Preteky v behu medzi budovou školy a športovým štadiónom
2015. 21 júna.