Modernizácia hasičskej zbrojnice v Mužli

V roku 2019 Obec Mužla podala žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu MV SR na „Modernizácia hasičskej zbrojnice v Mužli“ vo výške 30 000 Eur, ktorá nám aj bola schválená. V roku 2022 sa rekonštrukciou požiarnej zbrojnice zrealizovala výmena vstupných dverí, zateplenie stropných konštrukcií, výmena a oprava spevnenej plochy podľa projektovej dokumentácie. Na realizáciu rekonštrukcie budovy boli použité finančné prostriedky z dotácie MV SR a spolufinancovanie obce Mužla bolo vo výške 1 880,89 Eur.

[huge_it_gallery id=“14″]