Naša obec, s približne 2000 obyvateľmi, leží v Podunajskej nížine na južnom okraji hronskej tabule, 8 km západne od Štúrova. Obec z juhu ohraničuje rieka Dunaj a zo severu Belianske kopce.

K obci patria osady Čenkov, Jurský Chlm a Malá Mužla.
Obec má základnú školu, materskú školu, kultúrny dom, športové ihrisko a športovú halu. Treba ešte spomenúť vinohradníctvo, čo má v obci asi 400 ročnú tradíciu. Mužlianske víno má dobré meno nielen v celej republike, ale aj za hranicami.Na území katastra obce sa nachádzajú aj národné prírodné rezervácie „Čenkovská step“, Čenkovská lesostep“, prírodná rezervácia „Jurský Chlm“ a prírodná pamiatka „Mužliansky potok“. Údolie Dunaja, okolité lesy a kopce ponúkajú dobrodružné výlety pre miľovníkov prírody.
Sme presvedčení, ak zavítate do našej obce, budete sa u nás cítiť dobre a mužlančania Vás presvedčia o svojej srdečnosti a pohostinnosti.

Erb1

Obec Mužla leží v Podunajskej nížine na južnom okraji hronskej tabule, 8 km západne od Štúrova. Prvé písomné správy o obci pochádzajú z roku 1156, keď patrila hradu Tekov, avšak dejiny osídlenia jej územia začínajú už v období neolitu. Dokumentujú to archeologické nálezy v Čenkove.
Rímsko-katolický kostol P. Marie pochádza z roku 1332. V roku 1700 bol obnovený a v roku 1731 bol celkom prebudovaný. Terajšiu podobu dostal v roku 1817.
Na južnom okraji obce sa nachádza studňa Pána, ktorá pochádza z čias kráľa Štefana. Železničná stanica prevádzkuje od roku 1851. Budova školy bola dokončená v roku 1916. Do roku 1909 Mužla bola sídlom okresu Parkan, v obci bol okresný súd a úrad stoličného sudcu.
Katastrálne územie obce má výmeru 5210 ha, z toho 3371 ha poľnohospodárskej pôdy, 889 ha lesa, 565 ha vodnej plochy, 269 ha zastavanej plochy a 102 ha inej plohy.
Počet obyvateľov:

v roku Počet obyvateľov
1780 1595
1827 1846
1880 2526
1900 2908
1905 3668

Dnes počet obyvateľov pohybuje okolo 2000.
K obci patria osady Čenkov, Jurský Chlm a Malá Mužla.
Obec má materskú školu, kultúrny dom, športové ihrisko a športovú halu. V obci prevádzkuje aj Hotel Montanara. Treba ešte spomenúť vinohradníctvo, čo má v obci asi 400 ročnú tradíciu. Mužlianske víno má dobré meno v celej republike.
Na území katastra obce sa nachádzajú aj národné prírodné rezervácie „Čenkovská step“, Čenkovská lesostep“, prírodná rezervácia „Jurský Chlm“ a prírodná pamiatka „Mužliansky potok“.

 

</h5>

Brusno (Borosznó, Garamszentandrás) www.brusno.sk slovenské obyvateľstvo
Mogyorósbánya (Mod’oróš) www.mogyorosbanya.hu maďarské a slovenské obyvateľstvo
Pilisszentlászló (Senváclav) www.pilisszentlaszlo.hu maďarské a slovenské obyvateľstvo