Oznamujeme obyvateľom obce, že v stredu 6. novembra od 8,00 – 19,00 hodiny sa uskutoční zber elektroodpadu vedľa garáže pri hasičskom sklade. Žiadame každého, aby láskavo dodržal uvedený termín, pretože ani deň pred ani deň po nemáme v možnostiach prijať a uskladniť elektroodpad v našich priestoroch.


Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa vyhľadom na pamiatku zosnulých areál VKK na okraji obce z dôvodu umiestnenia zeleného odpadu z domácností bude otvorený až 9. novembra teda budúci týždeň v sobotu od 9,00 – 12,00 hodiny.


Upozorňujeme Vážených spoluobčanov, že vedľa vonkajšeho fittnesu na ulici Dolná záhradná sme dnešným dňom umiestnili aj prvky detského ihriska. Touto cestou upozorňujeme vážených obyvateľov hlavne žijúcich v blízkom okolí, že používanie detského ihriska koncom tohto týždňa je zakázané a vystavené nebezpečiu úrazu. Ďakujeme za pochopenie.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 2. novembra v sobotu so začiatkom o 12,00 hod. sa na miestnom futbalovom ihrisku odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového mužstva žiakov proti hráčom žiakov z Jasovej. V nedeľu 3. novembra so začiatkom 14,00 hod. môžete vidieť zápas domáceho mužstva proti hráčom TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou. Každého fanúšika srdečne očakávajú.
 

Archív

2019

Október / 2019
S úctou pozývame záujemcov v piatok 25. októbra na zábavné predstavenie v podaní Móniky Szeleczki, ktorá bude prednášať šantivé, humoristické ľudové rozprávky pre dospelých, ako o tom svedčí aj názov jej predstavenia: „Najväčšou vecou na sväte je láska“. Každého srdečne očakávajú zamestnanci obecnej knižnice.


Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta v piatok 25. októbra z dôvodu účasti na školení celý deň bude zatvorená. JESENNÉ UPRATOVANIE !

Oznamujeme obyvateľom obce, že koncom týždňa sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu do veľkých kontejnerov. V piatok a sobotu 18. a 19. októbra budú kontejnery uložené a plynule vyprázdňované na nasledovných miestach: Park pred základnou školou Futbalové ihrisko Trojuholník pri dome Lubíkovcov Priestor pred Kotrovými na križovatke Vadász utca a Diófa utca Žiadame obyvateľov, aby vedľa kontejnerov neukladali odpad, pretože ako som už naznačila, kontejnery plynule vyprázdňujeme. V nedeľu 20. októbra sa kontejnery v ranných hodinách premiestnia na nasledovné miesta: Transformátor pri súp. čísle 415 Vchod na slepačiu farmu Autobusová otáčka pri hornom jazere Horné garáže, a bude možné do nich ukladať veľkoobjemový odpad aj 21. októbra v pondelok. Z tohto dôvodu zelené kuka nádoby budú vyprázdnené až 22. októbra v utorok. Do kontejnerov je zakázané hádzať zelený odpad, pneumatiky, akumulátory, elektroodpad, stavebný odpad, sklenené okná. Uloženie týchto druhov odpadov treba odsúhlasiť so zamestnancami zberného dvora. Na jar sme mali skúsenosti s nedisciplinovaným prístupom spoluobčanov. Žiadame aby títo spoluobčania si uvedomili, že so svojím prístupom nielen že spojmaľujú prácu zamestnancov ale spôsobia škodu nielen pre obec, ale v konečnom dôsledku sami sebe.
September / 2019
Vážení spoluobčania!

V tomto roku spomíname na 170. výročie oslobodzujúcich bojov, ktoré sa konali v roku 1849 na území Karpatskej kotliny. Tieto boje neobišli ani našu obec, keď v tom období vtedajší mužliansky farár, Vendel Saághy bojoval za pravdu a spravodlivosť. Preto bol mučený a väznený. Z príležitosti okrúhleho výročia, v nedeľu 6.októbra 2019 bude v miestnom cintoríne, pri hrobke Vendela Saághyho, so začiatkom o 17-tej hodine spoločná spomienka, na ktorej uctíme pamiatku martýrov, ktorí boli mučení, väznení a zavraždení. Na túto spomienku srdečne pozývame členov spoločenských organizácií a obyvateľov našej obce, aby sme spoločne spomínali, a zapálením sviečky uctili pamiatku hrdinov. Ďakujeme za Vašu účasťOznamujeme obyvateľom obce, že 13. októbra so začiatkom o 18,00 hodine v miestnom kultúrnom dome obce Mužla sa uskutoční predstavenie Divadla Róberta Gergelya z Budapešti s názvom „Pasik a pácban“. Z bohatého obsadenia tí známejší účinkujúci: Hajnalka Rátonyi, Edit Vörös, Péter R. Kárpáti a Tamás Heller . Lístky v predpredaji si môžete zakúpiť v obecnej knižnici počas otváracích hodín knižnice resp. na t.č. +421 36 381 1296. Cena lístkov: v predpredaji 9,- Eur, na mieste 11,- Eur. Každého záujemcu srdečne očakávame.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 5. októbra v sobotu so začiatkom o 14,30 hod. sa na miestnom futbalovom ihrisku odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového mužstva dorastu proti hráčom z obce Veľký Kýr. V nedeľu 6. októbra so začiatkom o 14,30 hodine sa koná majstrovský zápas dospelých proti hráčom dospelých z Černíka. Každého fanúšika srdečne očakávajú.


Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 5. októbra od 9,00 do 12,00 hodiny bude otvorený areál VKK na okraji obce z dôvodu umiestnenia zeleného odpadu z domácností.


Oznamujeme záujemcom o zábavu, hlavne rodinám s maloletými deťmi, že 4. októbra v piatok o 18,00 hod. vystúpi v našej obci so svojim retro programom Cirkus Variette Karlson. V programe nájdete zábavu, smiech a nechýba ani napätie. Ponúkajú kúzlo, ilúzie, žonglérstvo, plazy a ďalšie atraktívne programy. O smiech sa postarajú klauni. Hosťom ich programu je známy manželský pár Richter z Budapešti. Vstupné pre dospelých 5, pre deti do 14 rokov 3 Eurá.


S úctou pozývame záujemcov na stretnutie spisovateľa s čitateľmi Dr. Jánosa Drábika, vedúceho redaktora v dôchodku Rádia Slobodná Európa, zahraničného komentátora televízie ECHO. Medzi inými dostaneme odpovede na otázky: Čo sa deje vo svete, kde je naše miesto v tomto svete a iné. Každého srdečne očakávajú zamestnanci obecnej knižnice.
August / 2019
Oznamujeme dôchodcom, ktorým sa vypláca dôchodok z cudziny, že pre účely vyplácania vianočného dôchodku sociálnou poisťovňou, je nutné oznámiť sumu dôchodku z cudziny a to do 30. septembra. Tlačivo je k dispozícii na obecnom úrade. K oznámeniu je potrebné priložiť aj rozhodnutie preukázajúce aktuálnu sumu dôchodku vyplácaného z cudziny. Prineste si so sebou aj výmer zo sociálnej poisťovne, pretože niektoré údaje z tohto tlačiva tiež sú potrebné.

Vedúca obchodu Jednota oznamuje obyvateľom obce, že v nedeľu 8. septembra obchod bude zatvorený.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 7. septembra v sobotu so začiatkom o 16,00 hod. sa na miestnom futbalovom ihrisku odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového mužstva dorastu proti hráčom z obce Veľké Lovce. 8. septembra v nedeľu so začiatkom o 16,00 hodine sa koná futbalový zápas dospelých proti hráčom z Pozby. Každého fanúšika srdečne očakávajú.
Júl/2019
Vedenie telovýchovnej jednoty oznamuje obyvateľom obce, že 21. júla v nedeľu so začiatkom o 13,00 hodine usporiada už tradičný športový deň. Fanúšikovia futbalu môžu vidieť zápas žiakov so žiakmi z Bíne, zápas dorastu s miestnym športovým klubom zo Želiezoviec, a zápas dospelých s hráčmi TJ Družstevník Pribeta. O občerstvenie a jedlo je postarané. Detičky očakávajú prekvapeniami a kvízmi. Každého záujemcu srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi v územnom obvode Nové Zámky vyhlásilo od 16. júla až do odvolania ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU. Na základe toho je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä: fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom tiež sú povinní: zabezpečovať hliadkovaciu činnosť udržiavať existujúci prejazdové cesty v prípade používania pracovných strojov, tieto vybaviť účinným zachytávačom iskier. V rámci požiarnej prevencie žiadame každého nášho občana o prísne dodržiavanie týchto zásad.
Jún / 2019
V pondelok 15. júla prijímame stránky až po 13,00 hodine.


Oznamujeme Váženým obyvateľom, že od zajtrajšieho dňa, t.j. od 10. júla do konca mesiaca, pracovníčky miestnej pošty budú v poobedňajších hodinách, ako aj po sobotách - vykonávať odčítavanie plynomerov v domácnostiach. Žiadame občanov, aby boli nápomocní v tejto ich práci, aby im sprístupnili miesta a pustili ich do dvora. Ďakujeme.


Dr. Vojcek oznajume obyvateľom obce, že v dobe od 11. do 28. júla neordinuje. Zastupuje ho Dr. Fodor v Štúrove. Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 6. júna od 9,00 do 12,00 hodiny bude otvorený areál VKK na okraji obce z dôvodu umiestnenia zeleného odpadu z domácností. Žiadame teda tých, ktorým sa už v domácnostiach pozbieralo lístie, tráva alebo konáre, aby využili tento čas na odvoz biologicky rozložiteľného odpadu na miesto zberu, kde spôsob uloženia a vyprázdnenia bude usmerňovať zamestnanec obecného úradu. Ďalej oznamujeme tým, ktorí majú zelené kuka nádoby, že tieto budú vyprázdnené v pondelok 8. júna.


Oznam spoločnosti Rádio makler s.r.o. Bratislava:

Upozornenie. Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu, prelaďte si prosím svoje televízne prijímače. Zmenia frekvencie voľného vysielania nastane v najbližších hodinách. Prelaďovanie frekvencii môže trvať aj niekoľko hodín, preto ak vám vypadne vysielanie cez anténu, stačí si preladiť televízne prijímače a programy sa vám naladia naspäť. Ladenie je možné spustiť automaticky, alebo manuálne. Po preladení na nové frekvencie, môžete naďalej sledovať vysielanie cez anténu bezplatne. Viac informácií spolu s návodom na preladenie nájdete na webovej stránke www.cezantenu.sk alebo sa informujte na infolinke 0800 611 211. Opakujem kontakt: www.cezantenu.sk alebo infolinka 0800 611 211. Za dočasný výpadok vysielania sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta vo štvrtok 27. júna bude otvorená iba do 11,00 hodiny.


Zamestnanci obecnej knižnice oznamujú obyvateľom obce, že knižnica v piatok 28. júna nebude otvorená.


Vážení obyvatelia! Obec Mužla aj tento rok zorganizuje Deň pre Dunaj, z príležitosti vyhlásenia tohto významného dňa Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Tak ako aj minulý rok, opäť vyzývame obyvateľov obce, ktorým je srdcovou záležitosťou čistota životného prostredia, aby prijali naše pozvanie na sobotu 29. júna medzi 8,00 a 10,00 hodinou na vyčistenie časti brehu rieky Dunaj. Nápomocných záujemcov odvezieme ráno o 8,00 hodine obecným autobusom od obecného úradu na čenkovský úsek Dunaja, kde spoločne vyčistíme najviac dotknutú oblasť v katastri našej obce.


Vážení obyvatelia! Na úradnej tabuli, ktorá je umiestnená pri vchode obecného úradu ako aj na internetovej stránke (www.muzla.sk) obce nájdete konečný návrh ulíc, ktorý bol prijatý na obecnom fóre dňa 12. júna. Ak niekto ešte má pripomienky, môže ich podať písomne alebo osobne na obecnom úrade do 28. júna. Ďakujeme.


Oznamujeme obyvateľom obce že ak to počasie dovolí z 24. júna na 25. júna ráno, to znamená že v pondelok v nočných hodinách medzi 23,00 hodinou a 4,45 hod. sa uskutoční v obci postrek komárov. Poprosíme teda spoluobčanov, aby v tomto čase zavreli okná. Používané prípravky a ich koncentrácia neohrozuje domáce zvieratá, ich používanie je sledované a dovolené regionálnym úradom verejného zdravotníctva.


Máj / 2019
Dr. Vojcek oznajume obyvateľom obce, že v 15.,16. a 17. mája neordinuje. Zastupuje ho Dr. Nágel v Kravanoch nad Dunajom.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že Nedeľu 11. mája so začiatkom o 16,30 hodine sa koná majstrovský zápas miestneho futbalového mužstva dospelých proti hráčom z obce Mojzesovo. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Touto cestou oznamujeme váženým obyvateľom, predovšetkým gazdinám ale aj majiteľom reštaurácií, že sme pristúpili k ďalšiemu kroku čo sa týka hospodárenia s odpadomi. Žiadame každého, komu v domácnosti vznikne použitý olej respektíve masť, aby túto formu kuchynského odpadu pozbierali v 1 l-ovom, 5 l-ovom obale od oleja, a uzatvorený obal odovzdali zamestnancovi zberného dvora počas otváracej doby. O likvidácii tohto druhu odpadu sa postará obecný úrad.


Zamestnanci obecnej knižnice s úctou pozývajú vážených obyvateľov na stretnutie spisovateľa s čitateľmi Attilu Ambrusa, známeho prezývkou Whiszkis. Moderátorom besedy bude Vajk Bánhidy. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 18. mája v sobotu so začiatkom o 16,00 hod. hodine sa na miestnom futbalovom ihrisku odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového mužstva žiakov proti hráčom ŠK Sokol Jasová. Každého fanúšika srdečne očakávajú. Vážený obyvateľia, mužlančania!

V sobotu sa konali voľby do európskeho parlamentu, a touto cestou Vám chceme poďakovať za účasť na voľbách. S úctou poďakujeme za odovzdané hlasy na Stranu Maďarskej Komunity, veľa to pre Nás znamená. V celoštátnom meradle menej ako 400 hlasov by chýbalo k tomu, aby Strana Maďarskej Komunity mohla zastupovať Našu krajinu, Náš región v Európskom parlamente. Celoštátny výsledok bol 4,96 percent na SMK, čo znamená, že sme nedosiahli 5% hranicu, tým pádom v nasledujúcom 5 ročnom volebnom období Našu krajinu, Náš región nebude nikto priamo zastupovať v Európskom parlamente v Bruseli, a Strassburgu. Ďakujeme Vám za odovzdané hlasy. S úctou, Základná organizácia Strany Maďarskej Komunity


Vážení spoluobčania! Strasbourg je od našej obce vo vzdialenosti 1.070 km, Brusel až na 1.246 kilometrov. Fyzicky sú veľmi ďaleko, avšak z hľadiska spoločenského a politického sú veľmi blízko. Každodenný spoločenský život v našom regióne čoraz viac ovplyvňujú právne normy, ktoré sa prijímajú v hlavných mestách Európskej únie. Preto je pre nás dôležitá Európska únia. Nemôžeme byť ľahostajní vo vzťahu k budúcnosti nášho kontinentu, a v rámci toho k budúcnosti nášho regiónu. Naším spoločným základným záujmom je, aby sa Európa ďalej nefederalizovala, aby sa ďalšie kompetencie neprenášali z národnej úrovne na úroveň centrálnu, teda európsku. Aby nevznikol formálny útvar Spojené štáty európske. Sme za zachovanie základných pilierov únie, aby piliermi Európskej únie boli naďalej jednotlivé členské štáty a národy únie. Zamedzme pritom nekontrolovanej a bezhraničnej migrácii ľudí na náš kontinent. Dosiahnime spoločne, aby hlas nášho regiónu v pléne Európskeho parlamentu zaznel aj v budúcnosti, aby náš región mal naďalej kvalitné zastúpenie v Bruseli a v Strasbourgu. Mimochodom, v našej obci sa Európska únia veľkou mierou podielala na financovaní projektu moderného odpadového hospodárstva, rekonśtrukcie budovy obecného úradu, rekonštrukcie budovy základnej školy a na financovaní sociálnych služieb, najmä opatrovateľskej služby pre seniorov. Preto Vás žiadam, aby ste sa zúčastnili vo voľbách do Európskeho paralmentu, ktoré sa budú konať v sobotu, 25. mája 2019. Svojim hlasom aj vy môžete formovať budúce dianie v Európskom parlamente. Mienka, názor, hlas každého jednotlivca je dôležitý, veď veľký celok pozostáva z malých, detailných častíc. Hýbateľom veľkých vecí sú hrdí občania, ktorí v dostatočnom počte môžu dosiahnuť zásadné a prepotrebné zmeny. Spolu to dokážeme. Príďte v sobotu voliť, dajte hlas za krajšiu budúcnosť v Európe a za krajšiu budúcnosť nášho regiónu, našej domoviny v nej. Ďakujeme Vám.


Vážení obyvatelia! V rokoch 1980 – 1990 v našej obci účinkovala divadelná skupina Jókaiho Divadla v Mužle s nemalými úspechmi. Z ich činnosti, dosiahnutých úspechov vznikla výstava, ktorú ste už mohli vidieť 1. mája v kultúrnom dome v rámci divadelného predstavenia Komárňanského Jókaiho Divadla. Túto výstavu sme presťahovali do obecnej knižnice, ktorú môžete pozrieť počas otváracích hodín. Každého záujemcu srdečne očakávajú zamestnanci obecnej knižnice.

Touto cestou oznamujeme váženým obyvateľom, že oproti oznamu, ktorý sme zverejnili v Mužlianskom Hlásniku , čo sa týka odovzdania opotrebovaného oleja z domácností, odovzdanie premiestnime z dvora odpadového hospodárstva na obecný úrad počas stránkových dní. To znamená, opotrebovaný olej z domácností prosíme odovzdať na obecnom úrade počas stránkových dní. Týmto chceme uľahčiť spôsob odovzdania nepotrebného domáceho oleja obyvateľom. Za pochopenie ďakujeme.


S úctou pozývame záujemcov na stretnutie s obecenstvom v piatok 14. júna so začiatkom o 17,00 hodine. Hosťom stretnutia bude András Balczó maďarský šampión päťbojtár, trojnásobný šampión v olimpii, a desaťnásobný svetový šampión. Podujatie otvára podpredseda Aliancie Rákócziho Ferencz Kun. Každého srdečne očakávajú zamestnanci obecnej knižnice.
Marec / 2019
Oznamujeme obyvateľom obce, že od 4. apríla od štvrtka sa vyprázdňujú už len kuka nádoby označené nálepkami roku 2019. Okrem toho upozorňujeme vážených občanov, že medzi komunálny odpad je zakázané vložiť drobný stavebný odpad a zelený odpad. Na tieto formy odpadov už máme zberný dvor. Dalej dôrazne žiadame spoluobčanov, aby kuka nádoby boli láskaví naplniť iba po okraj a nádobu riadne zatvorit'. V prípade ak zamestnanci komunálnych služieb v nádobe zbadajú odpad, ktorý nepatrí medzi komunálny, túto nádobu nevyprázdnia, a odpad nad okraj nádoby tiež nezoberú. Touto cestou žiadame vážených obyvateľov, aby sme boli disciplinovaní, aby sme triedili, pretože iba tak vieme udržať čistotu nášho životného prostredia - našej rodnej obce.


Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor pozýva všetkých vlastníkov pozemkov v lokalite Vinohrady v k.ú. Mužla, kde sa pripravujú pozemkové úpravy na „Stretnutie s vlastníkmi pozemkov a možnými účastníkmi pozemkových úprav“, ktoré sa uskutoční dňa 4. apríla 2019 (štvrtok) o 15,00 hod. v Kultúrnom dome v Mužli. Prezentácia zúčastnených začne od 14,30 hod. Žiadosť o vykonanie pozemkových úprav podalo Družstvo agropodnikateľov Mužla. Prípravné konanie bolo nariadené formou verejnej vyhlášky č. OU-NZ-PLO-2018/004180-2 zo dňa 7.2.2019. Na stretnutí dňa 4.4.2019 Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor bude informovať účastníkov o pozemkových úpravách – čo predstavujú, aký je konkrétny cieľ, postup vykonania, financovanie a pod.. Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor v prípravnom konaní tiež zisťuje záujem vlastníkov pozemkov v území, v ktorom sa pozemkové úpravy majú vykonať, o túto formu usporiadania pozemkového vlastníctva. Účasť vlastníkov na zhromaždení je z vyššie uvedených dôvodov potrebná. Zastupovanie je možné na základe splnomocnenia. Zhromaždenia sa môžu zúčastniť všetci, ktorí majú záujem o usporiadanie pozemkov, o riešenie problémov a získanie informácií v tejto oblasti.


Oznamujeme obyvateľom obce, že multifunkčné športové ihrisko vedľa budovy základnej školy je odteraz možné nárokovať aj dospelými aj deťmi na základe harmonogramu umiestneného na mieste. Žiadame záujemcov aby svoje požiadavky odsúhlasili so správcom ihriska pánom Dencső Marekom, ktorý Vám ihrisko otvorí a podá informáciu o správnom užívaní. Ihrisko môžu využívať deti, jednotlivci a skupiny v termínoch, kedy ho nepoužíva miestna základná škola, Futbalový klub AC Mužla alebo iná skupina, ktorá už vykonala rezerváciu. Správcu ihriska môžete volať na nasledovnom telefónnom čísle: 0910490684.


Zamestnanci obecnej knižnice s úctou pozývajú vážených obyvateľov na divadelné predstavenie dňa 1. mája v stredu so začiatkom o 18,00 hodine do kultúrneho domu, kde vystupujú umelci Jókaiho Divadla v Komárne a Vörösmartyho Divadla v Székesfehérváru a predstavia Vám veselohru talianskeho režiséra Paolo Genovese s názvom : Úplní cudzinci. Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji v obecnej knižnici v hodnote 10 Eur, alebo na mieste v cene 12 Eur. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


Oznamujeme obyvateľom obce, že od 20-ho marca, teda od zajtrajšieho dňa výlučne v stránkových dňoch, teda v pondelok, v stredu a v piatok je možné platiť poplatok za komunálny odpad na prízemí obecného úradu. Oznamujeme obyvateľom obce, že z dôvodu účasti zamestnancov obecného úradu na školení spojené s voľbami prezidenta Slovenskej republiky, v stredu 6. marca stránky prijímame až po 13,00 hodine.


Oznamujeme obyvateľom obce, zároveň Vám touto cestou ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie, ale vzhľadom na rekonštrukčné práce na obecnom úrade, posunieme možnosť platenia poplatku za komunálny odpad a tiež dane z nehnuteľností približne do konca mesiaca marec. To znamená, kuka nádoby, označené s nálepkami roku 2018 budú platné nie do konca mesiaca február, ale až do konca mesiaca marec.

O možnosti platenia dane a poplatku za komunálny odpad Vás budeme informovať cez miestny rozhlas a webovú stránku obce.


Oznamujeme majiteľom viníc, že v našej obci sa začalo prevádzkovanie zberného dvora so zeleným odpadom. Žiadame preto každého kto už začal s orezávaním, aby viničný prút nespálili, ale aby vynášali na kraj poľných ciest, kde potom naši zamestnanci pozbierajú a dopravia na miesto určenia.


Oznamujeme obyvateľom obce, že kvôli prebiehajúcim rekonštrukčným prácam na obecnom úrade, stránkové dni sa obmedzujú na stredy. Za pochopenie Vám ďakujeme!


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 1. marca v piatok so začiatkom o 15,30 hod. hodine sa na miestnom futbalovom ihrisku odohrá prípravný futbalový zápas miestneho futbalového mužstva dorastu proti hráčom z Bátorových Kosíh.
3. marca v nedeľu sa odohrá zápas medzi miestnym mužstvom dospelých s hráčmi z Moče. Každého fanúšika srdečne očakávajú. Zároveň oznamujú členom vedenia ako aj hráčom že taktiež v nedeľu 3. marca so začiatkom o 17,00 hodine usporiadajú výročnú členskú schôdzu v jedálni kultúrneho domu. Žiadajú o dochvíľnu účasť. Zároveň bude možné zaplatiť aj tohtoročný členský príspevok.


Zamestnanci obecnej knižnice s úctou pozývajú vážených obyvateľov na stretnutie a posedenie za okrúhlym stolom v usporiadaní Obecného úradu Mužla a Regionálneho vlastivedného združenia Limes Anavum, dňa 1. marca v piatok so začiatkom o 16,00 hodine v obecnej knižnici. Účastníci besedy budú Csáky Pál, spisovateľ, poslanec Európskeho parlamentu, Dr. Duray Miklós, spisovateľ, docent univerzity, Dr. Popély Gyula, spisovateľ, histograf, docent univerzity, Dr. Zombori István, spisovateľ, histograf, vysokoškolský profesor. Moderátorom posedenia bude Imre Molnár, riaditeľ Maďarského Inštitútu v Bratislave.


Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 2. marca od 8,00 do 13,00 hodiny bude otvorený areál VKK na okraji obce z dôvodu umiestnenia zeleného odpadu z domácností. Žiadame teda tých, ktorým sa už v domácnostiach pozbieralo lístie, tráva alebo konáre, aby využili tento čas na odvoz biologicky rozložiteľného odpadu na miesto zberu, kde spôsob uloženia a vyprázdnenia bude usmerňovať zamestnanec obecného úradu. JARNÉ UPRATOVANIE !


Oznamujeme obyvateľom obce, že koncom týždňa sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu do veľkých kontejnerov. Nakoľko v obci už funguje zberný dvor, ktorý vlastní aj stroje ale aj kontejnery, tento rok zber veľkoobjemového odpadu sa trošku mení a to nasledovne:

V piatok 12. apríla poobede sa umiestnia kontejnery na nasledovné miesta:
Park pred základnou školou
Futbalové ihrisko
Trojuholník pri dome Lubíkovcov
Priestor pred Kotrovými na križovatke Vadász utca a Diófa utca

Tieto kontejnery budú odvezené z miesta v sobotu 13. apríla a v nedeľu 14. apríla budú umiestnené na nasledovné miesta:
Transformátor pri súp. čísle 415
Vchod na slepačiu farmu
Autobusová otáčka pri hornom jazere
Horné garáže
Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V sobotu 13. apríla so začiatkom o 15,30 hodine sa koná majstrovský zápas miestneho futbalového mužstva dospelých proti hráčom z obce Svodín. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.

2018

Január / 2018Vážení spoluobčania!

Pracovníci Západoslovenských vodární zistili haváriu vodovodného potrubia v blízkosti domu číslo 230. Dnes, t.j. v nedeľu medzi 19-tou a 20-tou hodinou odstavia vodovod v tomto úseku od prevádzky a zásobovanie vodou nebude zabezpečené do zajtra, t.j. do pondelka ráno do 7-ej hodiny. V pondelok ráno o 7-ej hodine znova bude zabezpečené zásobovanie vodou, až do 8-ej hodiny rannej, aby obyvatelia ulice pod Záhradami sa mohli umyť a napustiť si pitnú vodu do zásoby. V pondelok ráno o 8-ej hodine na tomto úseku znova odstavia zásobovanie pitnou vodou a zaháji sa oprava poškodeného vodovodu pri dome číslo 230. Vodárne žiadajú obyvateľov ulice pod Záhradami o pochopenie a zároveň ich žiadajú, aby sa vhodne prispôsobili novým dočasným podmienkam v zásobovaní pitnou vodou.

Pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti ďakujú za Vaše pochopenie a za Vašu trpezlivosť.


Dôrazne vyzývame všetkých majiteľov psov, aby svoje zvieratá držali za bránou, nakoľko výrazným spôsobom sa zvýšil počet túlavých psov. V opačnom prípade tie psy budú odnesené.Vedenie základnej organizácie zdravotne postihnutých občanov srdečne pozýva svojich členov ako aj obyvateľov obce v sobotu, 10. februára so začiatkom o 18:00 do kultúrneho domu na fašiangový ples.
V rámci zábavy vystúpi mužliansky spevácky súbor Dallos a z maďarského Tokodu súbor Borvirág.
Vstupné je 10 eur, ktoré obsahuje aj večeru. Hudbu poskytuje kapela R-Duo.
Lístky v predpredaji si môžete zakúpiť vždy po utorkoch v klube dôchodcov medzi 8 – 10 hodinou.
Každého srdečne očakáva vedenie organizácie.


Základná organizácia Csemadok-u srdečne pozýva obyvatel'ov obce na hudobnú veselohru v podaní umelcov budapeštianskej divadelnej spoločnosti Éless-szín, v nedel'u dňa 25. februára so začiatkom o 17,00 hodine. Predpredaj vstupeniek v obecnej knižnici. Vstupné v predpredaji 8 Eur, na mieste 10. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


Na základe vyjadrenia štátneho úradu verejného zdravotníctva oznamujeme obyvateľom obce, zároveň rodičom detí ktorí navštevujú základnú školu Jánosa Endrődyho a materskú školu, že vyučovanie tento týždeň nebude.
Vyučovanie v základnej škole sa začína 29 ho januára, teda v pondelok, v materskej škole 30ho januára, teda v utorok. Športový klub TJ AC Mužla srdečne pozýva záujemcov na 3. mužliansky športový ples v sobotu 27. januára so začiatkom o 20,00 hodine v miestnom kultúrnom dome. Hudbu poskytuje skupina EXKLUZÍV. Vstupné je 10 Eur, ktoré obsahuje aperitív , večeru a kávu.
Lístky si môžete zakúpiť v reštaurácii U bieleho koňa al. na t.č. 0905552097 alebo u Henriety Jeneiovej na t.č.0948520366. Každého srdečne očakávajú.


Vedenie základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Vám oznamuje, že v nedel'u 28. januára o 14:30, v kultúrnom dome sa uskutoční prednáška na tému: Pestovanie a ochrana viniča. Prednášati bude Tibor Szabó.
Každého záujemcu srdečne očakávajú organizátori!


Okresný úrad – pozemkový a lesný odbor pozýva vlastníkov, ktorým boli vyčlenené pozemky do dočasného náhradného užívania, v utorok dňa 16.2.2018 o 9,00 hodine na stretnutie v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove. Na stretnutí budú vysvetlené všetky zmeny v zákonoch, ktoré sa týkajú užívania náhradných pozemkov. Po prednáške budú pracovníci Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru k dispozícii na individuálne konzultácie.


Vážení spoluobčania!

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na pietnú udalosť, ktorú organizujeme z príležitosti 75. výročia bojov pri Done, počas II. Svetovej vojny. Počas bojov pri Done mnohí mužlančania bojovali za svoju vlasť a za krutých podmienok, počas ťažkých bojov zahynuli. Na ich počesť organizujeme pietnú slávnosť v nedeľu, dňa 14. januára 2018, o 15-tej hodine v obecnom parku pri pomníku padlých hrdinov, Csodaszarvas. Z príležitosti okrúhleho výročia bojov spomenieme na padlých hrdinov a uctíme si ich pamiatku položením vencov a zapálením sviečok. Na pietnú akciu pozývame predstaviteľov miestnych spoločenských organizácií a všetkých spoluobčanov, najmä pozostalých hrdinov, aby sme spolu mohli spomínať na spoluobčanov, ktorí zahynuli za svoju vlasť.

S úctou: Obecná samospráva


Vedenie telovýchovnej jednoty oznamuje priaznivcom futbalu, že v sobotu 13. januára so začiatkom o 10,00 hodine v športovej hale usporiadajú celodenný sálový futbalový turnaj s účasťou piatich obcí: Salka, Bruty, Gbelce, Kamenný Most a Mužla. Na podujatie každého srdečne pozývajú.


Február / 2018
Vedenie TJ AC Mužla oznamuje obyvateľom obce, že v sobotu 17. februára so začiatkom o 18,30 hod. usporiada výročnú schôdzu telovýchovnej jednoty v jedálni kultúrneho domu, na ktorú srdečne očakávajú každého záujemcu. Zároveň oznamujú záujemcom, že pred zahájením schôdze bude možnosť zaplatenia členského príspevku.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 22. októbra v nedeľu so začiatkom o 14,00 hodine na miestnom futbalovom ihrisku sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového mužstva dospelých s futbalovým mužstvom dospelých FC Semerova.
Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Marec / 2018
Oznamujeme obyvateľom obce, že v stredu 4. apríla na obecnom úrade neprijímame stránky. Stránkový deň bude v utorok 3. apríla.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 1. apríla v nedeľu so začiatkom o 15,30 hodine na miestnom futbalovom ihrisku sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového družstva dospelých proti FC Černík. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


 19. Marec Pondelok  
 
20. Marec Utorok 14,00 Pohrebná svätá omša
 18,00 Svätá omša  
21. Marec Streda 18,00 Svätá omša
22. Marec Štvrtok 17,00 Tichá adorácia
 18,00 Svätá omša 
23. Marec Piatok  
 16,30 Krížová cesta 
24. Marec Sobota 08,00 Svätá omša
25. Marec Nedeľa 11,00 Svätá omša

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mužla


Omšový poriadok
12. týždeň

 

Farnosť Mužla

Mgr. Iván Borka, farár
 č. 361, 943 52, Mužla
  036/75 831 13
Vážení vinári! Vedenie základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Vás srdečne pozýva na 29. ročník súťaže vín. Zber vzoriek sa uskutoční 26. februára od 17:00 do 19:00 hodiny v kultúrnom dome.
Vzorku treba odovzdať v dvoch 0,7dl-ových fľašiach. Účastnícky poplatok 4,-€ za vzorku. Pri zbere vzoriek je možnosť zakúpenia lístkov na večeru v cene 4,-€. Pre záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť len ako hostia vstupné je 6,-€.
Tieto vstupenky taktiež môžete zakúpiť 26. februára, alebo objednať na telefónnych číslach 0904 877 674, alebo 0907 181 574 do 1. marca. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa koná 3. marca od 17:00 hodiny v kultúrnom dome.
Každého vinára a priateľa vína srdečne očakávajú organizátori!


Vyzývame obyvateľov obce, že od 01.03. 2017 budú vyprázdnené len kuka nádoby označené s novými nálepkami na rok 2018.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v stránkových dňoch, teda v pondelok, v stredu a v piatok je možné platiť poplatok za komunálny odpad na prízemí obecného úradu.
Apríl / 2018
Oznamujeme váženým obyvateľom, že 4. mája v našej obci stratili pánsku peňaženku s dôležitými osobnými dokladmi. Žiadame poctivého nálezcu, aby nález oznámil Richardovi Kuruczovi pod č.d. 185 v obci Pastovce resp. Na tel.č. 0950647344.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v stredu 9. mája sa uskutoční zber elektroodpadu v garáži pri hasičskom sklade. Žiadame každého kto má takýto odpad aby ho odovzdal v uvedený deň.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V sobotu 5. mája so začiatkom o 16,30 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho mužstva dorast proti FC Komjatice. V nedeľu 6. mája o 13,00 hodine sa koná majstrovský zápas žiakov proti FC Bíňa. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.

Dr. Vojcek oznajume obyvateľom obce, že v období od 30. apríla do 6. mája neordinuje. Zastupuje ho pán Dr. Fodor v Štúrove.


Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta vo štvrtok 26. apríla z technických príčin bude otvorená iba do 11,00 hodiny.


JARNÉ UPRATOVANIE ! Oznamujeme obyvateľom obce, že koncom týždňa, t.j. v dobe od piatku 27. apríla do pondelka 30. apríla bude možnosť uloženia veľkoobjemového odpadu do veľkých kontejnerov ktoré budú vyložené už na známych miestach obce. Do kontejnerov je ZAKÁZANÉ hádzať zelený odpad, pneumatiky, akumulátory, elektroodpad, stavebný odpad. Dôrazne žiadame Vážených obyvateľov o disciplinovaný prístup pri uložení odpadu iba takého druhu, ktorý od Vás žiadame v záujme bezproblémového uloženia potom na skládke, aby sa predišlo vráteniu kontejnera zo skládky.


Informujeme tých majiteľov pivníc, ktorí si žiadali zavedenie pitnej vody, že v stredu 25. apríla so začiatkom o 17,00 hodine na obecnom úrade sa uskutoční stretnutie, na ktorom sa prediskutujú ďalšie kroky spojené s touto investíciou.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v stredu 25. apríla od 8,00 – 19,00 hodiny sa na bývalom smetisku uskutoční zber zeleného odpadu. Žiadame spoluobčanov o disciplinovaný prístup aby na smetisko odviezli výlučne iba zelený odpad.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že v nedeľu 29. apríla so začiatkom o 10,00 hodine sa koná majstrovský futbalový zápas domáceho futbalového mužstva žiakov proti TJ Družstevník Bruty. O 16,00 hodine môžete fandiť miestnemu dorastu, ktorý hrá proti TJ Lokomotíva Bánov. V utorok 1. mája so začiatkom o 16,30 hodine sa odohrá majstrovský zápas miestneho mužstva dorast proti FC Veľký Kýr. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 14. apríla so začiatkom o 13,00 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas žiakov proti TJ Sokol Gbelce. 15. apríla v nedeľu so začiatkom o 15,30 hodine môžete sledovať majstrovský zápas miestneho futbalového družstva dospelých proti ŠK Svodín. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že v stredu 11. apríla pošta z technických príčin bude otvorená až od 15 hodiny.


Dr. Vojcek oznajume obyvateľom obce, že v piatok 20. apríla neordinuje. Zastupuje ho pán Dr. Fodor v Štúrove.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že 21. apríla so začiatkom o 16,00 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho futbalového mužstva dorast proti FC Veľký Kýr. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty. .


Informujeme obyvateľov obce, hlavne majiteľov pivníc na vinici, že cesta na vinici v časti Podcsípány bude na obmedzený čas uzavretá . Žiadame majiteľov pivníc, aby k svojím pivniciam chodili od Belej. Vyzývame ďalej tých, ktorí majú na tomto úseku orezané prútie, aby boli láskaví to odstrániť z cesty. Ďakujeme za pozornosť a pochopenie!


Zamestnanci obecnej knižnice s úctou pozývajú záujemcov na ukážku knihy spojenú s dedikáciou s názvom Klan od spisovateľa Tibor Szomolai, ktorá sa uskutoční 20. apríla so začiatkom o 17,00 hodine v miestnej knižnici. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


Vážení spoluobčania !

Demonštrácia zorganizovaná na stredu 11. apríla bola ilegálna, nakoľko usporiadatelia ju neohlásili na žiadny správny orgán. Na demonštrácii sa zúčastnilo približne 70 občanov, a menej ako polovica zúčastnených bola z obce Mužla. Niektorí ani niie sú rodičia detí navštevujúcich základnú školu. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo spestrené hlukom, ale prebehlo v poriadku. Obecné zastupiteľstvo všetky moje návrhy na uznesenie schválilo. Na konci zasadnutia som na stredu 18. apríla ohlásil možnú demonštráciu v záujme práva, na podporu úsilia miestnej samosprávy, za zachovanie poriadku v obci Mužla.

Keďže som sa dozvedel, že manifestácie 11. apríla sa zúčastnilo iba 70 občanov, z ktorých polovica nebola z obce Mužla, svoj podnet na demonštráciu na stredu 18. apríla odvolám. Nemá zmysel ďalej napínať strunu, vzbudzovať vzruch. V obci Mužla každý chce kľud, žiada si pokoj. Prosím, aby si toto vzali k srdcu aj usporiadatelia demonštrácie, ktorá sa konala 11. apríla.

S úctou: Farkas Iván, starosta obce Mužla


Vážení veriaci! Omšový poriadok Rímskokatolíckeho farského úradu Mužla odteraz nájdete na našej internetovej stránke v menu „Inštitúcie”, v podmenu „Farský úrad”.
Máj / 2018
Dr. Vojcek oznajume obyvateľom obce, že vo štvrtok a piatok 17. a 18. mája neordinuje. Zastupuje ho Dr. Verbóková v Štúrove.


Zamestnanci obecnej knižnice s úctou pozývajú milovníkov kníh v piatok 18. mája so začiatkom o 17,00 hodine na stretnutie čitateľov so spisovateľkou Danielou Kapitáňovou, v súčasnosti redaktorkou a dramaturgičkou slovenského rozhlasu. Uskutoční sa ukážka literárneho diela s názvom Kniha o cintoríne ktorá má veľký úspech - preložili ju už do štrnástich jazykov. Rozhovor prebehne v maďarskom aj slovenskom jazyku. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta v piatok 11. mája z dôvodu účasti na pohrebe bude otvorená iba do 13,00 hodiny.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V piatok 11. mája so začiatkom o 17,00 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho mužstva žiakov proti FC Strekov. V nedeľu 13. mája o 16,30 hodine sa koná majstrovský zápas dospelých proti FC Komjatice. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.
Jún / 2018Vážení obyvatelia! Obec Mužla aj tento rok zorganizuje Deň pre Dunaj, z príležitosti vyhlásenia tohto významného dňa Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Tak ako aj minulý rok, aj teraz vyzývame obyvateľov obce, ktorým je srdcovou záležitosťou čistota životného prostredia, aby prijali naše pozvanie na sobotu 16. júna medzi od 8,00 do 10,00 hodinou na vyčistenie časti brehu rieky Dunaj. Nápomocných záujemcov odvezieme obecným autobusom od obecného úradu na čenkovský úsek Dunaja, kde spoločne vyčistíme najviac dotknutú oblasť v katastri našej obce. 


TJ AC Mužla v spolupráci s Obecným úradom, ako aj s ostatnými organizáciami ako ZO Csemadoku, ZŠ Jánosa Endrődyho, ZO zdravotne ťažko postihnutých občanov, s klubom dôchodcov a s hasičským zborom oznamuje malým a veľkým, že v sobotu, dňa 23-ho júna so začiatkom o 9 hodine usporiada na miestnom futbalovom ihrisku deň detí. Pestrým programom, novými atrakciami, so spoločenskými hrami, s množstvom prekvapení očakávame účastníkov, v prvom rade detičky. Každé dieťa, rodiča ako aj starého rodiča srdečne očakávajú organizátori.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V sobotu 16. mája so začiatkom o 10,30 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho mužstva dorastu proti ŠK Svodín. V nedeľu 17. júna o 17,00 hodine sa koná majstrovský zápas dospelých proti ŠK Vlkas.

Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


S úctou pozývame vážených obyvateľov v piatok 15. júna so začiatkom o 17,00 hodine do miestnej knižnice kde Vás čaká ukážka prvej básnickej zbierky nášho spoluobčana Martina Németha. Okrem toho sa uskutoční predstavenie špeciálnych filmov znamenitého fotografa M.Nagy Lászlóa, kto so svojimi diaporámami získal nespočetné množstvo cien na festivaloch Karpatskej kotliny. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


Dr. Vojcek oznajume obyvateľom obce, že v piatok 8. júna neordinuje. Zastupuje ho Dr. Fodor v Štúrove.


Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta zajtra 7. júna po 12,30 hodine z dôvodu preškolenia personálu bude otvorená iba v obmedzenom režime.
Júl / 2018V mene samosprávy obce Mužla s úctou pozývame vážených obyvateľov v piatok 8.júna so začiatkom o 15:00 hodine na centenárne podujatie a otvorenie výstavy do miestneho kultúrneho domu. I. Svetová vojna skončila pred 100 rokmi. Pri tejto príležitosti usporiadame výstavu bojových nástrojov, dokumentov, vojenských nálezov, vyznamenaní. Súčasne s otvorením výstavy sa uskutoční historická obhliadka a odborná konferencia v rámci ktorej budú prednášať historici o dejstvách a hrôzach I. svetovej vojny. Výstava bude otvorená v kultúrnom dome po dobu 3 týždňov, v súlade so stránkovými hodinami obecného úradu. Radi uvítame jednotlivcov, skupiny, hoci aj jednotlivé triedy zo základnej školy, v prvom rade ale obyvateľov našej obce. S radosťou Vás očakávame na otvorenie výstavy, ako aj na historickú obhliadku v piatok, 8.júna so začiatkom o 15:00 hodine do miestneho kultúrneho domu, a tiež po dobu 3 týždňov na obhliadku tejto výstavy niektorý pracovný deň. Po slávnosti sa uskutoční kladenie vencov na pomník obetiam I. svetovej vojny. Predstavitelia spoločenských organizácií a obyvatelia obce si môžu uctiť pamiatke padlých príbuzných a známych v I. svetovej vojne položením venca, kytice, kvetov alebo zapálením sviečky pri pomníku. S úctou samospráva obce Mužla, a pracovníci obecného úradu.
August / 2018
Žiadame tých majiteľov pivníc, ktorým spodná vínna pivnica sa nachádza pod hociktorou cestou na vinici, aby z dôvodu výstavby viničného vodovodu boli láskaví sa dostaviť za pánom Csaba Vezér na obecnom úrade, resp. mu zavolať na tel. čísle 0905/734 538.


Upozorňujeme spoluobčanov, ktorí majú nehnuteľnosť na predaj alebo do podnájmu, že majú možnosť zverejniť túto skutočnosť na oznamovacej tabuli na obecnom úrade respektíve na webovej stránke obce. K tomuto je potrebné, aby si priniesli na obecný úrad fotku o nehnuteľnosti, list vlastníctva a telefonický prípadne iný kontakt.


Oznamujeme obyvateľom obce, že môžete platiť daň z nehnuteľností, daň z pozemkov a daň za psa na prízemí obecného úradu v stránkových dňoch, teda v Pondelok, v Stredu a v Piatok Oznamujeme obyvateľom obce, že kvôli účasti na školení zamestnancov obecného úradu, v piatok 31. augusta nebude stránkový deň. Stránky prijímame vo štvrtok 30. augusta.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V sobotu 25. augusta so začiatkom o 17,00 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho mužstva dorastu proti FK Jur nad Hronom.
V nedeľu 26. augusta o 17,00 hodine sa koná majstrovský zápas dospelých proti OŠK Dolný Ohaj.

Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty. Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že
V sobotu 21. septembra so začiatkom o 15,30 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho mužstva dorastu proti Okoličná na Ostrove. V nedeľu 22. septembra o 12,30 hodine sa koná majstrovský zápas žiakov proti hráčom z Jasovej. Poobede o 15,30 hodine hrá mužstvo dospelých proti hráčom z Trávnice.

Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


September / 2018
Vedúca predajne Jednoty oznamuje obyvateľom obce, že predajňa v nedeľu 9. septembra bude zatvorená.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V sobotu 8. septembra so začiatkom o 16,00 hodine sa odohrá majstrovský futbalový zápas miestneho mužstva dorastu proti OŠK Svätý Peter..

V nedeľu 9. septembra o 10,00 hodine sa koná majstrovský zápas žiakov proti hráčom FC Bíňa. Poobede o 16,00 hodine hrá mužstvo dospelých proti OFK Maňa.

Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty. Vedúca predajne Jednoty oznamuje obyvateľom obce, že predajňa v sobotu 15. septembra bude zatvorená.


Spoločnosť autobusovej dopravy ARRIVA informuje obyvateľov obce Mužla, že v termíne od 16. septembra 2018 do 22. septembra 2018, počas Európskeho týždňa mobility bude na všetkých mestských a medzimestských linkách nezľavnený cestovný lístok predávaný za polovičnú cenu. Okrem toho v sobotu, dňa 22. septembra 2018 budete môcť cestovať na mestských autobusových linkách v Štúrove zadarmo.


S radosťou pozývame Vážených obyvateľov v sobotu 15. septembra so začiatkom o 15 hodine na hudobné podujatie v podaní umelcov klubu Dankó s názvom Csendul a nóta, száll a muzsika, ktoré sa uskutoční na námestí pred kultúrnym domom, v prípade nepriaznivého počasia v kinosále kultúrneho domu. O občerstvenie ako aj guláš je postarané. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia. Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta v stredu 26. septembra kvôli účasti na schôdzi bude otvorená iba do 11,00 hod. 27. septembra vo štvrtok namiesto stredy zase bude otvorená až do 17,00 hodiny.


Oznamujeme tým spoluobčanom ktorí majú zavedenú káblovú televíziu Carisma, že sa zmenilo meno firmy na Internito. Spoločnosť je Vám k dispozícii denne od 8,00 – 20,00 hodiny na tel.č. 0850 111 311.
Október / 2018


Zamestnanci obecnej knižnice s úctou pozývajú záujemcov v piatok 19. októbra so začiatkom o 17,00 hodine na stretnutie čitateľov s populárnou spisovateľkou Gróf Nádasdy Borbálou. Spisovateľka predstaví svoje doteraz vydané diela. Účastníci stretnutia môžu spoznať aj jej bohatú životnú cestu. Každého srdečne očakávajú usporiadatelia.


JESENNÉ UPRATOVANIE !

Oznamujeme obyvateľom obce, že koncom budúceho týždňa, t.j. v dobe od soboty 20. októbra do utorka 23. októbra bude možnosť uloženia veľkoobjemového odpadu do veľkých kontejnerov ktoré budú vyložené už na známych miestach obce. Do kontejnerov je ZAKÁZANÉ hádzať zelený odpad, pneumatiky, akumulátory, elektroodpad, stavebný odpad. Dôrazne žiadame Vážených obyvateľov o disciplinovaný prístup pri uložení odpadu iba takého druhu, ktorý od Vás žiadame v záujme bezproblémového uloženia potom na skládke, aby sa predišlo vráteniu kontejnera zo skládky. Kontejnery budú odvezené v stredu 24. októbra.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V sobotu 27. októbra o 14,00 hodine sa koná majstrovský zápas dorastu proti hráčom z obce Vlkas. V nedeľu 28. októbra o 14,00 hodine hrá mužstvo dospelých proti hráčom z Bánova.

Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že V sobotu 13. októbra o 12,00 hodine sa koná majstrovský zápas žiakov proti hráčom zo Strekova. Poobede o 14,30 hodine hrá mužstvo dorastu proti hráčom z Kolty. Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty. Oznamujeme obyvateľom obce, že v pondelok 15. októobra sa uskutoční zber elektroodpadu v garáži pri hasičskom sklade. Žiadame každého kto má takýto odpad aby ho odovzdal v uvedený deň.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v stredu 10. októbra od 8,00 – 19,00 hodiny sa na bývalom smetisku uskutoční zber zeleného odpadu. Žiadame spoluobčanov o disciplinovaný prístup aby na smetisko odviezli výlučne iba zelený odpad.


Vedenie telovýchovnej jednoty dáva na vedomie priaznivcom futbalu, že
V sobotu 6. októbra o 12,30 hodine sa koná majstrovský zápas žiakov proti hráčom zo Svodína. V nedeľu 7. októbra o 14,30 hodine hrá mužstvo dospelých proti hráčom z Michalu nad Žitavou.

Každého fanúšika srdečne očakáva vedenie telovýchovnej jednoty.
November / 2018
Oznamujeme Váženým občanom, že vzhľadom na Sviatok všetkých svätých, odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční 2. novembra v piatok.


Vedúca obchodu Jednota oznamuje obyvateľom obce, že v utorok 30. novembra obchod bude otvorený v čase od 6,00 – 13,00 hodiny


Oznamujeme váženým spoluobčanom, že od piatku 26. októbra do utorka 6. novembra budú veľké brány cintorína otvorené ráno od 7,00 – 20,00 hodiny, a 1. novembra vo štvrtok ráno od 7,00 večer do 22,00 hodiny.

Malé brány budú otvorené podľa otváracej doby cintorína. Vedúca obchodu Jednota oznamuje obyvateľom obce, že v sobotu 17. novembra obchod bude zatvorený.


Dr. Vojcek oznajume obyvateľom obce, že v piatok 16. novembra neordinuje. Zastupuje ho Dr. Fodor v Štúrove.
December / 2018
Dr. Vojcek oznamuje obyvateľom obce, že od 26. novembra do 2. decembra neordinuje. Zastupuje ho Dr. Fodor v Štúrove.
 

Facebook