Rozlúčka mužlianskych škôlkarov s materskou školou
2015. 27 júna.
Deviataci sa rozlúčili so svojou školou
2015. 2 júla.