Deviaty ročník:

hirmondo-hu hirmondo-hu hirmondo-hu

Ôsmy ročník:

hirmondo-hu hirmondo-hu hirmondo-hu hirmondo-hu

Siedmy ročník:

hirmondo-hu hirmondo-hu hirmondo-hu

Šiesty ročník:

hirmondo-hu hirmondo-hu

Piaty ročník:

hirmondo-hu hirmondo-hu hirmondo-hu hirmondo-hu

Štvrtý ročník:

hirmondo-hu hirmondo-hu hirmondo-hu hirmondo-hu

Tretí ročník:

hirmondo-hu hirmondo-hu

Druhý ročník:

hirmondo-sk muzslai-hu muzslai-hu muzslai-hu

Prvý ročník:

muzslai-humuzslai-hu