2015. 22 júna.

Úradné dni

Okresný úrad Nové Zámky, klientske centrum Štúrovo, oddelenie evidencie motorových vozidiel Váženým občanom oznamuje, že od 22.6. 2015 sa úradné dni evidencie vozidiel menia nasledovne: Pondelok […]