2021

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 37/2021 ZMLUVA O VEREJNOM PREDSTAVENÍ TANEČNÉHO DIVADLA Tanečné divadlo Ifjú Szivek 6.9.2021 Stiahnuť
Zmluva 36/2021 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu OZ PROSOCIA 2.9.2021 Stiahnuť
Zmluva 35/2021 Zmluva o dielo č. 35/2021 HV 21 s.r.o. 3.9.2021 Stiahnuť
Zmluva 34/2021 Dodatok č. 4 k Licenčnej zmluve č. U1108/2013 MADE spol. s.r.o. 25.08.2021 Stiahnuť
Zmluva 33/2021 Nájomná zmluva č. 2021/1023/5071 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 23.08.2021 Stiahnuť
Zmluva 32/2021 Zmluva o dielo EKOM PLUS, s.r.o. 18.06.2021 Stiahnuť
Zmluva 31/2021 Zmluva o umiestnení psov do útulku/karanténnej stanice OZ Priateľ Pes 19.08.2021 Stiahnuť
Zmluva 30/2021 Rámcová zmluva č. 028/2021 OVD – ovocinárske družstvo 30.06.2021 Stiahnuť
Zmluva 29/2021 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 15.06.2021 Stiahnuť
Zmluva 28/2021 Nájomná zmluva evidenčné číslo spoločnosti Slovanet: D1.4-20210071 Slovanet, a.s. 25.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 27/2021 Dodatok č. I312041R55301D02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9.06.2021 Stiahnuť
Zmluva 26/2021 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí stravovania zo dňa 29.12.2015 Hostinec u Bieleho Koňa 1.06.2021 Stiahnuť
Zmluva 25/2021 Nájomná zmluva Záhradníková Renáta 17.05.2021 Stiahnuť
Zmluva 24/2021 Zmluva č. 321 0226 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 11.05.2021 Stiahnuť
Zmluva 22/2021 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Bibiana Sárközi, rod. Mészárosová 10.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 22/2021 Nájomná zmluva Klaudia Belánová Szalaiová 26.4.2021 Stiahnuť
Zmluva 21/2021 Rámcová dohoda na dodanie potravín Ing. Július Beke – Mäso – údeniny 10.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 20/2021 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služby Orange Slovensko, a.s. 7.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 19/2021 Dodatok č.1 – Mészáros András András Mészáros, rodený Mészáros 7.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 18/2021 Dodatok č. 1 Zmluva o dielo číslo: 16/2021 JD ROZHLASY s.r.o. 7.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 17/2021 Zmluva o dielo číslo: 16/2021 JD ROZHLASY s.r.o. 7.5.2021 Stiahnuť
Zmluva 16/2021 Dodatok č.1 k Zmluve o dotácií Wine_LAB SKHU/1901/3.1/002 Ministry of Foreign Affairs and Trade 28.04.2021 Stiahnuť
Zmluva 15/2021 Zmluva o dielo NIKA-STAV, s.r.o. 10.04.2021 Stiahnuť
Zmluva 14/2021 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o verejnom vystúpení tanečného divadla Tanečné divadlo Ifjú Szivek 26.4.2021 Stiahnuť
Zmluva 13/2021 Príkazná zmluva č. 07./2020/POI Združenie obcí-JUŽNÝ REGIÓN 19.4.2021 Stiahnuť
Zmluva 12/2021 Zmluva o poskytovaní služieb/nakladaní s odpadom ZBEROL s.r.o. 06.4.2021 Stiahnuť
Zmluva 11/2021 Kúpna zmluva Helena Čiefová 31.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 10/2021 Zmluva o zdužených dodávkach plynu CYEB s.r.o. 31.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 09/2021 Zmluva o dielo EPIC Partner a.s. 31.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 08/2021 Kúpno-predajná zmluva O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. 23.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 07/2021 Zámenná zmluva András Mészáros, Sárközi Bibiana 26.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 06/2021 Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti AVK MEDIC s.r.o. 16.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 05/2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie socialnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 08.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 04/2021 Zmluva o poskytovaní audítorých služieb Ing. Juliana Farkasová 01.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 03/2021 Dodatok č. 4 NATUR-PACK, a.s. 01.3.2021 Stiahnuť
Zmluva 02/2021 Zmluva o dielo, Wine_LAB – Stavebné práce NIKA-STAV s.r.o. 28.1.2021 Stiahnuť
Zmluva 01/2021 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb STUDNICA, n.o. 25.1.2021 Stiahnuť
2020

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 68/2020 Zmluva o pripojení SEVENET, s.r.o. 21.12.2020 Stiahnuť
Zmluva 67/2020 Zmluva o spolupráci Technické služby mesta Štúrovo príspevková organizácia 21.12.2020 Stiahnuť
Zmluva 66/2020 Zmluva o spolupráci TRIUS FINANCE, s.r.o. 21.12.2020 Stiahnuť
Zmluva 65/2020 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb STUDNICA, n.o. 18.12.2020 Stiahnuť
Zmluva 64/2020 Dodatok č. 1 ko kúpnej zmluve zo dňa 21.10.2020 Róbert Mikus 17.12.2020 Stiahnuť
Zmluva 63/2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny Energie2 a.s. 03.12.2020 Stiahnuť
Zmluva 62/2020 Dohoda č. 20/17/012/29 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 04.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 61/2020 Zmluva o návratnej finanňej výpomoci poskytovajej Ministerstvo financií Slovenskej republiky 30.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 60/2020 Darovacia zmluva Družstvo agropodnikateľov Mužla 30.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 59/2020 Dodatok č. 1 – Ku kúpnej zmluve zo dňa 30.09.2020 Martin Vanda 25.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 58/2020 Kúpna zmluva Róbert Mikus 19.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 57/2020 Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve Tomáš Horn a Mirella Podlupszká 18.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 56/2020 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri VO Ing. Gabriel Radošicky 9.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 55/2020 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve Csókás Jutka 30.6.2020 Stiahnuť
Zmluva 54/2020 Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere číslo 3005/20/005 OTP Banka Slovensko, a.s. 3.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 53/2020 Zmluva o vinkulácii vkladu č. 3005/20/005-ZZ-01 OTP Banka Slovensko, a.s. 3.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 52/2020 DOHODA č. 20/17/010/81 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 29.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 51/2020 Rámcová dohoda č RD-04/2020/PL CYEB s.r.o. 03.11.2020 Stiahnuť
Zmluva 50/2020 Zmluva č. 205/2020 Nitiransky samosprávny kraj 29.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 49/2020 Zmluva č. 513/2020 Nitiransky samosprávny kraj 26.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 48/2020 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 17.06.2020 Tomáš Horn 26.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 47/2020 Zmluva č. 86/POD-404/20 slovenská agentúra životného prostredia 26.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 46/2020 Zmluva o dielo 017/2020 FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o. 26.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 45/2020 Kúpna zmluva Martin Vanda 19.10.2020 Stiahnuť
Zmluva 44/2020 RÁMCOVÁ DOHODA č. RD-04/2020/EL o združenie dodávke elektrickej energie Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 22.09.2020 Stiahnuť
Zmluva 43/2020 Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve č. /01/2020/ EL KOMUNAL SERVIS-Verejné obstarávanie , s.r.o. 10.07.2020 Stiahnuť
Zmluva 42/2020 Zmluva č.: 7/1000151183 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 03.09.2020 Stiahnuť
Zmluva 41/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-303-02-2016-DO ENVIROPOL SK s.r.o 27.08.2020 Stiahnuť
Zmluva 40/2020 Zmluva Jókaiho divadlo v Komárne – Komáromi Jókai Színház 03.09.2020 Stiahnuť
Zmluva 39/2020 Dodatok ku kúpnej zmluve Ondrej Druga, rod. Druga 02.09.2020 Stiahnuť
Zmluva 38/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-217-00023 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 20.07.2020 Stiahnuť
Zmluva 37/2020 Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 2.07.2020 Stiahnuť
Zmluva 36/2020 Kúpna zmluva Tomáš Horn 20.08.2020 Stiahnuť
Zmluva 35/2020 Mandátna zmluva Csókás Judit 23.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 34/2020 Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 21.07.2020 Stiahnuť
Zmluva 33/2020 Dodatok č. 1 k zmluve o dodaní tovaru a služieb SEVENET, s.r.o. 07.01.2020 Stiahnuť
Zmluva 32/2020 Kúpna zmluva Druga Ondrej Ondrej Druga, rod. Druga 07.20.2020 Stiahnuť
Zmluva 31/2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku- Vonkajšie javisko INTERREG V-A Slovakia-Hungary 02.07.2020 Stiahnuť
Zmluva 30/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie – Dom vinárov INTERREG V-A Slovakia-Hungary 02.07.2020 Stiahnuť
Zmluva 29/2020 Zmluvy o dodávke vody č.:7/1000147549, č.:7/10000147555, č.:7/1000147557,č.:7/1000147558,č.:7/1000147560,č.:7/1000147564, č.:7/10000147566, č.:7/1000147570,č.:7/1000147572,č.:7/1000147575, č.:7/1000147579,č.:7/1000147582, č.:7/10000147586, č.:7/1000147588,č.:7/1000147590 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 25.06.2020 Stiahnuť
Zmluva 28/2020 Kúpna zmluva Edit Kovács Edit Kovács 17.06.2020 Stiahnuť
Zmluva 27/2020 Rámcová zmluva č. 028 OVD – ovocinárske družstvo 05.06.2020 Stiahnuť
Zmluva 26/2020 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Juliana Farkasová 01.06.2020 Stiahnuť
Zmluva 25/2020 Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti AVK MEDIC, s.r.o. 02.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 24/2020 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 3.7.2019 Záhradníková Renáta 07.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 23/2020 Zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s. 15.04.2020 Stiahnuť
Zmluva 22/2020 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 24.10.2018 Anita Víghová rod. Víghová 04.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 21/2020 Zmluva o dielo HV 21 s.r.o. 22.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 20/2020 Príkazná zmluva č. /1/2020/PL KOMUNAL SERVICE – Verené obstrávanie, s.r.o. 18.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 19/2020 Príkazná zmluva č. /1/2020/EL KOMUNAL SERVICE – Verené obstrávanie, s.r.o. 18.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 18/2020 Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/01/2020/ EL-KSVO KOMUNAL SERVICE – Verené obstrávanie, s.r.o. 15.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 17/2020 Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/01/2020/ PL-KSVO KOMUNAL SERVICE – Verené obstrávanie, s.r.o. 15.05.2020 Stiahnuť
Zmluva 16/2020 Partnerská dohoda Ipolydamásd Község Önkormányzata 6.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 15/2020 Príkazná zmluva č. 43/10/2019/EL Nitrianske regionálne združenie obcí – ZMOS 7.02.2020 Stiahnuť
Zmluva 14/2020 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 23.10.2019 Bc. Tomáš Pathó 30.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 13/2020 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 11.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 12/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 13.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 11/2020 Zmluva o výpožičke Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20.02.2020 Stiahnuť
Zmluva 10/2020 Dodatok ku kúpnej zmluve Juliana Halászová 09.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 09/2020 Zmluva o poskytnutí služieb č. 20/015 ISA projekta, s.r.o. 25.02.2020 Stiahnuť
Zmluva 08/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.03.2020 Stiahnuť
Zmluva 07/2020 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezbečení realizácie projektu ,,Dajme spolu gól´ Slovenský futbalový zväz 31.01.2020 Stiahnuť
Zmluva 06/2020 Kúpna zmluva Róbert Szabó a Ing. Monika Szabóova Mužla č. 421 05.02.2020 Stiahnuť
Zmluva 05/2020 Zmluva o vysielaní televíznych programových služieb Carisma tv, s.r.o. 11.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 04/2020 Kúpna zmluva Záhraníková Renáta 03.07.2019 Stiahnuť
Zmluva 03/2020 Kúpna zmluva Anita Víghová 24.10.2018 Stiahnuť
Zmluva 02/2020 Kúpna zmluva Zvara Roland 12.7.2017 Stiahnuť
Zmluva 01/2020 Zmluva BIO energie s.r.o. 1.1.2020 Stiahnuť
2019

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 71–2019 Zmluva o dielo Gabriel Slávik – GOLD PROJECT 20.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 70–2019 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Jenei Henrich 19.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 69–2019 Zmluva Ministerstvo doprava a výstavby 28.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 68–2019 Zmluva Julianna Halászová rod.Taricsova 19.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 67–2019 Zmluva SVOP,spol. s.r.o. Mgr. Ján Grman 10.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 66–2019 Zmluva Jókaiho divadlo v Komárne –Komáromi Jókai Színház 4.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 65–2019 Zmluva č. 143825 08U05 Environmentálny fond 4.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 64–2019 Dodatok č.I312041R55301D01 Ministerstvo práce 02.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 63–2019 Kúpna zmluva Jaroslav Bazsó 19.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 62–2019 Zmluva o užívaní časti podperných bodov Západoslovenská distribučná, a.s. 10.12.2019 Stiahnuť
Zmluva 61–2019 Kúpna zmluva Bc. Tomáš Pathó 23.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 60–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 59–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 58–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 57–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 56–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 55–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 54–2019 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 53–2019 Kúpna zmluva Jenei Henrich 23.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 52–2019 Kúpna zmluva Mgr. Szórádová Katarína 23.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 51–2019 Kúpna zmluva Mgr. Ármai Adrián 25.09.2019 Stiahnuť
Zmluva 50–2019 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 13.11.2019 Stiahnuť
Zmluva 49–2019 Dohoda o poskytnutí príspevku 19-17-059-9 ÚPSVR Nové Zámky 04.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 48–2019 Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov 19-514-03398 Fond na podporu umenia 19.08.2019 Stiahnuť
Zmluva 47–2019 Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov 19-214-00053 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 30.04.2019 Stiahnuť
Zmluva 46–2019 Zmluva o dielo Ing. Peter Agh 18.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 45–2019 Zmluva o spolupráci TRIUS FINANCE, s.r.o. 15.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 44–2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rozvoj športu Úrad vlády SR 14.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 43–2019 Nájomná zmluva Kurucz Peter 3.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 42–2019 Zmluva o dielo č. 032019 STOMON s.r.o. 3.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 41–2019 Dodatok č. 1 k zmluve Konica Minolta spol. s r.o. 3.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 40–2019 Dodatok Opatrovateľská služba 03.10.2019 Stiahnuť
Zmluva 39–2019 Kúpna zmluva MIRKOM PLUS s.r.o. 01.9.2019 Stiahnuť
Zmluva 38–2019 Nájomná zmluva Hornyák Zoltán 5.9.2019 Stiahnuť
Zmluva 37–2019 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Disig, a.s. Bratislava 15.8.2019 Stiahnuť
Zmluva 36–2019 Nájomná zmluva Szabóová Melinda 14.8.2019 Stiahnuť
Zmluva 35–2019 Nájomná zmluva Pálmai Oliver 14.8.2019 Stiahnuť
Zmluva 34–2019 Nájomná zmluva Kálmán František 14.8.2019 Stiahnuť
Zmluva 33–2019 Nájomná zmluva Gonda Norbert 14.8.2019 Stiahnuť
Zmluva 32–2019 Nájomná zmluva Csonková Eva 14.8.2019 Stiahnuť
Zmluva 31–2019 Zmluva o manažmente verejného obstarávania EPIC Partner a.s. 18.7.2019 Stiahnuť
Zmluva 30–2019 Zmluva o dielo Veríme v Zábavu s.r.o 26.07.2019 Stiahnuť
Zmluva 29–2019 Stavebné práce NIKA-STAV s.r.o 22.07.2019 Stiahnuť
Zmluva 28–2019 Zmluva o dielo – stavba III. etapa FABER, s.r.o. 16.7.2019 Stiahnuť
Zmluva 27–2019 Zmluva na dodanie tovaru a s tým súvisiacich sľužieb SEVENET s.r.o. 16.07.2019 Stiahnuť
Zmluva 26–2019 Mandátna zmluva Csókás Judit 3.6.2019 Stiahnuť
Zmluva 25–2019 Kúpna zmluva Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla 10.4.2019 Stiahnuť
Zmluva 24–2019 Kúpna zmluva Csicsóová Marta 3.7.2019 Stiahnuť
Zmluva 23–2019 Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia GREP Slovakia s.r.o. 4.7.2019 Stiahnuť
Zmluva 22–2019 Zmluva o dielo č. 14/2019 Ing. Peter Ágh 11.6.2019 Stiahnuť
Zmluva 21–2019 Kúpna zmluva Szabó Robert, Szabóová Aurélia 4.7.2018 Stiahnuť
Zmluva 20–2019 Zmluva o dielo – stavba II. etapa FABER, s.r.o. 07.5.2019 Stiahnuť
Zmluva 19–2019 Zmluva o poskytovani auditorských služieb lng. Juliana Farkasová – zodpovedný auditor SKAu 11.6.2019 Stiahnuť
Zmluva 18–2019 Rámcová zmluva č. 028/2019 OVD – ovocinárske družstvo 13.5.2019 Stiahnuť
Zmluva 17–2019 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 3.5.2019 Stiahnuť
Zmluva 16–2019 Zmluva č. 39663 o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR 2.5.2019 Stiahnuť
Zmluva 15-2019 Zmluva na odohranie divadelného predstavenia Jókaiho divadlo v Komárne-Komáromi Jókai Színház 28.4.2019 Stiahnuť
Zmluva 14-2019 Dodatokč. 2 k Zmluve o zabezpečení systému nakl. s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 11.4.2019 Stiahnuť
Zmluva 13-2019 Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 27.3.2019 Stiahnuť
Zmluva 12-2019 Zmluva o využívaní elektronických služieb Union zdravotná poisťovňa 01.04.2019 Stiahnuť
Zmluva 11-2019 Dohoda Okresný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 25.03.2019 Stiahnuť
Zmluva 10-2019 Kúpna zmluva Sárközi Bibiana 21.3.2019 Stiahnuť
Zmluva 09-2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 25.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 08-2019 Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300205261 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 07-2019 Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu č. 9106569714 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 06-2019 Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti AVK MEDIC, s.r.o. 12.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 05-2019 Nájomná zmluva Slovak Telekom, a.s. 12.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 04-2019 Nájomná zmluva Družstvo agropodnikateľov Mužla 6.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 03-2019 Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, soc. vecí a rod. SR 6.2.2019 Stiahnuť
Zmluva 02-2019 Dodatok k Zmluve A10516193 Orange Slovensko, a.s. 9.1.2019 Stiahnuť
Zmluva 01-2019 Kúpno predajná zmluva Tóth Július – SHR 2.1.2019 Stiahnuť
2018

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 57-2018 Zmluva o dielo Lelóczky Krisztina 23.7.2018 Stiahnuť
Zmluva 56-2018 Príkazná zmluva č. 15/02/2018/PL Mesto Vráble, Prvá Komunálna Finančná a.s. 31.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 55-2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o uložení KO EKOREAL s.r.o. 31.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 54-2018 Zmluva o poskyt. NFP Ministerstvo práce,soc. vecí a rod. SR 11.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 53-2018 Zmluva o poskyt. verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 10.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 52-2018 Zmluva o dielo EPIC Partner a.s. 6.12.2018 Stiahnuť
Zmluva 51-2018 Nájomná zmluva Csonková Eva 29.11.2018 Stiahnuť
Zmluva 50-2018 Zmluva o spolupráci JKL production, s.r.o. 16.11.2018 Stiahnuť
Zmluva 49-2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu kultúry národnostných menšín 8.11.2018 Stiahnuť
Zmluva 48-2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu kultúry národnostných menšín 8.11.2018 Stiahnuť
Zmluva 47-2018 Zmluva o dielo č. 41/2018 THERMO HC s.r.o. 12.10.2018 Stiahnuť
Zmluva 46-2018 Zmluva o dielo č. 41/2018 THERMO HC s.r.o. 12.10.2018 Stiahnuť
Zmluva 45-2018 Kúpna zmluva Kecskemétiová Helena, Andrea, Attila 5.10.2018 Stiahnuť
Zmluva 44-2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny Slovenské elektrárne 3.10.2018 Stiahnuť
Zmluva 43-2018 Zmluva o výpožičke Ministerstvo vnútra SR 21.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 42-2018 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 6.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 41-2018 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 19.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 40-2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Úrad vlády SR 21.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 39-2018 Együttműködési megállapodás Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 17.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 38-2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE spol. s r.o. 17.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 37-2018 Zmluva o dielo č. 37/2018 FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o. 17.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 36-2018 Zmluva o dielo č. 07/ZO/2018 PROSPECT, spol. s r.o. 11.9.2018 Stiahnuť
Zmluva 35-2018 Zmluva o dielo EPIC Partner s.r.o. 16.7.2018 Stiahnuť
Zmluva 34-2018 Zmluva č. 471/2018 SBS EuroSecurity s.r.o. 7.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 33-2018 Dodatok k zmluve č. 10-2018 VÍGH & VÍGH s.r.o. 10.7.2018. Stiahnuť
Zmluva 32-2018 Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. 11.7.2018 Stiahnuť
Zmluva 31-2018 Zmluva o dielo Tomáš Pohori 4.7.2018. Stiahnuť
Zmluva 30-2018 Zmluva o poskytnutí FP Fond na podporu umenia 3.7.2018. Stiahnuť
Zmluva 29-2018 Támogatási szerződés Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 15.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 28-2018 Zmluva o dielo MENTRA s.r.o. 15.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 27-2018 Dodatok č. 4 ku Kúpnej zmluve Virsinszki Peter 15.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 26-2018 Rámcová zmluva č. 028/2018 OVD – ovocinárske družstvo 6.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 25-2018 Zmluva o poskyt. audít. služieb Ing. Juliana Farkasová 4.6.2018 Stiahnuť
Zmluva 24-2018 Támogatási szerződés Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 23.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 23-2018 Dodatok č. 1 k zmluve NATUR-PACK, a.s. 28.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 22-2018 Zmluva o poskytovaní služby Orange Slovensko, a.s. 4.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 21-2018 Zmluva o splátkovom úvere č. 3005/18/018 OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava 17.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 20-2018 Zmluva o spolupráci Slovenská informačná a marketingová spol. 11.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 19-2018 Zmluva o dielo FABER s.r.o. 9.5.2018 Stiahnuť
Zmluva 18-2018 Megállapodás támogat. szerz. módodsításásról Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 24.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 17-2018 Zmluva č. 38 425 o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR 23.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 16-2018 Nájomná zmluva Slovak Telekom, a.s. 19.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 15-2018 Zmluva o poskytnutí služieb Projpap, s.r.o., Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 12.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 14-2018 Zmluva č. 451/2018 o poskytnutí ochrany SBS EuroSecurity s.r.o. 11.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 13-2018 Kúpna zmluva č. VO 2017/11/02 KomAgrartechnik, s.r.o., Marcelová 23.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 12-2018 Kúpna zmluva č. VO 2017/11/01 KomAgrartechnik, s.r.o., Marcelová 23.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 11-2018 Zmluva o servisnej činnosti ENERCOM s.r.o., Nitra 10.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 10-2018 Zmluva o dielo Vonkajšie javisko VÍGH & VÍGH s. r.o. Svodín 12.4.2018 Stiahnuť
Zmluva 9-2018 Zmluva o poskytnutí FP na poskyt. Sociálnej služby Ministerstvo práce, soc. Vecí a rodiny 13.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 8-2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP Ministerstvo životného prostredia SR 24.1.2018 Stiahnuť
Zmluva 7-2018 Mandátna zmluva Csókás Judit 6.3.2018 Stiahnuť
Zmluva 6-2018 Zmluva o dielo Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s. 1.3.2018 Stiahnuť
Zmluva 5-2018 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 6.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 4-2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 6.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 03-2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 6.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 02-2018 Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme Monarflex 1.2.2018 Stiahnuť
Zmluva 01-2018 Mandátna zmluva APJ Consulting s.r.o. 14.02.2018 Stiahnuť
2017

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 62-2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na zateplenie a rekonštrukciu materskej školy Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 20.12.2017 Stiahnuť
Zmluva 61-2017 Dodatok č. 1 k zmluve č. SDA50014085 Slovakia Energy, s.r.o. 11.12.2017 Stiahnuť
Zmluva 60-2017 Zmluva o spracovaní osob. Údajov MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 6.12.2017 Stiahnuť
Zmluva 59-2017 Zmluva o poskyt. Služieb MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 6.12.2017 Stiahnuť
Zmluva 58-2017 Zmluva o poskyt. porad. a konzult. služieb PREVAX s.r.o. 27.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 57-2017 Zmluva o dielo Podunajské múzeum v Komárne 27.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 56-2017 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 27/2016 Prospect, spol. s r. o. 27.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 55-2017 Dodatok č. 3 k Zámennej zmluve DAP Mužla 27.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 54-2017 Dodatok č. 1 kZmluve o poskytnutí FP Fond na podporu umenia 24.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 53-2017 Zmluva o poskytnutí FP Fond na podporu umenia 24.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 52-2017 Príkazná zmluva ZMOS, Prvá Komunálna poisťovňa 9.11.2017 Stiahnuť
Zmluva 51-2017 Licenčná zmluva Rozhlas a televízia Slovenska 31.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 50-2017 Dodatok č. 2 k zámennej zmluve Družstvo agropodnikateľov Mužla 25.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 49-2017 Zmluva o poskytnutí FP č. 17-513-02430 Fond na podporu umenia 11.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 48-2017 Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 4419008334 Komunálna poisťovňa 5.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 47-2017 Zmluva o výpožičke Základná škola J. Endrődyho Mužla – Endrődy János Alapiskola Muzsla 5.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 46-2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení č. 8000310217 SPP distribúcia, a.s. 4.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 45-2017 Zmluva o výpožičke Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej – Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola 4.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 44-2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o posk. NFP Ministerstvo životného prostredia SR 4.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 43-2017 Kúpna zmluva Grófová, Páva, Kovácsová 4.10.2017 Stiahnuť
Zmluva 42-2017 Megbízási szerződés FogiArt Kft Budapest 25.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 41-2017 Zmluva o dodávke vody ZsVs Nové Zámky 22.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 40-2017 Zmluva o zabezpečení posudku MEDIHELP s.r.o. Mužla 11.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 39-2017 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve Komunálna poisťovňa 3.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 38-2017 Poistná zmluva č. 4419008334 Komunálna poisťovňa 3.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 37-2017 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Družstvo agropodnikateľov Mužla 21.9.2017 Stiahnuť
Zmluva 36-2017 Zmluva o dielo č. 20170821 Erik Sedlák – LAHER, Želiezovce 21.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 35-2017 Zmluva č. 37883 o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR 18.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 34-2017 Zmluva na zhotovenie práce BITUMEN s.r.o., Štúrovo 16.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 33-2017 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke Ministerstvo životného prostredia SR 8.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 32-2017 Zmluva o posk. dot. na projekt A Csodaszarvas emlékmű felújít. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 4.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 31-2017 Zmluva na výkon stavebného dozoru BredaStav s.r.o., Štúrovo 1.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 30-2017 Zmluva o posk. dot. na projekt Iskolabusz 2017 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 17.7.2017 Stiahnuť
Zmluva 29-2017 Dodatok k zmluve o poskyt. Verejných sl. Slovak Telekom, a.s. 4.7.2017 Stiahnuť
Zmluva 28-2017 Rámcová zmluva o združ. dodávke elektriny SLOVAKIA ENERGY 29.6.2017 Stiahnuť
Zmluva 27-2017 Zmluva na zhotovenie práce BITUMEN s.r.o., Štúrovo 12.6.2017 Stiahnuť
Zmluva 26-2017 Zmluva na zhotovenie práce č. 001/2017 NIKA STAV, spol. s r. o., Mužla 12.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 25-2017 Zmluva č. BA/2016/84 Slovenská vodohosp. Podnik, Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ 6.3.2017 Stiahnuť
Zmluva 24-2017 Dodatok č. 1/2017 k Zmluve č. 9/KSOH/2016 Komunálne služby a odp. hosp. Štúrovo 1.1.2017 Stiahnuť
Zmluva 23-2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 16/2017 PROSPECT, spol. s r. o. 15.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 22-2017 Zmluva o dielo č. 16/2017 PROSPECT, spol. s r. o. 14.8.2017 Stiahnuť
Zmluva 21-2017 Zmluva o vysielaní TV progr. služieb Carisma tv, s.r.o. 01.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 20-2017 Zmluva o pripojení Západoslovenská distribučná, a.s. 29.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 19-2017 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 18-2017 Zámenná zmluva Družstvo agropodnikateľov Mužla 18.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 17-2017 Zmluva o pripojení SPP 22.2.2017 Stiahnuť
Zmluva 16-2017 Mandátna zmluva Judit Csókás 10.1.2017 Stiahnuť
Zmluva 15-2017 Zmluva o poskyt. audít. Služieb Ing. Juliana Farkasová 18.1.2017 Stiahnuť
Zmluva 14-2017 Rámcová zmluva Prospect, spol. s r.o. 11.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 13-2017 Zmluva o dielo Bihari Antal, Körzeti Televízió 1.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 12-2017 Kúpna zmluva Zahorán Viktor 5.5.2017 Stiahnuť
Zmluva 11-2017 Kúpna zmluva Virsinszki Peter 28.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 10-2017 Kúpna zmluva Partali Július 27.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 9-2017 Mandátna zmluva CVO, s.r.o. 12.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 8-2017 Zmluva o zabezpečenie VO Gruny s.r.o. 12.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 7-2017 Zmluva o dielo BAU cargo s.r.o. 6.4.2017 Stiahnuť
Zmluva 6-2017 Zmluva o dielo č. 012/2017 ISA projekta, s.r.o. 29.3.2017 Stiahnuť
Zmluva 5-2017 Zmluva o dielo č. 011/2017 ISA projekta, s.r.o. 29.3.2017 Stiahnuť
Zmluva 4-2017 Kúpna zmluva Kovács Ervín 8.2.2017 Stiahnuť
Zmluva 3-2017 Zmluva o poskytnutí služieb ISA projekta, s.r.o. 30.01.2017 Stiahnuť
Zmluva 2-2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel 19.1.2017 Stiahnuť
Zmluva 1-2017 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel 19.1.2017 Stiahnuť

2016

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

Zmluva 49-2016.pdf Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/27 Ministerstvo životného prostredia 22.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 48-2016.pdf Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny Slovakia Energy 15.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 47-2016.pdf Zmluva o zabezp. prevode vl. práva č. 937971 Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. 15.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 46-2016.pdf Zmluva o poskytovaní služieb Orange Slovensko, a.s. 15.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 45-2016.pdf Zmluva o posk. stravy Hostinec u Bieleho koňa 15.12.2016 Stiahnuť
Zmluva 44-2016.pdf Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Kováčová Angéla 12.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 43-2016.pdf Zmluva o dielo č. 02/2016 Profis NZ s.r.o. 3.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 42-2016.pdf Dodatok k zmluve č. A8217005 Orange Slovensko, a.s. 30.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 41-2016.pdf Zmluva o poskytnutí verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 9.11.2016 Stiahnuť
Zmluva 40-2016.pdf Zmluva č. 7/1000075388 o dodávke vody Západoslov. vodárenská spol. a.s. 10.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 39-2016.pdf Kúpno-predajná zmluva Németh Ladislav 30.9.2016 Stiahnuť
Zmluva 38-2016.pdf Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Szórádová Anna 25.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 37-2016.pdf Kúpna zmluva Szórádová Anna 1.6.2016 Stiahnuť
Zmluva 36-2016 Zmluva na zhotovenie práce č. 003/2016 DNIKA STAV, spol. s r. o . 10.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 35-2016 Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZLP-2016-0562 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy 26.10.2016 Stiahnuť
Zmluva 34-2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 622/2016 Úrad vláda SR 9.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 33-2016 Dodatok č. 1 k ZoD č. 27/2016 Prospect, spol. s r. o., IČO: 24107100 17.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 32-2016 Zateplenie OcÚ a výmena vykurovacieho systému Prospect, spol. s r. o., IČO: 24107100 17.8.2016 Stiahnuť
Zmluva 31-2016 Zmluva o poskytnutí služieb – divadelné predstavenie Mgr. Halasi Tibor, IČO: 47526921 17.8.2016 Stiahnuť

TypeFile NameDate ModifiedSize

pdf
Zmluva 01-2016 16:42 01/13/20162M

pdf
Zmluva 02-2016 13:02 03/18/20161.2M

pdf
Zmluva 03-2016 07:42 03/24/20163.3M

pdf
Zmluva 04-2016 19:15 04/26/2016361.8k

pdf
Zmluva 05-2016 19:16 04/26/20169.3M

pdf
Zmluva 06-2016 19:16 04/26/2016396.5k

pdf
Zmluva 07-2016 19:16 04/26/2016415.2k

pdf
Zmluva 08-2016 19:16 04/26/2016738.9k

pdf
Zmluva 09-2016 19:16 04/26/2016870.1k

pdf
Zmluva 10-2016 19:16 04/26/2016329.9k

pdf
Zmluva 11-2016 19:16 04/26/2016678.2k

pdf
Zmluva 12-2016 19:16 04/26/2016365.6k

pdf
Zmluva 13-2016 11:59 06/02/2016144.2k

pdf
Zmluva 14-2016 11:59 06/02/2016616k

pdf
Zmluva 15-2016 11:59 06/02/2016618.3k

pdf
Zmluva 16-2016 11:59 06/02/2016626.8k

pdf
Zmluva 17-2016 11:03 06/09/20161.6M

pdf
Zmluva 18-2016 11:03 06/09/20161.4M

pdf
Zmluva 19-2016 11:03 06/09/2016362.7k

pdf
Zmluva 20-2016 11:02 06/09/2016432.4k

pdf
Zmluva 21-2016 11:02 06/09/2016686.9k

pdf
Zmluva 22-2016 14:46 07/15/20161.2M

pdf
Zmluva 23-2016 14:46 07/15/2016155.2k

pdf
Zmluva 24-2016 14:47 07/15/2016219.9k

pdf
Zmluva 25-2016 14:47 07/15/2016353.4k

pdf
Zmluva 26-2016 14:47 07/15/2016425.1k

pdf
Zmluva 27-2016 14:47 07/15/20161.3M

pdf
Zmluva 28-2016 14:44 07/19/20161.6M

pdf
Zmluva 29-2016 14:44 07/19/20161.6M

pdf
Zmluva 30-2016 14:09 07/20/20161.1M

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

3/2016 Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. Ľuboš Jakubec – PROKRING 19.4.2016 Stiahnuť
2015

Číslo zmluvy

Popis

Zmluvný partner

Dátum

Dokument

23/2015 Ozvučenie Babindai Dávid 10.8.2015 Stiahnuť
TypeFile NameDate ModifiedSize

PDF
Zmluva 01-2015 18:18 07/14/20151.3M

PDF
Zmluva 02-2015 18:18 07/14/2015559.1k

PDF
Zmluva 03-2015 18:18 07/14/2015575.1k

PDF
Zmluva 04-2015 18:18 07/14/2015366.9k

PDF
Zmluva 05-2015 18:19 07/14/20151.9M

PDF
Zmluva 06-2015 18:19 07/14/20151.1M

PDF
Zmluva 07-2015 18:19 07/14/20151.5M

PDF
Zmluva 08-2015 18:20 07/14/20151.6M

PDF
Zmluva 09-2015 18:20 07/14/20152M

PDF
Zmluva 10-2015 18:21 07/14/20151.2M

PDF
Zmluva 11-2015 18:21 07/14/20152.1M

PDF
Zmluva 13-2015 16:57 09/16/2015358.7k

PDF
Zmluva 14-2015 09:38 08/29/2015506k

PDF
Zmluva 15-2015 13:53 08/31/20151.2M

PDF
Zmluva 16-2015 16:58 09/16/20151.5M

PDF
Zmluva 17-2015 16:54 09/17/2015575.4k

PDF
Zmluva 18-2015 09:15 09/28/20151.6M

PDF
Zmluva 19-2015 16:00 11/19/2015723.5k

PDF
Zmluva 20-2015 09:18 10/30/20153M

PDF
Zmluva 21-2015 16:01 11/19/2015731.2k

PDF
Zmluva 22-2015 16:02 11/19/20151.4M

Facebook