Stavebný úrad Mužla

Stavebný úrad Mužla
Hlavné námestie č. 711/2
Referent: Mgr. Nagy Tamás
Tel. 036/2861763, 0905/734538
e-mail: tamas.nagy@muzla.sk
stránkové dni: dtto ako Obecný úrad Mužla