Verejné vyhlášky

2018. máj 17.

Rozhodnutie o umiestnení stavby

2018. apríl 16.

Rozhodnutie

2018. marec 21.

Optická infraštruktúra

2018. marec 20.

Verejná vyhláška – Krajský pamiatkový úrad

Facebook