Dotazník na zhotovenie stratégie Dolnohronského regionálneho partnerstvanájdete na: http://muzla.sk/001/01/2page.pdf

Facebook