Verejné vyhlášky

2022. 30 novembra.

Oznámenie o prerokovaní zadania ÚPN Mužla

2022. 22 novembra.

Opavská Anna – Rozhodnutie

2022. 28 septembra.

Opavská Anna – Oznámenie

2022. 27 júla.

Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

2021. 24 novembra.

Vyhláška ÚVZ SR č. 258/2021

2021. 24 novembra.

Vyhláška ÚVZ SR č. 259/2021

2021. 24 novembra.

Vyhláška ÚVZ SR č. 260/2021

2021. 24 novembra.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov JPÚ

2021. 8 septembra.

Jozef Fábri – Rozhodnutie

2021. 19 augusta.

JPÚ Vinohrady Mužla – Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov

2021. 28 júla.

Jozef Fábri – Oznámenie o začatí konania o dadatočnom povolení stavby

2021. 6 mája.

Daniel Velicsányi – Stavebné povolenie

2021. 8 apríla.

Daniel Velicsányi – Oznámenie

2021. 23 marca.

Stavebné povolenie – Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Mužla

2021. 25 februára.

Oznámenie o strategickom dokumente – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

2020. 8 júla.

Stavebné povolenie – Mužla, chodník pozdlž cesty I/63

2020. 23 júna.

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia – Kanalizácia v obci Mužla

2020. 21 mája.

Oznámenie o začatí stavebného konania – Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63

2020. 21 apríla.

Rozhodnutie verejnou vyhláškou – Kanalizácia v obci Mužla

2020. 20 apríla.

Kanalizácia v obci Mužla – Krajský pamiatkový úrad Nitra

2020. 15 apríla.

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky – Oznámenie

2020. 9 marca.

Oznámenie verejnou vyhláškou – Kanalizácia v obci Mužla

2020. 14 februára.

Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63

2019. 10 decembra.

Výzva na doplnenie žiadosti a rozhodnutie o prerušení konania

2019. 5 novembra.

Verejná vyhláška 2019.11.05.

2019. 15 augusta.

Vyhlásenie výberového konanie

2019. 21 marca.

Verejná vyhláška 2019.03.21.

2019. 21 januára.

Verejná vyhláška 2019.01.21.

2018. 17 decembra.

Verejná vyhláška 2018.12.17.

2018. 15 decembra.

Verejné vyhlášky 2018.12.14.

Facebook