Verejné vyhlášky

2023. 11 apríla.

PHSR obce Mužla – Oznámenie o strategickom dokumente

2023. 13 marca.

Tallósiová Nikola – Rozhodnutie

2023. 8 februára.

Tallósiová Nikola – Oznámenie

2022. 30 novembra.

Oznámenie o prerokovaní zadania ÚPN Mužla

2022. 22 novembra.

Opavská Anna – Rozhodnutie

2022. 28 septembra.

Opavská Anna – Oznámenie

2022. 27 júla.

Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

2021. 24 novembra.

Vyhláška ÚVZ SR č. 258/2021

2021. 24 novembra.

Vyhláška ÚVZ SR č. 259/2021

2021. 24 novembra.

Vyhláška ÚVZ SR č. 260/2021

2021. 24 novembra.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov JPÚ

2021. 8 septembra.

Jozef Fábri – Rozhodnutie

2021. 19 augusta.

JPÚ Vinohrady Mužla – Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov

2021. 28 júla.

Jozef Fábri – Oznámenie o začatí konania o dadatočnom povolení stavby

2021. 6 mája.

Daniel Velicsányi – Stavebné povolenie

2021. 8 apríla.

Daniel Velicsányi – Oznámenie

2021. 23 marca.

Stavebné povolenie – Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Mužla

2021. 25 februára.

Oznámenie o strategickom dokumente – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

2020. 8 júla.

Stavebné povolenie – Mužla, chodník pozdlž cesty I/63

2020. 23 júna.

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia – Kanalizácia v obci Mužla

2020. 21 mája.

Oznámenie o začatí stavebného konania – Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63

2020. 21 apríla.

Rozhodnutie verejnou vyhláškou – Kanalizácia v obci Mužla

2020. 20 apríla.

Kanalizácia v obci Mužla – Krajský pamiatkový úrad Nitra

2020. 15 apríla.

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky – Oznámenie

2020. 9 marca.

Oznámenie verejnou vyhláškou – Kanalizácia v obci Mužla

2020. 14 februára.

Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63

2019. 10 decembra.

Výzva na doplnenie žiadosti a rozhodnutie o prerušení konania

2019. 5 novembra.

Verejná vyhláška 2019.11.05.

2019. 15 augusta.

Vyhlásenie výberového konanie

2019. 21 marca.

Verejná vyhláška 2019.03.21.

Facebook