Verejné vyhlášky

2020. 8 júla.

Stavebné povolenie – Mužla, chodník pozdlž cesty I/63

2020. 23 júna.

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia – Kanalizácia v obci Mužla

2020. 21 mája.

Oznámenie o začatí stavebného konania – Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63

2020. 21 apríla.

Rozhodnutie verejnou vyhláškou – Kanalizácia v obci Mužla

2020. 20 apríla.

Kanalizácia v obci Mužla – Krajský pamiatkový úrad Nitra

2020. 15 apríla.

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky – Oznámenie

2020. 9 marca.

Oznámenie verejnou vyhláškou – Kanalizácia v obci Mužla

2020. 14 februára.

Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63

2019. 10 decembra.

Výzva na doplnenie žiadosti a rozhodnutie o prerušení konania

2019. 5 novembra.

Verejná vyhláška 2019.11.05.

2019. 15 augusta.

Vyhlásenie výberového konanie

2019. 21 marca.

Verejná vyhláška 2019.03.21.

2019. 21 januára.

Verejná vyhláška 2019.01.21.

2018. 17 decembra.

Verejná vyhláška 2018.12.17.

2018. 15 decembra.

Verejné vyhlášky 2018.12.14.

2018. 7 decembra.

Verejné vyhlášky 2018.12.06.

2018. 21 novembra.

Verejná vyhláška 2018.11.21.

2018. 31 októbra.

Verejná vyhláška 2018.10.29.

2018. 24 septembra.

Verejná vyhláška 2018.09.24.

2018. 10 septembra.

Verejná vyhláśka 2018.09.10

2018. 20 augusta.

Verejná vyhláśka 2018.08.17

2018. 14 júla.

Ozn. o poverení Poľovníckej organizácie , revír Mužla Čenkov

2018. 9 júla.

Verejná vyhláśka

2018. 19 júna.

Zabezpečenie závlahovej vody

2018. 1 júna.

Kanalizácia v obci Mužla

2018. 17 mája.

Rozhodnutie o umiestnení stavby

2018. 16 apríla.

Rozhodnutie

2018. 21 marca.

Optická infraštruktúra

2018. 20 marca.

Verejná vyhláška – Krajský pamiatkový úrad

Facebook