19. Marec Pondelok  
 
20. Marec Utorok 14,00 Pohrebná svätá omša
 18,00 Svätá omša  
21. Marec Streda 18,00 Svätá omša
22. Marec Štvrtok 17,00 Tichá adorácia
 18,00 Svätá omša 
23. Marec Piatok  
 16,30 Krížová cesta 
24. Marec Sobota 08,00 Svätá omša
9,30  Veľkonočná svätá spoveď
25. Marec Nedeľa 11,00 Svätá omša

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla


Omšový poriadok
12. týždeň

 

Farnosť Mužla

Mgr. Iván Borka, farár
 č. 361, 943 52, Mužla
  036/75 831 13
 

Archív

2018

Január / 2018Vážení spoluobčania!

Pracovníci Západoslovenských vodární zistili haváriu vodovodného potrubia v blízkosti domu číslo 230. Dnes, t.j. v nedeľu medzi 19-tou a 20-tou hodinou odstavia vodovod v tomto úseku od prevádzky a zásobovanie vodou nebude zabezpečené do zajtra, t.j. do pondelka ráno do 7-ej hodiny. V pondelok ráno o 7-ej hodine znova bude zabezpečené zásobovanie vodou, až do 8-ej hodiny rannej, aby obyvatelia ulice pod Záhradami sa mohli umyť a napustiť si pitnú vodu do zásoby. V pondelok ráno o 8-ej hodine na tomto úseku znova odstavia zásobovanie pitnou vodou a zaháji sa oprava poškodeného vodovodu pri dome číslo 230. Vodárne žiadajú obyvateľov ulice pod Záhradami o pochopenie a zároveň ich žiadajú, aby sa vhodne prispôsobili novým dočasným podmienkam v zásobovaní pitnou vodou.

Pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti ďakujú za Vaše pochopenie a za Vašu trpezlivosť.


Dôrazne vyzývame všetkých majiteľov psov, aby svoje zvieratá držali za bránou, nakoľko výrazným spôsobom sa zvýšil počet túlavých psov. V opačnom prípade tie psy budú odnesené.Vedenie základnej organizácie zdravotne postihnutých občanov srdečne pozýva svojich členov ako aj obyvateľov obce v sobotu, 10. februára so začiatkom o 18:00 do kultúrneho domu na fašiangový ples.
V rámci zábavy vystúpi mužliansky spevácky súbor Dallos a z maďarského Tokodu súbor Borvirág.
Vstupné je 10 eur, ktoré obsahuje aj večeru. Hudbu poskytuje kapela R-Duo.
Lístky v predpredaji si môžete zakúpiť vždy po utorkoch v klube dôchodcov medzi 8 – 10 hodinou.
Každého srdečne očakáva vedenie organizácie.


Základná organizácia Csemadok-u srdečne pozýva obyvatel'ov obce na hudobnú veselohru v podaní umelcov budapeštianskej divadelnej spoločnosti Éless-szín, v nedel'u dňa 25. februára so začiatkom o 17,00 hodine. Predpredaj vstupeniek v obecnej knižnici. Vstupné v predpredaji 8 Eur, na mieste 10. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


Na základe vyjadrenia štátneho úradu verejného zdravotníctva oznamujeme obyvateľom obce, zároveň rodičom detí ktorí navštevujú základnú školu Jánosa Endrődyho a materskú školu, že vyučovanie tento týždeň nebude.
Vyučovanie v základnej škole sa začína 29 ho januára, teda v pondelok, v materskej škole 30ho januára, teda v utorok. Športový klub TJ AC Mužla srdečne pozýva záujemcov na 3. mužliansky športový ples v sobotu 27. januára so začiatkom o 20,00 hodine v miestnom kultúrnom dome. Hudbu poskytuje skupina EXKLUZÍV. Vstupné je 10 Eur, ktoré obsahuje aperitív , večeru a kávu.
Lístky si môžete zakúpiť v reštaurácii U bieleho koňa al. na t.č. 0905552097 alebo u Henriety Jeneiovej na t.č.0948520366. Každého srdečne očakávajú.


Vedenie základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Vám oznamuje, že v nedel'u 28. januára o 14:30, v kultúrnom dome sa uskutoční prednáška na tému: Pestovanie a ochrana viniča. Prednášati bude Tibor Szabó.
Každého záujemcu srdečne očakávajú organizátori!


Okresný úrad – pozemkový a lesný odbor pozýva vlastníkov, ktorým boli vyčlenené pozemky do dočasného náhradného užívania, v utorok dňa 16.2.2018 o 9,00 hodine na stretnutie v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove. Na stretnutí budú vysvetlené všetky zmeny v zákonoch, ktoré sa týkajú užívania náhradných pozemkov. Po prednáške budú pracovníci Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru k dispozícii na individuálne konzultácie.


Vážení spoluobčania!

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na pietnú udalosť, ktorú organizujeme z príležitosti 75. výročia bojov pri Done, počas II. Svetovej vojny. Počas bojov pri Done mnohí mužlančania bojovali za svoju vlasť a za krutých podmienok, počas ťažkých bojov zahynuli. Na ich počesť organizujeme pietnú slávnosť v nedeľu, dňa 14. januára 2018, o 15-tej hodine v obecnom parku pri pomníku padlých hrdinov, Csodaszarvas. Z príležitosti okrúhleho výročia bojov spomenieme na padlých hrdinov a uctíme si ich pamiatku položením vencov a zapálením sviečok. Na pietnú akciu pozývame predstaviteľov miestnych spoločenských organizácií a všetkých spoluobčanov, najmä pozostalých hrdinov, aby sme spolu mohli spomínať na spoluobčanov, ktorí zahynuli za svoju vlasť.

S úctou: Obecná samospráva


Vedenie telovýchovnej jednoty oznamuje priaznivcom futbalu, že v sobotu 13. januára so začiatkom o 10,00 hodine v športovej hale usporiadajú celodenný sálový futbalový turnaj s účasťou piatich obcí: Salka, Bruty, Gbelce, Kamenný Most a Mužla. Na podujatie každého srdečne pozývajú.


Február / 2018
Vedenie TJ AC Mužla oznamuje obyvateľom obce, že v sobotu 17. februára so začiatkom o 18,30 hod. usporiada výročnú schôdzu telovýchovnej jednoty v jedálni kultúrneho domu, na ktorú srdečne očakávajú každého záujemcu. Zároveň oznamujú záujemcom, že pred zahájením schôdze bude možnosť zaplatenia členského príspevku.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 22. októbra v nedeľu so začiatkom o 14,00 hodine na miestnom futbalovom ihrisku sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového mužstva dospelých s futbalovým mužstvom dospelých FC Semerova.
Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Marec / 2018
Vážení vinári! Vedenie základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Vás srdečne pozýva na 29. ročník súťaže vín. Zber vzoriek sa uskutoční 26. februára od 17:00 do 19:00 hodiny v kultúrnom dome.
Vzorku treba odovzdať v dvoch 0,7dl-ových fľašiach. Účastnícky poplatok 4,-€ za vzorku. Pri zbere vzoriek je možnosť zakúpenia lístkov na večeru v cene 4,-€. Pre záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť len ako hostia vstupné je 6,-€.
Tieto vstupenky taktiež môžete zakúpiť 26. februára, alebo objednať na telefónnych číslach 0904 877 674, alebo 0907 181 574 do 1. marca. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa koná 3. marca od 17:00 hodiny v kultúrnom dome.
Každého vinára a priateľa vína srdečne očakávajú organizátori!


Vyzývame obyvateľov obce, že od 01.03. 2017 budú vyprázdnené len kuka nádoby označené s novými nálepkami na rok 2018.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v stránkových dňoch, teda v pondelok, v stredu a v piatok je možné platiť poplatok za komunálny odpad na prízemí obecného úradu.
 

Facebook