,2 31.12.2022 vianočné posedenie 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/921 8271126035 1,4 31.12.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/922 8271125995 7,01 31.12.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/923 2220087800 3673,12 31.12.2022 vyúčtovanie plynu MŠ 2022 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2022/924 2220087798 1473,34 31.12.2022 vyúčtovanie plynu KD 2022 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2022/925 2220087797 299,24 31.12.2022 vyúčtovanie plynu Dom služieb 2022 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2022/926 50220417 41,76 21.12.2022 správa obecných bytov 9/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/927 2200020043 6,2 31.12.2022 výpis z exekučného registra 35659718 Slovenská komora exekútorov Bratislava - mestská časť Petr

Faktúry 2021

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
DF2021/1 265 4.1.2021 servisná podpora URBIS I.- III. 2021 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2021/2 74,4 5.1.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/3 1342,8 6.1.2021 vianočné osvetlenie 52348733 Tasty club s.r.o. Nitra
DF2021/4 300 5.1.2021 odvoz BRKO 46825282 BIO energie s.r.o. Veľké Lovce
DF2021/5 20304 11.1.2021 projektová dokumentácia rekonštrukcie KD 35921391 PROFIS NZ s.r.o. Nové Zámky
DF2021/6 973,08 6.1.2021 verejné osvetlenie 1/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/7 80,64 1.1.2021 údržba komínov a plyn. kotla v 6BJ 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/8 16,63 14.1.2021 telefón 1/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/9 63,09 13.1.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/10 2207 12.1.2021 plyn 1/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/11 320 12.1.2021 plyn 1/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/12 38 11.1.2021 služby CO 1/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/13 49,16 15.1.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/14 95,21 18.1.2021 tonery 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2021/15 41,76 18.1.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/16 204,24 12.1.2021 ochranné prepážky 36440124 TITAN - Tatraplast, s.r.o. Ružomberok
DF2021/17 127,14 22.1.2021 kancelársky papier 36192384 OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava
DF2021/18 250 21.1.2021 odhrnutie snehu 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2021/19 1250 21.1.2021 projektový menežment - rekonštrukcia KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/20 236,87 26.1.2021 telefón 1/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/21 101,1 25.1.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/22 24,5 27.1.2021 oprava IVECO 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/23 132 27.1.2021 respirátory 35848901 ROIN, s. r. o. Bratislava
DF2021/24 285,97 27.1.2021 náhradné diely na IVECO 36330841 P & L Slovakia, spol. s.r.o.
DF2021/25 888 27.1.2021 energetický certifikát budovy KD 46582614 Danubius CERT s.r.o. Kútniky
DF2021/26 35269,15 29.1.2021 rekonštrukcia podlahy Športovej haly 36536245 FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. Nitra
DF2021/27 419 27.1.2021 germicídny žiarič SRSmedilux 35965452 SVETLUŠKA, s.r.o. Nové Zámky
DF2021/28 117,6 31.1.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/29 18,14 27.1.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/30 106,28 25.1.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/31 222,98 27.1.2021 údržba vozidla ZD 35938391 NEOSPED s.r.o. Komárno
DF2021/32 320 1.2.2021 plyn 2/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/33 2207 1.2.2021 plyn 2/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/34 550,37 13.1.2021 tlač etikiet TKO 33127158 STINET Štúrovo
DF2021/35 179,03 31.1.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/36 160 1.2.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/37 180 3.2.2021 úprava rozpočtu rekonštrukcie KD 35921391 PROFIS NZ s.r.o. Nové Zámky
DF2021/38 63,09 2.2.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/39 1467,65 2.2.2021 zber a odvoz TKO 1/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/40 15 2.2.2021 vyjadrenie k sieťam 36230537 MICHLOVSKÝ s.r.o. Piešťany
DF2021/41 33,5 3.2.2021 náhradné diely VVP, ZD 33126399 FORTUNA ZALABA Štúrovo
DF2021/42 70 4.2.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/43 38,4 2.2.2021 autorské práva na verejný prenos 17310598 SLOVGRAM Bratislava
DF2021/44 41,56 2.2.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/45 300 1.2.2021 poplatok do mapového portálu obce 2020 45325600 MAPA Slovakia Digital s. r. o. Bratislava
DF2021/46 1010,86 31.1.2021 uloženie odpadu 1/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/47 973,08 2.2.2021 verejné osvetlenie 2/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/48 70,92 1.2.2021 internet 1/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/49 102 8.2.2021 TAGRA - aktualizačný poplatok 46127241 Truck Data Technology, s.r.o. Nitra
DF2021/50 202,8 1.2.2021 knižičný systém BIBLIB 30775264 SVOP, spol. s r.o. Bratislava
DF2021/51 19,5 4.2.2021 náhradné diely do mot. píly 47609419 Špica s. r. o. Sobrance
DF2021/52 138,88 5.2.2021 tonery 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2021/53 322,8 10.2.2021 dezinfekcia, čist. prostriedky 52236633 Farmer Center, s.r.o. Veľké Ludince
DF2021/54 108,91 15.2.2021 čistiace potreby 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/55 14,04 3.2.2021 povinný servisk - hasičské auto 35938391 NEOSPED s.r.o. Komárno
DF2021/56 211,76 9.2.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/57 46,75 8.2.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/58 100,96 8.2.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/59 53,04 9.2.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/60 55,04 9.2.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/61 356,94 12.2.2021 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DF2021/62 36,07 15.2.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/63 1250 10.2.2021 projektový menežment - rekonštrukcia KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/64 60 31.1.2021 internet - wifi 1/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/65 6,6 17.2.2021 výpis z registra exekúcií 35659718 Slovenská komora exekútorov Bratislava - mestská časť Petr
DF2021/66 28 5.2.2021 hračky pre MŠ - kuchárska výbava 36174319 NOMIland s.r.o. Košice
DF2021/67 41,76 17.2.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/68 38 12.2.2021 služby CO 2/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/69 474 17.2.2021 stravné 1/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/70 202,62 15.2.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/71 2,31 16.3.2020 potraviny 36558460 OVD - Ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou
DF2021/72 94,8 18.2.2021 revízia hasič. prístrojov 47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Štúrovo
DF2021/73 74,4 5.2.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/74 30 23.2.2021 vyjadrernie k sieťam 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/75 175,45 19.2.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/76 200 14.2.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/77 192 23.2.2021 vyjadrernie k projekt. dokumentácii KD 36653004 Technická jnšpekcia, a.s. Bratislava
DF2021/78 96 31.7.2018 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/79 117,6 30.6.2019 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/80 21,6 1.7.2018 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/81 96 28.2.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/82 23,65 10.2.2021 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2021/83 720 26.2.2021 kópie projekt. dokumntácie - rekonštrukcie KD 35921391 PROFIS NZ s.r.o. Nové Zámky
DF2021/84 159,65 26.2.2021 oprava a údržba PC zariadení 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2021/85 159,38 1.3.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/86 320 1.3.2021 plyn 3/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/87 2207 1.3.2021 plyn 3/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/88 1200,85 28.2.2021 elektrina 2/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/89 39,54 1.3.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/90 2,62 14.12.2020 potraviny 36558460 OVD - Ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou
DF2021/91 29,5 2.3.2021 resprátory FFP2 53123727 pre Vás, s. r. o. Sládkovičovo
DF2021/92 253,25 28.2.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/93 250,12 25.2.2021 telefón 2/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/94 1104,73 1.2.2021 elektrina 1/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/95 74,4 5.3.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/96 63,09 1.3.2021 elekrina 3/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/97 160 1.3.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/98 1548 2.3.2021 zber a odvoz TKO 2/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/99 973,08 2.3.2021 verejné osvetlenie 3/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/100 1332,05 28.2.2021 uloženie odpadu 2/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/101 41,89 3.3.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/102 70,92 1.3.2021 internet 2/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/103 187,69 4.3.2021 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2021/104 70 26.2.2021 vyjadrenie k rekonštrukcii KD 17058520 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica
DF2021/105 600 8.3.2021 externý manažment - monitorovacia správa - ZD 46894641 ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom
DF2021/106 31,1 9.3.2021 pokladňa 45655421 CALLYPSO, s.r.o. Tvrdošín
DF2021/107 242,03 8.3.2021 hygienické potreby 35848901 ROIN, s. r. o. Bratislava
DF2021/108 550 5.3.2021 maľovanie v športovej hale + protiplesňový náter 50809695 Marian Sulci Búč
DF2021/109 63,67 11.3.2021 oximeter, tlakomer 46200681 ELROMED s.r.o. Poprad
DF2021/110 244,8 8.3.2021 servis hasičského čepadla na IVECO 17329477 AUTO - IMPEX spol. s r.o. Bratislava
DF2021/111 100 1.3.2021 knihy do knižnice 42292603 Občianske združenie ART DANUBIUS Veľká Mača
DF2021/112 200 1.3.2021 knihy do knižnice 42292603 Občianske združenie ART DANUBIUS Veľká Mača
DF2021/113 639 8.3.2021 stravné 2/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/114 180,88 11.3.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/115 2,59 28.2.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/116 70 12.3.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/117 109,44 26.2.2021 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/118 60 11.3.2021 internet - wifi 2/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/119 33,85 15.3.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/120 18,7 15.3.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/121 214,65 16.3.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/122 109,32 16.3.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/123 41,76 16.3.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/124 150 15.3.2021 konzultačné a poradenské služby 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/125 13,83 11.3.2021 telefón 2/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/126 38 12.3.2021 služby CO 3/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/127 60 19.3.2021 internet - wifi 3/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/128 137,9 15.3.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/129 840 9.3.2021 projektový manažment - odpadové hospodárstvo 48038521 EPIC Partner a.s. Komárno
DF2021/130 140 5.3.2021 oprava plyn. kotla v 6BJ 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/131 112,05 22.3.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/132 37,4 22.3.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/133 63,25 22.3.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/134 60,67 10.3.2021 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2021/135 46,07 23.3.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/136 105,01 23.3.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/137 400 19.3.2021 projektový manažment - Program obnovy dediny 51269813 Nezisková organizácia ICMA Europe Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/138 132 25.3.2021 oximetre 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2021/139 242,36 25.3.2021 telefón 3/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/140 140 24.3.2021 práce s vysokozdvižnou plošinou 37062123 ANDY TRANS Štúrovo
DF2021/141 320 1.4.2021 plyn 4/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/142 2207 1.4.2021 plyn 4/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/143 1517,94 29.3.2021 zber a odvoz TKO 3/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/144 74,4 5.4.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/145 464,32 1.4.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/146 190,35 6.4.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/147 96 31.3.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/148 265 1.4.2021 servisná podpora URBIS IV.- VI. 2021 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2021/149 335,85 31.3.2021 ochranné odevy, ochr. pomôcky, materiál 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2021/150 228,88 1.4.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/151 1136,8 31.3.2021 elektrina 2/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/152 63,09 1.4.2021 elekrina 4/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/153 70,92 1.4.2021 internet 3/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/154 882 8.4.2021 stravné 3/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/155 69,5 31.3.2021 servis výpočtovej techniky 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2021/156 118,8 1.4.2021 poplatok telefonia5 - ústredňa 36747904 VODATECH, s.r.o. Komárno
DF2021/157 1594,53 31.3.2021 uloženie odpadu 3/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/158 118,11 9.4.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/159 973,08 6.4.2021 verejné osvetlenie 4/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/160 38,5 7.4.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/161 77,65 7.4.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/162 45,14 30.3.2021 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/163 40,69 7.4.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/164 230 31.3.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/165 70 6.4.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/166 510 6.4.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/167 226 16.3.2021 stravné 1/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/168 42,72 7.4.2021 informačná tabuľa 33127158 STINET Štúrovo
DF2021/169 130,19 14.4.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/170 71,9 31.3.2021 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2021/171 13,2 12.4.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/172 132,9 12.4.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/173 27 12.4.2021 potraviny - doplnok 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/174 161,3 13.4.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/175 127,68 13.4.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/176 44,88 13.4.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/177 6,48 31.3.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/178 652 14.4.2021 oprava defektu + pneumatiky IVECO 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/179 21,02 14.4.2021 telefón 3/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/180 38 12.4.2021 služby CO 4/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/181 38,8 13.4.2021 ochranné rukavice 48095389 LP Safety group s.r.o. Holice
DF2021/182 360,45 15.4.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/183 177,39 16.4.2021 tonery 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2021/184 48 19.4.2021 výmena pneumatík 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/185 41,76 19.4.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/186 23,4 15.4.2021 ochranné rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2021/187 333,2 16.4.2021 stravné 3/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/188 149 20.4.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/189 46,07 20.4.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/190 38,5 19.4.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/191 111,66 19.4.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/192 141,61 21.4.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/193 60 20.4.2021 internet - wifi 4/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/194 890 19.4.2021 digitálne piáno 41092295 Zoltán Góra Kamenica nad Hronom
DF2021/195 79,6 20.4.2021 zástavy 45891788 Mgr. Alžbeta Straková Fričkovce
DF2021/196 204,35 20.4.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/197 400 15.4.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/198 160,55 20.4.2021 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2021/199 468 20.4.2021 tlač etikiet TKO 33127158 STINET Štúrovo
DF2021/200 26,2 22.4.2021 dezinf. gel ochranné rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2021/201 235,96 25.4.2021 telefón 4/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/202 66 27.4.2021 výmena pneumatík - autobus 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/203 225 28.4.2021 vývoz žumpy MŠ 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2021/204 141,6 29.4.2021 odpadkové koše - exteriérové 31681051 MEVA-SK s.r.o. Rožňava Brzotín, časť Bak
DF2021/205 88,58 27.4.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/206 157,78 30.4.2021 ochranné odevy, ochr. pomôcky, materiál 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2021/207 100 26.4.2021 letničky na kvetinovú výzdobu 00159042 SOŚ Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom
DF2021/208 117,6 30.4.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/209 415,71 27.4.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/210 114,35 29.4.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/211 169,81 4.5.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/212 320 1.5.2021 plyn 5/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/213 272,04 30.4.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/214 2207 1.5.2021 plyn 5/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/215 200 4.5.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/216 70,92 30.4.2021 internet4/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/217 63,09 4.5.2021 elekrina 5/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/218 1858,54 4.5.2021 zber a odvoz TKO 4/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/219 74,4 5.5.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/220 230 30.4.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/221 77,95 4.5.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/222 230,79 4.5.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/223 435,77 30.4.2021 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/224 57,75 26.4.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/225 125,24 26.4.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/226 735 5.5.2021 stravné 4/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/227 1084,73 30.4.2021 elektrina 4/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/228 26,95 5.5.2021 čistiace prostriedky do ŠH 36738298 SVATS s.r.o. Košice
DF2021/229 80 6.5.2021 čistiace prostriedky do ŠH 29367981 CLEANSHOP s.r.o. Březnice
DF2021/230 30 3.5.2021 inštalácia wifi routeru - KD 45671010 TP NET Plus s.r.o. Štúrovo
DF2021/231 973,08 3.5.2021 verejné osvetlenie 5/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/232 40,54 30.4.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/233 230,31 30.4.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/234 35 31.3.2021 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2021/235 2487,68 30.4.2021 uloženie odpadu 4/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/236 243,33 30.4.2021 uloženie odpadu 4/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/237 80,74 10.5.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/238 949,24 6.5.2021 knihy do knižnice 35952237 DIDEROT, s.r.o. Komárno
DF2021/239 29,81 30.4.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/240 166,32 10.5.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/241 228,52 11.5.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/242 222,33 11.5.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/243 140,29 3.5.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/244 140,93 7.5.2021 príslušenstvo k telefónom 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/245 37,88 3.5.2021 propagácia a prezentácia obce 41590465 Peter Jurík - L I S A Čierna Voda
DF2021/246 32,4 10.5.2021 grafické služby, farebná tlač A0 33127158 STINET Štúrovo
DF2021/247 724,45 11.5.2021 technologické poradenstvo 53354849 Csaba Arendas Budapest
DF2021/248 16,56 11.5.2021 telefón 4/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/249 103,94 11.5.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/250 38 10.5.2021 služby CO 5/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/251 199,55 7.5.2021 mobilné telefóny 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/252 22 13.5.2021 oprava defektu - autá ZD 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/253 21,6 30.4.2021 odvoz BRO 4/2021 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2021/254 145,19 12.5.2021 tlačivá 31331131 ŠEVT A.S. Banská Bystrica
DF2021/255 70 30.4.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/256 104,53 30.4.2021 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2021/257 440,58 13.5.2021 knihy do knižnice 45503249 Martinus, s.r.o. Martin
DF2021/258 221,3 15.5.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/259 413,7 14.5.2021 stravné 4/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/260 236,62 18.5.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/261 60 18.5.2021 internet - wifi 5/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/262 41,76 31.5.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/263 38,5 10.5.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/264 45 10.5.2021 potraviny - doplnok 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/265 141,61 10.5.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/266 165,01 17.5.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/267 192,45 18.5.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/268 46,52 18.5.2021 kopírovacie služby 35729040 FaxCopy a.s. Bratislava
DF2021/269 105,26 19.5.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/270 270,74 20.5.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/271 240 24.5.2021 projektový menežment - rekonštrukcia KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/272 225 24.5.2021 vývoz žumpy, čerpanie dažďovej vody 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2021/273 200,5 21.5.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/274 48,13 24.5.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/275 143,97 24.5.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/276 75,42 25.5.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/277 192,98 25.5.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/278 64,49 25.5.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/279 104,06 25.5.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/280 14,99 25.5.2021 knihy 36274968 Talamon s.r.o. Dunajská Streda
DF2021/281 242,44 26.5.2021 telefón 5/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/282 126,94 31.5.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/283 2207 1.6.2021 plyn 6/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/284 320 1.6.2021 plyn 6/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/285 451,94 31.5.2021 poukážky pre deti MŠ 36533432 PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. Štúrovo
DF2021/286 13559 1.6.2021 odvodnenie a rekonštrukcia chodníkov 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2021/287 96 31.5.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/288 59,2 31.5.2021 ochranné odevy, ochr. pomôcky, materiál 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2021/289 28,88 31.5.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/290 125,71 31.5.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/291 192 1.6.2021 služby BOZP - I. polrok 47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Štúrovo
DF2021/292 160 31.5.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/293 199,61 31.5.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/294 1092,88 31.5.2021 elektrina 5/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/295 600,97 1.6.2021 oprava a údržba PC zariadení 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2021/296 200 4.6.2021 vyhotovenie pamätnej tabule 37959921 Občianske združenie Pro Villa Nek Vinica
DF2021/297 245,97 31.5.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/298 44,51 3.6.2021 údržba autobusu - materiál 44163118 b.Š. Moto Štúrovo
DF2021/299 416,2 31.5.2021 odpadové rúry - odvodňovanie jarkov 30333407 Predajňa MILO Kamenica nad Hronom
DF2021/300 973,08 1.6.2021 verejné osvetlenie 6/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/301 63,09 2.6.2021 elekrina 6/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/302 614,51 2.6.2021 knihy do knižnice 37099159 Knihy Gramo Konyvek Štúrovo
DF2021/303 121,27 4.6.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/304 356,94 30.4.2021 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DF2021/305 74,4 5.6.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/306 40,54 2.6.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/307 1214,15 31.5.2021 uloženie odpadu 5/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/308 1454,4 31.5.2021 zber a odvoz TKO 5/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/309 126,08 31.5.2021 uloženie odpadu 5/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/310 87,63 31.5.2021 čistiace potreby 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/311 669 4.6.2021 stravné 5/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/312 200 31.5.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/313 104,31 4.6.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/314 70,92 31.5.2021 internet 5/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/315 44,4 7.6.2021 informačné tabule 33127158 STINET Štúrovo
DF2021/316 100,8 8.6.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/317 61,42 8.6.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/318 170,53 8.6.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/319 70 31.5.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/320 15,55 31.5.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/321 105,6 7.6.2021 plátkovače - kuchyňa MŠ 31435076 GASTRO - HAAL, s.r.o. Nové Zámky
DF2021/322 666,77 28.5.2021 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/323 60 9.6.2021 internet - wifi 6/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/324 57,6 30.5.2021 odvoz BRO 5/2021 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2021/325 219,36 10.6.2021 kominárske práce 50138961 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Štúrovo
DF2021/326 121,2 7.6.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/327 250,66 11.6.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/328 126,18 11.6.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/329 4122 15.6.2021 odvodnenie centra obce, čistenie jarkov 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2021/330 10 15.6.2021 oprava defektu - IVECO 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/331 574,6 15.6.2021 stravné 5/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/332 106,03 15.6.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/333 39,6 7.6.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/334 98,97 7.6.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/335 183,05 15.6.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/336 38 10.6.2021 služby CO 6/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/337 19,79 16.6.2021 telefón 5/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/338 321,11 15.6.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/339 52,67 18.6.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/340 205,21 21.6.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/341 124,74 22.6.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/342 278,27 22.6.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/343 280 21.6.2021 okresná súťaž DHZ - občerstvenie 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/344 23330,52 24.6.2021 bezdrátový rozhlasový systém 27797007 JD Rozhlasy s.r.o. Horní Bečva
DF2021/345 1500 22.6.2021 služby VO pre projekt SKHU/1901/3.1/002 52914020 Ing. Gabriel Radošicky Mužla
DF2021/346 3861 24.6.2021 šiepkovanie a odvoz biomasy 50609963 FLEURETTE s. r. o. Vlčany
DF2021/347 274,45 25.6.2021 telefón 6/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/348 128,21 25.6.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/349 41,76 23.6.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/350 285,35 30.6.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/351 269,15 22.6.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/352 184,59 22.6.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/355 86,28 22.6.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/356 70,22 29.6.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/357 145,42 14.6.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/358 429,38 1.6.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/359 64,1 30.6.2021 ochr. pomôcky, materiál 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2021/360 350 26.6.2021 ozvučenie kultúrneho podujatia 46626778 Mgr. Tibor Stugel Nové Zámky
DF2021/361 3936 18.6.2021 oprava miestnych komunikácií 35960736 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitra
DF2021/362 315 1.7.2021 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2021/363 665,88 16.6.2021 náhradné diely na IVECO, oprava 36330841 P & L Slovakia, spol. s.r.o.
DF2021/364 127,92 1.7.2021 tonery 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2021/365 320 1.7.2021 plyn 7/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/366 2207 1.7.2021 plyn 7/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/367 265 1.7.2021 servisná podpora URBIS VII.- IX. 2021 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2021/368 96 30.6.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/369 160 30.6.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/370 200 30.6.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/371 70 30.6.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/372 510 30.6.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/373 131,88 1.7.2021 plakety žiakom 52365921 OLYMP ERBY s. r. o. Santovka
DF2021/374 997,52 30.6.2021 elektrina 6/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/375 327,07 30.6.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/376 171,75 21.6.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/377 74,4 5.7.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/378 51,18 30.6.2021 obaly na spisy 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
DF2021/379 973,08 1.7.2021 verejné osvetlenie 7/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/380 15,19 30.6.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/381 234 6.7.2021 tlač etikiet TKO 33127158 STINET Štúrovo
DF2021/382 432 7.7.2021 smetné nádoby 45510393 BINS s.r.o. Nitra
DF2021/383 835,2 7.7.2021 stravné 6/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/384 69,6 7.7.2021 stravné 6/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/385 4039 2.7.2021 detské ihrisko 51635216 BOFIS, spol. s r. o. Lutila
DF2021/386 63,09 1.7.2021 elekrina 7/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/387 241,49 6.7.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/388 1491,84 30.6.2021 zber a odvoz TKO 6/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/389 1129,33 30.6.2021 uloženie odpadu 6/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/390 492,97 30.6.2021 uloženie odpadu 6/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/391 50,4 30.6.2021 odvoz BRO 6/2021 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2021/392 40,54 30.6.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/393 98,16 30.6.2021 internet 6/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/394 172,8 7.7.2021 výsadba stromov 47409118 HV 21 s.r.o. Mužla
DF2021/395 648 6.7.2021 právne služby 47252871 Advokátska kancelária Mikáči s.r.o. Bratislava
DF2021/396 89,44 30.6.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/397 123,24 12.7.2021 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2021/398 38 12.7.2021 služby CO 7/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/399 284,77 29.6.2021 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/400 73,53 10.7.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/401 178,79 15.7.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/402 60 15.7.2021 internet - wifi 7/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/403 30 17.6.2021 výmena wifi routera 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/404 14,58 30.6.2021 telefón 6/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/405 68,1 20.7.2021 oprava služ. auta - Fabia 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/406 25,4 19.7.2021 obaly na potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/407 98,36 20.7.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/408 30 15.7.2021 digitálna tlač - propagácia - XIII. Manótábor 33127158 STINET Štúrovo
DF2021/409 900 8.6.2021 projektový manažment - osobné auto - opatr. služba 36699993 TRIUS FINANCE, s.r.o. Bratislava
DF2021/410 20,4 21.7.2021 autorské práva 00178454 SOZA Bratislava
DF2021/411 766 23.6.2021 tlač Mužlianskeho hlásnika 46743766 Regra inv.sro Štúrovo
DF2021/412 41,76 14.7.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/413 79,84 20.7.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/414 261,29 25.7.2021 telefón 7/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/415 271,87 23.7.2021 oprava kuch. zariadení MŠ 00655180 COOPservis s.r.o. Nové Zámky
DF2021/416 9,28 31.5.2021 potraviny 36558460 OVD - Ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou
DF2021/417 1,31 27.8.2021 potraviny 36558460 OVD - Ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou
DF2021/418 678,4 27.7.2021 stravné 6/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/419 60 23.7.2021 grafické práce - Dom vinárov 33127158 STINET Štúrovo
DF2021/420 105,6 21.7.2021 grafické práce - info nápisy 33127158 STINET Štúrovo
DF2021/421 100 26.7.2021 práce s vysokozdvižnou plošinou 37062123 ANDY TRANS Štúrovo
DF2021/422 36,4 27.7.2021 tieniaca fólia 40202833 IMPOL TRADE, s.r.o. Lidická 886/43
DF2021/423 564,66 29.7.2021 bezdrátový rozhlasový systém, dodatok 27797007 JD Rozhlasy s.r.o. Horní Bečva
DF2021/424 29,28 30.7.2021 materiál do autobusu 44163118 b.Š. Moto Štúrovo
DF2021/425 117,6 31.7.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/426 70 30.7.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/427 92,6 31.7.2021 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2021/428 2207 1.8.2021 plyn 8/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/429 320 1.8.2021 plyn 8/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/430 13,2 30.7.2021 výpis z registra exekúcií 35659718 Slovenská komora exekútorov Bratislava - mestská časť Petr
DF2021/431 522,79 31.7.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/432 49,5 31.7.2021 servis výpočtovej techniky 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2021/433 149,1 3.8.2021 oprava a údržba PC zariadení 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2021/434 96,5 4.8.2021 stravné 7/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/435 986,57 31.7.2021 elektrina 7/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/436 315 2.6.2021 PC Lenovo ThinkPad T440 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2021/437 57,6 30.7.2021 odvoz BRO 7/2021 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2021/438 63,09 1.8.2021 elekrina 8/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/439 79,2 5.8.2021 reprezentačné - víno 47409118 HV 21 s.r.o. Mužla
DF2021/440 50,1 5.8.2021 oprava defektu auta ZD 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/441 74,4 5.8.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/442 1736,67 31.7.2021 uloženie odpadu 7/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/443 40,54 31.7.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/444 100,89 4.8.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/445 70,92 31.7.2021 internet 7/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/446 230 31.7.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/447 77,82 7.8.2021 prístupové právo obce.info 35960132 DATATRADE, s.r.o. Zlaté Moravce
DF2021/448 59,1 6.8.2021 stravné 7/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/449 709,2 6.8.2021 stravné 7/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/450 3227,1 6.8.2021 materiál pre DHZ 36427969 FLORIAN, s.r.o. Martin
DF2021/451 1958,72 31.7.2021 zber a odvoz TKO 7/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/452 1056 6.8.2021 smetné nádoby 45510393 BINS s.r.o. Nitra
DF2021/453 2160 10.8.2021 auditorské služby 36110345 Ing. Farkasová Juliana Nové Zámky
DF2021/454 200 31.7.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/455 119,26 31.7.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/456 318,4 3.8.2021 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DF2021/457 421,28 31.7.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/458 32,41 31.7.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/459 230 26.7.2021 divadelné predstavnie - Manótábor 42288321 Kultúrny spolok - KUTTYOMFITTY - Kulturális Egyesület Okoč
DF2021/460 330,3 11.8.2021 náhradné diely do kosačiek 53608691 AGRO ND SLOVAKIA s.r.o. Chotín
DF2021/461 526,3 29.7.2021 preprava účastníkov Manótábora 36111953 Csemadok ZO Mužla
DF2021/462 10191,36 5.8.2021 dopravné značenie 35927291 STOMON s.r.o. Nové Zámky
DF2021/463 296,28 15.8.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/464 171 13.8.2021 oprava kopírovacieho stroja 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/465 38 12.8.2021 služby CO 8/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/466 12,07 13.8.2021 telefón 7/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/467 57,37 13.8.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/468 1750 17.8.2021 projektový menežment - rekonštrukcia KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/469 313,2 1.7.2021 náhradné papierové utierky 31364365 MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným Senec
DF2021/470 2500 17.8.2021 murárske práce - budova šatní TJ Mužla 40621626 Zsolt Budai Nána
DF2021/471 700 17.8.2021 inštalačné práce - budova šatní TJ Mužla 40621626 Zsolt Budai Nána
DF2021/472 38,1 13.8.2021 ochranné rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2021/473 540 19.8.2021 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2021/474 15,56 23.7.2021 tlačivá MŠ 31331131 ŠEVT A.S. Banská Bystrica
DF2021/475 78,19 24.8.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/476 1500 18.8.2021 projektový manažment - opatr. služba 36699993 TRIUS FINANCE, s.r.o. Bratislava
DF2021/477 41,76 18.8.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/478 70 24.8.2021 dekontaminácia chlad. zariadenia Domu smútku 34903046 Peter Fejér - F & T Prešov
DF2021/479 88,28 25.8.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/480 276,72 26.8.2021 telefón 8/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/481 97,11 27.8.2021 knihy do knižnice 36274968 Talamon s.r.o. Dunajská Streda
DF2021/482 1536,12 31.8.2021 zber a odvoz TKO 8/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/483 70 29.8.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/484 160 31.8.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/485 193,39 30.8.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/486 102 19.8.2021 potvrdenie pre audit 31318916 OTP Banka Slovensko
DF2021/487 69,5 31.8.2021 servis výpočtovej techniky 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2021/488 1073,94 31.8.2021 elektrina 8/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/489 201,6 2.9.2021 reprezentačné - víno 47765445 ZALABA J&D, s.r.o. Mužla
DF2021/490 150,66 31.8.2021 ochr. pomôcky, materiál 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2021/491 311,09 31.8.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/492 320 1.9.2021 plyn 9/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/493 2207 1.9.2021 plyn 9/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/494 157,92 31.8.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/495 14,99 2.9.2021 knihy do knižnice 36274968 Talamon s.r.o. Dunajská Streda
DF2021/496 10745,11 6.9.2021 výstavba vodovodu - vinohrad 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2021/497 74,4 5.9.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/498 90,38 3.9.2021 čistiace potreby 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/499 63,09 1.9.2021 elekrina 9/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/500 973,08 1.9.2021 verejné osvetlenie 9/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/501 72,97 1.9.2021 internet 8/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/502 40,54 31.8.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/503 2451,25 31.8.2021 uloženie odpadu 8/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/504 173,9 3.9.2021 oprava a údržba PC zariadení 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2021/505 339,46 7.9.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/506 330,85 2.9.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/507 31,1 31.8.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/508 610,32 7.9.2021 údržba vozidla ZD 35938391 NEOSPED s.r.o. Komárno
DF2021/509 57,6 31.8.2021 odvoz BRO 8/2021 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2021/510 79,2 8.9.2021 reprezentačné - víno 47409118 HV 21 s.r.o. Mužla
DF2021/511 92,4 10.9.2021 stravné 8/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/512 1108,8 10.9.2021 stravné 8/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/513 359 13.9.2021 potraviny, čistiace potreby 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/514 100 13.9.2021 polygrafická výroba, grafické služby 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2021/515 790 13.9.2021 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2021/516 155,35 7.9.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/517 60 10.9.2021 internet - wifi 9/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/518 18 3.9.2021 knižičný systém BIBLIB 30775264 SVOP, spol. s r.o. Bratislava
DF2021/519 16 10.9.2021 stravné 8/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/520 648 7.9.2021 energetický certifikát budovy KD 46582614 Danubius CERT s.r.o. Kútniky
DF2021/521 117,6 31.8.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/522 127,61 13.9.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/523 139,78 6.9.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/524 61,6 6.9.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/525 65,78 14.9.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/526 77,07 14.9.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/527 102,96 14.9.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/528 259,27 15.9.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/529 38 17.9.2021 služby CO 9/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/530 160 21.9.2021 dezinfekcia, čist. prostriedky 52236633 Farmer Center, s.r.o. Veľké Ludince
DF2021/531 41,76 21.9.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/532 175,62 21.9.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/533 64,49 21.9.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/534 216,98 21.9.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/535 37,53 13.9.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/536 99,07 21.9.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/537 216,93 20.9.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/538 1250 20.9.2021 projektový menežment - rekonštrukcia KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/539 80 17.9.2021 školenie hasičov 00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Martin
DF2021/540 45 22.9.2021 oprava a údržba PC zariadení 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2021/541 200 15.9.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/542 295 20.9.2021 občerstvenie hostí starostu 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/543 2000 21.9.2021 vystúpenie Tanečného divadla 31796796 Tanečné divadlo Ifjú Szivek Bratislava-Staré Mesto
DF2021/544 16,43 24.9.2021 telefón 8/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/545 22167,36 22.9.2021 rekonštrukcia miestnej vozovky 36236403 EKOM PLUS, s.r.o. Dunajská Streda
DF2021/546 276,33 26.9.2021 telefón 9/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/547 129,11 27.9.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/548 117,3 28.9.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/549 209,6 28.9.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/550 136,51 28.9.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/551 199,15 21.9.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/552 22 20.9.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/553 160 23.9.2021 revízia plynových a tlakových zariadení - OÚ 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2021/554 275 23.9.2021 revízia plynových a tlakových zariadení - MŠ 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2021/555 248 23.9.2021 revízia plynových a tlakových zariadení - KD 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2021/556 125 23.9.2021 revízia plynových a tlakových zariadení - knižnica 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2021/557 145 23.9.2021 revízia plynových a tlakových zariadení - DS 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2021/558 5076,52 28.5.2021 čerpadlo - tlakový regulátor - vodovod na vinohrad 46818014 WILO CS s.r.o., organizačná zložka Bratislava - Rača
DF2021/559 400 29.9.2021 vyhotovenie pamätnej tabule 37959921 Občianske združenie Pro Villa Nek Vinica
DF2021/560 540 30.9.2021 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2021/561 973,08 2.8.2021 verejné osvetlenie 8/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/562 89,64 27.9.2021 kancelársky papier 35710691 Lamitec, spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/563 60 7.9.2021 služby VO na poistenie majetku 51115026 Komunál - Servis, s.r.o. Prešov
DF2021/564 160 30.9.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/565 320 1.10.2021 plyn 10/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/566 2207 1.10.2021 plyn 10/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/567 142,38 1.10.2021 vstavaná rúra do kuchyne MŠ 35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2021/568 96 30.9.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/569 621,71 29.9.2021 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/570 49,5 30.9.2021 servis výpočtovej techniky 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2021/571 349,36 30.9.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/572 400 4.10.2021 servisná podpora URBIS X. - XII. 2021 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2021/573 200 30.9.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/574 56,7 6.10.2021 stravné 9/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/575 680 6.10.2021 stravné 9/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/576 74,4 5.10.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/577 63,09 1.10.2021 elekrina 10/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/578 70 30.9.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/579 973,08 1.10.2021 verejné osvetlenie 10/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/580 157,59 5.10.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/581 247,86 5.10.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/582 46,07 5.10.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/583 2119,51 30.9.2021 uloženie odpadu 9/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/584 40,56 30.9.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/585 30 6.10.2021 kontrola zabezpečovacieho systému 46923233 MOZAIK-ALARM s.r.o. Marcelová
DF2021/586 3547,2 5.10.2021 čistenie dažď. odvodov, pretláčanie rúr 36522783 PRES-TEL, s.r.o. Štúrovo
DF2021/587 1914,23 30.9.2021 zber a odvoz TKO 9/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/588 208,18 4.10.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/589 79,13 1.10.2021 internet 9/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/590 1260,1 30.9.2021 elektrina 9/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/591 241,5 8.10.2021 náhradné diely na kosačky, krovinorezy 53608691 AGRO ND SLOVAKIA s.r.o. Chotín
DF2021/592 598,8 7.10.2021 údržba a servis plyn. kotlov 47832452 Jozef Kollár ml. Plynotherm Hurbanovo
DF2021/593 133,93 11.10.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/594 58 11.10.2021 oprava Octavia 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/596 144 6.10.2021 vyfrézovaná drva na oprava miestnych komunikácií 35960736 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitra
DF2021/597 304 11.10.2021 smalotové domové čísla 50828843 Smaltovňa Holíč Holíč
DF2021/598 7104 11.10.2021 smalotové domové čísla 50828843 Smaltovňa Holíč Holíč
DF2021/599 173,35 5.10.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/600 33 4.10.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/601 514,65 12.10.2021 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DF2021/602 52,67 12.10.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/603 145,39 12.10.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/604 111,46 12.10.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/605 269,59 8.10.2021 stavbený materiál - oprava tribúny 36838519 STAV-PIPO s.r.o. Štúrovo
DF2021/606 1341,79 12.10.2021 osadenie ZDZ a VDZ 35960736 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitra
DF2021/607 129,11 12.10.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/608 800 10.10.2021 PD - rekonštrukcia KD 46945407 E-PLAN s.r.o. Nové Zámky
DF2021/609 19,44 30.9.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/610 90 10.10.2021 oprava plynových a tlakových zariadení - OÚ 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2021/611 453,6 8.10.2021 preprava drveného asfaltu 36557463 GUBO, s.r.o. Bešeňov
DF2021/612 38 12.10.2021 služby CO 10/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/613 2767,66 30.9.2021 elektrika 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/614 16,02 15.10.2021 telefón 9/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/615 60 15.10.2021 internet - wifi 10/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/616 78 18.10.2021 prezutie pneumatík - autobus 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/617 390,7 14.10.2021 stravné 9/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/618 83,19 28.9.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/619 33 28.9.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/620 96,1 15.10.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/621 502,28 15.10.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/622 127,56 14.10.2021 tonery 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2021/623 78 19.10.2021 prezutie pneumatík - služobné auto 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/624 72 30.9.2021 odvoz BRO 9/2021 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2021/625 64,49 20.10.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/626 275,71 19.10.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/627 254,59 19.10.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/628 148,81 12.10.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/629 33 12.10.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/630 233,25 19.10.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/631 220,67 14.10.2021 vyúčtovanie elektriny - vinica 36807702 SLOVAKIA ENERGY Bratislava
DF2021/632 143,47 21.10.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/633 515,4 21.10.2021 gumový ukončovací obrubník - MŠ 36357065 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Bratislava-Ružinov
DF2021/634 86,8 21.10.2021 dezinf. gel ochranné rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2021/635 83 25.10.2021 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2021/636 100 25.10.2021 polygrafická výroba, grafické služby 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2021/637 6466,24 25.10.2021 Realizácia okrasnej úžitkovej záhrady MŠ 47409118 HV 21 s.r.o. Mužla
DF2021/638 473 25.10.2021 oprava Octavie 45975116 Peter Sztyehlik - X - DRIVE Radvaň nad Dunajom
DF2021/639 72 25.10.2021 servisná podpora 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
DF2021/640 265,41 26.10.2021 telefón 10/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/641 138,11 26.10.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/642 345,6 25.10.2021 plastové okná - MŠ 46274936 K & L BAU s.r.o. Štúrovo
DF2021/643 512,4 2.11.2021 zväčšenie premostenia pred domov č. 39 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2021/644 2207 1.11.2021 plyn 11/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/645 320 1.11.2021 plyn 11/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/646 55,3 3.11.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/647 46,18 2.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/648 122,26 2.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/649 111,46 2.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/650 48,85 3.11.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/651 313,2 29.10.2021 náhradné papierové utierky 31364365 MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným Senec
DF2021/652 19 30.10.2021 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2021/653 238,82 31.10.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/654 45 18.10.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/655 102 18.10.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/656 96 31.10.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/657 230 29.10.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/658 200 31.10.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/659 57,6 31.10.2021 odvoz BRO 10/2021 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2021/660 223,15 3.11.2021 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2021/661 973,08 2.11.2021 verejné osvetlenie 11/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/662 716,4 5.11.2021 stravné 10/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/663 59,7 5.11.2021 stravné 10/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/664 74,09 1.11.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/665 63,09 1.11.2021 elekrina 11/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/666 1535 3.11.2021 zber a odvoz TKO 10/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/667 246 4.11.2021 batérie do autobusu 50503952 AEE BATTERY s.r.o. Banská Bystrica
DF2021/668 11,66 31.10.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/669 41,81 3.11.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/670 1612,17 31.10.2021 uloženie odpadu 10/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/671 445,69 31.10.2021 uloženie odpadu 10/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/672 450 29.10.2021 projektový menežment - rekonštrukcia KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/673 108,12 5.11.2021 ochranné prepážky 36440124 TITAN - Tatraplast, s.r.o. Ružomberok
DF2021/674 95 9.11.2021 Monet: Monet Pack Bridge K50 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2021/675 105,6 9.11.2021 mandátny certifikát 35975946 Disig, a.s. Bratislava
DF2021/676 52,03 11.10.2021 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2021/677 79,13 1.11.2021 internet 10/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/678 74,4 5.11.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/679 1623,22 31.10.2021 elektrina 10/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/680 70 31.10.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/681 106,5 2.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/682 33 2.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/683 83,99 5.11.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/684 52,85 9.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/685 136,51 9.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/686 3627,74 5.11.2021 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2021/687 83 10.11.2021 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2021/688 154,12 10.11.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/689 171,17 30.9.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/690 390 31.10.2021 využívanie softvéru TENDERnet 50139088 TENDERnet, s.r.o. Žilina
DF2021/691 2250 15.11.2021 nákupné poukážky 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/692 268,42 30.9.2021 elektrika 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/693 268,42 30.9.2021 elektrika 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/694 60 9.11.2021 internet - wifi 11/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/695 18,3 9.11.2021 telefón 10/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/696 136,79 11.11.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/697 38 12.11.2021 služby CO 11/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/698 66,39 15.11.2021 servisné poplatky 2021 36138517 Slovenská národná knižnica Martin
DF2021/699 250 15.11.2021 stavebný dozor - Dom vinárov 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2021/701 404,23 15.11.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/702 130,8 10.11.2021 servisná podpora 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
DF2021/703 41,76 22.11.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/704 62,7 19.11.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/705 112,35 22.11.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/706 230,81 19.11.2021 právne služby 47252871 Advokátska kancelária Mikáči s.r.o. Bratislava
DF2021/707 154,12 19.11.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/708 45 22.11.2021 rozpočet na rekonštrukciu KD - vzduchotechnika 40882489 Viera Laurová Hul
DF2021/709 37,95 8.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/710 391,06 23.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/711 64,9 16.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/712 62,83 16.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/713 196,65 16.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/714 193,86 16.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/715 122,38 15.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/716 37,95 15.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/717 99,92 8.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/718 40,48 22.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/719 968,1 19.11.2021 elektroinšt. práce- prípojka čerpadla - vinohrad 17588201 Budai Dionýz Mužla
DF2021/720 772,92 29.10.2021 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/721 147,11 25.11.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/722 724,45 26.11.2021 technologické poradenstvo 53354849 Csaba Arendas Budapest
DF2021/723 6,6 26.11.2021 výpis z registra exekúcií 35659718 Slovenská komora exekútorov Bratislava - mestská časť Petr
DF2021/724 41,76 31.10.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/725 1250 29.11.2021 projektový manažment - rekonštrukcia KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/726 300 28.11.2021 PD - rekonštrukcia KD 46945407 E-PLAN s.r.o. Nové Zámky
DF2021/727 176,08 29.11.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/728 273,73 26.11.2021 telefón 11/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/729 374,7 30.11.2021 stravné 10/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/730 25,3 29.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/731 107,38 22.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/732 429,26 30.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/733 182,76 30.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/734 128,9 1.12.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/735 84,02 30.11.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/736 112,94 30.11.2021 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2021/737 300 1.12.2021 Covid-19 Ag test 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2021/738 96 30.11.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/739 119,5 30.11.2021 servis výpočtovej techniky 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2021/740 320 1.12.2021 plyn 12/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/741 2207 1.12.2021 plyn 12/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/742 192 1.12.2021 služby BOZP - II. polrok 47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Štúrovo
DF2021/743 270 1.12.2021 vývoz žumpy, čerpanie dažďovej vody 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2021/744 57,6 30.11.2021 odvoz BRO 11/2021 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2021/745 973,08 1.12.2021 verejné osvetlenie 12/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/746 92 2.12.2021 Covid-19 Ag test 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2021/747 69 3.12.2021 Covid-19 Ag test 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2021/748 1040 3.12.2021 Vitamíny - sociálne služby 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2021/749 425,4 30.11.2021 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/750 55,3 26.11.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/751 160 30.11.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/752 74,4 5.12.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/753 750 3.12.2021 tlač Mužlianskeho hlásnika 46743766 Regra inv.sro Štúrovo
DF2021/754 256,82 30.11.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/755 200 1.12.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/756 1517,08 1.12.2021 zber a odvoz TKO 11/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/757 70 31.10.2021 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2021/758 70 30.11.2021 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2021/759 1664,94 30.11.2021 elektrina 11/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/760 64,2 1.12.2021 práca s nakladočom 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/761 1209,11 30.11.2021 uloženie odpadu 11/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/762 1176,62 30.11.2021 uloženie odpadu 11/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/763 76,8 6.12.2021 obedáre - materiál ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2021/764 72,29 29.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/765 137,74 9.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/766 54,52 7.12.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/767 10,12 6.12.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/768 27,64 7.12.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/769 49,54 7.12.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/770 74,86 7.12.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/771 100 8.12.2021 polygrafická výroba, grafické služby 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2021/772 83 6.12.2021 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2021/773 64,8 6.12.2021 stravné 11/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/774 777,6 6.12.2021 stravné 11/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/775 1,3 30.11.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/776 55,52 10.12.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/777 126,1 6.12.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/778 79,13 30.11.2021 internet 11/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/779 70 30.11.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/780 140,85 10.12.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/781 105 30.11.2021 oprava plyn. kotla v 6BJ 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/782 64 13.12.2021 diáre a kalendáre 36533432 PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. Štúrovo
DF2021/783 65,64 4.12.2021 kominárske práce 50138961 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Štúrovo
DF2021/784 98,8 6.12.2021 Obcné noviny 2022 31363091 INPROST Bratislava
DF2021/785 55968,49 30.11.2021 rekonštr. budovy Domu vinárov- SKHU/1901/3.1/002 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2021/786 81,69 13.12.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/787 74,68 6.12.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/788 108,44 14.12.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/789 25,3 13.12.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/790 41,97 14.12.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/791 363,9 14.12.2021 stravné 11/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/792 99,5 13.12.2021 materiálno - spotrebné normy - ŠJ 53064275 Jedálne.sk, s. r. o. Poprad- Spišská Sobota
DF2021/793 125,68 10.12.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/794 43,49 30.11.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/795 38 12.12.2021 služby CO 12/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/796 341,92 15.12.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/797 17,27 6.12.2021 poštové poukážky 36631124 Slovenská pošta a.s. Bratislava
DF2021/798 17,37 15.12.2021 telefón 11/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/799 60 15.12.2021 internet - wifi 12/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/800 760,5 21.12.2021 tlač Mužlianskeho hlásnika 46743766 Regra inv.sro Štúrovo
DF2021/801 41,76 21.12.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/802 21,8 16.12.2021 predplatné časopisov pre MŠ 36631124 Slovenská pošta, a.s. BANSKÁ BYSTRICA
DF2021/803 666 22.12.2021 smetné nádoby 45510393 BINS s.r.o. Nitra
DF2021/804 996,53 21.12.2021 elektroinšt. práce- vianočné osvetlenie 17588201 Budai Dionýz Mužla
DF2021/805 178,21 21.12.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/806 757 22.12.2021 reprezentačné 36557285 SH VENUS s.r.o. Štúrovo
DF2021/807 270 23.12.2021 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2021/808 74,5 9.12.2021 hračky pre MŠ 36174319 NOMIland s.r.o. Košice
DF2021/809 204 20.12.2021 verejná správa ročný prístup 2022 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina
DF2021/810 17,13 27.12.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/811 124,3 21.12.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/812 266,72 25.12.2021 telefón 12/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/813 36,7 29.12.2021 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2021/814 83,05 20.12.2021 poplatok za vedenie účtu cenných papierov 31575951 Prima banka Žilina
DF2021/815 101,47 28.12.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/816 83 31.12.2021 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2021/817 51,6 28.12.2021 stravné 12/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/818 170 28.12.2021 stravné 12/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/819 619,2 28.12.2021 stravné 12/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/820 230 28.12.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/821 96 31.12.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/822 1932,05 31.12.2021 zber a odvoz TKO 12/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/823 1654,86 31.12.2021 elektrina 12/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/824 44821,3 16.12.2021 Dom vinárov - zariadenie labor. SKHU/1901/3.1/ 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Praha 9
DF2021/825 3404,15 31.12.2021 rekonštr. budovy Domu vinárov- SKHU/1901/3.1/002 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2021/826 200 30.12.2021 stavebný dozor - Dom vinárov 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2021/827 1020 31.12.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/828 70 31.12.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/829 314,57 31.12.2021 uloženie odpadu 12/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/830 1809,22 31.12.2021 uloženie odpadu 12/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/831 40,54 31.12.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/832 106,37 31.12.2021 internet 12/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/833 135,66 31.12.2021 elekrina 12/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/834 200 31.12.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/835 35 1.12.2021 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2021/836 217,3 31.12.2021 stravné 12/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/837 90,92 30.12.2021 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/838 28,8 31.12.2021 odvoz BRO 12/2021 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2021/839 173,91 31.12.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/840 648 31.12.2021 právne služby 47252871 Advokátska kancelária Mikáči s.r.o. Bratislava

Zálohové faktúry 2021

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
DFZ2021/1 669,1 1.1.2021 elektrina 1/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/2 664 1.1.2021 elektrina 1/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/3 216 1.1.2021 elektrina 36807702 SLOVAKIA ENERGY Bratislava
DFZ2021/4 102 28.1.2021 TAGRA - ročný polatok 46127241 Truck Data Technology, s.r.o. Nitra
DFZ2021/5 120 11.2.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DFZ2021/6 300 11.2.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DFZ2021/7 204 11.2.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DFZ2021/8 2688 11.2.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DFZ2021/9 669,1 1.2.2021 elektrina 2/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/10 664 1.2.2021 elektrina 2/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/11 356,94 10.2.2021 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DFZ2021/12 669,1 1.3.2021 elektrina 3/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/13 664 1.3.2021 elektrina 3/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/14 669,1 26.3.2021 elektrina 4/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/15 664 26.3.2021 elektrina 4/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/16 6779,5 13.4.2021 odvodnenie a rek. chodníka 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DFZ2021/17 356,94 27.4.2021 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DFZ2021/18 669,1 1.5.2021 elektrina 5/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/19 664 1.5.2021 elektrina 5/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/20 6,6 11.5.2021 výpis z registra exekúcií 35659718 Slovenská komora exekútorov Bratislava - mestská časť Petr
DFZ2021/21 664 1.6.2021 elektrina 6/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/22 669,1 1.6.2021 elektrina 6/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/23 313,2 10.6.2021 náhradné papierové utierky 31364365 MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným Senec
DFZ2021/24 664 1.7.2021 elektrina 7/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/25 669,1 1.7.2021 elektrina 7/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/26 15,56 14.7.2021 tlačivá pre MŠ 31331131 ŠEVT A.S. Banská Bystrica
DFZ2021/27 5400 26.7.2021 stavebné práce - vodovod Vinohrad 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DFZ2021/28 318,4 2.8.2021 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DFZ2021/29 664 1.8.2021 elektrina 8/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/30 669,1 1.8.2021 elektrina 8/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/31 664 1.9.2021 elektrina 9/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/32 669,1 1.9.2021 elektrina 9/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/33 664 1.10.2021 elektrina 10/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/34 669,1 1.10.2021 elektrina 10/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/35 514,65 8.10.2021 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DFZ2021/36 10344 14.9.2021 Dom vinárov - meteostanica s príslušenstvom 14152629 Sys-Control Kft Budapest
DFZ2021/37 313,2 19.10.2021 papierové utierky 31364365 MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným Senec
DFZ2021/38 836,92 1.11.2021 elektrina 11/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/39 381,82 1.11.2021 elektrina 11/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/40 6,6 22.11.2021 výpis z registra exekúcií 35659718 Slovenská komora exekútorov Bratislava - mestská časť Petr
DFZ2021/41 381,82 1.12.2021 elektrina 12/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/42 836,92 1.12.2021 elektrina 12/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/43 204 6.12.2021 Verejná správa - ročný prístup 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina
DFZ2021/44 21,8 3.12.2021 predplatné časopisov MŠ 2022 36631124 Slovenská pošta, a.s. BANSKÁ BYSTRICA

Odoslané faktúry 2021

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
OFE2021/1 95,52 31.3.2021 Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
OFE2021/2 62,04 31.3.2021 Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
OFE2021/3 284,76 31.3.2021 Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
OFE2021/4 768,67 31.3.2021 Fakturujeme Vám za spotrebu vody 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
OFE2021/5 991,62 31.3.2021 Fakturujeme Vám za spotrebu vody 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
OFE2021/6 102,96 31.3.2021 Fakturujeme Vám poplatok za amb. predaj v obci 36532053 AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o. Nýrovce
OFE2021/7 44,89 6.5.2021 Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu 51480191 ENVIROPOL SK s. r. o. Bratislava - mestská časť Lama
OFE2021/8 39,96 7.5.2021 Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu 51480191 ENVIROPOL SK s. r. o. Bratislava - mestská časť Lama
OFE2021/9 125,3 31.5.2021 Fakturujeme Vám odmenu skladníka materiálu CO za 00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nitra
OFE2021/10 284 9.6.2021 Fakturujeme Vám za odvoz zmiešaného odpadu 36107492 Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ Iža
OFE2021/11 1240 16.6.2021 Fakturujeme Vám za polypropylénovú vodomernú 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
OFE2021/12 3079,2 30.6.2021 Fakturujeme Vám za prepravu osôb v mesiacoch 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
OFE2021/13 720 30.6.2021 Fakturujeme Vám za prenájom Športovej haly a 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
OFE2021/14 226,6 27.7.2021 Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 27.7.2021 36111953 Csemadok ZO Mužla
OFE2021/15 170,6 28.7.2021 Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 28.7.2021 36111953 Csemadok ZO Mužla
OFE2021/16 129,1 29.7.2021 Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 29.7.2021 36111953 Csemadok ZO Mužla
OFE2021/17 94,2 30.7.2021 Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 30.7.2021 36111953 Csemadok ZO Mužla
OFE2021/18 1510 7.8.2021 Fakturujeme Vám za prenájom priestorov KD a vonk. 00419605 Csemadok Nové Zámky
OFE2021/19 86 19.8.2021 Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 19.8.2021 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
OFE2021/20 87,02 20.8.2021 Fakturujeme Vám za stravovanie osôb v období 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
OFE2021/21 1190 3.11.2021 Fakturujeme Vám za pretláčanie zeminy pre vodovod- 47765445 ZALABA J&D, s.r.o. Mužla
OFE2021/22 71,01 25.10.2021 Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu 51480191 ENVIROPOL SK s. r. o. Bratislava - mestská časť Lama
OFE2021/23 39,95 25.10.2021 Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu 51480191 ENVIROPOL SK s. r. o. Bratislava - mestská časť Lama
OFE2021/24 175,42 18.11.2021 Fakturujeme Vám odmenu skladníka materiálu CO za 00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nitra
OFE2021/25 2470,8 30.11.2021 Fakturujeme Vám za prepravu osôb v mesiacoch 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
OFE2021/26 1440 14.12.2021 Fakturujeme Vám za prenájom Športovej haly a 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
OFE2021/27 492,4 17.12.2021 Fakturujeme Vám za prepravu osôb v mesiaci 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla

Faktúry 2020

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
DF2020/12652.1.2020systémová podpora I. - III. 202036041688MADE spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2020/25103.1.2020prevádzka obecnej televízie35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/3414,167.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/412,357.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/597,97.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/667,468.1.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/772127.1.2020projekt. dokum. - Rek. chodníkov, II. časť35927291STOMON s.r.o.Nové Zámky
DF2020/89008.1.2020projekt. manažment - osobné auto pre opatr. službu36699993TRIUS FINANCE, s.r.o.Bratislava
DF2020/9973,086.1.2020rekonštrukcia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2020/10778.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/1179,498.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/12248.1.2020školenie - ZD447444123PCentrum - Prehoda, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/133007.1.2020odvoz BRKO46825282BIO energie s.r.o.Veľké Lovce
DF2020/14148,2713.1.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/1525012.1.2020školeni kurz KKV52225119AS HORVÁTH 1, s. r. o.Štúrovo
DF2020/1669,310.1.2020štátne zástavy, vlajky45891788Mgr. Alžbeta StrakováFričkovce
DF2020/17555,969.1.2020tlač - etikety na smetné nádoby33127158STINETŠtúrovo
DF2020/18220710.1.2020plyn - 1/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/1980013.1.2020vyhotovenie virtuálnej prehliadky google51805294BRICK PARTNERS, s.r.o.Štôla
DF2020/203810.1.2020služby CO 1/202047548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2020/2132010.1.2020plyn - 1/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/22126,6513.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/2361,613.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/2447,4713.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/25181,114.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/2628,0913.1.2020elektrina 1/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/2717,4915.1.2020telefón 1/202036671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2020/2877,5415.1.2020poháre - trofeje futbalového turnaja36556858Firma Košík - siete s.r.o.Nové Zámky
DF2020/29261,915.1.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/30149,9310.1.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/3164,4921.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/3273,4414.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/33195,2621.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/3430,820.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/35143,4220.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/36121,4622.1.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/37178820.1.2020inštalácia elektr. prípojky pre WIFI systém44602570ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.Štúrovo
DF2020/38106,7722.1.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/3941,7620.1.2020správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/4038422.1.2020inštalácia vonk. osvelenia budovy36541443TOMLUX, s.r.o.Nové Zámky
DF2020/413,7921.1.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/42113,2621.1.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/43174,7420.1.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/44322,7926.1.2020telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2020/45309,0421.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/4638,427.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/4770,5727.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/487727.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/49187,6928.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/507228.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/51178,429.1.2020oprava a údržba IVECO35938391NEOSPED s.r.o.Komárno
DF2020/52150,7327.1.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/539629.1.2020TAGRA - ročný poplatok46127241Truck Data Technology, s.r.o.Nitra
DF2020/546,4830.1.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/553201.2.2020plyn - 2/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/5622071.2.2020plyn - 2/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/57197,563.2.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/5820,7427.1.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/5930028.1.2020ročný poplatok mapového portálu 202045325600MAPA Slovakia Digital s. r. o.Bratislava
DF2020/6075,628.1.2020čistiace prostriedky - kuchyňa31435076GASTRO - HAAL, s.r.o.Nové Zámky
DF2020/6148028.1.2020projekt. dokum. - Rek. chodníkov, vjazdy35927291STOMON s.r.o.Nové Zámky
DF2020/6266029.1.2020vypracovanie monit. správy36286133JKL production s.r.o.Bratislava
DF2020/6314430.1.2020vyjadrenie k prjektu - Dom pre vinohradníkov36653004Technická jnšpekcia, a.s.Bratislava
DF2020/649631.1.2020ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2020/65183,7431.1.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/661426,93.2.2020odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2020/6720,431.1.2020licencia na verejné použitie diel00178454SOZABratislava
DF2020/68313,24.2.2020hygienické potreby31364365MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzenýmSenec
DF2020/6913,2631.1.2020matareiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2020/70161,284.2.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/7161,64.2.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/7263,224.2.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/73234,9731.1.2020potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2020/74124,0831.1.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/75203,763.2.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/76417,343.2.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/7774,451.2.2020internet 1/202035763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2020/7828,094.2.2020elektrina 2/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/7916031.1.2020videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2020/801,93.2.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/8161,773.2.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/82973,083.2.2020rekonštrukcia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2020/8364831.1.2020právnícke služby47252871Advokátska kancelária Mikáči s.r.o.Bratislava
DF2020/84239,545.2.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/85474,326.2.2020stravné lístky36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DF2020/8613,87.2.2020zákon o podmienkach predaja výrobkov31348262Wolters Kluwer SR s. r. o.Bratislava
DF2020/871373,3831.1.2020uloženie odpadu 1/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/888527.2.2020stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/89117,2210.2.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/9061,610.2.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/91173,731.1.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/92202,87.2.2020prevádzka knižničného systému30775264SVOP, spol. s r.o.Bratislava
DF2020/93727.2.2020vyúčtovanie trov exekučného konania42124603doc. JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec PhD.Nitra
DF2020/94116,4712.2.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/95110,3812.2.2020čistaice potreby00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/96344,6611.2.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/97118,8411.2.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/98230,6412.2.2020oprava verejného rozhlasu - ústredne36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2020/99615,1212.2.2020oprava verejného rozhlasu36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2020/1003,7911.2.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/101102,9811.2.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/102113,8612.2.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/103110,1117.2.2020kancelárske potreby36192384OFFICE DEPOT s.r.o.Bratislava
DF2020/1041344,864.2.2020elektrika 1/202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/10520031.1.2020nájom silážnej jamy31435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2020/10660020.2.2020dokumentácia k povinnej zdravotnej službe47234245MEDMIRAL s.r.o. 
DF2020/1073813.2.2020služby CO 2/202047548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2020/10815,0114.2.2020telefón 2/202036671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2020/10915011.2.2020spracovanie dokumentácie pre SlovSeff50907204Fortunaway s.r.o.Jabloňovce
DF2020/110364,1715.2.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/11122,47.2.2020údržba výpočtovej techniky45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2020/11267,4613.2.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/113266,9120.2.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/11441,7618.2.2020správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/1156,621.2.2020potvrdenie o exekúcii35659718Slovenská komora exekútorovBratislava - mestská časť Petr
DF2020/11619,8221.2.2020tlačivá42272360Centrum polygrafických služiebBratislava
DF2020/118108,5710.2.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/119106,7520.2.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/12059,4524.2.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/1217724.2.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/122113,0924.2.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/123496,8625.2.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/12489,6527.2.2020oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2020/125252,1826.2.2020telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2020/12672027.2.2020smetné nádoby45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2020/127133,9725.2.2020náhradné diely - autá ZD36330841P & L Slovakia, spol. s.r.o. 
DF2020/12819518.2.2020periodická publikácia - önkormányzati almanach52293084ARKHE s.r.o.Dunajská Streda
DF2020/129523,224.2.2020tlač - etikety na smetné nádoby33127158STINETŠtúrovo
DF2020/130337,4429.2.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/131549,3329.2.2020matareiál pre VPP - plot na cintorín Csenke47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2020/132132,742.3.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/1338373.3.2020stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/134577,93.3.2020stravovanie hostí: odovzdávanie hasič. auta, konfe41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/135150,83.3.2020stravné voľby do NR 202041996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/1361245,493.3.2020elektrika 2/202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/1373201.3.2020plyn - 3/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/13822071.3.2020plyn - 3/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/1396027.2.2020servisná podpora36006912Verejná informačná služba, spol. s r.o.Liptovský Mikuláš
DF2020/14023028.2.2020videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2020/14120028.2.2020nájom silážnej jamy31435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2020/1426002.3.2020externý praojent. manažment - Zberný dvor46894641ISA projekta, s.r.o.Brezová pod Bradlom
DF2020/14351,492.3.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/1440,952.3.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/145179,353.3.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/1462,9711.2.2020potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2020/147380,494.3.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/148932,5429.2.2020uloženie odpadu 2/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/14963,093.3.2020elektrina 3/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/15066,864.3.2020elektrina 2/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/1511158,913.3.2020odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2020/15274,451.3.2020internet 2/202035763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2020/153973,083.3.2020rekonštrukcia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2020/1542,5929.2.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/1552,5929.2.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/156155,5629.2.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/157322,1610.3.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/158204,228.2.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/159316,2728.2.2020potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2020/160107,962.3.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/16130,82.3.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/162333.3.2020publikácia : účtovné súvzťažnosti34006656Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy vNitra
DF2020/163259,8311.3.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/16444213.3.2020tlač Mužlianskeho hlásnika46743766Regra inv.sroŠtúrovo
DF2020/1653,7911.3.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/166102,9211.3.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/1673810.3.2020služby CO 3/202047548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2020/16874,416.3.2020kopírovacie služby- prenájom zariadenia31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/16938,3316.3.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/170130,816.3.2020oprava a údržba kopírovacích strojov31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/1714406.3.2020vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2020/172196,83.3.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/17372,0210.3.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/174214,9915.3.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/175117,4211.3.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/1767016.3.2020prevádzka obecnej televízie35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/17741,7619.3.2020správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/1781,217.3.2020odkúpenie kopírovacieho stroja31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/179217,779.3.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/18030,89.3.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/18152,8821.3.2020matareiál pre VPP -47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2020/18259,529.2.2020oprava a údržba výpočtovej techniky17588332Ernest Tóth - VIDATŠtúrovo
DF2020/18340,9123.3.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/184109,383.3.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/18581,2819.3.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/18664,6320.2.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/187126,1120.3.2020tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2020/188158,5824.3.2020antivírusový program36237337Cígler Software a.s.Bratislava
DF2020/18959,6220.3.2020vodné - refundácia37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2020/190100018.3.2020projekt. dokumentácia - výsadba stromov52400026Envian, s. r. o.Levice
DF2020/1914393,5527.1.2020elektorinš. práce - rozšírenie verej. osvetlenia31447121IMPULZ LIGHT, spol. s r.o.Komárno
DF2020/192480012.3.2020detské ihrisko pri MŠ46167145Veríme v Zábavu, s.r.o.Trenčín
DF2020/19341623.3.2020polohopisné a výškopisné meranie33938458Attila CzíriaKomárno
DF2020/194200,2726.2.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/19587,8520.3.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/196239,4526.3.2020telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2020/197100,6725.3.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/198180825.3.2020drvenie drevenej hmoty na ZD Mužla47253797Barimex s. r. o.Bratislava-Ružinov
DF2020/1992651.4.2020systémová podpora IV. - VI. 202036041688MADE spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2020/2009631.3.2020ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2020/2019629.2.2020ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2020/20260031.3.2020práca s vysokozdvižnou plošinou37062123ANDY TRANSŠtúrovo
DF2020/203501.4.2020projekt. dokumentácia - vonk. javisko - kópia36753491Šimon KristiánŠtúrovo
DF2020/2041047,630.3.2020parkové úpravy verejnej zelene47409118HV 21 s.r.o.Mužla
DF2020/20514,0931.3.2020telefón 3/202036671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2020/20621,61.4.2020info tabule - cintorín, detské ihrisko33127158STINETŠtúrovo
DF2020/20724,52.4.2020oprava defektu - traktor ZD35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2020/2087923.4.2020stravné zamestnancov 3/202041996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/209774,1131.3.2020uloženie odpadu 3/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/21020031.3.2020nájom silážnej jamy31435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2020/21179,231.3.2020práca s nakladočom31435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2020/21222071.4.2020plyn - 4/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/2133201.4.2020plyn - 4/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/21416031.3.2020videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2020/215212,2531.3.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/216210,2131.3.2020potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2020/217114030.3.2020odvoz drevenej štiepky35932848TOP-DREV, s.r.o.Krnča
DF2020/2181281,31.4.2020odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2020/21963,091.4.2020elektrina 4/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/220161,22.4.2020dezinfekčné prostriedky52236633Farmer Center, s.r.o.Veľké Ludince
DF2020/2211204,893.4.2020elektrika 3/202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/222707.4.2020prevádzka obecnej televízie35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/223973,081.4.2020rekonštrukcia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2020/22474,451.4.2020internet 3/202035763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2020/22574,47.4.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/226291,6531.3.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/22737,631.3.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/22840,713.4.2020elektrina 3/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/229357.4.2020posudky klientov DS46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2020/2301007.4.2020veterinárne ošetrenie odchytených zvierat42124603doc. JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec PhD.Nitra
DF2020/23144,46.4.2020grafické služby33127158STINETŠtúrovo
DF2020/23238,41.4.2020autorské práva za verejný prenos17310598SLOVGRAMBratislava
DF2020/2334,29.4.2020váženie31435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2020/2343810.4.2020služby CO 4/202047548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2020/23561216.4.2020práca s vysokozdvižnou plošinou37062123ANDY TRANSŠtúrovo
DF2020/236128766.4.2020inštalácia obenej wifi siete36671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2020/237187,65.4.2020geodetické práce44530072AAAGEODET, s.r.o.Nové Zámky
DF2020/23841,7620.4.2020správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/239164,9215.4.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/240118,81.4.2020systémová podpora tel. ústredne36747904VODATECH, s.r.o.Komárno
DF2020/241404,214.2.2020stravné 1/202000309125Obec MužlaMužla
DF2020/242423,125.3.2020stravné /202000309125Obec MužlaMužla
DF2020/24313313.4.2020stravné 3/202000309125Obec MužlaMužla
DF2020/2441228.4.2020servisná podpora36006912Verejná informačná služba, spol. s r.o.Liptovský Mikuláš
DF2020/24539525.4.2020počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2020/24620025.4.2020počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2020/247240,2526.4.2020telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2020/248163,474.5.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/24914930.4.2020počítačové služby17588332Ernest Tóth - VIDATŠtúrovo
DF2020/250194,4230.4.2020ochranné odevy47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2020/2519630.4.2020ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2020/25215,9828.4.2020telefón 4/202036671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2020/2535255.5.2020stravné zamestnancov 4/202041996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/254921,325.5.2020elektrika 4/202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/25574,45.5.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/25637,883.5.2020prezentácia obce41590465Peter Jurík LisaČierna voda
DF2020/25722071.5.2020plyn - 5/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/2583201.5.2020plyn - 5/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/25991,531.4.2020oprava čelného skla - autobus17634148Autopartner Július ZalabaŠtúrovo
DF2020/260941,643.5.2020oprava verejného rozhlasu36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2020/2611409,1130.4.2020uloženie odpadu 4/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/26240,545.5.2020elektrina 4/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/26363,095.5.2020elektrina 5/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/2641772,346.5.2020odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2020/265973,084.5.2020rekonštrukcia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2020/2662305.5.2020videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2020/26774,451.5.2020internet 4/202035763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2020/268707.5.2020prevádzka obecnej televízie35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/26946,6612.5.2020vodné - refundácia37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2020/270172,430.4.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/27171,2930.4.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/2727011.5.2020posudky klientov DS46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2020/2733810.5.2020služby CO 5/202047548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2020/274210,8413.5.2020kominárske práce50138961Kominárstvo Štúrovo s.r.o.Štúrovo
DF2020/275167,5215.5.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/27641,7620.5.2020správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/27730015.5.2020služby verejného obstarávania - elektrina51115026Komunál - Servis, s.r.o.Prešov
DF2020/278101,4122.5.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/27918016.5.2020práca s vysokozdvižnou plošinou37062123ANDY TRANSŠtúrovo
DF2020/28028625.5.2020teplomery, dezinfekčné prostriedky, rukavice32584849Mgr. Šipková CarmenŠtúrovo
DF2020/281241,1926.5.2020telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2020/282822,2422.5.2020osadenie spomaľ. retardérov a dopr. zančenia35960736Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.Nitra
DF2020/28316029.5.2020vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2020/284158,428.5.2020aktuálizácia projekt. dokumentácie - chodníky40530094Ing. Zuzana StrehovskáKomárno
DF2020/28532029.5.2020dezinfekčné prostriedky52236633Farmer Center, s.r.o.Veľké Ludince
DF2020/286245,2929.5.2020vstavaná umývačka riadu BEKO36562939alza.skBratislava
DF2020/28770,5929.5.2020uloženie TKO00308757Obec BajtavaBajtava
DF2020/288182,4529.5.2020úprava a ukladanie TKO00308757Obec BajtavaBajtava
DF2020/2891527.5.2020oprava defektu - traktor ZD35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2020/2909631.5.2020ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2020/2913201.6.2020plyn - 6/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/29222071.6.2020plyn - 6/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/293209,7931.5.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/294189,891.6.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/295195,372.6.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/296120,412.6.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/297812,592.6.2020elektrika 5/202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/29868,953.6.2020plastová vaňa do kufra osob. auta50263749Z motors s.r.o.Štúrovo
DF2020/2991921.6.2020služby PO BOZP I. polrok 202047564695FIREX - Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2020/30024,831.5.2020počítačové služby17588332Ernest Tóth - VIDATŠtúrovo
DF2020/30116031.5.2020videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2020/30263,094.6.2020elektrina 6/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/3034001.6.2020nájom silážnej jamy31435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2020/3046064.6.2020stravné zamestnancov 5/202041996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/305623,643.6.2020oprava verejného rozhlasu36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2020/306973,082.6.2020rekonštrukcia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2020/3071386,242.6.2020odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2020/30840,582.6.2020elektrina 5/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/30974,44.6.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/310695,5731.5.2020uloženie odpadu 5/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/31174,451.6.2020internet 5/202035763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2020/312226,8331.5.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/3133,8931.5.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/31438,8931.5.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/315708.6.2020prevádzka obecnej televízie35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/3161009.6.2020revízia bleskovodov - 6BJ36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/317111,7710.6.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/318244,831.5.2020uloženie odpadu 5/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/3191053.6.2020posudky klientov DS46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2020/320223410.6.2020geodetické práce33938458Attila CzíriaKomárno
DF2020/321133,838.6.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/322145,4111.6.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/323122,519.6.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/324139,559.6.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/32582,6710.6.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/32641,1911.6.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/32714,1112.6.2020telefón 4/202036671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2020/328297,615.6.2020hygienické potreby44711191FERLUK, s.r.o.Hlohovec
DF2020/32947,7316.6.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/33073,9316.6.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/331270,8715.6.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/3323812.6.2020služby CO 6/202047548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2020/33319,515.6.2020reprezentačné dary - martika35684798Multigrafika, s. r. o.Bratislava
DF2020/334289,2418.6.2020kancel. potreby, poukážky MŠ36533432PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.Štúrovo
DF2020/335724,4518.6.2020informatívne poradenstvo53354849Csaba ArendasBudapest
DF2020/336360,4817.6.2020pohrebné služby - Janega Karol14086760Juraj Krizsán - iusteŠtúrovo
DF2020/33772023.6.2020smetné nádoby45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2020/33824,9522.6.2020koberce do služobného auta274656164HOme, a.s.Praha
DF2020/33916023.6.2020vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2020/34015415.6.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/341153,3822.6.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/34285,7623.6.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/34359,5523.6.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/344237,4123.6.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/345112,4223.6.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/3461,911.6.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/34741,7622.6.2020správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/3481145,6124.6.2020elekrika44553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/349122,1619.6.2020prevádzka verejného osvetlenia - prekládka31447121IMPULZ LIGHT, spol. s r.o.Komárno
DF2020/3506,623.6.2020potvrdenie o exekúcii35659718Slovenská komora exekútorovBratislava - mestská časť Petr
DF2020/351108,2624.6.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/35230,922.6.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/3530,9522.6.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/354235,7926.6.2020telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2020/3553,1723.6.2020potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2020/35649,3629.6.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/3572651.7.2020systémová podpora VII. - IX. 202036041688MADE spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2020/358197,21.7.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/3599630.6.2020ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2020/360581.7.2020ochranné odevy47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2020/36122,8830.6.2020matareiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2020/36217030.6.2020matareiál pre VPP - aku plotové nožnice47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2020/3632,5929.6.2020vodné - refundácia37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2020/36414430.6.2020knihy do knižnice17642183LILIUM AURUM, s.r.o.Dunajská Streda
DF2020/365837,022.7.2020elektrika 6/202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/36661,6230.6.2020uloženie TKO00308757Obec BajtavaBajtava
DF2020/367159,2630.6.2020úprava a ukladanie TKO00308757Obec BajtavaBajtava
DF2020/3683201.7.2020plyn - 7/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/36922071.7.2020plyn - 7/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/37049,53.6.2020počítačové služby17588332Ernest Tóth - VIDATŠtúrovo
DF2020/37174,42.7.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/372210,9830.6.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/373142,5330.6.2020potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2020/37463,092.7.2020elektrina 7/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/3751437,362.7.2020odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2020/3768736.7.2020stravné zamestnancov 6/202041996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/3771192.7.2020plakety - cena starostu obce32581190Jozef Šmrhola - OLYMPSantovka
DF2020/3782001.7.2020videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2020/37940,562.7.2020elektrina 6/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/380420,2730.6.2020uloženie odpadu 6/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/381650,8730.6.2020uloženie odpadu 6/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/382706.7.2020prevádzka obecnej televízie35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/3835106.7.2020príprava obecného vysielania35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/3845107.4.2020príprava obecného vysielania35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/385208,226.7.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/386973,083.7.2020rekonštrukcia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2020/38715606.7.2020projekt. dokum. - Rek. chodníkov, zmena35927291STOMON s.r.o.Nové Zámky
DF2020/388101,691.7.2020internet 6/202035763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2020/38989,58.7.2020tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2020/39020030.6.2020nájom silážnej jamy31435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2020/39115,178.7.2020náhradné diely do kosačky03278263zatechservis s.r.o.Brno
DF2020/392302,7810.7.2020oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2020/393188,8113.7.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/394634,4410.7.2020stravné lístky36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DF2020/395286,4630.6.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/39610,3730.6.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/39755,7430.6.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/39823,3330.6.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/39912,9630.6.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/40059,6330.6.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/401184,715.7.2020náhradné diely do kosačky11906022ŠUPA - Marián ŠupaVeľké Kostoľany
DF2020/4023812.7.2020služby CO 7/202047548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2020/40380015.7.2020projektový manažment - Wifi pre Teba52734587INGDIVIDUAL INVEST s.r.o.Bratislava - mestská časť Rača
DF2020/404122,216.7.2020oprava osob. auta - Fabia50263749Z motors s.r.o.Štúrovo
DF2020/40521606.7.2020projektový manažment - kanalizácia48038521EPIC Partner a.s.Komárno
DF2020/406406,516.7.2020stravné 6/202000309125Obec MužlaMužla
DF2020/4072413.7.2020tlačivá - knižnica17644429CONNECT - Ing. Zsolt MarczibalKráľov Brod
DF2020/40891,3315.7.2020vodovod na vinohrade - oprava ventilu36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/409184,7915.7.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/410143,7420.7.2020kancelárske potreby35787180Activa Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2020/41123,6510.7.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/4127215.7.2020čistenie interiéru autobusu36551791ECM - Logistics, s.r.o.Štúrovo
DF2020/41341,7620.7.2020správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/41487,2522.7.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/415203,820.7.2020poháre - trofeje strelby holubov36556858Firma Košík - siete s.r.o.Nové Zámky
DF2020/41640,823.7.2020dezinfekčné prostriedky, rukavice32584849Mgr. Šipková CarmenŠtúrovo
DF2020/4176027.7.2020servisná podpora36006912Verejná informačná služba, spol. s r.o.Liptovský Mikuláš
DF2020/418241,5825.7.2020telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2020/419170,1828.7.2020servisná prehliadka a oprava - IVECO31592490KURTA spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2020/42016029.7.2020vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2020/421124028.7.2020vodomerná šachta s krytom47460792TRUSTLINE s.r.o.Štúrovo
DF2020/422161,2829.7.2020oprava osob. auta - Fabia50263749Z motors s.r.o.Štúrovo
DF2020/423102,8319.6.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/42449,6730.6.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/425444,2231.7.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/42623031.7.2020videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2020/427363.8.2020oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2020/4289067.8.2020stravné zamestnancov 7/202041996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/42974,45.8.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/430107,533.8.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/4319631.7.2020ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2020/43262,131.7.2020matareiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2020/433673,6423.7.2020servis vozidiel ZD - ročný36330841P & L Slovakia, spol. s.r.o. 
DF2020/43474,451.8.2020internet 7/202035763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2020/43522071.8.2020plyn - 8/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/4363201.8.2020plyn - 8/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/437704.8.2020prevádzka obecnej televízie35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/4381621,7431.7.2020uloženie odpadu 7/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/43963,091.8.2020elektrina 8/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/440973,083.8.2020rekonštrukcia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2020/44140,544.8.2020elektrina 7/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/442825,9510.8.2020elektrika 7/202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/4433347,265.8.2020hasičská technika, ochr. prostriedky36427969FLORIAN, s.r.o.Martin
DF2020/44477,827.8.2020propagácia obce35960132DATATRADE, s.r.o.Zlaté Moravce
DF2020/4451808,045.8.2020odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2020/44666,74.8.2020tvárové rúška47404825ALKA SK, s.r.o.Košice - mestská časť Staré Me
DF2020/447360,511.8.2020stravné 7/202000309125Obec MužlaMužla
DF2020/44822,3910.8.2020telefón 7/202036671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2020/44957,0431.7.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/450297,3115.8.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/45114011.8.2020posudky klientov DS46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2020/452121,9214.8.2020servis vozidiel ZD - náhradné diely36330841P & L Slovakia, spol. s.r.o. 
DF2020/45378,0811.8.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/4543812.8.2020služby CO 8/202047548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2020/45540013.8.2020znalecký posudok - MŠ50115090Ing. Ladislav MajthényiŠtúrovo
DF2020/456316917.8.2020detské ihrisko51462371DAR IHRISKO spol. s r. o.Ladomerská Vieska
DF2020/4575973,619.8.2020parkové úpravy v okolí kostola47409118HV 21 s.r.o.Mužla
DF2020/458113,8119.8.2020školské potreby36533432PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.Štúrovo
DF2020/459134,3420.8.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/46034,525.8.2020dezinfekčné prostriedky, rukavice32584849Mgr. Šipková CarmenŠtúrovo
DF2020/46130,4412.8.2020tlačivá MŠ31331131ŠEVT A.S.Banská Bystrica
DF2020/462236,6426.8.2020telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2020/46310220.8.2020poplatok za vyhotovenie potvrdenia31318916OTP Banka Slovensko 
DF2020/46492424.8.2020geodetické práce - os ulíc34691588Ing. Alexander Lebocz - GEOPARDStrekov
DF2020/46592,0528.8.2020dezinfekčné prostriedky, rukavice, rúška32584849Mgr. Šipková CarmenŠtúrovo
DF2020/46641,7618.8.2020správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/467192524.8.2020búracie práce a odvoz sutiny - Mužla 22536543403MKF Slovakia s.r.o.Štúrovo
DF2020/4681501.9.2020propagácia fut. klubu AC Mužla36239127FOR WORD s.r.o.Šamorín
DF2020/4694001.9.2020propagácia fut. klubu, organizovanie benefičného36239127FOR WORD s.r.o.Šamorín
DF2020/4709028.8.2020vzdelávanie pedagógov MŠ37970887COMENIUS - Pedagogický inštitút - Pedagógiai Intézet, n.o.Komárno
DF2020/47116031.8.2020videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2020/47262,5126.8.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/47322071.9.2020plyn - 9/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/4743201.9.2020plyn - 9/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/475117,631.8.2020ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2020/47619928.8.2020pryžové podložky36045721BPP s.r.o.Banská Bystrica
DF2020/477168,5431.8.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/478583.9.2020matareiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2020/4793283.9.2020revízia elektr. spotrebičov a strojov33663785BHG Bitter AndrejŠtúrovo
DF2020/48063,091.9.2020elektrina 9/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/4819127.9.2020stravné zamestnancov 8/202041996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/4823517.9.2020stravovanie hostí: spoloč. zasad. - Nyergesújfalu41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/48374,44.9.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/4843307,2731.8.2020uloženie odpadu: búranie rod. domu č. 22536385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/4851507,731.8.2020uloženie odpadu 8/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/4861482,62.9.2020odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2020/48740,63.9.2020elektrina 8/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/488973,081.9.2020rekonštrukcia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2020/489963,188.9.2020elektrika 8/202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/490174,578.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/49185,828.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/49238,72.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/493442.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/494427,242.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/49580,062.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/49650,772.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/497704.9.2020prevádzka obecnej televízie35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/49874,451.9.2020internet 8/202035763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2020/49989,688.9.2020tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2020/50016010.9.2020vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2020/5016,611.9.2020potvrdenie o exekúcii35659718Slovenská komora exekútorovBratislava - mestská časť Petr
DF2020/502104,1110.9.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/50349,2610.9.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/5044008.9.2020nájom silážnej jamy31435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2020/505200011.9.2020divadelné predstavenie36102679Jókaiho divadlo v Komárne Komáromi Jókai SzínházKomárno
DF2020/506194,3711.9.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/50739,616.9.2020víno47765445ZALABA J&D, s.r.o.Mužla
DF2020/5082,0311.9.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/50953,8211.9.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/510250,811.9.2020oprava kúrenia MŠ, expanzné nádoby47832452Jozef Kollár ml. PlynothermHurbanovo
DF2020/5113811.9.2020služby CO 9/202047548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2020/5126553,217.9.2020montáž klimatizačných zariadení - ŠH51241439IDEÁL Klíma s.r.o.Mužla
DF2020/5133847.9.2020oprava drevených záhradných výrobkov - MŠ35940158RE-PRA s.r.o.Mužla
DF2020/514262,3815.9.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/51541,7617.9.2020správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/516116,3314.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/51762,8314.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/51875,77.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/5194414.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/52075,9614.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/52110,737.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/522113,5210.9.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/52326,2217.9.2020náhradné diely do krovinorezu a kosačiek11906022ŠUPA - Marián ŠupaVeľké Kostoľany
DF2020/524146,2221.9.2020čistaice potreby00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/525208,0821.9.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/526321,9622.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/527136,2222.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/52835,221.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/529147,121.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/53064,4922.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/53124017.9.2020dezinfekčné prostriedky52236633Farmer Center, s.r.o.Veľké Ludince
DF2020/5328017.9.2020dezinfekčné prostriedky52236633Farmer Center, s.r.o.Veľké Ludince
DF2020/533100,5621.9.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/53422822.9.2020údržba výpočtovej techniky45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2020/53517,623.9.2020oprava defektu - IVECO ZD35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2020/53649,6621.9.2020knihy do knižnice35811544Synergia CSS s.r.o.Šamorín
DF2020/53711,8924.9.2020telefón 8/202036671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2020/53835010.9.2020grafické služby - vonkajšie javisko33127158STINETŠtúrovo
DF2020/5392816.9.2020grafické služby - vonkajšie javisko33127158STINETŠtúrovo
DF2020/540201,2225.9.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/54144,9328.9.2020elektrika - vyúčtovanie 4BJ č. 24844553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/542241,0725.9.2020telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2020/543421019.9.2020organizovanie kult. podujatia - hudobný večer37311701Judit CsókásSvodín
DF2020/5442022.9.2020knihy do knižnice42183499OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLI POLGBratislava - mestská časť Star
DF2020/545216029.9.2020audítorské služby36110345Ing. Farkasová JulianaNové Zámky
DF2020/5461534,528.9.2020odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2020/547210,6929.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/54892,1628.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/54935,228.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/5509630.9.2020ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2020/551 265 1.10.2020 systémová podpora X. - XII. 2020 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2020/552 230 30.9.2020 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2020/553 320 1.10.2020 plyn - 10/2020 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2020/554 2207 1.10.2020 plyn - 10/2020 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2020/555 254,34 18.9.2020 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2020/556 54,9 2.10.2020 dezinfekčné prostriedky, rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2020/557 19,4 28.9.2020 potraviny 36558460 OVD - Ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou
DF2020/558 100,8 30.9.2020 matareiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2020/559 254,78 30.9.2020 palivo -. služob. autá, ZD 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/560 163,42 1.10.2020 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/561 44,03 29.9.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/562 56,76 30.9.2020 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2020/563 432,28 29.9.2020 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2020/564 80 24.9.2020 knihy - knižnica 17642183 LILIUM AURUM, s.r.o. Dunajská Streda
DF2020/565 1067,42 25.9.2020 knihy - knižnica 36274968 Talamon s.r.o. Dunajská Streda
DF2020/566 280 5.10.2020 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2020/567 74,4 30.9.2020 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2020/568 1471,75 30.9.2020 uloženie odpadu 9/2020 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2020/569 302,64 6.10.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/570 973,08 1.10.2020 rekonštrukcia verejného osvetlenia 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2020/571 4,06 1.10.2020 potraviny 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok
DF2020/572 40,56 4.10.2020 elektrina 9/2020 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2020/573 31,1 30.9.2020 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2020/574 63,09 2.10.2020 elektrina 10/2020 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2020/575 282 7.10.2020 geodetické práce - javisko 44530072 AAAGEODET, s.r.o. Nové Zámky
DF2020/576 70,43 6.10.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/577 74,45 1.10.2020 internet 9/2020 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2020/578 612 7.10.2020 stravné zamestnancov 9/2020 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2020/579 150 29.9.2020 osvetlenie a ozvučenie kult. podujatia 52128571 Viktor Žáčik Štúrovo
DF2020/580 210 7.10.2020 stravovanie hostí 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2020/581 70 8.10.2020 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2020/582 510 8.10.2020 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2020/583 1231,3 7.10.2020 elektrika 9/2020 44553412 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. Bratislava
DF2020/584 -2,03 5.10.2020 potraviny 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok
DF2020/585 1550 8.10.2020 polohopisné a výškopisné meranie 33938458 Attila Czíria Komárno
DF2020/586 920 8.10.2020 polohopisné a výškopisné meranie 33938458 Attila Czíria Komárno
DF2020/587 2200 8.10.2020 nákupné poukážky 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/588 127,52 12.10.2020 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/589 232 17.9.2020 futbalové dresy + príslušenstvo 51111811 Meva sport SK s.r.o. Koplotovce
DF2020/590 79,08 5.10.2020 potraviny - doplnok 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/591 158,93 5.10.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/592 35,2 5.10.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/593 235,45 13.10.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/594 71,2 13.10.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/595 88,54 12.10.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/596 292,88 13.10.2020 tonery farebné - SOBD 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2020/597 693,7 13.10.2020 notebook - Acer Aspire 5 + príslušenstvo 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2020/598 22,74 14.10.2020 telefón 9/2020 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2020/599 200 30.9.2020 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2020/600 1700 14.10.2020 hasičská zbrojnica - projekt. dokumentácia 52654494 Hx2 s.r.o. Štúrovo
DF2020/601 109,85 15.10.2020 kancelárske potreby - SOBD 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2020/602 74 20.10.2020 knihy do knižnice 42292603 Občianske združenie ART DANUBIUS Veľká Mača
DF2020/603 41,76 19.10.2020 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2020/604 2,03 12.10.2020 potraviny 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok
DF2020/605 191,2 9.10.2020 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2020/606 268,61 15.10.2020 palivo -. služob. autá, ZD 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/607 58 19.10.2020 matareiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2020/608 598,8 24.8.2020 servis plynových kotlov 47832452 Jozef Kollár ml. Plynotherm Hurbanovo
DF2020/609 38 11.10.2020 služby CO 10/2020 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2020/610 335 13.10.2020 stravné 9/2020 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2020/611 29,52 16.9.2020 grafické služby - parkové úpravy - tabuľa 33127158 STINET Štúrovo
DF2020/612 14,76 16.10.2020 knihy do knižnice 35952237 DIDEROT, s.r.o. Komárno
DF2020/613 176,82 12.10.2020 stojany na dezinfenciu 45674515 Plotbase s. r. o. Bratislava - mestská časť Petr
DF2020/614 66,39 16.10.2020 servisné poplatky za rok 2020 36138517 Slovenská národná knižnica Martin
DF2020/615 4767,4 7.10.2020 výmena osvetlovacích telies - ŠH 17588201 Budai Dionýz Mužla
DF2020/616 1800 14.10.2020 kabeláž k osvetleniu - ŠH 17588201 Budai Dionýz Mužla
DF2020/617 22,07 20.10.2020 rýchlovarná konvica 36277151 ANDREA SHOP, s.r.o. Dunajská Streda
DF2020/618 147,74 21.10.2020 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/619 54,96 21.10.2020 kancelársky papier SOBD 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2020/620 115,7 20.10.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/621 39,71 22.10.2020 kancelárske potreby SOBD 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2020/622 224,29 20.10.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/623 26,4 19.10.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/624 85,38 12.10.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/625 88,5 20.10.2020 pracovné odevy - MŠ 50637819 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. Poprad
DF2020/626 202,84 20.10.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/627 242,69 26.10.2020 telefón 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2020/628 174,96 20.10.2020 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2020/629 290,12 27.10.2020 pravidelný servis osob. auta - Octavia 50263749 Z motors s.r.o. Štúrovo
DF2020/630 45,97 27.10.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/631 27,64 27.10.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/633 126 26.10.2020 karamické misky - reprezentačné 14086212 Angelika Pálinkásová Gbelce
DF2020/634 115,7 27.10.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/635 96 31.10.2020 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2020/636 320 1.11.2020 plyn - 11/2020 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2020/637 2207 1.11.2020 plyn - 11/2020 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2020/638 198 2.11.2020 služby PO BOZP II. polrok 2020 47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Štúrovo
DF2020/639 300 2.11.2020 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2020/640 532,21 30.11.2020 uloženie odpadu 10/2020 31423876 REKO RECYCLING spol. s r.o. Iža
DF2020/641 1685,28 30.10.2020 odvoz TKO 44564350 Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. Štúrovo
DF2020/642 172,49 31.10.2020 palivo -. služob. autá, ZD 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/643 199,07 3.11.2020 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/644 45,87 3.11.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/645 259,95 3.11.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/646 35,2 3.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/647 146,44 19.10.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/648 23,1 30.10.2020 pracovné odevy - MŠ 50637819 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. Poprad
DF2020/649 131,57 29.10.2020 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2020/650 414 4.11.2020 stravné - celoplošné testovanie COVID-19 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2020/651 654 4.11.2020 stravné zamestnancov 10/2020 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2020/652 60,25 30.10.2020 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2020/653 74,4 5.11.2020 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2020/654 70 3.11.2020 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2020/655 973,08 3.11.2020 rekonštrukcia verejného osvetlenia 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2020/656 160,97 4.11.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/657 40,58 3.11.2020 elektrina 10/2020 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2020/658 74,45 1.11.2020 internet 10/2020 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2020/659 63,09 3.11.2020 elektrina 11/2020 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2020/660 611,19 31.10.2020 uloženie odpadu 10/2020 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2020/661 1291,08 9.11.2020 elektrika 10/2020 44553412 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. Bratislava
DF2020/662 71,61 3.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/663 209,76 3.11.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/664 17,6 10.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/665 113,6 10.11.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/666 186,62 10.11.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/667 58,08 10.11.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/668 165 28.10.2020 Verejná správa SR - prístup 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina
DF2020/669 54,51 10.11.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/670 19,44 31.10.2020 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2020/671 38 11.11.2020 služby CO 11/2020 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2020/672 530,3 16.11.2020 stravné 10/2020 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2020/673 1033,39 16.11.2020 refakturácia - gumová dlažba - HOBBY 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
DF2020/674 134,96 15.11.2020 palivo -. služob. autá, ZD 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/675 654,66 30.10.2020 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2020/676 235,2 16.11.2020 vstupná kontrola detského ihriska 36653004 Technická jnšpekcia, a.s. Bratislava
DF2020/677 731 19.11.2020 tlač Mužlianskeho hlásnika 46743766 Regra inv.sro Štúrovo
DF2020/678 202,99 19.11.2020 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2020/679 25,28 17.11.2020 telefón 10/2020 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2020/680 33 18.11.2020 USB kľúče 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2020/681 183,3 23.11.2020 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/682 41,76 20.11.2020 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2020/683 69,11 10.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/684 152,5 16.11.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/685 72,35 19.11.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/686 750 16.11.2020 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2020/687 25,4 24.11.2020 žiarovky a ND do áut ZD 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2020/688 34,12 12.11.2020 tlačivá - matrika 42272360 Centrum polygrafických služieb Bratislava
DF2020/689 615,36 18.11.2020 oprava verejného rozhlasu 36554073 ESYS-Elektrosystémy, s.r.o. Strekov
DF2020/690 15,6 16.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/691 41,92 16.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/692 26,4 16.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/693 17,6 23.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/694 61,49 20.11.2020 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2020/695 256,21 25.11.2020 telefón 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2020/696 474 15.11.2020 počítačové služby 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2020/697 210 15.11.2020 počítačové služby 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2020/698 152,24 24.11.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/699 170,56 24.11.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/700 56,76 10.11.2020 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2020/701 85,95 24.11.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/702 825 30.11.2020 informatívne poradenstvo 53354849 Csaba Arendas Budapest
DF2020/703 151,3 30.11.2020 matareiál pre VPP, ZD 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2020/704 96 30.11.2020 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2020/705 180,83 1.12.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/706 44,88 1.12.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/707 41,58 30.11.2020 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2020/708 274,65 2.12.2020 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2020/709 21,12 30.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/710 53,59 23.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/711 108,82 1.12.2020 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/712 2207 1.12.2020 plyn - 12/2020 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2020/713 320 1.12.2020 plyn - 12/2020 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2020/714 210 30.11.2020 práca s vysokozdvižnou plošinou 37062123 ANDY TRANS Štúrovo
DF2020/715 59,88 23.9.2020 kvalifikovaný mandátny certifikát 35840005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Bratislava
DF2020/716 369,58 30.11.2020 palivo -. služob. autá, ZD 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/717 120 25.11.2020 týždenník Magyar7 51022281 Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány Dunajská Streda
DF2020/718 160 30.11.2020 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2020/719 3648 2.12.2020 dvojjazyčné smerové tabule 52365921 OLYMP ERBY s. r. o. Santovka
DF2020/720 240 3.12.2020 vitamínové balíčky - opatr. + DS 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2020/721 860 26.11.2020 vitamínové balíčky - opatr. + DS 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2020/722 1236,77 3.12.2020 elektrika 11/2020 44553412 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. Bratislava
DF2020/723 174,82 4.12.2020 refakturácia - gumová dlažba - HOBBY 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
DF2020/724 654 4.12.2020 stravné zamestnancov 11/2020 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF1990/725 1488,12 30.11.2020 odvoz TKO 44564350 Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. Štúrovo
DF2020/726 93,6 3.12.2020 obecné noviny 2021 31363091 INPROST Bratislava
DF2020/727 498,37 3.12.2020 vianočné osvetlenie 31433090 ORGECO spol. s r. o. Nové Zámky
DF2020/728 17,02 1.12.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/729 1255,55 30.11.2020 uloženie odpadu 11/2020 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2020/730 345,06 30.11.2020 uloženie odpadu 11/2020 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2020/731 74,4 7.12.2020 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2020/732 973,08 1.12.2020 rekonštrukcia verejného osvetlenia 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2020/733 70,92 1.12.2020 internet 11/2020 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2020/734 40,66 3.12.2020 elektrina 11/2020 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2020/735 103,11 4.12.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/736 5,5 30.11.2020 potraviny 36558460 OVD - Ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou
DF2020/737 68,66 8.12.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/738 211,2 4.11.2020 kamerový systém - KD 52674851 Secure Business s. r. o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/739 259,57 8.12.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/740 200,6 4.12.2020 jedálenský riad - MŠ 44557558 MINI domáce potreby Štúrovo
DF2020/741 240 8.12.2020 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2020/742 5,18 30.11.2020 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2020/743 400 7.12.2020 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2020/744 248 4.11.2020 revízia plyn. zariadení - KD 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2020/745 270 4.11.2020 revízia plyn. zariadení - MŠ 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2020/746 117 4.11.2020 revízia plyn. zariadení - knižnica 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2020/747 160 4.11.2020 revízia plyn. zariadení - OÚ 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2020/748 145 4.11.2020 revízia plyn. zariadení - Dom služieb 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2020/749 300 1.12.2020 služby VO - zemný plyn 53065778 KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. Levice
DF2020/750 151 9.12.2020 dezinfekčné potreby 36265365 RELING TRNAVA s.r.o. Trnava
DF2020/751 130,8 13.11.2020 servisná podpora 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
DF2020/752 290,4 9.12.2020 montáž vianočného osvetlenia 36554073 ESYS-Elektrosystémy, s.r.o. Strekov
DF2020/753 119,82 10.12.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/754 65,64 11.12.2020 čistenie komína - KD 50138961 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Štúrovo
DF2020/755 242,65 11.12.2020 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/756 128,32 11.12.2020 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/757 500 10.12.2020 technická pomoc k PD - rekonštrukcia KD 31065961 Oldřich Válka EL.VA Banská Bystrica
DF2020/758 145,3 6.12.2020 hračky do MŠ 36174319 NOMIland s.r.o. Košice
DF2020/759 15,17 7.12.2020 potraviny - doplnok 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/760 84,78 7.12.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/761 72,4 11.12.2020 čistaice potreby 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/762 147,26 30.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/763 18,15 14.12.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/764 60,52 14.12.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/765 307,3 15.12.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/766 144,04 15.12.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/767 46,07 15.12.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/768 489,9 11.12.2020 stravné 11/2020 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2020/769 1900 16.12.2020 projektový managment - rek. KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/770 216 17.12.2020 farebné tonery 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2020/771 419,84 15.12.2020 palivo -. služob. autá, ZD 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/772 50,9 13.12.2020 hračky do MŠ 36174319 NOMIland s.r.o. Košice
DF2020/773 70 14.12.2020 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2020/774 243 16.12.2020 elektroinštalačné práce 50293966 ELEKTRO POLLÁK s.r.o. Gbelce
DF2020/775 240,6 17.12.2020 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DF2020/776 152,69 10.12.2020 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2020/777 720 17.12.2020 smetné nádoby 45510393 BINS s.r.o. Nitra
DF2020/778 38 11.12.2020 služby CO 12/2020 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2020/779 162,6 11.12.2020 matareiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2020/780 40,5 21.12.2020 rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2020/781 177,62 21.12.2020 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/782 1000 18.12.2020 delimitácia pozemkov 33938458 Attila Czíria Komárno
DF2020/783 150 17.12.2020 vysporiadanie pozemkov k projektu chodníkov 33938458 Attila Czíria Komárno
DF2020/784 87,2 22.12.2020 matareiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2020/785 31,91 21.12.2020 telefón 11/2020 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2020/786 55 17.12.2020 dvojjazyčné smerové tabule 52365921 OLYMP ERBY s. r. o. Santovka
DF2020/787 120,87 18.12.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/788 63,01 16.12.2020 poplatky v banke 31575951 Prima banka Žilina
DF2020/789 50,98 17.12.2020 predplatné časopisov MŠ 36631124 Slovenská pošta, a.s. BANSKÁ BYSTRICA
DF2020/790 213 22.12.2020 stravné zamestnancov 12/2020 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2020/791 138 28.12.2020 tlačivá pre OÚ 31331131 ŠEVT A.S. Banská Bystrica
DF2020/792 230 28.12.2020 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2020/793 241,6 25.12.2020 telefón 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2020/794 107,11 30.12.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/795 96 31.12.2020 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2020/796 41,76 31.12.2020 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2020/797 238,01 30.12.2020 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2020/798 1633,03 31.12.2020 uloženie odpadu 12/2020 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2020/799 6,6 31.12.2020 potvrdenie o exekúcii 35659718 Slovenská komora exekútorov Bratislava - mestská časť Petr
DF2020/800 40,69 31.12.2020 elektrina 12/2020 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2020/801 172,88 31.12.2020 elektrina 12/2020 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2020/802 98,16 31.12.2020 internet 12/2020 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2020/803 70 31.12.2020 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2020/804 1872,48 31.12.2020 odvoz TKO 44564350 Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. Štúrovo
DF2020/805 282,5 31.12.2020 stravné 12/2020 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2020/806 1265,06 31.12.2020 elektrika 12/2020 44553412 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. Bratislava
DF2020/807 7540,57 31.12.2020 elektrika 12/2020 44553412 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. Bratislava
DF2020/808 741,48 15.10.2020 audio súprava - TJ ihrisko 35840773 Muziker a.s. Bratislava
DF2020/809 70 31.12.2020 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2020/810 510 31.12.2020 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2020/811 28,51 31.12.2020 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2020/812 1296 31.12.2020 právne služby 47252871 Advokátska kancelária Mikáči s.r.o. Bratislava
DF2020/813 200 31.12.2020 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla

Zálohové faktúry 2020

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
DFZ2020/19622.1.2020TAGRA - autorizačný poplatok46127241Truck Data Technology, s.r.o.Nitra
DFZ2020/2313,228.1.2020hygienické potreby31364365MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzenýmSenec
DFZ2020/3474,324.2.2020stravné lístky36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DFZ2020/46,619.2.2020poplatok za potvrdenie35659718Slovenská komora exekútorovBratislava - mestská časť Petr
DFZ2020/5158,5818.2.2020AVG - antivirusovy program36237337Cígler Software a.s.Bratislava
DFZ2020/6648014.1.2020elektrina 202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DFZ2020/7694814.1.2020elektrina 202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DFZ2020/832414.1.2020elektina 202036807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DFZ2020/96,622.6.2020poplatok za potvrdenie35659718Slovenská komora exekútorovBratislava - mestská časť Petr
DFZ2020/10634,447.7.2020stravné lístky36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DFZ2020/11701.7.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DFZ2020/121751.7.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DFZ2020/131191.7.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DFZ2020/1415681.7.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DFZ2020/1530,4429.7.2020tlačivá MŠ31331131ŠEVT A.S.Banská Bystrica
DFZ2020/166,64.9.2020poplatok za potvrdenie35659718Slovenská komora exekútorovBratislava - mestská časť Petr
DFZ2020/172324.9.2020futbalové dresy, príslušenstvo51111811Meva sport SK s.r.o.Koplotovce
DFZ2020/18726,582.10.2020ozvučovacia technika TJ35840773Muziker a.s.Bratislava
DFZ2020/19 165 27.10.2020 predplatné - Verejná správa 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina
DFZ2020/20 50,98 2.12.2020 predplatné - časopisy do MŠ 36631124 Slovenská pošta, a.s. BANSKÁ BYSTRICA
DFZ2020/21 240,6 14.12.2020 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DFZ2020/22 138 14.12.2020 tlačivá OÚ 31331131 ŠEVT A.S. Banská Bystrica
DFZ2020/23 6,6 18.12.2020 poplatok za potvrdenie 35659718 Slovenská komora exekútorov Bratislava - mestská časť Petr

Odoslané faktúry 2020

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
OFE2020/11227.1.2020Fakturujem Vám poplatok za reláciu v obecnom36545171ELBA ELEKTRO, s.r.o.Gbelce
OFE2020/254,210.1.2020Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 10.01.202037866818Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Moča
OFE2020/4547,628.2.2020Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 23a 28.2.202037864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2020/5283,3216.3.2020Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2020/661,9416.3.2020Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2020/762,1816.3.2020Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2020/8878,8316.3.2020Fakturujeme Vám za spotrebu vody nájomníkov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2020/9769,9716.3.2020Fakturujeme Vám za spotrebu vody nájomníkov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2020/101298,829.2.2020Fakturujeme Vám za prepravu osôb v mesiaci I. a II37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2020/1172029.2.2020Fakturujeme Vám za prenájom Športovej haly37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2020/1274,615.2.2020Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 15.2.202036089558ZO Zväz zdravotne postihnutýchMužla
OFE2020/13102,9629.2.2020Fakturujeme Vám poplatok za amb. predaj v obci50284231Freshpek s.r.o.Štúrovo
OFE2020/1421,123.4.2020Fakturujeme Vám poplatok za amb. predaj v obci36532053AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o.Nýrovce
OFE2020/15103.4.2020Fakturujem Vám poplatok za reláciu v obecnom36545171ELBA ELEKTRO, s.r.o.Gbelce
OFE2020/16437,631.3.2020Fakturujeme Vám za prepravu osôb v mesiaci marec37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2020/1718031.3.2020Fakturujeme Vám za prenájom Športovej haly37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2020/181029.4.2020Fakturujem Vám poplatok za reláciu v obecnom36545171ELBA ELEKTRO, s.r.o.Gbelce
OFE2020/1959,1921.5.2020Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu51480191ENVIROPOL SK s. r. o.Bratislava - mestská časť Lama
OFE2020/20116,661.6.2020Fakturujeme Vám odmenu skladníka materiálu CO za00151866Úrad MV SRBratislava
OFE2020/21110,8830.4.2020Fakturujeme Vám poplatok za amb. predaj v obci50284231Freshpek s.r.o.Štúrovo
OFE2020/2239,611.6.2020Fakturujeme Vám poplatok za amb. predaj v obci36532053AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o.Nýrovce
OFE2020/2380,5618.6.2020Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu51480191ENVIROPOL SK s. r. o.Bratislava - mestská časť Lama
OFE2020/24938,430.6.2020Fakturujeme Vám za prepravu osôb v mesiaci jún37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2020/251030.6.2020Fakturujem Vám poplatok za reláciu v obecnom36545171ELBA ELEKTRO, s.r.o.Gbelce
OFE2020/2618030.6.2020Fakturujeme Vám za prenájom Športovej haly37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2020/272030.9.2020Fakturujem Vám poplatok za reláciu v obecnom47427442PLUSJOB SOLUTION s.r.o.Šahy
OFE2020/28 163,31 12.11.2020 Fakturujeme Vám odmenu skladníka materiálu CO za 00151866 Úrad MV SR Bratislava
OFE2020/29 56,22 11.11.2020 Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu 51480191 ENVIROPOL SK s. r. o. Bratislava - mestská časť Lama
OFE2020/30 79,23 12.11.2020 Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu 51480191 ENVIROPOL SK s. r. o. Bratislava - mestská časť Lama
OFE2020/31 2513,6 30.11.2020 Fakturujeme Vám za prepravu osôb v mesiaci 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
OFE2020/32 1080 30.11.2020 Fakturujeme Vám za prenájom Športovej haly 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
OFE2020/33 690,4 18.12.2020 Fakturujeme Vám za prepravu osôb v mesiaci 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
OFE2020/34 360 18.12.2020 Fakturujeme Vám za prenájom Športovej haly 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla

Faktúry 2019

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
DF2019/126502.01.2019systémová podpora 1-3/201936041688MADE spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2019/273,9203.01.2019termoska 20 litrov35765038ELEKTROSPED, a. s.Bratislava
DF2019/367,4604.01.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/45107.01.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/585,0907.01.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/6184,207.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/7366,507.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/895,6201.01.2019technická podpora - ochrana objektov 201931620540ALTYS, spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2019/918009.01.2019odvoz BRKO 201946825282BIO energie s.r.o.Veľké Lovce
DF2019/1060004.01.2019projekt. manažment OP36286133JKL production s.r.o.Bratislava
DF2019/1181014.01.2019odpratávanie snehu50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/12121,1715.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/13194,6515.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/1454,7215.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/15109,0911.01.2019potraviny00168882 to Nové Zámky
DF2019/16122,4710.01.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/17122,9414.01.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/182114.01.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/1929,1110.01.2019elektrina 1/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/2030016.01.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/21170015.01.2019projektový manažment - kanalizácia31410553DUAL spol.s.r.o.Nové Zámky
DF2019/22166611.01.2019plyn 1/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/23554,6414.01.2019nálepky - komunálny odpad33127158STINETŠtúrovo
DF2019/2422511.01.2019plyn 1/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/2531,2115.01.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/26150017.01.2019stavebný dozor MŠ - II. splátka36530905PROJPAP, s.r.o.Štúrovo
DF2019/27212,7616.01.2019posypová soľ31400221REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.Bratislava
DF2019/28112,2621.01.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/29138,7721.01.2019čistiace prostriedky00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/3067,7621.01.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/31191,6122.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/3270,5622.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/3352,521.01.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/3499,6318.01.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/35300022.01.2019rekonštrukčné práce na budove OÚ50759884Kristián CsicsóMužla
DF2019/3641,7617.01.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/3730022.01.2019aktualizačný poplatok 201945325600MAPA Slovakia Digital s. r. o.Bratislava
DF2019/3885145,0111.01.2019stavebné práce podľa súpisu č. 234107100PROSPECT, spol. s r.o.Nové Zámky
DF2019/3977,8223.01.2019tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2019/4010,824.01.2019Diaľkový ovládač od garáže48323322TOR TECHNIK SLOVAKIA s.r.o.Mužla
DF2019/4191,8624.01.2019Škoda Octavia - kódovanie kľúča31413391HELORO s.r.o.Bratislava
DF2019/4269,5218.01.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/4331,528.01.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/4467,0228.01.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/459528.01.2019zámočnícke a zváračské práce - osvetnenie pri ZŠ37611780TIG - ZVARGbelce
DF2019/46492228.01.2019rekonštrukčné práce na budove OÚ50759884Kristián CsicsóMužla
DF2019/4738,424.01.2019za autorské práva - verejný rozhlas17310598SLOVGRAMBratislava
DF2019/48256,7426.01.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/4960,2829.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/5054,7229.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/5192,9229.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/5264824.01.2019právne služby47252871Advokátska kancelária Mikáči s.r.o.Bratislava
DF2019/53174028.01.2019projekt. manažment OP36286133JKL production s.r.o.Bratislava
DF2019/5466028.01.2019projekt. manažment OP36286133JKL production s.r.o.Bratislava
DF2019/5533,429.01.2019poháre 220 ml - kuchyňa MŠ46894861RozmaTech spol. s r. o.Horné Srnie
DF2019/56116,1225.01.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/5722501.02.2019plyn 2/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/5820,431.01.2019autorské práva - verejný rozhlas a televízia00178454SOZABratislava
DF2019/5923031.01.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/60168,3201.02.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/6156,9728.01.2019príslušenstvo k telefónu35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/629631.01.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/633630.01.2019čistenie autobusu46803556MASTER - TRANS s.r.o.Nána
DF2019/6491,3831.01.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/6561,5701.02.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/662,8801.02.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/67189,8505.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/6872,9605.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/69183,0105.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/7030,8631.01.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/71551,8430.01.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/72173,0631.01.2019internet + telefón 1/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/73166601.02.2019plyn 2/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/7465,131.01.2019materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/753013,1307.02.2019podlahovina - rekonštrukcia OÚ51231735MERKURY SHOP s.r.o.Prešov
DF2019/7629,1101.02.2019elektrina 2/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/77223,5906.02.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/78832,7431.01.2019uloženie odpadu 1/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/791395,9405.02.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/80141,3708.02.2019čistiace a hygienické prostriedky36560707Rowen s.r.o.Andovce 341
DF2019/814531.01.2019školské potreby31360513STIEFEL EUROCART s.r.o.Bratislava
DF2019/82100211.02.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/83136,511.02.2019reprezentačné - futbal. turnaj41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/84132,431.01.2019pracovná obuv - MŠ50637819PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.Poprad
DF2019/85137,907.02.2019ubytovanie - futbal. turnaj42050405Mestská športová organizáciaŠtúrovo
DF2019/86138,4212.02.2019ochranná sieť na kontajnere36556858Firma Košík - siete s.r.o.Nové Zámky
DF2019/8794,9312.02.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/88191701.02.2019revitalizácia internetovej siete36671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/89167176,7912.02.2019stavebné práce podľa súpisu č. 334107100PROSPECT, spol. s r.o.Nové Zámky
DF2019/90171,1231.01.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/91320,413.02.2019odvoz TKO30905109Szilva ZoltánMužla
DF2019/923808.02.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/931,9211.02.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/94198,1712.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/9563,3812.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/9689,7804.02.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/9734,204.02.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/9814,1231.01.2019potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2019/99118,7111.02.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/100132,6315.02.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/1016014.02.2019oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2019/102356,419.02.2019stravné 1/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/10334,211.02.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/10458,5711.02.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/10565,6619.02.2019súťažné poháre36556858Firma Košík - siete s.r.o.Nové Zámky
DF2019/1068,7618.02.2019obnova palivovej karty35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/107106,3115.02.2019vodné37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2019/10846,6319.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/10982,6419.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/11048,3819.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/11141,7418.02.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/11222,818.02.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/11336005.02.2019služby VO36557129PKF a.s.Nitra
DF2019/11485,220.02.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/11541,7618.02.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/116169,9218.02.2019revízia hasiacich prístrojov47564695FIREX - Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2019/1178022.02.2019odvoz dažďovej vody50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/11858,920.02.2019adaptér k PC45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2019/11996,3608.02.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/1201060,7325.02.2019počítačová zostava + tlačiareň45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2019/1211484,804.02.2019elektrika 1/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/122171,5721.02.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/1234321.02.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/12430,8221.02.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/12522,1420.02.2019Škoda Octavia - kódovanie kľúča31413391HELORO s.r.o.Bratislava
DF2019/126557,6626.02.2019stravovanie zamestnanci36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DF2019/12767,4626.02.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/128144,0826.02.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/129229,9926.02.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/130165,0126.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/131104,4826.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/1329628.02.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/133134401.03.2019kancelársky nábytok37311204Nábytok Kristian SzabóŠtúrovo
DF2019/13450,1928.02.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/135150,4101.03.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/1361556,428.02.2019zariadenie kuchyne MŠ00655180COOPservis s.r.o.Nové Zámky
DF2019/137265,9827.02.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/13822,0327.02.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/13916028.02.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/14022501.03.2019plyn 3/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/141166601.03.2019plyn 3/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/14296,2827.02.2019tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2019/14324021.02.2019spracovanie dát z ISKN31425836Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. SkráteNová Bošáca
DF2019/144149,6405.03.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/145304,7905.03.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/1465,428.02.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/1471051227.02.2019veľkoobjemové kontajnery ZD46920765UNIKOV NITRA, s.r.o.Nitra
DF2019/148163,3328.02.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/1491133,506.03.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/15067,4607.03.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/151858,7828.02.2019uloženie odpadu 2/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/15229,1104.03.2019elektrina 3/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/153205,3908.03.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/15425,9204.03.2019chladiaca kvapalina36330841P & L Slovakia, spol. s.r.o. 
DF2019/1554,206.03.2019výpis z registar exekúcií35659718Slovenská komora exekútorovBratislava - mestská časť Petr
DF2019/15644208.03.2019tlač Mužlianskeho hlásnika46743766Regra inv.sroŠtúrovo
DF2019/157105611.03.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/1581331,7405.03.2019elektrika 2/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/15910501.03.2019vypracovanie posudkov OP46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2019/160144,0504.03.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/16171,7711.03.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/1623611.03.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/1633604.03.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/164213,2812.03.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/165103,0112.03.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/16688,712.03.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/167359,6427.02.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/168131,4111.03.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/169498,3604.03.2019prekládka miestneho rozhlasu36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2019/17017,5213.03.2019vydanie palivovej karty35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/1713808.03.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/17294,2812.03.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/17332413.03.2019plastové nádoby 240 l - zelené45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2019/174202,4914.03.2019oprava projektoru MŠ45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2019/1751937,5207.03.2019elektrické signalizačné zariadenie35205181Peter Ferencz, COALA ELECTRO SYSTEMSŠtúrovo
DF2019/1768025.02.2019školenie42142946TATRA AKADÉMIAPrievidza
DF2019/17728825.02.2019obsluha web. stránky50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2019/17820025.02.2019počítačové služby - graf. úprava novín50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2019/17951,3511.03.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/1802,8811.03.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/181179,3201.03.2019internet + telefón 2/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/182207,1715.03.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/1832018.03.2019údržba výpočtovej techniky45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2019/184585,914.03.2019potlač športového oblečenia - AC Mužla33127158STINETŠtúrovo
DF2019/18596014.03.2019vypracovanie znaleckého posudku - vonk. javisko36746916Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 
DF2019/18620008.03.2019nájomné za silážnu jamu - 2/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/187341,619.03.2019stravné 2/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/188108,6308.03.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/189170,8219.03.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/190618.03.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/191137,818.03.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/192357,7418.03.2019knihy - knižnica45503249Martinus, s.r.o.Martin
DF2019/19339621.03.2019plastové nádoby 120 l45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2019/19424021.03.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/195485,2522.03.2019upomienkové predmety - deň učiteľov36533432PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.Štúrovo
DF2019/19641,7620.03.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/197194,8520.03.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/1989,3820.03.2019potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2019/199166,9322.03.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/20052,6319.03.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/20152,5820.03.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/20219521.03.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/20351,3521.03.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/2041,9221.03.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/20567335,7819.03.2019stavebné práce podľa súpisu č. 434107100PROSPECT, spol. s r.o.Nové Zámky
DF2019/206144,4620.03.2019údržba obecných bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/207256,9125.03.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/20812327.03.2019grafické služby a tlač - tabule, diplomy33127158STINETŠtúrovo
DF2019/20988,5619.03.2019ochranné prac. pomôcky OP48095389LP Safety group s.r.o.Holice
DF2019/210219,8527.03.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/211275,8426.03.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/21252,9725.03.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/2136025.03.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/214128,7226.03.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/215125,8220.03.2019kreatívne potreby MŠ36533432PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.Štúrovo
DF2019/216117,631.03.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/21720006.03.2019nájomné za silážnu jamu - 3/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/21866,9327.03.2019čistiace prostriedky00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/21926501.04.2019systémová podpora 4-6/201936041688MADE spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2019/220266,0502.04.2019stravné voľby prezidenta41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/221166601.04.2019plyn 4/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/22222501.04.2019plyn 4/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/22358,3702.04.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/22479,7502.04.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/22564,802.04.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/226319,8229.03.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/22746802.04.2019nálepky - komunálny odpad33127158STINETŠtúrovo
DF2019/228423,0531.03.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/229193,8230.03.2019materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/23032405.04.2019plastové nádoby 240 l - zelené45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2019/23129,1101.04.2019elektrina 4/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/23216031.03.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/233865,3431.03.2019uloženie odpadu 3/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/234141326.03.2019montáž plávajúcej podlahy40622461Štefan TóthLeľa
DF2019/235111008.04.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/23640708.04.2019oslava Dňa učiteľov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/23714001.04.2019vypracovanie posudkov OP46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2019/238124,2104.04.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/239136,1201.04.2019internet + telefón 3/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/2406026.03.2019vzdialená servisná podpora36006912Verejná informačná služba, spol. s r.o.Liptovský Mikuláš
DF2019/241163,2301.04.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/24267,4608.04.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/2431186,2704.04.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/244215,4229.03.2019elektroinštalačné práce36541443TOMLUX, s.r.o.Nové Zámky
DF2019/245239,2509.04.2019knihy - knižnica35952237DIDEROT, s.r.o.Komárno
DF2019/246138,8208.04.2019knihy - knižnica35952237DIDEROT, s.r.o.Komárno
DF2019/2473808.04.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/24829,508.04.2019náhradné diely - kosačka50104608MAXMOTO s.r.o. 
DF2019/24924009.04.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/25038005.04.2019školenie - prevádzka pohrebiska14373297Mgr. Jaroslav Furman - organizácia školení a seminárovSpišská Nová Ves
DF2019/25124,6210.04.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/252281,2910.04.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/253130,4210.04.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/2541170,8909.04.2019knihy - knižnica36274968Talamon s.r.o.Dunajská Streda
DF2019/25591,0810.04.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/25643,4529.03.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/257272,1211.04.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/258310,909.04.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/25937,801.04.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/26070,0901.04.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/2619222,7619.03.2019stavebné práce naviac č. 134107100PROSPECT, spol. s r.o.Nové Zámky
DF2019/262747,9219.03.2019stavebné práce naviac č. 234107100PROSPECT, spol. s r.o.Nové Zámky
DF2019/26360005.04.2019stavebné práce naviac č. 334107100PROSPECT, spol. s r.o.Nové Zámky
DF2019/26414,2631.03.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/2653508.04.2019menovky na dvere32581190Jozef Šmrhola - OLYMPSantovka
DF2019/266833,6811.04.20193D tabuľa - názov + erb32581190Jozef Šmrhola - OLYMPSantovka
DF2019/26751,3512.04.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/2681,9212.04.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/269123,9616.04.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/270170,9216.04.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/27192,0608.04.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/2726,4831.03.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/273200,0915.04.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/274503,7617.04.2019elektroinštalačné práce36541443TOMLUX, s.r.o.Nové Zámky
DF2019/27541,7615.04.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/27650017.04.2019žiadosť o NFP - Kamerový systém45442452SmartIntegra group, s. r. o.Komárno
DF2019/277790,3628.02.2019elektroinštalačné práce36541443TOMLUX, s.r.o.Nové Zámky
DF2019/2781311,2602.04.2019elektrika 3/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/279131,3618.04.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/28098,5231.03.2019vodné37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2019/2811,9223.04.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/28251,3523.04.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/2837224.04.2019oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2019/28420005.04.2019nájomné za silážnu jamu - 4/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/2858923.04.2019RVC Martin školenie matrikárok00308781Obec BeláBelá
DF2019/28632,126.04.2019údržba služobných áut44163118b.Š. MotoŠtúrovo
DF2019/287653,626.04.2019pneumatiky - autobus35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2019/288351,108.04.2019stravné 3/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/289252,9626.04.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/29051025.04.2019vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2019/2911111,226.04.2019montáž vertikálnych žalúzií46274936K & L BAU s.r.o.Štúrovo
DF2019/292168,9625.04.2019práce so žeriavom - rek. OÚ48086444LAS PALMAS CATERING s.r.o.Štúrovo
DF2019/293100,8926.04.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/294159529.04.2019vyhotovenie zastrešenia vchodu budovy OÚ37611780TIG - ZVARGbelce
DF2019/29542029.04.2019vyhotovenie stojanov štátnych symbolov37611780TIG - ZVARGbelce
DF2019/29623030.04.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/2972,6223.04.2019telefón 4/201936671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/29837,8801.05.2019prezentácia obce41590465Peter Jurík - L I S AČierna Voda
DF2019/299170001.05.2019divadelné predstavenie36102679Jókaiho divadlo v Komárne Komáromi Jókai SzínházKomárno
DF2019/300303,7703.05.2019oprava vertikálmych žalúzií, sieťky, parapety46274936K & L BAU s.r.o.Štúrovo
DF2019/301324,5703.05.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/302166601.05.2019plyn 5/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/30322501.05.2019plyn 5/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/3043630.03.2019čistenie služobného auta46803556MASTER - TRANS s.r.o.Nána
DF2019/30535023.04.2019uzemnenie a revízia beskovodu47652748VASAS MichalKravany nad Dunajom
DF2019/3061950,506.05.2019montáž klimatizácie51241439IDEÁL Klíma s.r.o.Mužla
DF2019/307467,9230.04.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/308176,3902.05.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/309122,3630.04.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/31037,815.04.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/311116,3415.04.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/312124,5630.04.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/31350,430.04.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/314216,6530.04.2019materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/31567,4606.05.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/3161228,7406.05.2019elektrika 4/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/317224,9207.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/3187,0617.04.2019potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2019/31939,606.05.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/32056,0506.05.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/3216329.04.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/32262,5129.04.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/32329,1103.05.2019elektrina 5/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/324154,3207.05.2019náhradné diely ku kosačkám11906022ŠUPA - Marián ŠupaVeľké Kostoľany
DF2019/3255,109.05.2019údržba auta ZD - IVECO35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2019/3261061,3506.05.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/327773,3630.04.2019uloženie odpadu 4/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/328107,5630.04.2019internet + telefón 4/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/329223,2106.05.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/330101110.05.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/33110010.05.2019metodický deň MŠ41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/33235210.05.2019družobná návšteva Balatonszárszó41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/333106,2707.05.2019oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2019/334185,810.05.2019údržba služobného auta35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2019/3351,330.04.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/33618,1430.04.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/337203,5130.04.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/338110,9913.05.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/339111,9613.05.2019čistiace potreby kuchyňa00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/34058,807.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/341108,6318.04.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/3427006.05.2019vypracovanie posudkov OP46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2019/34363,813.05.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/34433,813.05.2019reprezentačné + káva44104839Sjáli Consulting s.r.o.Komárno
DF2019/34560,8330.04.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/34639,613.05.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/347171,9613.05.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/34848014.05.2019meranie svetelného toku svietidiel VO46003002Marialux s.r.o.Veľké Lovce
DF2019/34912015.05.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/35097215.05.2019plastové nádoby 240 l - zelené45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2019/35151,8917.05.2019skartovačka35825979OKAY Slovakia, spol. s r.o.Bratislava
DF2019/3521,9213.05.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/35351,3513.05.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/3543808.05.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/35518016.05.2019plachta na pieskovisko MŠ36316881MAQUITA s.r.o.Nitrianske Pravno
DF2019/3567,214.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/357221,0414.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/35884,6814.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/359316,5215.05.2019predpísaný servis vozidiel ZD36330841P & L Slovakia, spol. s.r.o. 
DF2019/36020010.05.2019nájomné za silážnu jamu - 5/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/361316,4615.05.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/3627215.05.2019motor otvárania garážovej brány48323322TOR TECHNIK SLOVAKIA s.r.o.Mužla
DF2019/363146,7520.05.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/36441,7617.05.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/36512020.05.2019vyjadrenie k sieťam35815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/3662117.05.2019tlačivá31331131ŠEVT A.S.Banská Bystrica
DF2019/367128,9322.05.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/368168,0730.04.2019uloženie odpadu 4/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/369121,3921.05.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/370107,5521.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/37184,6721.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/3723,8421.05.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/373105,2321.05.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/374249,1827.05.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/37515,4924.05.2019knihy - knižnica35952237DIDEROT, s.r.o.Komárno
DF2019/37670,5628.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/377111,8128.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/378212,3627.05.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/37927030.04.2019vypracovanie rozpočtu stavby34587411Dezider CsányiNové Zámky
DF2019/38020716.05.2019selektívny herbicíd27222357SuperdiskontPraha
DF2019/381230,0422.05.2019kominárske práce - budovy obce50138961Kominárstvo Štúrovo s.r.o.Štúrovo
DF2019/382134,2823.05.2019tlakový čistič28585925Gatner ElektromarketJeseník
DF2019/38321,4328.05.2019telefón 5/201936671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/3849631.05.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/385316,9531.05.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/386195,2503.06.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/387180003.06.2019projekt zateplenia bytového domu46274588ARCHIBAU s. r. o.Štúrovo
DF2019/388166601.06.2019plyn 6/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/38922501.06.2019plyn 6/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/39016031.05.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/39153404.06.2019tlač Mužlianskeho hlásnika46743766Regra inv.sroŠtúrovo
DF2019/39295,2123.04.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/39319203.06.2019služby PO BOZP I. polrok 201947564695FIREX - Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2019/39424,8431.05.2019údržba autobusu44163118b.Š. MotoŠtúrovo
DF2019/3958775,1230.05.2019vodoinštalačný materiál - Vinohrad17635161Vladimír Smolinský IGRISJatov
DF2019/396210617.04.2019telefónna ústredňa36671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/39714005.06.2019projektová dokumentácia - detské ihrisko50852515ArchitektiSKA s.r.o.Martin
DF2019/39853,0303.06.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/3994,803.06.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/40029,1104.06.2019elektrina 5/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/401130,805.06.2019stravné voľby do EP41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/402104906.06.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/40367,4604.06.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/4041301,5106.06.2019elektrika 5/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/405107,5601.06.2019internet + telefón 5/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/406247,7831.05.2019Ochranné pomôcky a odevy ZD, materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/407102031.05.2019energetický certifikát budovy OÚ44188633PROJEKTSTAV - NZ, s.r.o.Nové Zámky
DF2019/40820006.06.2019nájomné za silážnu jamu - 6/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/409142,6931.05.2019uloženie odpadu 5/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/410937,2331.05.2019uloženie odpadu 5/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/4111315,0104.06.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/41270,4604.06.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/413139,8804.06.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/414134,0303.06.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/41517103.06.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/416183,627.05.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/417104,5727.05.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/41871,1220.05.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/41960,620.05.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/4208331.05.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/421111,304.06.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/422642,1531.05.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/42364,905.06.2019plakety - ocenenia52365921OLYMP ERBY s. r. o.Santovka
DF2019/424241,0606.06.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/425333,821.05.2019stravné 4/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/426445,311.06.2019stravné 5/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/42710506.06.2019vypracovanie posudkov OP46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2019/4281,331.05.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/429202,2231.05.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/430375,2205.06.2019vytyčovacie práce - vodovod na vinohrade36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2019/43166,5911.06.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/432259,8811.06.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/43320012.06.2019stavebný dozor44046626BredaStav s.r.o.Mužla
DF2019/434216012.06.2019audit IÚZ, KÚZ36110345Ing. Farkasová JulianaNové Zámky
DF2019/43520012.06.2019odvoz dažďovej vody50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/436451,9512.06.2019škol. pomôcky - I. roč. ZŠ36533432PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.Štúrovo
DF2019/43794,812.06.2019odvoz TKO30905109Szilva ZoltánMužla
DF2019/43879,411.06.2019tlačivá - knižnica17644429CONNECT - Ing. Zsolt MarczibalKráľov Brod
DF2019/4396011.01.2019poplatok banke - k auditu IÚZ31575951Prima bankaŽilina
DF2019/4403811.06.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/44121,612.06.2019vyjadrenie k sieťam36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/44244,6411.06.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/4437,9211.06.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/444237,712.06.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/44576,8410.06.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/4467218.06.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/44767,7318.06.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/44892,5110.06.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/44920018.06.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/450359,3415.06.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/45120018.06.2019odvoz dažďovej vody50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/4523474,7711.06.2019dopravné značenie35927291STOMON s.r.o.Nové Zámky
DF2019/4535019.06.2019vyhotovenie 2 ks originálu PD - Vonkajšie javisko36753491Šimon KristiánŠtúrovo
DF2019/45441,7619.06.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/455140019.06.2019projekt rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice46274588ARCHIBAU s. r. o.Štúrovo
DF2019/456228,8319.06.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/45751,820.06.2019oprava poč. techniky45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2019/4583619.06.2019oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2019/45927,921.06.2019ventilátor35950226Internet Mall Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2019/460138,624.06.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/46167,4119.06.2019vodné37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2019/46273,7217.06.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/46341,4424.06.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/4647224.06.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/465109,7725.06.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/46665,6220.06.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/4671,9221.06.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/46841,9221.06.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/4692824.06.2019telefón 6/201936671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/470724,4521.06.2019informačné poradenstvo53354849Csaba ArendasBudapest
DF2019/471100020.06.2019vypracovanie žiadosti NFP - Rek. požiarnej zbrojn34264795Ing.Peter ÁghNové Zámky
DF2019/4723370,1826.06.2019projekt. dokum. - chodník pozdĺž cesty I/6336553425Aquaplan, s.r.o.Komárno
DF2019/473131,5726.06.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/474238,7626.06.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/47526501.07.2019systémová podpora 7-9/201936041688MADE spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2019/476150,9301.07.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/477166601.07.2019plyn 7/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/47822501.07.2019plyn 7/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/47910,4226.06.2019potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2019/48056,6925.06.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/48131128.06.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/482187,8901.07.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/4831146,0503.07.2019elektrika 6/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/4841265,7628.06.2019oprava verejného rozhlasu36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2019/485172,427.06.2019kancelárske potreby35787180Activa Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2019/48697,3403.07.2019oprava autobusu34965505Attila Gál - GAAELMŠtúrovo
DF2019/48769484,8626.06.2019úrok z omeškania34107100PROSPECT, spol. s r.o.Nové Zámky
DF2019/48810001.07.2019rekonštrukcia histor. požiarneho vozu00159042SOŚ Kravany nad DunajomKravany nad Dunajom
DF2019/48929,1102.07.2019elektrina 7/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/49016030.06.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/49134704.07.2019vyhotovenie stojanov na verejné osvetlenie37611780TIG - ZVARGbelce
DF2019/49298408.07.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/49314808.07.2019pohostenie zasadnutia ZMOS41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/49442501.07.2019erby, tabule, štátne znaky,52365921OLYMP ERBY s. r. o.Santovka
DF2019/49533,629.06.2019materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/496311,4930.06.2019uloženie odpadu 6/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/497893,2830.06.2019uloženie odpadu 6/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/4981127,5902.07.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/499118,5301.07.2019internet + telefón 6/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/500180,8204.07.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/50121,9409.07.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/50214,7631.05.2019potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2019/503833,7511.07.2019oprava služ. auta NZ748BJ50263749Z motors s.r.o.Štúrovo
DF2019/504474,3211.07.2019stravovanie zamestnanci36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DF2019/50550011.07.2019pomocné stavebné práce - vodovod na Vinohrade52104907GAMAQUALITY s.r.o.Búč
DF2019/50667,4612.07.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/50731,130.06.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/508296,8230.06.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/509583,201.07.2019vodoinštalačný materiál - Vinohrad17635161Vladimír Smolinský IGRISJatov
DF2019/510107715.07.2019plastové nádoby 240 l - zelené, 120 L45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2019/511190,9515.07.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/51262002.07.2019vypracovanie žiaodsti o NFP - INTERREG37311701Judit CsókásSvodín
DF2019/51389,9528.06.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/5143810.07.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/51550,5630.06.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/516603,9616.07.2019rozšírenie verejného rozhlasu36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2019/5173612.07.2019kancelárske potreby51132907Sponka s.r.o.Púchov
DF2019/518108,7915.07.2019tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2019/519375,5415.07.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/5202016.07.2019knihy do knižnice42183499OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLI POLGBratislava - mestská časť Star
DF2019/52136912,6509.07.2019vonkajšie javisko II. etapa48017477FABER, s.r.o.Mužla
DF2019/52295,5920.05.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/523228,5720.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/5246,610.07.2019výpis z registra exekúcií35659718Slovenská komora exekútorovBratislava - mestská časť Petr
DF2019/525414,419.07.2019stravné 6/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/526217617.07.2019stožiare verejného osvetlenia64827224AMAKO s.r.o.Heřmanuv Městec
DF2019/527172,3718.07.2019oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2019/52841,7618.07.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/52956,3417.07.2019knihy - knižnica35811544Synergia CSS s.r.o.Šamorín
DF2019/53092,922.07.2019stravné 7/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/5313303,622.07.2019pokládka dlažby pred budovou50092804NIKA-STAV s. r. o.Mužla
DF2019/53298,8824.06.2019knihy - knižnica36274968Talamon s.r.o.Dunajská Streda
DF2019/5334517.07.2019knihy .- knižnica30799881Občianske združenie Phoenix - Phoenix Polgári TársulásBratislava - mestská časť Rača
DF2019/53442,7424.07.2019údržba služobných áut44163118b.Š. MotoŠtúrovo
DF2019/535611,9217.07.2019erby, tabule, štátne znaky,52365921OLYMP ERBY s. r. o.Santovka
DF2019/536624,1422.07.2019elektrika ŠH - vyúčtovanie44553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/53764822.07.2019právne služby47252871Advokátska kancelária Mikáči s.r.o.Bratislava
DF2019/53820025.02.2019počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2019/53939501.07.2019obsluha web. stránky50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2019/54060,8617.07.2019súťažné poháre36556858Firma Košík - siete s.r.o.Nové Zámky
DF2019/541141,5419.07.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/54251023.07.2019vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2019/543216022.07.2019projektový manažment - kanalizácia48038521EPIC Partner a.s.Komárno
DF2019/544233,4522.07.2019preciachovanie vodomeru36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/54510224.07.2019knihy - knižnica42292603Občianske združenie ART DANUBIUSVeľká Mača
DF2019/546185,6419.06.2019elektrické signalizačné zariadenie35205181Peter Ferencz, COALA ELECTRO SYSTEMSŠtúrovo
DF2019/547233,1826.07.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/548620,3431.07.2019zariadenie jedálne KD - jedálenský servis46944010SilViRo s.r.o.Štúrovo
DF2019/54982,9823.07.2019kalové čerpadlo+ hadica06008127TopProdej s.r.o.Mosty u Jablunkova
DF2019/55062,2231.07.2019vodné37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2019/551190,830.07.2019vyjadrenie k sieťam35860839Hydromeliorácie š.p., vysunuté pracoviskoKomárno
DF2019/55222501.08.2019plyn 8/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/553166601.08.2019plyn 8/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/5541074,7902.08.2019elektrika 7/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/55572,3601.08.2019závesný smetný kôš31681051MEVA-SK s.r.o. RožňavaBrzotín, časť Bak
DF2019/556303,631.07.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/5579631.07.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/55829,1101.08.2019elektrina 8/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/55964806.08.2019plastové nádoby 240 l - zelené45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2019/56036,331.07.2019materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/56123031.07.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/5621132,702.08.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/5631019,6431.07.2019uloženie odpadu 7/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/56475,3606.08.2019profi ročný prístup35960132DATATRADE, s.r.o.Zlaté Moravce
DF2019/56514905.08.2019knihy - knižnica17642183LILIUM AURUM, s.r.o.Dunajská Streda
DF2019/56648005.08.2019program odpadového hospodárstva 2016-202035979798NATUR-PACK, a.s.Bratislava-Ružinov
DF2019/567143122.07.2019dezinsekcia proti komárom44163258ASANAS PLUS s.r.o.Štúrovo
DF2019/56878,5501.08.2019internet 7/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/56998,0906.08.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/57067,4606.08.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/57120012.07.2019nájomné za silážnu jamu - 7/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/57281,9205.08.2019stravovanie zamestnanci36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DF2019/573101,5222.07.2019pamätné listy, inform. nápisy, plagáty33127158STINETŠtúrovo
DF2019/574942,909.08.2019hasičská technika47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/575104109.08.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/576211,2831.07.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/57762,2231.07.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/57813,7208.08.2019tlačivá MŠ31331131ŠEVT A.S.Banská Bystrica
DF2019/579322,1613.08.2019oprava kamerového systému - vinica VEDELEM 2000Érd
DF2019/58029008.08.2019oprava autobos. zastávok51476690ZASTÁVKY, spol. s r. o.Žiar nad Hronom
DF2019/58124,831.07.2019oprava výpočtovej techniky17588332Ernest Tóth - VIDATŠtúrovo
DF2019/582122,6112.08.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/58324014.08.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/584322,2815.08.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/58540013.08.2019právne služby33661910JUDr. Zuzana BakováDvory nad Žitavou
DF2019/586180006.08.2019projektová dokumentácia - TJ46274588ARCHIBAU s. r. o.Štúrovo
DF2019/5877014.08.2019vypracovanie posudkov OP46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2019/5882280,9609.08.2019vodoinštalačný materiál - Vinohrad17635161Vladimír Smolinský IGRISJatov
DF2019/5893814.08.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/59041,7616.08.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/5912400,4122.08.2019DHZ - ochr. pomôcky, materiál, technika36427969FLORIAN, s.r.o.Martin
DF2019/592100,816.08.2019elektronická pečať DCOM35975946Disig, a.s.Bratislava
DF2019/593198,3721.08.2019jednorázové taniere, poháre, lyžice36761176MIRA OFFICE, s.r.o.Želiezovce
DF2019/594144,616.08.2019čistiace prostriedky46173641LEONESS, s. r. o. 
DF2019/59520022.08.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/5961087,5719.08.2019knihy - knižnica36274968Talamon s.r.o.Dunajská Streda
DF2019/597180006.08.2019projektová dokumentácia - Požiarna zbrojnica46274588ARCHIBAU s. r. o.Štúrovo
DF2019/598237,6826.08.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/59929530.08.2019vyhotovenie zábradlia37611780TIG - ZVARGbelce
DF2019/6007228.08.2019oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2019/60178,427.08.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/60249,8423.08.2019kreatívne potreby MŠ36533432PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.Štúrovo
DF2019/60320028.08.2019nájomné za silážnu jamu - 8/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/604226,5127.08.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/605135,3127.08.2019knihy do knižnice35952237DIDEROT, s.r.o.Komárno
DF2019/606291630.08.2019výkopové práce - rozšírenie verejného osvetlenia47409118HV 21 s.r.o.Mužla
DF2019/607166601.09.2019plyn 9/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/60822501.09.2019plyn 9/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/60930082,1304.09.2019vonkajšie javisko III. etapa48017477FABER, s.r.o.Mužla
DF2019/61028,7112.07.2019telefón 6/201936671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/611153,2402.09.2019informačné tabule33127158STINETŠtúrovo
DF2019/612236,403.09.2019hygienické potreby31364365MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzenýmSenec
DF2019/61398404.09.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/61452004.09.2019stravovanie Cargo SR14087111Anna Brenišinová TINAMužla
DF2019/615240,5102.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/616127,8102.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/6178103.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/618147,7603.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/61916031.08.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/62049,530.08.2019oprava výpočtovej techniky17588332Ernest Tóth - VIDATŠtúrovo
DF2019/6211030,6404.09.2019elektrika 8/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/6229631.08.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/62313,4328.08.2019telefón 7/201936671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/624262,4531.08.2019materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/62512,230.08.2019knihy - knižnica36274968Talamon s.r.o.Dunajská Streda
DF2019/626174003.09.2019projekt. manažment OP36286133JKL production s.r.o.Bratislava
DF2019/62767,4604.09.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/6281131,5931.08.2019uloženie odpadu 8/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/6291443,6704.09.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/63088,204.09.2019prenájom mont. plošiny - oprava kamer. systému44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/631181,4731.08.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/63225,9231.08.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/6332,5931.08.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/63478,5531.08.2019internet 8/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/63529,1109.09.2019elektrina 9/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/63640,3210.09.2019oplechovanie striešky vchodu36619370MASLEN s.r.o.Badín
DF2019/637302,9431.08.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/638146,5311.09.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/63910,3710.09.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/64011,6610.09.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/641860,4402.09.2019rozšírenie verej. osvetlenia - námestie31447121IMPULZ LIGHT, spol. s r.o.Komárno
DF2019/6421798,1602.09.2019rozšírenie verej. osvetlenia - Bagotova ulička31447121IMPULZ LIGHT, spol. s r.o.Komárno
DF2019/643699,1602.09.2019rozšírenie verej. osvetlenia - Školská ulica31447121IMPULZ LIGHT, spol. s r.o.Komárno
DF2019/64461,2611.09.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/6454,211.09.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/64658,2602.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/6477202.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/648177,8910.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/649125,1110.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/65078,412.09.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/65128,5112.09.2019vodné37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2019/652231,3415.09.2019palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/653256,117.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/654229,6717.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/65557,609.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/65675,2909.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/657226,2917.09.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/658132,4410.09.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/6593814.09.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/66064817.09.2019plastové nádoby 240 l - zelené45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2019/66141,7617.09.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/662139,218.09.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/66362416.09.2019servis plynových kotlov47832452Jozef Kollár ml. PlynothermHurbanovo
DF2019/66410261,223.09.2019vetračná šachta ZŠ, oporný múr pri ZŠ50092804NIKA-STAV s. r. o.Mužla
DF2019/665189,819.09.2019oprava káblového vedenia - vinica43478662Viktor SzabóObid
DF2019/66665,0616.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/66743,216.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/66870,5624.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/66995,9124.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/670112,5724.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/67156,7620.09.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/6721,923.09.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/67351,4923.09.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/67415,4325.09.2019telefón 8/201936671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/675140,4225.09.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/676106,4725.09.2019tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2019/677560,2125.09.2019rozšírenie verej. osvetlenia -Trhová ulica31447121IMPULZ LIGHT, spol. s r.o.Komárno
DF2019/6784226,5125.09.2019rozšírenie verej. osvetlenia -Krajcárová ulička31447121IMPULZ LIGHT, spol. s r.o.Komárno
DF2019/679235,9226.09.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/68095,5226.09.2019informačné tabule33127158STINETŠtúrovo
DF2019/681789,627.09.2019výkopové práce - rozšírenie verejného osvetlenia47409118HV 21 s.r.o.Mužla
DF2019/68213,923.04.2019vyjadrenie k sieťam35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/68313,924.04.2019vyjadrenie k sieťam35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/684272,4701.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/685260,4401.10.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/6868123.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/68777,823.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/68823030.09.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/68922501.10.2019plyn 10201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/690166601.10.2019plyn 10/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/69147,7130.09.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/69293603.10.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/6931095,9502.10.2019elektrika 9/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/69449,502.10.2019oprava výpočtovej techniky17588332Ernest Tóth - VIDATŠtúrovo
DF2019/6959630.09.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/696274,2530.09.2019materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/69733227.09.2019občerstvenie pre hostí14087111Anna Brenišinová TINAMužla
DF2019/698501,5920.09.2019servisná údržba áut ZD36330841P & L Slovakia, spol. s.r.o. 
DF2019/699130002.10.2019geodetická dokumentácia - označenie ulíc34691588Ing. Alexander Lebocz - GEOPARDStrekov
DF2019/7005,401.10.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/7017,9401.10.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/7021163,302.10.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/7032975304.10.2019stavebné práce - oporný múr, odvod dažďovej vody50092804NIKA-STAV s. r. o.Mužla
DF2019/7041870,1501.10.2019rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2019/7051,2830.09.2019potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2019/70629,1102.10.2019elektrina 10/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/70744204.10.2019tlač Mužlianskeho hlásnika46743766Regra inv.sroŠtúrovo
DF2019/70867,4607.10.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/7091104,6930.09.2019uloženie odpadu 9/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/71020030.09.2019nájomné za silážnu jamu - 9/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/71135,2230.09.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/712309,4830.09.2019palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/71379,208.10.2019montáž hasiacich prístrojov47564695FIREX - Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2019/714168,1301.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/715178,7308.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/716127,5508.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/7177208.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/7187230.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/71962,0430.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/720696,6227.09.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/72126501.10.2019systémová podpora 10-12/201936041688MADE spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2019/722119,6207.10.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/72317,2707.10.2019tlačivá36631124Slovenská pošta, a.s.BANSKÁ BYSTRICA
DF2019/72478,5501.10.2019internet 9/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/725210008.10.2019oprava chodníkov, odvod dažďovej vody50092804NIKA-STAV s. r. o.Mužla
DF2019/72620011.10.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/72710503.10.2019vypracovanie posudkov OP46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2019/7281509.10.2019vyjadrenie k sieťam36230537MICHLOVSKÝ s.r.o.Piešťany
DF2019/729291,6511.10.2019knihy - knižnica45503249Martinus, s.r.o.Martin
DF2019/73016,6114.10.2019telefón 9/201936671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/731124,6110.10.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/732220,0811.10.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/733446009.09.2019fitnes prvky46167145Veríme v Zábavu, s.r.o.Trenčín
DF2019/734246009.09.2019fitnes prvky46167145Veríme v Zábavu, s.r.o.Trenčín
DF2019/735351,2930.09.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/73636,330.09.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/7375,1830.09.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/73856,7610.10.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/73927,7407.10.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/74088,807.10.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/741242,8315.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/742213,515.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/7433814.10.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/74451,4911.10.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/74560,2511.10.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/746190,2915.10.2019palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/74766017.10.2019prezutie zimných gúm + gumy35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2019/748592,9111.10.2019stravovanie zamestnanci36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DF2019/74941,7617.10.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/75066,3914.10.2019servisné poplatky 201936138517Slovenská národná knižnicaMartin
DF2019/75151016.10.2019vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2019/75216,616.10.2019škol. pomôcky - MŠ36533432PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.Štúrovo
DF2019/75353017.10.2019knihy - knižnica36274968Talamon s.r.o.Dunajská Streda
DF2019/75487,2318.10.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/755151,218.10.2019keramické taniere jubilantom14086212Angelika PálinkásováGbelce
DF2019/756146,2921.10.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/75768,5422.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/758195,0822.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/759107,9914.10.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/760150,1818.10.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/761248,9724.10.2019knihy - knižnica45503249Martinus, s.r.o.Martin
DF2019/7623,2121.10.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/76364824.10.2019plastové nádoby 240 l - zelené45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2019/764506,625.10.2019stravné 9/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/76547,722.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/766360018.10.2019kamenivo + geotextília - parkovisko41090942Kristián MeidlíkNána
DF2019/76790018.10.2019zemnné práce- parkovisko40348083Július MeidlikNána
DF2019/76820028.10.2019nájomné za silážnu jamu - 10/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/769232,6825.10.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/770115,825.10.2019oprava vchodových dverí MŠ46274936K & L BAU s.r.o.Štúrovo
DF2019/77187,921.10.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/772261,6828.10.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/773494,429.10.2019nástenné kalendáre33662843Cranium PrintŠtúrovo
DF2019/7749631.10.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/775133,5804.11.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/776429,7131.10.2019palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/77722501.11.2019plyn 11/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/778166601.11.2019plyn 11/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/7791183,0806.11.2019elektrika 10/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/78019204.11.2019služby PO BOZP II. polrok 201947564695FIREX - Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2019/7817003.11.2019vypracovanie posudkov OP46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2019/78216031.10.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/783207,805.11.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/7847828.10.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/78550,6928.10.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/787181,6131.10.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/788108906.11.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/78912606.11.2019občerstvenie pre hostí41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/7907005.11.2019oprava signalizácie v ŠH46923233MOZAIK-ALARM s.r.o.Marcelová
DF2019/791212006.11.2019nákupné poukážky - dôchodci00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/79267,4606.11.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/79329,1105.11.2019elektrina 11/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/794134,0501.11.2019internet 10/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/79512501,4807.11.2019výstavba detského ihriska46167145Veríme v Zábavu, s.r.o.Trenčín
DF2019/79641,5407.11.2019údržba služobných áut44163118b.Š. MotoŠtúrovo
DF2019/797935,0804.11.2019rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2019/798172,1831.10.2019materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/799652,7831.10.2019uloženie odpadu 10/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/800150005.11.2019stavebný dozor vonkajšieho javiska36753491Šimon KristiánŠtúrovo
DF2019/80187,2306.11.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/8024995,2831.10.2019rozšírenie verej. osvetlenia31447121IMPULZ LIGHT, spol. s r.o.Komárno
DF2019/80353,904.11.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/8043,504.11.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/805150029.10.2019vypracovanie žiadosti NFP - zákl. technická infraš34264795Ing.Peter ÁghNové Zámky
DF2019/8061310,405.11.2019revízia a tlaková skúška výhrevných zariadení36653004Technická jnšpekcia, a.s.Bratislava
DF2019/8071422,0731.10.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/808127,6611.11.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/80938,9706.11.2019telefón Huawei P30 Lite35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/810374,6231.10.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/81181,611.11.2019TAGRA - aktualizačný poplatok46127241Truck Data Technology, s.r.o.Nitra
DF2019/8128205.11.2019uloženie TKO00308757Obec BajtavaBajtava
DF2019/813156,8431.10.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/8142006.11.2019podujatie tvorivého čítania - knižnica42115361Gurigongo SymposiumDunajská Streda
DF2019/81544,812.11.2019oprava poč. techniky45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2019/816477,607.11.2019vodoinštalačný materiál - Vinohrad17635161Vladimír Smolinský IGRISJatov
DF2019/81733,813.11.2019reprezentačné + káva44104839Sjáli Consulting s.r.o.Komárno
DF2019/818107.11.2019telefón Huawei P30 Lite35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/81934310.11.2019diáre 202042292603Občianske združenie ART DANUBIUSVeľká Mača
DF2019/82086,8614.11.2019vodné37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2019/8211,911.11.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/8223812.11.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/823112,1512.11.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/824198,8615.11.2019palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/82553,0711.11.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/826106,811.11.2019licencia na program - ŠJ36006912Verejná informačná služba, spol. s r.o.Liptovský Mikuláš
DF2019/827289,2231.10.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/82898,8204.11.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/8296,6612.11.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/830383,9912.11.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/83176,1508.11.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/8325,9429.10.2019potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2019/8331041,8419.11.2019oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2019/83456,9920.11.2019plech na pečenie51967472Kinekus, s.r.o.Žilina
DF2019/835249,2219.11.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/8365,5919.11.2019pripojenie nového odberného miesta36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2019/8375,5919.11.2019pripojenie nového odberného miesta36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2019/8385,5919.11.2019pripojenie nového odberného miesta36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2019/8395,5919.11.2019pripojenie nového odberného miesta36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2019/8405,5919.11.2019pripojenie nového odberného miesta36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2019/8415,5919.11.2019pripojenie nového odberného miesta36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2019/8425,5919.11.2019pripojenie nového odberného miesta36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2019/84350,8818.11.2019informačné tabule33127158STINETŠtúrovo
DF2019/84441,7619.11.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/845517,915.11.2019stravné 10/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/846180,4520.11.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/84727321.11.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/848186,8611.11.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/849127,6219.11.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/850111,4819.11.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/851240,919.11.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/85231625.11.2019obsluha web. stránky50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2019/85310025.11.2019počítačové služby - graf. úprava novín50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2019/854412,5614.01.2019služby externého manažmentu46894641ISA projekta, s.r.o.Brezová pod Bradlom
DF2019/85533025.11.2019projektová dokumentácia - parkové úpravy35944943ATELIER SMIDT, s.r.o.Svodín
DF2019/85655,7526.11.2019čistiace potreby35950226Internet Mall Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2019/857132,3811.10.2019čistiace potreby - kuchyňa MŠ00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/858206,9226.11.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/859377,8826.11.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/860131,618.11.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/8619,2926.11.2019potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2019/86233,4318.11.2019potraviny - doplnková strava31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/86319,7625.11.2019telefón 10/201936671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/864237,7726.11.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/8653,7921.11.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/866113,2621.11.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/867148,2826.11.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/86832028.11.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/869195,4302.12.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/870119,0629.11.2019materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/87120027.11.2019nájomné za silážnu jamu - 11/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/87239,7128.11.2019tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2019/873269,401.12.2019nástenné kalendáre + vianočné pozdravy33662843Cranium PrintŠtúrovo
DF2019/8749630.11.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/87522501.12.2019plyn 12/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/876166601.12.2019plyn 12/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/87732,3825.11.2019potraviny - doplnková strava31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/878178,7229.11.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/879149,5225.11.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/880185,5803.12.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/88184,0703.12.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/882724,4503.12.2019informačné poradenstvo53354849Csaba ArendasBudapest
DF2019/883139,1830.11.2019palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/88416030.11.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/88551,4902.12.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/88648,8305.12.2019údržba služobných áut44163118b.Š. MotoŠtúrovo
DF2019/88730004.12.2019odpratávanie snehu50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/8881,902.12.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/88993,602.12.2019predplatné 2020 - Obecné noviny31363091INPROSTBratislava
DF2019/89075013.11.2019servisná prehliadka plyn. kotlov v 6BJ36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/8911138,3903.12.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/89267,4606.12.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/89374,331.10.2019oprava výpočtovej techniky17588332Ernest Tóth - VIDATŠtúrovo
DF2019/894635,0630.11.2019uloženie odpadu 11/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/895973,0802.12.2019rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2019/896100,3905.12.2019oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2019/897139,6805.12.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/898266,6402.12.2019uloženie TKO00308757Obec BajtavaBajtava
DF2019/89980,802.12.2019uloženie TKO00308757Obec BajtavaBajtava
DF2019/90024811.12.2019revízia plynových zariadení - KD43363784ZSEMGASZlatná na Ostrove
DF2019/90117011.12.2019revízia plynových zariadení - MŠ43363784ZSEMGASZlatná na Ostrove
DF2019/90214011.12.2019revízia plynových zariadení - OÚ43363784ZSEMGASZlatná na Ostrove
DF2019/90311711.12.2019revízia plynových zariadení - knižnica43363784ZSEMGASZlatná na Ostrove
DF2019/90412511.12.2019revízia plynových zariadení - DS43363784ZSEMGASZlatná na Ostrove
DF2019/905391,906.12.2019občerstvenie pre hostí41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/90694206.12.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/907283,4129.11.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/908131,0510.12.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/90970,3610.12.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/910189,8910.12.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/911105,302.12.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/91274,4501.12.2019internet 11/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/913114,4810.12.2019oprava verejného rozhlasu36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2019/914290,410.12.2019oprava verejného rozhlasu36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2019/91586,0611.12.2019čistiace potreby - MŠ00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/916188,6711.12.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/91725,9804.12.2019tlačivá - matrika42272360Centrum polygrafických služiebBratislava
DF2019/918313,6930.11.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/919182,7730.11.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/920200010.12.2019vypracovanie žiadosti NFP - Rek. požiarnej zbrojn34264795Ing.Peter ÁghNové Zámky
DF2019/92125,3611.12.2019telefón 11/201936671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/9224989,616.12.2019projektová dokumentácia - Dom služieb pre vinárov41088701Gabriel Slávik - GOLD PROJECTKamenný Most
DF2019/923148,3511.12.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/924170008.12.2019divadelné predstavenie36102679Jókaiho divadlo v Komárne Komáromi Jókai SzínházKomárno
DF2019/9257009.12.2019vypracovanie posudkov OP46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2019/92651,4911.12.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/9271,911.12.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/928445,813.12.2019stravné 11/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/92932,4116.12.2019vodné37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2019/93044217.12.2019tlač Mužlianskeho hlásnika46743766Regra inv.sroŠtúrovo
DF2019/931365,1115.12.2019palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/932167,5417.12.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/933128,9717.12.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/934215,6710.12.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/93560,6216.12.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/9367809.12.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/93731,216.12.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/93828,8509.12.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/93945,7816.12.2019potraviny - doplnková strava31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/940108,6709.12.2019potraviny - doplnková strava31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/941155,1617.12.2019oprava verejného rozhlasu - Dobráň36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2019/942127,2518.12.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/94393,118.12.2019toner45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2019/94424020.12.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/945117,8316.12.2019oprava istiacej skrine36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2019/94616512.12.2019Predplatné - Verejná správa -202031592503Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Žilina
DF2019/9473812.12.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/948136,5529.11.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/94920013.12.2019nájomné za silážnu jamu - 12/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/9502618.12.2019kancelársky materiál45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2019/95180,6417.12.2019čistenie a kontrola komínov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/952215,7618.12.2019servis vozidiel ZD - údržba po 100Mth36330841P & L Slovakia, spol. s.r.o. 
DF2019/95345018.12.2019servis vozidiel ZD - domontovanie tiahla36330841P & L Slovakia, spol. s.r.o. 
DF2019/954938,718.12.2019servis vozidiel ZD - oprava štiepkovača36330841P & L Slovakia, spol. s.r.o. 
DF2019/955133,6420.12.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/95641,7620.12.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/95765,6421.12.2019komonárske práce50138961Kominárstvo Štúrovo s.r.o.Štúrovo
DF2019/958331,5927.12.2019elektorinštalačná práce -oprava v KD17588201Budai DionýzMužla
DF2019/9591015,8627.12.2019elektorinštalačná práce -oprava VO17588201Budai DionýzMužla
DF2019/960238,0527.12.2019elektorinštalačná práce -oprava v MŠ17588201Budai DionýzMužla
DF2019/96176220.12.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/96223030.12.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/963240,7126.12.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/964126,0830.12.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/9651279,804.12.2019elektrika 11/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/966117,631.12.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/9679631.12.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/96850,9830.12.2019predplatné časopisov MŠ - 202036631124Slovenská pošta, a.s.BANSKÁ BYSTRICA
DF2019/96963,0118.12.2019vedenie účtu CP31575951Prima bankaŽilina
DF2019/9701350,4631.12.2019elektrika 12/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/97111887,230.12.2019stavebné práce - vodovod na vinohrade36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/97267,2120.12.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/973298,723.12.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/9741186,1331.12.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/9751304,1631.12.2019uloženie odpadu 12/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/976294,4231.12.2019palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/977101,6931.12.2019internet 12/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/97838,8931.12.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/979255,3431.12.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/980191,0405.11.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/98115003.12.2019položkovitý rozpočet stavebných prác - šk. ihrisko34587411Dezider CsányiNové Zámky
DF2019/982327,331.12.2019stravné 12/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/9837548,6731.12.2019elektrika vyúčtovanie 201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/984275,0831.12.2019vyúčtovanie elektriky 2019 -vinica36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2019/985270,631.12.2019uloženie TKO00308757Obec BajtavaBajtava
DF2019/98673,8931.12.2019vodné37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla

Zálohové faktúry 2019

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
DFZ2019/181,629.1.2019TAGRA - aktualizačný poplatok46127241Truck Data Technology, s.r.o.Nitra
DFZ2019/224014.2.2019spracovanie dát ISKN31425836Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. SkráteNová Bošáca
DFZ2019/3557,6622.2.2019stravovanie zamestnancov36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DFZ2019/4357,7413.3.2019knihy - knižnica45503249Martinus, s.r.o.Martin
DFZ2019/550021.3.2019právne služby33661910JUDr. Zuzana BakováDvory nad Žitavou
DFZ2019/632031.12.2019elektrika VO - vinica36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DFZ2019/752001.1.2019elektrina 201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DFZ2019/857701.1.2019elektrina 201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DFZ2019/95201.2.2019elektrina 2/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DFZ2019/105771.2.2019elektrina 2/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DFZ2019/115201.3.2019elektrina 3/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DFZ2019/125771.3.2019elektrina 3/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DFZ2019/13555,617.4.2019montáž vertikálnych žalúzií46274936K & L BAU s.r.o.Štúrovo
DFZ2019/1418456,39.5.2019výstavba vonkajšieho javiska48017477FABER, s.r.o.Mužla
DFZ2019/15474,329.7.2019stravovanie zamestnancov36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DFZ2019/16150407/16/2019výstavba vonkajšieho javiska48017477FABER, s.r.o.Mužla
DFZ2019/1782,9811.7.2019kalové čerpadlo+ hadica06008127TopProdej s.r.o.Mosty u Jablunkova
DFZ2019/1813,7224.7.2019tlačivá MŠ31331131ŠEVT A.S.Banská Bystrica
DFZ2019/1981,921.8.2019stravovanie zamestnancov36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DFZ2019/20148765.8.2019stavebné práce v obci50092804NIKA-STAV s. r. o.Mužla
DFZ2019/21236,416.8.2019čistiace prostriedky31364365MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzenýmSenec
DFZ2019/22592,919.10.2019stravovanie zamestnancov36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DFZ2019/2355,759.10.2019čistiace potreby35950226Internet Mall Slovakia s.r.o.Bratislava
DFZ2019/2416512.11.2019Verejná správa - ročný prístup 202031592503Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Žilina
DFZ2019/2550,983.12.2019predplatné časopisov 2020 - MŠ36631124Slovenská pošta, a.s.BANSKÁ BYSTRICA

Odoslané faktúry 2019

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
OFE2019/112028.2.2019Fakturujeme Vám za prenájom Športovej haly Mužla00308927Obec ChľabaChľaba
OFE2019/233,69.2.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 09.02.201936111953Csemadok ZOMužla
OFE2019/3546,49.2.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 17,22.02.201937864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2019/4278.3.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 08.03.201936089558ZO Zväz zdravotne postihnutýchMužla
OFE2019/5105,814.3.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 14.03.201900000534Rákóczi SzovetsségBudapest
OFE2019/6729.3.2019Fakturujeme Vám poplatok za reláciu v obecnom36520101JUKKA SK, s.r.o.Rakovice
OFE2019/71217.4.2019Fakturujeme Vám poplatok za reláciu v obecnom36545171ELBA ELEKTRO, s.r.o.Gbelce
OFE2019/8716.4.2019Fakturujeme Vám poplatok za reláciu v obecnom36520101JUKKA SK, s.r.o.Rakovice
OFE2019/938,3518.4.2019Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu51480191ENVIROPOL SK s. r. o.Bratislava - mestská časť Lama
OFE2019/1056,0411.4.2019Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu51480191ENVIROPOL SK s. r. o.Bratislava - mestská časť Lama
OFE2019/11280,692.5.2019Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2019/1262,382.5.2019Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2019/1362,092.5.2019Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2019/14762,192.5.2019Fakturujeme Vám za spotrebu vody36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2019/15938,442.5.2019Fakturujeme Vám za spotrebu vody nájomníkov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2019/162702.5.2019Fakturujeme Vám za vstupenky na divadelné00307637Obec Veľké LudinceVeľké Ludince
OFE2019/17104,6231.5.2019Fakturujeme Vám odmenu skladníka materiálu CO za00151866Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyNitra
OFE2019/18394,47.6.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 3.a 7.6..201937864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2019/19150,613.6.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 13.6.2019 a37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2019/2013023.6.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 23.06.201915729734Bajna Község Önkormányzata 
OFE2019/2140,225.6.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 25.6.2019 a37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2019/222182,431.3.2019Fakturujeme Vám za prepravu žiakov I. - III. 201937864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2019/232480,430.6.2019Fakturujeme Vám za prepravu žiakov IV. - VI. 201937864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla