Faktúry 2022

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
DF2022/1 400 3.1.2022 systémová podpora URBIS - I.Q 2022 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2022/2 973,08 3.1.2022 verejné osvetlenie 1/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/3 300 3.1.2022 odvoz BRKO z kuchyne ŠJ 46825282 BIO energie s.r.o. Veľké Lovce
DF2022/4 74,4 5.1.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/5 1668 10.1.2022 Projektový manažment - rozšírenie ZD 48231657 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
DF2022/6 103,79 6.1.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/7 1400 10.1.2022 vypracovanie PD - rozšírenie kapacity ZD 51700239 TOPstat, s.r.o. Galanta
DF2022/8 2980 11.1.2022 vypracovanie PD - rozšírenie kapacity ZD 30334063 Ing. František Zahovay Štúrovo
DF2022/9 480 11.1.2022 vypracovanie PD - rozšírenie kapacity ZD 44602570 ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. Štúrovo
DF2022/10 96 12.1.2022 vyhotovenie duplikátov PD - chodníky 35927291 STOMON s.r.o. Nové Zámky
DF2022/11 718,56 11.1.2022 tlač etikiet - TKO 33127158 STINET Štúrovo
DF2022/12 2400 4.1.2022 zariadenie na prenos obecnej televízie 35954612 Slovanet, a. s. Bratislava
DF2022/13 51,89 11.1.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/14 73,71 11.1.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/15 25,69 11.1.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/16 94,14 11.1.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/17 418,27 11.1.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/18 129,57 10.1.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/19 109,19 12.1.2022 predplatné časopisu Remény 2022 00678066 Glória, Spolok maďarských katolíckych duchovných na Slovensk Senec
DF2022/20 200 10.1.2022 starvebný dozor - Borház 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2022/21 1320 11.1.2022 knihy 36754749 CBS s.r.o. Banská Bystrica
DF2022/22 60 12.1.2022 internet pre Wifi pre Teba 1/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/23 18,89 12.1.2022 telefón 1/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/24 150 4.1.2022 služby verejného obstarávania - odberateľ plynu 51115026 Komunál - Servis, s.r.o. Prešov
DF2022/25 153,73 15.1.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/26 38 17.1.2022 služby CO 1/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/27 40,48 17.1.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/28 142,35 17.1.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/29 192,91 18.1.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/30 126,54 10.1.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/31 72,38 10.1.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/32 263,16 18.1.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/33 99,52 14.1.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/34 139,11 18.1.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/35 300 17.1.2022 aktualizačný poplatok do mapového portálu 43995187 T-MAPY s. r. o. Bratislava - mestská časť Podu
DF2022/36 102 20.1.2022 TAGRA - aktualizačný poplatok 46127241 Truck Data Technology, s.r.o. Nitra
DF2022/37 8,74 10.1.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/38 40,89 21.1.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/39 157,74 20.1.2022 čistiace potreby - kuchyňa ŠJ 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/40 102,67 20.1.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/41 200 24.1.2022 starvebný dozor - ZD 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2022/42 62,07 25.1.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/43 44,88 25.1.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/44 166,12 25.1.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/45 180 20.1.2022 aktualizácia rozpočtu - projekt chodníky 52256723 DOMIVO s.r.o. Moča
DF2022/46 80 25.1.2022 dezinfekčný prostriedok 52236633 Farmer Center, s.r.o. Veľké Ludince
DF2022/47 17 25.1.2022 vyjadrenie k sieťam Orange 36230537 MICHLOVSKÝ s.r.o. Piešťany
DF2022/48 112,89 25.1.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/49 108 25.1.2022 vyhotovenie duplikátov rozpočtov - chodníky 35927291 STOMON s.r.o. Nové Zámky
DF2022/50 56,92 25.1.2022 vodné Malá Mužla 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/51 313,63 26.1.2022 telefón 1/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/52 154,8 25.1.2022 dezinfekčné prostriedky, testy, rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2022/53 33,02 25.1.2022 matričné doklady 42272360 Centrum polygrafických služieb Bratislava
DF2022/54 740,28 24.1.2022 rozšírenie siete verejného rozhlasu 27797007 JD Rozhlasy s.r.o. Horní Bečva
DF2022/55 16812,78 31.1.2022 rekonštr. budovy Domu vinárov- SKHU/1901/3.1/002 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2022/56 11 24.1.2022 elektronická príručka - prístup k info 48291374 Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis Trenčín
DF2022/57 96 31.1.2022 ochrana objektov 1/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/58 49,5 31.1.2022 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2022/59 469,58 28.1.2022 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2022/60 33,98 1.2.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/61 126,05 1.2.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/62 125,74 28.1.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/63 320,17 28.1.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/64 357,76 28.1.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/65 11,66 28.1.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/66 200 2.2.2022 starvebný dozor - Borház 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2022/67 300 2.2.2022 vývoz žumpy na ČOV 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2022/68 132,57 1.2.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/69 200,33 28.1.2022 tonery 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2022/70 43,2 31.1.2022 odvoz BRO 1/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/71 103,79 1.2.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/72 34 1.2.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/73 238,8 31.1.2022 knižničný systém BIBLIB 30775264 SVOP, spol. s r.o. Bratislava
DF2022/74 1748,33 31.1.2022 zber a odvoz TKO 1/2022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/75 54,52 4.2.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/76 973,08 1.2.2022 verejné osvetlenie 2/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/77 74,4 5.2.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/78 544,53 31.1.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/79 79,13 9.2.2022 internet 1/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/80 43,24 31.1.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/81 121,64 4.2.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/82 60,97 4.2.2022 knihy do MŠ 36274968 Talamon s.r.o. Dunajská Streda
DF2022/83 200 31.1.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/84 70 31.1.2022 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2022/85 300 31.1.2022 demontáž vianočného osvetlenia 44602570 ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. Štúrovo
DF2022/86 2000,7 31.1.2022 uloženie odpadu 1/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/87 38,4 8.2.2022 za autorské práva - verejný rozhlas 17310598 SLOVGRAM Bratislava
DF2022/88 165,43 14.2.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/89 194,46 11.2.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/90 1740 10.2.2022 vypracovanie žiadosti o NFP - Opatr. služba II. 36286133 JKL production s.r.o. Bratislava
DF2022/91 720 10.2.2022 služby implementácie - Opatr. služba I. 36286133 JKL production s.r.o. Bratislava
DF2022/92 660 10.2.2022 služby monitoringu - Opatr. služba I. 36286133 JKL production s.r.o. Bratislava
DF2022/93 2834 8.2.2022 uličné tabule 50828843 Smaltovňa Holíč Holíč
DF2022/94 111,86 24.1.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/95 261,4 11.2.2022 stravné 1/2022 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2022/96 121,64 10.2.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/97 1500,56 31.1.2022 elektrina 1/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/98 28,45 14.2.2022 telefón 2/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/99 148,96 15.2.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/100 46,07 15.2.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/101 32,14 15.2.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/102 651,6 31.1.2022 stravné 1/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/103 54,3 31.1.2022 stravné 1/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/104 150 19.1.2022 náklady na reprezentáciu 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/105 150,01 7.2.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/106 50,6 7.2.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/107 38 14.2.2022 služby CO 2/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/108 120 15.2.2022 posúdenie projektovej dokumentácie - rozšírenie ZD 36653004 Technická jnšpekcia, a.s. Bratislava
DF2022/109 285,74 15.2.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/110 420 3.2.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/111 994,86 21.2.2022 servis klím a rekuperátorov 51241439 IDEÁL Klíma s.r.o. Mužla
DF2022/112 2199 21.2.2022 záhradný traktor CUB CADET 44316411 Peter Zalaba - AGRO ND Chotín
DF2022/113 306 30.11.2020 vianočné pozdravy, kalendáre 33662843 Cranium Print Štúrovo
DF2022/114 7773,6 7.2.2022 projekt. dokumentácia - rekonštrukcia KD 35921391 PROFIS NZ s.r.o. Nové Zámky
DF2022/115 160 18.2.2022 výmena bezpečnostného skla - zastávka 54084491 Viktor Hric - L-DEN SLOVAKIA Lutila
DF2022/116 168,63 21.2.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/117 25,3 21.2.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/118 239,46 21.2.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/119 198,76 22.2.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/120 270 21.2.2022 doplnenie ŽoNP - rekonštrukcia KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/121 191,95 21.2.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/122 108 18.2.2022 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2022/123 354,48 22.2.2022 antibakt. pena, papierové utierky 44711191 FERLUK, s.r.o. Hlohovec
DF2022/124 41,76 21.2.2022 správa obecných bytov 2/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/125 25,3 14.2.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/126 91,06 14.2.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/127 396,07 21.2.2022 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DF2022/128 154,4 8.2.2022 pracovná odev do kuchyne ŠJ 50637819 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. Poprad
DF2022/129 572,5 12.1.2022 Knihy
Ing. Milan Bibeň Nitra
DF2022/130 152,36 18.2.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/131 133,45 24.2.2022 veľkoformátová tlač a laminovanie 35729040 FaxCopy a.s. Bratislava
DF2022/132 201,23 28.2.2022 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2022/133 250 28.2.2022 údržba kosačiek 45975116 Peter Sztyehlik - X - DRIVE Radvaň nad Dunajom
DF2022/134 117,6 28.2.2022 ochrana objektov 2/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/135 22,43 31.1.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/136 50,6 24.1.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/137 134,28 8.2.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/138 110,88 28.2.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/139 147,11 25.2.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/140 286,26 26.2.2022 telefón 2/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/141 200 28.2.2022 starvebný dozor - Borház 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2022/142 8732,29 28.2.2022 rekonštr. budovy Domu vinárov- SKHU/1901/3.1/002 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2022/143 229,02 1.3.2022 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2022/144 1033,7 3.3.2022 dreviny na výsatbu 51034484 Najlacnejsiedreviny s.r.o. Chrabrany
DF2022/145 1668 28.2.2022 Projektový manažment - chodníky 48231657 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
DF2022/146 973,08 1.3.2022 verejné osvetlenie 3/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/147 1787,45 28.2.2022 zber a odvoz TKO 2/2022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/148 34 1.3.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/149 103,79 1.3.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/150 350 28.2.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/151 79,13 28.2.2022 internet 2/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/152 1,3 28.2.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/153 43,24 28.2.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/154 277,74 28.2.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/155 74,4 5.3.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/156 512,1 4.3.2022 hračky do MŠ 36174319 NOMIland s.r.o. Košice
DF2022/157 1419,54 28.2.2022 elektrina 2/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/158 86,46 28.2.2022 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2022/159 125,04 7.3.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/160 200 28.2.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/161 600 7.3.2022 vypracovanie NMS 46894641 ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom
DF2022/162 770,4 28.2.2022 stravné 2/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/163 64,2 28.2.2022 stravné 2/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/164 57,6 28.2.2022 odvoz BRO 2/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/165 173,95 14.3.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/166 435,82 25.2.2022 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2022/167 261,95 8.3.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/168 25,43 11.3.2022 telefón 3/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/169 70 28.2.2022 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2022/170 38 14.3.2022 služby CO 3/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/171 24,99 9.3.2022 ochranné sklo na telefón 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/172 6 10.3.2022 za používanie cestnej váhy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/173 292,82 15.3.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/174 41,76 17.3.2022 správa obecných bytov 3/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/175 646,8 18.3.2022 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2022/176 1911,41 14.3.2022 uloženie odpadu 2/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/177 86,76 3.2.2022 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2022/178 8,28 1.2.2022 čistiace potreby ŠJ 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/179 286,63 18.3.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/180 419 21.3.2022 motorová píla STIHL 44316411 Peter Zalaba - AGRO ND Chotín
DF2022/181 204 22.3.2022 keramické výrobky jubilantom 14086212 Angelika Pálinkásová Gbelce
DF2022/182 360 18.3.2022 stravné 2/2022 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2022/183 83 28.2.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/184 271,54 22.3.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/185 61,09 22.3.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/186 63,7 15.3.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/187 63,79 15.3.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/188 50,6 7.3.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/189 88,82 7.3.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/190 50,6 14.3.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/191 169,71 14.3.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/192 121,55 18.3.2022 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2022/193 46,59 10.3.2022 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2022/194 146,82 23.3.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/195 582,12 19.3.2022 rezivo - údržba TJ 35940158 RE-PRA s.r.o. Mužla
DF2022/196 35 8.3.2022 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2022/197 220 9.3.2022 práce s vyskozdvižným vozíkom 37062123 ANDY TRANS Štúrovo
DF2022/198 81,4 24.3.2022 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2022/199 291,64 26.3.2022 telefón 3/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/200 672 28.3.2022 smetné nádoby 45510393 BINS s.r.o. Nitra
DF2022/201 130,89 24.3.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/202 83 31.3.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/203 250 1.4.2022 vývoz žumpy na ČOV 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2022/204 400 1.4.2022 systémová podpora URBIS - II.Q 2022 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2022/205 20,4 30.3.2022 autorské práva interprétov 00178454 SOZA Bratislava
DF2022/206 180,3 31.3.2022 ochranné odevy, materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2022/207 614,77 30.3.2022 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2022/208 350 31.3.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/209 120 31.3.2022 aktualizácia rozpočtu projektu - vodozádržné opatr 50120204 VHPROJEKTY, s.r.o. Komárno
DF2022/210 11,9 30.3.2022 tlačivá pre MŠ 31331131 ŠEVT A.S. Banská Bystrica
DF2022/211 108,7 15.3.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/212 259,73 29.3.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/213 453,79 31.3.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/214 973,08 1.4.2022 verejné osvetlenie 4/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/215 96 31.3.2022 ochrana objektov 3/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/216 132,59 31.3.2022 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2022/217 308,92 5.4.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/218 50,6 21.3.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/219 160,91 28.3.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/220 25,3 28.3.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/221 113,07 21.3.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/222 373,09 1.4.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/223 22500,68 31.3.2022 rekonštr. budovy Domu vinárov- SKHU/1901/3.1/002 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2022/224 200 28.3.2022 starvebný dozor - Borház 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2022/225 2148,6 31.3.2022 zber a odvoz TKO 3/2022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/226 882 6.4.2022 stravné 3/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/227 73,5 6.4.2022 stravné 3/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/228 693 6.4.2022 slávnostný obed ku Dňu učiteľov 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/229 240 6.4.2022 router - Denný stacionár 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2022/230 34 1.4.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/231 56,55 1.4.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/232 37,2 7.4.2022 hasiaci prístroj - 6BJ 47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Štúrovo
DF2022/233 60 7.4.2022 internet pre Wifi pre Teba 4/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/234 72 31.3.2022 odvoz BRO 3/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/235 74,4 6.4.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/236 89,92 31.3.2022 internet 3/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/237 200 31.3.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/238 252,02 31.3.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/239 118,8 7.4.2022 teefonia 5, CarePack - Wifi pre teba 36747904 VODATECH, s.r.o. Komárno
DF2022/240 37,6 31.3.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/241 43,24 31.3.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/242 215,14 5.4.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/243 90 5.4.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/244 27,1 7.4.2022 respirátory, rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2022/245 732 11.4.2022 tlač Mužlianskeho hlásnika 44759053 PACE print, s. r. o. Bratislava
DF2022/246 313,56 11.4.2022 tlač etikiet - TKO 33127158 STINET Štúrovo
DF2022/247 247,21 31.3.2022 elektrina 2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/248 175 30.3.2022 práce s vyskozdvižným vozíkom 37062123 ANDY TRANS Štúrovo
DF2022/249 100,65 4.4.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/250 26,95 4.4.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/251 48,58 12.4.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/252 151,86 12.4.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/253 56,36 4.4.2022 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2022/254 308 14.4.2022 prezutie + pneumatiky na Octaviu 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2022/255 135 6.4.2022 preprava drveného asfaltu 36557463 GUBO, s.r.o. Bešeňov
DF2022/256 129,46 7.4.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/257 96 6.4.2022 drvený asfalt 35960736 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitra
DF2022/258 1410,38 6.4.2022 záručný servis áut Zberného dvora 36330841 P & L Slovakia, spol. s.r.o.
DF2022/259 38 14.4.2022 služby CO 4/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/260 70 31.3.2022 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2022/261 93,37 19.4.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/262 136,01 19.4.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/263 573,39 15.4.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/264 41,76 30.4.2022 správa obecných bytov 4/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/265 36,49 4.4.2022 oprava vodovodu na vinici 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/266 162,55 15.4.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/267 1724,23 31.3.2022 uloženie odpadu 3/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/268 195,73 19.4.2022 vodné 6BJ - 1-4/2022 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/269 200 19.4.2022 stretnutie s čitateľmi v miestnej knižnici 57261957 Zolcer Jan Kövér Lajos utca 45-47. A/3
DF2022/270 13,53 25.4.2022 telefón 4/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/271 79,44 20.4.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/272 103,04 11.4.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/273 83 31.1.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/274 46,05 31.1.2022 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2022/275 114,69 20.4.2022 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2022/276 342,93 19.4.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/277 149,07 26.4.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/278 93,71 20.4.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/279 795,79 22.4.2022 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DF2022/280 62 26.4.2022 prezutie služobného auta 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2022/281 255,17 26.4.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/282 200 28.4.2022 starvebný dozor - Borház 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2022/283 96 30.4.2022 ochrana objektov 4/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/284 53,6 7.5.2022 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2022/285 417 2.5.2022 údržba osobného auta 45975116 Peter Sztyehlik - X - DRIVE Radvaň nad Dunajom
DF2022/286 21313,22 30.4.2022 rekonštr. budovy Domu vinárov- SKHU/1901/3.1/002 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2022/287 42,15 29.4.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/288 257,53 2.5.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/289 1240,32 27.4.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/290 120 27.4.2022 priesady kvetov 00159042 SOŚ Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom
DF2022/291 83 30.4.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/292 415,66 29.4.2022 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2022/293 370 29.4.2022 výmena bezpečnostného skla 46072411 Marek Hric L - Den slovakia Lutila
DF2022/294 116,86 30.4.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/295 1467,36 31.3.2022 elektrina 3/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/296 116,67 3.5.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/297 507 22.4.2022 stravné 3/2022 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2022/298 196,82 3.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/299 233,07 3.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/300 254,99 25.4.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/301 315 4.5.2022 Lenovo ThinkPad T440 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2022/302 200 2.5.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/303 37,88 1.5.2022 propagácia obce 41590465 Peter Jurík - L I S A Čierna Voda
DF2022/304 56,55 1.5.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/305 34 1.5.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/306 74,77 5.5.2022 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2022/307 420 30.4.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/308 70 4.5.2022 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2022/309 30 5.5.2022 rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2022/310 142,93 1.5.2022 internet 4/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/311 42,38 3.5.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/312 1726,97 3.5.2022 zber a odvoz TKO 342022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/313 165,88 3.5.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/314 57,6 30.4.2022 odvoz BRO 4/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/315 76,5 5.5.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/316 973,08 2.5.2022 verejné osvetlenie 5/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/317 3,89 30.4.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/318 41,76 31.1.2022 správa obecných bytov 1/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/319 424,6 6.5.2022 slávnostný obed - Jubilanti 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/320 67,2 6.5.2022 stravné 4/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/321 806,4 6.5.2022 stravné 4/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/322 74,3 30.4.2022 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2022/323 132 29.4.2022 vytýčenie tekomunikačného vedenia 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/324 1627,51 30.4.2022 elektrina 4/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/325 124,7 2.5.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/326 273,37 10.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/327 71,42 10.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/328 130,91 10.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/329 180,11 7.5.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/330 72 29.4.2022 náhradné diely na kosačky 46068279 CHROME s.r.o. Nitra
DF2022/331 1137,11 28.4.2022 uloženie odpadu 4/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/332 497,39 28.4.2022 uloženie odpadu 4/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/333 70 31.3.2022 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2022/334 38 12.5.2022 služby CO 5/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/336 178,95 16.5.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/337 61,18 13.5.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/338 63,22 10.5.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/339 60 16.5.2022 internet pre Wifi pre Teba 5/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/340 7,24 16.5.2022 telefón 5/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/341 45,1 16.5.2022 príslušentco v počítačom 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2022/342 80 16.5.2022 príslušentco v počítačom 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2022/343 125,19 11.4.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/344 6 26.4.2022 noviny - Denný stacionár 51022281 Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány Dunajská Streda
DF2022/345 600,47 19.5.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/346 400,8 17.5.2022 stravné 4/2022 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2022/347 164,66 9.5.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/348 72 17.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/349 176,68 17.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/350 1997,64 17.5.2022 zemiaková škrabka, tyčový mixér a príslušenstvo 31435076 GASTRO - HAAL, s.r.o. Nové Zámky
DF2022/351 320 16.5.2022 výkopové práce 43607021 Roland Fundárek Mužla
DF2022/352 234,15 23.5.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/353 41,76 23.5.2022 správa obecných bytov 5/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/354 288,18 17.5.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/355 66,85 20.5.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/356 592,76 17.5.2022 ďakovné predmety 52365921 OLYMP ERBY s. r. o. Santovka
DF2022/357 229,92 23.5.2022 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2022/358 178,11 22.5.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/359 122,97 24.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/360 137,89 16.5.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/361 136,3 24.5.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/362 302,1 26.5.2022 telefón 5/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/363 83 31.5.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/364 152,71 1.6.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/365 165,6 31.5.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/366 466,99 31.5.2022 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2022/367 229,6 31.5.2022 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2022/368 550 31.5.2022 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2022/369 126,56 31.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/370 167,31 31.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/371 78,22 31.5.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/372 167,32 23.5.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/373 96 31.5.2022 ochrana objektov 5/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/374 59,4 16.5.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/375 1199,28 30.5.2022 dopravné značenie 35960736 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitra
DF2022/376 200 26.5.2022 stavebný dozor - Borház 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2022/377 12058,97 31.5.2022 rekonštr. budovy Domu vinárov- SKHU/1901/3.1/002 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2022/378 38197,26 31.5.2022 rekonštr. budovy Domu vinárov- SKHU/1901/3.1/002 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2022/379 71,61 29.4.2022 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2022/380 350 31.5.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/381 81,08 6.6.2022 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2022/382 192 1.6.2022 služby PO BOZP - I. polrok 47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Štúrovo
DF2022/383 82,16 31.5.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/384 70 6.6.2022 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2022/385 46,09 31.5.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/386 76,5 5.6.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/387 172,09 2.6.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/388 200 31.5.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/389 243 31.5.2022 práca s nakladočom 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/390 973,08 1.6.2022 verejné osvetlenie 6/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/391 61,18 3.6.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/392 77,7 6.6.2022 stravné 5/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/393 932,4 6.6.2022 stravné 5/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/394 10 29.4.2022 služby verejného obstarávania - odberateľ plynu 51115026 Komunál - Servis, s.r.o. Prešov
DF2022/395 134,66 30.5.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/396 973,15 7.6.2022 Dom vinárov - zariadenie labor. SKHU/1901/3.1/ 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Praha 9
DF2022/397 9052,8 7.6.2022 Dom vinárov - zariadenie labor. SKHU/1901/3.1/ 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Praha 9
DF2022/398 1788,79 2.6.2022 zber a odvoz TKO 5/2022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/399 319,1 7.6.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/400 35 31.5.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/401 84,11 31.5.2022 internet 5/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/402 34 7.6.2022 príslušentco v počítačom 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2022/403 144 8.6.2022 vypracovanie PD - Dom vinárov 44602570 ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. Štúrovo
DF2022/404 57,6 31.5.2022 odvoz BRO 5/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/405 610 10.6.2022 stolárske práce 40354016 Ladislav Pathó, stolárstvo PALA Mužla
DF2022/406 307,01 25.4.2022 telefón 4/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/407 56,55 1.6.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/408 30 1.6.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/409 34 1.6.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/410 35 6.6.2022 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2022/411 1608,12 31.5.2022 elektrina 5/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/412 118,34 10.6.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/413 126 7.6.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/414 70,94 7.6.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/415 63,76 7.6.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/416 247,49 13.6.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/417 439 13.6.2022 údržba osobného auta 45975116 Peter Sztyehlik - X - DRIVE Radvaň nad Dunajom
DF2022/418 135,83 10.6.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/419 300,4 27.5.2022 náhradné diely na kosačky 53608691 AGRO ND SLOVAKIA s.r.o. Chotín
DF2022/420 38 13.6.2022 služby CO 6/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/421 122,36 14.6.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/422 1226,13 7.6.2022 uloženie odpadu 5/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/423 299,44 19.5.2022 uloženie odpadu 5/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/424 132,8 14.6.2022 rádiomagnetofń Philips - pre MŠ 35712763 Planeo Elektro Bratislava
DF2022/425 3740 15.6.2022 rekonšrukcia záhradného domčeka pri MŠ 54245630 HG-STAV Slovakia s.r.o. Mužla
DF2022/426 73,18 15.6.2022 vybavenie obecných lekárničiek 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2022/427 60,35 14.6.2022 prekládka vodomeru 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/428 344,17 13.6.2022 výmena poškodeného hydrantu 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/429 875 17.6.2022 informačné poradenstvo 53354849 Csaba Arendas Budapest
DF2022/430 210 10.6.2022 doplnenie ŽoNP - rekonštrukcia KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/431 217,53 6.6.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/432 289,02 14.6.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/433 70,02 17.6.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/434 409,03 15.6.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/435 60 17.6.2022 internet pre Wifi pre Teba 6/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/436 19,42 17.6.2022 telefón 6/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/437 568,1 17.6.2022 stravné 5/2022 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2022/438 30,74 6.6.2022 knihy do knižnice 31443923 Panta Rhei, s.r.o. Veľký Meder
DF2022/439 5 21.6.2022 platba za upomienku 46113177 Energie2, a.s. Bratislava
DF2022/440 13,63 21.6.2022 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2022/441 900 16.6.2022 Projektový manažment - rozšírenie ZD 48231657 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno
DF2022/442 68 21.6.2022 plaketa 52365921 OLYMP ERBY s. r. o. Santovka
DF2022/443 128,88 20.6.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/444 258,44 21.6.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/445 118,75 21.6.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/446 53,35 21.6.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/447 240 17.6.2022 výmena bezpečnostného skla 46072411 Marek Hric L - Den slovakia Lutila
DF2022/448 242,26 23.5.2022 čistiace potreby ŠJ 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/449 330 22.6.2022 poukazy na nákup 36533432 PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. Štúrovo
DF2022/450 50,99 24.6.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/451 41,76 22.6.2022 správa obecných bytov 6/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/452 291,94 25.6.2022 telefón 6/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/453 132,85 27.6.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/454 209,08 20.6.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/455 132,2 13.6.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/456 101,72 28.6.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/457 83 30.6.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/458 103,17 30.6.2022 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2022/459 400 1.7.2022 systémová podpora URBIS - III.Q 2022 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2022/460 311,68 1.7.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/461 96 30.6.2022 ochrana objektov 6/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/462 928,8 6.7.2022 stravné 6/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/463 77,4 6.7.2022 stravné 6/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/464 279,45 1.7.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/465 76,48 1.7.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/466 973,08 1.7.2022 verejné osvetlenie 7/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/467 76,5 5.7.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/468 420 30.6.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/469 600 6.7.2022 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2022/470 70 6.7.2022 náklady na reprezentáciu 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/471 480 6.7.2022 náklady na reprezentáciu - otvorenie letnej kult. 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/472 480 6.7.2022 energetický certifikát - Borház 41088701 Gabriel Slávik - GOLD PROJECT Kamenný Most
DF2022/473 1635,4 30.6.2022 elektrina 6/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/474 20,3 29.6.2022 náhradné diely do kosačky 36409910 AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o. Bátorove Kosihy
DF2022/475 44,68 3.7.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/476 56,55 4.7.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/477 34 4.7.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/478 30 4.7.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/479 112,68 30.6.2022 internet 6/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/480 2211,98 4.7.2022 zber a odvoz TKO 6/2022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/481 225,84 30.6.2022 kominárske práce 50138961 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Štúrovo
DF2022/482 64,8 30.6.2022 odvoz BRO 6/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/483 200 1.7.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/484 221,58 30.6.2022 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2022/485 132,77 11.7.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/486 70 30.6.2022 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2022/487 212,66 8.7.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/488 35 30.6.2022 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2022/489 84 26.7.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/490 51,12 13.7.2022 digitálna tlač 33127158 STINET Štúrovo
DF2022/491 204,34 12.7.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/492 38 12.7.2022 služby CO 7/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/493 648 11.7.2022 právne služby 47252871 Advokátska kancelária Mikáči s.r.o. Bratislava
DF2022/494 360,2 7.7.2022 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2022/495 621,9 14.7.2022 stravné 6/2022 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2022/496 141,49 18.7.2022 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2022/497 37,4 18.7.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/498 745,39 15.7.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/499 92,76 30.6.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/500 3,6 12.7.2022 upomienka 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/501 283 19.7.2022 rámovanie plakiet, diplomov 47049537 Sklo – Okno Centrum s.r.o. Štúrovo
DF2022/502 7737,6 18.7.2022 výkopové práce pre vodovod - lok. Vinohrad 51761149 R Trans-Speed s.r.o. Nána
DF2022/503 740,4 18.7.2022 tlač Mužlianskeho hlásnika 44759053 PACE print, s. r. o. Bratislava
DF2022/504 90,75 20.7.2022 špotrové poháre + štítky 36556858 Firma Košík - siete s.r.o. Nové Zámky
DF2022/505 83,86 21.7.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/506 880 22.7.2022 projektor do Domu vinárov 36395994 EUROLINE computer, s.r.o. Martin
DF2022/507 100 19.7.2022 tlaková skúška - Dom vinárov 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2022/508 2368,14 30.6.2022 uloženie odpadu 6/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/509 31880,89 25.7.2022 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 50723545 Peter Kurucz - Flet Werk Mužla
DF2022/510 290,99 26.7.2022 telefón 7/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/511 423,6 25.7.2022 storjové zemné práce 47409118 HV 21 s.r.o. Mužla
DF2022/512 35 26.7.2022 poplatok za účesť na konferencii 37970887 COMENIUS - Pedagogický inštitút - Pedagógiai Intézet, n.o. Komárno
DF2022/513 41,76 21.7.2022 správa obecných bytov 7/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/514 50 25.7.2022 príslušenstvo k počítačom - Dom vinárov 52884759 iShops s.r.o. Kočovce
DF2022/515 100 27.7.2022 tonery 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2022/516 83 31.7.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/517 153,1 30.7.2022 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2022/518 1284 2.8.2022 výkopové a zemné práce v obci 51761149 R Trans-Speed s.r.o. Nána
DF2022/519 117,6 31.7.2022 ochrana objektov 7/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/520 16,9 1.8.2022 stropný držiak projektora v Dome vinárov 53196449 Different Pro s. r. o. Martin
DF2022/521 390 1.8.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/522 23338 22.7.2022 Dom vinárov - Meteostanice a obslužné zariadnie 14152629 Sys-Control Kft Budapest
DF2022/523 200 31.7.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/524 43,4 31.7.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/525 986,4 4.8.2022 stravné 7/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/526 82,2 4.8.2022 stravné 7/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/527 984,74 25.7.2022 výstavba vodovodu vinohrad 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/528 1796,02 31.7.2022 zber a odvoz TKO 7/2022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/529 34 1.8.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/530 30 1.8.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/531 56,55 1.8.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/532 32,98 2.8.2022 náhradné diely na kosačku 03936660 Zahradní díly s.r.o. Kodaňská 558/25
DF2022/533 76,5 5.8.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/534 973,08 1.8.2022 verejné osvetlenie 8/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/535 192 8.8.2022 posúdenie projektovej dokumentácie - Dom vinárov 36653004 Technická jnšpekcia, a.s. Bratislava
DF2022/536 94 7.8.2022 prístup na portál 35960132 DATATRADE, s.r.o. Zlaté Moravce
DF2022/537 1610,12 31.7.2022 elektrina 7/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/538 201,89 31.7.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/539 186,11 4.8.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/540 16,4 31.7.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/541 10 28.7.2022 služby verejného obstarávania - odberateľ plynu 51115026 Komunál - Servis, s.r.o. Prešov
DF2022/542 85,44 31.7.2022 internet 7/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/543 967,2 9.8.2022 nábytok a zariadenie - Dom vinárov 44413467 B2B Partner s. r. o. Bratislava
DF2022/544 240 5.8.2022 výmena bezpečnostného skla 46072411 Marek Hric L - Den slovakia Lutila
DF2022/545 1655 8.8.2022 oprava oplotenia, tesárske a výkopové práce 54245630 HG-STAV Slovakia s.r.o. Mužla
DF2022/546 57,6 31.7.2022 odvoz BRO 7/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/547 29,58 4.8.2022 obnovenie prevádzkovej plomby 36361518 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava-Staré Mesto
DF2022/548 20,95 8.8.2022 knihy do knižnice 31443923 Panta Rhei, s.r.o. Veľký Meder
DF2022/549 3258,7 12.8.2022 ochranný odev a materiál pre hasičov 36427969 FLORIAN, s.r.o. Martin
DF2022/550 21,2 15.8.2022 telefón 8/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/551 60 15.8.2022 internet pre Wifi pre Teba 8/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/552 318,83 15.8.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/553 38 12.8.2022 služby CO 8/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/554 143,28 16.8.2022 AD blue 44163118 b.Š. Moto Štúrovo
DF2022/555 82,5 17.8.2022 stravné 7/2022 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2022/556 41,76 18.8.2022 správa obecných bytov 8/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/557 133,58 19.8.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/558 80 22.8.2022 dekontaminácia chladiaceho zariadenia 53609620 Mário Fejér - PETINA Košice - mestská časť Kavečany
DF2022/559 297,79 17.8.2022 okenná fólia - Dom vinárov 33127158 STINET Štúrovo
DF2022/560 2515,18 18.8.2022 zariadenie do Domu vinárov - nábytok 37311204 Nábytok Kristian Szabó Štúrovo
DF2022/561 881,3 18.8.2022 ročná údržba hasičského auta 17329477 AUTO - IMPEX spol. s r.o. Bratislava
DF2022/562 25,21 12.8.2022 tlačivá pre MŠ 31331131 ŠEVT A.S. Banská Bystrica
DF2022/563 24 23.8.2022 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2022/564 2266,08 23.8.2022 bezpečnostné zariadenia Domu vinárov 35205181 Peter Ferencz, COALA ELECTRO SYSTEMS Štúrovo
DF2022/565 1768 27.8.2022 vystúpenie skupiny v kultúrnom programe 50731971 For You Acapella s. r. o. Bratislava - mestská časť Petr
DF2022/566 302,45 25.8.2022 telefón 8/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/567 167,78 25.8.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/568 83 31.8.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/569 897,35 30.8.2022 Dom vinárov - zariadenie labor. SKHU/1901/3.1/ 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Praha 9
DF2022/570 176,25 31.8.2022 čistiace potreby - kuchyňa ŠJ 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/571 350 31.8.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/572 60 30.8.2022 za vystavenie potvrdenia 31575951 Prima banka Žilina
DF2022/573 188,25 31.8.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/574 96 31.8.2022 ochrana objektov 8/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/575 133,11 31.8.2022 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2022/576 973,08 1.9.2022 verejné osvetlenie 9/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/577 871,2 6.9.2022 stravné 8/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/578 72,6 6.9.2022 stravné 8/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/579 442 6.9.2022 náklady na reprezentáciu - otvorenie Domu vinárov 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/580 755 6.9.2022 náklady na reprezentáciu - oberačkové slávnosti 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/581 56,55 1.9.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/582 30 1.9.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/583 34 1.9.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/584 24,8 31.8.2022 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2022/585 76,5 5.9.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/586 2000 30.8.2022 zhotovenie web stránky - Dom vinárov 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/587 1792,93 31.8.2022 elektrina 8/2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2022/588 400 7.9.2022 čerpanie dažďovej vody - Poľovnícka ulica 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2022/589 48,49 31.8.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/590 300,91 2.9.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/591 1710,05 31.8.2022 zber a odvoz TKO 8/2022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/592 240 2.9.2022 vyhotovenie zmeny rozpočtu PD - chodníky 35927291 STOMON s.r.o. Nové Zámky
DF2022/593 43,2 31.8.2022 odvoz BRO 8/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/594 200 31.8.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/595 2400 7.9.2022 auditorské služby 36110345 Ing. Farkasová Juliana Nové Zámky
DF2022/596 145,69 6.9.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/597 70 31.8.2022 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2022/598 114,07 31.8.2022 internet 8/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/599 60,29 31.8.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/600 1773,58 28.7.2022 uloženie odpadu 7/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/601 1777,08 25.8.2022 uloženie odpadu 8/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/602 155,5 7.9.2022 kuchynské potreby do ŠJ 44557558 MINI domáce potreby Štúrovo
DF2022/603 145,69 12.9.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/604 154,99 5.9.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/605 55,48 9.9.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/606 112,44 13.9.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/607 258,32 13.9.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/608 209,54 10.9.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/609 74 16.9.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/610 336,12 15.9.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/611 140,3 16.9.2022 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2022/612 127,68 12.9.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/613 122,41 20.9.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/614 86,4 20.9.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/615 87,18 20.9.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/616 93,39 20.9.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/617 34,64 13.9.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/618 110,44 6.9.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/619 20,5 21.9.2022 proprava defektu - autá ZD 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2022/620 38 16.9.2022 služby CO 9/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/621 177,3 13.9.2022 náhradné diely na kosačky 53608691 AGRO ND SLOVAKIA s.r.o. Chotín
DF2022/622 105 1.8.2022 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2022/623 175,38 20.9.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/624 38,8 20.9.2022 respirátory, rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2022/625 195 23.9.2022 pitný režim 40063992 Václav Ronovský Ronex Štúrovo
DF2022/626 1000 16.9.2022 služby VO - rekonštrukcia chodníkov 50548956 VV3 s.r.o. Komoča
DF2022/627 42,81 27.9.2022 náhradné diely do kosačky 60730234 KASUMEX, s.r.o. Tyršova 1182
DF2022/628 38,8 26.9.2022 archívne krabice 34142860 EMBA Trade, spol. s r.o. Bánov
DF2022/629 223,69 19.9.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/630 133,47 27.9.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/631 260,39 22.9.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/632 32,87 27.9.2022 poštové poukážky 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
DF2022/633 58,97 26.9.2022 ochranné sklo na telefón, púzdro, nabíjačka 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/634 1 26.9.2022 telefón Samsung A33 5G 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/635 310,57 26.9.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/636 83 30.9.2022 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/637 174 30.9.2022 ochrana objektov 9/2022 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2022/638 275,83 30.9.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/639 563,8 30.9.2022 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2022/640 234,98 3.10.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/641 400 3.10.2022 systémová podpora URBIS - IV.Q 2022 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2022/642 21,92 14.7.2022 telefón 7/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/643 60 11.3.2022 internet pre Wifi pre Teba 3/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/644 60 14.2.2022 internet pre Wifi pre Teba 2/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/645 60 14.7.2022 internet pre Wifi pre Teba 7/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/646 44,39 23.9.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/647 149,63 27.9.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/648 894,6 4.10.2022 stravné 9/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/649 63,9 4.10.2022 stravné 9/2022 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/650 950 6.9.2022 športový deň - CARGO 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2022/651 79,02 4.10.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/652 208,08 4.10.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/653 110,88 4.10.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/654 159,66 26.9.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/655 66,58 30.9.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/656 193,8 5.10.2022 počítačové služby s výjazdom 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2022/657 2103,41 3.10.2022 zber a odvoz TKO 9/2022 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2022/658 56,55 1.10.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/659 30 1.10.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/660 34 1.10.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/661 350 30.9.2022 vysielanie obecnej televízie 45981833 VORMAX, s.r.o. Mužla
DF2022/662 320 6.10.2022 polygrafická výroba, úprava tlačovín 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2022/663 106,33 30.9.2022 internet 9/2022 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2022/664 101,91 6.10.2022 náhradné diely k bežeckému pásu 64254330 ACRA, s.r.o. Brodská 161
DF2022/665 22,61 23.9.2022 kontrola funkčnosti hydrantov 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/666 200 30.9.2022 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2022/667 51,11 30.9.2022 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2022/668 175,61 30.9.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/669 973,08 4.10.2022 verejné osvetlenie 10/2022 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2022/670 1977 7.10.2022 oprava autobusu 24819039 C-Diesel Partner Kft Vörösmarty utca 6
DF2022/671 1700 7.10.2022 divadelné predstavenie 36102679 Jókaiho divadlo v Komárne Komáromi Jókai Színház Komárno
DF2022/672 71,4 30.9.2022 náhradné diely do kosačky 36409910 AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o. Bátorove Kosihy
DF2022/673 76,5 5.10.2022 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2022/674 89 7.10.2022 rozbor vody 36824933 Danum, s.r.o. Komárno
DF2022/675 25,24 30.9.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/676 135,14 30.9.2022 vodné Malá Mužla 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/677 57,6 30.9.2022 odvoz BRO 9/2022 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2022/678 9,38 30.9.2022 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/679 450 10.10.2022 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2022/680 80,05 11.10.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/681 66,58 7.10.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/682 9949,07 29.9.2022 výstavba vodovodu - vinohrad 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2022/683 163,72 11.10.2022 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2022/684 143,63 3.10.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/685 1671,27 5.10.2022 uloženie odpadu 9/2022 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2022/686 73,71 12.10.2022 obedáre pre ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2022/687 159,85 7.10.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2022/688 4,1 12.10.2022 výpis z exekučného registra 35659718 Slovenská komora exekútorov Bratislava - mestská časť Petr
DF2022/689 195 7.10.2022 revízia plynového kotla 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2022/690 295 7.10.2022 revízia plynového kotla 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2022/691 155 7.10.2022 revízia plynového kotla 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2022/692 83,46 12.10.2022 čistiace potreby - Dom vinárov 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2022/693 10,98 13.10.2022 telefón 10/2022 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2022/694 90 1.10.2022 školenie DHZ 36076643 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej r Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/695 315,91 25.10.2022 telefón 9/2022 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2022/696 22,7 16.10.2022 respirátory, rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2022/697 38 17.10.2022 služby CO 10/2022 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2022/698 70,71 18.10.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/699 85,06 18.10.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/700 216,84 18.10.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/701 106,88 18.10.2022 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2022/702 238,31 10.10.2022 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2022/703 200,05 14.10.2022 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2022/704 654,22 15.10.2022 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2022/705 41,76 19.10.2022 správa obecných bytov 10/2022 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2022/706 748,8 18.10.2022 tlač Mužlianskeho hlásnika 44759053 PACE print, s. r. o. Bratislava
DF2022/707 262,91 15.10.2022 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava

Faktúry 2021

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
DF2021/1 265 4.1.2021 servisná podpora URBIS I.- III. 2021 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2021/2 74,4 5.1.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/3 1342,8 6.1.2021 vianočné osvetlenie 52348733 Tasty club s.r.o. Nitra
DF2021/4 300 5.1.2021 odvoz BRKO 46825282 BIO energie s.r.o. Veľké Lovce
DF2021/5 20304 11.1.2021 projektová dokumentácia rekonštrukcie KD 35921391 PROFIS NZ s.r.o. Nové Zámky
DF2021/6 973,08 6.1.2021 verejné osvetlenie 1/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/7 80,64 1.1.2021 údržba komínov a plyn. kotla v 6BJ 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/8 16,63 14.1.2021 telefón 1/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/9 63,09 13.1.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/10 2207 12.1.2021 plyn 1/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/11 320 12.1.2021 plyn 1/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/12 38 11.1.2021 služby CO 1/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/13 49,16 15.1.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/14 95,21 18.1.2021 tonery 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2021/15 41,76 18.1.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/16 204,24 12.1.2021 ochranné prepážky 36440124 TITAN - Tatraplast, s.r.o. Ružomberok
DF2021/17 127,14 22.1.2021 kancelársky papier 36192384 OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava
DF2021/18 250 21.1.2021 odhrnutie snehu 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2021/19 1250 21.1.2021 projektový menežment - rekonštrukcia KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/20 236,87 26.1.2021 telefón 1/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/21 101,1 25.1.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/22 24,5 27.1.2021 oprava IVECO 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/23 132 27.1.2021 respirátory 35848901 ROIN, s. r. o. Bratislava
DF2021/24 285,97 27.1.2021 náhradné diely na IVECO 36330841 P & L Slovakia, spol. s.r.o.
DF2021/25 888 27.1.2021 energetický certifikát budovy KD 46582614 Danubius CERT s.r.o. Kútniky
DF2021/26 35269,15 29.1.2021 rekonštrukcia podlahy Športovej haly 36536245 FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. Nitra
DF2021/27 419 27.1.2021 germicídny žiarič SRSmedilux 35965452 SVETLUŠKA, s.r.o. Nové Zámky
DF2021/28 117,6 31.1.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/29 18,14 27.1.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/30 106,28 25.1.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/31 222,98 27.1.2021 údržba vozidla ZD 35938391 NEOSPED s.r.o. Komárno
DF2021/32 320 1.2.2021 plyn 2/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/33 2207 1.2.2021 plyn 2/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/34 550,37 13.1.2021 tlač etikiet TKO 33127158 STINET Štúrovo
DF2021/35 179,03 31.1.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/36 160 1.2.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/37 180 3.2.2021 úprava rozpočtu rekonštrukcie KD 35921391 PROFIS NZ s.r.o. Nové Zámky
DF2021/38 63,09 2.2.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/39 1467,65 2.2.2021 zber a odvoz TKO 1/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/40 15 2.2.2021 vyjadrenie k sieťam 36230537 MICHLOVSKÝ s.r.o. Piešťany
DF2021/41 33,5 3.2.2021 náhradné diely VVP, ZD 33126399 FORTUNA ZALABA Štúrovo
DF2021/42 70 4.2.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/43 38,4 2.2.2021 autorské práva na verejný prenos 17310598 SLOVGRAM Bratislava
DF2021/44 41,56 2.2.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/45 300 1.2.2021 poplatok do mapového portálu obce 2020 45325600 MAPA Slovakia Digital s. r. o. Bratislava
DF2021/46 1010,86 31.1.2021 uloženie odpadu 1/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/47 973,08 2.2.2021 verejné osvetlenie 2/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/48 70,92 1.2.2021 internet 1/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/49 102 8.2.2021 TAGRA - aktualizačný poplatok 46127241 Truck Data Technology, s.r.o. Nitra
DF2021/50 202,8 1.2.2021 knižičný systém BIBLIB 30775264 SVOP, spol. s r.o. Bratislava
DF2021/51 19,5 4.2.2021 náhradné diely do mot. píly 47609419 Špica s. r. o. Sobrance
DF2021/52 138,88 5.2.2021 tonery 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2021/53 322,8 10.2.2021 dezinfekcia, čist. prostriedky 52236633 Farmer Center, s.r.o. Veľké Ludince
DF2021/54 108,91 15.2.2021 čistiace potreby 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/55 14,04 3.2.2021 povinný servisk - hasičské auto 35938391 NEOSPED s.r.o. Komárno
DF2021/56 211,76 9.2.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/57 46,75 8.2.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/58 100,96 8.2.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/59 53,04 9.2.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/60 55,04 9.2.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/61 356,94 12.2.2021 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DF2021/62 36,07 15.2.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/63 1250 10.2.2021 projektový menežment - rekonštrukcia KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/64 60 31.1.2021 internet - wifi 1/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/65 6,6 17.2.2021 výpis z registra exekúcií 35659718 Slovenská komora exekútorov Bratislava - mestská časť Petr
DF2021/66 28 5.2.2021 hračky pre MŠ - kuchárska výbava 36174319 NOMIland s.r.o. Košice
DF2021/67 41,76 17.2.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/68 38 12.2.2021 služby CO 2/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/69 474 17.2.2021 stravné 1/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/70 202,62 15.2.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/71 2,31 16.3.2020 potraviny 36558460 OVD - Ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou
DF2021/72 94,8 18.2.2021 revízia hasič. prístrojov 47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Štúrovo
DF2021/73 74,4 5.2.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/74 30 23.2.2021 vyjadrernie k sieťam 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/75 175,45 19.2.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/76 200 14.2.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/77 192 23.2.2021 vyjadrernie k projekt. dokumentácii KD 36653004 Technická jnšpekcia, a.s. Bratislava
DF2021/78 96 31.7.2018 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/79 117,6 30.6.2019 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/80 21,6 1.7.2018 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/81 96 28.2.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/82 23,65 10.2.2021 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2021/83 720 26.2.2021 kópie projekt. dokumntácie - rekonštrukcie KD 35921391 PROFIS NZ s.r.o. Nové Zámky
DF2021/84 159,65 26.2.2021 oprava a údržba PC zariadení 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2021/85 159,38 1.3.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/86 320 1.3.2021 plyn 3/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/87 2207 1.3.2021 plyn 3/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/88 1200,85 28.2.2021 elektrina 2/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/89 39,54 1.3.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/90 2,62 14.12.2020 potraviny 36558460 OVD - Ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou
DF2021/91 29,5 2.3.2021 resprátory FFP2 53123727 pre Vás, s. r. o. Sládkovičovo
DF2021/92 253,25 28.2.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/93 250,12 25.2.2021 telefón 2/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/94 1104,73 1.2.2021 elektrina 1/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/95 74,4 5.3.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/96 63,09 1.3.2021 elekrina 3/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/97 160 1.3.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/98 1548 2.3.2021 zber a odvoz TKO 2/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/99 973,08 2.3.2021 verejné osvetlenie 3/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/100 1332,05 28.2.2021 uloženie odpadu 2/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/101 41,89 3.3.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/102 70,92 1.3.2021 internet 2/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/103 187,69 4.3.2021 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2021/104 70 26.2.2021 vyjadrenie k rekonštrukcii KD 17058520 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica
DF2021/105 600 8.3.2021 externý manažment - monitorovacia správa - ZD 46894641 ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom
DF2021/106 31,1 9.3.2021 pokladňa 45655421 CALLYPSO, s.r.o. Tvrdošín
DF2021/107 242,03 8.3.2021 hygienické potreby 35848901 ROIN, s. r. o. Bratislava
DF2021/108 550 5.3.2021 maľovanie v športovej hale + protiplesňový náter 50809695 Marian Sulci Búč
DF2021/109 63,67 11.3.2021 oximeter, tlakomer 46200681 ELROMED s.r.o. Poprad
DF2021/110 244,8 8.3.2021 servis hasičského čepadla na IVECO 17329477 AUTO - IMPEX spol. s r.o. Bratislava
DF2021/111 100 1.3.2021 knihy do knižnice 42292603 Občianske združenie ART DANUBIUS Veľká Mača
DF2021/112 200 1.3.2021 knihy do knižnice 42292603 Občianske združenie ART DANUBIUS Veľká Mača
DF2021/113 639 8.3.2021 stravné 2/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/114 180,88 11.3.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/115 2,59 28.2.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/116 70 12.3.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/117 109,44 26.2.2021 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/118 60 11.3.2021 internet - wifi 2/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/119 33,85 15.3.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/120 18,7 15.3.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/121 214,65 16.3.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/122 109,32 16.3.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/123 41,76 16.3.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/124 150 15.3.2021 konzultačné a poradenské služby 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/125 13,83 11.3.2021 telefón 2/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/126 38 12.3.2021 služby CO 3/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/127 60 19.3.2021 internet - wifi 3/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/128 137,9 15.3.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/129 840 9.3.2021 projektový manažment - odpadové hospodárstvo 48038521 EPIC Partner a.s. Komárno
DF2021/130 140 5.3.2021 oprava plyn. kotla v 6BJ 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/131 112,05 22.3.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/132 37,4 22.3.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/133 63,25 22.3.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/134 60,67 10.3.2021 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2021/135 46,07 23.3.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/136 105,01 23.3.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/137 400 19.3.2021 projektový manažment - Program obnovy dediny 51269813 Nezisková organizácia ICMA Europe Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/138 132 25.3.2021 oximetre 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2021/139 242,36 25.3.2021 telefón 3/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/140 140 24.3.2021 práce s vysokozdvižnou plošinou 37062123 ANDY TRANS Štúrovo
DF2021/141 320 1.4.2021 plyn 4/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/142 2207 1.4.2021 plyn 4/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/143 1517,94 29.3.2021 zber a odvoz TKO 3/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/144 74,4 5.4.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/145 464,32 1.4.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/146 190,35 6.4.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/147 96 31.3.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/148 265 1.4.2021 servisná podpora URBIS IV.- VI. 2021 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2021/149 335,85 31.3.2021 ochranné odevy, ochr. pomôcky, materiál 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2021/150 228,88 1.4.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/151 1136,8 31.3.2021 elektrina 2/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/152 63,09 1.4.2021 elekrina 4/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/153 70,92 1.4.2021 internet 3/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/154 882 8.4.2021 stravné 3/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/155 69,5 31.3.2021 servis výpočtovej techniky 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2021/156 118,8 1.4.2021 poplatok telefonia5 - ústredňa 36747904 VODATECH, s.r.o. Komárno
DF2021/157 1594,53 31.3.2021 uloženie odpadu 3/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/158 118,11 9.4.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/159 973,08 6.4.2021 verejné osvetlenie 4/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/160 38,5 7.4.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/161 77,65 7.4.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/162 45,14 30.3.2021 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/163 40,69 7.4.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/164 230 31.3.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/165 70 6.4.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/166 510 6.4.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/167 226 16.3.2021 stravné 1/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/168 42,72 7.4.2021 informačná tabuľa 33127158 STINET Štúrovo
DF2021/169 130,19 14.4.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/170 71,9 31.3.2021 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2021/171 13,2 12.4.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/172 132,9 12.4.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/173 27 12.4.2021 potraviny - doplnok 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/174 161,3 13.4.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/175 127,68 13.4.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/176 44,88 13.4.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/177 6,48 31.3.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/178 652 14.4.2021 oprava defektu + pneumatiky IVECO 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/179 21,02 14.4.2021 telefón 3/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/180 38 12.4.2021 služby CO 4/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/181 38,8 13.4.2021 ochranné rukavice 48095389 LP Safety group s.r.o. Holice
DF2021/182 360,45 15.4.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/183 177,39 16.4.2021 tonery 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2021/184 48 19.4.2021 výmena pneumatík 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/185 41,76 19.4.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/186 23,4 15.4.2021 ochranné rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2021/187 333,2 16.4.2021 stravné 3/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/188 149 20.4.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/189 46,07 20.4.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/190 38,5 19.4.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/191 111,66 19.4.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/192 141,61 21.4.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/193 60 20.4.2021 internet - wifi 4/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/194 890 19.4.2021 digitálne piáno 41092295 Zoltán Góra Kamenica nad Hronom
DF2021/195 79,6 20.4.2021 zástavy 45891788 Mgr. Alžbeta Straková Fričkovce
DF2021/196 204,35 20.4.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/197 400 15.4.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/198 160,55 20.4.2021 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2021/199 468 20.4.2021 tlač etikiet TKO 33127158 STINET Štúrovo
DF2021/200 26,2 22.4.2021 dezinf. gel ochranné rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2021/201 235,96 25.4.2021 telefón 4/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/202 66 27.4.2021 výmena pneumatík - autobus 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/203 225 28.4.2021 vývoz žumpy MŠ 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2021/204 141,6 29.4.2021 odpadkové koše - exteriérové 31681051 MEVA-SK s.r.o. Rožňava Brzotín, časť Bak
DF2021/205 88,58 27.4.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/206 157,78 30.4.2021 ochranné odevy, ochr. pomôcky, materiál 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2021/207 100 26.4.2021 letničky na kvetinovú výzdobu 00159042 SOŚ Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom
DF2021/208 117,6 30.4.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/209 415,71 27.4.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/210 114,35 29.4.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/211 169,81 4.5.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/212 320 1.5.2021 plyn 5/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/213 272,04 30.4.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/214 2207 1.5.2021 plyn 5/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/215 200 4.5.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/216 70,92 30.4.2021 internet4/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/217 63,09 4.5.2021 elekrina 5/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/218 1858,54 4.5.2021 zber a odvoz TKO 4/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/219 74,4 5.5.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/220 230 30.4.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/221 77,95 4.5.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/222 230,79 4.5.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/223 435,77 30.4.2021 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/224 57,75 26.4.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/225 125,24 26.4.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/226 735 5.5.2021 stravné 4/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/227 1084,73 30.4.2021 elektrina 4/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/228 26,95 5.5.2021 čistiace prostriedky do ŠH 36738298 SVATS s.r.o. Košice
DF2021/229 80 6.5.2021 čistiace prostriedky do ŠH 29367981 CLEANSHOP s.r.o. Březnice
DF2021/230 30 3.5.2021 inštalácia wifi routeru - KD 45671010 TP NET Plus s.r.o. Štúrovo
DF2021/231 973,08 3.5.2021 verejné osvetlenie 5/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/232 40,54 30.4.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/233 230,31 30.4.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/234 35 31.3.2021 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2021/235 2487,68 30.4.2021 uloženie odpadu 4/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/236 243,33 30.4.2021 uloženie odpadu 4/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/237 80,74 10.5.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/238 949,24 6.5.2021 knihy do knižnice 35952237 DIDEROT, s.r.o. Komárno
DF2021/239 29,81 30.4.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/240 166,32 10.5.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/241 228,52 11.5.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/242 222,33 11.5.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/243 140,29 3.5.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/244 140,93 7.5.2021 príslušenstvo k telefónom 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/245 37,88 3.5.2021 propagácia a prezentácia obce 41590465 Peter Jurík - L I S A Čierna Voda
DF2021/246 32,4 10.5.2021 grafické služby, farebná tlač A0 33127158 STINET Štúrovo
DF2021/247 724,45 11.5.2021 technologické poradenstvo 53354849 Csaba Arendas Budapest
DF2021/248 16,56 11.5.2021 telefón 4/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/249 103,94 11.5.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/250 38 10.5.2021 služby CO 5/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/251 199,55 7.5.2021 mobilné telefóny 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/252 22 13.5.2021 oprava defektu - autá ZD 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/253 21,6 30.4.2021 odvoz BRO 4/2021 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2021/254 145,19 12.5.2021 tlačivá 31331131 ŠEVT A.S. Banská Bystrica
DF2021/255 70 30.4.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/256 104,53 30.4.2021 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2021/257 440,58 13.5.2021 knihy do knižnice 45503249 Martinus, s.r.o. Martin
DF2021/258 221,3 15.5.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/259 413,7 14.5.2021 stravné 4/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/260 236,62 18.5.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/261 60 18.5.2021 internet - wifi 5/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/262 41,76 31.5.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/263 38,5 10.5.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/264 45 10.5.2021 potraviny - doplnok 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/265 141,61 10.5.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/266 165,01 17.5.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/267 192,45 18.5.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/268 46,52 18.5.2021 kopírovacie služby 35729040 FaxCopy a.s. Bratislava
DF2021/269 105,26 19.5.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/270 270,74 20.5.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/271 240 24.5.2021 projektový menežment - rekonštrukcia KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/272 225 24.5.2021 vývoz žumpy, čerpanie dažďovej vody 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2021/273 200,5 21.5.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/274 48,13 24.5.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/275 143,97 24.5.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/276 75,42 25.5.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/277 192,98 25.5.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/278 64,49 25.5.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/279 104,06 25.5.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/280 14,99 25.5.2021 knihy 36274968 Talamon s.r.o. Dunajská Streda
DF2021/281 242,44 26.5.2021 telefón 5/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/282 126,94 31.5.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/283 2207 1.6.2021 plyn 6/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/284 320 1.6.2021 plyn 6/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/285 451,94 31.5.2021 poukážky pre deti MŠ 36533432 PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. Štúrovo
DF2021/286 13559 1.6.2021 odvodnenie a rekonštrukcia chodníkov 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2021/287 96 31.5.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/288 59,2 31.5.2021 ochranné odevy, ochr. pomôcky, materiál 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2021/289 28,88 31.5.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/290 125,71 31.5.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/291 192 1.6.2021 služby BOZP - I. polrok 47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Štúrovo
DF2021/292 160 31.5.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/293 199,61 31.5.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/294 1092,88 31.5.2021 elektrina 5/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/295 600,97 1.6.2021 oprava a údržba PC zariadení 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2021/296 200 4.6.2021 vyhotovenie pamätnej tabule 37959921 Občianske združenie Pro Villa Nek Vinica
DF2021/297 245,97 31.5.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/298 44,51 3.6.2021 údržba autobusu - materiál 44163118 b.Š. Moto Štúrovo
DF2021/299 416,2 31.5.2021 odpadové rúry - odvodňovanie jarkov 30333407 Predajňa MILO Kamenica nad Hronom
DF2021/300 973,08 1.6.2021 verejné osvetlenie 6/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/301 63,09 2.6.2021 elekrina 6/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/302 614,51 2.6.2021 knihy do knižnice 37099159 Knihy Gramo Konyvek Štúrovo
DF2021/303 121,27 4.6.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/304 356,94 30.4.2021 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DF2021/305 74,4 5.6.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/306 40,54 2.6.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/307 1214,15 31.5.2021 uloženie odpadu 5/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/308 1454,4 31.5.2021 zber a odvoz TKO 5/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/309 126,08 31.5.2021 uloženie odpadu 5/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/310 87,63 31.5.2021 čistiace potreby 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/311 669 4.6.2021 stravné 5/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/312 200 31.5.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/313 104,31 4.6.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/314 70,92 31.5.2021 internet 5/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/315 44,4 7.6.2021 informačné tabule 33127158 STINET Štúrovo
DF2021/316 100,8 8.6.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/317 61,42 8.6.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/318 170,53 8.6.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/319 70 31.5.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/320 15,55 31.5.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/321 105,6 7.6.2021 plátkovače - kuchyňa MŠ 31435076 GASTRO - HAAL, s.r.o. Nové Zámky
DF2021/322 666,77 28.5.2021 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/323 60 9.6.2021 internet - wifi 6/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/324 57,6 30.5.2021 odvoz BRO 5/2021 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2021/325 219,36 10.6.2021 kominárske práce 50138961 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Štúrovo
DF2021/326 121,2 7.6.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/327 250,66 11.6.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/328 126,18 11.6.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/329 4122 15.6.2021 odvodnenie centra obce, čistenie jarkov 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2021/330 10 15.6.2021 oprava defektu - IVECO 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/331 574,6 15.6.2021 stravné 5/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/332 106,03 15.6.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/333 39,6 7.6.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/334 98,97 7.6.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/335 183,05 15.6.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/336 38 10.6.2021 služby CO 6/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/337 19,79 16.6.2021 telefón 5/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/338 321,11 15.6.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/339 52,67 18.6.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/340 205,21 21.6.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/341 124,74 22.6.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/342 278,27 22.6.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/343 280 21.6.2021 okresná súťaž DHZ - občerstvenie 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/344 23330,52 24.6.2021 bezdrátový rozhlasový systém 27797007 JD Rozhlasy s.r.o. Horní Bečva
DF2021/345 1500 22.6.2021 služby VO pre projekt SKHU/1901/3.1/002 52914020 Ing. Gabriel Radošicky Mužla
DF2021/346 3861 24.6.2021 šiepkovanie a odvoz biomasy 50609963 FLEURETTE s. r. o. Vlčany
DF2021/347 274,45 25.6.2021 telefón 6/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/348 128,21 25.6.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/349 41,76 23.6.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/350 285,35 30.6.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/351 269,15 22.6.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/352 184,59 22.6.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/355 86,28 22.6.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/356 70,22 29.6.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/357 145,42 14.6.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/358 429,38 1.6.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/359 64,1 30.6.2021 ochr. pomôcky, materiál 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2021/360 350 26.6.2021 ozvučenie kultúrneho podujatia 46626778 Mgr. Tibor Stugel Nové Zámky
DF2021/361 3936 18.6.2021 oprava miestnych komunikácií 35960736 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitra
DF2021/362 315 1.7.2021 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2021/363 665,88 16.6.2021 náhradné diely na IVECO, oprava 36330841 P & L Slovakia, spol. s.r.o.
DF2021/364 127,92 1.7.2021 tonery 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2021/365 320 1.7.2021 plyn 7/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/366 2207 1.7.2021 plyn 7/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/367 265 1.7.2021 servisná podpora URBIS VII.- IX. 2021 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2021/368 96 30.6.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/369 160 30.6.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/370 200 30.6.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/371 70 30.6.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/372 510 30.6.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/373 131,88 1.7.2021 plakety žiakom 52365921 OLYMP ERBY s. r. o. Santovka
DF2021/374 997,52 30.6.2021 elektrina 6/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/375 327,07 30.6.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/376 171,75 21.6.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/377 74,4 5.7.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/378 51,18 30.6.2021 obaly na spisy 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
DF2021/379 973,08 1.7.2021 verejné osvetlenie 7/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/380 15,19 30.6.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/381 234 6.7.2021 tlač etikiet TKO 33127158 STINET Štúrovo
DF2021/382 432 7.7.2021 smetné nádoby 45510393 BINS s.r.o. Nitra
DF2021/383 835,2 7.7.2021 stravné 6/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/384 69,6 7.7.2021 stravné 6/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/385 4039 2.7.2021 detské ihrisko 51635216 BOFIS, spol. s r. o. Lutila
DF2021/386 63,09 1.7.2021 elekrina 7/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/387 241,49 6.7.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/388 1491,84 30.6.2021 zber a odvoz TKO 6/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/389 1129,33 30.6.2021 uloženie odpadu 6/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/390 492,97 30.6.2021 uloženie odpadu 6/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/391 50,4 30.6.2021 odvoz BRO 6/2021 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2021/392 40,54 30.6.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/393 98,16 30.6.2021 internet 6/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/394 172,8 7.7.2021 výsadba stromov 47409118 HV 21 s.r.o. Mužla
DF2021/395 648 6.7.2021 právne služby 47252871 Advokátska kancelária Mikáči s.r.o. Bratislava
DF2021/396 89,44 30.6.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/397 123,24 12.7.2021 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2021/398 38 12.7.2021 služby CO 7/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/399 284,77 29.6.2021 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/400 73,53 10.7.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/401 178,79 15.7.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/402 60 15.7.2021 internet - wifi 7/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/403 30 17.6.2021 výmena wifi routera 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/404 14,58 30.6.2021 telefón 6/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/405 68,1 20.7.2021 oprava služ. auta - Fabia 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/406 25,4 19.7.2021 obaly na potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/407 98,36 20.7.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/408 30 15.7.2021 digitálna tlač - propagácia - XIII. Manótábor 33127158 STINET Štúrovo
DF2021/409 900 8.6.2021 projektový manažment - osobné auto - opatr. služba 36699993 TRIUS FINANCE, s.r.o. Bratislava
DF2021/410 20,4 21.7.2021 autorské práva 00178454 SOZA Bratislava
DF2021/411 766 23.6.2021 tlač Mužlianskeho hlásnika 46743766 Regra inv.sro Štúrovo
DF2021/412 41,76 14.7.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/413 79,84 20.7.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/414 261,29 25.7.2021 telefón 7/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/415 271,87 23.7.2021 oprava kuch. zariadení MŠ 00655180 COOPservis s.r.o. Nové Zámky
DF2021/416 9,28 31.5.2021 potraviny 36558460 OVD - Ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou
DF2021/417 1,31 27.8.2021 potraviny 36558460 OVD - Ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou
DF2021/418 678,4 27.7.2021 stravné 6/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/419 60 23.7.2021 grafické práce - Dom vinárov 33127158 STINET Štúrovo
DF2021/420 105,6 21.7.2021 grafické práce - info nápisy 33127158 STINET Štúrovo
DF2021/421 100 26.7.2021 práce s vysokozdvižnou plošinou 37062123 ANDY TRANS Štúrovo
DF2021/422 36,4 27.7.2021 tieniaca fólia 40202833 IMPOL TRADE, s.r.o. Lidická 886/43
DF2021/423 564,66 29.7.2021 bezdrátový rozhlasový systém, dodatok 27797007 JD Rozhlasy s.r.o. Horní Bečva
DF2021/424 29,28 30.7.2021 materiál do autobusu 44163118 b.Š. Moto Štúrovo
DF2021/425 117,6 31.7.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/426 70 30.7.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/427 92,6 31.7.2021 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2021/428 2207 1.8.2021 plyn 8/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/429 320 1.8.2021 plyn 8/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/430 13,2 30.7.2021 výpis z registra exekúcií 35659718 Slovenská komora exekútorov Bratislava - mestská časť Petr
DF2021/431 522,79 31.7.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/432 49,5 31.7.2021 servis výpočtovej techniky 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2021/433 149,1 3.8.2021 oprava a údržba PC zariadení 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2021/434 96,5 4.8.2021 stravné 7/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/435 986,57 31.7.2021 elektrina 7/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/436 315 2.6.2021 PC Lenovo ThinkPad T440 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2021/437 57,6 30.7.2021 odvoz BRO 7/2021 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2021/438 63,09 1.8.2021 elekrina 8/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/439 79,2 5.8.2021 reprezentačné - víno 47409118 HV 21 s.r.o. Mužla
DF2021/440 50,1 5.8.2021 oprava defektu auta ZD 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/441 74,4 5.8.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/442 1736,67 31.7.2021 uloženie odpadu 7/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/443 40,54 31.7.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/444 100,89 4.8.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/445 70,92 31.7.2021 internet 7/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/446 230 31.7.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/447 77,82 7.8.2021 prístupové právo obce.info 35960132 DATATRADE, s.r.o. Zlaté Moravce
DF2021/448 59,1 6.8.2021 stravné 7/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/449 709,2 6.8.2021 stravné 7/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/450 3227,1 6.8.2021 materiál pre DHZ 36427969 FLORIAN, s.r.o. Martin
DF2021/451 1958,72 31.7.2021 zber a odvoz TKO 7/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/452 1056 6.8.2021 smetné nádoby 45510393 BINS s.r.o. Nitra
DF2021/453 2160 10.8.2021 auditorské služby 36110345 Ing. Farkasová Juliana Nové Zámky
DF2021/454 200 31.7.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/455 119,26 31.7.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/456 318,4 3.8.2021 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DF2021/457 421,28 31.7.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/458 32,41 31.7.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/459 230 26.7.2021 divadelné predstavnie - Manótábor 42288321 Kultúrny spolok - KUTTYOMFITTY - Kulturális Egyesület Okoč
DF2021/460 330,3 11.8.2021 náhradné diely do kosačiek 53608691 AGRO ND SLOVAKIA s.r.o. Chotín
DF2021/461 526,3 29.7.2021 preprava účastníkov Manótábora 36111953 Csemadok ZO Mužla
DF2021/462 10191,36 5.8.2021 dopravné značenie 35927291 STOMON s.r.o. Nové Zámky
DF2021/463 296,28 15.8.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/464 171 13.8.2021 oprava kopírovacieho stroja 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/465 38 12.8.2021 služby CO 8/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/466 12,07 13.8.2021 telefón 7/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/467 57,37 13.8.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/468 1750 17.8.2021 projektový menežment - rekonštrukcia KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/469 313,2 1.7.2021 náhradné papierové utierky 31364365 MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným Senec
DF2021/470 2500 17.8.2021 murárske práce - budova šatní TJ Mužla 40621626 Zsolt Budai Nána
DF2021/471 700 17.8.2021 inštalačné práce - budova šatní TJ Mužla 40621626 Zsolt Budai Nána
DF2021/472 38,1 13.8.2021 ochranné rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2021/473 540 19.8.2021 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2021/474 15,56 23.7.2021 tlačivá MŠ 31331131 ŠEVT A.S. Banská Bystrica
DF2021/475 78,19 24.8.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/476 1500 18.8.2021 projektový manažment - opatr. služba 36699993 TRIUS FINANCE, s.r.o. Bratislava
DF2021/477 41,76 18.8.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/478 70 24.8.2021 dekontaminácia chlad. zariadenia Domu smútku 34903046 Peter Fejér - F & T Prešov
DF2021/479 88,28 25.8.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/480 276,72 26.8.2021 telefón 8/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/481 97,11 27.8.2021 knihy do knižnice 36274968 Talamon s.r.o. Dunajská Streda
DF2021/482 1536,12 31.8.2021 zber a odvoz TKO 8/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/483 70 29.8.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/484 160 31.8.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/485 193,39 30.8.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/486 102 19.8.2021 potvrdenie pre audit 31318916 OTP Banka Slovensko
DF2021/487 69,5 31.8.2021 servis výpočtovej techniky 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2021/488 1073,94 31.8.2021 elektrina 8/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/489 201,6 2.9.2021 reprezentačné - víno 47765445 ZALABA J&D, s.r.o. Mužla
DF2021/490 150,66 31.8.2021 ochr. pomôcky, materiál 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2021/491 311,09 31.8.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/492 320 1.9.2021 plyn 9/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/493 2207 1.9.2021 plyn 9/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/494 157,92 31.8.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/495 14,99 2.9.2021 knihy do knižnice 36274968 Talamon s.r.o. Dunajská Streda
DF2021/496 10745,11 6.9.2021 výstavba vodovodu - vinohrad 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2021/497 74,4 5.9.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/498 90,38 3.9.2021 čistiace potreby 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/499 63,09 1.9.2021 elekrina 9/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/500 973,08 1.9.2021 verejné osvetlenie 9/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/501 72,97 1.9.2021 internet 8/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/502 40,54 31.8.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/503 2451,25 31.8.2021 uloženie odpadu 8/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/504 173,9 3.9.2021 oprava a údržba PC zariadení 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2021/505 339,46 7.9.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/506 330,85 2.9.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/507 31,1 31.8.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/508 610,32 7.9.2021 údržba vozidla ZD 35938391 NEOSPED s.r.o. Komárno
DF2021/509 57,6 31.8.2021 odvoz BRO 8/2021 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2021/510 79,2 8.9.2021 reprezentačné - víno 47409118 HV 21 s.r.o. Mužla
DF2021/511 92,4 10.9.2021 stravné 8/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/512 1108,8 10.9.2021 stravné 8/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/513 359 13.9.2021 potraviny, čistiace potreby 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/514 100 13.9.2021 polygrafická výroba, grafické služby 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2021/515 790 13.9.2021 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2021/516 155,35 7.9.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/517 60 10.9.2021 internet - wifi 9/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/518 18 3.9.2021 knižičný systém BIBLIB 30775264 SVOP, spol. s r.o. Bratislava
DF2021/519 16 10.9.2021 stravné 8/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/520 648 7.9.2021 energetický certifikát budovy KD 46582614 Danubius CERT s.r.o. Kútniky
DF2021/521 117,6 31.8.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/522 127,61 13.9.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/523 139,78 6.9.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/524 61,6 6.9.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/525 65,78 14.9.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/526 77,07 14.9.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/527 102,96 14.9.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/528 259,27 15.9.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/529 38 17.9.2021 služby CO 9/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/530 160 21.9.2021 dezinfekcia, čist. prostriedky 52236633 Farmer Center, s.r.o. Veľké Ludince
DF2021/531 41,76 21.9.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/532 175,62 21.9.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/533 64,49 21.9.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/534 216,98 21.9.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/535 37,53 13.9.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/536 99,07 21.9.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/537 216,93 20.9.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/538 1250 20.9.2021 projektový menežment - rekonštrukcia KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/539 80 17.9.2021 školenie hasičov 00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Martin
DF2021/540 45 22.9.2021 oprava a údržba PC zariadení 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2021/541 200 15.9.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/542 295 20.9.2021 občerstvenie hostí starostu 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/543 2000 21.9.2021 vystúpenie Tanečného divadla 31796796 Tanečné divadlo Ifjú Szivek Bratislava-Staré Mesto
DF2021/544 16,43 24.9.2021 telefón 8/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/545 22167,36 22.9.2021 rekonštrukcia miestnej vozovky 36236403 EKOM PLUS, s.r.o. Dunajská Streda
DF2021/546 276,33 26.9.2021 telefón 9/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/547 129,11 27.9.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/548 117,3 28.9.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/549 209,6 28.9.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/550 136,51 28.9.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/551 199,15 21.9.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/552 22 20.9.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/553 160 23.9.2021 revízia plynových a tlakových zariadení - OÚ 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2021/554 275 23.9.2021 revízia plynových a tlakových zariadení - MŠ 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2021/555 248 23.9.2021 revízia plynových a tlakových zariadení - KD 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2021/556 125 23.9.2021 revízia plynových a tlakových zariadení - knižnica 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2021/557 145 23.9.2021 revízia plynových a tlakových zariadení - DS 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2021/558 5076,52 28.5.2021 čerpadlo - tlakový regulátor - vodovod na vinohrad 46818014 WILO CS s.r.o., organizačná zložka Bratislava - Rača
DF2021/559 400 29.9.2021 vyhotovenie pamätnej tabule 37959921 Občianske združenie Pro Villa Nek Vinica
DF2021/560 540 30.9.2021 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2021/561 973,08 2.8.2021 verejné osvetlenie 8/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/562 89,64 27.9.2021 kancelársky papier 35710691 Lamitec, spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/563 60 7.9.2021 služby VO na poistenie majetku 51115026 Komunál - Servis, s.r.o. Prešov
DF2021/564 160 30.9.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/565 320 1.10.2021 plyn 10/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/566 2207 1.10.2021 plyn 10/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/567 142,38 1.10.2021 vstavaná rúra do kuchyne MŠ 35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2021/568 96 30.9.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/569 621,71 29.9.2021 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/570 49,5 30.9.2021 servis výpočtovej techniky 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2021/571 349,36 30.9.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/572 400 4.10.2021 servisná podpora URBIS X. - XII. 2021 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2021/573 200 30.9.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/574 56,7 6.10.2021 stravné 9/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/575 680 6.10.2021 stravné 9/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/576 74,4 5.10.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/577 63,09 1.10.2021 elekrina 10/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/578 70 30.9.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/579 973,08 1.10.2021 verejné osvetlenie 10/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/580 157,59 5.10.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/581 247,86 5.10.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/582 46,07 5.10.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/583 2119,51 30.9.2021 uloženie odpadu 9/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/584 40,56 30.9.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/585 30 6.10.2021 kontrola zabezpečovacieho systému 46923233 MOZAIK-ALARM s.r.o. Marcelová
DF2021/586 3547,2 5.10.2021 čistenie dažď. odvodov, pretláčanie rúr 36522783 PRES-TEL, s.r.o. Štúrovo
DF2021/587 1914,23 30.9.2021 zber a odvoz TKO 9/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/588 208,18 4.10.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/589 79,13 1.10.2021 internet 9/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/590 1260,1 30.9.2021 elektrina 9/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/591 241,5 8.10.2021 náhradné diely na kosačky, krovinorezy 53608691 AGRO ND SLOVAKIA s.r.o. Chotín
DF2021/592 598,8 7.10.2021 údržba a servis plyn. kotlov 47832452 Jozef Kollár ml. Plynotherm Hurbanovo
DF2021/593 133,93 11.10.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/594 58 11.10.2021 oprava Octavia 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/596 144 6.10.2021 vyfrézovaná drva na oprava miestnych komunikácií 35960736 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitra
DF2021/597 304 11.10.2021 smalotové domové čísla 50828843 Smaltovňa Holíč Holíč
DF2021/598 7104 11.10.2021 smalotové domové čísla 50828843 Smaltovňa Holíč Holíč
DF2021/599 173,35 5.10.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/600 33 4.10.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/601 514,65 12.10.2021 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DF2021/602 52,67 12.10.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/603 145,39 12.10.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/604 111,46 12.10.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/605 269,59 8.10.2021 stavbený materiál - oprava tribúny 36838519 STAV-PIPO s.r.o. Štúrovo
DF2021/606 1341,79 12.10.2021 osadenie ZDZ a VDZ 35960736 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitra
DF2021/607 129,11 12.10.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/608 800 10.10.2021 PD - rekonštrukcia KD 46945407 E-PLAN s.r.o. Nové Zámky
DF2021/609 19,44 30.9.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/610 90 10.10.2021 oprava plynových a tlakových zariadení - OÚ 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2021/611 453,6 8.10.2021 preprava drveného asfaltu 36557463 GUBO, s.r.o. Bešeňov
DF2021/612 38 12.10.2021 služby CO 10/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/613 2767,66 30.9.2021 elektrika 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/614 16,02 15.10.2021 telefón 9/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/615 60 15.10.2021 internet - wifi 10/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/616 78 18.10.2021 prezutie pneumatík - autobus 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/617 390,7 14.10.2021 stravné 9/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/618 83,19 28.9.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/619 33 28.9.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/620 96,1 15.10.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/621 502,28 15.10.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/622 127,56 14.10.2021 tonery 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2021/623 78 19.10.2021 prezutie pneumatík - služobné auto 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2021/624 72 30.9.2021 odvoz BRO 9/2021 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2021/625 64,49 20.10.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/626 275,71 19.10.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/627 254,59 19.10.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/628 148,81 12.10.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/629 33 12.10.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/630 233,25 19.10.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/631 220,67 14.10.2021 vyúčtovanie elektriny - vinica 36807702 SLOVAKIA ENERGY Bratislava
DF2021/632 143,47 21.10.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/633 515,4 21.10.2021 gumový ukončovací obrubník - MŠ 36357065 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Bratislava-Ružinov
DF2021/634 86,8 21.10.2021 dezinf. gel ochranné rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2021/635 83 25.10.2021 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2021/636 100 25.10.2021 polygrafická výroba, grafické služby 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2021/637 6466,24 25.10.2021 Realizácia okrasnej úžitkovej záhrady MŠ 47409118 HV 21 s.r.o. Mužla
DF2021/638 473 25.10.2021 oprava Octavie 45975116 Peter Sztyehlik - X - DRIVE Radvaň nad Dunajom
DF2021/639 72 25.10.2021 servisná podpora 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
DF2021/640 265,41 26.10.2021 telefón 10/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/641 138,11 26.10.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/642 345,6 25.10.2021 plastové okná - MŠ 46274936 K & L BAU s.r.o. Štúrovo
DF2021/643 512,4 2.11.2021 zväčšenie premostenia pred domov č. 39 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2021/644 2207 1.11.2021 plyn 11/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/645 320 1.11.2021 plyn 11/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/646 55,3 3.11.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/647 46,18 2.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/648 122,26 2.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/649 111,46 2.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/650 48,85 3.11.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/651 313,2 29.10.2021 náhradné papierové utierky 31364365 MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným Senec
DF2021/652 19 30.10.2021 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2021/653 238,82 31.10.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/654 45 18.10.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/655 102 18.10.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/656 96 31.10.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/657 230 29.10.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/658 200 31.10.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/659 57,6 31.10.2021 odvoz BRO 10/2021 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2021/660 223,15 3.11.2021 kancelárske potreby 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2021/661 973,08 2.11.2021 verejné osvetlenie 11/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/662 716,4 5.11.2021 stravné 10/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/663 59,7 5.11.2021 stravné 10/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/664 74,09 1.11.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/665 63,09 1.11.2021 elekrina 11/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/666 1535 3.11.2021 zber a odvoz TKO 10/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/667 246 4.11.2021 batérie do autobusu 50503952 AEE BATTERY s.r.o. Banská Bystrica
DF2021/668 11,66 31.10.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/669 41,81 3.11.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/670 1612,17 31.10.2021 uloženie odpadu 10/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/671 445,69 31.10.2021 uloženie odpadu 10/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/672 450 29.10.2021 projektový menežment - rekonštrukcia KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/673 108,12 5.11.2021 ochranné prepážky 36440124 TITAN - Tatraplast, s.r.o. Ružomberok
DF2021/674 95 9.11.2021 Monet: Monet Pack Bridge K50 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2021/675 105,6 9.11.2021 mandátny certifikát 35975946 Disig, a.s. Bratislava
DF2021/676 52,03 11.10.2021 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2021/677 79,13 1.11.2021 internet 10/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/678 74,4 5.11.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/679 1623,22 31.10.2021 elektrina 10/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/680 70 31.10.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/681 106,5 2.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/682 33 2.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/683 83,99 5.11.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/684 52,85 9.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/685 136,51 9.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/686 3627,74 5.11.2021 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2021/687 83 10.11.2021 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2021/688 154,12 10.11.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/689 171,17 30.9.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/690 390 31.10.2021 využívanie softvéru TENDERnet 50139088 TENDERnet, s.r.o. Žilina
DF2021/691 2250 15.11.2021 nákupné poukážky 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/692 268,42 30.9.2021 elektrika 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/693 268,42 30.9.2021 elektrika 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/694 60 9.11.2021 internet - wifi 11/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/695 18,3 9.11.2021 telefón 10/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/696 136,79 11.11.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/697 38 12.11.2021 služby CO 11/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/698 66,39 15.11.2021 servisné poplatky 2021 36138517 Slovenská národná knižnica Martin
DF2021/699 250 15.11.2021 stavebný dozor - Dom vinárov 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2021/701 404,23 15.11.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/702 130,8 10.11.2021 servisná podpora 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
DF2021/703 41,76 22.11.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/704 62,7 19.11.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/705 112,35 22.11.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/706 230,81 19.11.2021 právne služby 47252871 Advokátska kancelária Mikáči s.r.o. Bratislava
DF2021/707 154,12 19.11.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/708 45 22.11.2021 rozpočet na rekonštrukciu KD - vzduchotechnika 40882489 Viera Laurová Hul
DF2021/709 37,95 8.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/710 391,06 23.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/711 64,9 16.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/712 62,83 16.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/713 196,65 16.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/714 193,86 16.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/715 122,38 15.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/716 37,95 15.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/717 99,92 8.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/718 40,48 22.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/719 968,1 19.11.2021 elektroinšt. práce- prípojka čerpadla - vinohrad 17588201 Budai Dionýz Mužla
DF2021/720 772,92 29.10.2021 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/721 147,11 25.11.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/722 724,45 26.11.2021 technologické poradenstvo 53354849 Csaba Arendas Budapest
DF2021/723 6,6 26.11.2021 výpis z registra exekúcií 35659718 Slovenská komora exekútorov Bratislava - mestská časť Petr
DF2021/724 41,76 31.10.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/725 1250 29.11.2021 projektový manažment - rekonštrukcia KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/726 300 28.11.2021 PD - rekonštrukcia KD 46945407 E-PLAN s.r.o. Nové Zámky
DF2021/727 176,08 29.11.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/728 273,73 26.11.2021 telefón 11/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/729 374,7 30.11.2021 stravné 10/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/730 25,3 29.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/731 107,38 22.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/732 429,26 30.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/733 182,76 30.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/734 128,9 1.12.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/735 84,02 30.11.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/736 112,94 30.11.2021 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2021/737 300 1.12.2021 Covid-19 Ag test 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2021/738 96 30.11.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/739 119,5 30.11.2021 servis výpočtovej techniky 17588332 Ernest Tóth - VIDAT Štúrovo
DF2021/740 320 1.12.2021 plyn 12/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/741 2207 1.12.2021 plyn 12/2021 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2021/742 192 1.12.2021 služby BOZP - II. polrok 47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Štúrovo
DF2021/743 270 1.12.2021 vývoz žumpy, čerpanie dažďovej vody 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2021/744 57,6 30.11.2021 odvoz BRO 11/2021 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2021/745 973,08 1.12.2021 verejné osvetlenie 12/2021 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2021/746 92 2.12.2021 Covid-19 Ag test 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2021/747 69 3.12.2021 Covid-19 Ag test 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2021/748 1040 3.12.2021 Vitamíny - sociálne služby 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2021/749 425,4 30.11.2021 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/750 55,3 26.11.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/751 160 30.11.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/752 74,4 5.12.2021 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2021/753 750 3.12.2021 tlač Mužlianskeho hlásnika 46743766 Regra inv.sro Štúrovo
DF2021/754 256,82 30.11.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/755 200 1.12.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/756 1517,08 1.12.2021 zber a odvoz TKO 11/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/757 70 31.10.2021 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2021/758 70 30.11.2021 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2021/759 1664,94 30.11.2021 elektrina 11/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/760 64,2 1.12.2021 práca s nakladočom 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/761 1209,11 30.11.2021 uloženie odpadu 11/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/762 1176,62 30.11.2021 uloženie odpadu 11/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/763 76,8 6.12.2021 obedáre - materiál ŠJ 50196383 BURDA PAPIER s.r.o. Štúrovo
DF2021/764 72,29 29.11.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/765 137,74 9.11.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/766 54,52 7.12.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/767 10,12 6.12.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/768 27,64 7.12.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/769 49,54 7.12.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/770 74,86 7.12.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/771 100 8.12.2021 polygrafická výroba, grafické služby 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2021/772 83 6.12.2021 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2021/773 64,8 6.12.2021 stravné 11/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/774 777,6 6.12.2021 stravné 11/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/775 1,3 30.11.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2021/776 55,52 10.12.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/777 126,1 6.12.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/778 79,13 30.11.2021 internet 11/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/779 70 30.11.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/780 140,85 10.12.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/781 105 30.11.2021 oprava plyn. kotla v 6BJ 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/782 64 13.12.2021 diáre a kalendáre 36533432 PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. Štúrovo
DF2021/783 65,64 4.12.2021 kominárske práce 50138961 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Štúrovo
DF2021/784 98,8 6.12.2021 Obcné noviny 2022 31363091 INPROST Bratislava
DF2021/785 55968,49 30.11.2021 rekonštr. budovy Domu vinárov- SKHU/1901/3.1/002 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2021/786 81,69 13.12.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/787 74,68 6.12.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/788 108,44 14.12.2021 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2021/789 25,3 13.12.2021 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2021/790 41,97 14.12.2021 potraviny 45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY Komárno
DF2021/791 363,9 14.12.2021 stravné 11/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/792 99,5 13.12.2021 materiálno - spotrebné normy - ŠJ 53064275 Jedálne.sk, s. r. o. Poprad- Spišská Sobota
DF2021/793 125,68 10.12.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/794 43,49 30.11.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/795 38 12.12.2021 služby CO 12/2021 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2021/796 341,92 15.12.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/797 17,27 6.12.2021 poštové poukážky 36631124 Slovenská pošta a.s. Bratislava
DF2021/798 17,37 15.12.2021 telefón 11/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/799 60 15.12.2021 internet - wifi 12/2021 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2021/800 760,5 21.12.2021 tlač Mužlianskeho hlásnika 46743766 Regra inv.sro Štúrovo
DF2021/801 41,76 21.12.2021 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2021/802 21,8 16.12.2021 predplatné časopisov pre MŠ 36631124 Slovenská pošta, a.s. BANSKÁ BYSTRICA
DF2021/803 666 22.12.2021 smetné nádoby 45510393 BINS s.r.o. Nitra
DF2021/804 996,53 21.12.2021 elektroinšt. práce- vianočné osvetlenie 17588201 Budai Dionýz Mužla
DF2021/805 178,21 21.12.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/806 757 22.12.2021 reprezentačné 36557285 SH VENUS s.r.o. Štúrovo
DF2021/807 270 23.12.2021 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2021/808 74,5 9.12.2021 hračky pre MŠ 36174319 NOMIland s.r.o. Košice
DF2021/809 204 20.12.2021 verejná správa ročný prístup 2022 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina
DF2021/810 17,13 27.12.2021 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2021/811 124,3 21.12.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/812 266,72 25.12.2021 telefón 12/2021 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2021/813 36,7 29.12.2021 materiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2021/814 83,05 20.12.2021 poplatok za vedenie účtu cenných papierov 31575951 Prima banka Žilina
DF2021/815 101,47 28.12.2021 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2021/816 83 31.12.2021 obsluha web stránky 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2021/817 51,6 28.12.2021 stravné 12/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/818 170 28.12.2021 stravné 12/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/819 619,2 28.12.2021 stravné 12/2021 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2021/820 230 28.12.2021 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2021/821 96 31.12.2021 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2021/822 1932,05 31.12.2021 zber a odvoz TKO 12/2021 53166078 Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo) Štúrovo
DF2021/823 1654,86 31.12.2021 elektrina 12/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DF2021/824 44821,3 16.12.2021 Dom vinárov - zariadenie labor. SKHU/1901/3.1/ 62914511 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Praha 9
DF2021/825 3404,15 31.12.2021 rekonštr. budovy Domu vinárov- SKHU/1901/3.1/002 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DF2021/826 200 30.12.2021 stavebný dozor - Dom vinárov 44046626 BredaStav s.r.o. Mužla
DF2021/827 1020 31.12.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/828 70 31.12.2021 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2021/829 314,57 31.12.2021 uloženie odpadu 12/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/830 1809,22 31.12.2021 uloženie odpadu 12/2021 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2021/831 40,54 31.12.2021 elekrina 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/832 106,37 31.12.2021 internet 12/2021 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2021/833 135,66 31.12.2021 elekrina 12/2021 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2021/834 200 31.12.2021 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2021/835 35 1.12.2021 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2021/836 217,3 31.12.2021 stravné 12/2021 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2021/837 90,92 30.12.2021 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2021/838 28,8 31.12.2021 odvoz BRO 12/2021 46056998 ZBEROL s.r.o. Chotín
DF2021/839 173,91 31.12.2021 palivo 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2021/840 648 31.12.2021 právne služby 47252871 Advokátska kancelária Mikáči s.r.o. Bratislava

Zálohové faktúry 2021

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
DFZ2021/1 669,1 1.1.2021 elektrina 1/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/2 664 1.1.2021 elektrina 1/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/3 216 1.1.2021 elektrina 36807702 SLOVAKIA ENERGY Bratislava
DFZ2021/4 102 28.1.2021 TAGRA - ročný polatok 46127241 Truck Data Technology, s.r.o. Nitra
DFZ2021/5 120 11.2.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DFZ2021/6 300 11.2.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DFZ2021/7 204 11.2.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DFZ2021/8 2688 11.2.2021 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DFZ2021/9 669,1 1.2.2021 elektrina 2/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/10 664 1.2.2021 elektrina 2/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/11 356,94 10.2.2021 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DFZ2021/12 669,1 1.3.2021 elektrina 3/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/13 664 1.3.2021 elektrina 3/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/14 669,1 26.3.2021 elektrina 4/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/15 664 26.3.2021 elektrina 4/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/16 6779,5 13.4.2021 odvodnenie a rek. chodníka 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DFZ2021/17 356,94 27.4.2021 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DFZ2021/18 669,1 1.5.2021 elektrina 5/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/19 664 1.5.2021 elektrina 5/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/20 6,6 11.5.2021 výpis z registra exekúcií 35659718 Slovenská komora exekútorov Bratislava - mestská časť Petr
DFZ2021/21 664 1.6.2021 elektrina 6/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/22 669,1 1.6.2021 elektrina 6/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/23 313,2 10.6.2021 náhradné papierové utierky 31364365 MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným Senec
DFZ2021/24 664 1.7.2021 elektrina 7/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/25 669,1 1.7.2021 elektrina 7/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/26 15,56 14.7.2021 tlačivá pre MŠ 31331131 ŠEVT A.S. Banská Bystrica
DFZ2021/27 5400 26.7.2021 stavebné práce - vodovod Vinohrad 50092804 NIKA-STAV s. r. o. Mužla
DFZ2021/28 318,4 2.8.2021 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DFZ2021/29 664 1.8.2021 elektrina 8/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/30 669,1 1.8.2021 elektrina 8/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/31 664 1.9.2021 elektrina 9/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/32 669,1 1.9.2021 elektrina 9/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/33 664 1.10.2021 elektrina 10/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/34 669,1 1.10.2021 elektrina 10/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/35 514,65 8.10.2021 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DFZ2021/36 10344 14.9.2021 Dom vinárov - meteostanica s príslušenstvom 14152629 Sys-Control Kft Budapest
DFZ2021/37 313,2 19.10.2021 papierové utierky 31364365 MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným Senec
DFZ2021/38 836,92 1.11.2021 elektrina 11/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/39 381,82 1.11.2021 elektrina 11/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/40 6,6 22.11.2021 výpis z registra exekúcií 35659718 Slovenská komora exekútorov Bratislava - mestská časť Petr
DFZ2021/41 381,82 1.12.2021 elektrina 12/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/42 836,92 1.12.2021 elektrina 12/2021 35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
DFZ2021/43 204 6.12.2021 Verejná správa - ročný prístup 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina
DFZ2021/44 21,8 3.12.2021 predplatné časopisov MŠ 2022 36631124 Slovenská pošta, a.s. BANSKÁ BYSTRICA

Odoslané faktúry 2021

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
OFE2021/1 95,52 31.3.2021 Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
OFE2021/2 62,04 31.3.2021 Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
OFE2021/3 284,76 31.3.2021 Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
OFE2021/4 768,67 31.3.2021 Fakturujeme Vám za spotrebu vody 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
OFE2021/5 991,62 31.3.2021 Fakturujeme Vám za spotrebu vody 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
OFE2021/6 102,96 31.3.2021 Fakturujeme Vám poplatok za amb. predaj v obci 36532053 AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o. Nýrovce
OFE2021/7 44,89 6.5.2021 Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu 51480191 ENVIROPOL SK s. r. o. Bratislava - mestská časť Lama
OFE2021/8 39,96 7.5.2021 Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu 51480191 ENVIROPOL SK s. r. o. Bratislava - mestská časť Lama
OFE2021/9 125,3 31.5.2021 Fakturujeme Vám odmenu skladníka materiálu CO za 00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nitra
OFE2021/10 284 9.6.2021 Fakturujeme Vám za odvoz zmiešaného odpadu 36107492 Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ Iža
OFE2021/11 1240 16.6.2021 Fakturujeme Vám za polypropylénovú vodomernú 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
OFE2021/12 3079,2 30.6.2021 Fakturujeme Vám za prepravu osôb v mesiacoch 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
OFE2021/13 720 30.6.2021 Fakturujeme Vám za prenájom Športovej haly a 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
OFE2021/14 226,6 27.7.2021 Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 27.7.2021 36111953 Csemadok ZO Mužla
OFE2021/15 170,6 28.7.2021 Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 28.7.2021 36111953 Csemadok ZO Mužla
OFE2021/16 129,1 29.7.2021 Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 29.7.2021 36111953 Csemadok ZO Mužla
OFE2021/17 94,2 30.7.2021 Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 30.7.2021 36111953 Csemadok ZO Mužla
OFE2021/18 1510 7.8.2021 Fakturujeme Vám za prenájom priestorov KD a vonk. 00419605 Csemadok Nové Zámky
OFE2021/19 86 19.8.2021 Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 19.8.2021 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
OFE2021/20 87,02 20.8.2021 Fakturujeme Vám za stravovanie osôb v období 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
OFE2021/21 1190 3.11.2021 Fakturujeme Vám za pretláčanie zeminy pre vodovod- 47765445 ZALABA J&D, s.r.o. Mužla
OFE2021/22 71,01 25.10.2021 Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu 51480191 ENVIROPOL SK s. r. o. Bratislava - mestská časť Lama
OFE2021/23 39,95 25.10.2021 Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu 51480191 ENVIROPOL SK s. r. o. Bratislava - mestská časť Lama
OFE2021/24 175,42 18.11.2021 Fakturujeme Vám odmenu skladníka materiálu CO za 00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nitra
OFE2021/25 2470,8 30.11.2021 Fakturujeme Vám za prepravu osôb v mesiacoch 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
OFE2021/26 1440 14.12.2021 Fakturujeme Vám za prenájom Športovej haly a 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
OFE2021/27 492,4 17.12.2021 Fakturujeme Vám za prepravu osôb v mesiaci 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla

Faktúry 2020

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
DF2020/12652.1.2020systémová podpora I. - III. 202036041688MADE spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2020/25103.1.2020prevádzka obecnej televízie35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/3414,167.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/412,357.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/597,97.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/667,468.1.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/772127.1.2020projekt. dokum. - Rek. chodníkov, II. časť35927291STOMON s.r.o.Nové Zámky
DF2020/89008.1.2020projekt. manažment - osobné auto pre opatr. službu36699993TRIUS FINANCE, s.r.o.Bratislava
DF2020/9973,086.1.2020rekonštrukcia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2020/10778.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/1179,498.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/12248.1.2020školenie - ZD447444123PCentrum - Prehoda, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/133007.1.2020odvoz BRKO46825282BIO energie s.r.o.Veľké Lovce
DF2020/14148,2713.1.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/1525012.1.2020školeni kurz KKV52225119AS HORVÁTH 1, s. r. o.Štúrovo
DF2020/1669,310.1.2020štátne zástavy, vlajky45891788Mgr. Alžbeta StrakováFričkovce
DF2020/17555,969.1.2020tlač - etikety na smetné nádoby33127158STINETŠtúrovo
DF2020/18220710.1.2020plyn - 1/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/1980013.1.2020vyhotovenie virtuálnej prehliadky google51805294BRICK PARTNERS, s.r.o.Štôla
DF2020/203810.1.2020služby CO 1/202047548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2020/2132010.1.2020plyn - 1/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/22126,6513.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/2361,613.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/2447,4713.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/25181,114.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/2628,0913.1.2020elektrina 1/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/2717,4915.1.2020telefón 1/202036671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2020/2877,5415.1.2020poháre - trofeje futbalového turnaja36556858Firma Košík - siete s.r.o.Nové Zámky
DF2020/29261,915.1.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/30149,9310.1.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/3164,4921.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/3273,4414.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/33195,2621.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/3430,820.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/35143,4220.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/36121,4622.1.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/37178820.1.2020inštalácia elektr. prípojky pre WIFI systém44602570ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.Štúrovo
DF2020/38106,7722.1.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/3941,7620.1.2020správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/4038422.1.2020inštalácia vonk. osvelenia budovy36541443TOMLUX, s.r.o.Nové Zámky
DF2020/413,7921.1.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/42113,2621.1.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/43174,7420.1.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/44322,7926.1.2020telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2020/45309,0421.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/4638,427.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/4770,5727.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/487727.1.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/49187,6928.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/507228.1.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/51178,429.1.2020oprava a údržba IVECO35938391NEOSPED s.r.o.Komárno
DF2020/52150,7327.1.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/539629.1.2020TAGRA - ročný poplatok46127241Truck Data Technology, s.r.o.Nitra
DF2020/546,4830.1.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/553201.2.2020plyn - 2/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/5622071.2.2020plyn - 2/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/57197,563.2.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/5820,7427.1.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/5930028.1.2020ročný poplatok mapového portálu 202045325600MAPA Slovakia Digital s. r. o.Bratislava
DF2020/6075,628.1.2020čistiace prostriedky - kuchyňa31435076GASTRO - HAAL, s.r.o.Nové Zámky
DF2020/6148028.1.2020projekt. dokum. - Rek. chodníkov, vjazdy35927291STOMON s.r.o.Nové Zámky
DF2020/6266029.1.2020vypracovanie monit. správy36286133JKL production s.r.o.Bratislava
DF2020/6314430.1.2020vyjadrenie k prjektu - Dom pre vinohradníkov36653004Technická jnšpekcia, a.s.Bratislava
DF2020/649631.1.2020ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2020/65183,7431.1.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/661426,93.2.2020odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2020/6720,431.1.2020licencia na verejné použitie diel00178454SOZABratislava
DF2020/68313,24.2.2020hygienické potreby31364365MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzenýmSenec
DF2020/6913,2631.1.2020matareiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2020/70161,284.2.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/7161,64.2.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/7263,224.2.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/73234,9731.1.2020potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2020/74124,0831.1.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/75203,763.2.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/76417,343.2.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/7774,451.2.2020internet 1/202035763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2020/7828,094.2.2020elektrina 2/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/7916031.1.2020videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2020/801,93.2.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/8161,773.2.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/82973,083.2.2020rekonštrukcia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2020/8364831.1.2020právnícke služby47252871Advokátska kancelária Mikáči s.r.o.Bratislava
DF2020/84239,545.2.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/85474,326.2.2020stravné lístky36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DF2020/8613,87.2.2020zákon o podmienkach predaja výrobkov31348262Wolters Kluwer SR s. r. o.Bratislava
DF2020/871373,3831.1.2020uloženie odpadu 1/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/888527.2.2020stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/89117,2210.2.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/9061,610.2.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/91173,731.1.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/92202,87.2.2020prevádzka knižničného systému30775264SVOP, spol. s r.o.Bratislava
DF2020/93727.2.2020vyúčtovanie trov exekučného konania42124603doc. JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec PhD.Nitra
DF2020/94116,4712.2.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/95110,3812.2.2020čistaice potreby00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/96344,6611.2.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/97118,8411.2.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/98230,6412.2.2020oprava verejného rozhlasu - ústredne36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2020/99615,1212.2.2020oprava verejného rozhlasu36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2020/1003,7911.2.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/101102,9811.2.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/102113,8612.2.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/103110,1117.2.2020kancelárske potreby36192384OFFICE DEPOT s.r.o.Bratislava
DF2020/1041344,864.2.2020elektrika 1/202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/10520031.1.2020nájom silážnej jamy31435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2020/10660020.2.2020dokumentácia k povinnej zdravotnej službe47234245MEDMIRAL s.r.o. 
DF2020/1073813.2.2020služby CO 2/202047548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2020/10815,0114.2.2020telefón 2/202036671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2020/10915011.2.2020spracovanie dokumentácie pre SlovSeff50907204Fortunaway s.r.o.Jabloňovce
DF2020/110364,1715.2.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/11122,47.2.2020údržba výpočtovej techniky45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2020/11267,4613.2.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/113266,9120.2.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/11441,7618.2.2020správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/1156,621.2.2020potvrdenie o exekúcii35659718Slovenská komora exekútorovBratislava - mestská časť Petr
DF2020/11619,8221.2.2020tlačivá42272360Centrum polygrafických služiebBratislava
DF2020/118108,5710.2.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/119106,7520.2.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/12059,4524.2.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/1217724.2.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/122113,0924.2.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/123496,8625.2.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/12489,6527.2.2020oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2020/125252,1826.2.2020telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2020/12672027.2.2020smetné nádoby45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2020/127133,9725.2.2020náhradné diely - autá ZD36330841P & L Slovakia, spol. s.r.o. 
DF2020/12819518.2.2020periodická publikácia - önkormányzati almanach52293084ARKHE s.r.o.Dunajská Streda
DF2020/129523,224.2.2020tlač - etikety na smetné nádoby33127158STINETŠtúrovo
DF2020/130337,4429.2.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/131549,3329.2.2020matareiál pre VPP - plot na cintorín Csenke47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2020/132132,742.3.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/1338373.3.2020stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/134577,93.3.2020stravovanie hostí: odovzdávanie hasič. auta, konfe41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/135150,83.3.2020stravné voľby do NR 202041996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/1361245,493.3.2020elektrika 2/202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/1373201.3.2020plyn - 3/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/13822071.3.2020plyn - 3/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/1396027.2.2020servisná podpora36006912Verejná informačná služba, spol. s r.o.Liptovský Mikuláš
DF2020/14023028.2.2020videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2020/14120028.2.2020nájom silážnej jamy31435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2020/1426002.3.2020externý praojent. manažment - Zberný dvor46894641ISA projekta, s.r.o.Brezová pod Bradlom
DF2020/14351,492.3.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/1440,952.3.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/145179,353.3.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/1462,9711.2.2020potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2020/147380,494.3.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/148932,5429.2.2020uloženie odpadu 2/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/14963,093.3.2020elektrina 3/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/15066,864.3.2020elektrina 2/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/1511158,913.3.2020odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2020/15274,451.3.2020internet 2/202035763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2020/153973,083.3.2020rekonštrukcia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2020/1542,5929.2.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/1552,5929.2.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/156155,5629.2.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/157322,1610.3.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/158204,228.2.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/159316,2728.2.2020potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2020/160107,962.3.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/16130,82.3.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/162333.3.2020publikácia : účtovné súvzťažnosti34006656Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy vNitra
DF2020/163259,8311.3.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/16444213.3.2020tlač Mužlianskeho hlásnika46743766Regra inv.sroŠtúrovo
DF2020/1653,7911.3.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/166102,9211.3.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/1673810.3.2020služby CO 3/202047548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2020/16874,416.3.2020kopírovacie služby- prenájom zariadenia31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/16938,3316.3.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/170130,816.3.2020oprava a údržba kopírovacích strojov31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/1714406.3.2020vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2020/172196,83.3.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/17372,0210.3.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/174214,9915.3.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/175117,4211.3.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/1767016.3.2020prevádzka obecnej televízie35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/17741,7619.3.2020správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/1781,217.3.2020odkúpenie kopírovacieho stroja31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/179217,779.3.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/18030,89.3.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/18152,8821.3.2020matareiál pre VPP -47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2020/18259,529.2.2020oprava a údržba výpočtovej techniky17588332Ernest Tóth - VIDATŠtúrovo
DF2020/18340,9123.3.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/184109,383.3.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/18581,2819.3.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/18664,6320.2.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/187126,1120.3.2020tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2020/188158,5824.3.2020antivírusový program36237337Cígler Software a.s.Bratislava
DF2020/18959,6220.3.2020vodné - refundácia37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2020/190100018.3.2020projekt. dokumentácia - výsadba stromov52400026Envian, s. r. o.Levice
DF2020/1914393,5527.1.2020elektorinš. práce - rozšírenie verej. osvetlenia31447121IMPULZ LIGHT, spol. s r.o.Komárno
DF2020/192480012.3.2020detské ihrisko pri MŠ46167145Veríme v Zábavu, s.r.o.Trenčín
DF2020/19341623.3.2020polohopisné a výškopisné meranie33938458Attila CzíriaKomárno
DF2020/194200,2726.2.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/19587,8520.3.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/196239,4526.3.2020telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2020/197100,6725.3.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/198180825.3.2020drvenie drevenej hmoty na ZD Mužla47253797Barimex s. r. o.Bratislava-Ružinov
DF2020/1992651.4.2020systémová podpora IV. - VI. 202036041688MADE spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2020/2009631.3.2020ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2020/2019629.2.2020ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2020/20260031.3.2020práca s vysokozdvižnou plošinou37062123ANDY TRANSŠtúrovo
DF2020/203501.4.2020projekt. dokumentácia - vonk. javisko - kópia36753491Šimon KristiánŠtúrovo
DF2020/2041047,630.3.2020parkové úpravy verejnej zelene47409118HV 21 s.r.o.Mužla
DF2020/20514,0931.3.2020telefón 3/202036671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2020/20621,61.4.2020info tabule - cintorín, detské ihrisko33127158STINETŠtúrovo
DF2020/20724,52.4.2020oprava defektu - traktor ZD35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2020/2087923.4.2020stravné zamestnancov 3/202041996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/209774,1131.3.2020uloženie odpadu 3/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/21020031.3.2020nájom silážnej jamy31435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2020/21179,231.3.2020práca s nakladočom31435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2020/21222071.4.2020plyn - 4/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/2133201.4.2020plyn - 4/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/21416031.3.2020videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2020/215212,2531.3.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/216210,2131.3.2020potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2020/217114030.3.2020odvoz drevenej štiepky35932848TOP-DREV, s.r.o.Krnča
DF2020/2181281,31.4.2020odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2020/21963,091.4.2020elektrina 4/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/220161,22.4.2020dezinfekčné prostriedky52236633Farmer Center, s.r.o.Veľké Ludince
DF2020/2211204,893.4.2020elektrika 3/202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/222707.4.2020prevádzka obecnej televízie35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/223973,081.4.2020rekonštrukcia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2020/22474,451.4.2020internet 3/202035763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2020/22574,47.4.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/226291,6531.3.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/22737,631.3.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/22840,713.4.2020elektrina 3/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/229357.4.2020posudky klientov DS46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2020/2301007.4.2020veterinárne ošetrenie odchytených zvierat42124603doc. JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec PhD.Nitra
DF2020/23144,46.4.2020grafické služby33127158STINETŠtúrovo
DF2020/23238,41.4.2020autorské práva za verejný prenos17310598SLOVGRAMBratislava
DF2020/2334,29.4.2020váženie31435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2020/2343810.4.2020služby CO 4/202047548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2020/23561216.4.2020práca s vysokozdvižnou plošinou37062123ANDY TRANSŠtúrovo
DF2020/236128766.4.2020inštalácia obenej wifi siete36671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2020/237187,65.4.2020geodetické práce44530072AAAGEODET, s.r.o.Nové Zámky
DF2020/23841,7620.4.2020správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/239164,9215.4.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/240118,81.4.2020systémová podpora tel. ústredne36747904VODATECH, s.r.o.Komárno
DF2020/241404,214.2.2020stravné 1/202000309125Obec MužlaMužla
DF2020/242423,125.3.2020stravné /202000309125Obec MužlaMužla
DF2020/24313313.4.2020stravné 3/202000309125Obec MužlaMužla
DF2020/2441228.4.2020servisná podpora36006912Verejná informačná služba, spol. s r.o.Liptovský Mikuláš
DF2020/24539525.4.2020počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2020/24620025.4.2020počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2020/247240,2526.4.2020telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2020/248163,474.5.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/24914930.4.2020počítačové služby17588332Ernest Tóth - VIDATŠtúrovo
DF2020/250194,4230.4.2020ochranné odevy47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2020/2519630.4.2020ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2020/25215,9828.4.2020telefón 4/202036671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2020/2535255.5.2020stravné zamestnancov 4/202041996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/254921,325.5.2020elektrika 4/202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/25574,45.5.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/25637,883.5.2020prezentácia obce41590465Peter Jurík LisaČierna voda
DF2020/25722071.5.2020plyn - 5/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/2583201.5.2020plyn - 5/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/25991,531.4.2020oprava čelného skla - autobus17634148Autopartner Július ZalabaŠtúrovo
DF2020/260941,643.5.2020oprava verejného rozhlasu36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2020/2611409,1130.4.2020uloženie odpadu 4/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/26240,545.5.2020elektrina 4/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/26363,095.5.2020elektrina 5/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/2641772,346.5.2020odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2020/265973,084.5.2020rekonštrukcia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2020/2662305.5.2020videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2020/26774,451.5.2020internet 4/202035763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2020/268707.5.2020prevádzka obecnej televízie35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/26946,6612.5.2020vodné - refundácia37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2020/270172,430.4.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/27171,2930.4.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/2727011.5.2020posudky klientov DS46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2020/2733810.5.2020služby CO 5/202047548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2020/274210,8413.5.2020kominárske práce50138961Kominárstvo Štúrovo s.r.o.Štúrovo
DF2020/275167,5215.5.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/27641,7620.5.2020správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/27730015.5.2020služby verejného obstarávania - elektrina51115026Komunál - Servis, s.r.o.Prešov
DF2020/278101,4122.5.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/27918016.5.2020práca s vysokozdvižnou plošinou37062123ANDY TRANSŠtúrovo
DF2020/28028625.5.2020teplomery, dezinfekčné prostriedky, rukavice32584849Mgr. Šipková CarmenŠtúrovo
DF2020/281241,1926.5.2020telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2020/282822,2422.5.2020osadenie spomaľ. retardérov a dopr. zančenia35960736Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.Nitra
DF2020/28316029.5.2020vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2020/284158,428.5.2020aktuálizácia projekt. dokumentácie - chodníky40530094Ing. Zuzana StrehovskáKomárno
DF2020/28532029.5.2020dezinfekčné prostriedky52236633Farmer Center, s.r.o.Veľké Ludince
DF2020/286245,2929.5.2020vstavaná umývačka riadu BEKO36562939alza.skBratislava
DF2020/28770,5929.5.2020uloženie TKO00308757Obec BajtavaBajtava
DF2020/288182,4529.5.2020úprava a ukladanie TKO00308757Obec BajtavaBajtava
DF2020/2891527.5.2020oprava defektu - traktor ZD35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2020/2909631.5.2020ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2020/2913201.6.2020plyn - 6/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/29222071.6.2020plyn - 6/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/293209,7931.5.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/294189,891.6.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/295195,372.6.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/296120,412.6.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/297812,592.6.2020elektrika 5/202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/29868,953.6.2020plastová vaňa do kufra osob. auta50263749Z motors s.r.o.Štúrovo
DF2020/2991921.6.2020služby PO BOZP I. polrok 202047564695FIREX - Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2020/30024,831.5.2020počítačové služby17588332Ernest Tóth - VIDATŠtúrovo
DF2020/30116031.5.2020videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2020/30263,094.6.2020elektrina 6/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/3034001.6.2020nájom silážnej jamy31435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2020/3046064.6.2020stravné zamestnancov 5/202041996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/305623,643.6.2020oprava verejného rozhlasu36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2020/306973,082.6.2020rekonštrukcia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2020/3071386,242.6.2020odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2020/30840,582.6.2020elektrina 5/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/30974,44.6.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/310695,5731.5.2020uloženie odpadu 5/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/31174,451.6.2020internet 5/202035763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2020/312226,8331.5.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/3133,8931.5.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/31438,8931.5.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/315708.6.2020prevádzka obecnej televízie35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/3161009.6.2020revízia bleskovodov - 6BJ36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/317111,7710.6.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/318244,831.5.2020uloženie odpadu 5/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/3191053.6.2020posudky klientov DS46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2020/320223410.6.2020geodetické práce33938458Attila CzíriaKomárno
DF2020/321133,838.6.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/322145,4111.6.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/323122,519.6.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/324139,559.6.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/32582,6710.6.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/32641,1911.6.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/32714,1112.6.2020telefón 4/202036671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2020/328297,615.6.2020hygienické potreby44711191FERLUK, s.r.o.Hlohovec
DF2020/32947,7316.6.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/33073,9316.6.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/331270,8715.6.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/3323812.6.2020služby CO 6/202047548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2020/33319,515.6.2020reprezentačné dary - martika35684798Multigrafika, s. r. o.Bratislava
DF2020/334289,2418.6.2020kancel. potreby, poukážky MŠ36533432PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.Štúrovo
DF2020/335724,4518.6.2020informatívne poradenstvo53354849Csaba ArendasBudapest
DF2020/336360,4817.6.2020pohrebné služby - Janega Karol14086760Juraj Krizsán - iusteŠtúrovo
DF2020/33772023.6.2020smetné nádoby45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2020/33824,9522.6.2020koberce do služobného auta274656164HOme, a.s.Praha
DF2020/33916023.6.2020vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2020/34015415.6.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/341153,3822.6.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/34285,7623.6.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/34359,5523.6.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/344237,4123.6.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/345112,4223.6.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/3461,911.6.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/34741,7622.6.2020správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/3481145,6124.6.2020elekrika44553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/349122,1619.6.2020prevádzka verejného osvetlenia - prekládka31447121IMPULZ LIGHT, spol. s r.o.Komárno
DF2020/3506,623.6.2020potvrdenie o exekúcii35659718Slovenská komora exekútorovBratislava - mestská časť Petr
DF2020/351108,2624.6.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/35230,922.6.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/3530,9522.6.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/354235,7926.6.2020telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2020/3553,1723.6.2020potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2020/35649,3629.6.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/3572651.7.2020systémová podpora VII. - IX. 202036041688MADE spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2020/358197,21.7.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/3599630.6.2020ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2020/360581.7.2020ochranné odevy47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2020/36122,8830.6.2020matareiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2020/36217030.6.2020matareiál pre VPP - aku plotové nožnice47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2020/3632,5929.6.2020vodné - refundácia37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2020/36414430.6.2020knihy do knižnice17642183LILIUM AURUM, s.r.o.Dunajská Streda
DF2020/365837,022.7.2020elektrika 6/202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/36661,6230.6.2020uloženie TKO00308757Obec BajtavaBajtava
DF2020/367159,2630.6.2020úprava a ukladanie TKO00308757Obec BajtavaBajtava
DF2020/3683201.7.2020plyn - 7/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/36922071.7.2020plyn - 7/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/37049,53.6.2020počítačové služby17588332Ernest Tóth - VIDATŠtúrovo
DF2020/37174,42.7.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/372210,9830.6.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/373142,5330.6.2020potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2020/37463,092.7.2020elektrina 7/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/3751437,362.7.2020odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2020/3768736.7.2020stravné zamestnancov 6/202041996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/3771192.7.2020plakety - cena starostu obce32581190Jozef Šmrhola - OLYMPSantovka
DF2020/3782001.7.2020videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2020/37940,562.7.2020elektrina 6/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/380420,2730.6.2020uloženie odpadu 6/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/381650,8730.6.2020uloženie odpadu 6/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/382706.7.2020prevádzka obecnej televízie35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/3835106.7.2020príprava obecného vysielania35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/3845107.4.2020príprava obecného vysielania35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/385208,226.7.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/386973,083.7.2020rekonštrukcia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2020/38715606.7.2020projekt. dokum. - Rek. chodníkov, zmena35927291STOMON s.r.o.Nové Zámky
DF2020/388101,691.7.2020internet 6/202035763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2020/38989,58.7.2020tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2020/39020030.6.2020nájom silážnej jamy31435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2020/39115,178.7.2020náhradné diely do kosačky03278263zatechservis s.r.o.Brno
DF2020/392302,7810.7.2020oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2020/393188,8113.7.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/394634,4410.7.2020stravné lístky36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DF2020/395286,4630.6.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/39610,3730.6.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/39755,7430.6.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/39823,3330.6.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/39912,9630.6.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/40059,6330.6.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/401184,715.7.2020náhradné diely do kosačky11906022ŠUPA - Marián ŠupaVeľké Kostoľany
DF2020/4023812.7.2020služby CO 7/202047548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2020/40380015.7.2020projektový manažment - Wifi pre Teba52734587INGDIVIDUAL INVEST s.r.o.Bratislava - mestská časť Rača
DF2020/404122,216.7.2020oprava osob. auta - Fabia50263749Z motors s.r.o.Štúrovo
DF2020/40521606.7.2020projektový manažment - kanalizácia48038521EPIC Partner a.s.Komárno
DF2020/406406,516.7.2020stravné 6/202000309125Obec MužlaMužla
DF2020/4072413.7.2020tlačivá - knižnica17644429CONNECT - Ing. Zsolt MarczibalKráľov Brod
DF2020/40891,3315.7.2020vodovod na vinohrade - oprava ventilu36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/409184,7915.7.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/410143,7420.7.2020kancelárske potreby35787180Activa Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2020/41123,6510.7.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/4127215.7.2020čistenie interiéru autobusu36551791ECM - Logistics, s.r.o.Štúrovo
DF2020/41341,7620.7.2020správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/41487,2522.7.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/415203,820.7.2020poháre - trofeje strelby holubov36556858Firma Košík - siete s.r.o.Nové Zámky
DF2020/41640,823.7.2020dezinfekčné prostriedky, rukavice32584849Mgr. Šipková CarmenŠtúrovo
DF2020/4176027.7.2020servisná podpora36006912Verejná informačná služba, spol. s r.o.Liptovský Mikuláš
DF2020/418241,5825.7.2020telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2020/419170,1828.7.2020servisná prehliadka a oprava - IVECO31592490KURTA spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2020/42016029.7.2020vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2020/421124028.7.2020vodomerná šachta s krytom47460792TRUSTLINE s.r.o.Štúrovo
DF2020/422161,2829.7.2020oprava osob. auta - Fabia50263749Z motors s.r.o.Štúrovo
DF2020/423102,8319.6.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/42449,6730.6.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/425444,2231.7.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/42623031.7.2020videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2020/427363.8.2020oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2020/4289067.8.2020stravné zamestnancov 7/202041996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/42974,45.8.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/430107,533.8.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/4319631.7.2020ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2020/43262,131.7.2020matareiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2020/433673,6423.7.2020servis vozidiel ZD - ročný36330841P & L Slovakia, spol. s.r.o. 
DF2020/43474,451.8.2020internet 7/202035763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2020/43522071.8.2020plyn - 8/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/4363201.8.2020plyn - 8/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/437704.8.2020prevádzka obecnej televízie35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/4381621,7431.7.2020uloženie odpadu 7/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/43963,091.8.2020elektrina 8/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/440973,083.8.2020rekonštrukcia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2020/44140,544.8.2020elektrina 7/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/442825,9510.8.2020elektrika 7/202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/4433347,265.8.2020hasičská technika, ochr. prostriedky36427969FLORIAN, s.r.o.Martin
DF2020/44477,827.8.2020propagácia obce35960132DATATRADE, s.r.o.Zlaté Moravce
DF2020/4451808,045.8.2020odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2020/44666,74.8.2020tvárové rúška47404825ALKA SK, s.r.o.Košice - mestská časť Staré Me
DF2020/447360,511.8.2020stravné 7/202000309125Obec MužlaMužla
DF2020/44822,3910.8.2020telefón 7/202036671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2020/44957,0431.7.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/450297,3115.8.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/45114011.8.2020posudky klientov DS46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2020/452121,9214.8.2020servis vozidiel ZD - náhradné diely36330841P & L Slovakia, spol. s.r.o. 
DF2020/45378,0811.8.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/4543812.8.2020služby CO 8/202047548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2020/45540013.8.2020znalecký posudok - MŠ50115090Ing. Ladislav MajthényiŠtúrovo
DF2020/456316917.8.2020detské ihrisko51462371DAR IHRISKO spol. s r. o.Ladomerská Vieska
DF2020/4575973,619.8.2020parkové úpravy v okolí kostola47409118HV 21 s.r.o.Mužla
DF2020/458113,8119.8.2020školské potreby36533432PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.Štúrovo
DF2020/459134,3420.8.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/46034,525.8.2020dezinfekčné prostriedky, rukavice32584849Mgr. Šipková CarmenŠtúrovo
DF2020/46130,4412.8.2020tlačivá MŠ31331131ŠEVT A.S.Banská Bystrica
DF2020/462236,6426.8.2020telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2020/46310220.8.2020poplatok za vyhotovenie potvrdenia31318916OTP Banka Slovensko 
DF2020/46492424.8.2020geodetické práce - os ulíc34691588Ing. Alexander Lebocz - GEOPARDStrekov
DF2020/46592,0528.8.2020dezinfekčné prostriedky, rukavice, rúška32584849Mgr. Šipková CarmenŠtúrovo
DF2020/46641,7618.8.2020správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/467192524.8.2020búracie práce a odvoz sutiny - Mužla 22536543403MKF Slovakia s.r.o.Štúrovo
DF2020/4681501.9.2020propagácia fut. klubu AC Mužla36239127FOR WORD s.r.o.Šamorín
DF2020/4694001.9.2020propagácia fut. klubu, organizovanie benefičného36239127FOR WORD s.r.o.Šamorín
DF2020/4709028.8.2020vzdelávanie pedagógov MŠ37970887COMENIUS - Pedagogický inštitút - Pedagógiai Intézet, n.o.Komárno
DF2020/47116031.8.2020videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2020/47262,5126.8.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/47322071.9.2020plyn - 9/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/4743201.9.2020plyn - 9/202035815256SPP a.s.Bratislava
DF2020/475117,631.8.2020ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2020/47619928.8.2020pryžové podložky36045721BPP s.r.o.Banská Bystrica
DF2020/477168,5431.8.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/478583.9.2020matareiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2020/4793283.9.2020revízia elektr. spotrebičov a strojov33663785BHG Bitter AndrejŠtúrovo
DF2020/48063,091.9.2020elektrina 9/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/4819127.9.2020stravné zamestnancov 8/202041996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/4823517.9.2020stravovanie hostí: spoloč. zasad. - Nyergesújfalu41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2020/48374,44.9.2020kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2020/4843307,2731.8.2020uloženie odpadu: búranie rod. domu č. 22536385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/4851507,731.8.2020uloženie odpadu 8/202036385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2020/4861482,62.9.2020odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2020/48740,63.9.2020elektrina 8/202036677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2020/488973,081.9.2020rekonštrukcia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2020/489963,188.9.2020elektrika 8/202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/490174,578.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/49185,828.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/49238,72.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/493442.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/494427,242.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/49580,062.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/49650,772.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/497704.9.2020prevádzka obecnej televízie35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2020/49874,451.9.2020internet 8/202035763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2020/49989,688.9.2020tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2020/50016010.9.2020vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2020/5016,611.9.2020potvrdenie o exekúcii35659718Slovenská komora exekútorovBratislava - mestská časť Petr
DF2020/502104,1110.9.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/50349,2610.9.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2020/5044008.9.2020nájom silážnej jamy31435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2020/505200011.9.2020divadelné predstavenie36102679Jókaiho divadlo v Komárne Komáromi Jókai SzínházKomárno
DF2020/506194,3711.9.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/50739,616.9.2020víno47765445ZALABA J&D, s.r.o.Mužla
DF2020/5082,0311.9.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/50953,8211.9.2020potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2020/510250,811.9.2020oprava kúrenia MŠ, expanzné nádoby47832452Jozef Kollár ml. PlynothermHurbanovo
DF2020/5113811.9.2020služby CO 9/202047548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2020/5126553,217.9.2020montáž klimatizačných zariadení - ŠH51241439IDEÁL Klíma s.r.o.Mužla
DF2020/5133847.9.2020oprava drevených záhradných výrobkov - MŠ35940158RE-PRA s.r.o.Mužla
DF2020/514262,3815.9.2020palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/51541,7617.9.2020správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2020/516116,3314.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/51762,8314.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/51875,77.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/5194414.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/52075,9614.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/52110,737.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/522113,5210.9.2020potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2020/52326,2217.9.2020náhradné diely do krovinorezu a kosačiek11906022ŠUPA - Marián ŠupaVeľké Kostoľany
DF2020/524146,2221.9.2020čistaice potreby00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/525208,0821.9.2020potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2020/526321,9622.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/527136,2222.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/52835,221.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/529147,121.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/53064,4922.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/53124017.9.2020dezinfekčné prostriedky52236633Farmer Center, s.r.o.Veľké Ludince
DF2020/5328017.9.2020dezinfekčné prostriedky52236633Farmer Center, s.r.o.Veľké Ludince
DF2020/533100,5621.9.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/53422822.9.2020údržba výpočtovej techniky45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2020/53517,623.9.2020oprava defektu - IVECO ZD35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2020/53649,6621.9.2020knihy do knižnice35811544Synergia CSS s.r.o.Šamorín
DF2020/53711,8924.9.2020telefón 8/202036671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2020/53835010.9.2020grafické služby - vonkajšie javisko33127158STINETŠtúrovo
DF2020/5392816.9.2020grafické služby - vonkajšie javisko33127158STINETŠtúrovo
DF2020/540201,2225.9.2020palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2020/54144,9328.9.2020elektrika - vyúčtovanie 4BJ č. 24844553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2020/542241,0725.9.2020telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2020/543421019.9.2020organizovanie kult. podujatia - hudobný večer37311701Judit CsókásSvodín
DF2020/5442022.9.2020knihy do knižnice42183499OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLI POLGBratislava - mestská časť Star
DF2020/545216029.9.2020audítorské služby36110345Ing. Farkasová JulianaNové Zámky
DF2020/5461534,528.9.2020odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2020/547210,6929.9.2020potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2020/54892,1628.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/54935,228.9.2020potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2020/5509630.9.2020ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2020/551 265 1.10.2020 systémová podpora X. - XII. 2020 36041688 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
DF2020/552 230 30.9.2020 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2020/553 320 1.10.2020 plyn - 10/2020 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2020/554 2207 1.10.2020 plyn - 10/2020 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2020/555 254,34 18.9.2020 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2020/556 54,9 2.10.2020 dezinfekčné prostriedky, rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2020/557 19,4 28.9.2020 potraviny 36558460 OVD - Ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou
DF2020/558 100,8 30.9.2020 matareiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2020/559 254,78 30.9.2020 palivo -. služob. autá, ZD 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/560 163,42 1.10.2020 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/561 44,03 29.9.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/562 56,76 30.9.2020 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2020/563 432,28 29.9.2020 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2020/564 80 24.9.2020 knihy - knižnica 17642183 LILIUM AURUM, s.r.o. Dunajská Streda
DF2020/565 1067,42 25.9.2020 knihy - knižnica 36274968 Talamon s.r.o. Dunajská Streda
DF2020/566 280 5.10.2020 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2020/567 74,4 30.9.2020 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2020/568 1471,75 30.9.2020 uloženie odpadu 9/2020 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2020/569 302,64 6.10.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/570 973,08 1.10.2020 rekonštrukcia verejného osvetlenia 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2020/571 4,06 1.10.2020 potraviny 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok
DF2020/572 40,56 4.10.2020 elektrina 9/2020 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2020/573 31,1 30.9.2020 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2020/574 63,09 2.10.2020 elektrina 10/2020 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2020/575 282 7.10.2020 geodetické práce - javisko 44530072 AAAGEODET, s.r.o. Nové Zámky
DF2020/576 70,43 6.10.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/577 74,45 1.10.2020 internet 9/2020 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2020/578 612 7.10.2020 stravné zamestnancov 9/2020 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2020/579 150 29.9.2020 osvetlenie a ozvučenie kult. podujatia 52128571 Viktor Žáčik Štúrovo
DF2020/580 210 7.10.2020 stravovanie hostí 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2020/581 70 8.10.2020 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2020/582 510 8.10.2020 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2020/583 1231,3 7.10.2020 elektrika 9/2020 44553412 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. Bratislava
DF2020/584 -2,03 5.10.2020 potraviny 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok
DF2020/585 1550 8.10.2020 polohopisné a výškopisné meranie 33938458 Attila Czíria Komárno
DF2020/586 920 8.10.2020 polohopisné a výškopisné meranie 33938458 Attila Czíria Komárno
DF2020/587 2200 8.10.2020 nákupné poukážky 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/588 127,52 12.10.2020 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/589 232 17.9.2020 futbalové dresy + príslušenstvo 51111811 Meva sport SK s.r.o. Koplotovce
DF2020/590 79,08 5.10.2020 potraviny - doplnok 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/591 158,93 5.10.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/592 35,2 5.10.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/593 235,45 13.10.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/594 71,2 13.10.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/595 88,54 12.10.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/596 292,88 13.10.2020 tonery farebné - SOBD 45917272 Soft-Tech, s.r.o. Stropkov
DF2020/597 693,7 13.10.2020 notebook - Acer Aspire 5 + príslušenstvo 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2020/598 22,74 14.10.2020 telefón 9/2020 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2020/599 200 30.9.2020 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2020/600 1700 14.10.2020 hasičská zbrojnica - projekt. dokumentácia 52654494 Hx2 s.r.o. Štúrovo
DF2020/601 109,85 15.10.2020 kancelárske potreby - SOBD 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2020/602 74 20.10.2020 knihy do knižnice 42292603 Občianske združenie ART DANUBIUS Veľká Mača
DF2020/603 41,76 19.10.2020 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2020/604 2,03 12.10.2020 potraviny 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok
DF2020/605 191,2 9.10.2020 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2020/606 268,61 15.10.2020 palivo -. služob. autá, ZD 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/607 58 19.10.2020 matareiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2020/608 598,8 24.8.2020 servis plynových kotlov 47832452 Jozef Kollár ml. Plynotherm Hurbanovo
DF2020/609 38 11.10.2020 služby CO 10/2020 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2020/610 335 13.10.2020 stravné 9/2020 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2020/611 29,52 16.9.2020 grafické služby - parkové úpravy - tabuľa 33127158 STINET Štúrovo
DF2020/612 14,76 16.10.2020 knihy do knižnice 35952237 DIDEROT, s.r.o. Komárno
DF2020/613 176,82 12.10.2020 stojany na dezinfenciu 45674515 Plotbase s. r. o. Bratislava - mestská časť Petr
DF2020/614 66,39 16.10.2020 servisné poplatky za rok 2020 36138517 Slovenská národná knižnica Martin
DF2020/615 4767,4 7.10.2020 výmena osvetlovacích telies - ŠH 17588201 Budai Dionýz Mužla
DF2020/616 1800 14.10.2020 kabeláž k osvetleniu - ŠH 17588201 Budai Dionýz Mužla
DF2020/617 22,07 20.10.2020 rýchlovarná konvica 36277151 ANDREA SHOP, s.r.o. Dunajská Streda
DF2020/618 147,74 21.10.2020 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/619 54,96 21.10.2020 kancelársky papier SOBD 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2020/620 115,7 20.10.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/621 39,71 22.10.2020 kancelárske potreby SOBD 35787180 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava
DF2020/622 224,29 20.10.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/623 26,4 19.10.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/624 85,38 12.10.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/625 88,5 20.10.2020 pracovné odevy - MŠ 50637819 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. Poprad
DF2020/626 202,84 20.10.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/627 242,69 26.10.2020 telefón 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2020/628 174,96 20.10.2020 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2020/629 290,12 27.10.2020 pravidelný servis osob. auta - Octavia 50263749 Z motors s.r.o. Štúrovo
DF2020/630 45,97 27.10.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/631 27,64 27.10.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/633 126 26.10.2020 karamické misky - reprezentačné 14086212 Angelika Pálinkásová Gbelce
DF2020/634 115,7 27.10.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/635 96 31.10.2020 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2020/636 320 1.11.2020 plyn - 11/2020 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2020/637 2207 1.11.2020 plyn - 11/2020 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2020/638 198 2.11.2020 služby PO BOZP II. polrok 2020 47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Štúrovo
DF2020/639 300 2.11.2020 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2020/640 532,21 30.11.2020 uloženie odpadu 10/2020 31423876 REKO RECYCLING spol. s r.o. Iža
DF2020/641 1685,28 30.10.2020 odvoz TKO 44564350 Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. Štúrovo
DF2020/642 172,49 31.10.2020 palivo -. služob. autá, ZD 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/643 199,07 3.11.2020 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/644 45,87 3.11.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/645 259,95 3.11.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/646 35,2 3.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/647 146,44 19.10.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/648 23,1 30.10.2020 pracovné odevy - MŠ 50637819 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. Poprad
DF2020/649 131,57 29.10.2020 oprava autobusu 46757651 TRUCK TRANS TRADE s.r.o. Gbelce
DF2020/650 414 4.11.2020 stravné - celoplošné testovanie COVID-19 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2020/651 654 4.11.2020 stravné zamestnancov 10/2020 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2020/652 60,25 30.10.2020 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2020/653 74,4 5.11.2020 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2020/654 70 3.11.2020 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2020/655 973,08 3.11.2020 rekonštrukcia verejného osvetlenia 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2020/656 160,97 4.11.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/657 40,58 3.11.2020 elektrina 10/2020 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2020/658 74,45 1.11.2020 internet 10/2020 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2020/659 63,09 3.11.2020 elektrina 11/2020 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2020/660 611,19 31.10.2020 uloženie odpadu 10/2020 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2020/661 1291,08 9.11.2020 elektrika 10/2020 44553412 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. Bratislava
DF2020/662 71,61 3.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/663 209,76 3.11.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/664 17,6 10.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/665 113,6 10.11.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/666 186,62 10.11.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/667 58,08 10.11.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/668 165 28.10.2020 Verejná správa SR - prístup 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina
DF2020/669 54,51 10.11.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/670 19,44 31.10.2020 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2020/671 38 11.11.2020 služby CO 11/2020 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2020/672 530,3 16.11.2020 stravné 10/2020 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2020/673 1033,39 16.11.2020 refakturácia - gumová dlažba - HOBBY 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
DF2020/674 134,96 15.11.2020 palivo -. služob. autá, ZD 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/675 654,66 30.10.2020 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2020/676 235,2 16.11.2020 vstupná kontrola detského ihriska 36653004 Technická jnšpekcia, a.s. Bratislava
DF2020/677 731 19.11.2020 tlač Mužlianskeho hlásnika 46743766 Regra inv.sro Štúrovo
DF2020/678 202,99 19.11.2020 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2020/679 25,28 17.11.2020 telefón 10/2020 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2020/680 33 18.11.2020 USB kľúče 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2020/681 183,3 23.11.2020 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/682 41,76 20.11.2020 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2020/683 69,11 10.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/684 152,5 16.11.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/685 72,35 19.11.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/686 750 16.11.2020 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2020/687 25,4 24.11.2020 žiarovky a ND do áut ZD 35207337 AUTOTEC Ladislav Švajcer Štúrovo
DF2020/688 34,12 12.11.2020 tlačivá - matrika 42272360 Centrum polygrafických služieb Bratislava
DF2020/689 615,36 18.11.2020 oprava verejného rozhlasu 36554073 ESYS-Elektrosystémy, s.r.o. Strekov
DF2020/690 15,6 16.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/691 41,92 16.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/692 26,4 16.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/693 17,6 23.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/694 61,49 20.11.2020 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2020/695 256,21 25.11.2020 telefón 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2020/696 474 15.11.2020 počítačové služby 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2020/697 210 15.11.2020 počítačové služby 50153901 Browsum s.r.o. Malá nad Hronom
DF2020/698 152,24 24.11.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/699 170,56 24.11.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/700 56,76 10.11.2020 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2020/701 85,95 24.11.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/702 825 30.11.2020 informatívne poradenstvo 53354849 Csaba Arendas Budapest
DF2020/703 151,3 30.11.2020 matareiál pre VPP, ZD 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2020/704 96 30.11.2020 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2020/705 180,83 1.12.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/706 44,88 1.12.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/707 41,58 30.11.2020 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2020/708 274,65 2.12.2020 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2020/709 21,12 30.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/710 53,59 23.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/711 108,82 1.12.2020 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/712 2207 1.12.2020 plyn - 12/2020 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2020/713 320 1.12.2020 plyn - 12/2020 35815256 SPP a.s. Bratislava
DF2020/714 210 30.11.2020 práca s vysokozdvižnou plošinou 37062123 ANDY TRANS Štúrovo
DF2020/715 59,88 23.9.2020 kvalifikovaný mandátny certifikát 35840005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Bratislava
DF2020/716 369,58 30.11.2020 palivo -. služob. autá, ZD 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/717 120 25.11.2020 týždenník Magyar7 51022281 Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány Dunajská Streda
DF2020/718 160 30.11.2020 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2020/719 3648 2.12.2020 dvojjazyčné smerové tabule 52365921 OLYMP ERBY s. r. o. Santovka
DF2020/720 240 3.12.2020 vitamínové balíčky - opatr. + DS 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2020/721 860 26.11.2020 vitamínové balíčky - opatr. + DS 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2020/722 1236,77 3.12.2020 elektrika 11/2020 44553412 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. Bratislava
DF2020/723 174,82 4.12.2020 refakturácia - gumová dlažba - HOBBY 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
DF2020/724 654 4.12.2020 stravné zamestnancov 11/2020 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF1990/725 1488,12 30.11.2020 odvoz TKO 44564350 Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. Štúrovo
DF2020/726 93,6 3.12.2020 obecné noviny 2021 31363091 INPROST Bratislava
DF2020/727 498,37 3.12.2020 vianočné osvetlenie 31433090 ORGECO spol. s r. o. Nové Zámky
DF2020/728 17,02 1.12.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/729 1255,55 30.11.2020 uloženie odpadu 11/2020 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2020/730 345,06 30.11.2020 uloženie odpadu 11/2020 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2020/731 74,4 7.12.2020 kopírovacie služby 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Bratislava
DF2020/732 973,08 1.12.2020 rekonštrukcia verejného osvetlenia 44078129 GREP SLOVAKIA spol. s r.o. Komárno
DF2020/733 70,92 1.12.2020 internet 11/2020 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2020/734 40,66 3.12.2020 elektrina 11/2020 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2020/735 103,11 4.12.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/736 5,5 30.11.2020 potraviny 36558460 OVD - Ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou
DF2020/737 68,66 8.12.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/738 211,2 4.11.2020 kamerový systém - KD 52674851 Secure Business s. r. o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/739 259,57 8.12.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/740 200,6 4.12.2020 jedálenský riad - MŠ 44557558 MINI domáce potreby Štúrovo
DF2020/741 240 8.12.2020 vývoz žumpy 50459287 Benjamín Šlosiar Mužla
DF2020/742 5,18 30.11.2020 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2020/743 400 7.12.2020 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla
DF2020/744 248 4.11.2020 revízia plyn. zariadení - KD 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2020/745 270 4.11.2020 revízia plyn. zariadení - MŠ 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2020/746 117 4.11.2020 revízia plyn. zariadení - knižnica 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2020/747 160 4.11.2020 revízia plyn. zariadení - OÚ 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2020/748 145 4.11.2020 revízia plyn. zariadení - Dom služieb 43363784 ZSEMGAS Zlatná na Ostrove
DF2020/749 300 1.12.2020 služby VO - zemný plyn 53065778 KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. Levice
DF2020/750 151 9.12.2020 dezinfekčné potreby 36265365 RELING TRNAVA s.r.o. Trnava
DF2020/751 130,8 13.11.2020 servisná podpora 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Liptovský Mikuláš
DF2020/752 290,4 9.12.2020 montáž vianočného osvetlenia 36554073 ESYS-Elektrosystémy, s.r.o. Strekov
DF2020/753 119,82 10.12.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/754 65,64 11.12.2020 čistenie komína - KD 50138961 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Štúrovo
DF2020/755 242,65 11.12.2020 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/756 128,32 11.12.2020 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/757 500 10.12.2020 technická pomoc k PD - rekonštrukcia KD 31065961 Oldřich Válka EL.VA Banská Bystrica
DF2020/758 145,3 6.12.2020 hračky do MŠ 36174319 NOMIland s.r.o. Košice
DF2020/759 15,17 7.12.2020 potraviny - doplnok 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/760 84,78 7.12.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/761 72,4 11.12.2020 čistaice potreby 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/762 147,26 30.11.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/763 18,15 14.12.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/764 60,52 14.12.2020 potraviny 31170226 TÓTH Július -SHR Želiezovce
DF2020/765 307,3 15.12.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/766 144,04 15.12.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/767 46,07 15.12.2020 potraviny 31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany
DF2020/768 489,9 11.12.2020 stravné 11/2020 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2020/769 1900 16.12.2020 projektový managment - rek. KD 42053064 STUDNICA, n.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/770 216 17.12.2020 farebné tonery 45534594 Cranium Computer Štúrovo
DF2020/771 419,84 15.12.2020 palivo -. služob. autá, ZD 35708182 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Bratislava - mestská časť Ruži
DF2020/772 50,9 13.12.2020 hračky do MŠ 36174319 NOMIland s.r.o. Košice
DF2020/773 70 14.12.2020 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2020/774 243 16.12.2020 elektroinštalačné práce 50293966 ELEKTRO POLLÁK s.r.o. Gbelce
DF2020/775 240,6 17.12.2020 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DF2020/776 152,69 10.12.2020 potraviny 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Komárno
DF2020/777 720 17.12.2020 smetné nádoby 45510393 BINS s.r.o. Nitra
DF2020/778 38 11.12.2020 služby CO 12/2020 47548924 AVIMAR s.r.o. Svodín
DF2020/779 162,6 11.12.2020 matareiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2020/780 40,5 21.12.2020 rukavice 32584849 Mgr. Šipková Carmen Štúrovo
DF2020/781 177,62 21.12.2020 potraviny 00168882 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo Nové Zámky
DF2020/782 1000 18.12.2020 delimitácia pozemkov 33938458 Attila Czíria Komárno
DF2020/783 150 17.12.2020 vysporiadanie pozemkov k projektu chodníkov 33938458 Attila Czíria Komárno
DF2020/784 87,2 22.12.2020 matareiál pre VPP 47587288 UNIFER s.r.o. Štúrovo
DF2020/785 31,91 21.12.2020 telefón 11/2020 36671754 SEVENET s.r.o. Štúrovo
DF2020/786 55 17.12.2020 dvojjazyčné smerové tabule 52365921 OLYMP ERBY s. r. o. Santovka
DF2020/787 120,87 18.12.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/788 63,01 16.12.2020 poplatky v banke 31575951 Prima banka Žilina
DF2020/789 50,98 17.12.2020 predplatné časopisov MŠ 36631124 Slovenská pošta, a.s. BANSKÁ BYSTRICA
DF2020/790 213 22.12.2020 stravné zamestnancov 12/2020 41996739 Hostinec u Bieleho Koňa Mužla
DF2020/791 138 28.12.2020 tlačivá pre OÚ 31331131 ŠEVT A.S. Banská Bystrica
DF2020/792 230 28.12.2020 videozáznamy 35968940 VUNIZ, s.r.o. Mužla
DF2020/793 241,6 25.12.2020 telefón 35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava
DF2020/794 107,11 30.12.2020 palivo do autobusu 31322832 SLOVNAFT, a.s. Bratislava
DF2020/795 96 31.12.2020 ochrana objektov 47235080 SBS EuroSecurity s.r.o. Štúrovo
DF2020/796 41,76 31.12.2020 správa bytov 36753491 Enerbyt s.r.o. Štúrovo
DF2020/797 238,01 30.12.2020 potraviny 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Marcelová
DF2020/798 1633,03 31.12.2020 uloženie odpadu 12/2020 36385433 EKOREAL, s.r.o. Žiar nad Hronom
DF2020/799 6,6 31.12.2020 potvrdenie o exekúcii 35659718 Slovenská komora exekútorov Bratislava - mestská časť Petr
DF2020/800 40,69 31.12.2020 elektrina 12/2020 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2020/801 172,88 31.12.2020 elektrina 12/2020 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava
DF2020/802 98,16 31.12.2020 internet 12/2020 35763469 T COM Slovak Telecom a.s. Bratislava
DF2020/803 70 31.12.2020 vypracovanie posudkov OP 46873279 AVK MEDIC, s.r.o. Štúrovo
DF2020/804 1872,48 31.12.2020 odvoz TKO 44564350 Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. Štúrovo
DF2020/805 282,5 31.12.2020 stravné 12/2020 00309125 Obec Mužla Mužla
DF2020/806 1265,06 31.12.2020 elektrika 12/2020 44553412 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. Bratislava
DF2020/807 7540,57 31.12.2020 elektrika 12/2020 44553412 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. Bratislava
DF2020/808 741,48 15.10.2020 audio súprava - TJ ihrisko 35840773 Muziker a.s. Bratislava
DF2020/809 70 31.12.2020 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2020/810 510 31.12.2020 prevádzka obecnej televízie 35943190 Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou
DF2020/811 28,51 31.12.2020 vodné 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
DF2020/812 1296 31.12.2020 právne služby 47252871 Advokátska kancelária Mikáči s.r.o. Bratislava
DF2020/813 200 31.12.2020 nájom silážnej jamy 31435629 Družstvo agropodnikateľov Mužla

Zálohové faktúry 2020

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
DFZ2020/19622.1.2020TAGRA - autorizačný poplatok46127241Truck Data Technology, s.r.o.Nitra
DFZ2020/2313,228.1.2020hygienické potreby31364365MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzenýmSenec
DFZ2020/3474,324.2.2020stravné lístky36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DFZ2020/46,619.2.2020poplatok za potvrdenie35659718Slovenská komora exekútorovBratislava - mestská časť Petr
DFZ2020/5158,5818.2.2020AVG - antivirusovy program36237337Cígler Software a.s.Bratislava
DFZ2020/6648014.1.2020elektrina 202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DFZ2020/7694814.1.2020elektrina 202044553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DFZ2020/832414.1.2020elektina 202036807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DFZ2020/96,622.6.2020poplatok za potvrdenie35659718Slovenská komora exekútorovBratislava - mestská časť Petr
DFZ2020/10634,447.7.2020stravné lístky36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DFZ2020/11701.7.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DFZ2020/121751.7.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DFZ2020/131191.7.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DFZ2020/1415681.7.2020vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DFZ2020/1530,4429.7.2020tlačivá MŠ31331131ŠEVT A.S.Banská Bystrica
DFZ2020/166,64.9.2020poplatok za potvrdenie35659718Slovenská komora exekútorovBratislava - mestská časť Petr
DFZ2020/172324.9.2020futbalové dresy, príslušenstvo51111811Meva sport SK s.r.o.Koplotovce
DFZ2020/18726,582.10.2020ozvučovacia technika TJ35840773Muziker a.s.Bratislava
DFZ2020/19 165 27.10.2020 predplatné - Verejná správa 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina
DFZ2020/20 50,98 2.12.2020 predplatné - časopisy do MŠ 36631124 Slovenská pošta, a.s. BANSKÁ BYSTRICA
DFZ2020/21 240,6 14.12.2020 stravné lístky 36391000 DOXX stravné lístky, s.r.o. Žilina
DFZ2020/22 138 14.12.2020 tlačivá OÚ 31331131 ŠEVT A.S. Banská Bystrica
DFZ2020/23 6,6 18.12.2020 poplatok za potvrdenie 35659718 Slovenská komora exekútorov Bratislava - mestská časť Petr

Odoslané faktúry 2020

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
OFE2020/11227.1.2020Fakturujem Vám poplatok za reláciu v obecnom36545171ELBA ELEKTRO, s.r.o.Gbelce
OFE2020/254,210.1.2020Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 10.01.202037866818Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Moča
OFE2020/4547,628.2.2020Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 23a 28.2.202037864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2020/5283,3216.3.2020Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2020/661,9416.3.2020Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2020/762,1816.3.2020Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2020/8878,8316.3.2020Fakturujeme Vám za spotrebu vody nájomníkov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2020/9769,9716.3.2020Fakturujeme Vám za spotrebu vody nájomníkov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2020/101298,829.2.2020Fakturujeme Vám za prepravu osôb v mesiaci I. a II37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2020/1172029.2.2020Fakturujeme Vám za prenájom Športovej haly37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2020/1274,615.2.2020Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 15.2.202036089558ZO Zväz zdravotne postihnutýchMužla
OFE2020/13102,9629.2.2020Fakturujeme Vám poplatok za amb. predaj v obci50284231Freshpek s.r.o.Štúrovo
OFE2020/1421,123.4.2020Fakturujeme Vám poplatok za amb. predaj v obci36532053AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o.Nýrovce
OFE2020/15103.4.2020Fakturujem Vám poplatok za reláciu v obecnom36545171ELBA ELEKTRO, s.r.o.Gbelce
OFE2020/16437,631.3.2020Fakturujeme Vám za prepravu osôb v mesiaci marec37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2020/1718031.3.2020Fakturujeme Vám za prenájom Športovej haly37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2020/181029.4.2020Fakturujem Vám poplatok za reláciu v obecnom36545171ELBA ELEKTRO, s.r.o.Gbelce
OFE2020/1959,1921.5.2020Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu51480191ENVIROPOL SK s. r. o.Bratislava - mestská časť Lama
OFE2020/20116,661.6.2020Fakturujeme Vám odmenu skladníka materiálu CO za00151866Úrad MV SRBratislava
OFE2020/21110,8830.4.2020Fakturujeme Vám poplatok za amb. predaj v obci50284231Freshpek s.r.o.Štúrovo
OFE2020/2239,611.6.2020Fakturujeme Vám poplatok za amb. predaj v obci36532053AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o.Nýrovce
OFE2020/2380,5618.6.2020Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu51480191ENVIROPOL SK s. r. o.Bratislava - mestská časť Lama
OFE2020/24938,430.6.2020Fakturujeme Vám za prepravu osôb v mesiaci jún37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2020/251030.6.2020Fakturujem Vám poplatok za reláciu v obecnom36545171ELBA ELEKTRO, s.r.o.Gbelce
OFE2020/2618030.6.2020Fakturujeme Vám za prenájom Športovej haly37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2020/272030.9.2020Fakturujem Vám poplatok za reláciu v obecnom47427442PLUSJOB SOLUTION s.r.o.Šahy
OFE2020/28 163,31 12.11.2020 Fakturujeme Vám odmenu skladníka materiálu CO za 00151866 Úrad MV SR Bratislava
OFE2020/29 56,22 11.11.2020 Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu 51480191 ENVIROPOL SK s. r. o. Bratislava - mestská časť Lama
OFE2020/30 79,23 12.11.2020 Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu 51480191 ENVIROPOL SK s. r. o. Bratislava - mestská časť Lama
OFE2020/31 2513,6 30.11.2020 Fakturujeme Vám za prepravu osôb v mesiaci 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
OFE2020/32 1080 30.11.2020 Fakturujeme Vám za prenájom Športovej haly 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
OFE2020/33 690,4 18.12.2020 Fakturujeme Vám za prepravu osôb v mesiaci 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla
OFE2020/34 360 18.12.2020 Fakturujeme Vám za prenájom Športovej haly 37864092 Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla

Faktúry 2019

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
DF2019/126502.01.2019systémová podpora 1-3/201936041688MADE spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2019/273,9203.01.2019termoska 20 litrov35765038ELEKTROSPED, a. s.Bratislava
DF2019/367,4604.01.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/45107.01.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/585,0907.01.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/6184,207.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/7366,507.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/895,6201.01.2019technická podpora - ochrana objektov 201931620540ALTYS, spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2019/918009.01.2019odvoz BRKO 201946825282BIO energie s.r.o.Veľké Lovce
DF2019/1060004.01.2019projekt. manažment OP36286133JKL production s.r.o.Bratislava
DF2019/1181014.01.2019odpratávanie snehu50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/12121,1715.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/13194,6515.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/1454,7215.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/15109,0911.01.2019potraviny00168882 to Nové Zámky
DF2019/16122,4710.01.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/17122,9414.01.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/182114.01.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/1929,1110.01.2019elektrina 1/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/2030016.01.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/21170015.01.2019projektový manažment - kanalizácia31410553DUAL spol.s.r.o.Nové Zámky
DF2019/22166611.01.2019plyn 1/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/23554,6414.01.2019nálepky - komunálny odpad33127158STINETŠtúrovo
DF2019/2422511.01.2019plyn 1/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/2531,2115.01.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/26150017.01.2019stavebný dozor MŠ - II. splátka36530905PROJPAP, s.r.o.Štúrovo
DF2019/27212,7616.01.2019posypová soľ31400221REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.Bratislava
DF2019/28112,2621.01.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/29138,7721.01.2019čistiace prostriedky00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/3067,7621.01.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/31191,6122.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/3270,5622.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/3352,521.01.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/3499,6318.01.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/35300022.01.2019rekonštrukčné práce na budove OÚ50759884Kristián CsicsóMužla
DF2019/3641,7617.01.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/3730022.01.2019aktualizačný poplatok 201945325600MAPA Slovakia Digital s. r. o.Bratislava
DF2019/3885145,0111.01.2019stavebné práce podľa súpisu č. 234107100PROSPECT, spol. s r.o.Nové Zámky
DF2019/3977,8223.01.2019tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2019/4010,824.01.2019Diaľkový ovládač od garáže48323322TOR TECHNIK SLOVAKIA s.r.o.Mužla
DF2019/4191,8624.01.2019Škoda Octavia - kódovanie kľúča31413391HELORO s.r.o.Bratislava
DF2019/4269,5218.01.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/4331,528.01.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/4467,0228.01.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/459528.01.2019zámočnícke a zváračské práce - osvetnenie pri ZŠ37611780TIG - ZVARGbelce
DF2019/46492228.01.2019rekonštrukčné práce na budove OÚ50759884Kristián CsicsóMužla
DF2019/4738,424.01.2019za autorské práva - verejný rozhlas17310598SLOVGRAMBratislava
DF2019/48256,7426.01.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/4960,2829.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/5054,7229.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/5192,9229.01.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/5264824.01.2019právne služby47252871Advokátska kancelária Mikáči s.r.o.Bratislava
DF2019/53174028.01.2019projekt. manažment OP36286133JKL production s.r.o.Bratislava
DF2019/5466028.01.2019projekt. manažment OP36286133JKL production s.r.o.Bratislava
DF2019/5533,429.01.2019poháre 220 ml - kuchyňa MŠ46894861RozmaTech spol. s r. o.Horné Srnie
DF2019/56116,1225.01.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/5722501.02.2019plyn 2/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/5820,431.01.2019autorské práva - verejný rozhlas a televízia00178454SOZABratislava
DF2019/5923031.01.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/60168,3201.02.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/6156,9728.01.2019príslušenstvo k telefónu35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/629631.01.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/633630.01.2019čistenie autobusu46803556MASTER - TRANS s.r.o.Nána
DF2019/6491,3831.01.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/6561,5701.02.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/662,8801.02.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/67189,8505.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/6872,9605.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/69183,0105.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/7030,8631.01.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/71551,8430.01.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/72173,0631.01.2019internet + telefón 1/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/73166601.02.2019plyn 2/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/7465,131.01.2019materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/753013,1307.02.2019podlahovina - rekonštrukcia OÚ51231735MERKURY SHOP s.r.o.Prešov
DF2019/7629,1101.02.2019elektrina 2/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/77223,5906.02.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/78832,7431.01.2019uloženie odpadu 1/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/791395,9405.02.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/80141,3708.02.2019čistiace a hygienické prostriedky36560707Rowen s.r.o.Andovce 341
DF2019/814531.01.2019školské potreby31360513STIEFEL EUROCART s.r.o.Bratislava
DF2019/82100211.02.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/83136,511.02.2019reprezentačné - futbal. turnaj41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/84132,431.01.2019pracovná obuv - MŠ50637819PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.Poprad
DF2019/85137,907.02.2019ubytovanie - futbal. turnaj42050405Mestská športová organizáciaŠtúrovo
DF2019/86138,4212.02.2019ochranná sieť na kontajnere36556858Firma Košík - siete s.r.o.Nové Zámky
DF2019/8794,9312.02.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/88191701.02.2019revitalizácia internetovej siete36671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/89167176,7912.02.2019stavebné práce podľa súpisu č. 334107100PROSPECT, spol. s r.o.Nové Zámky
DF2019/90171,1231.01.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/91320,413.02.2019odvoz TKO30905109Szilva ZoltánMužla
DF2019/923808.02.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/931,9211.02.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/94198,1712.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/9563,3812.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/9689,7804.02.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/9734,204.02.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/9814,1231.01.2019potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2019/99118,7111.02.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/100132,6315.02.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/1016014.02.2019oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2019/102356,419.02.2019stravné 1/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/10334,211.02.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/10458,5711.02.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/10565,6619.02.2019súťažné poháre36556858Firma Košík - siete s.r.o.Nové Zámky
DF2019/1068,7618.02.2019obnova palivovej karty35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/107106,3115.02.2019vodné37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2019/10846,6319.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/10982,6419.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/11048,3819.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/11141,7418.02.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/11222,818.02.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/11336005.02.2019služby VO36557129PKF a.s.Nitra
DF2019/11485,220.02.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/11541,7618.02.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/116169,9218.02.2019revízia hasiacich prístrojov47564695FIREX - Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2019/1178022.02.2019odvoz dažďovej vody50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/11858,920.02.2019adaptér k PC45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2019/11996,3608.02.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/1201060,7325.02.2019počítačová zostava + tlačiareň45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2019/1211484,804.02.2019elektrika 1/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/122171,5721.02.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/1234321.02.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/12430,8221.02.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/12522,1420.02.2019Škoda Octavia - kódovanie kľúča31413391HELORO s.r.o.Bratislava
DF2019/126557,6626.02.2019stravovanie zamestnanci36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DF2019/12767,4626.02.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/128144,0826.02.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/129229,9926.02.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/130165,0126.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/131104,4826.02.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/1329628.02.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/133134401.03.2019kancelársky nábytok37311204Nábytok Kristian SzabóŠtúrovo
DF2019/13450,1928.02.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/135150,4101.03.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/1361556,428.02.2019zariadenie kuchyne MŠ00655180COOPservis s.r.o.Nové Zámky
DF2019/137265,9827.02.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/13822,0327.02.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/13916028.02.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/14022501.03.2019plyn 3/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/141166601.03.2019plyn 3/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/14296,2827.02.2019tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2019/14324021.02.2019spracovanie dát z ISKN31425836Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. SkráteNová Bošáca
DF2019/144149,6405.03.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/145304,7905.03.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/1465,428.02.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/1471051227.02.2019veľkoobjemové kontajnery ZD46920765UNIKOV NITRA, s.r.o.Nitra
DF2019/148163,3328.02.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/1491133,506.03.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/15067,4607.03.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/151858,7828.02.2019uloženie odpadu 2/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/15229,1104.03.2019elektrina 3/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/153205,3908.03.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/15425,9204.03.2019chladiaca kvapalina36330841P & L Slovakia, spol. s.r.o. 
DF2019/1554,206.03.2019výpis z registar exekúcií35659718Slovenská komora exekútorovBratislava - mestská časť Petr
DF2019/15644208.03.2019tlač Mužlianskeho hlásnika46743766Regra inv.sroŠtúrovo
DF2019/157105611.03.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/1581331,7405.03.2019elektrika 2/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/15910501.03.2019vypracovanie posudkov OP46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2019/160144,0504.03.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/16171,7711.03.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/1623611.03.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/1633604.03.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/164213,2812.03.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/165103,0112.03.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/16688,712.03.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/167359,6427.02.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/168131,4111.03.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/169498,3604.03.2019prekládka miestneho rozhlasu36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2019/17017,5213.03.2019vydanie palivovej karty35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/1713808.03.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/17294,2812.03.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/17332413.03.2019plastové nádoby 240 l - zelené45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2019/174202,4914.03.2019oprava projektoru MŠ45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2019/1751937,5207.03.2019elektrické signalizačné zariadenie35205181Peter Ferencz, COALA ELECTRO SYSTEMSŠtúrovo
DF2019/1768025.02.2019školenie42142946TATRA AKADÉMIAPrievidza
DF2019/17728825.02.2019obsluha web. stránky50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2019/17820025.02.2019počítačové služby - graf. úprava novín50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2019/17951,3511.03.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/1802,8811.03.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/181179,3201.03.2019internet + telefón 2/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/182207,1715.03.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/1832018.03.2019údržba výpočtovej techniky45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2019/184585,914.03.2019potlač športového oblečenia - AC Mužla33127158STINETŠtúrovo
DF2019/18596014.03.2019vypracovanie znaleckého posudku - vonk. javisko36746916Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 
DF2019/18620008.03.2019nájomné za silážnu jamu - 2/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/187341,619.03.2019stravné 2/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/188108,6308.03.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/189170,8219.03.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/190618.03.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/191137,818.03.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/192357,7418.03.2019knihy - knižnica45503249Martinus, s.r.o.Martin
DF2019/19339621.03.2019plastové nádoby 120 l45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2019/19424021.03.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/195485,2522.03.2019upomienkové predmety - deň učiteľov36533432PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.Štúrovo
DF2019/19641,7620.03.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/197194,8520.03.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/1989,3820.03.2019potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2019/199166,9322.03.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/20052,6319.03.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/20152,5820.03.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/20219521.03.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/20351,3521.03.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/2041,9221.03.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/20567335,7819.03.2019stavebné práce podľa súpisu č. 434107100PROSPECT, spol. s r.o.Nové Zámky
DF2019/206144,4620.03.2019údržba obecných bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/207256,9125.03.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/20812327.03.2019grafické služby a tlač - tabule, diplomy33127158STINETŠtúrovo
DF2019/20988,5619.03.2019ochranné prac. pomôcky OP48095389LP Safety group s.r.o.Holice
DF2019/210219,8527.03.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/211275,8426.03.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/21252,9725.03.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/2136025.03.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/214128,7226.03.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/215125,8220.03.2019kreatívne potreby MŠ36533432PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.Štúrovo
DF2019/216117,631.03.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/21720006.03.2019nájomné za silážnu jamu - 3/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/21866,9327.03.2019čistiace prostriedky00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/21926501.04.2019systémová podpora 4-6/201936041688MADE spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2019/220266,0502.04.2019stravné voľby prezidenta41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/221166601.04.2019plyn 4/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/22222501.04.2019plyn 4/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/22358,3702.04.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/22479,7502.04.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/22564,802.04.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/226319,8229.03.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/22746802.04.2019nálepky - komunálny odpad33127158STINETŠtúrovo
DF2019/228423,0531.03.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/229193,8230.03.2019materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/23032405.04.2019plastové nádoby 240 l - zelené45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2019/23129,1101.04.2019elektrina 4/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/23216031.03.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/233865,3431.03.2019uloženie odpadu 3/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/234141326.03.2019montáž plávajúcej podlahy40622461Štefan TóthLeľa
DF2019/235111008.04.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/23640708.04.2019oslava Dňa učiteľov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/23714001.04.2019vypracovanie posudkov OP46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2019/238124,2104.04.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/239136,1201.04.2019internet + telefón 3/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/2406026.03.2019vzdialená servisná podpora36006912Verejná informačná služba, spol. s r.o.Liptovský Mikuláš
DF2019/241163,2301.04.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/24267,4608.04.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/2431186,2704.04.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/244215,4229.03.2019elektroinštalačné práce36541443TOMLUX, s.r.o.Nové Zámky
DF2019/245239,2509.04.2019knihy - knižnica35952237DIDEROT, s.r.o.Komárno
DF2019/246138,8208.04.2019knihy - knižnica35952237DIDEROT, s.r.o.Komárno
DF2019/2473808.04.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/24829,508.04.2019náhradné diely - kosačka50104608MAXMOTO s.r.o. 
DF2019/24924009.04.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/25038005.04.2019školenie - prevádzka pohrebiska14373297Mgr. Jaroslav Furman - organizácia školení a seminárovSpišská Nová Ves
DF2019/25124,6210.04.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/252281,2910.04.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/253130,4210.04.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/2541170,8909.04.2019knihy - knižnica36274968Talamon s.r.o.Dunajská Streda
DF2019/25591,0810.04.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/25643,4529.03.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/257272,1211.04.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/258310,909.04.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/25937,801.04.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/26070,0901.04.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/2619222,7619.03.2019stavebné práce naviac č. 134107100PROSPECT, spol. s r.o.Nové Zámky
DF2019/262747,9219.03.2019stavebné práce naviac č. 234107100PROSPECT, spol. s r.o.Nové Zámky
DF2019/26360005.04.2019stavebné práce naviac č. 334107100PROSPECT, spol. s r.o.Nové Zámky
DF2019/26414,2631.03.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/2653508.04.2019menovky na dvere32581190Jozef Šmrhola - OLYMPSantovka
DF2019/266833,6811.04.20193D tabuľa - názov + erb32581190Jozef Šmrhola - OLYMPSantovka
DF2019/26751,3512.04.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/2681,9212.04.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/269123,9616.04.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/270170,9216.04.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/27192,0608.04.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/2726,4831.03.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/273200,0915.04.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/274503,7617.04.2019elektroinštalačné práce36541443TOMLUX, s.r.o.Nové Zámky
DF2019/27541,7615.04.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/27650017.04.2019žiadosť o NFP - Kamerový systém45442452SmartIntegra group, s. r. o.Komárno
DF2019/277790,3628.02.2019elektroinštalačné práce36541443TOMLUX, s.r.o.Nové Zámky
DF2019/2781311,2602.04.2019elektrika 3/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/279131,3618.04.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/28098,5231.03.2019vodné37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2019/2811,9223.04.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/28251,3523.04.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/2837224.04.2019oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2019/28420005.04.2019nájomné za silážnu jamu - 4/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/2858923.04.2019RVC Martin školenie matrikárok00308781Obec BeláBelá
DF2019/28632,126.04.2019údržba služobných áut44163118b.Š. MotoŠtúrovo
DF2019/287653,626.04.2019pneumatiky - autobus35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2019/288351,108.04.2019stravné 3/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/289252,9626.04.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/29051025.04.2019vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2019/2911111,226.04.2019montáž vertikálnych žalúzií46274936K & L BAU s.r.o.Štúrovo
DF2019/292168,9625.04.2019práce so žeriavom - rek. OÚ48086444LAS PALMAS CATERING s.r.o.Štúrovo
DF2019/293100,8926.04.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/294159529.04.2019vyhotovenie zastrešenia vchodu budovy OÚ37611780TIG - ZVARGbelce
DF2019/29542029.04.2019vyhotovenie stojanov štátnych symbolov37611780TIG - ZVARGbelce
DF2019/29623030.04.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/2972,6223.04.2019telefón 4/201936671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/29837,8801.05.2019prezentácia obce41590465Peter Jurík - L I S AČierna Voda
DF2019/299170001.05.2019divadelné predstavenie36102679Jókaiho divadlo v Komárne Komáromi Jókai SzínházKomárno
DF2019/300303,7703.05.2019oprava vertikálmych žalúzií, sieťky, parapety46274936K & L BAU s.r.o.Štúrovo
DF2019/301324,5703.05.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/302166601.05.2019plyn 5/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/30322501.05.2019plyn 5/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/3043630.03.2019čistenie služobného auta46803556MASTER - TRANS s.r.o.Nána
DF2019/30535023.04.2019uzemnenie a revízia beskovodu47652748VASAS MichalKravany nad Dunajom
DF2019/3061950,506.05.2019montáž klimatizácie51241439IDEÁL Klíma s.r.o.Mužla
DF2019/307467,9230.04.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/308176,3902.05.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/309122,3630.04.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/31037,815.04.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/311116,3415.04.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/312124,5630.04.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/31350,430.04.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/314216,6530.04.2019materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/31567,4606.05.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/3161228,7406.05.2019elektrika 4/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/317224,9207.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/3187,0617.04.2019potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2019/31939,606.05.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/32056,0506.05.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/3216329.04.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/32262,5129.04.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/32329,1103.05.2019elektrina 5/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/324154,3207.05.2019náhradné diely ku kosačkám11906022ŠUPA - Marián ŠupaVeľké Kostoľany
DF2019/3255,109.05.2019údržba auta ZD - IVECO35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2019/3261061,3506.05.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/327773,3630.04.2019uloženie odpadu 4/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/328107,5630.04.2019internet + telefón 4/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/329223,2106.05.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/330101110.05.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/33110010.05.2019metodický deň MŠ41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/33235210.05.2019družobná návšteva Balatonszárszó41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/333106,2707.05.2019oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2019/334185,810.05.2019údržba služobného auta35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2019/3351,330.04.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/33618,1430.04.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/337203,5130.04.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/338110,9913.05.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/339111,9613.05.2019čistiace potreby kuchyňa00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/34058,807.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/341108,6318.04.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/3427006.05.2019vypracovanie posudkov OP46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2019/34363,813.05.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/34433,813.05.2019reprezentačné + káva44104839Sjáli Consulting s.r.o.Komárno
DF2019/34560,8330.04.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/34639,613.05.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/347171,9613.05.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/34848014.05.2019meranie svetelného toku svietidiel VO46003002Marialux s.r.o.Veľké Lovce
DF2019/34912015.05.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/35097215.05.2019plastové nádoby 240 l - zelené45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2019/35151,8917.05.2019skartovačka35825979OKAY Slovakia, spol. s r.o.Bratislava
DF2019/3521,9213.05.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/35351,3513.05.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/3543808.05.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/35518016.05.2019plachta na pieskovisko MŠ36316881MAQUITA s.r.o.Nitrianske Pravno
DF2019/3567,214.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/357221,0414.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/35884,6814.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/359316,5215.05.2019predpísaný servis vozidiel ZD36330841P & L Slovakia, spol. s.r.o. 
DF2019/36020010.05.2019nájomné za silážnu jamu - 5/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/361316,4615.05.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/3627215.05.2019motor otvárania garážovej brány48323322TOR TECHNIK SLOVAKIA s.r.o.Mužla
DF2019/363146,7520.05.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/36441,7617.05.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/36512020.05.2019vyjadrenie k sieťam35815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/3662117.05.2019tlačivá31331131ŠEVT A.S.Banská Bystrica
DF2019/367128,9322.05.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/368168,0730.04.2019uloženie odpadu 4/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/369121,3921.05.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/370107,5521.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/37184,6721.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/3723,8421.05.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/373105,2321.05.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/374249,1827.05.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/37515,4924.05.2019knihy - knižnica35952237DIDEROT, s.r.o.Komárno
DF2019/37670,5628.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/377111,8128.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/378212,3627.05.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/37927030.04.2019vypracovanie rozpočtu stavby34587411Dezider CsányiNové Zámky
DF2019/38020716.05.2019selektívny herbicíd27222357SuperdiskontPraha
DF2019/381230,0422.05.2019kominárske práce - budovy obce50138961Kominárstvo Štúrovo s.r.o.Štúrovo
DF2019/382134,2823.05.2019tlakový čistič28585925Gatner ElektromarketJeseník
DF2019/38321,4328.05.2019telefón 5/201936671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/3849631.05.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/385316,9531.05.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/386195,2503.06.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/387180003.06.2019projekt zateplenia bytového domu46274588ARCHIBAU s. r. o.Štúrovo
DF2019/388166601.06.2019plyn 6/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/38922501.06.2019plyn 6/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/39016031.05.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/39153404.06.2019tlač Mužlianskeho hlásnika46743766Regra inv.sroŠtúrovo
DF2019/39295,2123.04.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/39319203.06.2019služby PO BOZP I. polrok 201947564695FIREX - Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2019/39424,8431.05.2019údržba autobusu44163118b.Š. MotoŠtúrovo
DF2019/3958775,1230.05.2019vodoinštalačný materiál - Vinohrad17635161Vladimír Smolinský IGRISJatov
DF2019/396210617.04.2019telefónna ústredňa36671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/39714005.06.2019projektová dokumentácia - detské ihrisko50852515ArchitektiSKA s.r.o.Martin
DF2019/39853,0303.06.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/3994,803.06.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/40029,1104.06.2019elektrina 5/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/401130,805.06.2019stravné voľby do EP41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/402104906.06.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/40367,4604.06.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/4041301,5106.06.2019elektrika 5/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/405107,5601.06.2019internet + telefón 5/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/406247,7831.05.2019Ochranné pomôcky a odevy ZD, materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/407102031.05.2019energetický certifikát budovy OÚ44188633PROJEKTSTAV - NZ, s.r.o.Nové Zámky
DF2019/40820006.06.2019nájomné za silážnu jamu - 6/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/409142,6931.05.2019uloženie odpadu 5/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/410937,2331.05.2019uloženie odpadu 5/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/4111315,0104.06.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/41270,4604.06.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/413139,8804.06.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/414134,0303.06.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/41517103.06.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/416183,627.05.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/417104,5727.05.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/41871,1220.05.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/41960,620.05.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/4208331.05.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/421111,304.06.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/422642,1531.05.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/42364,905.06.2019plakety - ocenenia52365921OLYMP ERBY s. r. o.Santovka
DF2019/424241,0606.06.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/425333,821.05.2019stravné 4/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/426445,311.06.2019stravné 5/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/42710506.06.2019vypracovanie posudkov OP46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2019/4281,331.05.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/429202,2231.05.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/430375,2205.06.2019vytyčovacie práce - vodovod na vinohrade36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2019/43166,5911.06.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/432259,8811.06.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/43320012.06.2019stavebný dozor44046626BredaStav s.r.o.Mužla
DF2019/434216012.06.2019audit IÚZ, KÚZ36110345Ing. Farkasová JulianaNové Zámky
DF2019/43520012.06.2019odvoz dažďovej vody50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/436451,9512.06.2019škol. pomôcky - I. roč. ZŠ36533432PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.Štúrovo
DF2019/43794,812.06.2019odvoz TKO30905109Szilva ZoltánMužla
DF2019/43879,411.06.2019tlačivá - knižnica17644429CONNECT - Ing. Zsolt MarczibalKráľov Brod
DF2019/4396011.01.2019poplatok banke - k auditu IÚZ31575951Prima bankaŽilina
DF2019/4403811.06.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/44121,612.06.2019vyjadrenie k sieťam36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/44244,6411.06.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/4437,9211.06.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/444237,712.06.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/44576,8410.06.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/4467218.06.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/44767,7318.06.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/44892,5110.06.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/44920018.06.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/450359,3415.06.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/45120018.06.2019odvoz dažďovej vody50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/4523474,7711.06.2019dopravné značenie35927291STOMON s.r.o.Nové Zámky
DF2019/4535019.06.2019vyhotovenie 2 ks originálu PD - Vonkajšie javisko36753491Šimon KristiánŠtúrovo
DF2019/45441,7619.06.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/455140019.06.2019projekt rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice46274588ARCHIBAU s. r. o.Štúrovo
DF2019/456228,8319.06.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/45751,820.06.2019oprava poč. techniky45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2019/4583619.06.2019oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2019/45927,921.06.2019ventilátor35950226Internet Mall Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2019/460138,624.06.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/46167,4119.06.2019vodné37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2019/46273,7217.06.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/46341,4424.06.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/4647224.06.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/465109,7725.06.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/46665,6220.06.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/4671,9221.06.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/46841,9221.06.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/4692824.06.2019telefón 6/201936671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/470724,4521.06.2019informačné poradenstvo53354849Csaba ArendasBudapest
DF2019/471100020.06.2019vypracovanie žiadosti NFP - Rek. požiarnej zbrojn34264795Ing.Peter ÁghNové Zámky
DF2019/4723370,1826.06.2019projekt. dokum. - chodník pozdĺž cesty I/6336553425Aquaplan, s.r.o.Komárno
DF2019/473131,5726.06.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/474238,7626.06.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/47526501.07.2019systémová podpora 7-9/201936041688MADE spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2019/476150,9301.07.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/477166601.07.2019plyn 7/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/47822501.07.2019plyn 7/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/47910,4226.06.2019potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2019/48056,6925.06.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/48131128.06.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/482187,8901.07.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/4831146,0503.07.2019elektrika 6/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/4841265,7628.06.2019oprava verejného rozhlasu36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2019/485172,427.06.2019kancelárske potreby35787180Activa Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2019/48697,3403.07.2019oprava autobusu34965505Attila Gál - GAAELMŠtúrovo
DF2019/48769484,8626.06.2019úrok z omeškania34107100PROSPECT, spol. s r.o.Nové Zámky
DF2019/48810001.07.2019rekonštrukcia histor. požiarneho vozu00159042SOŚ Kravany nad DunajomKravany nad Dunajom
DF2019/48929,1102.07.2019elektrina 7/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/49016030.06.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/49134704.07.2019vyhotovenie stojanov na verejné osvetlenie37611780TIG - ZVARGbelce
DF2019/49298408.07.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/49314808.07.2019pohostenie zasadnutia ZMOS41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/49442501.07.2019erby, tabule, štátne znaky,52365921OLYMP ERBY s. r. o.Santovka
DF2019/49533,629.06.2019materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/496311,4930.06.2019uloženie odpadu 6/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/497893,2830.06.2019uloženie odpadu 6/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/4981127,5902.07.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/499118,5301.07.2019internet + telefón 6/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/500180,8204.07.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/50121,9409.07.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/50214,7631.05.2019potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2019/503833,7511.07.2019oprava služ. auta NZ748BJ50263749Z motors s.r.o.Štúrovo
DF2019/504474,3211.07.2019stravovanie zamestnanci36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DF2019/50550011.07.2019pomocné stavebné práce - vodovod na Vinohrade52104907GAMAQUALITY s.r.o.Búč
DF2019/50667,4612.07.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/50731,130.06.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/508296,8230.06.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/509583,201.07.2019vodoinštalačný materiál - Vinohrad17635161Vladimír Smolinský IGRISJatov
DF2019/510107715.07.2019plastové nádoby 240 l - zelené, 120 L45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2019/511190,9515.07.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/51262002.07.2019vypracovanie žiaodsti o NFP - INTERREG37311701Judit CsókásSvodín
DF2019/51389,9528.06.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/5143810.07.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/51550,5630.06.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/516603,9616.07.2019rozšírenie verejného rozhlasu36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2019/5173612.07.2019kancelárske potreby51132907Sponka s.r.o.Púchov
DF2019/518108,7915.07.2019tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2019/519375,5415.07.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/5202016.07.2019knihy do knižnice42183499OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLI POLGBratislava - mestská časť Star
DF2019/52136912,6509.07.2019vonkajšie javisko II. etapa48017477FABER, s.r.o.Mužla
DF2019/52295,5920.05.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/523228,5720.05.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/5246,610.07.2019výpis z registra exekúcií35659718Slovenská komora exekútorovBratislava - mestská časť Petr
DF2019/525414,419.07.2019stravné 6/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/526217617.07.2019stožiare verejného osvetlenia64827224AMAKO s.r.o.Heřmanuv Městec
DF2019/527172,3718.07.2019oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2019/52841,7618.07.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/52956,3417.07.2019knihy - knižnica35811544Synergia CSS s.r.o.Šamorín
DF2019/53092,922.07.2019stravné 7/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/5313303,622.07.2019pokládka dlažby pred budovou50092804NIKA-STAV s. r. o.Mužla
DF2019/53298,8824.06.2019knihy - knižnica36274968Talamon s.r.o.Dunajská Streda
DF2019/5334517.07.2019knihy .- knižnica30799881Občianske združenie Phoenix - Phoenix Polgári TársulásBratislava - mestská časť Rača
DF2019/53442,7424.07.2019údržba služobných áut44163118b.Š. MotoŠtúrovo
DF2019/535611,9217.07.2019erby, tabule, štátne znaky,52365921OLYMP ERBY s. r. o.Santovka
DF2019/536624,1422.07.2019elektrika ŠH - vyúčtovanie44553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/53764822.07.2019právne služby47252871Advokátska kancelária Mikáči s.r.o.Bratislava
DF2019/53820025.02.2019počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2019/53939501.07.2019obsluha web. stránky50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2019/54060,8617.07.2019súťažné poháre36556858Firma Košík - siete s.r.o.Nové Zámky
DF2019/541141,5419.07.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/54251023.07.2019vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2019/543216022.07.2019projektový manažment - kanalizácia48038521EPIC Partner a.s.Komárno
DF2019/544233,4522.07.2019preciachovanie vodomeru36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/54510224.07.2019knihy - knižnica42292603Občianske združenie ART DANUBIUSVeľká Mača
DF2019/546185,6419.06.2019elektrické signalizačné zariadenie35205181Peter Ferencz, COALA ELECTRO SYSTEMSŠtúrovo
DF2019/547233,1826.07.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/548620,3431.07.2019zariadenie jedálne KD - jedálenský servis46944010SilViRo s.r.o.Štúrovo
DF2019/54982,9823.07.2019kalové čerpadlo+ hadica06008127TopProdej s.r.o.Mosty u Jablunkova
DF2019/55062,2231.07.2019vodné37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2019/551190,830.07.2019vyjadrenie k sieťam35860839Hydromeliorácie š.p., vysunuté pracoviskoKomárno
DF2019/55222501.08.2019plyn 8/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/553166601.08.2019plyn 8/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/5541074,7902.08.2019elektrika 7/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/55572,3601.08.2019závesný smetný kôš31681051MEVA-SK s.r.o. RožňavaBrzotín, časť Bak
DF2019/556303,631.07.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/5579631.07.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/55829,1101.08.2019elektrina 8/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/55964806.08.2019plastové nádoby 240 l - zelené45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2019/56036,331.07.2019materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/56123031.07.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/5621132,702.08.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/5631019,6431.07.2019uloženie odpadu 7/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/56475,3606.08.2019profi ročný prístup35960132DATATRADE, s.r.o.Zlaté Moravce
DF2019/56514905.08.2019knihy - knižnica17642183LILIUM AURUM, s.r.o.Dunajská Streda
DF2019/56648005.08.2019program odpadového hospodárstva 2016-202035979798NATUR-PACK, a.s.Bratislava-Ružinov
DF2019/567143122.07.2019dezinsekcia proti komárom44163258ASANAS PLUS s.r.o.Štúrovo
DF2019/56878,5501.08.2019internet 7/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/56998,0906.08.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/57067,4606.08.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/57120012.07.2019nájomné za silážnu jamu - 7/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/57281,9205.08.2019stravovanie zamestnanci36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DF2019/573101,5222.07.2019pamätné listy, inform. nápisy, plagáty33127158STINETŠtúrovo
DF2019/574942,909.08.2019hasičská technika47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/575104109.08.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/576211,2831.07.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/57762,2231.07.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/57813,7208.08.2019tlačivá MŠ31331131ŠEVT A.S.Banská Bystrica
DF2019/579322,1613.08.2019oprava kamerového systému - vinica VEDELEM 2000Érd
DF2019/58029008.08.2019oprava autobos. zastávok51476690ZASTÁVKY, spol. s r. o.Žiar nad Hronom
DF2019/58124,831.07.2019oprava výpočtovej techniky17588332Ernest Tóth - VIDATŠtúrovo
DF2019/582122,6112.08.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/58324014.08.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/584322,2815.08.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/58540013.08.2019právne služby33661910JUDr. Zuzana BakováDvory nad Žitavou
DF2019/586180006.08.2019projektová dokumentácia - TJ46274588ARCHIBAU s. r. o.Štúrovo
DF2019/5877014.08.2019vypracovanie posudkov OP46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2019/5882280,9609.08.2019vodoinštalačný materiál - Vinohrad17635161Vladimír Smolinský IGRISJatov
DF2019/5893814.08.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/59041,7616.08.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/5912400,4122.08.2019DHZ - ochr. pomôcky, materiál, technika36427969FLORIAN, s.r.o.Martin
DF2019/592100,816.08.2019elektronická pečať DCOM35975946Disig, a.s.Bratislava
DF2019/593198,3721.08.2019jednorázové taniere, poháre, lyžice36761176MIRA OFFICE, s.r.o.Želiezovce
DF2019/594144,616.08.2019čistiace prostriedky46173641LEONESS, s. r. o. 
DF2019/59520022.08.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/5961087,5719.08.2019knihy - knižnica36274968Talamon s.r.o.Dunajská Streda
DF2019/597180006.08.2019projektová dokumentácia - Požiarna zbrojnica46274588ARCHIBAU s. r. o.Štúrovo
DF2019/598237,6826.08.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/59929530.08.2019vyhotovenie zábradlia37611780TIG - ZVARGbelce
DF2019/6007228.08.2019oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2019/60178,427.08.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/60249,8423.08.2019kreatívne potreby MŠ36533432PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.Štúrovo
DF2019/60320028.08.2019nájomné za silážnu jamu - 8/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/604226,5127.08.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/605135,3127.08.2019knihy do knižnice35952237DIDEROT, s.r.o.Komárno
DF2019/606291630.08.2019výkopové práce - rozšírenie verejného osvetlenia47409118HV 21 s.r.o.Mužla
DF2019/607166601.09.2019plyn 9/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/60822501.09.2019plyn 9/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/60930082,1304.09.2019vonkajšie javisko III. etapa48017477FABER, s.r.o.Mužla
DF2019/61028,7112.07.2019telefón 6/201936671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/611153,2402.09.2019informačné tabule33127158STINETŠtúrovo
DF2019/612236,403.09.2019hygienické potreby31364365MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzenýmSenec
DF2019/61398404.09.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/61452004.09.2019stravovanie Cargo SR14087111Anna Brenišinová TINAMužla
DF2019/615240,5102.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/616127,8102.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/6178103.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/618147,7603.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/61916031.08.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/62049,530.08.2019oprava výpočtovej techniky17588332Ernest Tóth - VIDATŠtúrovo
DF2019/6211030,6404.09.2019elektrika 8/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/6229631.08.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/62313,4328.08.2019telefón 7/201936671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/624262,4531.08.2019materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/62512,230.08.2019knihy - knižnica36274968Talamon s.r.o.Dunajská Streda
DF2019/626174003.09.2019projekt. manažment OP36286133JKL production s.r.o.Bratislava
DF2019/62767,4604.09.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/6281131,5931.08.2019uloženie odpadu 8/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/6291443,6704.09.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/63088,204.09.2019prenájom mont. plošiny - oprava kamer. systému44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/631181,4731.08.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/63225,9231.08.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/6332,5931.08.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/63478,5531.08.2019internet 8/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/63529,1109.09.2019elektrina 9/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/63640,3210.09.2019oplechovanie striešky vchodu36619370MASLEN s.r.o.Badín
DF2019/637302,9431.08.2019palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/638146,5311.09.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/63910,3710.09.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/64011,6610.09.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/641860,4402.09.2019rozšírenie verej. osvetlenia - námestie31447121IMPULZ LIGHT, spol. s r.o.Komárno
DF2019/6421798,1602.09.2019rozšírenie verej. osvetlenia - Bagotova ulička31447121IMPULZ LIGHT, spol. s r.o.Komárno
DF2019/643699,1602.09.2019rozšírenie verej. osvetlenia - Školská ulica31447121IMPULZ LIGHT, spol. s r.o.Komárno
DF2019/64461,2611.09.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/6454,211.09.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/64658,2602.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/6477202.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/648177,8910.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/649125,1110.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/65078,412.09.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/65128,5112.09.2019vodné37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2019/652231,3415.09.2019palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/653256,117.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/654229,6717.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/65557,609.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/65675,2909.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/657226,2917.09.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/658132,4410.09.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/6593814.09.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/66064817.09.2019plastové nádoby 240 l - zelené45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2019/66141,7617.09.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/662139,218.09.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/66362416.09.2019servis plynových kotlov47832452Jozef Kollár ml. PlynothermHurbanovo
DF2019/66410261,223.09.2019vetračná šachta ZŠ, oporný múr pri ZŠ50092804NIKA-STAV s. r. o.Mužla
DF2019/665189,819.09.2019oprava káblového vedenia - vinica43478662Viktor SzabóObid
DF2019/66665,0616.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/66743,216.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/66870,5624.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/66995,9124.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/670112,5724.09.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/67156,7620.09.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/6721,923.09.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/67351,4923.09.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/67415,4325.09.2019telefón 8/201936671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/675140,4225.09.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/676106,4725.09.2019tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2019/677560,2125.09.2019rozšírenie verej. osvetlenia -Trhová ulica31447121IMPULZ LIGHT, spol. s r.o.Komárno
DF2019/6784226,5125.09.2019rozšírenie verej. osvetlenia -Krajcárová ulička31447121IMPULZ LIGHT, spol. s r.o.Komárno
DF2019/679235,9226.09.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/68095,5226.09.2019informačné tabule33127158STINETŠtúrovo
DF2019/681789,627.09.2019výkopové práce - rozšírenie verejného osvetlenia47409118HV 21 s.r.o.Mužla
DF2019/68213,923.04.2019vyjadrenie k sieťam35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/68313,924.04.2019vyjadrenie k sieťam35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/684272,4701.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/685260,4401.10.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/6868123.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/68777,823.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/68823030.09.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/68922501.10.2019plyn 10201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/690166601.10.2019plyn 10/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/69147,7130.09.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/69293603.10.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/6931095,9502.10.2019elektrika 9/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/69449,502.10.2019oprava výpočtovej techniky17588332Ernest Tóth - VIDATŠtúrovo
DF2019/6959630.09.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/696274,2530.09.2019materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/69733227.09.2019občerstvenie pre hostí14087111Anna Brenišinová TINAMužla
DF2019/698501,5920.09.2019servisná údržba áut ZD36330841P & L Slovakia, spol. s.r.o. 
DF2019/699130002.10.2019geodetická dokumentácia - označenie ulíc34691588Ing. Alexander Lebocz - GEOPARDStrekov
DF2019/7005,401.10.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/7017,9401.10.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/7021163,302.10.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/7032975304.10.2019stavebné práce - oporný múr, odvod dažďovej vody50092804NIKA-STAV s. r. o.Mužla
DF2019/7041870,1501.10.2019rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2019/7051,2830.09.2019potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2019/70629,1102.10.2019elektrina 10/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/70744204.10.2019tlač Mužlianskeho hlásnika46743766Regra inv.sroŠtúrovo
DF2019/70867,4607.10.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/7091104,6930.09.2019uloženie odpadu 9/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/71020030.09.2019nájomné za silážnu jamu - 9/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/71135,2230.09.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/712309,4830.09.2019palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/71379,208.10.2019montáž hasiacich prístrojov47564695FIREX - Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2019/714168,1301.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/715178,7308.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/716127,5508.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/7177208.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/7187230.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/71962,0430.09.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/720696,6227.09.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/72126501.10.2019systémová podpora 10-12/201936041688MADE spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2019/722119,6207.10.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/72317,2707.10.2019tlačivá36631124Slovenská pošta, a.s.BANSKÁ BYSTRICA
DF2019/72478,5501.10.2019internet 9/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/725210008.10.2019oprava chodníkov, odvod dažďovej vody50092804NIKA-STAV s. r. o.Mužla
DF2019/72620011.10.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/72710503.10.2019vypracovanie posudkov OP46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2019/7281509.10.2019vyjadrenie k sieťam36230537MICHLOVSKÝ s.r.o.Piešťany
DF2019/729291,6511.10.2019knihy - knižnica45503249Martinus, s.r.o.Martin
DF2019/73016,6114.10.2019telefón 9/201936671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/731124,6110.10.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/732220,0811.10.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/733446009.09.2019fitnes prvky46167145Veríme v Zábavu, s.r.o.Trenčín
DF2019/734246009.09.2019fitnes prvky46167145Veríme v Zábavu, s.r.o.Trenčín
DF2019/735351,2930.09.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/73636,330.09.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/7375,1830.09.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/73856,7610.10.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/73927,7407.10.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/74088,807.10.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/741242,8315.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/742213,515.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/7433814.10.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/74451,4911.10.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/74560,2511.10.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/746190,2915.10.2019palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/74766017.10.2019prezutie zimných gúm + gumy35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2019/748592,9111.10.2019stravovanie zamestnanci36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DF2019/74941,7617.10.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/75066,3914.10.2019servisné poplatky 201936138517Slovenská národná knižnicaMartin
DF2019/75151016.10.2019vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2019/75216,616.10.2019škol. pomôcky - MŠ36533432PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.Štúrovo
DF2019/75353017.10.2019knihy - knižnica36274968Talamon s.r.o.Dunajská Streda
DF2019/75487,2318.10.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/755151,218.10.2019keramické taniere jubilantom14086212Angelika PálinkásováGbelce
DF2019/756146,2921.10.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/75768,5422.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/758195,0822.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/759107,9914.10.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/760150,1818.10.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/761248,9724.10.2019knihy - knižnica45503249Martinus, s.r.o.Martin
DF2019/7623,2121.10.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/76364824.10.2019plastové nádoby 240 l - zelené45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2019/764506,625.10.2019stravné 9/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/76547,722.10.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/766360018.10.2019kamenivo + geotextília - parkovisko41090942Kristián MeidlíkNána
DF2019/76790018.10.2019zemnné práce- parkovisko40348083Július MeidlikNána
DF2019/76820028.10.2019nájomné za silážnu jamu - 10/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/769232,6825.10.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/770115,825.10.2019oprava vchodových dverí MŠ46274936K & L BAU s.r.o.Štúrovo
DF2019/77187,921.10.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/772261,6828.10.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/773494,429.10.2019nástenné kalendáre33662843Cranium PrintŠtúrovo
DF2019/7749631.10.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/775133,5804.11.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/776429,7131.10.2019palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/77722501.11.2019plyn 11/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/778166601.11.2019plyn 11/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/7791183,0806.11.2019elektrika 10/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/78019204.11.2019služby PO BOZP II. polrok 201947564695FIREX - Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2019/7817003.11.2019vypracovanie posudkov OP46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2019/78216031.10.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/783207,805.11.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/7847828.10.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/78550,6928.10.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/787181,6131.10.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/788108906.11.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/78912606.11.2019občerstvenie pre hostí41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/7907005.11.2019oprava signalizácie v ŠH46923233MOZAIK-ALARM s.r.o.Marcelová
DF2019/791212006.11.2019nákupné poukážky - dôchodci00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/79267,4606.11.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/79329,1105.11.2019elektrina 11/201936677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2019/794134,0501.11.2019internet 10/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/79512501,4807.11.2019výstavba detského ihriska46167145Veríme v Zábavu, s.r.o.Trenčín
DF2019/79641,5407.11.2019údržba služobných áut44163118b.Š. MotoŠtúrovo
DF2019/797935,0804.11.2019rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2019/798172,1831.10.2019materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/799652,7831.10.2019uloženie odpadu 10/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/800150005.11.2019stavebný dozor vonkajšieho javiska36753491Šimon KristiánŠtúrovo
DF2019/80187,2306.11.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/8024995,2831.10.2019rozšírenie verej. osvetlenia31447121IMPULZ LIGHT, spol. s r.o.Komárno
DF2019/80353,904.11.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/8043,504.11.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/805150029.10.2019vypracovanie žiadosti NFP - zákl. technická infraš34264795Ing.Peter ÁghNové Zámky
DF2019/8061310,405.11.2019revízia a tlaková skúška výhrevných zariadení36653004Technická jnšpekcia, a.s.Bratislava
DF2019/8071422,0731.10.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/808127,6611.11.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/80938,9706.11.2019telefón Huawei P30 Lite35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/810374,6231.10.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/81181,611.11.2019TAGRA - aktualizačný poplatok46127241Truck Data Technology, s.r.o.Nitra
DF2019/8128205.11.2019uloženie TKO00308757Obec BajtavaBajtava
DF2019/813156,8431.10.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/8142006.11.2019podujatie tvorivého čítania - knižnica42115361Gurigongo SymposiumDunajská Streda
DF2019/81544,812.11.2019oprava poč. techniky45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2019/816477,607.11.2019vodoinštalačný materiál - Vinohrad17635161Vladimír Smolinský IGRISJatov
DF2019/81733,813.11.2019reprezentačné + káva44104839Sjáli Consulting s.r.o.Komárno
DF2019/818107.11.2019telefón Huawei P30 Lite35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/81934310.11.2019diáre 202042292603Občianske združenie ART DANUBIUSVeľká Mača
DF2019/82086,8614.11.2019vodné37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2019/8211,911.11.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/8223812.11.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/823112,1512.11.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/824198,8615.11.2019palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/82553,0711.11.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/826106,811.11.2019licencia na program - ŠJ36006912Verejná informačná služba, spol. s r.o.Liptovský Mikuláš
DF2019/827289,2231.10.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/82898,8204.11.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/8296,6612.11.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/830383,9912.11.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/83176,1508.11.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/8325,9429.10.2019potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2019/8331041,8419.11.2019oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2019/83456,9920.11.2019plech na pečenie51967472Kinekus, s.r.o.Žilina
DF2019/835249,2219.11.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/8365,5919.11.2019pripojenie nového odberného miesta36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2019/8375,5919.11.2019pripojenie nového odberného miesta36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2019/8385,5919.11.2019pripojenie nového odberného miesta36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2019/8395,5919.11.2019pripojenie nového odberného miesta36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2019/8405,5919.11.2019pripojenie nového odberného miesta36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2019/8415,5919.11.2019pripojenie nového odberného miesta36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2019/8425,5919.11.2019pripojenie nového odberného miesta36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2019/84350,8818.11.2019informačné tabule33127158STINETŠtúrovo
DF2019/84441,7619.11.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/845517,915.11.2019stravné 10/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/846180,4520.11.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/84727321.11.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/848186,8611.11.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/849127,6219.11.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/850111,4819.11.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/851240,919.11.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/85231625.11.2019obsluha web. stránky50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2019/85310025.11.2019počítačové služby - graf. úprava novín50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2019/854412,5614.01.2019služby externého manažmentu46894641ISA projekta, s.r.o.Brezová pod Bradlom
DF2019/85533025.11.2019projektová dokumentácia - parkové úpravy35944943ATELIER SMIDT, s.r.o.Svodín
DF2019/85655,7526.11.2019čistiace potreby35950226Internet Mall Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2019/857132,3811.10.2019čistiace potreby - kuchyňa MŠ00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/858206,9226.11.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/859377,8826.11.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/860131,618.11.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/8619,2926.11.2019potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2019/86233,4318.11.2019potraviny - doplnková strava31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/86319,7625.11.2019telefón 10/201936671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/864237,7726.11.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/8653,7921.11.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/866113,2621.11.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/867148,2826.11.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/86832028.11.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/869195,4302.12.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/870119,0629.11.2019materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2019/87120027.11.2019nájomné za silážnu jamu - 11/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/87239,7128.11.2019tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2019/873269,401.12.2019nástenné kalendáre + vianočné pozdravy33662843Cranium PrintŠtúrovo
DF2019/8749630.11.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/87522501.12.2019plyn 12/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/876166601.12.2019plyn 12/201935815256SPP a.s.Bratislava
DF2019/87732,3825.11.2019potraviny - doplnková strava31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/878178,7229.11.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/879149,5225.11.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/880185,5803.12.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/88184,0703.12.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/882724,4503.12.2019informačné poradenstvo53354849Csaba ArendasBudapest
DF2019/883139,1830.11.2019palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/88416030.11.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/88551,4902.12.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/88648,8305.12.2019údržba služobných áut44163118b.Š. MotoŠtúrovo
DF2019/88730004.12.2019odpratávanie snehu50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/8881,902.12.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/88993,602.12.2019predplatné 2020 - Obecné noviny31363091INPROSTBratislava
DF2019/89075013.11.2019servisná prehliadka plyn. kotlov v 6BJ36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/8911138,3903.12.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/89267,4606.12.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/89374,331.10.2019oprava výpočtovej techniky17588332Ernest Tóth - VIDATŠtúrovo
DF2019/894635,0630.11.2019uloženie odpadu 11/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/895973,0802.12.2019rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
DF2019/896100,3905.12.2019oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2019/897139,6805.12.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/898266,6402.12.2019uloženie TKO00308757Obec BajtavaBajtava
DF2019/89980,802.12.2019uloženie TKO00308757Obec BajtavaBajtava
DF2019/90024811.12.2019revízia plynových zariadení - KD43363784ZSEMGASZlatná na Ostrove
DF2019/90117011.12.2019revízia plynových zariadení - MŠ43363784ZSEMGASZlatná na Ostrove
DF2019/90214011.12.2019revízia plynových zariadení - OÚ43363784ZSEMGASZlatná na Ostrove
DF2019/90311711.12.2019revízia plynových zariadení - knižnica43363784ZSEMGASZlatná na Ostrove
DF2019/90412511.12.2019revízia plynových zariadení - DS43363784ZSEMGASZlatná na Ostrove
DF2019/905391,906.12.2019občerstvenie pre hostí41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/90694206.12.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/907283,4129.11.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/908131,0510.12.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/90970,3610.12.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/910189,8910.12.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/911105,302.12.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/91274,4501.12.2019internet 11/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/913114,4810.12.2019oprava verejného rozhlasu36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2019/914290,410.12.2019oprava verejného rozhlasu36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2019/91586,0611.12.2019čistiace potreby - MŠ00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/916188,6711.12.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/91725,9804.12.2019tlačivá - matrika42272360Centrum polygrafických služiebBratislava
DF2019/918313,6930.11.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/919182,7730.11.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/920200010.12.2019vypracovanie žiadosti NFP - Rek. požiarnej zbrojn34264795Ing.Peter ÁghNové Zámky
DF2019/92125,3611.12.2019telefón 11/201936671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2019/9224989,616.12.2019projektová dokumentácia - Dom služieb pre vinárov41088701Gabriel Slávik - GOLD PROJECTKamenný Most
DF2019/923148,3511.12.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/924170008.12.2019divadelné predstavenie36102679Jókaiho divadlo v Komárne Komáromi Jókai SzínházKomárno
DF2019/9257009.12.2019vypracovanie posudkov OP46873279AVK MEDIC, s.r.o.Štúrovo
DF2019/92651,4911.12.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/9271,911.12.2019potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2019/928445,813.12.2019stravné 11/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/92932,4116.12.2019vodné37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2019/93044217.12.2019tlač Mužlianskeho hlásnika46743766Regra inv.sroŠtúrovo
DF2019/931365,1115.12.2019palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/932167,5417.12.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/933128,9717.12.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/934215,6710.12.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/93560,6216.12.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/9367809.12.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/93731,216.12.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/93828,8509.12.2019potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/93945,7816.12.2019potraviny - doplnková strava31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/940108,6709.12.2019potraviny - doplnková strava31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2019/941155,1617.12.2019oprava verejného rozhlasu - Dobráň36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2019/942127,2518.12.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/94393,118.12.2019toner45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2019/94424020.12.2019vývoz žumpy50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2019/945117,8316.12.2019oprava istiacej skrine36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2019/94616512.12.2019Predplatné - Verejná správa -202031592503Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Žilina
DF2019/9473812.12.2019služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2019/948136,5529.11.2019kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2019/94920013.12.2019nájomné za silážnu jamu - 12/201931435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2019/9502618.12.2019kancelársky materiál45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2019/95180,6417.12.2019čistenie a kontrola komínov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/952215,7618.12.2019servis vozidiel ZD - údržba po 100Mth36330841P & L Slovakia, spol. s.r.o. 
DF2019/95345018.12.2019servis vozidiel ZD - domontovanie tiahla36330841P & L Slovakia, spol. s.r.o. 
DF2019/954938,718.12.2019servis vozidiel ZD - oprava štiepkovača36330841P & L Slovakia, spol. s.r.o. 
DF2019/955133,6420.12.2019potraviny51081709MIRKOM PLUS s.r.o.Marcelová
DF2019/95641,7620.12.2019správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2019/95765,6421.12.2019komonárske práce50138961Kominárstvo Štúrovo s.r.o.Štúrovo
DF2019/958331,5927.12.2019elektorinštalačná práce -oprava v KD17588201Budai DionýzMužla
DF2019/9591015,8627.12.2019elektorinštalačná práce -oprava VO17588201Budai DionýzMužla
DF2019/960238,0527.12.2019elektorinštalačná práce -oprava v MŠ17588201Budai DionýzMužla
DF2019/96176220.12.2019stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2019/96223030.12.2019videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2019/963240,7126.12.2019telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2019/964126,0830.12.2019palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2019/9651279,804.12.2019elektrika 11/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/966117,631.12.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/9679631.12.2019ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2019/96850,9830.12.2019predplatné časopisov MŠ - 202036631124Slovenská pošta, a.s.BANSKÁ BYSTRICA
DF2019/96963,0118.12.2019vedenie účtu CP31575951Prima bankaŽilina
DF2019/9701350,4631.12.2019elektrika 12/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/97111887,230.12.2019stavebné práce - vodovod na vinohrade36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/97267,2120.12.2019potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2019/973298,723.12.2019potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2019/9741186,1331.12.2019odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2019/9751304,1631.12.2019uloženie odpadu 12/201936385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2019/976294,4231.12.2019palivo -. služob. autá, ZD35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2019/977101,6931.12.2019internet 12/201935763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2019/97838,8931.12.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/979255,3431.12.2019vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2019/980191,0405.11.2019potraviny31428819MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.Piešťany
DF2019/98115003.12.2019položkovitý rozpočet stavebných prác - šk. ihrisko34587411Dezider CsányiNové Zámky
DF2019/982327,331.12.2019stravné 12/201900309125Obec MužlaMužla
DF2019/9837548,6731.12.2019elektrika vyúčtovanie 201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DF2019/984275,0831.12.2019vyúčtovanie elektriky 2019 -vinica36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2019/985270,631.12.2019uloženie TKO00308757Obec BajtavaBajtava
DF2019/98673,8931.12.2019vodné37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla

Zálohové faktúry 2019

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
DFZ2019/181,629.1.2019TAGRA - aktualizačný poplatok46127241Truck Data Technology, s.r.o.Nitra
DFZ2019/224014.2.2019spracovanie dát ISKN31425836Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. SkráteNová Bošáca
DFZ2019/3557,6622.2.2019stravovanie zamestnancov36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DFZ2019/4357,7413.3.2019knihy - knižnica45503249Martinus, s.r.o.Martin
DFZ2019/550021.3.2019právne služby33661910JUDr. Zuzana BakováDvory nad Žitavou
DFZ2019/632031.12.2019elektrika VO - vinica36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DFZ2019/752001.1.2019elektrina 201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DFZ2019/857701.1.2019elektrina 201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DFZ2019/95201.2.2019elektrina 2/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DFZ2019/105771.2.2019elektrina 2/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DFZ2019/115201.3.2019elektrina 3/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DFZ2019/125771.3.2019elektrina 3/201944553412Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.Bratislava
DFZ2019/13555,617.4.2019montáž vertikálnych žalúzií46274936K & L BAU s.r.o.Štúrovo
DFZ2019/1418456,39.5.2019výstavba vonkajšieho javiska48017477FABER, s.r.o.Mužla
DFZ2019/15474,329.7.2019stravovanie zamestnancov36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DFZ2019/16150407/16/2019výstavba vonkajšieho javiska48017477FABER, s.r.o.Mužla
DFZ2019/1782,9811.7.2019kalové čerpadlo+ hadica06008127TopProdej s.r.o.Mosty u Jablunkova
DFZ2019/1813,7224.7.2019tlačivá MŠ31331131ŠEVT A.S.Banská Bystrica
DFZ2019/1981,921.8.2019stravovanie zamestnancov36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DFZ2019/20148765.8.2019stavebné práce v obci50092804NIKA-STAV s. r. o.Mužla
DFZ2019/21236,416.8.2019čistiace prostriedky31364365MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzenýmSenec
DFZ2019/22592,919.10.2019stravovanie zamestnancov36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DFZ2019/2355,759.10.2019čistiace potreby35950226Internet Mall Slovakia s.r.o.Bratislava
DFZ2019/2416512.11.2019Verejná správa - ročný prístup 202031592503Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Žilina
DFZ2019/2550,983.12.2019predplatné časopisov 2020 - MŠ36631124Slovenská pošta, a.s.BANSKÁ BYSTRICA

Odoslané faktúry 2019

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
OFE2019/112028.2.2019Fakturujeme Vám za prenájom Športovej haly Mužla00308927Obec ChľabaChľaba
OFE2019/233,69.2.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 09.02.201936111953Csemadok ZOMužla
OFE2019/3546,49.2.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 17,22.02.201937864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2019/4278.3.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 08.03.201936089558ZO Zväz zdravotne postihnutýchMužla
OFE2019/5105,814.3.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 14.03.201900000534Rákóczi SzovetsségBudapest
OFE2019/6729.3.2019Fakturujeme Vám poplatok za reláciu v obecnom36520101JUKKA SK, s.r.o.Rakovice
OFE2019/71217.4.2019Fakturujeme Vám poplatok za reláciu v obecnom36545171ELBA ELEKTRO, s.r.o.Gbelce
OFE2019/8716.4.2019Fakturujeme Vám poplatok za reláciu v obecnom36520101JUKKA SK, s.r.o.Rakovice
OFE2019/938,3518.4.2019Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu51480191ENVIROPOL SK s. r. o.Bratislava - mestská časť Lama
OFE2019/1056,0411.4.2019Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu51480191ENVIROPOL SK s. r. o.Bratislava - mestská časť Lama
OFE2019/11280,692.5.2019Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2019/1262,382.5.2019Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2019/1362,092.5.2019Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2019/14762,192.5.2019Fakturujeme Vám za spotrebu vody36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2019/15938,442.5.2019Fakturujeme Vám za spotrebu vody nájomníkov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
OFE2019/162702.5.2019Fakturujeme Vám za vstupenky na divadelné00307637Obec Veľké LudinceVeľké Ludince
OFE2019/17104,6231.5.2019Fakturujeme Vám odmenu skladníka materiálu CO za00151866Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyNitra
OFE2019/18394,47.6.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 3.a 7.6..201937864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2019/19150,613.6.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 13.6.2019 a37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2019/2013023.6.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 23.06.201915729734Bajna Község Önkormányzata 
OFE2019/2140,225.6.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 25.6.2019 a37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2019/222182,431.3.2019Fakturujeme Vám za prepravu žiakov I. - III. 201937864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2019/232480,430.6.2019Fakturujeme Vám za prepravu žiakov IV. - VI. 201937864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2019/24216030.6.2019Fakturujeme Vám prenájom Športovej haly37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2019/2552,831.5.2019Faktuujeme Vám poplatok za ambulantný predaj v obc36532053AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o.Nýrovce
OFE2019/26396.4.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 06.04.201900178145Slovenský zväz záhradkárovMužla 1075
OFE2019/2715,618.5.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 18.05.201900178145Slovenský zväz záhradkárovMužla 1075
OFE2019/28230,48.7.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 08.07.201936111953Csemadok ZOMužla
OFE2019/29224,414.7.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 14.07.201936111953Csemadok ZOMužla
OFE2019/3049,224.7.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 24.07.201936111953Csemadok ZOMužla
OFE2019/3177,65.7.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 05.07.201900000012Klub dôchodcovMužla
OFE2019/3272,826.7.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 26.7..201936089558ZO Zväz zdravotne postihnutýchMužla
OFE2019/338502.8.2019Fakturujeme Vám za prenájom telovýchovných35914921ZSSK Cargo, a.s.Bratislava
OFE2019/3479,212.8.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 12.8..201936089558ZO Zväz zdravotne postihnutýchMužla
OFE2019/3554,614.8.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 14.08.201900000012Klub dôchodcovMužla
OFE2019/3613929.8.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 29.08.201900308901Obec GbelceGbelce
OFE2019/3766.9.2019Fakturujeme Vám poplatok za reláciu v obecnom00192945Poľnohospodárske družstvo v BúčiBúč
OFE2019/381261.8.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 01.08.201936106488Rómske srdcia - Romane JíleČata
OFE2019/398,62.7.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 02.07.201900000001Petrík Tamás, Ing.Mužla
OFE2019/4020020.9.2019Fakturujeme Vám za prenájom kultúrnych zariadení44078129GREP SLOVAKIA spol. s r.o.Komárno
OFE2019/4150,1616.10.2019Fakturujeme Vám poplatok za amb. predaj v obci36532053AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o.Nýrovce
OFE2019/4260,7216.10.2019Fakturujeme Vám poplatok za amb. predaj v obci50284231Freshpek s.r.o.Štúrovo
OFE2019/4320,818.10.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 18.10.201936111953Csemadok ZOMužla
OFE2019/4493,567.11.2019Fakturujeme Vám poplatok za dodanie elektroodpadu51480191ENVIROPOL SK s. r. o.Bratislava - mestská časť Lama
OFE2019/45146,444.12.2019Fakturujeme Vám odmenu skladníka materiálu CO za00151866Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyNitra
OFE2019/462552,830.11.2019Fakturujeme Vám za prepravu žiakov IX. - XI. 201937864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2019/4745,623.11.2019Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 23.11.201900306398Obec BúčBúč
OFE2019/482888.12.2019Fakturujeme Vám za vstupenky na divadelné00307637Obec Veľké LudinceVeľké Ludince
OFE2019/49144031.12.2019Fakturujeme Vám prenájom Športovej haly37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2019/5057620.12.2019Fakturujeme Vám za prepravu žiakov za mesiac37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
OFE2019/51155,1520.12.2019Fakturujeme Vám za opravu stĺpu a prekládku816128/6936Farkašová HelenaMužla
OFE2019/52118,831.12.2019Fakturujeme Vám poplatok za amb. predaj v obci50284231Freshpek s.r.o.Štúrovo
OFE2019/5323,7631.12.2019Fakturujeme Vám poplatok za amb. predaj v obci36532053AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o.Nýrovce

2018

ČísloSumaDátum daň.povin.Predmet 1RČ/IČOMeno/názovMesto/Obec
DF2018/195,621.1.2018servisné služby - zabezpečenie objektov 201831620540ALTYS, spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2018/270,364.1.2018tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2018/3129,65.1.2018vývoz fekálií50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2018/467,469.1.2018kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2018/547,48.1.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/6114,148.1.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/7336,669.1.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/877,049.1.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/9175,679.1.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/101251,688.1.2018geodetické práce44530072AAAGEODET, s.r.o.Nové Zámky
DF2018/11436,89.1.2018etikety TKO33127158STINETŠtúrovo
DF2018/1228,3310.1.2018elektrika 1/201836677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2018/13120,3915.1.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/14123,611.1.2018odvoz TKO30905109Szilva ZoltánMužla
DF2018/15191315.1.2018plyn 1/201835815256SPP a.s.Bratislava
DF2018/16439,5717.1.2018materiál - údržba zelene44316411Peter Zalaba - AGRO NDChotín
DF2018/176017.1.2018potvrdenie k auditu31575951Prima bankaŽilina
DF2018/18103,8119.1.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/19114,3815.1.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/203623.1.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/2174,0423.1.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/22165,5323.1.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/2350,423.1.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/2429,422.1.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/2563,3422.1.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/26179,8123.1.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/27108,6422.1.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/284019.1.2018potvrdenie k auditu31340890Poštová banka, a.s.Bratislava
DF2018/2919,1219.1.2018poplatok za doménu 201836754749CBS s.r.o.Banská Bystrica
DF2018/3052,7622.1.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/31173,116.1.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/3243624.1.2018krovinorez Oleo-Mac OM 753 T36377147Mountfield SK, s.r.o.Martin
DF2018/33128,3417.1.2018tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2018/342152.1.2018systémová podpora URBIS 1-3/201836041688MADE spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2018/35310,9424.1.2018oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2018/3641,7617.1.2018správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2018/3760018.1.2018mapový portál 201845325600MAPA Slovakia Digital s. r. o.Bratislava
DF2018/3810225.1.2018potvrdenie k auditu31318916OTP Banka Slovensko 
DF2018/39250,2425.1.2018telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2018/4034,6425.1.2018zemné práce31435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2018/41436,4330.1.2018potraviny44886764MIRKOM s.r.o.Marcelová-Krátke Kesy
DF2018/4210020.1.2018polygrafická výroba50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2018/4348031.1.2018vývoz fekálií50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2018/4419131.2.2018plyn 2/201835815256SPP a.s.Bratislava
DF2018/4588,8631.1.2018čistiace pootreby MŠ00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/462831.1.2018knihy do knižnice35811544Synergia CSS s.r.o.Šamorín
DF2018/477031.1.2018vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2018/4824031.1.2018videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2018/496,630.1.2018potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2018/50231,811.1.2018stravovanie36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DF2018/5164,830.1.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/521803.1.2018odvoz BRKO 201846825282BIO energie s.r.o.Veľké Lovce
DF2018/53110,6331.1.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/5428,331.2.2018elektrika 2/201836677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2018/55125,471.2.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/567,321.2.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/57724,2931.1.2018uloženie odpadu 1/201836385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2018/5829,165.2.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/59190,555.2.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/60288,776.2.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/61101,386.2.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/62139,9231.1.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/631006.2.2018vypracovanie rozpočtu stavby- zateplenie OÚ50821482Peter HorváthNové Zámky
DF2018/641157,625.2.2018odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2018/6531,181.2.2018telefón MŠ35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2018/66133,321.2.2018internet + telefón 1/201835763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2018/6752,1410.1.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/68120,726.2.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/69159,4331.1.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/7067,468.2.2018kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2018/71276,855.2.2018elektrina 1/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/72298,735.2.2018elektrina 1/2018 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/73385.2.2018služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2018/74826,27.2.2018stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2018/75232,19.2.2018stravné 1/201800309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2018/76129,517.1.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/7774,286.2.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/78124,448.2.2018prac. odevy MŠ50637819PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.Poprad
DF2018/7981,69.2.2018TAGRA poplatok - autobus46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2018/80948,8413.2.2018rekonštrukcia chlad. systému v Dome smútku11777966Zoltán Ulahel COLDEXŠtúrovo
DF2018/81188,9712.2.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/8270,629.2.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/8329,412.2.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/8444,6512.2.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/85267.2.2018Účtovné súvzťažnosti - publikácia34006656Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy vNitra
DF2018/86212,157.2.2018elektrina 1/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/87363,067.2.2018elektrina 1/2018 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/88217,787.2.2018elektrina 1/2018 - MŠ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/89106,2212.2.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/9030014.2.2018vývoz fekálií50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2018/91223,212.2.2018montáž svetelnej dekorácie36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2018/9251,812.2.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/93144,516.2.2018pohostenie41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2018/94161,716.2.2018pohostenie41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2018/9520,414.2.2018autorská licencia00178454SOZABratislava
DF2018/96109,7815.2.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/972875.2.2018geodetické práce44530072AAAGEODET, s.r.o.Nové Zámky
DF2018/982775.2.2018geodetické práce44530072AAAGEODET, s.r.o.Nové Zámky
DF2018/992775.2.2018geodetické práce44530072AAAGEODET, s.r.o.Nové Zámky
DF2018/10081,719.2.2018kancelárske potreby36192384OFFICE DEPOT s.r.o.Bratislava
DF2018/10141,7616.2.2018správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2018/10234,219.2.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/10362,1219.2.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/104161,3120.2.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/10580,6420.2.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/106184,1620.2.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/107317,7619.2.2018etikety TKO33127158STINETŠtúrovo
DF2018/108235,1222.2.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/10964823.2.2018právne služby47252871Advokátska kancelária Mikáči s.r.o.Bratislava
DF2018/11044,721.2.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/111182,2421.2.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/11254,7213.2.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/11356,8313.2.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/114178,9627.2.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/11572,9627.2.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/11672,4926.2.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/11731,826.2.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/118280,1225.2.2018telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2018/119199,9227.2.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/120162,6728.2.2018kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2018/1213961.3.2018smetné nádoby45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2018/12251,6928.2.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/12319131.3.2018plyn 3/201835815256SPP a.s.Bratislava
DF2018/12413028.2.2018videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2018/125160,7720.2.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/1266,1328.2.2018potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2018/127411,7327.2.2018potraviny44886764MIRKOM s.r.o.Marcelová-Krátke Kesy
DF2018/1284,826.2.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/129663,8928.2.2018uloženie odpadu 2/201836385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2018/13028,331.3.2018elektrika 3/201836677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2018/13110028.2.2018vypracovanie projektu Kultúra37311701Judit CsókásSvodín
DF2018/13240012.2.2018projekt. dokumentácia - Reklamné tabule44046626BredaStav s.r.o.Mužla
DF2018/133511,76.3.2018stravné 2/201800309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2018/1344801.3.2018maľované mapy36754749CBS s.r.o.Banská Bystrica
DF2018/1354421.3.2018tlač Mužlianskeho hlásnika46743766Regra inv.sroŠtúrovo
DF2018/13631,181.3.2018telefón MŠ35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2018/137131,821.3.2018internet + telefón 2/201835763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2018/138178,453.3.2018elektrina 2/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/139230,683.3.2018elektrina 2/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/140117,53.3.2018elektrina 2/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/141253,693.3.2018elektrina 2/2018 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/142322,755.3.2018elektrina 2/2018 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/143247,325.3.2018elektrina 2/2018 - MŠ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/144701.3.2018vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2018/1451178,865.3.2018odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2018/146125,981.3.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/14711,665.3.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/148134,818.3.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/14916,66.3.2018školské potreby MŠ36533432PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.Štúrovo
DF2018/150135.3.2018vyjadrenie k existencii sietí - rek. tabule36230537MICHLOVSKÝ s.r.o.Piešťany
DF2018/151951,967.3.2018montáž plastových okien - KD46274936K & L BAU s.r.o.Štúrovo
DF2018/152223,686.3.2018kominárske práce50138961Kominárstvo Štúrovo s.r.o.Štúrovo
DF2018/153720,912.3.2018stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2018/15499,9512.3.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/15576,6113.3.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/156131,9613.3.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/1575513.3.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/15851,7212.3.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/15968,5312.3.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/160389.3.2018služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2018/1611208.3.2018vyjadrenie k sieťam - rekl. tabule35815256SPP a.s.Bratislava
DF2018/16267,4612.3.2018kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2018/16384015.3.2018oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2018/16416,8914.3.2018kniha - knižnica35952237DIDEROT, s.r.o.Komárno
DF2018/16521018.3.2018školenie - kataster50762745Business & Management Consulting, s. r. o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/1669,7714.3.2018kniha - knižnica35952237DIDEROT, s.r.o.Komárno
DF2018/167187,919.3.2018vybavanie školskej jedálne MŠ - taniere, hrnčeky44557558MINI domáce potrebyŠtúrovo
DF2018/1681436,416.3.2018staveb. práce v kuchyni Kultúrneho domu50092804NIKA-STAV s. r. o.Mužla
DF2018/16946,6215.3.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/170149,9620.3.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/17176,6120.3.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/1721819.3.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/17396,7819.3.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/174307,1616.3.2018elektroinštalačné práce - KD17588201Budai DionýzMužla
DF2018/175217,9916.3.2018elektroinštalačné práce - VO Čenkov17588201Budai DionýzMužla
DF2018/176563,7416.3.2018elektroinštalačné práce - Zberný dvor17588201Budai DionýzMužla
DF2018/17731221.3.2018etikety TKO33127158STINETŠtúrovo
DF2018/17824,4820.3.2018sklenené poháre36657719REVIS-SERVIS spol. s r.o.Nitra - Dolné Krškany
DF2018/17941,7616.3.2018správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2018/180134,2120.3.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/18144,8122.3.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/18233,6827.3.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/18350,427.3.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/184171,0720.3.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/1854526.3.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/18691,0826.3.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/187261,8926.3.2018telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2018/1887027.3.2018vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2018/18951027.3.2018vysielanie obecnej TV - príprava programov35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2018/190461428.3.2018umývací stroj do kuchyne KD + strúhadlo zeleniny31435076GASTRO - HAAL, s.r.o.Nové Zámky
DF2018/191159,628.3.2018nože do strúhadla zeleniny31435076GASTRO - HAAL, s.r.o.Nové Zámky
DF2018/19219133.4.2018plyn 4/201835815256SPP a.s.Bratislava
DF2018/19321,627.3.2018vyjadrenie k sieťam - rekl. tabule36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/194109,4431.3.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/195289,6828.3.2018odvoz TKO30905109Szilva ZoltánMužla
DF2018/1962653.4.2018systémová podpora URBIS 4-6/201836041688MADE spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2018/19799,2127.3.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/19838,526.3.2018autorské práva - verejný rozhlas17310598SLOVGRAMBratislava
DF2018/199297,864.4.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/200335,534.4.2018elektrina 3/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/201264,724.4.2018elektrina 3/2018 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/202176,154.4.2018elektrina 3/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/203225,654.4.2018elektrina 3/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/204222,846.4.2018elektrina 3/2018 - MŠ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/205114,044.4.2018elektrina 3/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/206913,0131.3.2018uloženie odpadu 3/201836385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2018/207158,565.4.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/20828,331.4.2018elektrika 4/201836677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2018/2091703.4.2018videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2018/210122,796.4.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/211221,7530.3.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/212799,29.4.2018stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2018/2131109.4.2018pohostenie41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2018/2147215.3.2018počítačové služby 1/201850153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2018/215721.4.2018počítačové služby 2/201850153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2018/216729.4.2018počítačové služby 3/201850153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2018/217194,8528.3.2018potraviny44886764MIRKOM s.r.o.Marcelová-Krátke Kesy
DF2018/218205,925.4.2018ozdobné repre. poháre - vin. súťaž46684221BOBO line, s.r.o.Marcelová
DF2018/219163,3310.4.2018vodné MŠ, ŠH37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2018/2201751,511.4.2018geodetické práce44530072AAAGEODET, s.r.o.Nové Zámky
DF2018/221389.4.2018služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2018/22271,8211.4.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/223265,7411.4.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/22425,9211.4.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/22562,7211.4.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/22657,610.4.2018vyjadrenie k sieťam - bezpečnosť chodcov35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2018/22778,8411.4.2018kancelárske potreby36192384OFFICE DEPOT s.r.o.Bratislava
DF2018/22867,4611.4.2018kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2018/2291203.4.2018vyjadrenie k sieťam - kanalizácia35815256SPP a.s.Bratislava
DF2018/230101,3810.4.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/231202,1910.4.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/232117,8410.4.2018vyjadrenie k sieťam - bezpečnosť chodcov36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/2335517.4.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/23472,9617.4.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/23598,4717.4.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/23622,816.4.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/237150,7816.4.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/238160,7510.4.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/239144,729.4.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/240459.4.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/24170018.4.2018vývoz fekálií50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2018/242126,9215.4.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/243135,8711.4.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/24463,0813.4.2018čistiace potreby MŠ00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/245495,6513.4.2018externý projektový manažment - Zberný dvor46894641ISA projekta, s.r.o.Brezová pod Bradlom
DF2018/24669,616.4.2018oprava tepovacieho stroja MŠ00655180COOPservis s.r.o.Nové Zámky
DF2018/24748016.4.2018ochrana objektu47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2018/24813004.4.2018externý projekt. manažment - Zateplenie OÚ44921314PREVAX s.r.o.Trnava
DF2018/249131,951.4.2018internet + telefón 3/201835763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2018/25031,183.4.2018telefón MŠ35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2018/2511230,054.4.2018odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2018/25210706.4.2018odborná prehliadka el. zariadení a bleskovodov33663785BHG Bitter AndrejŠtúrovo
DF2018/253170,8829.3.2018kancel. stollčky, batéria do fotoaparátu36562939alza.skBratislava
DF2018/25418016.4.2018služby VO - dodávateľ ele. energie36557129PKF a.s.Nitra
DF2018/2551805.4.2018preprava žiakov ZŠ 26.2.-2.3.201850802291Tomy tours s.r.o.Obid
DF2018/2564719.4.2018výmena pneumatík35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2018/257137,6618.4.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/258131,8816.4.2018materiál - kompresor s príslušenstvom44316411Peter Zalaba - AGRO NDChotín
DF2018/25941,7617.4.2018správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2018/26024523.4.2018materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2018/261998,8820.4.2018signalizačný kábel - vodovod na Vinohrade50111990HAGARD: HAL, spol. s r.o.Nitra
DF2018/262122,419.4.2018didaktické hračky44234279Creative Toys Faktory s.r.o. skrátený názov CTF s.r.o.Tekovský Hrádok
DF2018/26382,9215.2.2018zavárací hrniec - termoska 27 l36562939alza.skBratislava
DF2018/264120,0920.4.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/265110,8524.4.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/26664,5124.4.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/26798,1724.4.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/268110,7223.4.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/2691823.4.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/27058,5124.4.2018koše do umývačky riadu31435076GASTRO - HAAL, s.r.o.Nové Zámky
DF2018/271424,726.4.2018PC do MŠ - Lenovo V 11045534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2018/272137,4623.4.2018stravovanie36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DF2018/27312019.4.2018modul - Spracovanie dát31425836Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. SkráteNová Bošáca
DF2018/274243,3426.4.2018telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2018/275133,8825.4.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/27652,7523.4.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/277123,4827.4.2018oprava dverí Škoda Fabia50263749Z motors s.r.o.Štúrovo
DF2018/278642,530.4.2018stavebný materiál - rúry - údržba jarkov30333407Predajňa MILOKamenica nad Hronom
DF2018/27919131.5.2018plyn 5/201835815256SPP a.s.Bratislava
DF2018/2801001.4.2018polygrafická výroba50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2018/281702.5.2018vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2018/2821009,4430.4.2018odvoz TKO - jarné upratovanie30905109Szilva ZoltánMužla
DF2018/283340,6830.4.2018odvoz TKO - poľov. brigáda30905109Szilva ZoltánMužla
DF2018/284848,6427.4.2018odvoz TKO30905109Szilva ZoltánMužla
DF2018/285388,312.4.2018stravné 3/201800309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2018/28628,331.5.2018elektrika 5/201836677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2018/287140,8324.4.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/288102,7430.4.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/28986,928.2.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/290107,482.5.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/291109,1230.4.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/29258,8630.4.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/2934,830.4.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/294187,7330.4.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/29548,3830.4.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/29680,9130.4.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/2972002.5.2018videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2018/29894,622.5.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/29999,7326.4.2018knihy - Obecná knižnica36274968Talamon s.r.o.Dunajská Streda
DF2018/3001348,6730.4.2018uloženie odpadu 4/201836385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2018/301296,83.5.2018elektrina 4/2018 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/302152,923.5.2018elektrina 4/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/303199,013.5.2018elektrina 4/2018 - MŠ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/304192,83.5.2018elektrina 4/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/305101,153.5.2018elektrina 4/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/306226,153.5.2018elektrina 4/2018 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/30731,184.5.2018telefón MŠ35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2018/3081344.5.2018internet + telefón 4/201835763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2018/30967,469.5.2018kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2018/310769,57.5.2018stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2018/311139,517.5.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/3121143,944.5.2018odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2018/313266,557.5.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/314130,917.5.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/315389.5.2018služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2018/316124,2111.5.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/317117,8311.5.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/31827,7214.5.2018vykládka vodovod. potrubia31435629Družstvo agropodnikateľovMužla
DF2018/31916.5.2018telefón Maxcom MM 72035697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2018/32016.5.2018telefón Lenovo Moto C35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2018/32116.5.2018telefón Lenovo Moto C35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2018/32216.5.2018telefón Galaxy Xcover 435697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2018/32335930.4.2018potraviny44886764MIRKOM s.r.o.Marcelová-Krátke Kesy
DF2018/324509,111.5.2018stravné 4/201800309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2018/3255029.3.2018kávomlynček DeLonghi KG8935765038ELEKTROSPED, a. s.Bratislava
DF2018/3262503.4.2018dokumentácia a pasporty bytov Malá Mužla, Ćenkov44046626BredaStav s.r.o.Mužla
DF2018/32737,8810.5.2018propagácia obce41590465Peter Jurík - L I S AČierna Voda
DF2018/328277.5.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/329104,327.5.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/33097,3214.5.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/3311814.5.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/33261,5615.5.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/33346,915.5.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/3347815.5.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/335213,8830.4.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/33623,3330.4.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/3374329,69.5.2018materiál - výstavba vodovodu - Vinohrad17639719CAMPRI, s.r.o.Lužianky
DF2018/3382726,49.5.2018materiál - výstavba vodovodu - Vinohrad17639719CAMPRI, s.r.o.Lužianky
DF2018/33957,1815.5.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/3402600018.5.2018výstavba javiska47987375VÍGH & VÍGH s.r.o.Svodín
DF2018/34173,2615.5.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/34241,7616.5.2018správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2018/343161,4920.5.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/344173,414.5.2018čistaice a hygienické potreby36560707Rowen s.r.o.Andovce 341
DF2018/34510818.5.2018štrk - výstavba vodovodu - Vinohrad36542105KORMOŠ betónové výrobky, s.r.o.Nána
DF2018/3461591,221.5.2018pieskovisko a terasa v MŠ50092804NIKA-STAV s. r. o.Mužla
DF2018/347145,4118.5.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/348189,622.5.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/349173,3322.5.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/35076,6122.5.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/3512721.5.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/35288,9621.5.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/35352,1418.5.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/354224,1821.5.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/355119,8322.5.2018čistiace potreby MŠ kuchyňa00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/356140,9116.5.2018príslušenstvo k telefónom35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2018/357203,9825.5.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/35852,8221.5.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/35919224.5.2018služby PO BOZP I. polrok47564695FIREX - Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2018/360114,2629.5.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/36148,9629.5.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/362245,7226.5.2018telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2018/363122,5230.5.2018kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2018/364121,0130.5.2018tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2018/36510031.5.2018právne poradenstvo33661910JUDr. Zuzana BakováDvory nad Žitavou
DF2018/3667030.5.2018vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2018/36788,7931.5.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/36817031.5.2018videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2018/36928,331.6.2018elektrika 6/201836677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2018/37019131.6.2018plyn 6/201835815256SPP a.s.Bratislava
DF2018/37161,8431.5.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/372891,71.6.2018montáž plastových okien - MŠ46274936K & L BAU s.r.o.Štúrovo
DF2018/37318004.6.2018služby VO - Zateplenie MŠ45405948APJ Consulting s.r.o.Bratislava
DF2018/37420,81.6.2018predplatné - Obecné noviny - doplatok 201831363091INPROSTBratislava
DF2018/3754424.6.2018tlač Mužlianskeho hlásnika46743766Regra inv.sroŠtúrovo
DF2018/376265,24.6.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/377172,34.6.2018elektrina 5/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/378136,864.6.2018elektrina 5/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/37991,124.6.2018elektrina 5/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/380276,884.6.2018elektrina 5/2018 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/381217,434.6.2018elektrina 5/2018 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/382207,354.6.2018elektrina 5/2018 - MŠ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/3831427,474.6.2018odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2018/384279,295.6.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/385123,61.6.2018odvoz TKO30905109Szilva ZoltánMužla
DF2018/3869546.6.2018stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2018/38761,565.6.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/388197,955.6.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/389170,5828.5.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/390246,6430.5.2018potraviny44886764MIRKOM s.r.o.Marcelová-Krátke Kesy
DF2018/391120,6228.5.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/39282,744.6.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/39316,84.6.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/394162,352.6.2018internet + telefón 5/201835763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2018/3950,592.6.2018telefón MŠ35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2018/3961026,9631.5.2018uloženie odpadu 5/201836385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2018/39754631.5.2018podvŕtanie cesty, výstavba vodovodu Vinohrad36522783PRES-TEL, s.r.o.Štúrovo
DF2018/39819206.6.2018audítorské služby36110345Ing. Farkasová JulianaNové Zámky
DF2018/3992,596.6.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/40080,366.6.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/401217,7611.6.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/402153,66.6.2018nože do strúhadla zeleniny31435076GASTRO - HAAL, s.r.o.Nové Zámky
DF2018/40360,265.6.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/40467,467.6.2018kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2018/405683,18.6.2018stravné 5/201800309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2018/4064,21.6.2018služby exekúcie35659718Slovenská komora exekútorovBratislava - mestská časť Petr
DF2018/407135,0313.6.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/408389.6.2018služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2018/40928,88.6.2018víno47409118HV 21 s.r.o.Mužla
DF2018/41055,312.6.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/411157,4912.6.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/412110,9612.6.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/41380,668.6.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/41467,0911.6.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/41593,611.6.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/4163318.6.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/41742,6718.6.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/41840,3219.6.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/41980,6419.6.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/420105,2519.6.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/421124,4115.6.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/42242012.6.2018školské aktovky35427353Asuncion, Kožená galantériaŠtúrovo
DF2018/423628,998.6.2018plastové stoličky46439692SOLID plus s.r.o.Levice
DF2018/424154,8313.6.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/42525021.6.2018vývoz fekálií50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2018/426234,6313.6.2018vodné MŠ, ŠH37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2018/427205,9320.6.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/42841,7619.6.2018správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2018/42964,819.6.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/430183,9221.6.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/431136,4420.6.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/43251026.6.2018vysielanie obecnej TV - príprava programov35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2018/4337026.6.2018vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2018/434246,9726.6.2018telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2018/435908,1622.6.2018montáž elektrického signalizačného zariadenia35205181Peter Ferencz, COALA ELECTRO SYSTEMSŠtúrovo
DF2018/436985,9224.6.2018oprava miestneho rozhlasu36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2018/43778021.6.2018maľované cyklomapy36754749CBS s.r.o.Banská Bystrica
DF2018/438212,472.7.2018intervalový servis Škoda Fabia50263749Z motors s.r.o.Štúrovo
DF2018/4392652.7.2018systémová podpora URBIS 7-9/201836041688MADE spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2018/44093,7726.6.2018vytyčovacie práce36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2018/441209,4428.6.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/442244,828.6.2018stravovanie36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DF2018/44319131.7.2018plyn 7/201835815256SPP a.s.Bratislava
DF2018/444119,3730.6.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/445180,629.6.2018servis prvkov detského ihriska44658591ENERCOM s.r.o.Nitra
DF2018/446454,12.7.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/447376,529.6.2018potraviny44886764MIRKOM s.r.o.Marcelová-Krátke Kesy
DF2018/4482104.7.2018výroba informačnej tabule51191474Viktor BernetGbelce
DF2018/449305,262.7.2018výmena vodomeru - Vinica36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/45043,4529.6.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/451160,466.7.2018kreatívne potreby - Manótábor44547285Real Hobby s.r.o.Štúrovo
DF2018/452201,913.7.2018internet + telefón 6/201835763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2018/453739,8630.6.2018uloženie odpadu 6/201836385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2018/45416030.6.2018videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2018/455216,823.7.2018elektrina 6/2018 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/45685,813.7.2018elektrina 6/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/457157,663.7.2018elektrina 6/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/458124,13.7.2018elektrina 6/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/459277,013.7.2018elektrina 6/2018 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/460173,892.7.2018plakety pre ocenených žiakov ZŠ32581190Jozef Šmrhola - OLYMPSantovka
DF2018/461117,494.7.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/4621131,556.7.2018odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2018/46328,331.7.2018elektrika 7/201836677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2018/46467,469.7.2018kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2018/465605,510.7.2018stravné 6/201800309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2018/466389.7.2018služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2018/467199,444.7.2018elektrina 6/2018 - MŠ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/4682202.7.2018informačná tabuľa - Vinica36754749CBS s.r.o.Banská Bystrica
DF2018/469123,69.7.2018odvoz TKO30905109Szilva ZoltánMužla
DF2018/4709849.7.2018stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2018/47135013.7.2018projekt dokumentácia - rekonštrukcia MŠ - vykurova40350185Ing. Elena Belanová, protpNové Zámky
DF2018/47232,4112.7.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/47323,3311.7.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/4742,5911.7.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/475191,8311.7.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/476600,1612.7.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/477120,4115.7.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/47875,918.7.2018poháre, štítky, emblémy36556858Firma Košík - siete s.r.o.Nové Zámky
DF2018/479202,4818.7.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/48041,7616.7.2018správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2018/48171,6820.7.2018kreatívne potreby - Manótábor44547285Real Hobby s.r.o.Štúrovo
DF2018/4823020.7.2018farebná tlač - Manótábor33127158STINETŠtúrovo
DF2018/483544,3613.7.2018externý projektový manažment - Zberný dvor46894641ISA projekta, s.r.o.Brezová pod Bradlom
DF2018/48420024.7.2018vývoz fekálií50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2018/4851423.7.2018Evidenčné lístky - knižnica17644429CONNECT - Ing. Zsolt MarczibalKráľov Brod
DF2018/4861442,9717.7.2018knihy - Obecná knižnica36274968Talamon s.r.o.Dunajská Streda
DF2018/487195,725.7.2018materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2018/48824025.7.2018aktualizácia projektu - Riešenie hav. situácie35956623JAKAB DESIGN STUDIO s.r.o.Komárno
DF2018/4896025.7.2018Pamätné listy, pamätné tabule33127158STINETŠtúrovo
DF2018/490138,313.2.2018elektrina 1/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/4917204.6.2018vypracovanie dokumentácie GDPR51453959MENTRA s. r. o.Bratislava - mestská časť Karl
DF2018/49238025.7.2018preprava osôb - Manótábor50802291Tomy tours s.r.o.Obid
DF2018/493135030.7.2018projekt. dokumentácia - Vodozádržné opatrenia41613821Ing. Konštantín Glič - GLIETSCHKomárno
DF2018/494232,7426.7.2018telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2018/4957030.7.2018vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2018/49648,961.8.2018stavebný materiál36838519STAV-PIPO s.r.o.Štúrovo
DF2018/4979631.7.2018ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2018/4985460025.7.2018výstavba mostov a chodníkov v centre obce35960736Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.Nitra
DF2018/49919131.8.2018plyn 8/201835815256SPP a.s.Bratislava
DF2018/50023031.7.2018videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2018/5012287,457.8.2018zásahová obuv, prilby - hasiči36427969FLORIAN, s.r.o.Martin
DF2018/502225,953.8.2018elektrina 7/2018 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/503232,453.8.2018elektrina 7/2018 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/504125,63.8.2018elektrina 7/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/50583,533.8.2018elektrina 7/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/506108,533.8.2018elektrina 7/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/507157,013.8.2018elektrina 7/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/508339,369.8.2018servis plynových kotlov a zariadení47832452Jozef Kollár ml. PlynothermHurbanovo
DF2018/509123,627.7.2018odvoz TKO30905109Szilva ZoltánMužla
DF2018/51018002.8.2018vypracovanie podkladov k projektu48038521EPIC Partner a.s.Komárno
DF2018/51128,332.8.2018elektrika 8/201836677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2018/51275,367.8.2018propagácia obce35960132DATATRADE, s.r.o.Zlaté Moravce
DF2018/51315,5531.7.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/514208,6831.7.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/515164,021.8.2018internet + telefón 7/201835763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2018/5161184,93.8.2018odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2018/51767,466.8.2018kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2018/51856,7531.7.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/519196,123.8.2018oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2018/520820,8331.7.2018uloženie odpadu 7/201836385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2018/5214998.8.2018občerstvenie - šport. deň Cargo SR14087111Anna Brenišinová TINAMužla
DF2018/52210658.8.2018stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2018/523389.8.2018služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2018/5241331,38.8.2018montáž plastových okien a parapetov - dom služieb46274936K & L BAU s.r.o.Štúrovo
DF2018/52573013.8.2018hasičská technika - motor. píla + príslušenstvo44316411Peter Zalaba - AGRO NDChotín
DF2018/52630,9615.8.2018kancelárske potreby36192384OFFICE DEPOT s.r.o.Bratislava
DF2018/52714,514.8.2018sklenená nádoba do kávoraru DELONGHI46130764ELSPO BB s.r.o.Banská Bystrica
DF2018/52861,1915.8.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/52919649,617.8.2018výstavba chodníkov pri ZŠ Mužla34096116KOREKT s.r.o.Komarno
DF2018/53056420.8.2018jednorázové zastrešenie javiska37199234Attila Prónik - ACACIA TEAMKomárno
DF2018/53110019.8.2018dary - oslava partnerstva Nyergesújfalu50776631Zalaba JozefMužla
DF2018/53220117.8.2018geodetické práce44530072AAAGEODET, s.r.o.Nové Zámky
DF2018/53341,7617.8.2018správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2018/534123,623.8.2018odvoz TKO30905109Szilva ZoltánMužla
DF2018/5354972,827.8.2018svetelné tabule, osvetlenia prechodov pre chodcov36705390BELLIMPEX s.r.o.Štúrovo
DF2018/5365258322.8.2018zateplenie a výmena strechy - Domu služieb48017477FABER, s.r.o.Mužla
DF2018/537145,2627.8.2018kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2018/5387027.8.2018vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2018/53988,3527.8.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/540246,626.8.2018telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2018/541190,7331.8.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/54264817.7.2018právne služby47252871Advokátska kancelária Mikáči s.r.o.Bratislava
DF2018/543385,673.9.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/544151,633.9.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/545131,583.9.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/5461237,0227.8.2018elektromontážne práce -hromozvod - Dom služieb47652748VASAS MichalKravany nad Dunajom
DF2018/54711,9930.8.2018knihy - Obecná knižnica36274968Talamon s.r.o.Dunajská Streda
DF2018/548182,423.8.2018osadenie dopravných značiek36705390BELLIMPEX s.r.o.Štúrovo
DF2018/549117,631.8.2018ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2018/55084,6130.8.2018kancelárske potreby36192384OFFICE DEPOT s.r.o.Bratislava
DF2018/55119131.9.2018plyn 9/201835815256SPP a.s.Bratislava
DF2018/55270,564.9.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/55328,584.9.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/554107,343.9.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/5556,4831.8.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/5563965.9.2018smetné nádoby45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2018/557122298,5517.8.2018Rekonštrukcia budovy MŠ - stabvebné práce40058328Tomáš PohoriKamenný Most
DF2018/5586005.9.2018stavebný dozor - rekonštrukcia budovy MŠ36530905PROJPAP, s.r.o.Štúrovo
DF2018/55914003.9.2018vypracovanie projektu - rozvoj komunitných služieb36699993TRIUS FINANCE, s.r.o.Bratislava
DF2018/560959,7231.8.2018uloženie odpadu 8/201836385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2018/5611528,494.9.2018odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2018/56294,025.9.2018elektrina 8/2018 - MŠ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/563166,625.9.2018elektrina 8/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/564133,925.9.2018elektrina 8/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/56582,265.9.2018elektrina 8/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/566258,415.9.2018elektrina 8/2018 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/567236,445.9.2018elektrina 8/2018 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/56828,334.9.2018elektrika 9/201836677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2018/56914,325.9.2018tlačivá MŠ31331131ŠEVT A.S.Banská Bystrica
DF2018/570387.9.2018služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2018/57116031.8.2018videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2018/5725645.9.2018jednorázové zastrešenie javiska37199234Attila Prónik - ACACIA TEAMKomárno
DF2018/573106210.9.2018stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2018/574160,7331.8.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/5752,5931.8.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/5766,4831.8.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/57799,63.9.2018písací stôl - MŠ40885011ROBINWOOD - Szabó RóbertMuzla
DF2018/578483.9.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/579137,773.9.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/58067,466.9.2018kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2018/581160011.9.2018staveb. práce na budove Domu služieb50092804NIKA-STAV s. r. o.Mužla
DF2018/582163,8531.8.2018internet + telefón 8/201835763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2018/58311,5421.6.2018tesnenie vrchnáka - termoska 20l35888229Gastronom International SK, s.r.o.Malacky
DF2018/58438,410.9.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/58562,410.9.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/586164,1811.9.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/587205,8211.9.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/5887013.9.2018vodné MŠ, ŠH37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2018/589291,2612.9.2018palivo do autobusu + mýto31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/590146,5812.9.2018tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2018/59180,5611.9.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/59263,4911.9.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/593190012.9.2018inžinierska činnosť31410553DUAL spol.s.r.o.Nové Zámky
DF2018/594607,8214.9.2018oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2018/59562,4915.9.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/596130016.9.2018externý projekt. manažment - Zateplenie OÚ44921314PREVAX s.r.o.Trnava
DF2018/5971742,887.10.2018vodoinštalačný materiál - vodovod Vinohrad17635161Vladimír Smolinský IGRISJatov
DF2018/5989614.9.2018reprezentačné50776631Zalaba JozefMužla
DF2018/599208,4110.9.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/60058,4217.9.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/6014817.9.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/602110,7718.9.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/6035418.9.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/604137,8218.9.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/60539018.9.2018výroba konštrukcie vonkajších lavičiek51191474Viktor BernetGbelce
DF2018/60631214.9.2018hydrogeolog. prieskum - vodozádrž. opatrenia44681739Geo - Komárno s.r.o.Komárno
DF2018/60756417.9.2018jednorázové zastrešenie javiska37199234Attila Prónik - ACACIA TEAMKomárno
DF2018/60864,0818.9.2018infotabuľa MŠ, erb obce33127158STINETŠtúrovo
DF2018/60941,7617.9.2018správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2018/6101390,4417.9.2018oprava miestneho rozhlasu36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2018/611306,3419.9.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/612245,6321.9.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/613123,621.9.2018odvoz TKO30905109Szilva ZoltánMužla
DF2018/61473,220.9.2018čistiace potreby31435076GASTRO - HAAL, s.r.o.Nové Zámky
DF2018/61514064021.8.2018traktor SAME+ štiepkovač + komb. lopata36537756KomAgrartechnik, s.r.o.Marcelová
DF2018/61619924821.8.2018nákl. vozidlo IVECO + nakladač + nadstavba + konta36537756KomAgrartechnik, s.r.o.Marcelová
DF2018/61770,5625.9.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/618303,1925.9.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/619103,9624.9.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/62074,2625.9.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/6216006.9.2018propagácia obce34142495Novocentrum Nové Zámky a.s.Nové Zámky
DF2018/62263,4924.9.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/62328226.9.2018geodetické práce44530072AAAGEODET, s.r.o.Nové Zámky
DF2018/62423030.9.2018videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2018/625136,1926.9.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/626234,226.9.2018telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2018/627166,6520.9.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/6282651.10.2018systémová podpora URBIS10-12/201836041688MADE spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2018/6299630.9.2018ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2018/6304421.10.2018tlač Mužlianskeho hlásnika46743766Regra inv.sroŠtúrovo
DF2018/6317027.9.2018vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2018/63251027.9.2018vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2018/63319131.10.2018plyn 10/201835815256SPP a.s.Bratislava
DF2018/634526,9328.9.2018potraviny44886764MIRKOM s.r.o.Marcelová-Krátke Kesy
DF2018/635123,791.10.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/63699,192.10.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/637209,242.10.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/63843,21.10.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/639104,661.10.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/64049,4128.9.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/641131,0328.9.2018materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2018/642653.9.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/64354,1830.9.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/64417,272.10.2018tlačiarenske služby - šeky36631124Slovenská pošta, a.s.BANSKÁ BYSTRICA
DF2018/64528,332.10.2018elektrika 10/201836677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2018/646883,5430.9.2018uloženie odpadu 9/201836385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2018/647603.10.2018posúdenie projekt. dokumentácie36653004Technická jnšpekcia, a.s.Bratislava
DF2018/648163,913.10.2018internet + telefón 9/201835763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2018/649133,992.10.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/650498,245.10.2018odvoz TKO30905109Szilva ZoltánMužla
DF2018/6518408.10.2018stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2018/65237,24.10.2018infotabuľa MŠ33127158STINETŠtúrovo
DF2018/6531233,653.10.2018odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2018/654199,544.10.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/655154,34.10.2018elektrina 9/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/65699,134.10.2018elektrina 9/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/657188,44.10.2018elektrina 9/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/658219,554.10.2018elektrina 9/2018 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/659302,74.10.2018elektrina 9/2018 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/66020024.9.2018organizovanie výstavy50536842MÚZEUM BÍŇA - BÉNYBíňa
DF2018/66167,468.10.2018kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2018/66270,328.10.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/66328,88.10.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/66470,29.10.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/665549.10.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/666127,399.10.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/667211,194.10.2018elektrina 9/2018 - MŠ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/668536,410.10.2018staveb. práce na budove Domu služieb50092804NIKA-STAV s. r. o.Mužla
DF2018/66921,69.10.2018vyjadrenie k sieťam - vodozádržné opatrenia36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/670388.10.2018služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2018/6714188.10.2018školské potreby MŠ31360513STIEFEL EUROCART s.r.o.Bratislava
DF2018/6727,0626.9.2018potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2018/6733242.10.2018oprava a údržba teplovzd. jednotiek ŠH36522660BaloghNové Zámky
DF2018/674329,2530.9.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/67538,8930.9.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/676182,0510.10.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/67750015.10.2018vývoz fekálií50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2018/67830015.10.2018vývoz fekálií50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2018/67979,2412.10.2018tonery45917272Soft-Tech, s.r.o.Stropkov
DF2018/680148,7811.10.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/68179,4611.10.2018čistiace prestriedky MŠ00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/68297,1411.10.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/68313014.10.2018prečalúnenie posilovacích strojov51470331Klinmöbel Plus s.r.o.Štúrovo
DF2018/684654,55.10.2018stravné 9/201800309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2018/685224,2110.10.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/686159,4316.10.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/68760,1916.10.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/688175,4316.10.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/689118,5115.10.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/69028,815.10.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/69121,615.10.2018keramický tanier jubilantom14086212Angelika PálinkásováGbelce
DF2018/69239915.10.2018stolárske práce40354016Ladislav Pathó STOLÁRSTVO PALAMužla
DF2018/693124,2115.10.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/69441,7615.10.2018správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2018/695424,0215.10.2018externý projektový manažment - Zberný dvor46894641ISA projekta, s.r.o.Brezová pod Bradlom
DF2018/69699,6722.10.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/697113,2319.10.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/6981718.10.2018knihy - knižnica42183499OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLI POLGBratislava - mestská časť Star
DF2018/69966,3917.10.2018servisné poplatky 201836138517Slovenská národná knižnicaMartin
DF2018/700130,6717.10.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/7014822.10.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/702110,8622.10.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/70388,723.10.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/704150,3623.10.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/705113,423.10.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/70652,9918.10.2018knihy - knižnica35811544Synergia CSS s.r.o.Šamorín
DF2018/7070,9622.10.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/70896,920.10.2018knihy - knižnica30799881Občianske združenie Phoenix - Phoenix Polgári TársulásBratislava - mestská časť Rača
DF2018/70970425.10.2018počítačové služby 4-10/201850153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2018/710422,329.10.2018výmena pneumatík35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2018/71112423.10.2018Miestna samosprávai - publikácia34006656Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy vNitra
DF2018/712210029.10.2018nákupné poukážky00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/713133,2125.10.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/714262,626.10.2018telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2018/715139,8331.10.2018materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2018/71619131.11.2018plyn 11/201835815256SPP a.s.Bratislava
DF2018/7171922.11.2018služby PO BOZP II. polrok47564695FIREX - Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2018/71823031.10.2018videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2018/71963,531.11.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/720142,9125.10.2018knihy - knižnica17642183LILIUM AURUM, s.r.o.Dunajská Streda
DF2018/7217031.10.2018vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2018/7229875.11.2018stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2018/7231455.11.2018posedenie Jubilantov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2018/72454,4931.10.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/7259631.10.2018ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2018/726123,616.10.2018odvoz TKO30905109Szilva ZoltánMužla
DF2018/7271070,424.10.2018odvoz TKO - jesenné upratovanie30905109Szilva ZoltánMužla
DF2018/7281008.10.2018školské potreby MŠ31360513STIEFEL EUROCART s.r.o.Bratislava
DF2018/72922,9419.10.2018školské potreby MŠ36533432PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.Štúrovo
DF2018/73028,331.11.2018elektrika 11/201836677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2018/7311184,7331.10.2018uloženie odpadu 10/201836385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2018/73212029.10.2018vyjadrenie k sieťam - vodozádržné opatrenia35815256SPP a.s.Bratislava
DF2018/733166,981.11.2018internet + telefón 10/201835763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2018/734101,7831.10.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/735114,675.11.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/73629,75.11.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/737132,285.11.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/7382546.11.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/739181,136.11.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/740114,025.11.2018elektrina 10/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/741265,945.11.2018elektrina 10/2018 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/742179,025.11.2018elektrina 10/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/743224,085.11.2018elektrina 10/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/744267,025.11.2018elektrina 10/2018 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/745235,65.11.2018elektrina 10/2018 - MŠ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/7463019,25.11.2018odvedenie dažďovej vody -50092804NIKA-STAV s. r. o.Mužla
DF2018/7472188,85.11.2018odvedenie dažďovej vody - č. 44250092804NIKA-STAV s. r. o.Mužla
DF2018/7482006.11.2018školenie hasičov DHZ00177474Dobrovoľná požiarna ochrana SRMartin
DF2018/749151,866.11.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/750661231.10.2018oprava výtlkov na miestnych komunikáciách35960736Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.Nitra
DF2018/7514566,4231.10.2018dopravné značenie + retardéry35960736Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.Nitra
DF2018/752155,231.10.2018potraviny44886764MIRKOM s.r.o.Marcelová-Krátke Kesy
DF2018/75367,468.11.2018kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2018/754169,831.10.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/75512,967.11.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/7567,0623.10.2018potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2018/7571201,96.11.2018odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2018/758372,588.11.2018stravovanie36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DF2018/759388.11.2018služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2018/76010354,831.10.2018plynové vykurovanie - Dom služieb36735868THERMO HC s.r.o.Kamenný Most
DF2018/761318,4713.11.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/762367,3113.11.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/763130,1513.11.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/764104,1512.11.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/765104,729.11.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/766131,2112.11.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/767130060,8231.10.2018Rekonštrukcia budovy MŠ - stavebné práce40058328Tomáš PohoriKamenný Most
DF2018/768196,215.11.2018stravovanie - voľby 201841996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2018/76964,4912.11.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/77052,114.11.2018obaly na diplomy A535729040FaxCopy a.s.Bratislava
DF2018/77149616.11.2018stravné 10/201800309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2018/772115,3815.11.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/773106,88.11.2018licencia na program MŠ36006912Verejná informačná služba, spol. s r.o.Liptovský Mikuláš
DF2018/77425016.11.2018znalecký posudok50115090Ing. Ladislav MajthényiŠtúrovo
DF2018/77514220.11.2018palivové drevo47017538SZENCZI WOOD, s. r. o.Štúrovo
DF2018/776111,9420.11.2018kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2018/77741,7620.11.2018správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2018/77820321.11.2018plyn 11/201835815256SPP a.s.Bratislava
DF2018/779117,6721.11.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/780239,8620.11.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/781114,0720.11.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/7829,2621.11.2018potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2018/78349,519.11.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/78459,9319.11.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/785203,9321.11.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/786118,0921.11.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/78757,615.11.2018vzdialená podpora na program MŠ36006912Verejná informačná služba, spol. s r.o.Liptovský Mikuláš
DF2018/7882399,8422.11.2018oprava chodníkov34096116KOREKT s.r.o.Komarno
DF2018/7891492,5615.11.2018knihy - Obecná knižnica36274968Talamon s.r.o.Dunajská Streda
DF2018/79022015.11.2018diáre32332777Francisc Balázs - AB-ARTOkoč
DF2018/79165,6419.11.2018kominárske práce50138961Kominárstvo Štúrovo s.r.o.Štúrovo
DF2018/79245021.11.2018energetický certifikát - Dom služieb46582614Danubius CERT s.r.o.Kútniky
DF2018/79310583,168.11.2018výstavba vodovodu Vinohrad36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/79413821.11.2018Kuchynská váha - MŠ47995165ALSKO, s.r.o.Ružomberok
DF2018/795158,5816.3.2018AVG antivirus36237337Cígler Software a.s.Bratislava
DF2018/79651,831.10.2018Normy pre škol. stravovanie46065385Ballux, spol. s r.o.Banská Štiavnica
DF2018/79747,6426.11.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/798538,826.11.2018odvoz TKO30905109Szilva ZoltánMužla
DF2018/79923030.11.2018videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2018/8002031.12.2018plyn 12/201835815256SPP a.s.Bratislava
DF2018/80119131.12.2018plyn 12/201835815256SPP a.s.Bratislava
DF2018/80213727.11.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/803207,4427.11.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/804247,0326.11.2018telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2018/805228,5928.11.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/806112,7823.11.2018vodné MŠ, ŠH37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2018/80772019.11.2018revízia plyn. kotlov v 6BJ36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2018/808178,0830.11.2018zimná údržba Škoda Octavia50263749Z motors s.r.o.Štúrovo
DF2018/8096329.11.2018vianočné pozdravy33662843Cranium PrintŠtúrovo
DF2018/8101303,528.11.2018knihy Nové Zámky a okolie36754749CBS s.r.o.Banská Bystrica
DF2018/81188,41.12.2018predplatné Obecných novín 201931363091INPROSTBratislava
DF2018/8124803.12.2018projektový manažment - Wifi47614293Ing. Norbert VidaKomárno
DF2018/81354497,162.11.2018multifunkčné ihrisko36536245FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o.Nitra
DF2018/814246026.11.2018likvidácia skládky bioodpadu36549738TOPHOLZ, s.r.o.Krnča
DF2018/815246,153.12.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/816151,2730.11.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/81799,233.12.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/81839,63.12.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/81988,74.12.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/820142,044.12.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/821146,554.12.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/822114,0130.11.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/82330,3630.11.2018zimná údržba autobusu44163118b.Š. MotoŠtúrovo
DF2018/8247030.11.2018vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2018/82537,23.12.2018hasiace prístroje47564695FIREX - Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2018/826418,5830.11.2018materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2018/8271158,1130.11.2018uloženie odpadu 11/201836385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2018/8282,883.12.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/829168,491.12.2018internet + telefón 11/201835763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2018/830242,455.12.2018elektrina 11/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/831127,315.12.2018elektrina 11/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/832207,045.12.2018elektrina 11/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/833341,845.12.2018elektrina 11/2018 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/834368,785.12.2018elektrina 11/2018 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/835232,745.12.2018elektrina 11/2018 - MŚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/836155,275.12.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/8379630.11.2018ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2018/838388.12.2018služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2018/839671,211.12.2018stravné 11/201800309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2018/84076,6111.12.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/841193,3511.12.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/84235,7810.12.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/84329,710.12.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/844278,5330.11.2018potraviny44886764MIRKOM s.r.o.Marcelová-Krátke Kesy
DF2018/84567,4610.12.2018kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2018/8461514,527.12.2018odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2018/847156,8430.11.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/848160,5211.12.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/849187,0811.12.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/8501555.12.2018čistenie kanalizácie KD40063097Dubicky ViliamŠtúrovo
DF2018/8517012.12.2018reprezentačné50776631Zalaba JozefMužla
DF2018/85227017.12.2018odstraňovanie snehu z miest. komunikácií50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2018/853102,910.12.2018tlačivá - miestne dane a poplatky31331131ŠEVT A.S.Banská Bystrica
DF2018/85437,619.12.2018vodné MŠ37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2018/85535019.12.2018vývoz fekálií50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2018/85636,0413.12.2018predplatné časopisov MŠ 201936631124Slovenská pošta, a.s.BANSKÁ BYSTRICA
DF2018/85765,0215.12.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/85828,4518.12.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/85924,5417.12.2018potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2018/86014418.12.2018potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2018/861302,5218.12.2018potraviny44886764MIRKOM s.r.o.Marcelová-Krátke Kesy
DF2018/862180014.12.2018vypracovanie podkladov k projektu48038521EPIC Partner a.s.Komárno
DF2018/86364,4911.12.2018potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2018/864104712.12.2018stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2018/865179,8414.12.2018servis Škoda Fabia50263749Z motors s.r.o.Štúrovo
DF2018/866176,2713.12.2018ochranné prac. prostriedky ZD48095389LP Safety group s.r.o.Holice
DF2018/867163,4611.12.2018elektroinštalačné práce KD17588201Budai DionýzMužla
DF2018/868117,1511.12.2018elektroinštalačné práce MŠ17588201Budai DionýzMužla
DF2018/869411,611.12.2018elektroinštalačné práce - údržba VO17588201Budai DionýzMužla
DF2018/87011712.12.2018revízia plyn. zariadení - knižnica43363784ZSEMGASZlatná na Ostrove
DF2018/871247,112.12.2018revízia plyn. zariadení - KD43363784ZSEMGASZlatná na Ostrove
DF2018/8726849,4313.12.2018stavebné práce podľa súpisu č. 134107100PROSPECT, spol. s r.o.Nové Zámky
DF2018/87312021.12.2018kalendáre32332777Francisc Balázs - AB-ARTOkoč
DF2018/87426414.12.2018montáž svetelnej dekorácie36554073ESYS-Elektrosystémy, s.r.o.Strekov
DF2018/875127,112.12.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/87684,67.12.2018kancelárske potreby36192384OFFICE DEPOT s.r.o.Bratislava
DF2018/87711713.12.2018Verejná správa - ročný prístup 201931592503Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Žilina
DF2018/878135,6519.12.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/879239,8126.12.2018telefón35697270Orange Slovensko, a.s.Bratislava
DF2018/88063,0118.12.2018vedenie účtu CP31575951Prima bankaŽilina
DF2018/88144221.12.2018tlač Mužlianskeho hlásnika46743766Regra inv.sroŠtúrovo
DF2018/88241,7618.12.2018správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2018/883123,621.12.2018odvoz TKO30905109Szilva ZoltánMužla
DF2018/884108,9331.12.2018palivo -. služob. autá35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.Bratislava - mestská časť Ruži
DF2018/8859631.12.2018ochrana objektov47235080SBS EuroSecurity s.r.o.Štúrovo
DF2018/88696,7321.12.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/887106,2920.12.2018potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2018/888172,6631.12.2018palivo do autobusu31322832SLOVNAFT, a.s.Bratislava
DF2018/88923027.12.2018videozáznamy35968940VUNIZ, s.r.o.Mužla
DF2018/89097128.12.2018vianočné posedenia 201841996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2018/89178928.12.2018stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2018/8922,428.12.2018materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2018/893660,4731.12.2018uloženie odpadu 12/201836385433EKOREAL, s.r.o.Žiar nad Hronom
DF2018/894626,8231.12.2018oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2018/895201,7431.12.2018internet + telefón 12/201835763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2018/896228,2631.12.2018elektrina 12/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/897138,331.12.2018elektrina 12/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/898269,4531.12.2018elektrina 12/2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/899347,3231.12.2018elektrina 12/2018 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/900348,7431.12.2018elektrina 2018 - poľ. dom36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/901280,6931.12.2018elektrina 2018 - 6BJ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/90262,3831.12.2018elektrina 2018 - BJ24836807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/90329631.12.2018elektrina 2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/904487,9431.12.2018elektrina 2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/905512,7731.12.2018elektrina 2018 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/906350,8731.12.2018elektrina 2018 - vodojem36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/907207,2831.12.2018elektrina 12/2018 - MŠ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/908280,5431.12.2018elektrina 2018 - knižnica36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/9091187,931.12.2018elektrina 2018 - ŠH36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/9101765,4631.12.2018elektrina 2018 - TJ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/911542,4231.12.2018elektrina 2018 - Dom smútku36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/912814,2431.12.2018elektrina 2018 - Pož. zbojnica36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/91362,0931.12.2018elektrina 2018 - BJ24936807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/9141072,8731.12.2018odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2018/91543,5731.12.2018potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2018/9161023,6731.12.2018elektrina 2018 - Dom služieb36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/917515,5331.12.2018elektrina 12/2018 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2018/91851031.12.2018vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2018/9197031.12.2018vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv, s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2018/9203831.12.2018služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2018/92122031.12.2018Konzultácia k POH 2016-202047626879CCIPOS GROUP s. r. o.Nové Zámky
DF2018/922269,631.12.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/92329,8131.12.2018vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nitra
DF2018/924258,331.12.2018stravné 12/201800309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2018/92514519.12.2018čistenie kanalizácie KD40063097Dubicky ViliamŠtúrovo
DF2018/926389,7231.12.2018plyn 12/201835815256SPP a.s.Bratislava
DF2018/9274831.12.2018správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2018/92880,6431.12.2018správa bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2018/9295020.12.2018návrh a tlač pozdravov50439090Enikő Brédová - EBdesignVeľká Mača

2017

ČísloSumaDátum Predmet IČODodávateľSídlo
DF2017/149,502.01.2017predplatné publikácie 201731602436AJFA+AVIS, s.r.o.Žilina
DF2017/218004.01.2017Odvoz BRKO zo školskej jedálne v MŠ46825282BIO energie, s.r.o.Veľké Lovce
DF2017/326502.01.2017systémová podpora 1-3/201736041688MADE spol. s.r.o.Banská Bystrica
DF2017/4113,6604.01.2017elektrina nedoplatok36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/595,6204.01.2017ostraha objektov31620540ALTYS s.r.o.Banská Bystrica 5
DF2017/6288004.01.2017projetk. dokumentácia - Odpad. hospodárstvo40342638Ing,. Ľuboš JakubecBratislava
DF2017/767,4609.01.2017kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2017/870,3610.01.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/9207,2710.01.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/1093,4109.01.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/1147,3409.01.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/1291707.01.2017inštalačné práce - rozšírenie DS47652748VASAS MichalKravany nad Dunajom
DF2017/13611.01.2017vystavenie potrdenia k úč. závierke31575951Prima bankaŽilina
DF2017/14308,213.01.2017obedy pre jubilantov14087111Anna Brenišinová TINAMužla
DF2017/1533,3411.01.2017elektrina Jurský Chlm 1/201736677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2017/1639,911.01.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/1768,7611.01.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/18375,9610.01.2017etikety na smetné nádoby33127158STINETŠtúrovo
DF2017/1956,1915.01.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/20301,7817.01.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/2127,3817.01.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/2291,9916.01.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/233316.01.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/2483,610.01.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/25352712.01.2017zemný plyn 1/201735815256SPP a.s.Bratislava
DF2017/264012.01.2017potrvdenie k úč. závierke31340890Poštová banka, a. s.Bratislava
DF2017/2719,1201.01.2017poplatok za doménu 201736754749CBS s.r.o.Banská Bystrica
DF2017/28120,7219.01.2017tonery45917272Soft-Tech s.r.o.Stropkov
DF2017/2996018.01.2017auditorské služby36110345Ing. Farkasová JulianaNové Zámky
DF2017/3010016.01.2017vyhotovenie projektu37311701Judit CsókásSvodín 541
DF2017/31109,5120.01.2017kancelárske potreby36192384OFFICE DEPOT s.r.o.Bratislava
DF2017/32100,9519.01.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/3341,7619.01.2017správa obecných bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2017/346018.01.2017vystavenie potrdenia k úč. závierke31575951Prima bankaŽilina
DF2017/3539624.01.2017smetné nádoby45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2017/36115,5117.01.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/37191,4924.01.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/3810,424.01.2017potraviny35971878VENDOMAT s.r.o.NOVé Zámky
DF2017/3969,1223.01.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/402,423.01.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/41109,7423.01.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/421320.01.2017vyjadrenie k projektu36230537MICHLOVSKÝ s.r.o.Piešťany
DF2017/4339,923.01.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/4428826.01.2017odhrnutie snehu50459287Benjamin ŠlosiarMužla
DF2017/4587,8325.01.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/4665,4120.01.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/47204,8225.01.2017telefón35697270ORANGE Slovensko a.s.Bratislava
DF2017/4884,525.01.2017USB kľúč47430346MIDINETBratislava
DF2017/497227.01.2017počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2017/5074,5130.01.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/5142,930.01.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/52225,7931.01.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/53912,8731.01.2017potraviny44886764Mirkom s.r.o.Marcelová
DF2017/5421631.01.2017posúdenie projekt. dokum. vod. na vinohrade36653004Technická jnšpekcia, a.s.Bratislava
DF2017/5510226.01.2017vystavenie potrdenia k úč. závierke31318916OTP Banka Slovensko 
DF2017/5650,231.01.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/5734231.01.2017geometrický plán k parc. 1402/1644530072AAAGEODET s.r.o.Štúrovo
DF2017/58159,5501.02.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/592401.02.2017vyjadrenie k existencii sietí35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/6033,3401.02.2017elektrina Jurský Chlm 2/201736677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2017/6161,9701.02.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/62140,402.02.2017internet + telefón 1/201735763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/6381,606.02.2017TAGRA - aktualizačný poplatok46127241Truck Data Technology, s.r.o.Nitra
DF2017/64262601.02.2017zemný plyn 2/201735815256SPP a.s.Bratislava
DF2017/65594,1331.01.2017uloženie odpadu 1/201736385433Ekoreal s.r.o.Žilina
DF2017/66321,6105.02.2017elektrina 1/2017 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/67118,502.02.2017pracovný odev - kuchyňa MŠ46491091CIBEX s.r.o.Žilina
DF2017/68148,5807.02.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/6948,9607.02.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/70351,307.02.2017stravné 1/201700309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2017/71776,607.02.2017stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2017/721,1231.01.2017vodné - Pož. zbrojnica36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/7338,5231.01.2017vodné - vinica36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/74145,6131.01.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/753803.02.2017služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2017/76216,3608.02.2017poplatok za pripojenie35815256SPP a.s.Bratislava
DF2017/7731,1602.02.2017telefón MŠ35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/7834,1808.02.2017oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce 1046
DF2017/79237,7306.02.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/8057609.02.2017odhrnutie snehu50459287Benjamin ŠlosiarMužla
DF2017/8167,4609.02.2017kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2017/8220,408.02.2017odmena za licenciu00178454SOZABratislava
DF2017/838,2807.02.2017vyjadrenie k existencii sietí36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/8452807.02.2017knihy - Podunajsko z neba36754749CBS s.r.o.Banská Bystrica
DF2017/851085,4707.02.2017odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2017/861212.02.2017umytie autobusu37062123ANDY TRANSŠtúrovo
DF2017/87224,1607.02.2017koncesionársky poplatok47232480Slovenská televíziaBratislava
DF2017/88139,4510.02.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/8944213.02.2017tlač Mužlianskeho hlásnika46743766Regra inv.sroŠtúrovo
DF2017/90225,4411.02.2017elektrina 1/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/91187,7511.02.2017elektrina 1/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/92113,3311.02.2017elektrina 1/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/9378,8513.02.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/9437,9213.02.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/9561,5214.02.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/9643,214.02.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/9766,8810.02.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/9831207.02.2017etikety na smetné nádoby33127158STINETŠtúrovo
DF2017/9938,313.02.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/1008,7615.02.2017vystavnie plat. karty35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/101106,1417.02.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/10269,3617.02.2017kreatívne potreby - stacionár11728574CAMÉLIAŠtúrovo
DF2017/103211,9914.02.2017elektrina 1/2017 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/10498,7820.02.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/10590621.02.2017stolnotenisové stoly35950226Internet Mall Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2017/10669622.02.2017oprava Športovej haly50151958NIKA - STAVMužla
DF2017/10799,1820.02.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/10814821.02.2017knihy17642183Lilium Aurum s.r.o.Dunajská Streda
DF2017/10918,8422.02.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/11041,7620.02.2017správa obecných bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2017/11177024.02.2017geometrický plán k parc. 9746/1,2,4,1244530072AAAGEODET s.r.o.Štúrovo
DF2017/11243,6527.02.2017oprava tlačiarne a tel. linky45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2017/11386,4627.02.2017kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2017/114147,6824.02.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/11528801.03.2017vývoz fekálií50459287Benjamin ŠlosiarMužla
DF2017/116123,613.02.2017odvoz smetí30905109Szilva ZoltánMužla
DF2017/11745,9820.02.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/118120,8328.02.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/11970,228.02.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/12061,227.02.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/1214227.02.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/122650,8128.02.2017potraviny44886764Mirkom s.r.o.Marcelová
DF2017/123224,9425.02.2017telefón35697270ORANGE Slovensko a.s.Bratislava
DF2017/124262601.03.2017zemný plyn 3/201735815256SPP a.s.Bratislava
DF2017/12517602.03.2017údržba osobného auta50263749Z motors, s.r.o.Štúrovo
DF2017/12612023.02.2017diáre 2017 - deň učiteľov32332777AB-Art. Francisc BalázsOkoč
DF2017/12739,821.02.2017Zlatá slivka50484800GARNETTE s.r.o.Bratislava - mestská časť Karl
DF2017/128398,2622.02.2017mraznička ZANUSSI - do MŠ46667512Hlavná s.r.o.Žilina
DF2017/1295,3428.02.2017umývanie služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/13013028.02.2017videozáznamy35968940VUNIZ s.r.o.Mužla
DF2017/13133,3401.03.2017elektrina Jurský Chlm 3/201736677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2017/13254902.03.2017práčka35950226Internet Mall Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2017/13310,428.02.2017potraviny35971878VENDOMAT s.r.o.NOVé Zámky
DF2017/13484,7728.02.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/135257,728.02.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/13614,231.01.2017publikácia: Záverečný účet31348262Wolters Kluwer s.r.o.Bratislava 2
DF2017/137113,7801.03.2017čistiace potreby ŠJ00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/138197,801.03.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/13939,901.03.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/140717,4428.02.2017uloženie odpadu 2/201736385433Ekoreal s.r.o.Žilina
DF2017/141750,606.03.2017stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2017/14216106.03.2017pohostenie41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2017/14367,4606.03.2017kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2017/144113,502.03.2017futbalové lopty do ŠH50050737Meva sport CZ s.r.o.Koplotovce
DF2017/149463,407.03.2017stravné 2/201700309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2017/1507207.03.2017počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2017/15110028.02.2017počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2017/1527228.02.2017počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2017/15384,6707.03.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/15492,8407.03.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/155122,6506.03.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/15626,406.03.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/15762,728.02.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/1583803.03.2017služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2017/15931,1602.03.2017telefón MŠ35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/160131,9502.03.2017internet + telefón 2/201735763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/1611117,9406.03.2017odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2017/16225,9328.02.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/163124,4902.03.2017členský príspevok 201718617450Ister- GranumEsztergom
DF2017/16464809.02.2017právne služby47252871Advokátska kancelária Mikáči s.r.o.Bratislava
DF2017/16543,5108.03.2017etikety a páska do Zebry31387454KODYS Slovensko. s.r.o.Bratislava
DF2017/1669,809.03.2017tlačivá do MŠ31331131ŠEVT A.S.Banská Bystrica
DF2017/167216,8310.03.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/16812,3510.03.2017kreatívne potreby - stacionár11728574CAMÉLIAŠtúrovo
DF2017/16999,0709.03.2017za odber vody37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2017/170109,7213.03.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/1713613.03.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/172160,7907.03.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/17385,8214.03.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/17470,5614.03.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/17535,0114.03.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/176179,5914.03.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/1771,328.02.2017vodné - Pož. zbrojnica36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/178133,5128.02.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/17988,7914.03.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/18039,913.03.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/181123,616.03.2017dodanie hasiacich prístrojov47564695FIREX-Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2017/182679,717.03.2017Pneumatiky s diskami - os. auto27712885ONIO s.r.o.Ostropovice, Brno-Venkov
DF2017/18384,6115.03.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/184293,1615.03.2017elektrina 2/2017 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/185216,9815.03.2017elektrina 2/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/186137,1615.03.2017elektrina 2/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/18715,920.03.2017výmena pneumatík35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2017/188265,3715.03.2017elektrina 2/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/18916817.03.2017posúdenie projekt. dokum. zateplenia MŠ36653004Technická jnšpekcia, a.s.Bratislava
DF2017/190354,9608.03.2017odvoz smetí30905109Szilva ZoltánMužla
DF2017/191415,215.03.2017odvoz smetí30905109Szilva ZoltánMužla
DF2017/19216,621.03.2017školské potreby MŠ36533432PROTEX ŠTÚROVO s.r.o.Štúrovo
DF2017/19399,6320.03.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/19427,0421.03.2017potraviny35971878VENDOMAT s.r.o.NOVé Zámky
DF2017/195137,9820.03.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/19618,620.03.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/19780,6421.03.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/198115,9421.03.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/19921,6608.03.2017menu boxy47083832ekupo s.r.o.Poprad
DF2017/20064,7421.03.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/201131,422.03.2017kancelárske potreby36192384OFFICE DEPOT s.r.o.Bratislava
DF2017/20241,7622.03.2017správa obecných bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2017/20338,522.03.2017odmena umelcom - verejný rozhlas za rok 201717310598SLOVGRAMBratislava
DF2017/204240021.03.2017realizácia verejného obstarávania50028014e-dotacie s.r.o.Nitra
DF2017/20588,8924.03.2017tonery45917272Soft-Tech s.r.o.Stropkov
DF2017/20650,427.03.2017materiál na údržbu zelene47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2017/207191,9722.03.2017čistiace potreby50196383BURDA PAPIER s.r.o.Štúrovo
DF2017/20826,423.03.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/209124,2728.03.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/21068,5428.03.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/21111,1428.03.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/212112,9727.03.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/2134227.03.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/214108,329.03.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/215391,625.03.2017telefón35697270ORANGE Slovensko a.s.Bratislava
DF2017/2163929.03.2017hygienické potreby36560707Rowen s.r.o.Andovce 341
DF2017/217239,0925.03.2017elektrina 2/2017 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/21815629.03.2017etikety na smetné nádoby33127158STINETŠtúrovo
DF2017/21946,523.03.2017reprezentačné - víno50776631Zalaba JozefMužla
DF2017/22053,1931.03.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/221116,8210.03.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/222931,0631.03.2017potraviny44886764Mirkom s.r.o.Marcelová
DF2017/22336,8223.03.2017zrušenie odberného miesta Mužla 11436550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/2241531.03.2017ubytovanie hostí11729392Ladilsav Mitták - Sklad obuvi DunajŠtúrovo
DF2017/225262601.04.2017zemný plyn 4/201735815256SPP a.s.Bratislava
DF2017/22694,8831.03.2017kreatívne potreby MŠ36533432PROTEX ŠTÚROVO s.r.o.Štúrovo
DF2017/22759,9529.03.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/228140,8303.04.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/229303.04.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/23020031.01.2017videozáznamy35968940VUNIZ s.r.o.Mužla
DF2017/23117031.03.2017videozáznamy35968940VUNIZ s.r.o.Mužla
DF2017/232144030.03.2017realizácia verejného obstarávania50028014e-dotacie s.r.o.Nitra
DF2017/233140,7503.04.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/2343530.03.2017vyjadrenie k projektu zateplenia MŠ17058520Štátna ochrana prírody SRBanská Bystrica
DF2017/23516,503.04.2017tlačivá31331131ŠEVT A.S.Banská Bystrica
DF2017/23667,4606.04.2017kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2017/23731,1601.04.2017telefón MŠ35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/23827,7703.04.2017elektrina Jurský Chlm 4/201736677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2017/239662,807.04.2017stravné 3/201700309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2017/240246,5104.04.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/241106,4304.04.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/24239,903.04.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/243269,5405.04.2017elektrina 3/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/244216,1405.04.2017elektrina 3/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/245138,6405.04.2017elektrina 3/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/246316,1505.04.2017elektrina 3/2017 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/247251,805.04.2017elektrina 3/2017 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/248250,6305.04.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/249133,0801.04.2017internet + telefón 3/201735763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/2501057,3931.03.2017uloženie odpadu 3/201736385433Ekoreal s.r.o.Žilina
DF2017/25117,6706.04.2017čistiace potreby50196383BURDA PAPIER s.r.o.Štúrovo
DF2017/2523806.04.2017služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2017/25373,9310.04.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/25440,810.04.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/25584,6711.04.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/256147,4911.04.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/257163224.03.2017odvoz smetí bio odpad30905109Szilva ZoltánMužla
DF2017/258289,6824.03.2017odvoz smetí30905109Szilva ZoltánMužla
DF2017/2591459,9207.04.2017odvoz smetí jarné upratovanie30905109Szilva ZoltánMužla
DF2017/2603,8931.03.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/261109,210.04.2017letáky33662843Cranium PrintŠtúrovo
DF2017/262942,312.04.2017stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2017/26351012.04.2017vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2017/2641294,4206.04.2017odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2017/265179,7212.04.2017stravné36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DF2017/26653,6915.04.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/267215,1731.03.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/26820,7431.03.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/26986418.04.2017zariadenie archívu40885011ROBINWOOD - Szabó RóbertMuzla
DF2017/27078,212.04.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/271104,8312.04.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/272102,7912.04.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/2738011.04.2017školenie DHZ00177474Dobrovoľná požiarna ochrana SRMartin
DF2017/27425,0718.04.2017šeky na starvné do ŠJ36631124Slovenská pošta a.s.Bratislava
DF2017/27527,6221.04.2017náhradné diely do kosačiek50124820HS Parts s.r.o.Skalica
DF2017/27678,6820.04.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/27741,7621.04.2017správa obecných bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2017/2786020.04.2017projek. dokumentácia - ele. prípojka na vinohrade44703945RSA Projekt - Alena StaškováŠtúrovo
DF2017/2794025.04.2017výmena pneumatík - autobus35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2017/28043,225.04.2017údržba has. prístrojov v autobuse47564695FIREX-Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2017/281104,4124.04.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/2824224.04.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/28340,0410.04.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/284338,425.04.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/285109,525.04.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/28670,8821.04.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/287140,6526.04.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/288234023.04.2017projekt plynofikácie a vykurovnia DS35921391Profis s.r.o.Nové Zámky
DF2017/289197,9825.04.2017telefón35697270ORANGE Slovensko a.s.Bratislava
DF2017/290262601.05.2017zemný plyn 5/201735815256SPP a.s.Bratislava
DF2017/29140,9830.04.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/29257,5402.05.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/29344,5202.05.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/29446,6802.05.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/295162,9302.05.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/296758,1527.04.2017potraviny44886764Mirkom s.r.o.Marcelová
DF2017/29726503.04.2017systémová podpora 4-7/201736041688MADE spol. s.r.o.Banská Bystrica
DF2017/29897,8602.05.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/29927,8802.05.2017propagácia obce41590465Peter Jurík LisaČierna voda
DF2017/30027,7701.05.2017elektrina Jurský Chlm 5/201736677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2017/30120030.04.2017videozáznamy35968940VUNIZ s.r.o.Mužla
DF2017/302696,604.05.2017stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2017/3037202.05.2017počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2017/3047204.05.2017počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2017/30554004.05.2017projet. dokumentácia .- multifunkčné ihrisko47914092K2-ART s.r.o.Nitra
DF2017/3061111,2830.04.2017uloženie odpadu 4/201736385433Ekoreal s.r.o.Žilina
DF2017/30739,903.05.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/3081123,4903.05.2017odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2017/30931,1601.05.2017telefón MŠ35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/310132,3201.05.2017internet + telefón 3/201735763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/31112028.04.2017poradenstvo k VO46894641ISA projekta, s.r.o.Brezová pod Bradlom
DF2017/312191,5205.05.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/3133,8930.04.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/31467,4610.05.2017kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2017/31519209.05.2017služby PO a BOZP47564695FIREX-Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2017/316218,605.05.2017elektrina 4/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/317189,0505.05.2017elektrina 4/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/318119,7205.05.2017elektrina 4/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/319222,1105.05.2017elektrina 4/2017 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/3203810.05.2017služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2017/321173,730.04.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/322154009.05.2017projekt. dokumentácia -. zateplenie DS44046626BredaStav s.r.o.Mužla
DF2017/3237209.05.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/32424,1409.05.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/32580,8309.05.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/32627,909.05.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/32794,4710.05.2017knihy do obecnej knižnice36274968Talamon s.r.o.Dunajská Streda
DF2017/328100,9905.05.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/32981,9812.05.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/330122,5716.05.2017za odber vody37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2017/33178,715.05.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/3322117.05.2017reprezentačné - víno50776631Zalaba JozefMužla
DF2017/33396017.05.2017auditorské služby36110345Ing. Farkasová JulianaNové Zámky
DF2017/334310,0515.05.2017oprava VO17588201Budai DionýzMužla
DF2017/33593,5217.05.2017tonery45917272Soft-Tech s.r.o.Stropkov
DF2017/33641,7617.05.2017správa obecných bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2017/337134,1820.05.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/33854,3419.05.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/339138,2216.05.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/340200,8916.05.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/34143,216.05.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/34265,0415.05.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/34318,615.05.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/344209,715.05.2017zapojenie elektromera36361518Západoslovenská distribučná, a.s.Bratislava
DF2017/345105,6618.05.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/34634,8422.05.2017tonery45917272Soft-Tech s.r.o.Stropkov
DF2017/34750,1628.04.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/348216,3923.05.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/34946,4822.05.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/350322.05.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/351329,423.05.2017stravné 4/201700309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2017/352100,3723.05.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/3532124.05.2017reprezentačné - víno50776631Zalaba JozefMužla
DF2017/35429924.05.2017Prenosná reprosustava42864208TIPA s.r.o.Opava - Předměstí
DF2017/35539,922.05.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/3561013831.03.2017služby implementácie: zateplenie OÚ46466339OPEN DOOR s.r.o.Šaľa
DF2017/35710138,9621.04.2017služby implementácie: zateplenie OÚ46466339OPEN DOOR s.r.o.Šaľa
DF2017/35885,3323.05.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/35940,925.05.2017digestor35950226Internet Mall Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2017/360161,2526.05.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/3619326.05.2017kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2017/36259,2230.05.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/36377,5130.05.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/36444,1429.05.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/36510,229.05.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/366422,1430.05.2017potraviny44886764Mirkom s.r.o.Marcelová
DF2017/367192,2426.05.2017telefón35697270ORANGE Slovensko a.s.Bratislava
DF2017/36830031.05.2017výškopis a polohopis chodníku k ihrisku TJ11990198GEOmeter Ing. Kiss TiborPavlová
DF2017/3696031.05.2017prac. oblečenie VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2017/37082,9531.05.2017ochranné pomôcky VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2017/3711047,4330.05.2017audiotechnika do KD35840773Muziker a.s.Bratislava
DF2017/372248,2405.05.2017elektrina 4/2017 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/373150,531.05.2017kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2017/37444231.05.2017tlač Mužlianskeho hlásnika46743766Regra inv.sroŠtúrovo
DF2017/3751,326.05.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/376374,0422.05.2017oprava miestneho rozhlasu36554073ESYS Elektrosystémy s.r.o.Strekov
DF2017/37739601.06.2017smetné nádoby45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2017/378262601.06.2017zemný plyn 5/201735815256SPP a.s.Bratislava
DF2017/3791124,5730.05.2017odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2017/38013031.05.2017videozáznamy35968940VUNIZ s.r.o.Mužla
DF2017/381236,9501.06.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/38264431.05.2017kanálové rúry30333407Predajňa MILOKamenica nad Hronom
DF2017/38372,7706.06.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/384967,6531.05.2017uloženie odpadu 5/201736385433Ekoreal s.r.o.Žilina
DF2017/385155,131.05.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/386693,8430.05.2017odvoz smetí30905109Szilva ZoltánMužla
DF2017/387110,6306.06.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/38850,406.06.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/38958,9906.06.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/39097805.06.2017reklamná tabuľa - billboard40885011ROBINWOOD - Szabó RóbertMuzla
DF2017/39112002.06.2017poplatok za vyjdrenie35815256SPP a.s.Bratislava
DF2017/39227,7702.06.2017elektrina Jurský Chlm 6/201736677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2017/39331,1602.06.2017telefón MŠ35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/394131,802.06.2017internet + telefón 5/201735763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/39510206.06.2017sedací nábytok do knižnice44165684FreePort s.r.o.Kysucké Nové Mesto
DF2017/396184,406.06.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/397847,808.06.2017stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2017/398175,9903.06.2017elektrina 5/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/39996,0203.06.2017elektrina 5/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/4002,505.06.2017exekútrské služby35659718Slovenská komora exekútorovBratislava
DF2017/40167,4608.06.2017kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2017/4022407.06.2017vyjadrenie k existencii sietí35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/403189,4606.06.2017elektrina 5/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/40475,9606.06.2017elektrina 5/2017 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/405199,0206.06.2017elektrina 5/2017 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/4066,4831.05.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/4071,331.05.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/408191,8431.05.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/4093806.06.2017služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2017/410152,1529.05.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/41122,0812.06.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/41277,1512.06.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/41379,7412.06.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/41467,214.06.2017oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce 1046
DF2017/415316615.06.2017geometrický plán č. 36/201744530072AAAGEODET s.r.o.Štúrovo
DF2017/41630,316.06.2017tonery45917272Soft-Tech s.r.o.Stropkov
DF2017/41752,6815.06.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/41845016.06.2017školské aktovky35427353Asuncion, Kožená galantériaŠtúrovo
DF2017/419362,719.06.2017vývoz fekálií50459287Benjamin ŠlosiarMužla
DF2017/420284,6419.06.2017vývoz fekálií50459287Benjamin ŠlosiarMužla
DF2017/421117,3613.06.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/42280,6413.06.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/423140,9513.06.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/42427,3130.05.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/42559,605.06.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/42686,7212.06.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/42731,205.06.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/42823,412.06.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/4291060,0216.06.2017výstavba VO v lokalite Vinohrad17588201Budai DionýzMužla
DF2017/43024301.06.2017oprava elektrozariadení v KD17588201Budai DionýzMužla
DF2017/43158,2519.06.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/43223,419.06.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/43387,7620.06.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/43488,1119.06.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/43541,7616.06.2017správa obecných bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2017/43647423.05.2017stravné 5/201700309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2017/43747,6129.05.2017údržba obecných bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2017/43834,3631.05.2017údržba obecných bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2017/43963,3319.05.2017údržba obecných bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2017/44021,619.06.2017vyjadrenie k existencii sietí36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/441133,4921.06.2017údržba osobného auta50263749Z motors, s.r.o.Štúrovo
DF2017/44291,9820.06.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/44312020.06.2017poplatok za vyjdrenie35815256SPP a.s.Bratislava
DF2017/44435022.06.2017projekt. dokumentácia -. sklad pre TJ44046626BredaStav s.r.o.Mužla
DF2017/44552,1420.06.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/44693,8321.06.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/44714520.06.2017čistenie kanalizácie40063097Dubicky ViliamŠtúrovo
DF2017/4485223.06.2017plagát k turnaju46743766Regra inv.sroŠtúrovo
DF2017/449151,6321.06.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/45018,8419.06.2017obnovenie plomby36361518Západoslovenská distribučná, a.s.Bratislava
DF2017/45131,8426.06.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/45240,526.06.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/45340,3227.06.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/45411,9527.06.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/45561,427.06.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/456220,526.06.2017telefón35697270ORANGE Slovensko a.s.Bratislava
DF2017/4573028.06.2017softvérové práce36539163ITCOM s.r.o.Nové Zámky
DF2017/458114,7127.06.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/45921,626.06.2017vyjadrenie k existencii sietí36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/460101,4630.06.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/46151030.06.2017vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2017/46226503.07.2017systémová podpora 1-3/201736041688MADE spol. s.r.o.Banská Bystrica
DF2017/463544,528.06.2017knihy - Podunajsko z neba36754749CBS s.r.o.Banská Bystrica
DF2017/464262601.07.2017zemný plyn 7/201735815256SPP a.s.Bratislava
DF2017/465588,7226.06.2017odvoz smetí30905109Szilva ZoltánMužla
DF2017/46667,4604.07.2017kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2017/467365,706.07.2017údržba osobného auta50263749Z motors, s.r.o.Štúrovo
DF2017/468977,3130.06.2017uloženie odpadu 6/201736385433Ekoreal s.r.o.Žilina
DF2017/469242,603.07.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/47013030.06.2017videozáznamy35968940VUNIZ s.r.o.Mužla
DF2017/47127,7703.07.2017elektrina Jurský Chlm 7/201736677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2017/47234,4803.07.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/47354,3830.06.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/474323,0130.06.2017potraviny44886764Mirkom s.r.o.Marcelová
DF2017/4753806.07.2017služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2017/4761465,704.07.2017odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2017/477162,2901.07.2017internet + telefón 6/201735763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/47820,1802.07.2017telefón MŠ35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/479125,407.07.2017počítačové práce ( záložný zdroj)45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2017/480267,6706.07.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/481530,807.07.2017stravné 6/201700309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2017/4821516411.07.2017rekonštrukcia Kultúrneho domu50151958NIKA - STAVMužla
DF2017/483866,711.07.2017stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2017/48412311.07.2017pohostenie41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2017/485738,111.07.2017pohostenie účastníkov turnaja III. Pohár starostov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2017/486179,7214.06.2002stravné36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DF2017/4871120030.06.2017oprava odtokového kanálu47389737BITUMEN s.r.o.Štúrovo
DF2017/488105,4304.07.2017elektrina 6/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/48940,7411.07.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/49025,9230.06.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/491331,8230.06.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/49228,5130.06.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/493111,7213.07.2017oprava hasiacich prístrojov pre DHZ47564695FIREX-Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2017/49446,6711.07.2017za odber vody37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2017/49554,613.07.2017etikety na smetné nádoby33127158STINETŠtúrovo
DF2017/49651,1915.07.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/497182,4604.07.2017elektrina 6/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/498160,9204.07.2017elektrina 6/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/49987,5804.07.2017elektrina 6/2017 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/500194,3604.07.2017elektrina 6/2017 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/50141,7612.07.2017údržba obecných bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2017/502120014.07.2017verejné obstarávanie - zateplenie MŠ45710562CVO, s.r.o.Banská Bystrica
DF2017/50336009.06.2017verejné obstarávanie - zemný plyn36557129PKF a.s.Nitra
DF2017/50437,218.07.2017hasiace prístroje do autobusu47564695FIREX-Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2017/505128117.07.2017oprava Kultúrneho domu50151958NIKA - STAVMužla
DF2017/50643217.07.2017práce vysokozdrvižného vozíka - úprava stromov37062123ANDY TRANSŠtúrovo
DF2017/507188,1618.07.2017údržba autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce 1046
DF2017/50854,5818.07.2017autolekárnička do autobusu36562939alza.skBratislava
DF2017/5096519.07.2017stravné 7/201700309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2017/51040,1719.07.2017kancelárske potreby45239380CONSI - B.Š. s.r.o.Štúrovo
DF2017/51131,218.07.2017tlačivá - knižnica17644429CONNECT - Ing. Zsolt MarczibalKráľov Brod
DF2017/51290021.07.2017služby verejného obstarávania50690485Gruny s.r.o.Bratislava
DF2017/51347,9513.07.2017za odber vody37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2017/51424,1821.07.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/51592,4216.06.2017údržba obecných bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2017/51665,2819.07.2017poháre do súťaží36556858Firma Košík - siete s.r.o.Nové Zámky
DF2017/517802,214.07.2017externý projektový manažment46894641ISA projekta, s.r.o.Brezová pod Bradlom
DF2017/51815,5518.07.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/51913514.07.2017čistenie kanalizácie dažďovej vody40063097Dubicky ViliamŠtúrovo
DF2017/520209,0626.07.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/521203,926.07.2017telefón35697270ORANGE Slovensko a.s.Bratislava
DF2017/5226,626.07.2017materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2017/5237001.08.2017vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2017/524288,9126.07.2017elektrina - dom smútku36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/52514,3228.07.2017tlačivá do MŠ31331131ŠEVT A.S.Banská Bystrica
DF2017/526262601.08.2017zemný plyn 8/201735815256SPP a.s.Bratislava
DF2017/52724031.07.2017videozáznamy35968940VUNIZ s.r.o.Mužla
DF2017/52862001.08.2017zábradlie pri Športovej hale37611780TIG - ZVARGbelce
DF2017/529102,7231.07.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/53085031.07.2017projekt. dokumentácia -. parkovisko44046626BredaStav s.r.o.Mužla
DF2017/53127,7701.08.2017elektrina Jurský Chlm 8/201736677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2017/5321173,8902.08.2017odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2017/53310802.08.2017posúdenie projekt. dokum. kanalizácie36653004Technická jnšpekcia, a.s.Bratislava
DF2017/53499,9203.08.2017elektrina 7/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/535172,8103.08.2017elektrina 7/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/536146,0903.08.2017elektrina 7/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/5373803.08.2017služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2017/538722,4331.07.2017uloženie odpadu 7/201736385433Ekoreal s.r.o.Žilina
DF2017/539132,8401.08.2017internet + telefón 7/201735763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/54024,6231.07.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/541195,7231.07.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/542135,2408.08.2017oprava hasiacich prístrojov pre DHZ47564695FIREX-Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2017/54367,4609.08.2017kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2017/544114,0404.08.2017elektrina 7/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/545197,404.08.2017elektrina 7/2017 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/546750,608.08.2017stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2017/547100,3915.08.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/5489614.08.2017vyjadrenie k existencii sietí35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/54941,7616.08.2017údržba obecných bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2017/550986,7411.08.2017hasičská technika - savice a hadice36427969FLORIAN s.r.o.Martin
DF2017/551240,3815.08.2017údržba autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce 1046
DF2017/5527201.08.2017počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2017/5537215.08.2017počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2017/55410015.08.2017počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2017/55521,1801.08.2017telefón MŠ35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/5569015.08.2017počítačové práce ( server)45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2017/55775,3607.08.2017propagácia obce35960132DATATRADE s.r.o.Zlaté Moravce
DF2017/558123,618.08.2017odvoz smetí30905109Szilva ZoltánMužla
DF2017/5592160023.08.2017údržba jarkov a odtokov dažďovej vody47389737BITUMEN s.r.o.Štúrovo
DF2017/56099,623.08.2017zábradlie pri Športovej hale37611780TIG - ZVARGbelce
DF2017/56139422.08.2017plastové vchodové dvere v KD46274936K+L BAU, s.r.o.Štúrovo
DF2017/5622611,3317.08.2017podlahárske práce v MŠ37611534Méri Milan, Podlahoviny a pod. práceŠtúrovo
DF2017/56398,824.08.2017materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2017/56478023.08.2017projekt. dokumentácia - dopravné značenie35927291STOMON, s.r.o.Nové Zámky
DF2017/56572025.08.2017kalendáre33662843Cranium PrintŠtúrovo
DF2017/566114,9624.08.2017vyjadrenie k existencii sietí36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/56728822.08.2017revízia plynových kotlov47832452Jozef Kollár ml. PlynotdermHurbanovo
DF2017/56842025.08.2017metodický materiál - omaľovánky45739935Maďarský osvetový inštitútDunajská Streda
DF2017/56976,125.08.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/570270014.08.2017generálna oprava pomníka Csodaszarvas36552666SAX-UUN s.r.o.Komárno
DF2017/571239,8826.08.2017telefón35697270ORANGE Slovensko a.s.Bratislava
DF2017/572167,8630.08.2017kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia s.r.o.Bratislava
DF2017/57382498,3204.09.2017výstavba zberného dvora46456082BAU cargo, s.r.o.Žilina
DF2017/5741506,628.08.2017zariadenie hornej triedy MŠ40885011ROBINWOOD - Szabó RóbertMuzla
DF2017/575105,731.08.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/576262601.09.2017zemný plyn 9/201735815256SPP a.s.Bratislava
DF2017/57713031.08.2017videozáznamy35968940VUNIZ s.r.o.Mužla
DF2017/57865030.08.2017stavebný dozor - Zberný dvor44046626BredaStav s.r.o.Mužla
DF2017/5793804.09.2017služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2017/58022,1831.08.2017telefón MŠ35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/581132,3131.08.2017internet + telefón 8/201735763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/58227,7701.09.2017elektrina Jurský Chlm 9/201736677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2017/583134,9904.09.2017potraviny00168882COOP JednotaNové Zámky
DF2017/5847001.09.2017vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2017/58548205.09.2017obedy pre jubilantov14087111Anna Brenišinová TINAMužla
DF2017/586899,105.09.2017stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2017/587105,230.08.2017školské potreby MŠ36533432PROTEX ŠTÚROVO s.r.o.Štúrovo
DF2017/5881025,131.08.2017uloženie odpadu 8/201736385433Ekoreal s.r.o.Žilina
DF2017/589351,2205.09.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/590116,3305.09.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/59190,7205.09.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/592135,2604.09.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/5934504.09.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/59420008.09.2017stravovanie hostí- svätenie chleba41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2017/59527706.09.2017geometrický plán k parc. 707/3044530072AAAGEODET s.r.o.Štúrovo
DF2017/5962605.09.2017reklamna tabula32581190Jozef Smrhola - OLYMPSantovka
DF2017/597243,6931.08.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/5983,8931.08.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/5997,7831.08.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/600135,8906.09.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/6019206.09.2017kancelárske potreby18024271Ing. Rastislav Paták CD INTER Ltd.Nitra
DF2017/6021503,1406.09.2017odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2017/603206,2206.09.2017elektrina 8/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/604170,2306.09.2017elektrina 8/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/605117,3206.09.2017elektrina 8/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/606100,0406.09.2017elektrina 8/2017 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/607204,0706.09.2017elektrina 8/2017 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/608133,0510.9.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/60958,9112.9.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/61050,412.9.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/61164,812.9.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/61270,8211.9.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/6134511.9.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/614134,5811.9.2017materiál do kuchyne34153004RM Gastro - JAZ s.r.o.Nové Mesto nad Váhom
DF2017/61567,4611.9.2017kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2017/616788.9.2017etikety na smetné nádoby33127158STINETŠtúrovo
DF2017/6177511.9.2017čistenie služobného auta50799983Mária KorytiakováKamenica nad Hronom
DF2017/61854,9212.9.2017tonery45917272Soft-Tech s.r.o.Stropkov
DF2017/619134,1212.9.2017potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2017/62027919.9.2017vývoz fekálií50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2017/621103,6815.9.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/62252,8212.9.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/62368,0514.9.2017súčiastky na kosačku36377147Mountfield SK, s.r.o.Martin
DF2017/62441,114.9.2017tonery45917272Soft-Tech s.r.o.Stropkov
DF2017/625139,519.9.2017vývoz fekálií50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2017/62618,0219.9.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/62775,619.9.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/628214,9319.9.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/629121,4818.9.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/6303618.9.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/63141,7618.9.2017údržba obecných bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2017/632367.9.2017poradenstvo k VO46894641ISA projekta, s.r.o.Brezová pod Bradlom
DF2017/633165,621.9.2017odvoz smetí30905109Szilva ZoltánMužla
DF2017/63410,3719.9.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/635231,4521.9.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/63620020.9.2017projekt. dokumentácia -. parkovisko44046626BredaStav s.r.o.Mužla
DF2017/63766,6122.9.2017čistice potreby00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2017/638143,4421.9.2017potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2017/63975,626.9.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/640119,3826.9.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/641106,9625.9.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/64247,425.9.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/643130,7920.9.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/64424,4725.9.2017laminovač46720804Fast Web s.r.o.Bratislava
DF2017/645225,3525.9.2017telefón35697270ORANGE Slovensko a.s.Bratislava
DF2017/64617,5227.9.2017info tabuľa " Zberný dvor"33127158STINETŠtúrovo
DF2017/647125,6727.9.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/64885,8226.9.2017kronika36645095MIHI.sk s.r.o.Slovenská Ľupča
DF2017/6492046,9227.9.2017hasičský materiál36427969FLORIAN s.r.o.Martin
DF2017/650115,6425.9.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/65183,92.10.2017oprava tlačiarne a tel. linky45534594Cranium ComputerŠtúrovo
DF2017/6521502.10.2017úprava dokumentácie - plynofikácia DS33795398PROFIS gasNové Zámky
DF2017/6537029.9.2017vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2017/65426261.10.2017zemný plyn 10/201735815256SPP a.s.Bratislava
DF2017/65555,21.10.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/656230,613.10.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/65730,3629.9.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/658140,752.10.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/6592,644.10.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/660140,826.9.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/66160,483.10.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/6621302.10.2017videozáznamy35968940VUNIZ s.r.o.Mužla
DF2017/66327,771.10.2017elektrina Jurský Chlm 10/201736677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2017/6643604.10.2017výmena bezp. skla na autobus. zastávke46054456Denisa Hricová - L-DEN SLOVAKIALutila
DF2017/665612,94.10.2017stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2017/666769,56.10.2017príves nákladový45323259Bán s.r.o.Rimavská Sobota
DF2017/6674422.10.2017tlač Mužlianskeho hlásnika46743766Regra inv.sroŠtúrovo
DF2017/668420,230.9.2017servisné poplatky46812342Cleerio SK s.r.o.Košice
DF2017/66964,83.10.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/670631,6929.9.2017potraviny44886764MIRKOM s.r.o.Marcelová-Krátke Kesy
DF2017/67178,992.10.2017potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2017/67268,583.10.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/673119,394.10.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/674793,4230.9.2017uloženie odpadu 9/201736385433Ekoreal s.r.o.Žilina
DF2017/6751208,7430.9.2017odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2017/676144,961.10.2017internet + telefón 9/201735763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/67731,181.10.2017telefón MŠ35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/678238,494.10.2017elektrina 9/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/679189,674.10.2017elektrina 9/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/680126,734.10.2017elektrina 9/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/681345,684.10.2017elektrina 9/2017 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/682214,964.10.2017elektrina 9/2017 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/683140,3310.10.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/68454,7610.10.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/685128,289.10.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/68647,49.10.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/68793,775.10.2017vytýčenie sietí36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2017/688386.10.2017služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2017/6895109.10.2017vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2017/69070,2311.10.2017potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2017/691176,1629.9.2017prac. odev, obuv, rukavice48095389LP Safety group s.r.o.Holice
DF2017/69267,4611.10.2017kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2017/693142,1411.10.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/694338,310.10.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/69528,5110.10.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/69617,585.10.2017potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2017/69779,9210.10.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/69833,212.10.2017školské potreby MŠ36533432PROTEX ŠTÚROVO s.r.o.Štúrovo
DF2017/699122,4511.10.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/70074,413.10.2017drôtený zásobník44413467B2B Partner s.r.o.Bratislava
DF2017/70177,6215.10.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/70264817.10.2017právne služby47252871Advokátska kancelária Mikáči s.r.o.Bratislava
DF2017/703152,9316.10.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/7041816.10.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/705178,8617.10.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/70668,5417.10.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/707174,5117.10.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/708493,910.10.2017stravné 9/201700309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2017/70963016.10.2017knihy pre dôchodcov17642183LILIUM AURUM, s.r.o.Dunajská Streda
DF2017/710268,216.10.2017stravné36391000DOXX stravné lístky, s.r.o.Žilina
DF2017/7111633,217.10.2017zariadenie knižnice40885011ROBINWOOD - Szabó RóbertMuzla
DF2017/7121591,1916.10.2017elektrina 9/2017 - MŠ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/7131306,4413.10.2017externý projektový manažment46894641ISA projekta, s.r.o.Brezová pod Bradlom
DF2017/714113,7119.10.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/715274,0523.10.2017potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2017/71641,7618.10.2017údržba obecných bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2017/7172652.10.2017systémová podpora 10-12/201736041688MADE spol. s r.o.Banská Bystrica
DF2017/718118,0824.10.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/71988,724.10.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/720132,1224.10.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/721200,3110.10.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/72241,820.10.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/723113,4223.10.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/72420,423.10.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/725198,5620.10.2017oprava elektorinštalácie KD17588201Budai DionýzMužla
DF2017/726317,4520.10.2017oprava VO17588201Budai DionýzMužla
DF2017/727222024.10.2017rozpoč. dokumentácia kanalizácie31410553DUAL spol.s.r.o.Nové Zámky
DF2017/72814,4526.10.2017materiál VVP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2017/72951,8723.10.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/73090,9727.10.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/7314327.10.2017výmena pneumatík - autobus35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2017/7323926.10.2017publikácia- školské stravovanie48058629Tlačiareň IRIS s.r.o.Bratislava
DF2017/73338417.10.2017oprava zariadenia na detskom ihrisku v MŠ35940158RE-PRA s.r.o.Mužla
DF2017/73486,430.10.2017keramické taniere jubilantom14086212Angelika PálinkásováGbelce
DF2017/73542027.10.2017posudky zdr. spôsobilosti zamestnancov43893848MUDr. Ján VojcekMužla
DF2017/7369,4425.10.2017potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2017/737250,5126.10.2017telefón35697270ORANGE Slovensko a.s.Bratislava
DF2017/73866,3926.10.2017servisné poplatky 201736138517Slovenská národná knižnicaMartin
DF2017/7397215.10.2017počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2017/7407220.10.2017počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2017/7417231.10.2017počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2017/74210031.10.2017počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2017/74366,8431.10.2017oprava telekomunikačných zariadení36671754SEVENET s.r.o.Štúrovo
DF2017/74493,631.10.2017hygienické potreby36560707Rowen s.r.o.Andovce 341
DF2017/745269,2827.10.2017hygienické potreby36560707Rowen s.r.o.Andovce 341
DF2017/74616903.11.2017nákupné poukážky00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2017/747109,3231.10.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/7482429.10.2017vyjadrenie k existencii sietí35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/7491330.10.2017vyjadrenie k projektu36230537MICHLOVSKÝ s.r.o.Piešťany
DF2017/75020031.10.2017videozáznamy35968940VUNIZ s.r.o.Mužla
DF2017/75126261.11.2017zemný plyn 11/201735815256SPP a.s.Bratislava
DF2017/7524530.10.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/753123,3831.10.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/75481,82.11.2017potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2017/7555,1827.10.2017obalový materiál44886764MIRKOM s.r.o.Marcelová-Krátke Kesy
DF2017/756604,6127.10.2017potraviny44886764MIRKOM s.r.o.Marcelová-Krátke Kesy
DF2017/75712031.10.2017poplatok za vyjdrenie35815256SPP a.s.Bratislava
DF2017/7587031.10.2017vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2017/75952,762.11.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/7601157,8731.10.2017uloženie odpadu 10/201736385433Ekoreal s.r.o.Žilina
DF2017/761877,56.11.2017stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2017/762123,66.11.2017stravné voľby 201741996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2017/76327,772.11.2017elektrina Jurský Chlm 11/201736677281ZSE Energia, a.s.Bratislava
DF2017/76478,932.11.2017tlačivá - matrika42272360Centrum polygrafických služiebBratislava
DF2017/765295,847.11.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/7666,487.11.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/76764,87.11.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/76813,547.11.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/76953,287.11.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/770135,066.11.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/77148,66.11.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/772487,6820.10.2017odvoz smetí30905109Szilva ZoltánMužla
DF2017/773930,9624.10.2017odvoz smetí - jesenné upratovanie30905109Szilva ZoltánMužla
DF2017/774537,97.11.2017stravné 10/201700309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2017/775135,366.11.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/776131,621.11.2017internet + telefón 10/201735763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/77731,181.11.2017telefón MŠ35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/77882,529.11.2017kancelárske potreby36192384OFFICE DEPOT s.r.o.Bratislava
DF2017/77967,468.11.2017kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2017/780106,87.11.2017poplatok za licenciu36006912Verejná informačná služba , s.r.o.Liuptovký Mikuláš
DF2017/7813603.11.2017poplatok za licenciu 201747232480Slovenská televíziaBratislava
DF2017/7821,331.10.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/7832108.11.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/78438,210.11.2017kancelárske potreby - matrika74464370Michal ByrtusOlomouc
DF2017/7851174,19.11.2017odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2017/7863810.11.2017služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2017/787254,037.11.2017elektrina 10/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/788320,387.11.2017elektrina 10/2017 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/789134,747.11.2017elektrina 10/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/790257,987.11.2017elektrina 10/2017 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/791209,467.11.2017elektrina 10/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/792116,7110.11.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/79320,5613.11.2017USB kábel - knižnica36212466Datacomp s.r.o.Košice
DF2017/794147,511.11.2017revízia plyn. kotla - 6BJ43363784ZSEMGASZlatná na Ostrove
DF2017/795219,1210.11.2017elektrina 10/2017 - MŠ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/796853,414.11.2017obehové čerpadlo - oprava kúrenia v KD30333407Predajňa MILOKamenica nad Hronom
DF2017/79748713.11.2017oprava priestorov KD50151958NIKA - STAVMužla
DF2017/798210,110.11.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/799152,6513.11.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/80029,413.11.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/80187,2214.11.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/80288,714.11.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/803126,3313.11.2017potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2017/8041872.11.2017revízia plyn. kotla - MŠ43363784ZSEMGASZlatná na Ostrove
DF2017/8051902.11.2017revízia plyn. kotla - KD43363784ZSEMGASZlatná na Ostrove
DF2017/8061532.11.2017revízia plyn. kotla - OÚ43363784ZSEMGASZlatná na Ostrove
DF2017/807922.11.2017revízia plyn. kotla - knižnica43363784ZSEMGASZlatná na Ostrove
DF2017/808142,52.11.2017revízia plyn. kotla - ŠH43363784ZSEMGASZlatná na Ostrove
DF2017/809302.11.2017školenie obsluhy k plyn. kotlou43363784ZSEMGASZlatná na Ostrove
DF2017/81060,99.11.2017za odber vody37864092Základná škola Jánosa EndrődyhoMužla
DF2017/811700,615.11.20177 x súprava: stôl + lavice36389862Güde Slovakia s.r.o.Liptovský Hrádok
DF2017/81280,648.11.2017údržba obecných bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2017/81352,7613.11.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/814114,3915.11.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/815420,5715.11.2017údržba obecných bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2017/816121,2620.11.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/817135,7121.11.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/818124,5621.11.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/81927,620.11.2017výmena pneumatík - autá služobné35207337AUTOTEC Ladislav ŠvajcerŠtúrovo
DF2017/820267015.11.2017materiál - výstavba vodovodu17639719CAMPRI, s.r.o.Lužianky
DF2017/821142,2621.11.2017potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2017/8228521.11.2017palivové drevo43855440SOLUTIONS s.r.o.Nána
DF2017/823260,9621.11.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/824206,2820.11.2017knihy45503249Martinus, s.r.o.Martin
DF2017/82594,7120.11.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/826117,3220.11.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/82741,7620.11.2017údržba obecných bytov36753491Enerbyt s.r.o.Štúrovo
DF2017/82834,323.11.2017žehlička35817593TriLine systems s.r.o.Malacky
DF2017/82920027.11.2017výško. a polohopis chodníku k ihrisku TJ, II. časť11990198Ing. Tibor Kišš GeometerPavlová
DF2017/830123,624.11.2017odvoz smetí30905109Szilva ZoltánMužla
DF2017/83121,622.11.2017vyjadrenie k existencii sietí36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/832325,828.11.2017vývoz fekálií50459287Benjamín ŠlosiarMužla
DF2017/83356,2115.11.2017knihy35952237DIDEROT, s.r.o.Komárno
DF2017/8342269,228.11.2017plynová prípojka k Domu služieb14079526Erik Sedlák LAHERŽeliezovce
DF2017/83583027.11.2017generátor44316411Peter Zalaba - AGRO NDChotín
DF2017/836951,724.11.201713 x súprava: stôl + lavice36232017CKD market, s.r.o.Trnava
DF2017/837168,8627.11.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/83847,427.11.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/83916,4228.11.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/84076,6328.11.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/841322,0528.11.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/842133,127.11.2017kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2017/843141,2527.11.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/844881,3124.11.2017knihy do obecnej knižnice36274968Talamon s.r.o.Dunajská Streda
DF2017/845235,3326.11.2017telefón35697270ORANGE Slovensko a.s.Bratislava
DF2017/8463961.12.2017smetné nádoby45510393BINS s.r.o.Nitra
DF2017/84797,830.11.2017materiál pre VPP47587288UNIFER s.r.o.Štúrovo
DF2017/848249,541.12.2017potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2017/84959,1730.11.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/850934,1730.11.2017uloženie odpadu 11/201736385433Ekoreal s.r.o.Žilina
DF2017/85167,61.12.2017predplatné za Obecné noviny 201831363091INPROSTBratislava
DF2017/85230,7830.11.2017čistice potreby00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2017/85326261.12.2017zemný plyn 12/201735815256SPP a.s.Bratislava
DF2017/8547030.11.2017vysielanie obecnej TV35943190Carisma tv s.r.o.Dvory nad Žitavou
DF2017/85539,264.12.2017tonery45917272Soft-Tech s.r.o.Stropkov
DF2017/856201,1930.11.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/857202,2629.11.2017potraviny44886764MIRKOM s.r.o.Marcelová-Krátke Kesy
DF2017/858111,664.12.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/859274.12.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/860168,065.12.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/86176,615.12.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/86278,965.12.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/86351,81.12.2017potraviny31654363Tatranská mliekáreň a.s.Kežmarok
DF2017/86417030.11.2017videozáznamy35968940VUNIZ s.r.o.Mužla
DF2017/86531,181.12.2017telefón MŠ35763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/866142,341.12.2017internet + telefón 11/201735763469T COM Slovak Telecom a.s.Bratislava
DF2017/8679630.11.2017verejná správa - prístup 201831592503Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina
DF2017/8681461,315.12.2017odvoz TKO44564350Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.Štúrovo
DF2017/869498,247.12.2017odvoz smetí30905109Szilva ZoltánMužla
DF2017/870385.12.2017služby CO47548924AVIMAR s.r.o.Svodín
DF2017/871117,715.12.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/8727805.12.2017podvŕtanie cesty pre vod. prípojku - Vinohrad36522783PRES-TEL, s.r.o.Štúrovo
DF2017/873309,63.12.2017týždenný diár 201832332777AB-Art. Francisc BalázsOkoč
DF2017/874177,047.12.2017oprava autobusu46757651TRUCK TRANS TRADE s.r.o.Gbelce
DF2017/87528927.12.2017generálna oprava pomníka Csodaszarvas36552666SAX-UUN s.r.o.Komárno
DF2017/876289,875.12.2017elektrina 11/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/877233,635.12.2017elektrina 11/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/878153,385.12.2017elektrina 11/2017 - VO36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/879306,365.12.2017elektrina 11/2017 - KD36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/880265,875.12.2017elektrina 11/2017 - OÚ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/881243,195.12.2017elektrina 11/2017 - MŠ36807702SLOVAKIA ENERGYBratislava
DF2017/882140,685.12.2017vytýčenie sietí36361518Západoslovenská distribučná, a.s.BRATISLAVA
DF2017/883721.12.2017počítačové služby50153901Browsum s.r.o.Malá nad Hronom
DF2017/8841925.12.2017služby PO a BOZP47564695FIREX-Pásztor s.r.o.Štúrovo
DF2017/88513,5828.11.2017potraviny36558460OVD - Ovocinárske družstvoDvory nad Žitavou
DF2017/88652,811.12.2017farebná tlač33127158STINETŠtúrovo
DF2017/887820,812.12.2017stravné zamestnancov41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2017/888333,812.12.2017občerstvenie - jubilanti, ocenení41996739Hostinec u Bieleho KoňaMužla
DF2017/88989,255.12.2017posypová soľ35838949HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.Bratislava
DF2017/89067,4612.12.2017kopírovacie služby31338551Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.Bratislava
DF2017/891131,8811.12.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/8922711.12.2017potraviny31170226TÓTH Július -SHRŽeliezovce
DF2017/893144,2412.12.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/894353,2812.12.2017potraviny31428819Mabonex Slovakia, s.r.o.Piešťany
DF2017/89576,3811.12.2017potraviny00168882COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoNové Zámky
DF2017/89696,038.12.2017potraviny17643732DANUBIUS spol. s r.o.Komárno
DF2017/89760012.12.2017služby verejného obstarávania50690485Gruny s. r. o.Bratislava - mestská časť Nové
DF2017/898159,4330.11.2017vodné36550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Nové Zámky
DF2017/89936,048.12.2017predplatné časopisov 2018 - MŠ36631124Slovenská pošta a.s.Bratislava
DF2017/900102,1713.12.2017palivo do autobusu31322832SLOVNAFT a.s.Bratislava
DF2017/9015397,2328.11.2017materiál - výstavba vodovodu17639719CAMPRI, s.r.o.Lužianky
DF2017/902504,315.12.2017stravné 11/201700309125ŠJ pri MŠ MužlaMužla
DF2017/90321613.12.2017práce vysokozdvižného vozíka - úprava stromov37062123ANDY TRANSŠtúrovo
DF2017/904171,9515.12.2017palivo do služobného auta35708182CCS Slovenská spoločnosť pre platobné kartyBratislava
DF2017/905963,2913.12.2017materiál - výstavba vodovodu17639719CAMPRI, s.r.o.Lužianky
DF2017/906