V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 307, dňa 5. marca sa uskutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Čas konania volieb v našej obci bude medzi 7,00 hodinou ráno večer do 22,00 hodiny v dvoch volebných okrskoch. Podľa nového volebného zákona, o čase a mieste konania volieb sme doručili oznámenie iba do domácností. Žiadame Vážených obyvateľov – voličov, aby miesto konania volieb dôkladne pozreli, pretože v rámci zákonom daných možností je možné, že u niektorých domácností sa číslo volebného okrsku zmenilo.

Volebný okrsok č. 1 bude na prízemí obecného úradu a zahrňuje domácnosti od čísla domu 1 po 400. Volebný okrsok č. 2 bude na prízemí domu služieb, presnejšie v miestnosti klubu dôchodcov a očakáva voličov od č.d. 401 až po 1182, vrátane obyvateľov z Malej Mužle, Čenkova a z Jurského Chlmu.

V zmysle paragrafu č. 24 odsek 7. volebného zákona – volič, ktorý zo závažných najmä zdravotných dôvodov sa nevie dostaviť do hlasovacej miestnosti, môže požiadať obec o hlasovanie mimo volebnej miestnosti prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Upozorňujeme teda Vážených voličov, aby túto požiadavku boli láskaví nahlásiť na obecnom úrade osobne u evidencii obyvateľstva alebo na tel. čísle 7583101 najneskôr do 4. marca.Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okreskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR:

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – Informácie pre voliča:

[pdf height=“1000em“]https://muzla.sk/sk/volby/szlovak-tajekoztato.pdf[/pdf]