Zamestnanci obecnej knižnice s úctou pozývajú záujemcov v piatok 19. októbra so začiatkom o 17,00 hodine na stretnutie čitateľov s populárnou spisovateľkou Gróf Nádasdy Borbálou. Spisovateľka predstaví svoje doteraz vydané diela. Účastníci stretnutia môžu spoznať aj jej bohatú životnú cestu. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


JESENNÉ UPRATOVANIE !

Oznamujeme obyvateľom obce, že koncom budúceho týždňa, t.j. v dobe od soboty 20. októbra do utorka 23. októbra bude možnosť uloženia veľkoobjemového odpadu do veľkých kontejnerov ktoré budú vyložené už na známych miestach obce. Do kontejnerov je ZAKÁZANÉ hádzať zelený odpad, pneumatiky, akumulátory, elektroodpad, stavebný odpad. Dôrazne žiadame Vážených obyvateľov o disciplinovaný prístup pri uložení odpadu iba takého druhu, ktorý od Vás žiadame v záujme bezproblémového uloženia potom na skládke, aby sa predišlo vráteniu kontejnera zo skládky. Kontejnery budú odvezené v stredu 24. októbra.
 

Archív

2018

Január / 2018Vážení spoluobčania!

Pracovníci Západoslovenských vodární zistili haváriu vodovodného potrubia v blízkosti domu číslo 230. Dnes, t.j. v nedeľu medzi 19-tou a 20-tou hodinou odstavia vodovod v tomto úseku od prevádzky a zásobovanie vodou nebude zabezpečené do zajtra, t.j. do pondelka ráno do 7-ej hodiny. V pondelok ráno o 7-ej hodine znova bude zabezpečené zásobovanie vodou, až do 8-ej hodiny rannej, aby obyvatelia ulice pod Záhradami sa mohli umyť a napustiť si pitnú vodu do zásoby. V pondelok ráno o 8-ej hodine na tomto úseku znova odstavia zásobovanie pitnou vodou a zaháji sa oprava poškodeného vodovodu pri dome číslo 230. Vodárne žiadajú obyvateľov ulice pod Záhradami o pochopenie a zároveň ich žiadajú, aby sa vhodne prispôsobili novým dočasným podmienkam v zásobovaní pitnou vodou.

Pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti ďakujú za Vaše pochopenie a za Vašu trpezlivosť.


Dôrazne vyzývame všetkých majiteľov psov, aby svoje zvieratá držali za bránou, nakoľko výrazným spôsobom sa zvýšil počet túlavých psov. V opačnom prípade tie psy budú odnesené.Vedenie základnej organizácie zdravotne postihnutých občanov srdečne pozýva svojich členov ako aj obyvateľov obce v sobotu, 10. februára so začiatkom o 18:00 do kultúrneho domu na fašiangový ples.
V rámci zábavy vystúpi mužliansky spevácky súbor Dallos a z maďarského Tokodu súbor Borvirág.
Vstupné je 10 eur, ktoré obsahuje aj večeru. Hudbu poskytuje kapela R-Duo.
Lístky v predpredaji si môžete zakúpiť vždy po utorkoch v klube dôchodcov medzi 8 – 10 hodinou.
Každého srdečne očakáva vedenie organizácie.


Základná organizácia Csemadok-u srdečne pozýva obyvatel'ov obce na hudobnú veselohru v podaní umelcov budapeštianskej divadelnej spoločnosti Éless-szín, v nedel'u dňa 25. februára so začiatkom o 17,00 hodine. Predpredaj vstupeniek v obecnej knižnici. Vstupné v predpredaji 8 Eur, na mieste 10. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


Na základe vyjadrenia štátneho úradu verejného zdravotníctva oznamujeme obyvateľom obce, zároveň rodičom detí ktorí navštevujú základnú školu Jánosa Endrődyho a materskú školu, že vyučovanie tento týždeň nebude.
Vyučovanie v základnej škole sa začína 29 ho januára, teda v pondelok, v materskej škole 30ho januára, teda v utorok. Športový klub TJ AC Mužla srdečne pozýva záujemcov na 3. mužliansky športový ples v sobotu 27. januára so začiatkom o 20,00 hodine v miestnom kultúrnom dome. Hudbu poskytuje skupina EXKLUZÍV. Vstupné je 10 Eur, ktoré obsahuje aperitív , večeru a kávu.
Lístky si môžete zakúpiť v reštaurácii U bieleho koňa al. na t.č. 0905552097 alebo u Henriety Jeneiovej na t.č.0948520366. Každého srdečne očakávajú.


Vedenie základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Vám oznamuje, že v nedel'u 28. januára o 14:30, v kultúrnom dome sa uskutoční prednáška na tému: Pestovanie a ochrana viniča. Prednášati bude Tibor Szabó.
Každého záujemcu srdečne očakávajú organizátori!


Okresný úrad – pozemkový a lesný odbor pozýva vlastníkov, ktorým boli vyčlenené pozemky do dočasného náhradného užívania, v utorok dňa 16.2.2018 o 9,00 hodine na stretnutie v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove. Na stretnutí budú vysvetlené všetky zmeny v zákonoch, ktoré sa týkajú užívania náhradných pozemkov. Po prednáške budú pracovníci Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru k dispozícii na individuálne konzultácie.


Vážení spoluobčania!

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na pietnú udalosť, ktorú organizujeme z príležitosti 75. výročia bojov pri Done, počas II. Svetovej vojny. Počas bojov pri Done mnohí mužlančania bojovali za svoju vlasť a za krutých podmienok, počas ťažkých bojov zahynuli. Na ich počesť organizujeme pietnú slávnosť v nedeľu, dňa 14. januára 2018, o 15-tej hodine v obecnom parku pri pomníku padlých hrdinov, Csodaszarvas. Z príležitosti okrúhleho výročia bojov spomenieme na padlých hrdinov a uctíme si ich pamiatku položením vencov a zapálením sviečok. Na pietnú akciu pozývame predstaviteľov miestnych spoločenských organizácií a všetkých spoluobčanov, najmä pozostalých hrdinov, aby sme spolu mohli spomínať na spoluobčanov, ktorí zahynuli za svoju vlasť.

S úctou: Obecná samospráva


Vedenie telovýchovnej jednoty oznamuje priaznivcom futbalu, že v sobotu 13. januára so začiatkom o 10,00 hodine v športovej hale usporiadajú celodenný sálový futbalový turnaj s účasťou piatich obcí: Salka, Bruty, Gbelce, Kamenný Most a Mužla. Na podujatie každého srdečne pozývajú.


Február / 2018
Vedenie TJ AC Mužla oznamuje obyvateľom obce, že v sobotu 17. februára so začiatkom o 18,30 hod. usporiada výročnú schôdzu telovýchovnej jednoty v jedálni kultúrneho domu, na ktorú srdečne očakávajú každého záujemcu. Zároveň oznamujú záujemcom, že pred zahájením schôdze bude možnosť zaplatenia členského príspevku.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 22. októbra v nedeľu so začiatkom o 14,00 hodine na miestnom futbalovom ihrisku sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového mužstva dospelých s futbalovým mužstvom dospelých FC Semerova.
Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Marec / 2018
Oznamujeme obyvateľom obce, že v stredu 4. apríla na obecnom úrade neprijímame stránky. Stránkový deň bude v utorok 3. apríla.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 1. apríla v nedeľu so začiatkom o 15,30 hodine na miestnom futbalovom ihrisku sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového družstva dospelých proti FC Černík. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


 19. Marec Pondelok  
 
20. Marec Utorok 14,00 Pohrebná svätá omša
 18,00 Svätá omša  
21. Marec Streda 18,00 Svätá omša
22. Marec Štvrtok 17,00 Tichá adorácia
 18,00 Svätá omša 
23. Marec Piatok  
 16,30 Krížová cesta 
24. Marec Sobota 08,00 Svätá omša
25. Marec Nedeľa 11,00 Svätá omša

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla


Omšový poriadok
12. týždeň

 

Farnosť Mužla

Mgr. Iván Borka, farár
 č. 361, 943 52, Mužla
  036/75 831 13
Vážení vinári! Vedenie základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Vás srdečne pozýva na 29. ročník súťaže vín. Zber vzoriek sa uskutoční 26. februára od 17:00 do 19:00 hodiny v kultúrnom dome.
Vzorku treba odovzdať v dvoch 0,7dl-ových fľašiach. Účastnícky poplatok 4,-€ za vzorku. Pri zbere vzoriek je možnosť zakúpenia lístkov na večeru v cene 4,-€. Pre záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť len ako hostia vstupné je 6,-€.
Tieto vstupenky taktiež môžete zakúpiť 26. februára, alebo objednať na telefónnych číslach 0904 877 674, alebo 0907 181 574 do 1. marca. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa koná 3. marca od 17:00 hodiny v kultúrnom dome.
Každého vinára a priateľa vína srdečne očakávajú organizátori!


Vyzývame obyvateľov obce, že od 01.03. 2017 budú vyprázdnené len kuka nádoby označené s novými nálepkami na rok 2018.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v stránkových dňoch, teda v pondelok, v stredu a v piatok je možné platiť poplatok za komunálny odpad na prízemí obecného úradu.
Apríl / 2018
Oznamujeme váženým obyvateľom, že 4. mája v našej obci stratili pánsku peňaženku s dôležitými osobnými dokladmi. Žiadame poctivého nálezcu, aby nález oznámil Richardovi Kuruczovi pod č.d. 185 v obci Pastovce resp. Na tel.č. 0950647344.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v stredu 9. mája sa uskutoční zber elektroodpadu v garáži pri hasičskom sklade. Žiadame každého kto má takýto odpad aby ho odovzdal v uvedený deň.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V sobotu 5. mája so začiatkom o 16,30 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho mužstva dorast proti FC Komjatice. V nedeľu 6. mája o 13,00 hodine sa koná majstrovský zápas žiakov proti FC Bíňa. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.

Dr. Vojcek oznajume obyvateľom obce, že v období od 30. apríla do 6. mája neordinuje. Zastupuje ho pán Dr. Fodor v Štúrove.


Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta vo štvrtok 26. apríla z technických príčin bude otvorená iba do 11,00 hodiny.


JARNÉ UPRATOVANIE ! Oznamujeme obyvateľom obce, že koncom týždňa, t.j. v dobe od piatku 27. apríla do pondelka 30. apríla bude možnosť uloženia veľkoobjemového odpadu do veľkých kontejnerov ktoré budú vyložené už na známych miestach obce. Do kontejnerov je ZAKÁZANÉ hádzať zelený odpad, pneumatiky, akumulátory, elektroodpad, stavebný odpad. Dôrazne žiadame Vážených obyvateľov o disciplinovaný prístup pri uložení odpadu iba takého druhu, ktorý od Vás žiadame v záujme bezproblémového uloženia potom na skládke, aby sa predišlo vráteniu kontejnera zo skládky.


Informujeme tých majiteľov pivníc, ktorí si žiadali zavedenie pitnej vody, že v stredu 25. apríla so začiatkom o 17,00 hodine na obecnom úrade sa uskutoční stretnutie, na ktorom sa prediskutujú ďalšie kroky spojené s touto investíciou.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v stredu 25. apríla od 8,00 – 19,00 hodiny sa na bývalom smetisku uskutoční zber zeleného odpadu. Žiadame spoluobčanov o disciplinovaný prístup aby na smetisko odviezli výlučne iba zelený odpad.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že v nedeľu 29. apríla so začiatkom o 10,00 hodine sa koná majstrovský futbalový zápas domáceho futbalového mužstva žiakov proti TJ Družstevník Bruty. O 16,00 hodine môžete fandiť miestnemu dorastu, ktorý hrá proti TJ Lokomotíva Bánov. V utorok 1. mája so začiatkom o 16,30 hodine sa odohrá majstrovský zápas miestneho mužstva dorast proti FC Veľký Kýr. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 14. apríla so začiatkom o 13,00 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas žiakov proti TJ Sokol Gbelce. 15. apríla v nedeľu so začiatkom o 15,30 hodine môžete sledovať majstrovský zápas miestneho futbalového družstva dospelých proti ŠK Svodín. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že v stredu 11. apríla pošta z technických príčin bude otvorená až od 15 hodiny.


Dr. Vojcek oznajume obyvateľom obce, že v piatok 20. apríla neordinuje. Zastupuje ho pán Dr. Fodor v Štúrove.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 21. apríla so začiatkom o 16,00 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového mužstva dorast proti FC Veľký Kýr. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty. .


Informujeme obyvateľov obce, hlavne majiteľov pivníc na vinici, že cesta na vinici v časti Podcsípány bude na obmedzený čas uzavretá . Žiadame majiteľov pivníc, aby k svojím pivniciam chodili od Belej. Vyzývame ďalej tých, ktorí majú na tomto úseku orezané prútie, aby boli láskaví to odstrániť z cesty. Ďakujeme za pozornosť a pochopenie!


Zamestnanci obecnej knižnice s úctou pozývajú záujemcov na ukážku knihy spojenú s dedikáciou s názvom Klan od spisovateľa Tibor Szomolai, ktorá sa uskutoční 20. apríla so začiatkom o 17,00 hodine v miestnej knižnici. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


Vážení spoluobčania !

Demonštrácia zorganizovaná na stredu 11. apríla bola ilegálna, nakoľko usporiadatelia ju neohlásili na žiadny správny orgán. Na demonštrácii sa zúčastnilo približne 70 občanov, a menej ako polovica zúčastnených bola z obce Mužla. Niektorí ani niie sú rodičia detí navštevujúcich základnú školu. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo spestrené hlukom, ale prebehlo v poriadku. Obecné zastupiteľstvo všetky moje návrhy na uznesenie schválilo. Na konci zasadnutia som na stredu 18. apríla ohlásil možnú demonštráciu v záujme práva, na podporu úsilia miestnej samosprávy, za zachovanie poriadku v obci Mužla.

Keďže som sa dozvedel, že manifestácie 11. apríla sa zúčastnilo iba 70 občanov, z ktorých polovica nebola z obce Mužla, svoj podnet na demonštráciu na stredu 18. apríla odvolám. Nemá zmysel ďalej napínať strunu, vzbudzovať vzruch. V obci Mužla každý chce kľud, žiada si pokoj. Prosím, aby si toto vzali k srdcu aj usporiadatelia demonštrácie, ktorá sa konala 11. apríla.

S úctou: Farkas Iván, starosta obce Mužla


Vážení veriaci! Omšový poriadok Rímskokatolíckeho farského úradu Mužla odteraz nájdete na našej internetovej stránke v menu „Inštitúcie”, v podmenu „Farský úrad”.
Máj / 2018
Dr. Vojcek oznajume obyvateľom obce, že vo štvrtok a piatok 17. a 18. mája neordinuje. Zastupuje ho Dr. Verbóková v Štúrove.


Zamestnanci obecnej knižnice s úctou pozývajú milovníkov kníh v piatok 18. mája so začiatkom o 17,00 hodine na stretnutie čitateľov so spisovateľkou Danielou Kapitáňovou, v súčasnosti redaktorkou a dramaturgičkou slovenského rozhlasu. Uskutoční sa ukážka literárneho diela s názvom Kniha o cintoríne ktorá má veľký úspech - preložili ju už do štrnástich jazykov. Rozhovor prebehne v maďarskom aj slovenskom jazyku. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta v piatok 11. mája z dôvodu účasti na pohrebe bude otvorená iba do 13,00 hodiny.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V piatok 11. mája so začiatkom o 17,00 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho mužstva žiakov proti FC Strekov. V nedeľu 13. mája o 16,30 hodine sa koná majstrovský zápas dospelých proti FC Komjatice. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.
Jún / 2018Vážení obyvatelia! Obec Mužla aj tento rok zorganizuje Deň pre Dunaj, z príležitosti vyhlásenia tohto významného dňa Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Tak ako aj minulý rok, aj teraz vyzývame obyvateľov obce, ktorým je srdcovou záležitosťou čistota životného prostredia, aby prijali naše pozvanie na sobotu 16. júna medzi od 8,00 do 10,00 hodinou na vyčistenie časti brehu rieky Dunaj. Nápomocných záujemcov odvezieme obecným autobusom od obecného úradu na čenkovský úsek Dunaja, kde spoločne vyčistíme najviac dotknutú oblasť v katastri našej obce. 


TJ AC Mužla v spolupráci s Obecným úradom, ako aj s ostatnými organizáciami ako ZO Csemadoku, ZŠ Jánosa Endrődyho, ZO zdravotne ťažko postihnutých občanov, s klubom dôchodcov a s hasičským zborom oznamuje malým a veľkým, že v sobotu, dňa 23-ho júna so začiatkom o 9 hodine usporiada na miestnom futbalovom ihrisku deň detí. Pestrým programom, novými atrakciami, so spoločenskými hrami, s množstvom prekvapení očakávame účastníkov, v prvom rade detičky. Každé dieťa, rodiča ako aj starého rodiča srdečne očakávajú organizátori.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V sobotu 16. mája so začiatkom o 10,30 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho mužstva dorastu proti ŠK Svodín. V nedeľu 17. júna o 17,00 hodine sa koná majstrovský zápas dospelých proti ŠK Vlkas.

Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


S úctou pozývame vážených obyvateľov v piatok 15. júna so začiatkom o 17,00 hodine do miestnej knižnice kde Vás čaká ukážka prvej básnickej zbierky nášho spoluobčana Martina Németha. Okrem toho sa uskutoční predstavenie špeciálnych filmov znamenitého fotografa M.Nagy Lászlóa, kto so svojimi diaporámami získal nespočetné množstvo cien na festivaloch Karpatskej kotliny. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


Dr. Vojcek oznajume obyvateľom obce, že v piatok 8. júna neordinuje. Zastupuje ho Dr. Fodor v Štúrove.


Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta zajtra 7. júna po 12,30 hodine z dôvodu preškolenia personálu bude otvorená iba v obmedzenom režime.
Júl / 2018V mene samosprávy obce Mužla s úctou pozývame vážených obyvateľov v piatok 8.júna so začiatkom o 15:00 hodine na centenárne podujatie a otvorenie výstavy do miestneho kultúrneho domu. I. Svetová vojna skončila pred 100 rokmi. Pri tejto príležitosti usporiadame výstavu bojových nástrojov, dokumentov, vojenských nálezov, vyznamenaní. Súčasne s otvorením výstavy sa uskutoční historická obhliadka a odborná konferencia v rámci ktorej budú prednášať historici o dejstvách a hrôzach I. svetovej vojny. Výstava bude otvorená v kultúrnom dome po dobu 3 týždňov, v súlade so stránkovými hodinami obecného úradu. Radi uvítame jednotlivcov, skupiny, hoci aj jednotlivé triedy zo základnej školy, v prvom rade ale obyvateľov našej obce. S radosťou Vás očakávame na otvorenie výstavy, ako aj na historickú obhliadku v piatok, 8.júna so začiatkom o 15:00 hodine do miestneho kultúrneho domu, a tiež po dobu 3 týždňov na obhliadku tejto výstavy niektorý pracovný deň. Po slávnosti sa uskutoční kladenie vencov na pomník obetiam I. svetovej vojny. Predstavitelia spoločenských organizácií a obyvatelia obce si môžu uctiť pamiatke padlých príbuzných a známych v I. svetovej vojne položením venca, kytice, kvetov alebo zapálením sviečky pri pomníku. S úctou samospráva obce Mužla, a pracovníci obecného úradu.
August / 2018
Žiadame tých majiteľov pivníc, ktorým spodná vínna pivnica sa nachádza pod hociktorou cestou na vinici, aby z dôvodu výstavby viničného vodovodu boli láskaví sa dostaviť za pánom Csaba Vezér na obecnom úrade, resp. mu zavolať na tel. čísle 0905/734 538.


Upozorňujeme spoluobčanov, ktorí majú nehnuteľnosť na predaj alebo do podnájmu, že majú možnosť zverejniť túto skutočnosť na oznamovacej tabuli na obecnom úrade respektíve na webovej stránke obce. K tomuto je potrebné, aby si priniesli na obecný úrad fotku o nehnuteľnosti, list vlastníctva a telefonický prípadne iný kontakt.


Oznamujeme obyvateľom obce, že môžete platiť daň z nehnuteľností, daň z pozemkov a daň za psa na prízemí obecného úradu v stránkových dňoch, teda v Pondelok, v Stredu a v Piatok Oznamujeme obyvateľom obce, že kvôli účasti na školení zamestnancov obecného úradu, v piatok 31. augusta nebude stránkový deň. Stránky prijímame vo štvrtok 30. augusta.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V sobotu 25. augusta so začiatkom o 17,00 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho mužstva dorastu proti FK Jur nad Hronom.
V nedeľu 26. augusta o 17,00 hodine sa koná majstrovský zápas dospelých proti OŠK Dolný Ohaj.

Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty. Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že
V sobotu 21. septembra so začiatkom o 15,30 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho mužstva dorastu proti Okoličná na Ostrove. V nedeľu 22. septembra o 12,30 hodine sa koná majstrovský zápas žiakov proti hráčom z Jasovej. Poobede o 15,30 hodine hrá mužstvo dospelých proti hráčom z Trávnice.

Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


September / 2018
Vedúca predajne Jednoty oznamuje obyvateľom obce, že predajňa v nedeľu 9. septembra bude zatvorená.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V sobotu 8. septembra so začiatkom o 16,00 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho mužstva dorastu proti OŠK Svätý Peter..

V nedeľu 9. septembra o 10,00 hodine sa koná majstrovský zápas žiakov proti hráčom FC Bíňa. Poobede o 16,00 hodine hrá mužstvo dospelých proti OFK Maňa.

Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty. Vedúca predajne Jednoty oznamuje obyvateľom obce, že predajňa v sobotu 15. septembra bude zatvorená.


Spoločnosť autobusovej dopravy ARRIVA informuje obyvateľov obce Mužla, že v termíne od 16. septembra 2018 do 22. septembra 2018, počas Európskeho týždňa mobility bude na všetkých mestských a medzimestských linkách nezľavnený cestovný lístok predávaný za polovičnú cenu. Okrem toho v sobotu, dňa 22. septembra 2018 budete môcť cestovať na mestských autobusových linkách v Štúrove zadarmo.


S radosťou pozývame Vážených obyvateľov v sobotu 15. septembra so začiatkom o 15 hodine na hudobné podujatie v podaní umelcov klubu Dankó s názvom Csendul a nóta, száll a muzsika, ktoré sa uskutoční na námestí pred kultúrnym domom, v prípade nepriaznivého počasia v kinosále kultúrneho domu. O občerstvenie ako aj guláš je postarané. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia. Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta v stredu 26. septembra kvôli účasti na schôdzi bude otvorená iba do 11,00 hod. 27. septembra vo štvrtok namiesto stredy zase bude otvorená až do 17,00 hodiny.


Oznamujeme tým spoluobčanom ktorí majú zavedenú káblovú televíziu Carisma, že sa zmenilo meno firmy na Internito. Spoločnosť je Vám k dispozícii denne od 8,00 – 20,00 hodiny na tel.č. 0850 111 311.
Október / 2018Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V sobotu 13. októbra o 12,00 hodine sa koná majstrovský zápas žiakov proti hráčom zo Strekova. Poobede o 14,30 hodine hrá mužstvo dorastu proti hráčom z Kolty. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty. Oznamujeme obyvateľom obce, že v pondelok 15. októobra sa uskutoční zber elektroodpadu v garáži pri hasičskom sklade. Žiadame každého kto má takýto odpad aby ho odovzdal v uvedený deň.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v stredu 10. októbra od 8,00 – 19,00 hodiny sa na bývalom smetisku uskutoční zber zeleného odpadu. Žiadame spoluobčanov o disciplinovaný prístup aby na smetisko odviezli výlučne iba zelený odpad.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že
V sobotu 6. októbra o 12,30 hodine sa koná majstrovský zápas žiakov proti hráčom zo Svodína. V nedeľu 7. októbra o 14,30 hodine hrá mužstvo dospelých proti hráčom z Michalu nad Žitavou.

Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.
 

Facebook